José de Anchieta (missionaris)

Mary Stone | juli 10, 2022

Samenvatting

José de Anchieta of José de Anchieta Llarena (19 maart 1534, São Cristóbal de la Laguna, Canarische Eilanden – 9 juni 1597, Anchieta, Brazilië) was een jezuïtische missionaris van de Canarische Eilanden die een belangrijke figuur was in de geschiedenis en cultuur van het koloniale Brazilië in de eerste eeuw na de Portugese ontdekking. Hij nam deel aan de stichting van de steden Sao Paulo (25 januari 1554) en Rio de Janeiro (1 maart 1565). Schrijver en dichter, erkend als de grondlegger van de Braziliaanse literatuur. Stelde de eerste grammatica van de Tupi taal samen. Hij kreeg de bijnaam “Apostel van Brazilië” voor zijn grote bijdrage aan het onderwijs en de kerstening van de Braziliaanse Indianen; de katholieke kerk heiligde hem als heilige (2014). Anchieta Dag (9 juni) wordt in Brazilië sinds 1965 als een feestdag gevierd.

Twee Braziliaanse steden zijn naar hem genoemd, één in de staat Espírito Santo (het vroegere Reritiba) en de andere in de staat Santa Catarina.

Familie en kindertijd

Geboren op het eiland Tenerife (Canarische Eilanden) in een welgestelde familie.

Zijn vader Juan López de Anchieta, een landeigenaar uit Urrestilla (Baskenland), vluchtte naar Tenerife vanwege zijn deelname aan een mislukte Comunero-opstand tegen de Spaanse koning Karel I (Heilige Roomse keizer Karel V). Een neef van Juan López de Anchieta was Beltran Jañez de Onyas y Loyola, vader van Ignatius de Loyola.

Haar moeder, Mencia Díaz de Clavijo y Llarena, behoorde tot een welgestelde familie van joodse afkomst (haar vader Sebastián de Llarena was een “nieuwe christen” uit Castilië en tevens een neef van kapitein Fernando de Llarena, één van de eerste Spaanse veroveraars van Tenerife). Ten tijde van haar huwelijk met Juan López de Anchieta was zij weduwe van vrijgezel Núño Núñez de Villavicencio, een “nieuwe christen”, en moeder van twee kinderen.

Uit dit huwelijk werden tien kinderen geboren, van wie José de derde was.

José kreeg zijn basisopleiding van Dominicaanse broeders. In zijn jonge jaren voelde hij voor het eerst een religieuze roeping.

Naast José werden ook zijn halfbroer Pedro Núñez en zijn broer Cristóbal tot priester gewijd.

Jeugd

Zijn joodse afkomst was de belangrijkste reden waarom de 14-jarige José naar Portugal werd gestuurd in plaats van naar Spanje om te studeren, omdat de inquisitie daar niet zo meedogenloos was als in Spanje. In 1548 verhuisde Anchieta naar Coimbra, waar hij filosofie studeerde aan het Jezuïetencollege voor de Kunsten van de Universiteit van Coimbra. Geheel in de geest van die tijd kreeg hij aan deze instelling een renaissanceopleiding, voornamelijk in filologie en letteren.

In 1551 legde Anchieta de gelofte van kuisheid af voor het beeld van de Heilige Maagd in de kathedraal van Coimbra en, vastbesloten om zich aan de dienst van God te wijden, trad hij toe tot het noviciaat van de Sociëteit van Jezus aan de universiteit van Coimbra. Met een buitengewone godsdienstige vurigheid bracht hij uren door met bidden, waken en zelffoltering, wat zijn toch al zwakke lichaam nog verzwakte. Hij heeft ook een ongeluk gehad door een ladder die op zijn rug is ingestort. Door het daaruit voortvloeiende letsel aan zijn ruggengraat bleef hij zijn hele leven voorovergebogen en hij is nooit hersteld van de pijn in zijn rug.

