Hannibal Barkas

Delice Bette | maart 14, 2023

Samenvatting

Hannibal Barca (247 BC-183 BC), ook alleen bekend als Hannibal, was een Carthaagse generaal en staatsman. Hij wordt beschouwd als een van de grootste militaire strategen uit de geschiedenis.

Hannibals leven speelde zich af in de conflictueuze periode waarin Rome zijn suprematie in het Middellandse Zeegebied vestigde en andere machten (de Carthaagse Republiek zelf, Macedonië, Syracuse en het Seleucidenrijk) overwon. Hij was de meest actieve generaal in de Tweede Punische Oorlog, waarin hij een van de meest gedurfde militaire prestaties uit de oudheid verrichtte: Hannibal en zijn leger, waaronder achtendertig oorlogsolifanten, vertrokken uit Hispania en staken de Pyreneeën en de Alpen over om Noord-Italië te veroveren. Daar versloeg hij de Romeinen op grote slagvelden zoals de slag bij de rivier de Trebia, de slag bij het Trasimeense meer en de slag bij Cannae, die ook vandaag nog in militaire academies worden bestudeerd. Ondanks zijn briljante campagne viel Hannibal Rome niet daadwerkelijk binnen. De redenen hiervoor zijn onder historici verdeeld, gaande van gebrek aan materiaal voor de belegering tot politieke overwegingen dat Hannibals bedoeling niet was Rome in te nemen, maar het tot overgave te dwingen. Niettemin slaagde Hannibal erin zijn leger meer dan een decennium in Italië te houden, met slechts schaarse versterkingen. Na Scipio”s invasie in Afrika riep de Carthaagse senaat hem terug naar Carthago, waar hij uiteindelijk door Scipio werd verslagen in de Slag bij Zama.

Na de oorlog tegen Rome trad hij toe tot het Carthaagse openbare leven. Hij verzette zich tegen de heersende oligarchie die hem ervan beschuldigde samen te werken met de Seleucide Antiochus III, waarvoor hij in 190 v.C. in ballingschap moest gaan. Hij trad in dienst van deze laatste vorst, wiens orders hem er opnieuw toe brachten de confrontatie met de Romeinse Republiek aan te gaan in de Slag bij Eurymedon, waar hij werd verslagen. Opnieuw verbannen nam hij zijn toevlucht tot het hof van Prussias I, koning van Bithynië. De Romeinen eisten van de Bithyniërs dat ze de Carthagers zouden uitleveren, waarmee de koning instemde. Maar voordat hij gevangen werd genomen, gaf Hannibal de voorkeur aan zelfmoord.

De militair historicus Theodore Ayrault Dodge noemde hem de “vader van de strategie”. Hij werd zelfs door zijn vijanden bewonderd – Cornelius Nepos noemde hem “de grootste der generaals”. Zelfs zijn grootste vijand, Rome, paste bepaalde elementen van zijn militaire tactiek aan zijn eigen strategische verworvenheden aan. Zijn militaire nalatenschap gaf hem een stevige reputatie in de moderne wereld en hij werd als een groot militair strateeg beschouwd door militaire grootheden als Napoleon of Arthur Wellesley, de hertog van Wellington. Zijn leven is het onderwerp geweest van vele boeken, films en documentaires.

De Portugese vorm van de naam is afgeleid van het Latijn. Griekse historici spelden de naam als Anníbas Bárkas (Ἀννίβας Βάρκας).

Hannibal was zijn voornaam. Hannibals naam werd in Carthaagse bronnen opgetekend als ḤNBʻL (in het Punisch: 𐤇𐤍𐤁𐤏𐤋). De exacte vocalisatie staat nog ter discussie. Voorgestelde lezingen zijn Ḥannibaʻl of Ḥannibaʻal, “Ba”al is genadig”, of “Ba”al is genadig geweest”; of Ḥannobaʻal, met dezelfde betekenis.

Barca (𐤁𐤓𐤒, brq) was de achternaam van zijn aristocratische familie en betekende “helder” of “bliksem”.

Het is dan equivalent aan de Arabische naam Barq of de Hebreeuwse naam Barak of het epitheton in het oud-Grieks keraunos, dat in de Hellenistische periode vaak werd toegekend aan militaire bevelhebbers.

Historici duiden Amilcar”s familie aan met de naam Bárcidas, om verwarring te voorkomen met andere Carthaagse families met dezelfde namen (Hannibal, Asdrubal, Amilcar, Magon, etc.) Net als bij Griekse namen en Romeins gebruik, waren patroniemen gebruikelijk in de Carthaagse nomenclatuur, dus Hannibal zou ook bekend hebben gestaan als “Hannibal zoon van Amilcar”.

In het midden van de 3e eeuw v.C. werd de stad Carthago, waar Hannibal werd geboren, sterk beïnvloed door de hellenistische cultuur die voortkwam uit de overblijfselen van het rijk van Alexander de Grote. Carthago nam toen een belangrijke plaats in in het handelsverkeer van het Middellandse-Zeebekken en met name in de emporia van Sicilië, Sardinië en de kusten van Iberië en Noord-Afrika. De stad beschikte ook over een belangrijke oorlogsvloot om haar zeeroutes te beschermen en goud uit de Golf van Guinee en tin van de Britse kust te vervoeren.

De andere mediterrane macht uit die tijd was Rome, waarmee Carthago twintig jaar lang oorlog voerde in een conflict dat bekend staat als de Eerste Punische Oorlog, de eerste grote oorlog waarin Rome zegevierde. Deze confrontatie tussen de Romeinse Republiek en Carthago werd uitgelokt door een secundair conflict in Syracuse, en vond plaats over land en zee in drie fasen: gevechten op Sicilië (264-256 v.Chr.), gevechten in Afrika (256-250 v.Chr.) en opnieuw op Sicilië (250-241 v.Chr.). Tijdens deze laatste fase ontstond de roem van Amilcar Barca, die vanaf 247 v.Chr. de oorlog tegen Rome leidde. Door de grote zeenederlaag bij de Aegadas-eilanden ten noordwesten van Sicilië werden de Carthagers gedwongen in het voorjaar van 241 v.C. het Verdrag van Lutatius te ondertekenen met de consul Gaius Lutatius Cátulo. Dit verdrag legde Carthago onder meer de verplichting op om het grondgebied van Sicilië en de kleinere eilanden tussen Sicilië en de Afrikaanse kust af te staan, alsmede kostbare oorlogsvergoedingen.

Aan het einde van de Eerste Punische Oorlog ondervond Carthago, ondanks de voorzorgsmaatregelen van Amilcar Barca, problemen bij het verdrijven van zijn gewapende regimenten huurlingen, die al snel de stad bestormden en een conflict met de omvang van een burgeroorlog uitlokten. Deze historische episode staat bekend als de oorlog van de huurlingen. Amilcar wist de opstand na drie jaar neer te slaan, nadat hij de rebellen had verslagen bij de rivier de Bagradas en opnieuw, met veel bloedvergieten, bij de Slag bij de Sierra Pass in 237 voor Christus. Van zijn kant had Rome gebruik gemaakt van het gebrek aan verzet om Sardinië in te nemen, dat voordien in Carthaagse handen was. Nadat Carthago protesteerde tegen deze manoeuvre, die het beschouwde als een schending van het onlangs ondertekende vredesverdrag, verklaarde Rome de oorlog, maar stelde voor deze te annuleren als zij niet alleen Sardinië maar ook Corsica en verdere economische compensatie zouden opgeven. Machteloos moesten de Carthagers toegeven en in 238 v.Chr. werden beide eilanden Romeins bezit. Ter compensatie van deze tegenslag marcheerde Amilcar naar Iberia, waar hij uitgestrekte gebieden in het zuidoosten van het land in beslag nam. Een decennium lang leidde Amilcar de verovering van Zuid-Iberia, militair en logistiek gesteund door zijn schoonzoon Asdrubal. Deze verovering herstelde de economische situatie van Carthago, dankzij de exploitatie van de zilver- en tinmijnen.

Jeugd

Hannibal Barca werd waarschijnlijk in 247 voor Christus in Carthago geboren. Hij was de oudste zoon van de generaal Amilcar Barca en zijn Iberische vrouw. De Grieks-Romeinse auteurs hebben weinig vastgelegd over Hannibals opvoeding. Bekend is dat hij Griekse letters, de geschiedenis van Alexander de Grote en de krijgskunst leerde van een Spartaanse leermeester genaamd Sosilos. Zo verwierf hij de manier van redeneren en handelen die de Grieken Métis noemden, gebaseerd op intelligentie en sluwheid.

Nadat hij zijn grondgebied had uitgebreid, verrijkte Amilcar zijn familie en, bij uitbreiding, Carthago. Om dit doel te bereiken vestigde Amilcar zich in de stad Gadir (het huidige Cadiz, Spanje), nabij de Straat van Gibraltar, en begon hij de Iberische stammen te onderwerpen. Op dat moment was Carthago zo verarmd dat zijn marine niet in staat was het leger naar Hispania te vervoeren. Amilcar werd al snel gedwongen zijn leger naar de Zuilen van Hercules te laten marcheren, om daar per boot de Straat van Gibraltar over te steken, tussen wat nu Marokko en Spanje zou zijn.

De Romeinse historicus Titus Livius vermeldt dat toen Hannibal zijn vader opzocht en hem smeekte hem toe te staan hem te vergezellen, deze akkoord ging op voorwaarde dat hij zwoer dat hij tijdens zijn hele bestaan nooit een vriend van Rome zou zijn. Andere historici vermelden dat Hannibal aan zijn vader verklaarde:

Zijn tactische leertijd begon bij zijn vader en werd voortgezet bij zijn zwager, Asdrubal de Schone. Asdrubal volgde Amilcar op, die stierf op het slagveld tegen Iberische rebellen. Door Asdrubal aangesteld als hoofd van de cavalerie, toont Hannibal onmiddellijk zijn uithoudingsvermogen, zijn koelbloedigheid en zijn vermogen om gewaardeerd en bewonderd te worden door zijn soldaten. Asdrubal voerde een beleid om de Iberische belangen in Carthago te consolideren. Daartoe huwde hij Hannibal met een Iberische prinses met wie hij een zoon kreeg. Dit huwelijksverbond wordt echter onwaarschijnlijk geacht en wordt niet door iedereen bevestigd. In 227 v.Chr. stichtte Asdrubal de nieuwe Carthaagse hoofdstad in Hispania, Qart Hadasht, het huidige Cartagena. In 226 voor Christus. Asdrubal tekende een verdrag met Rome waarbij het Iberisch Schiereiland werd verdeeld in twee invloedszones. De Ebro rivier was de grens: Carthago mocht niet verder uitbreiden ten noorden van deze rivier, in dezelfde mate dat Rome niet mocht uitbreiden ten zuiden van de rivierloop.

Opperbevelhebber

Na de dood van Asdrubal werd Hannibal door het op het Iberisch schiereiland gelegerde Carthaagse leger gekozen om hem op te volgen als opperbevelhebber. Hannibal zou later door de Carthaagse regering in zijn ambt bevestigd worden ondanks verzet van Hanon (een rijke aristocraat). Hannibal was toen 25 jaar oud. Titus Livius geeft een korte beschrijving van de jonge generaal:

Nadat Hannibal het bevel had overgenomen, bracht hij twee jaar door met het consolideren van de macht over de Carthaagse Hispanische gebieden en het voltooien van de verovering van de gebieden ten zuiden van de Ebro. In 221 VC, tijdens zijn eerste campagne als hoofd van de Carthaagse troepen in Hispania, trok hij naar de Centrale Hoogvlakte en viel de Olcaden aan en nam de belangrijkste stad, Althia, in. Deze verovering breidde de Punische heerschappij uit tot aan de rivier de Taag. In de campagne van het volgende jaar, 220 voor Christus, rukte hij op naar het westen en ging de strijd aan met de Voceanen, waarbij hij de steden Helmantica en Arbocala aanviel. Bij de terugkeer van de expeditie met een grote buit naar Qart Hadasht, zette een coalitie onder leiding van Carpetanos, met contingenten van Váceos en Olcades, een aanval in bij de rivier de Taag, maar werd verslagen door de militaire vaardigheid van de jonge Carthaagse generaal.

Uit vrees voor de groeiende aanwezigheid van de Carthagers in Hispania sloot Rome een verbond met de stad Sagunto, waarbij de stad tot protectoraat werd verklaard. Sagunto lag op een aanzienlijke afstand van de rivier de Ebro in het zuidelijke deel, in een gebied dat de Romeinen hadden erkend als gebied van Carthaagse invloed. Deze politieke manoeuvre zorgde voor spanning tussen de twee machten: terwijl de Romeinen aanvoerden dat de Carthagers volgens het in 241 v.C. ondertekende verdrag een bondgenoot van Rome niet konden aanvallen, beriepen de Puniërs zich op de clausule in het document waarin de Carthaagse Hispanische soevereiniteit over gebieden ten zuiden van de Ebro werd erkend.