Activiteiten in Brazilië

In die tijd begonnen vanuit Brazilië verzoeken binnen te komen voor dringend noodzakelijke nieuwe zendelingen om de evangelisatie van de Indiaanse bevolking uit te voeren. Zoals pater Manuel da Nobrega, abt van de Jezuïetenmissie in Brazilië, benadrukte, had hij allerlei soorten werkers nodig, “zelfs degenen die zwak van geest en ziek van lichaam waren”. De jonge Anchieta, die ook door doktoren was aanbevolen voor het klimaat van de Nieuwe Wereld om te herstellen van een verwonding, ging graag mee op een missie naar de oceaan.

De tweede groep Jezuïeten op weg naar Brazilië, waartoe ook Anchieta behoorde, vertrok op 8 mei 1553 met een eskader van de nieuwe Portugese gouverneur-generaal van Brazilië, Duarte da Costa, en kwam op 13 juli in Bahia aan. In die tijd was Nobrega”s vader in de Capitania São Vicente, en zijn kennismaking met Anchieta (die later uitgroeide tot een persoonlijke vriendschap) vond later plaats.

Tijdens de acclimatiseringsperiode gaf Anchieta Latijn aan de kinderen van de kolonisten en verdiepte hij zich in de studie van de Tupi taal. In oktober 1553 vertrok een groep van 13 missionarissen, waaronder Nobrega en Anchieta, naar San Vicente. Na een hachelijke reis van twee maanden, waarbij zij een schipbreuk overleefden, bereikten de Jezuïeten San Vicenti (24 december). Vandaar trokken zij naar de hoogvlakte van Piratinga, waar de groep zich op 24 januari 1554 vestigde in een kleine, armoedige hut die de Guayanas-indianen op bevel van hun cacique Tibirisá voor hen hadden gebouwd tussen de riviertjes Tamanduatea en Anyangabau, zijrivieren van de rivier de Tiete. De volgende dag, 25 januari, op het feest van de bekering van Paulus, werd in Pirating de eerste mis opgedragen en werd de nieuwe woning gewijd aan de apostel der heidenen. Bij de mis waren, behalve jezuïeten en Indianen, ook de Portugese bandiet João Ramalho (port.) en zijn vrouw Bartira – dochter van Kasik Tibiris – aanwezig.

Samen met zijn collega Jezuïeten werkte Anchieta daar tien jaar lang aan de kerstening, catechisatie en opvoeding van de Indianen. Het Colegio de São Paulo di Piratinha werd spoedig het centrum van een bloeiende nederzetting, die in het eerste jaar van haar bestaan 130 inwoners telde, van wie er 36 werden gedoopt.

In 1563 koos Manuel da Nobrega Anchieta als zijn assistent voor een zeer moeilijke vredesmissie. Omdat ze de wreedheid van de Portugese kolonisatoren niet konden verdragen, vormden de Indianen langs de kusten van de huidige staten São Paulo, Rio de Janeiro en Espírito Santo wat bekend werd als de “Confederación de Tamoyos”, die al snel een bondgenootschap sloot met de Franse Hugenoten, die de kolonie Antarctica uitriepen en Fort Coligny (haven. ) in de baai van Guanabara onder leiding van vice-admiraal Nicolas Durand de Villegagnon. Vanaf 1562 bedreigden aanvallen van Tamoyos het voortbestaan van de Capitaine de San Vicente (haven.).

Nobrega en Anchieta reisden naar het dorp Iperoig (het huidige Ubatuba, deelstaat São Paulo) en knoopten daar vredesonderhandelingen aan met de Tupinambas-indianen (die de confederatie beheersten) om verdere aanvallen op São Vicente te voorkomen. Anshieta”s uitstekende kennis van de Tupi Guaraní taal speelde een sleutelrol bij deze onderhandelingen. Vijf maanden lang bleef Anshieta een vrijwillige gijzelaar van de Tamoyos, terwijl Nobrega naar San Vicenti terugkeerde vergezeld van Cunyambebe, de zoon van de casika van de Tupinambas, om de onderhandelingen af te ronden. In Iperoiga ontsnapte Anshieta verscheidene malen ternauwernood aan de dood door toedoen van de Kannibaal-indianen. Het onderhandelingsproces culmineerde in het Verdrag van Iperoigua, het eerste vredesverdrag tussen Indianen van de Nieuwe Wereld en Europeanen, dat effectief een einde maakte aan de Tamoyos-confederatie en een einde maakte aan de Frans-Indiaanse bedreiging voor de Portugese koloniën in die tijd.

Terwijl hij in Indiaanse gevangenschap was, componeerde Anchieta zijn beroemde gedicht De Beata Virgine Dei Matre Maria, beter bekend als het Gedicht aan de Maagd. Omdat hij geen papier had, schreef hij volgens de legende elke morgen de coupletten op het strandzand en leerde ze uit het hoofd, om pas veel later de meer dan 4.000 verzen op papier te kunnen zetten. Het is ook legendarisch dat Anchieta tijdens zijn gevangenschap een levitatie uitvoerde ten overstaan van de Indianen, die geschokt waren en dachten dat hij een tovenaar was.

In 1564 arriveerde Estacio de Sa, neef van de nieuwe gouverneur-generaal, Mema de Sa, in Brazilië aan het hoofd van een militaire vloot met de opdracht de Franse kolonisten definitief te verdrijven. Tijdens het verblijf van de vloot in São Vicente hielp Nobrega actief bij de bevoorrading van de expeditie, die in januari 1565 ten strijde trok tegen de Fransen. Samen met Estasio de Sa vertrok ook Anchieta, die in maart 1565 deelnam aan de aanleg van het fort van São Sebastião (het toekomstige Rio de Janeiro) aan de voet van de berg Pan di Azúcar. Anchieta was vervolgens betrokken bij vijandelijkheden tussen de Portugezen en de Franse en Indiaanse bondgenoten aan beide zijden; hij trad op als chirurg en tolk. In 1566 ging hij naar Bahia om aan de gouverneur-generaal verslag uit te brengen over het verloop van de oorlog tegen de Fransen en om versterkingen te vragen voor Rio de Janeiro. Toen hij in Bahia was, werd de 32-jarige Anchieta tot priester gewijd.

In 1567 nam hij deel aan de laatste, zegevierende veldslagen tegen de Fransen en was aanwezig bij de laatste momenten van Estasio di Sa, die tijdens de slag dodelijk gewond raakte.

Er is een ongedocumenteerd verslag over de beslissende betrokkenheid van Nobregui en Anchieta bij de arrestatie van een vluchteling van de Hugenoten, kleermaker Jacques Le Bayeux, op bevel van gouverneur-generaal Mena di Sa in 1559 en zijn veroordeling tot de doodstraf wegens het prediken van protestantse ketterijen. In 1567, werd Le Bayeux naar Rio vervoerd voor executie. De beul weigerde echter het vonnis uit te voeren en om een einde te maken aan de ketterij wurgde Anchieta Le Bayeux naar verluidt met zijn eigen handen. De belangrijkste biograaf van Anchieta, de jezuïet pater Eliu Abranchesis Viotti, noemt, op grond van een aantal documenten die dit relaas tegenspreken, deze episode apocrief.

Hij keerde terug naar Rio in 1567 en werd later dat jaar benoemd tot rector van de Jezuïetenhuizen in São Vicente en São Paulo. In 1569 stichtte hij de nederzetting Reritiba (Irithiba), de moderne stad Anchieta in de deelstaat Espirito Santo.Gedurende drie jaar (1570-1573) was Anchieta rector van het Jezuïetencollege van Rio de Janeiro, als opvolger van Manuel da Nobrega, die in 1570 overleed. Hij werd op 8 april 1577 door generaal Everardo Mercuriano benoemd tot provinciaal van de Sociëteit van Jezus in Brazilië. Anchieta bekleedde deze positie gedurende 10 jaar.

Vanaf 1570 legde Anchieta, ondanks zijn zwakke gezondheid en de ontberingen van een lange reis over land en zee, grote afstanden af over het grondgebied van de huidige staten Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo en São Paulo, waarbij hij elk van de Jezuïetenmissies bezocht. Hij ondernam talrijke expedities door onbekende bossen op zoek naar indianenstammen die nog niet bereikt waren door de christelijke prediking, ondanks slangen en wilde dieren.