Hannibal besloot tegen Sagunto op te trekken. Bij recente opgravingen (2008) in de stad Valencia werden onder meer een palissade bij de linkeroever van de rivier de Túria gevonden, die waarschijnlijk deel uitmaakte van een militair kamp, de barakken van Hannibal in zijn opmars naar Sagunto. en gaf zich over in 219 v.C., na een belegering van acht maanden. Rome reageerde op wat het beschouwde als een flagrante schending van het verdrag en eiste gerechtigheid van de Carthaagse regering. Vanwege Hannibals grote populariteit en het risico zijn prestige in Hispania te verliezen, verwierp de oligarchische regering de Romeinse petities en verklaarde later dat jaar de oorlog waarvan de generaal had gedroomd, de Tweede Punische Oorlog. Hannibal was vastbesloten de oorlog tot in het hart van Italië te voeren met een snelle mars door Hispania en Zuid-Gallië.

Voorbereidingen

Na de belegering en verwoesting van Sagunto door de Carthagers, besloot Rome op twee fronten aan te vallen: Noord-Afrika en Hispania. Ze vertrokken vanuit Sicilië, een eiland dat als uitvalsbasis diende. Hannibal ondermijnde echter de plannen van de Romeinen met een onverwachte strategie: hij voerde de oorlog naar het hart van het Italiaanse schiereiland en marcheerde snel door Hispania en het zuiden van Gallië.

In het besef dat zijn zeevloot veel minder goed was dan die van de Romeinen, besloot Hannibal niet over zee aan te vallen, maar koos hij voor een veel zwaardere en langere route over land, die tactisch gezien echter interessanter was omdat hij zo veel huursoldaten of bondgenoten kon rekruteren bij de Keltische volkeren die bereid waren tegen de Romeinen te vechten. Voor zijn vertrek verdeelde Hannibal zijn troepen vakkundig en stuurde verschillende Iberische contingenten naar Noord-Afrika, terwijl hij Libisch-Phoenicische soldaten beval de veiligheid van Carthago”s bezittingen in Hispania te verzekeren.

Hannibal verliet Cartagena pas in de late lente van 218 voor Christus.

De generaal zette het leger in beweging en stuurde vertegenwoordigers om te onderhandelen over hun doortocht door de Pyreneeën en om bondgenootschappen te sluiten met de aanwezige volkeren langs zijn route. Volgens Titus Livius stak Hannibal de Ebro over met 90.000 soldaten en 12.000 ruiters, en liet hij een detachement van 10.000 soldaten en 1.000 ruiters achter om Hispania te verdedigen, waaraan hij 11.000 Iberiërs toevoegde die aarzelden om hun grondgebied op te geven. Na zijn doortocht door de Pyreneeën had hij 70.000 soldaten en 10.000 ruiters. Volgens andere bronnen kwam Hannibal in Gallië aan met 40.000 soldaten en 12.000 ruiters. Het is moeilijk om zijn werkelijke aantal bij benadering vast te stellen. Volgens sommige schattingen leidde hij een troepenmacht van 80.000 man. Bij zijn aankomst in Italië zou hij volgens de bronnen 20.000 soldaten en 6.000 ruiters aanvoeren. Aan de andere kant stuurde Carthago bij verschillende gelegenheden (of in ieder geval aan het begin van de oorlog) versterkingen naar Hannibal. Zijn leger werd ook versterkt door vele strijders van andere stammen. Ongeveer 40.000 Welsh voegden zich tijdens de oorlog bij het Carthaagse leger.

In zijn leger beschikte Hannibal over een machtig contingent oorlogsolifanten, dieren die een belangrijke rol speelden in de legers van die tijd en de Romeinen kenden ze goed omdat ze tegenover hen stonden toen ze deel uitmaakten van de troepen van de koning van Epirus, Pyrrhus. In werkelijkheid zijn de 38 olifanten in Hannibals leger een onbeduidend aantal vergeleken met die in de legers van de hellenistische tijd. De meeste stierven tijdens de tocht door de Alpen als slachtoffers van vochtigheid en Etruskisch marisme. Het enige overlevende dier werd door de generaal zelf als rijdier gebruikt. Hannibal verloor zijn rechteroog en gebruikte dit vervoermiddel om contact met water te vermijden. Volgens andere historici leed Hannibal aan een oftalmie

Reis naar Italië

Hannibal trok door Gallië en vermeed zorgvuldig de aanval op de Griekse steden in het huidige Catalonië. Men denkt dat hij, nadat hij de Pyreneese bergketen via het huidige Cerdania was overgestoken en zijn kamp had opgeslagen bij de stad Illibéris (het huidige Elne, bij Perpignan), rustig verder oprukte tot hij de rivier de Rhône bereikte, waar hij in september aankwam voordat de Romeinen de doortocht van 38.000 soldaten, 8.000 ruiters en 37 oorlogsolifanten konden verhinderen.

Na de plaatselijke bevolking, die zijn opmars probeerde te belemmeren, te hebben ontweken, werd Hannibal gedwongen te vluchten voor een Romeinse compagnie die van de Middellandse Zeekust de vallei van de rivier de Rhône opkwam. Het feit dat de Romeinen uit Cisalpine Gallië kwamen gaf Hannibal hoop dat het mogelijk zou zijn bondgenoten te vinden onder de Galliërs van Noord-Italië.

De Alpen oversteken

De route die Hannibal nam is controversieel. De Alpen zouden geflankeerd kunnen zijn door de Kleine Sint Bernard pas, de Mont Cenis pas of de Montgenèvre pas. Sommige auteurs beweren dat Hannibal de Clapierpas of, zuidelijker, de Larchepas is overgestoken.

Polybius” verslagen zijn zeer onnauwkeurig. Bovendien bestaat er geen enkel archeologisch bewijs voor de route van Hannibal. Alle door specialisten geformuleerde hypotheses zijn gebaseerd op de teksten van Polybius en Titus Livius (er zijn al bijna duizend boeken over dit onderwerp geschreven).

Een van de meest geaccepteerde hypotheses is die welke wijst op de bergpas die Hannibal flankeerde nabij de Padana vlakte. Ongetwijfeld moedigde Hannibal zijn hongerige en gedemoraliseerde soldaten aan met het vooruitzicht dat hij spoedig de rivier de Po zou vinden. In de Noordelijke Alpen, Montgenèvre en Grote Sint Bernard, ondersteunen alleen de Savine-Coche pas en de Larche pas deze mening. Maar degenen die geloven in de doorgang door de Kleine Sint-Bernardpas trekken de betekenis van deze passage van Polybius in twijfel:

Er zij op gewezen dat het onder antieke historici gebruikelijk was om zich waarheidsgetrouwe toespraken voor te stellen die werden toegeschreven aan historische personages, waarvoor er geen reden is om te geloven in de absolute authenticiteit van deze scène, en in de houding van de spreker die erbij hoort. De vergelijking van de verschillende mogelijke wegen laat geen definitieve conclusie toe. Volgens de bronnen verloor Hannibal tussen 3.000 en 20.000 man bij deze oversteek. De overlevenden die Italië bereikten waren hongerig en koud.

Deze doorgang is op vele schilderijen en tekeningen afgebeeld, onder andere door Francisco de Goya. Degenen die de doorgang door St. Kleine Bernard verdedigen, zeggen dat de mist die vaak optrekt op de Povlakte het zien ervan verhindert. Deze vlakte is echter vaak gezien en gefotografeerd. Er is een voorbeeld op de website van Patrick Hunt, hoogleraar archeologie aan de Stanford Universiteit, gewijd aan de zoektocht naar de doorgang waardoor Hannibal in Italië zou zijn aangekomen. Er wordt opgemerkt dat de doorgang van Clapier de enige is die perfect overeenkomt met de oude teksten. Polybius noteerde nog een ander zeer belangrijk gegeven:

In de noordelijke Alpen zou alleen de Clapierpas aan deze twee voorwaarden voldoen: uitzicht over de Povlakte en de Turijnse bevolking. Sinds kolonel Perrin in 1883 deze verklaring aflegde, hebben vele auteurs deze hypothese overgenomen. De enige relevante uitzondering is de hypothese van Sir Gavin de Beer (gepubliceerd in 1955), die de Traversette-pas in de zuidelijke Alpen voorstelt, dicht bij de berg Viso (Kozische Alpen). De route liep niet over het grondgebied van de Alóbroges en deze hypothese is fel betwist, maar wordt in Engeland aanvaard en heeft baat bij de ontdekking in 2016 van resten van oude mest met een grote hoeveelheid Clostridia-bacteriën (geassocieerd met paardenmest), tekenen van paardenparasitaire wormen en aanwijzingen dat de grond intensief was betreden door wat een groot aantal paarden rond een natuurlijke waterpoel kan zijn geweest.

Ongeacht de gekozen route is de oversteek van de Alpen de belangrijkste tactische keuze uit de oudheid geweest. Hannibal slaagde erin de bergen over te steken ondanks de hindernissen die het klimaat, het terrein, de aanvallen van de plaatselijke bevolking en de moeilijkheid om een leger te leiden dat bestond uit soldaten van verschillende etnische groepen en die verschillende talen spraken.

Een andere reden waarom de oversteek belangrijk is, is van strategische aard. Rome was een continentale macht en Carthago een maritieme macht. Het lag voor de hand dat de Carthaagse vloot overal ten zuiden van het Italiaanse schiereiland of op Sicilië kon aanvallen en manschappen aan land kon brengen. Hannibal viel echter over land aan in openlijke trotsering en als verrassing voor de Romeinse troepen. Zijn plotselinge verschijning in de Povlakte, na Gallië te zijn doorkruist en de Alpen te zijn gepasseerd, stelde hem in staat de afgedwongen vrede van enkele lokale stammen te verbreken voordat Rome kon reageren tegen de opstanden. Hannibals moeilijke mars leidde hem naar Romeins grondgebied en verijdelde pogingen van zijn vijand om het conflict op buitenlands grondgebied te beslechten.

Slag om Ticino

Publius Cornelius Scipio, de consul die de Romeinse troepen leidde die Hannibal moesten onderscheppen, verwachtte niet dat de Carthaagse generaal zou proberen de Alpen over te steken. De Romeinen bereidden zich voor om hem op het Iberisch schiereiland te confronteren. Nadat Scipio faalde in zijn poging om Hannibal bij de Rhône te onderscheppen, stuurde hij zijn broer Cneo naar Hispania met het grootste deel van zijn consulaire leger terwijl hij, met een verkleind detachement, naar Pisa (Etrurië) trok en zich aansloot bij het leger van praetors in Gallië onder leiding van Lucius Magnius Vulsion Longo en Gaius Attilius Serranus. Dankzij dergelijke beslissingen en snelle verplaatsingen kon hij op tijd Placencia bereiken om Hannibal in te halen.

Nadat hij met gedecimeerde troepen het Alpengebergte was overgestoken en erin geslaagd was de Taurine-stam te onderwerpen, trok Hannibal met zijn leger op naar het oosten en ontmoette hij het Romeinse leger in Gallië aan de oever van de Ticino. De Slag bij Ticino, een eenvoudige botsing tussen Romeinse cavalerie bevrijd door de consul Publius Cornelius Scipio en Carthaagse cavalerie, toonde Hannibals militaire kwaliteiten voor het eerst op Italiaanse bodem. De Punische generaal gebruikte zijn lichte cavalerie, de Numidiërs, om de Romeinse troepen te omsingelen, terwijl zijn zware Hispaanse cavalerie het opnam tegen de Gallische cavalerie (geallieerd met de Romeinen), de Vellieten en de rest van de Italiaans-Romeinse cavalerie. De consul raakte gewond en werd gered door een slaaf van Ligurische afkomst, maar andere bronnen zeggen dat zijn redder zijn zeventienjarige zoon Scipio was, die later de achternaam Africano zou krijgen als gevolg van zijn beslissende overwinning op Hannibal bij Zama.

Nadat de Romeinen zich hadden teruggetrokken verlieten ze het Ticino gebied en kampeerden bij de Po rivier in Emilia-Romagna. Dankzij de superioriteit van zijn cavalerie had Hannibal de Romeinen gedwongen de vlakte van Lombardije te ontruimen.

Slag bij Trebia

Voordat het nieuws van Ticino”s nederlaag Rome bereikte, beval de Romeinse senaat zijn consul Tiberius Sempronio Longo om zijn troepen uit Sicilië te laten komen, om zich bij Scipio aan te sluiten en de confrontatie met Hannibal aan te gaan.

Hoewel het slechts een kleine overwinning was, zette het resultaat van het treffen bij Ticino de Galliërs en de Liguriërs ertoe aan zich bij de Carthagers aan te sluiten, waardoor het Punische leger 40 000 man groot werd, waarvan 14 000 Galliërs.

Scipio, ernstig gewond en geconfronteerd met de desertie van een deel van de in het Romeinse leger ingelijfde Galliërs, trok zich terug naar de hoge grond langs de rivier de Tiberius om een nieuw kamp op te slaan en zo zijn mannen te beschermen. Daar wachtte hij op de komst van Tiberius” troepen.

Hannibal was, dankzij zijn handig manoeuvreren, in een positie om Tiberius Sempronio te weerstaan, want hij controleerde de weg van Placencia naar Rimini, die de consul moest volgen als hij zich bij Scipio wilde voegen. Profiterend van de situatie, dwong Hannibal het verraad van Clastidium, nu Casteggio, in Lombardije, waar hij grote hoeveelheden voorraden voor zijn mannen vond. Dit succes was echter niet volledig, want profiterend van de afleiding van de Carthagers rukte Tiberius op en slaagde erin zich met Scipio te verenigen. Zodra Tiberius in de regio aankwam, had zijn cavalerie een gunstig treffen met de Punische verkenners, wat hem vertrouwen gaf.

Op de dag van de winterzonnewende in 218 voor Christus, nadat hij met zijn Numidische cavalerie het Romeinse kamp had belegerd, bracht Hannibal zijn vijanden ten strijde. De dag voordien had hij zijn broer Magon met infanterie en cavalerie verborgen in een struikgewas nabij het slagveld. De Slag bij Trebia begon toen het Romeinse leger de rivier overstak en in botsing kwam met Carthaagse soldaten. De Punische cavalerie met de olifanten concentreerde zich op het omsingelen van de Romeinse wacht en zette de vijandelijke cavalerie op de vlucht. Sterk gedrukt op de flanken werden ze ook in de rug aangevallen door Magon”s troepen die zich schuilhielden. Aan alle kanten omsingeld, slaagde het centrum van de Romeinse infanterie erin een doorgang te maken door de Galliërs en Hispaniërs die het centrum van de Carthaagse linie vormden. Zo kon een deel van de Romeinse troepen ontsnappen. Opnieuw behaalde Hannibal een belangrijke overwinning, ditmaal na het hoofd te hebben geboden aan twee Romeinse legers onder leiding van de twee consuls.

Slag om het Trasimeer

Na de overwinningen op Ticino en Trebia trokken de Carthagers zich terug naar Bologna, om vervolgens hun mars naar Rome voort te zetten. Nadat hij dankzij zijn overwinningen zijn positie in Noord-Italië had geconsolideerd, verplaatste Hannibal zijn winterbarakken naar het grondgebied van de Galliërs, wier steun leek af te nemen. In de lente van 217 voor Christus besloot de Carthaagse generaal een veiliger basis te vestigen, gelegen in het zuiden. Omdat Hannibal vastbesloten was zijn opmars naar Rome voort te zetten, verplaatsten Cneu Servilius Geminus en Gaius Flaminus, de nieuwe consuls, hun legers om de oostelijke en westelijke routes die Hannibal kon nemen te blokkeren. De andere route door centraal Italië lag aan de monding van de Arno rivier. Deze route liep door een groot moeras dat meer onder water stond dan normaal in die tijd van het jaar. Hoewel Hannibal wist dat deze route de meest ingewikkelde was, wist hij ook dat het de veiligste en snelste route naar Midden-Italië was. Zoals de historicus Polybius aangeeft, marcheerden Hannibals mannen vier dagen en drie nachten op “een route die onder water lag” en leden ze aan een vreselijke vermoeidheid die vooral werd veroorzaakt door slaapgebrek.

Zogenaamd onbegaanbaar, stak de generaal zonder tegenstand de Apennijnen en de Arno over. In de moerassen in de vlakte verloor Hannibal echter het grootste deel van zijn troepen, inclusief zijn laatste olifanten. Bij het bereiken van Etrurië (het huidige Toscane) besloot Hannibal het belangrijkste Romeinse leger (onder bevel van Flaminio) in een veldslag te lokken, waarbij hij de gebieden verwoestte die de consul geacht werd te beschermen. Polybius schreef:

Tegelijkertijd probeerde Hannibal de banden van Rome met zijn bondgenoten te verbreken door hen te laten zien dat Flaminio niet in staat was hen te beschermen. Desondanks bleef Flaminio in Arezzo zonder een vinger uit te steken. Omdat hij Flaminio niet in de strijd kon meeslepen, besloot Hannibal hard tegen de linkerflank van zijn tegenstander op te rukken en diens aftocht naar Rome te blokkeren. Deze manoeuvre wordt erkend als de eerste omtrekkende beweging in de geschiedenis.

Hannibal achtervolgde vervolgens Flaminio door de heuvels van Etrurië. Op 21 juni verraste hij hem in een kloof aan de oever van het Trasimeense meer. In de daaropvolgende slag vernietigde Hannibal zijn leger volledig tussen de heuvels en de oever van het meer. 15.000 Romeinen sneuvelden en 10.000 anderen werden gevangen genomen. Een groep van 5000 die door de Carthaagse linies wist te breken werd uiteindelijk op een nabijgelegen heuvel omsingeld door Punische cavalerie onder leiding van Maárbal en stemde in met overgave in ruil voor hun vrijheid. Hannibal erkende het gezag van zijn ondergeschikte niet om een dergelijke beslissing te nemen en liet ook deze laatsten als gevangenen achter.

Slag om de Plestia moerassen

Twee dagen later trok hij verder oostwaarts, dwars door Umbrië. Bij het moerassige gebied van Plestia bevond zich een Romeins contingent van 8.000 man, zoals opgetekend door Apiano, gestuurd door de praetor Gaius Centenius. Hannibal gaf zijn cavalerie, onder bevel van Maárbal, opdracht om rond de blokkadepositie van de Romeinse troepen te gaan en viel hen frontaal aan met zijn infanterie en cavalerie van achteren, waarbij hij deze landmacht die hun opmars naar Rome verhinderde, uitschakelde en hun commandant doodde. er werd beweerd dat deze Romeinse troepenmacht slechts uit 4.000 ruiters bestond en dat het in feite de cavalerie van het consulaire leger van Servilius Geminus was die, onwetend van de afloop bij Trasimeno, hen had opgedragen om Flaminio bij te staan. Dit aantal van 4.000 komt niet overeen met de cavalerie van een consulair leger. Daarom lijkt de hypothese dat het een contingent was dat vanuit Rome was gestuurd (zoals in 207 v.C. twee stedelijke legioenen werden gestuurd om de doorgang van de rivier Nar rond Narni te blokkeren toen Asdrubal Barca de Adriatische kust belegerde), geloofwaardig.

Na dit treffen trok Hannibal op naar Spoleto, waarbij zijn doel werd afgeslagen aan de zijde van een van de stadspoorten, die tegenwoordig ter herinnering aan deze daden de naam “Porta Fuga” draagt, en de aangrenzende toren “Torre Oleum”, omdat men vermoedelijk van daaruit kokende olie naar de aanvallers gooide. Daarna trok hij verder naar Narnia waar de brug over de rivier Nar geblokkeerd was, en na de regio verwoest te hebben, trok hij naar Piceno in Umbrië. Ondanks zijn overwinning was Hannibal zich ervan bewust dat hij zonder belegeringswapens de hoofdstad niet kon innemen en nadat hij de brug over de rivier Nar en vermoedelijk ook de rest van de kanalen die hij naar Rome zou vinden had geblokkeerd, gaf hij er de voorkeur aan zijn overwinning uit te buiten door naar de Adriatische kust van Italië te trekken, gebieden en velden te verwoesten en een algemene opstand tegen de macht van de eeuwige stad aan te moedigen. Niet tevergeefs, na Trasimeno, kondigde Hannibal aan zijn Italiaanse gevangenen aan:

Na deze twee nederlagen bij Trasimeno en Plestia besloten de Romeinen Fabius Maximus tot dictator te benoemen. Fabius negeerde de Romeinse militaire traditie en koos voor een nieuwe strategie, die bekend zou worden als de Fabiaanse strategie, die erin bestond een frontale strijd tegen zijn tegenstander te vermijden en verschillende legers rond hem te verdelen om zijn aanvallers te omsingelen en hun bewegingen te beperken.

Slag bij Campo Falerno

Nadat het de Picentijnse, Marrucijnse en Frontaanse gebieden was overgestoken, bereikte het Carthaagse leger het noorden van Apulië en verwoestte alles op zijn weg. In dit laatste gebied arriveerde het Romeinse leger onder Fabius, na te zijn heropgebouwd met het leger van Servilio”s consul Geninus en met nieuw aangeworven mannen ter vervanging van de bij Trasimeno verloren mannen. Niet in staat Fabius te laten vallen voor zijn provocaties, stak Hannibal de Samnio over, veroverde Telesia en bereikte Campania, een van de rijkste en vruchtbaarste streken van Italië, in de hoop dat de verwoesting van het gebied de dictator tot de strijd zou dwingen. Fabius besloot echter Hannibal te blijven volgen, maar zonder het gevecht met de Carthagers aan te gaan. Ondanks het succes was de strategie van Fabius zeer impopulair bij de Romeinen, die het laf vonden. Hannibal trok het district Campo Falerno (Ager Falernus) binnen, gelegen tussen Cales, tussen Tarracina en de rivier Volturno. Daar begon hij zijn verwoesting, maar Fabius wist hem tegen te houden door alle uitgangen van het gebied te blokkeren. Om Fabius” zet te beantwoorden, misleidde Hannibal de Romeinen met een list die bestond uit het plaatsen van brandende fakkels op de horens van ossen en die midden in de nacht in een melee over het gebied te gooien waar hij de Romeinen wilde laten geloven dat hij het beleg probeerde te breken. De Romeinen rukten op om dat punt te versterken terwijl Hannibal ontsnapte via één van de passen die de Romeinen hadden verlaten om de lokvogel aan te vallen. Hannibal en zijn leger staken zonder tegenstand de pas over. Deze gebeurtenissen vormen de zogenaamde Slag van Campo Falerno. Vandaar trok hij noordwaarts naar Puglia en stak de Apennijnen over via de Sâmnio. De bestreden dictator besloot zijn strategie voort te zetten en achtervolgde hem. Die winter vestigde Hannibal zijn hoofdkwartier in de streek van Larino, op de grens tussen Samnio en Noord-Puglia. De schitterende manier waarop Hannibal zijn leger inzette in zo”n ongunstige situatie bezorgde Adrian Goldsworthy de faam van “een klassieke zet in de antieke militaire geschiedenis die zijn plaats vindt in elk oorlogsverhaal dat in latere militaire handboeken is gebruikt”.

Slag bij Geronium

Hannibal nam de stad Geronius in en vestigde er zijn uitvalsbasis. Fabius bivakkeerde met zijn leger dertig kilometer naar het zuiden, in de stad Larinum, hoewel hij kort daarna naar Rome werd teruggeroepen om enkele religieuze diensten bij te wonen.

In Fabius” afwezigheid nam de cavaleriemeester Marcus Minutius Rufus het bevel over de troepen op zich en besloot zijn positie op te schuiven in de richting van de Carthagers. Deze richtten op hun beurt een tweede vooruitgeschoven kamp op dicht bij dat van de Romeinen, terwijl ze ook het kamp van Geronius in handen hadden. In een gedurfde zet lanceerde Rufo zijn cavalerie en lichte infanterie tegen de Punische verkenningstroepen die dat gebied beschermden, terwijl hij met zware infanterie het Carthaagse vooruitgeschoven kamp omsingelde. Aangezien de meeste van zijn troepen bezig waren met verzameltaken, kon Hannibal de legionairs die dicht bij het kamp stonden en de palissaden al bereikten, nauwelijks in bedwang houden. Terwijl de verkenners snel terugkeerden naar het Carthaagse kamp van Geronius, verzamelde Asdrubal, een ondergeschikte van Hannibal, een versterkingscontingent van 4 000 man en slaagde erin op tijd aan te komen om Hannibal bij te staan in het voorste kamp, waardoor de Romeinen gedwongen werden zich te hergroeperen. Omdat hij zijn kamp in Geronio onbewaakt had achtergelaten, waar zijn logistieke steun was, besloot Hannibal het vooruitgeschoven kamp te verlaten en terug te keren naar Geronio. De cavaleriemeester was erin geslaagd de Carthaagse verkenners talrijke slachtoffers te maken, waardoor ze gedwongen werden een van hun kampen te verlaten. Deze prestatie had grote gevolgen in Rome. De Romeinse Senaat, ongeduldig met Fabius Maximus, wiens prestige een zware klap had gekregen na Hannibals manoeuvre bij Campo Falerno, vaardigde een wet uit die de rang van Minucio Rufus gelijkstelde met die van Cunctator, waardoor voor het eerst in de Romeinse geschiedenis twee dictators naast elkaar bestonden. Als gevolg van deze wet werd het Romeinse leger in tweeën gedeeld, het ene onder bevel van Fabius en het andere onder bevel van Rufus.