In 1587 werd hij op eigen verzoek van zijn ambt ontheven, maar bleef daarna tot 1595 aan het hoofd staan van het collegium te Vitoria (Espírito Santo).

Dood

In 1595 kon Anchieta zich vanwege een verslechterende gezondheid eindelijk terugtrekken in Reritiba, waar hij twee jaar later overleed. Hij werd betreurd door 3.000 Indianen, die zijn inspanningen waardeerden om hun leven en menselijke waardigheid te beschermen.Begraven in Vitoria. Twee Braziliaanse steden, één in Espirito Santo (het vroegere Reritiba) en één in Santa Catarina, alsmede vele andere plaatsen, wegen, instellingen, ziekenhuizen en scholen zijn naar hem genoemd.

Als opvoeder en apostel van de Indianen verdedigde Anchieta hen altijd (vaak tot zijn eigen schade) tegen de excessen van de Portugese kolonisatoren, waarbij hij hen scherp veroordeelde omdat zij de inheemse bevolking niet als menselijke wezens beschouwden. Zijn activiteiten in Brazilië waren, zoals hij het zag, ten voordele van de eenvoudige en weerloze inheemse volkeren. Hij bestudeerde hun taal, gewoonten en wereldbeeld, deed zijn best om dicht bij hen te staan en deel te nemen aan hun leven, en droeg uiteindelijk in grote mate bij tot hun materiële en geestelijke cultuur en hun persoonlijke en openbare veiligheid. Tegelijkertijd idealiseerde hij de Indianen niet en legde in zijn geschriften de nadruk op hun tekortkomingen, die moesten worden weggewerkt: luiheid en ledigheid, dronkenschap en losbandigheid, wreedheid en kannibalisme, enz. Gedurende zijn hele leven en na zijn dood bleef Anchieta voor de Indianen bijna een bovennatuurlijk wezen. Vele legenden hebben hem omringd, zoals die over hoe hij in staat was een aanvallende jaguar te stoppen door het woord van God. Volgens een volksgeloof dat ook vandaag nog in gebruik is, helpt bidden tot Anshiet tegen aanvallen van wilde dieren.

Hoewel de campagne voor de zaligverklaring van José de Anchieta reeds in 1617 in het capitania van Bahia begon, werd zij pas in juni 1980 door paus Johannes Paulus II ten uitvoer gelegd. De verdrijving van de Jezuïeten uit Brazilië en Portugal, uitgevoerd door de Markies van Pombal in 1759, schijnt dit proces, dat reeds in de zeventiende eeuw was begonnen, te hebben belemmerd.

Anchieta werd op 3 april 2014 heilig verklaard door paus Franciscus. Hij werd de tweede heilige van de Canarische Eilanden na Pedro Betancourt.

Ooit stond Anchieta bij de Indianen bekend als Abarebebe, wat Heilige Vader van de Vliegende Man (of Heilige Vader van de Vliegende Man) betekent. Op zijn geregelde reizen reisde hij tweemaal per maand langs de kust van Reritiba naar het eiland Vitoria, waarbij hij korte stopplaatsen voor gebed en rust in Guarapari, Setiba, Ponta da Fruta en Barra do Juco innam, een afstand die tegenwoordig ongeveer 105 kilometer bedraagt, te voet afgelegd door pelgrims en toeristen, naar het voorbeeld van de Santiago-route in Spanje.

De omvang en de verscheidenheid van de literaire nalatenschap van de Apostel van Brazilië, die beschouwd wordt als de eerste Braziliaanse schrijver, is opvallend. Hij was grammaticus, dichter, toneelschrijver en historicus en schreef in vier talen: Portugees, Spaans, Latijn en Tupi.

Hij was ook een scherpzinnig natuuronderzoeker die verschillende nieuwe planten- en diersoorten beschreef, en een uitstekend arts en chirurg.