Hannibal wist dit en bereidde voor de stad Geronius een val voor Rufus voor. Zoals Plutarch schreef: “de grond voor de stad was vlak, maar er waren enkele kanalen en grotten”, die hij de avond tevoren vulde met 5000 soldaten en ruiters. De volgende ochtend stuurde hij een verkenner naar het kamp van Rufo, die onmiddellijk aanviel met lichte troepen. Hannibal stuurde ondersteuning naar de verkenners en stuurde vervolgens cavalerie, die Rufo nodig had om met de zijne een tegenaanval in te zetten. Toen de Romeinse cavalerie was verslagen, stelde Rufo al zijn legioenen in gevechtsvolgorde op en daalde af in de vallei. De Punische generaal wachtte tot hij de vallei overstak en gaf toen het bevel aan zijn in een hinderlaag gelegde troepen, die de flanken en de achterkant van het Romeinse leger aanvielen. Rufus” troepen trokken zich terug, achtervolgd door Numidische ruiters, en waren bijna volledig vernietigd als Fabius Maximus, die met zijn leger was verschenen, niet had ingegrepen en het Punische leger op de terugtocht had gezet. Na de Slag bij Geronius legde Rufus zijn functie neer en plaatste zijn legioenen onder het bevel van het “schild van Rome”. Toen de zes maanden van Fabius” dictatuur voorbij waren, ging het Romeinse leger weer over in handen van de consul Servilius Genminus en de de facto consul Marcus Attilius Regulus, benoemd in de positie van de overleden Flaminius. Deze zetten de Fabiaanse strategie voort in de paar resterende maanden van hun ambtstermijn en reeds als pro-consuls tijdens de eerste maanden van het consulschap van 216 v.Chr. De nieuwe door de Romeinse burgers gekozen consuls, Lucius Emilius Paulus en Gaius Terentius Varro, rekruteerden troepen en stuurden zaken in Rome.

Slag bij Canas

Hannibal, die aanvankelijk niet van plan was Rome aan te vallen, was van plan de gebieden van Apulië te plunderen. In de lente van 216 voor Christus ondernam de generaal een aanval op het belangrijke bevoorradingsdepot van Cannae. Met dit initiatief zou hij tussen de Romeinse legers en hun belangrijkste voedselbronnen komen te staan. Vol vertrouwen in de overwinning breidden de nieuwe consuls het leger uit tot een totaal van ongeveer 100 000 man, het grootste in hun geschiedenis. De consuls zagen dus af van de langzame maar effectieve tactiek van het vermijden van conflicten en kozen in plaats daarvan voor een frontale aanval.

De slag, die beschouwd wordt als Hannibals belangrijkste tactische prestatie, werd uiteindelijk gestreden op 2 augustus voor Christus, op de linkeroever van de rivier de Ofanto (Zuid-Italië). De twee consuls besloten sinds hun aantreden het dagelijks bevel over het leger af te wisselen. Varro, bevelhebber van de troepen die dag, was vastbesloten Hannibal te verslaan. de Carthaagse generaal profiteerde van het momentum van de Romeinen en leidde hem in een val waarin hij zijn leger vernietigde. Hannibal omsingelde hen, verkleinde de oppervlakte van het slagveld en elimineerde zo hun numerieke voordeel. Zijn Spaanse en Gallische infanterie waren opgesteld in een bolle halve cirkel, met Afrikaanse infanterie op de flanken. Aan de kant van de rivier Ofanto verdeelde hij 6 000 Spaans-Gaulaanse ruiters op de linkerflank onder het bevel van Asdrubal en ongeveer 4 000 Numidische ruiters onder bevel van Maárbal op de rechterflank. Op de Romeinse rechterflank stonden de 2 000 ruiters van de Romeinse cavalerie onder bevel van Emilio Paulo en op de linkerflank de 4 500 onder bevel van Varro. De gevechten begonnen met de nederlaag aan de rivierzijde van de Romeinse cavalerie van Emilio Paulo. Ondertussen rukten de Romeinse legioenen, die zich over ongeveer anderhalve kilometer uitstrekten, op tegen het Punische leger, dat zich beheerst terugtrok en zijn bolle vorm veranderde in een holle U-vorm, waardoor de legioenen werden ingesloten. De cavalerie van Asdrubal (niet te verwarren met Asdrubal Barca), die zijn Romeinse tegenstanders op de linkerflank had uitgeschakeld, omzeilde de Romeinse troepen en viel de cavalerie van Varro aan, die tot dan toe in een gelijk opgaande strijd tegen de Numidische cavalerie was gebleven. Deze manoeuvre zette de Italiaanse cavalerie op de vlucht, die onmiddellijk door de Numidiërs werd achtervolgd, waardoor de Romeinse infanterie onbewaakt achterbleef. Ook profiterend van een stoffige storm die tegen het Romeinse front uitbrak, waardoor zij de situatie op dat moment niet konden overzien, gaf Hannibal zijn vleugels van Afrikaanse infanterie opdracht 90° te draaien om de Romeinse flanken te omsingelen. Van achteren maakte de zware Spaans-Gaulaanse cavalerie het beleg compleet. Het Romeinse leger was omsingeld, waarna een slachting onder de legionairs begon, die hun bijna totale vernietiging zou betekenen.

Toen de slag voorbij was, haalde Hannibal de ringen terug uit de lijken van de Romeinse ruiters die in de strijd waren gesneuveld. Hiermee kon hij de regering van Carthago het onweerlegbare bewijs leveren van zijn overwinning in Cannae.

Dankzij zijn briljante tactiek vernietigde Hannibal de Romeinse troepen bijna volledig, ondanks hun numerieke inferioriteit. De Slag bij Cannae werd beschouwd als de meest rampzalige nederlaag van Rome tot dan toe. De Romeinse verliezen worden geschat op 25.000. Onder de doden waren consul Lucius Emilius Paulus, twee voormalige consuls, twee quaestoren, 29 tot 48 militaire tribunen en 80 senatoren (25 tot 30% van hun totale ledental). Bovendien werden 10.000 Romeinse soldaten door Hannibal gevangen genomen. De Slag bij Canas was één van de bloedigste in de geschiedenis wat betreft het aantal slachtoffers op één dag. Het Carthaagse leger had slechts 6.000 slachtoffers te betreuren.

De overwinning van Hannibal wordt niet alleen verklaard door de tactiek die tijdens de slag werd gebruikt, maar ook door het psychologische vermogen van de Carthagiër, die profiteerde van de fouten van zijn tegenstanders. Hannibal provoceerde de consuls, die herhaaldelijk in zijn val trapten, zoals in het geval van het Trasimeense meer, door zijn verlangen om een overwinning te behalen voor het einde van zijn termijn. Om zijn strategieën uit te werken moest Hannibal een gedetailleerde kennis hebben van de Romeinse instellingen en de ambitie van de republikeinse politici. Hiervoor was de hulp van Punische spionnen van onschatbare waarde, vaak gehuld in de gedaante van eenvoudige kooplieden.

Na Cannae waren de Romeinen niet meer zo vastbesloten om Hannibal rechtstreeks tegemoet te treden, maar keerden zij terug naar de strategie van Fabius Maximus: de tegenstander verslaan door een uitputtingsslag, gebaseerd op hun numerieke voordeel en hun snelle toegang tot voorraden. Het is niet waar dat, zoals sommige auteurs denken, Hannibal en Rome elkaar pas aan het eind van de oorlog weer ontmoetten in een veldslag op Italiaans grondgebied. Er waren Romeinse generaals die het aandurfden om, met ongelijke kansen, in een veldslag tegen de Carthagers te vechten. Rome weigerde zich over te geven of te onderhandelen over een wapenstilstand en keerde terug naar het werven van nieuwe troepen om de oorlog voort te zetten.

De grote Carthaagse overwinning deed tal van steden in Zuid-Italië besluiten zich bij Hannibals zaak aan te sluiten. Titus Livius schreef: “De ramp van Canas was de ernstigste van alle voorgaande en deed de trouw van de bondgenoten, die tot dan toe standvastig was geweest, wankelen, zonder andere reden dan dat ze het vertrouwen in de republiek verloren”. Twee jaar later kwamen de Griekse steden van Sicilië in opstand tegen de Romeinse politieke controle en de koning van Macedonië, Filips V, sloot in 215 VC een verbond met Hannibal, waardoor de Eerste Macedonische Oorlog uitbrak. Bovendien sloot Hannibal een verbond met de nieuwe koning van Syracuse, Hiëronymus.

Er is vaak beweerd dat als Hannibal de nodige uitrusting van Carthago had gekregen, hij een rechtstreekse aanval op Rome zou hebben geleid. Hij stelde zich echter tevreden met de belegering van de forten die zich hevig tegen hem verzetten en slaagde er ondanks alles slechts in enkele Italiaanse gebieden over te lopen, zoals Capua, de tweede stad van Italië, die de Carthagers tot hun nieuwe basis maakten. Van de Italiaanse steden die Hannibal hoopte te onderwerpen, stemde slechts een klein aantal daarmee in. Volgens J. F. Lazenby was Hannibals falen om de stad aan te vallen niet te wijten aan een gebrek aan uitrusting, maar aan de onzekerheid van haar bevoorradingscapaciteit en de instabiliteit van haar eigen politieke situatie.

Hannibals bedoelingen waren, naast de herovering van Sicilië, om Rome niet zozeer als stad maar als politieke entiteit te vernietigen, vandaar zijn weigering om de stad in te nemen na de slag bij Cannae en de beroemde uitspraak die wordt toegeschreven aan zijn Numidische cavaleriechef Maárbal:

Hannibal gebruikte zijn overwinningen om zijn zaak aan te trekken bij de steden die aan Rome waren onderworpen. Gevangenen werden bijvoorbeeld in twee groepen verdeeld. Romeinse burgers – die tot slaven werden gereduceerd of gebruikt bij de gevangenenruil – en Latijnse burgers of bondgenoten, die naar hun huizen mochten terugkeren.

Veel steden in Midden- en Zuid-Italië haastten zich om zich bij Carthago aan te sluiten. In 216 v.Chr. wisselde Brutia, het huidige Calabrië, van kant, evenals Locros Epizephyrios (het huidige Locros) en Crotona in 215 v.Chr. In 212 v.C. waren er de opstanden van Metaponto in de Golf van Tarentum, Turius bij Sybaris, en Tarentum in Apulië. Deze steden kregen gezelschap van de Galliërs van Cisalpina en Capua. Latijnen, Etrusken, Picentijnen, Marsiërs, Sabijnen, Peligiërs, Markiezen, Frentijnen en Umbriërs bleven gedurende de hele oorlog trouw aan Rome, hoewel sommigen van hen enige tijd onder toezicht bleven.

Er zij op gewezen dat Hannibal de mogelijkheid had om een minder bindend verbondssysteem voor te stellen dan het Romeinse model, waardoor verschillende volkeren een aantal rechten konden behouden. Het Romeinse model werd te onderdrukkend in economische aangelegenheden en beperkte de deelname van de inboorlingen aan het openbaar bestuur.

In tegenstelling tot de Romeinen was Hannibal geïnspireerd door het Griekse model, dat wil zeggen de gedachte van een homogene stad die de veiligheid van haar bondgenoten garandeerde, aan wie zij een soort vrijheid verleende. Op zoek naar acceptatie van zijn systeem, schreef Hannibal een toespraak waarin hij de vrijheid van de Grieken prees. Dit idee, in zijn tijd verdedigd door Antigonus Monophthalmus, zou afkomstig zijn van Filips V van Macedonië. Hierdoor zorgde de Carthaagse veroveraar ervoor dat de Romeinen voor bepaalde Grieken in Sicilië en Zuid-Italië (Magna Grecia) als barbaren werden gezien.

Vanaf 215 vC gebruikten de Romeinen opnieuw de strategie van Fabius Maximus en probeerden ze een confrontatie met Hannibal in een veldslag te vermijden. Ze vergrootten hun kracht door een beleid van het werven van slaven en jonge mannen onder de 17 jaar. De Romeinen begrepen in hoeverre een offensief op politiek en ideologisch terrein noodzakelijk was. Onder leiding van een senator die gespecialiseerd was in Griekse letters, Quintus Fabius Pictor, werd een antipunistische geschiedenis van Rome geschreven. In Pictors werk worden Hannibal en de Carthagers beschreven als onbetrouwbare, slechte en wrede mannen. De Romeinen daarentegen worden voorgesteld als mannen die trouw zijn aan hun afspraken, vroom en tolerant. Zo werd de definitie van de “gewoonte van de voorouders”, de mos maiorum, in gang gezet, die aan het einde van de Romeinse Republiek de morele referentienorm werd.

Capua delicatessen

Kort na de Slag bij het Trasimeer in 217 v.C. bevrijdde Hannibal drie ridders van Capua die kort daarop voorstelden de stad in bezit te nemen. Hannibal besteedde veel tijd aan het winnen van het vertrouwen van de notabelen van de stad, dat hij na afloop van de Slag bij Canas wist te winnen. De stad (nu bekend als Santa Maria Capua Vetere) “bood de Carthaagse soldaten talloze geneugten die hun kracht zouden verzachten”. De betekenis van de beroemde uitdrukking “Genoegens van Capua” komt echter wellicht niet overeen met de werkelijkheid. Een gedetailleerde reconstructie van de door Titus Livius vertelde gebeurtenissen vanaf de slag bij Canas tot de val van Casilino laat zien dat het leger niet genoeg tijd had om zich te vestigen. In de drie maanden tussen de slag en het begin van de operaties bij Casilino, veroverde Hannibal de noordelijke steden van Apulië, die met achterlating van garnizoenen naar zijn kant overgingen; hij viel met zijn cavalerie Canusio aan; hij marcheerde naar Compsa (hij verdeelde zijn leger met een contingent onder Magon, die naar het zuiden trok; hij rukte op naar Campanië en viel Neapolis aan, zonder erin te slagen de stad aan zijn kant te onderwerpen. Van daar trok hij naar Capua, waar hij het verbond met de leiders ondertekende en zo de verandering van zijde van de stad voltrok. Daarna naderde hij opnieuw Neapolis zonder succes, marcheerde vervolgens naar Nola, waar hij ze niet van kant kon laten veranderen toen Marcellus met troepen arriveerde. Voor de derde keer keerde Hannibal terug naar Neapolis, zonder zijn uitwijking veilig te stellen. Vervolgens belegerde en veroverde hij de nabijgelegen stad Nuceria, vanwaar hij terugkeerde naar Nola. Zonder succes, hij vocht de Eerste Slag van Nola tegen Marcellus en trok zich terug naar Acerra, dat door de bevolking werd verlaten en verwoest door de Puniërs. Vervolgens trok hij naar Casilino, gelegen aan de rivier Volturno, waar het leger van de dictator Marcus Junius Pera was aangekomen.

Eenmaal in Casilino viel hij ”s nachts het Romeinse kamp aan en liet hen vluchten. Door hen uit het gebied te verwijderen, kon hij de belegering van de stad beginnen. Na verschillende mislukte aanvallen omsingelde hij de stad en begon het beleg. De overgave van Casilino viel samen met de tocht van de dictator naar Rome voor de consulaire verkiezingen, iets wat gewoonlijk eind januari plaatsvond, waardoor het beleg ongeveer twee maanden duurde. Gedurende deze periode is bekend dat het grootste deel van het Carthaagse leger optrok om de winter door te brengen in het kamp op de berg Tifata. Dit kamp lag ongeveer drie kilometer van de stad Capua.

Het is erg moeilijk dat de kleine marge die hij had om te rusten (niet veel meer dan twee weken) betekende dat zijn leger minstens tot de val van Casilino gevestigd was. Daarna ging Hannibal zelf naar Brutius om zich bij het leger onder bevel van Hanon te voegen, om het beleg van de stad Petellia te beginnen. De volgende vermelding van militaire operaties door het leger van Hannibal vond al plaats in 215 v.C. toen hij Capua verliet voor de nabijgelegen stad Cumas in de achtervolging van het leger van de consul Tiberius Sempronius Graco. Deze laatste begon zijn operaties toen hij vanuit Rome in Sinuessa aankwam met 25 000 geallieerde soldaten en zich aansloot bij het 25 000 man tellende leger van Junius Pera.

Deze vereniging maakte het mogelijk twee consulaire legers te vormen, een voor Graco zelf en een voor de de facto consul Fabius Maximus. Het is belangrijk op te merken dat Fabius zijn mannen in Cales stationeerde, terwijl Graco”s leger in Sinuessa bleef, zodat de ene de Appiaweg en de andere de Latijnse Weg blokkeerde. Deze routes waren een mogelijke route voor Hannibal naar Latium via het nu bekende Campo Falerno (Ager Falernus), aangezien Casilino in Carthaagse handen was en dus een oversteekplaats van de rivier Volturno had veiliggesteld voor een eventuele terugtocht naar Campania. De opeenvolging van gebeurtenissen van de inhuldiging van de nieuwe consuls eind maart (waarbij consul-elect Marcellus deelnam aan de rotatie van troepen die de veteranen uit Canas op Sicilië haalden), de aankomst van de geallieerde troepen in Rome, de reistijd van Graco van Rome naar Sinuessa (waar Junius Pera”s leger overwinterde), de oversteek van de Volturno langs de kust om Campania binnen te gaan, en de operatie tegen de Campaniërs in Hamas, zouden Hannibal nauwelijks voor eind april in Cumas hebben gebracht. Dit veronderstelt dat hij vanaf de val van Casilino eind januari tot die tijd in de buurt van Capua is gebleven. Ongeveer drie inactieve maanden, waarvan de eerste anderhalve maand overeenkomt met het einde van de winter. En het is waarschijnlijk deze periode, op enkele sleutelmomenten van de oorlog, die de Romeinen “de geneugten van Capua” noemden. Maar het is ook waar dat de twee Romeinse legers die al in het gebied aanwezig waren, van Junius Pera en Marcellus, op dat moment geen bekende operaties waren, zodat de parade niet als iets uitzonderlijks kan worden gezien. Deze “heerlijkheden van Capua” lijken een Romeinse propagandapoging om zowel Hannibal als de verraderlijke stad Capua in diskrediet te brengen, een stad die met dit idee een nest van frivoliteit en perversie leek, zodat afvalligheid naar Rome iets verachtelijks betekende en trouw aan Rome als synoniem voor deugdzaamheid.

Slag bij Cumas

In 215 voor Christus werd een geallieerd leger van Hannibal verrast in zijn kamp bij Hamas (Campania). De nachtelijke aanval van het consulaire leger van Tiberius Graecus veroorzaakte zware verliezen. Gekwartierd op de berg Tifata zette Hannibal de achtervolging in op de Romeinen die hun toevlucht hadden gezocht in de nabijgelegen kustplaats Cumas. Wegens gebrek aan materiaal voor de belegering gaf hij zijn mannen opdracht naar Capua te gaan en de nodige middelen te brengen. Toen hij ze ontving, bewapende hij een aanvalstoren met de bedoeling de stad aan te vallen en in te nemen. Op hun beurt begonnen de Romeinen met de bouw van een toren op de muren om zich te verdedigen tegen de Punische dreiging. Bij het naderen van de stadsmuren slaagden de verdedigers erin de Carthaagse toren in brand te steken. Tijdens de vlucht van de inzittenden maakten zij een ontsnapping waardoor de Punische slachtoffers vielen. De volgende dag organiseerde Hannibal zijn mannen om de confrontatie met het consulaire leger aan te gaan, maar Graco bleef binnen de stadsmuren. Uiteindelijk gaf de Carthaagse generaal het beleg op door terug te keren naar zijn kamp op de berg Tifata.

Het verdrag dat Hannibal en koning Filips V van Macedonië in 215 voor Christus hadden ondertekend, werd door de Romeinen ontdekt toen zij in de wateren van de Adriatische Zee een van de ambassadeurs gevangennamen die het verdrag moesten formaliseren. Dit zou het verzwakte Romeinse leger tot een nieuw gevechtsfront dwingen. Rome stuurde een vloot van 25 schepen en een legioen naar Salentino om de positie te versterken in afwachting van wat er zou kunnen gebeuren.

2e Slag bij Nola

De Carthaagse troepen in Italië ontvingen 4.000 ruiters en 40 olifanten uit Carthago, meegebracht door Bomilcar. Kort daarop ontving Hannibal klachten van de Samnitische en Hyrpijnse bondgenoten dat Marcus Claudius Marcellus, opererend vanuit Nola, hun gebieden voortdurend plunderde. De bondgenoten vroegen om hulp bij hun verdediging. Deze gebeurtenissen brachten hem ertoe opnieuw te proberen Nola, dat enkele maanden eerder door de inmiddels proconsul Marcellus was verdedigd, in te nemen. Daartoe gaf hij zijn ondergeschikte Hanon opdracht de pas gearriveerde olifanten uit Brutia mee te nemen. Met zijn troepen in de buurt van de stad vond een eerste gevecht plaats, onderbroken door regen. Op de derde dag van zijn aankomst en profiterend van het feit dat de meeste Carthaagse troepen op patrouille waren, beval Marcellus zijn mannen het Punische kamp te bestrijden. Hannibal beval de beschikbare mannen de strijd aan te gaan en riep de afwezigen op. Beide legers raakten slaags in de 2e Slag bij Nola, waarbij het Carthaagse leger opnieuw zware verliezen leed. Gedwongen terug te trekken naar zijn kamp, verloor hij verschillende mannen en olifanten. De volgende dag deserteerde een groep Numidische en Hispanische ruiters van de Carthaagse cavalerie. Hannibal verliet uiteindelijk het gebied en trok naar Puglia.

In de zomer sturen de Puniërs een expeditie naar het eiland Sardinië om de opstand te steunen die de plaatselijke stammen tegen de Romeinen waren begonnen, maar nog voor de landing worden zij, dankzij de komst van versterkingen uit Rome, verslagen in twee opeenvolgende veldslagen bij Cagliari en Corno.

3e Slag bij Nola

In de veldtocht van 214 vC viel de Carthaagse generaal het kamp bij Cumas in en zonder succes de havenstad Pozzuoli, eveneens in Campania, aan. Hierna probeerde hij opnieuw Nola in te nemen en vocht tegen Marcellus de 3e Slag bij Nola, waarbij hij opnieuw naar zijn kamp werd teruggedreven. De volgende dag weigerde hij aan de kant van de stad tegenover de Romeinen te staan. Na deze mislukking besloot hij het operatiegebied te veranderen en trok naar Salentino. Beide consuls profiteerden ervan dat Hannibal niet langer in Campania was en slaagden erin Casilino te heroveren.

Oorlog in Sicilië

Tegelijkertijd richtten de Carthagers hun aandacht op Sicilië, een eiland dat sinds hun nederlaag in de eerste Punische oorlog een prioritair doel was geweest. De jonge tiran van Syracuse, Hiëronymus, pas aan de macht gekomen na de dood van koning Hieron II, liet het Romeinse bondgenootschap in 214 voor Christus in de steek.

In het midden van dat jaar werden Hiëronymus en verscheidene van zijn familieleden vermoord na de politieke onrust van de opvolgingen. Toen grepen twee Carthaagse agenten, Hippocrates en Epicides, de macht. Het koninkrijk Syracuse sloot openlijk een bondgenootschap met Carthago, waardoor Rome gedwongen werd middelen af te leiden van de belangrijkste strijd op het Italiaanse schiereiland.

De Romeinen, onder leiding van de consul Marcus Claudius Marcellus, brachten een consulair leger van Campania naar het eiland om de situatie het hoofd te bieden. Ze kregen gezelschap van het verbannen leger van Canas, dat al sinds de lente van 215 v.C. op het eiland aanwezig was. Marcellus begon het beleg van Syracuse nadat zijn poging om het te bestormen was mislukt.

Van hun kant stuurden de Carthagers troepen naar het eiland onder leiding van Himilcon Phameas, die 20.000 infanteristen, 3.000 ruiters en 12 olifanten aan land bracht. De steden Eraclea Minoa en Agrigento, gelegen naast de Punische landingsplaats, aanvaardden de alliantie met de Carthagers die met hun leger naar Syracuse trokken om, zonder succes, te proberen het te bevrijden van de belegering.