Poëzie

Zijn gedicht De gestis Meni de Saa (De daden van Meni de Saa) (ca. 1560), een voorloper van Camões” Lusiades, verhaalt over de strijd tussen de Portugezen en de Franse Hugenoten in Brazilië; het was het eerste epische poëtische werk in de Nieuwe Wereld.

Zijn beroemde gedicht De Beata Virgine Dei Matre Maria, beter bekend als het Gedicht aan de Maagd, door hem gecomponeerd in Indische gevangenschap en 4.172 strofen tellend.

Dramaturgie

Anchieta creëerde religieuze hymnen en drama”s om de Indianen moraal bij te brengen door middel van muziek en theater. Zijn bekendste dramatische werk is Auto de São Lourenço of Na Festa de S. Lourenço, een drietalig toneelstuk in het Latijn, Portugees en Tupi Guarani. De plot van het stuk is rijk aan personages en dramatische situaties, en het thema van het martelaarschap van de heilige wordt onthuld in zang, strijd en dans.

Grammatica van de Tupi taal

De kunst van de grammatica van de meest gebruikte taal aan de Braziliaanse kust (Arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil) is het eerste werk dat de grondbeginselen van de Tupi-taal bevat. Na zijn aankomst in Brazilië kreeg Anchieta van Manuel da Nobregui de opdracht de inheemse taal te leren; hij voltooide zijn studie na zes maanden en een jaar later beheerste hij de taal volledig, en schreef vervolgens veel van zijn werken in die taal. De kunst van de grammatica werd in 1595 in Coimbra gepubliceerd door António de Mariz. Van deze uitgave zijn twee exemplaren bewaard gebleven (twee bevinden zich in de Nationale Bibliotheek van Rio de Janeiro). Dit is het tweede van Anchieta”s gepubliceerde werken en het tweede werk gewijd aan de Amerindiaanse talen (na de verschijning in Mexico in 1571 van de Kunst van het Mexicaans en Castiliaans van broeder Alonso de Molina).

Historiografie

José de Anchieta”s belangrijkste historische geschriften zijn zijn Brieven, alsmede een aantal Boodschappen. Deze documenten beschrijven gebeurtenissen waarvan Anchieta getuige was en waaraan hij deelnam gedurende zijn 30 jaar zendingswerk in Brazilië. Anchieta”s duidelijke en gedetailleerde beschrijvingen zijn vandaag de dag nog steeds belangrijk voor het begrijpen van de levensstijl, kennis en gewoonten van hedendaagse Indianen en Europeanen, evenals zijn ontdekkingen over de Braziliaanse fauna en geografie.

Verslag over Brazilië en zijn Capitania, 1584

In 2010 maakte O. Diaconov de eerste vertaling in het Russisch van José de Anchieta”s werk – Berichten over Brazilië en zijn capitania – 1584.

Het document maakt deel uit van verschillende historische mededelingen (Mededelingen over Brazilië en zijn Capitania – 1584, Mededelingen over de Provincie Brazilië voor Onze Vader en Historische Fragmenten) die voor het eerst werden ontdekt in de bibliotheek van de Portugese stad Évora door de Braziliaanse historicus en diplomaat Francisco Adolfo de Warnehagen, Burggraaf Porto Seguro (1816-1878), die ze schonk aan het Braziliaanse Instituut voor Geschiedenis en Geografie (IHGB).

Het manuscript, geschreven in het Portugees van de 16e eeuw, werd gepubliceerd in het Tijdschrift van het Braziliaans Historisch en Geografisch Instituut (RIHGB), vol. VI, nr. 24, in 1844. Later was een van de grootste Braziliaanse historici, João Capistrano Honorio de Abreu (1853-1927), die in dezelfde bibliotheek in Évora een nauwkeuriger afschrift van de mededeling terugvond, al vrij zeker over het auteurschap van Anchieta (voor het eerst gesuggereerd door Warnhagen). Dit blijkt met name uit het gedetailleerde verslag van de auteur over de gebeurtenissen rond de stichting van São Paulo en, in het algemeen, uit zijn grotere aandacht voor en bewustwording van de zaken aan de zuidkust en, in contrast daarmee, uit zijn tamelijk oppervlakkige beschrijving van de gebeurtenissen in het noorden.