Operaties in Illyrië

In het midden van datzelfde jaar 214 vC begon Filips V zijn operaties tegen Illyrië, waarbij hij de stad Orico bezette, waar hij een garnizoen achterliet. Daarna trok hij op naar Apollonia, waar hij zijn kamp opsloeg en het beleg van de stad begon. De Romeinen stuurden er de praetor Marcus Valerius Levino heen met de vloot en het legioen dat hij in de Salentijn had om een tegenaanval in te zetten. Eenmaal aan land wisten ze Orico snel te heroveren en gingen ze naar het belegerde Apollonia, waar ze ongemerkt wisten binnen te dringen. Na een verrassende nachtelijke aanval, in de Slag bij Apollonia, namen ze het vijandelijke kamp in, vernietigden de belegeringsmachines en dwongen de Macedoniërs zich terug te trekken op hun grondgebied, hun vloot van birremes achterlatend op de rivieroever.

Campagne van het jaar 213 voor Christus.

In 213 v.Chr. werden Tiberius Sempronio Graco en Quintus Fabius, zoon van Fabius Maximus, tot consuls benoemd. De laatste nam de leiding over het consulaire leger dat zijn vader het jaar daarvoor had en trok naar de stad Arpos in Apulië. Tijdens een regenachtige nacht slaagden de Romeinse troepen erin de muren te beklimmen en de stad binnen te dringen, waar ze weerstand boden aan een grote groep inwoners en een sterk Carthaags garnizoen. De Arpinische verdedigers en een groep Hispaniërs lieten het Punische contingent in de steek. Er werd overeengekomen dat het Carthaagse garnizoen mocht evacueren naar de nabijgelegen stad Salapia, waar ze zich weer bij Hannibals leger voegden.

In Gallië slaagde de nieuwe praetor Publius Sempronio Tuditanus erin de stad Atrino in te nemen. De Carthaagse generaal concentreerde zijn zomeroperaties in de Salentijnse regio en slaagde erin een groot deel van dit gebied te veroveren. In Lucania slaagde consul Graco erin enkele kleine steden in te nemen, met enkele kleine gevechten. Ondertussen, in Brutus, keerden de steden Cosence en Turius onder Punisch bevel opnieuw naar de Romeinse kant om de plundering van Graco”s leger uit Lucania te vermijden. Bij een van die aanvallen verraste Hannibals bevelhebber Hannam de Italiaanse aanval van Graco”s leger, waarbij hij ongeveer 15.000 man doodde of gevangen nam, inclusief de gevangenneming van de magistraat die het bevel voerde over die troepen, Titus Pomponius.

Op Sicilië gingen sommige plaatsen, zoals Murgancia, over naar de kant van de Carthagers, wat de Romeinen ertoe aanzette de bevolking van Ena af te slachten als waarschuwing om verdere desertie te voorkomen. In Rome waren gijzelaars uit de steden Taranto en Turius onder een proeftijd. Zij probeerden uit de stad te ontsnappen en werden gevangen genomen voordat zij Campanië konden bereiken. Bij hun terugkeer in Rome werden ze geëxecuteerd, wat anti-Romeinse sentimenten veroorzaakte in hun respectievelijke steden. Hierdoor bood een Tarantijns adellijk paar Hannibal een verraad aan om de stad te veranderen. Het was al het einde van de campagne van dat jaar en de Carthaagse generaal wist, geholpen door de aanval van de verraders op de wachtposten van twee stadspoorten, Taranto in te nemen in een nachtelijke aanval (met uitzondering van de citadel) in de 1e Slag om Taranto.

Campagne van 212 voor Christus.

In 212 voor Christus begonnen de Carthagers hun operaties in Lucania, waar zij, na de opstand van verschillende bevolkingsgroepen in hun voordeel, erin slaagden het gevolg van de Romeinse proconsul Tiberius Sempronius Graco te overvallen en hem te doden. Ondertussen veroverden de Romeinse consuls Apius Claudius Pulcro en Quintus Fulvio Flaco een Punisch kamp bij Benevento. Daarna deden ze een eerste poging om de rebellenstad Capua te belegeren, maar ze werden gedwarsboomd door de komst van Hannibal in de 1e Slag om Capua.

Graco”s dood veroorzaakte de desertie van een deel van de bevrijde slaven in zijn leger, waardoor de consul Appius Claudius gedwongen werd het gebied te garnizoenen om de Romeinse aanwezigheid te handhaven. Daar werd hij afgelost door Marcus Centenius Penula die met nieuwe versterkingen het Romeinse leger in dat gebied aanvoerde, terwijl de consul terugkeerde naar Campania. Na het succes in Capua verplaatste de Carthaagse generaal zijn operaties naar Lucania, waar hij erin slaagde verschillende steden ten noorden ervan in te nemen en in de Slag bij Silaro de praetor Marco Centenio Penula te verslaan en zijn leger te vernietigen. Hannibal zette zijn offensief verder naar het noorden, naar Apulië, waar hij het leger van de praetor Fulvio Flaco verraste en vernietigde in de 1e Slag bij Herdonia. Voor het einde van het jaar marcheerde zijn leger naar het zuiden maar slaagde er niet in de citadel van Taranto en de stad Brindisi in te nemen in een poging om Salentino volledig te domineren. Deze regio was de sleutel tot de komst van een Macedonisch leger uit Illyrië.

Aan het eind van het jaar, en terwijl het Punische leger druk bezig was met eerdere operaties, slaagden de twee Romeinse consuls er met de hulp van de praetor in Suessula Gaius Claudius Nero eindelijk in het beleg van Capua te voltooien, waarmee een lange belegering begon. Dit valt samen met de val van Syracuse op Sicilië na een beleg van twee jaar. Marcellus slaagde erin een deel van de stad in te nemen door een aanval, en voltooide het beleg dankzij een verraad.

Op dat moment, profiterend van het feit dat de Carthagers een deel van hun contingent in Hispania stuurden om in Noord-Afrika te vechten tegen de Numidische koning Siphax, probeerden de Romeinen een tegenaanval in te zetten op het Iberisch schiereiland onder leiding van Publius Cornelius Scipio en zijn broer Cneu Cornelius Scipio Calvo (proconsuls van het Romeinse leger in Hispania in de periode 217 tot 211 v.C.). Zij waren erin geslaagd het oosten van het schiereiland te veroveren door Sagunto in te nemen in 212 VC. Hun troepen opereerden in Oretania toen Asdrubal Barca terugkeerde uit Afrika. De twee proconsuls werden gedood in twee opeenvolgende gevechten bij Castulus en Ilorcos in het begin van 211 voor Christus. Dit betekende de terugtrekking van de Romeinen uit de Ebro en versterkte de mogelijkheid dat Asdrubal, Hannibals broer, een nieuwe expeditie naar Italië zou ondernemen. Dit dwong Rome om dringend versterkingen naar Hispania te sturen om deze mogelijkheid te voorkomen.

Campagne van 211 voor Christus (Hannibal ad portas)

De campagne van 211 voor Christus kende een voor de Puniërs gunstig scenario: Lucania bijna geheel onder hun heerschappij; bijna het gehele grondgebied van Hispania ten zuiden van de Ebro beheerst, met de weinige Romeinse overlevenden in dat gebied geïsoleerd; bezit van de stad Tarentum (en het koninkrijk Syracuse onder Romeins bestuur. Na de verkiezing van nieuwe consuls van Rome en de uitbreiding van hun commando als pro-consuls in het bevel over de legers van de voormalige consuls die het jaar daarvoor de hoofdstad van Campania belegerden, kwam Hannibals mislukte poging om Capua in het vroege voorjaar van 211 v.C. bij te staan in de 2e Slag bij Capua. Hierbij raakte de Romeinse pro-consul Appius Claudius ernstig gewond. Onmiddellijk na dit gevecht deed Hannibal met zijn leger een inval in Rome zelf. Zijn bedoeling was om de Romeinse legers die Capua belegerden, te lokken om hun hoofdstad Rome te gaan verdedigen. Maar van het totaal dat Capua omsingelde, stuurde Rome slechts 15.000 man onder het bevel van de pro-consul Quintus Fulvio Flaco, die het beleg van Capua onder het bevel van Appius Claudius handhaafde. Terwijl hij Rome binnenviel, verwoestte Hannibal het platteland en de steden waar hij doorheen trok, alsook de tempel van Luco van Feronia. Eenmaal in de buurt van Rome kwam hij met zijn cavalerie tot aan de stadsmuren en had zelfs een aanvaring met de Romeinse cavalerie. De aanwezigheid van het Carthaagse leger, dat op enkele kilometers van de muren aan de rivier de Anion bivakkeerde, veroorzaakte paniek onder de bevolking, waardoor de beroemde uitdrukking Hannibal ad portas ontstond. De Romeinse infanterie formeerde zich zelfs voor de strijd, maar het gevecht ging niet door en Hannibal koos ervoor zich terug te trekken. Tijdens zijn terugkeer naar Campania werd hij achtervolgd door het ondersteunende Romeinse leger dat met succes aanviel bij de oversteek van de rivier de Anion, waarbij hij een deel van de buit die hij bij de aanvallen had vergaard, terugkreeg. Op de vijfde dag na zijn vertrek uit Rome deed hij een nachtelijke verrassingsaanval op het kamp van zijn achtervolgers, maar slaagde er niet in hen in de geplande hinderlaag te lokken. Omdat hij er niet in slaagde dit contingent te vernietigen, gaf hij de terugkeer naar Capua op en trok hij noordwaarts naar Apulië. Deze gebeurtenissen in de buurt van de vijandelijke hoofdstad vielen samen met het sturen van het eerste contingent Romeinse versterkingen naar Hispania na de ramp met de Scythen. In de zomer van 211 voor Christus gaf de stad Capua zich uiteindelijk over aan de pro-consul Quintus Fulvio Flaco, evenals de nabijgelegen steden Atella en Calacia. Door de Romeinse overwinning in Campania konden zij de gemobiliseerde troepen van de drie legers aldaar aanzienlijk verminderen, hoewel een deel ervan onmiddellijk naar Hispania werd gestuurd (midden 211 v.C.) onder bevel van de nieuwe praetor Gaius Claudius Nero.

Voor de rest van de campagne trok Hannibal noordwaarts naar Apulië, dat beschermd werd door twee consulaire legers van de twee nieuwe consuls, Cneu Fulvio Centumalus Maximus en Publius Sulpicius Galba Maximus. Hij overwinterde in Lucania, waarna hij de stad Thysia heroverde, samen met Rhegium-Calabria, dat naar de Romeinse kant was overgelopen.

Ondertussen arriveerde op Sicilië een contingent Punische cavalerie, gestuurd door Hannibal, waarvan de commandant een van oorsprong Numidische ondergeschikte was met de naam Mutines. De doeltreffendheid van deze leider wekte de vrees van de Carthaagse generaal Hanon, hoofd van de Punische troepen op het eiland, die besloot de Numiden op de achtergrond te laten. Marcus Claudius Marcellus probeerde een beslissend treffen te forceren om de restanten van de vijandelijke troepen op het eiland te vernietigen. De confrontatie vond plaats bij de rivier de Himera in centraal Sicilië. Dankzij interne twisten in het Carthaagse kamp trokken de Numidiërs zich terug en namen niet deel aan de gevechten. Dit vergemakkelijkte de vernietiging van het Carthaagse leger en zijn bondgenoten in Syracuse, waardoor de weinige overlevenden gedwongen werden hun toevlucht te zoeken in het laatste bolwerk in Agrigento. Hierna en omdat het zomer was, keerde Marcellus terug naar Italië met als zijn vervanger de praetor Marco Cornelio Dolabela. Deze stuitte op een muiterij van de troepen van Marcellus” leger, die samen met hun commandant naar Italië wilden terugkeren. Carthago profiteerde van deze omstandigheden en stuurde een contingent van 8.000 man, waardoor de oorlog op Sicilië voortduurde.

Voor de opmars van Filips V in Griekenland besloten de Romeinen zich in 211 v.C. te verenigen met de Aetolische Liga om de Macedonische koning het hoofd te bieden. Deze probeerde van de situatie in Italië te profiteren om Illyrië te veroveren. Aangevallen op verschillende fronten werd de jonge koning snel geneutraliseerd door Rome en zijn Griekse bondgenoten. De overeenkomst met de Aetolische Liga maakte het ook mogelijk om het Romeinse legioen dat daar begin volgend jaar actief was, terug te halen.

Eind 211 BC of begin 210 BC arriveerde de Afrikaan Scipio in Hispania met versterkingen en nam de leiding over als de nieuwe commandant van het Romeinse contingent. Hij was de zoon en neef van de vroegere proconsuls die begin 211 v.C. stierven. Met hem arriveerde ook de praetor Marcus Junius Silanus, die Nero op zijn post overgaf.

Hannibal had aan het begin van de campagne van 211 voor Christus enkele duidelijk gunstige omstandigheden. In Hispania was het Romeinse leger bijna vernietigd en waren de pro-consuls die het bevel voerden gedood. In het jaar daarvoor (212 vC) was hij erin geslaagd bijna heel Magna Grecia in handen te krijgen met de inname van Turius, Metaponto en Heracleia en een groot deel van Lucania, waarbij twee complete Romeinse legers werden vernietigd. Rome was economisch verzopen en had na de laatste tegenslagen ernstige rekruteringsproblemen. In Sicilië daarentegen hing het aan de Romeinse kant met de val van Syracuse. Capua was belegerd terwijl hij probeerde de verovering van de Salentijnen af te maken. Zijn grote uitdaging voor deze campagne was het doorbreken van het beleg van de Campanische hoofdstad en hij faalde zowel in zijn directe als indirecte poging om dichter bij Rome te komen. Deze gebeurtenissen vormen het keerpunt van de oorlog en de uiteindelijke Punische territoriale controle over Zuid-Italië. Vanaf dit moment begon een langzame terugtocht van de Carthaagse troepen.

Carthaagse terugtrekking en einde van de oorlog op Sicilië

In 210 voor Christus voltooide consul Marcellus de herovering van Samnio door het verraad van de steden Salapia, Meles en Maroneia in het noorden van Apulië af te dwingen, waardoor ze weer in Romeinse handen kwamen. Kort daarna toonde Hannibal opnieuw zijn tactische superioriteit en bracht het proconsulaire leger van Cneu Fulvio Centummalus bij Herdonia (het huidige Ordona) een zware nederlaag toe. Ondanks zijn succes besloot Hannibal, de enige Punische geallieerde plaats in noordelijk Apulië, om strategische redenen te evacueren en te vernietigen en de bevolking over te brengen naar Metaponto. Voor het einde van het jaar werd hij gevolgd door het leger van Marcellus, die hem in Numistro (Lucania) tegemoet trad in een strijd met onzekere afloop. Daarna werd hij door Marcellus gevolgd naar Apulië, waar hij kleine confrontaties uitvocht.

Begin 210 v.C. was de nieuwe consul Marcus Valerius Levino op Sicilië aangekomen. Nadat hij het leger van Marcellus had ingeleverd en vervangen door een nieuwkomer uit Cisalpijns Gallië, slaagde Levino er uiteindelijk in Agrigento in te nemen en zo een einde te maken aan de Punische strijdkrachten op Sicilië. Hierdoor kon een van de twee op het eiland aanwezige Romeinse legers worden vrijgemaakt om het jaar daarop naar Salentino te worden gestuurd en de strijd tegen Hannibal voort te zetten. Bovendien rekruteerde Levino een contingent huurlingen dat hij in 209 v.C. naar Regius stuurde, in het zuidwesten van het Italiaanse schiereiland.

Net in 209 v.C. vocht Hannibal tegen het leger van Marcellus in Apulië in twee opeenvolgende veldslagen rond Canusius. Hij won de eerste en verloor de tweede. Daarna trok hij naar Caulonia (Brutus) om met succes een geallieerde stad te helpen die belegerd werd door het Romeinse huurlingencontingent uit Sicilië. Maar hij kon niet verhinderen dat zijn vijanden Salentino heroverden met de inname van Manduria en Tarento in 209 v.C. door een groots opgezet plan. Beide werden heroverd door de consul Fabius Maximus met het door Levinus uit Sicilië gezonden consulaire leger. De andere consul van dat jaar, Quintus Fulvio Flaco slaagde erin de stad Volces en andere steden in het noorden van Lucania (het huidige Basilicata) te heroveren. Ondertussen veroverde Scipio in Hispania in een bliksemoffensief Carthago Nova (het huidige Cartagena, door de Carthagers Qart Hadasht genoemd).

Hannibal verloor geleidelijk aan terrein en kon de gelijktijdige offensieven van de verschillende Romeinse legers in Zuid-Italië nauwelijks aan. Hij slaagde erin het consulaire leger van Titus Quintius Capitolinus in 208 v.C. te dwingen zich terug te trekken uit het beleg van Locros (Lokroi Epizephyrioi). Ter ondersteuning van Crispino”s leger in deze stad kwamen een Romeinse troepenmacht uit Sicilië en een andere uit Salentino. Deze laatste werd door Hannibal onderschept bij Petellia, waarbij hij het leger decimeerde en op de vlucht joeg. Hannibals meest relevante actie dit jaar was de hinderlaag bij Venusia van een van zijn grootste vijanden tot nu toe, de consul Marcellus, veroveraar van Syracuse, waarmee hij de ring van Marcel aan zijn verzameling toevoegde. Bij deze actie wist hij ook de consul Crispino ernstig te verwonden. Eerder had hij de consuls Flaminius en Emilio Paulus gedood bij respectievelijk Trasimeno en Canas, en de pro-consuls Servilius Geminus, Tiberius Graco en Cneu Fulvio Centummalus. Het succes van de verrassingsaanval op de twee consuls verlamde de beslissingen van het Romeinse commando en bracht het ertoe een manoeuvre uit te voeren om Salapia weer in handen te krijgen door gebruik te maken van het feit dat het de consulaire ring van Marcellus bezat. De boodschappers van de stervende Crispino waarschuwden Rome en deden de operatie mislukken waardoor Hannibals leger slachtoffers maakte.

Ondertussen slaagden de Romeinse troepen in Hispania erin Betica binnen te dringen en versloegen zij het leger onder leiding van Asdrubal (de broer van Hannibal) in de Slag bij Betula. Deze gebeurtenis overtuigde Asdrubal echter van de noodzaak om Hispania zo snel mogelijk te verlaten met de lokale troepen waarvan de loyaliteit steeds meer in twijfel werd getrokken. Voor het einde van het jaar wist hij de troepen weer op te bouwen door zich aan te sluiten bij de twee andere Carthaagse legers op het Iberisch schiereiland, die van zijn broer Magão Barca en Asdrúbal Giscão, die hij langs de rivier de Taag ontmoette. Met zijn leger in werking en met overvloedige middelen bereidde hij zich voor om zijn reis naar Italië over land te beginnen, in navolging van wat zijn broer Hannibal elf jaar eerder had gedaan. Hij slaagde erin de Pyreneeën over te steken door de Romeinse troepen ten noorden van de Ebro te verslaan en nadat hij in Transalpijns Gallië nieuwe troepen had gerekruteerd, wachtte hij tot de winter om met zijn leger de Alpen over te steken. Opnieuw diende zich een kans aan voor Hannibal. Nog een Punisch leger ten noorden van het Italiaanse schiereiland zou een nieuw oorlogsfront voor Rome betekenen, wat de troepen zou verdelen, en een grotere vrijheid van handelen zou geven in het zuiden. En als hij zijn krachten kon bundelen met zijn broer, zou dat een belangrijke toename in aantallen betekenen.

Dood van Asdrubal en aftocht voor Brutio

Het jaar daarop (207 voor Christus) werd Hannibals leger bij Grumento gestraft door de pas verkozen consul Gaius Claudius Nero en achtervolgd tot Venusia (Apulië). Daar botsten ze opnieuw en kreeg de Romein de overhand. Na versterking in Metaponto trok Hannibal terug naar Apulië, waar hij wachtte op de komst van zijn broer Asdrubal Barca om tegen Rome op te trekken. Maar voor hij zijn troepen kon verenigen met die van Hannibal, werd Asdrubal gedood in Umbrië, aan de kust van de Metaurus. Het leger van Asdrubal werd verslagen en vernietigd door de gecombineerde actie van het leger van de praetor in Gallië, Lucius Porcius Licinius, de consul Livius Livius Salinator, en een kleine versterking onder bevel van de consul Gaius Claudius Nero, die waakte over Hannibal en zich aansloot bij zijn collega in de strijd tegen Asdrubal. Toen Hannibal hoorde van de nederlaag en de dood van zijn broer (de Romeinen gooiden het afgehakte hoofd van Asdrubal in het Carthaagse kamp), trok hij zich terug in Brutius waar hij zijn leger voor de volgende jaren inkwartierde.

De combinatie van deze gebeurtenissen betekende het einde van Hannibals successen in Italië. In 206 VC eindigden de vijandelijkheden in Hispania in het voordeel van de Romeinen, die het gebied innamen na een beslissende overwinning in de Slag bij Ilipa. Ondertussen liet Hannibal de consulaire legers van Lucius Vetruvius Philon en Quintus Cecilius Metellus, die de streek van Cosencia aan het plunderen waren, in een hinderlaag lopen bij Brutius, aan de rand van een bos, maar hij slaagde er niet in de buit terug te krijgen.

In het volgende jaar, 205 v.C., slaagde Hannibals jongere broer Magno, na een nederlaag in Hispania, erin troepen in Ligurië aan land te brengen, waardoor opnieuw een oorlogsfront in Noord-Italië werd geopend. Dit contingent kon door Carthago over zee worden versterkt met enkele duizenden mannen en olifanten. Datzelfde jaar heroverden de Romeinen onder leiding van de pas verkozen consul Publius Cornelius Scipio de haven van Locri in Brutus, zonder dat Hannibal dit kon verhinderen. Aan het einde van het jaar werd het leger van Hannibal getroffen door een plaag en de Romeinse consul Publius Licinius Crasso Dives, die de Senaat om verlof moest vragen voor zijn troepen, die bij het begin van het nieuwe consulschap door nieuwe troepen werden overgegeven.

In 204 voor Christus stond de nieuwe consul Publius Sempronius Tuditanus tegenover Hannibals leger in de Slag bij Crotona en werd verslagen. De volgende dag, toen het leger van proconsul Publius Licinius Crasso arriveerde, stond hij opnieuw tegenover Hannibal en deze keer behaalde hij de overwinning, waardoor de Puniër gedwongen werd zijn toevlucht te zoeken in Crotona. De steden Clampetia, Cosentia en Pandosia, allemaal in Brutia, vielen in Romeinse handen.

Magion werd eind 203 v.C. verslagen door de legers van proconsul Marcus Cornelius Cetego en praetor Publius Quintilius Varo. Ernstig gewond in de strijd, nadat hij door Carthago was teruggeroepen, probeerde hij zich bij zijn broer in Afrika te voegen door zich bij de overgebleven troepen te voegen, maar kwam tijdens de reis om.

In hetzelfde jaar, 203 v.C., heeft Titus Livius een mogelijke confrontatie bij Crotona tussen de consul Servilius Caspianus en Hannibal, waarbij de laatste zware verliezen zou hebben geleden, in twijfelachtige vorm opgetekend.

Slag bij Zama

De Romeinen, geleid door Scipio, boekten een belangrijk diplomatiek succes in 206 v.C. door zich te verzekeren van de diensten van de Numidische prins Massinissa. Als voormalig bondgenoot van Carthago in Hispania was hij in persoonlijk conflict geraakt met Siphax, een Numidische bondgenoot van Carthago. In 204 voor Christus landden de Romeinen in Noord-Afrika met als doel Hannibal te dwingen Italië te ontvluchten en de gevechten naar hun eigen land te verplaatsen. In 203 VC, na bijna 15 jaar vechten in Italië, boekte Scipio vooruitgang op Afrikaanse bodem en de Carthagers waren voorstander van vrede onder leiding van Hanon de Grote. Hij probeerde met de Romeinen te onderhandelen over een wapenstilstand en maakte het Hannibal moeilijk om versterkingen te sturen. Deze laatste werd ontboden door de regering, die besloot het bevel over de oorlog in handen te laten van hemzelf en zijn broer Magon, die op de terugreis stierf. Nadat hij in de tempel van Juno in Crotona bewijzen had achtergelaten van zijn militaire expeditie in een gravure geschreven in Punisch en Oudgrieks, zette Hannibal koers naar Afrikaanse landen. De schepen landden in Lepcis Minor (het huidige Lamta) en Hannibal vestigde, na een reis van twee dagen, zijn winterkwartier in Hadrumeto. Zijn terugkeer versterkte het moreel van het Carthaagse leger, dat Hannibal aan het hoofd plaatste van een troepenmacht bestaande uit de huurlingen die hij in Italië had aangeworven en lokale rekruten. In 202 VC ontmoette Hannibal Scipio om te onderhandelen over vrede met de Republiek. Ondanks hun wederzijdse bewondering mislukten de onderhandelingen omdat de Romeinen de Carthagers ervan beschuldigden het na de eerste Punische oorlog gesloten verdrag te hebben gebroken met hun aanval op Sagunto en de plundering van een Romeinse vloot die in de Golf van Tunis was gestationeerd. De Romeinen stelden echter een vredesverdrag voor dat bepaalde dat Carthago niet meer dan gebieden in Noord-Afrika zou bezitten, dat het koninkrijk Massinissa onafhankelijk zou zijn, dat Carthago zijn vloot zou verkleinen en een schadevergoeding zou betalen. De Carthagers, gesterkt door Hannibals terugkeer en de komst van voorraden, verwierpen de voorwaarden.