Uit het afschrift van Capistrano di Abreu, in 1933 gepubliceerd in de fundamentele verzameling geschriften van Anchieta Letters, Informações, Fragmentos Historicos e Sermões do Padre Joseph de Anchieta, S. I. (1554-1594) (Cartas, Informações, Fragmentos Historicos e Sermões do Padre Joseph de Anchieta, S. J.) werd naar het Russisch vertaald door O. Diaconov. De vertaler heeft ook getracht te wijzen op alle belangrijke semantische verschillen en verschillen in spelling van namen in het manuscript van Varnhagen van de RIHGB-uitgave van 1844, omdat het vaak enkele extra woorden en fragmenten bevat die ontbreken in de versie van Capistrano di Abreu of een alternatieve (soms duidelijker) lezing geeft van sommige plaatsen in de tekst.

Rapport over huwelijken onder de Indianen van Brazilië, jaren 1560

Een kopie van José de Anchieta”s verslag van de huwelijken van de Braziliaanse Indianen werd in 1844 voor het eerst aan het Braziliaanse Instituut voor Geschiedenis en Geografie (IHGB) overhandigd door de historicus en diplomaat Francisco Adolfo de Warnhagen, die het document terugvond in de Biblioteca Evora, cod.CXVI.

Warnhagen beschreef zijn vondst als volgt: “Een zeer waardevol boek van 215 bladen, gebonden in perkament en nu in de bibliotheek van Évora, bevat papieren die betrekking hebben op de Jezuïeten in Brazilië aan het eind van de 16e eeuw, in het handschrift van die tijd; op bladzijde 130 vinden we een verslag over het genoemde onderwerp (dat wil zeggen, de positie van vrouwen onder de Braziliaanse Indianen), dat zes bladzijden beslaat, met een aantekening in de marge in hetzelfde handschrift als Joseph Anchieta het schreef. Dit verslag is van het grootste belang in het licht van de feiten die het bevat…”.

Volgens Varnhagen”s beschrijving van het origineel staat er alleen de naam van de auteur, maar geen datum. De mededeling behoort echter zeer waarschijnlijk tot de jaren 1560, aangezien de genoemde historische figuren rechtstreeks verband houden met Piratinga en het sluiten van de vrede bij Iperoig. Aangezien Anshieta goed op de hoogte is van de details van het “persoonlijke leven” van Kasiks als Kunyambebe en Aimbire, kan hij dit geschreven hebben na zijn 5 maanden durende gevangenschap in Iperoiga (toen hij hen allen goed leerde kennen), dus na 1563, maar nauwelijks veel later, omdat de herinneringen aan deze stamhoofden nog vers in zijn geheugen lagen.

Vertaald in het Russisch

Bronnen

  1. Аншиета, Жозе ди
  2. José de Anchieta (missionaris)
  3. Musica Brasilis Project
  4. Não confundir com o médico e poeta Álvaro Reis
  5. ^ P, P. P. (29 December 2020). “Empiezan las obras de rehabilitación de la Casa Anchieta tras 13 años de abandono”. eldia.es (in Spanish). Retrieved 6 June 2021.
  6. ^ Nowell, Charles E. (April 1949). “The French in Sixteenth-Century Brazil”. The Americas. 5 (4): 381–393. doi:10.2307/978082. JSTOR 978082.
  7. ^ a b Metcalf, Alida C. (2014). “The Society of Jesus and the First Aldeias of Brazil”. In Langfur, Hal (ed.). Native Brazil: Beyond the Convert and the Cannibal, 1500–1900. University of New Mexico Press. pp. 35–7, 44. ISBN 9780826338426.
  8. Henryk Fros SJ, Franciszek Sowa: Księga imion i świętych. T. 3: H-Ł. Kraków: WAM, Księża Jezuici, 1997, s. 457/458. ISBN 83-7097-464-3.
  9. Damaglio 2002 ↓, s. 19.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.