De beslissende slag van het conflict vond plaats bij Zama, een plaats in Numidië die tussen Constantijn en Tunesië ligt, op 19 oktober 202 v.Chr. In tegenstelling tot de meeste gevechten tijdens de Tweede Punische Oorlog hadden de Romeinen een betere cavalerie dan de Carthagers, die over een superieure infanterie beschikten. De Romeinse superioriteit was te danken aan het schiften van de Numidische cavalerie door Massinissa. Hannibal, wiens gezondheid ernstig was verslechterd door jarenlange veldtochten in Italië, had nog steeds het voordeel van 80 oorlogsolifanten en 15.000 veteranen uit Italië, hoewel de rest van zijn leger bestond uit Keltische huurlingen of onfrisse Carthaagse burgers. Hannibal probeerde dezelfde strategie te gebruiken die hij in Cannae had gebruikt. Maar de Romeinse tactiek evolueerde na 14 jaar en de poging tot opsluiting mislukte. De Carthagers werden uiteindelijk verslagen.

Hannibal verloor bij Zama ongeveer 40.000 man (in tegenstelling tot de 1.500 van de Romeinen) en het respect van zijn volk, dat hun beste generaal verslagen zag worden in de laatste en belangrijkste slag van het conflict. De Punische stad werd gedwongen vrede te sluiten met Rome en Scipio, die na de oorlog de bijnaam Afrikaan aannam. Het verdrag bepaalde dat de ooit grootste macht in het Middellandse Zeegebied afstand moest doen van zijn oorlogsvloot en -leger, en dat het gedurende 50 jaar een schatting moest betalen.

Politieke carrière

In 201 v.C. werd Hannibal gedwongen een vredesverdrag met Rome te tekenen, waardoor Carthago van zijn vroegere rijk werd beroofd. Hannibal was 46 jaar oud en besloot het Carthaagse politieke leven te betreden door de democratische partij te leiden.

De stad was verdeeld in twee belangrijke ideologische stromingen. De eerste, geleid door de democratische partij onder leiding van de Barbidas en gericht op voortzetting van de veroveringen in Afrika ten koste van de Numiden. De tweede ideologische politieke stroming was gebaseerd op de conservatieve oligarchie, die streefde naar economische welvaart op basis van handel, havenbelastingen en belastingen van de aan Carthago ondergeschikte steden. Deze stroming was gegroepeerd rond Hanon de Grote. Hannibal, die in 196 v.Chr. tot Suffete werd gekozen, herstelde het gezag en de macht van de staat en vormde daarmee een bedreiging voor de oligarchen, die hem ervan beschuldigden zijn land te hebben verraden door Rome niet in te nemen toen hij de kans had.

Hannibal nam een maatregel die de oligarchen onherstelbaar beschadigde. De oude generaal bepaalde dat de na de oorlog door Rome aan Carthago opgelegde compensatie niet uit de schatkist moest komen, maar van de oligarchen door middel van buitengewone belastingen. De oligarchen grepen niet rechtstreeks in tegen de suffete, maar zeven jaar na de nederlaag van Zama deden zij een beroep op de Romeinen, verontrust over de nieuwe welvaart van Carthago. Rome eiste de overgave van Hannibal, onder het voorwendsel van diens epistolaire relatie met Antiochus III. Hannibal besloot vrijwillig in ballingschap te gaan

Ballingschap in Azië

Hannibal begon zijn reis via Tyrus (een stad in het huidige Libanon), de oprichtingsstad van Carthago. Later trok hij naar Efeze waar hij met militaire eer werd ontvangen door koning Antiochus III Magnus van Syrië, die zich voorbereidde op een oorlog tegen Rome. Hannibal besefte al snel dat het Syrische leger niet kon wedijveren met het Romeinse leger. Dus adviseerde de oude Carthaagse generaal de koning om een vloot en een corps grondtroepen uit te rusten in Zuid-Italië en bood hij aan het bevel te voeren over dat contingent. Maar hij kon de vorst er niet toe bewegen hem deze post te geven omdat, volgens Apiano, er jaloezie en afgunst was van de hovelingen en generaals die vreesden dat de Puniër alle eer van de overwinning zou krijgen.

In 190 voor Christus voerde Hannibal het bevel over een Fenicische vloot, maar ongemakkelijk in zeeslagen werd hij bij de rivier Eurymedon verslagen door de Romeinen en hun Rhodesische bondgenoten. Uit angst te worden uitgeleverd aan het einde van het door Antiochus III ondertekende vredesakkoord, ontvluchtte Hannibal het hof en de reis die volgde is vrij onzeker.

Men gelooft echter dat hij Kreta bezocht, terwijl Plutarch en Strabo suggereren dat hij op weg was naar het Koninkrijk Armenië en voor koning Artaxias I stond, die hem de leiding gaf over de planning en de bouw van de hoofdstad Artaxata. Na zijn terugkeer in Klein-Azië zocht Hannibal zijn toevlucht bij Prussias I van Bithynië, die in oorlog was met een bondgenoot van Rome, koning Eumenes II van Pergamos.

“Hellenistische Soeverein”

Hannibal stelde zich tijdens deze oorlog in dienst van Prussias I. Een van zijn overwinningen was ten koste van Eumenes II op zee. Men zegt dat hij een van de eersten was die biologische oorlogsvoering toepaste: hij gooide ketels vol slangen naar vijandelijke schepen.

Een ander militair talent van hem was de vermoedelijke stichting van de stad Prusa (het huidige Bursa in Turkije) op verzoek van koning Prušias I. Deze stichting, samen met Artaxata in Armenië, verhief Hannibal tot “Hellenistische heerser”. Een profetie die zich in de Griekse wereld verspreidde tussen 185 en 180 v. Chr. pleitte voor een koning die uit Azië zou komen om de Romeinen te laten boeten voor de onderwerping die ze de Grieken en Macedoniërs hadden opgelegd. Velen bleven denken dat deze tekst betrekking had op Hannibal. De Carthaagse, in de ogen van de Grieken van barbaarse afkomst, was dan ook perfect geïntegreerd in de hellenistische wereld. De Romeinen konden deze dreiging niet negeren en stuurden kort daarop een diplomatiek gevolg om Prussias te ontmoeten.

Hannibal was een ongemakkelijke gast geworden en de Bithynische koning besloot zijn gast, die in Libisa woonde, aan de oostkust van de Zee van Marmara, te verraden. Onder de dreiging te worden uitgeleverd aan de Romeinse ambassadeur Titus Quintius Flaminus, besloot Hannibal in de winter van 183 v.C. zelfmoord te plegen. Toch is het niet helemaal duidelijk wat het exacte jaar van zijn dood was. Als, zoals Titus Livius suggereert, (in hetzelfde jaar als zijn grote vijand Afrikaan Scipio), de oude Carthaagse generaal 63 jaar oud zou zijn geweest.

Begrafenis

Sixtus Aurelius Victor schreef dat zijn lichaam in een stenen kist ligt, met het opschrift: “Hier verbergt Hannibal zich.

Onder de plaatsen die beschouwd worden als een schuilplaats voor het graf van Hannibal, is er een kleine heuvel bedekt met talrijke cipressen en gelegen in enkele ruïnes nabij Diliskelesi, wat tegenwoordig een industriegebied is nabij de Turkse stad Libisa (nu Gebze) in Kocaeli. Beschouwd als het graf van de generaal, werd het in het jaar 200 gerestaureerd door keizer Septimius Severus, afkomstig uit Leptis Magna (nu Libië), die het graf liet bedekken met een witte marmeren plaat. De plaats is nu een ruïne. Opgravingen in 1906 door ervaren archeologen, waaronder Theodor Wiegand, brachten bewijzen aan het licht die hen sceptisch maakten over de werkelijke locatie van de tombe.

Paradoxaal evenwicht

Met de Carthagers verdween de grootste vijand waarmee de Romeinse Republiek ooit te maken had gehad. Hannibals persoonlijke evenwicht vertaalde zich dus in een mislukking. De westelijke Middellandse Zee werd een “Romeins meer” waarvan Carthago was afgesneden, terwijl Rome zijn heerschappij over de Griekse wereld en Azië uitbreidde.

Maar tegelijkertijd (en hierin ligt de paradox van zijn evenwicht) probeerde Hannibal (met zijn redevoeringen over de vrijheid van steden) de bondgenootschappen van Rome met Griekse steden te verbreken. Op die manier dwong de generaal de republiek haar acties te legitimeren en zich te gedragen als een grote imperialistische macht. Daarom bleef Hannibal centraal staan in de Griekse en Romeinse geschiedenis.

Antiek

Lang na zijn dood bleef Hannibals naam een schim van een eeuwigdurende bedreiging voor de Romeinse Republiek. Er werd geschreven dat hij de Romeinen de betekenis van angst leerde aan hen die zich uitriepen tot afstammelingen van Mars.

Generaties lang bleven Romeinse matrones verschrikkelijke verhalen over de generaal vertellen aan kinderen die zich misdroegen. Hannibal symboliseerde zoveel angst dat het gebruikelijk was dat Romeinse senatoren, bij welke ramp dan ook, Hannibal ad portas (“Hannibal staat aan onze poorten!”) riepen om hun angst uit te drukken. Dergelijke uitdrukkingen komen voort uit de psychologische impact van Hannibals aanwezigheid op de Romeinse cultuur in Italië.

Een (gedwongen) bewondering verschijnt in dit verband in de geschriften van de Romeinse geschiedschrijvers Titus Livius en Juvenal. Anderzijds richtten de Romeinen zelfs standbeelden van de Carthaagse generaal op in de straten van Rome, om het gezicht weer te geven van de imposante tegenstander die hun legers hadden verslagen.

Tijdens de Tweede Punische Oorlog weigerden de Romeinen zich echter over te geven en wezen zij alle vredesinitiatieven af; evenmin waren zij bereid losgeld te betalen voor de vrijlating van gevangenen die bij de slag bij Cannae waren gevangengenomen.

Bovendien staat in de historische teksten dat er binnen de Romeinse senaat geen groep was die vrede wilde, en dat er geen Romeins verraad plaatsvond dat de Carthagers voordeel zou opleveren, noch een staatsgreep die zou leiden tot de instelling van een dictatuur. Integendeel, de Romeinse patriciërs wedijverden onder elkaar om de beste commandoposten om de gevaarlijkste vijand te bestrijden waarmee Rome ooit te maken had gehad. Hannibals militaire genie was echter niet voldoende om de republikeinse politieke en militaire organisatie te verstoren. Zoals Lazenby schrijft:

Volgens Titus Livius waren de Romeinen nooit bang voor Hannibal, zelfs niet toen hij in 211 voor Christus aan zijn opmars naar Rome begon:

Voor de Senaat had dit nieuws een impact “volgens het karakter van elke senator”. De Senaat besloot het beleg van Capua te handhaven, hoewel hij 15.000 soldaten en 1.000 ruiters had uitgetrokken om de hoofdstad te beschermen. Volgens Titus Livius werden de door Hannibals leger bezette gronden in de omgeving van de stad door de Romeinen tegen een billijke prijs doorverkocht. Dit kan wel of niet waar zijn, zoals Lazenby stelde: “het zou kunnen, want het toont niet alleen het opperste vertrouwen van de Romeinen in de eindoverwinning, maar ook de manier waarop zij een schijn van normaal leven zochten.” Na de Slag bij Cannae toonden de Romeinen aanzienlijke kracht bij tegenslag. Een onmiskenbaar teken van het vertrouwen van Rome is het feit dat de republikeinse hoofdstad na de ramp van Canas praktisch zonder troepen zat om haar te verdedigen; toch besloot de senaat geen enkel garnizoen uit zijn provincies te halen om de stad te verdedigen. In feite werden de provinciale troepen versterkt en bleven de veldtochten in het buitenland doorgaan tot de laatste overwinningen plaatsvonden in Sicilië, onder Marcus Claudius Marcellus, en in Hispania, onder Scipio Africano. Hoewel de gevolgen van Hannibals oorlog op lange termijn niet te ontkennen zijn, was dit ontegensprekelijk het mooiste uur in de geschiedenis van Rome.

De meeste beschikbare bronnen van historici over de figuur van Hannibal zijn van Romeinse oorsprong. Hij werd beschouwd als de grootste vijand waarmee Rome ooit te maken kreeg. De historicus Titus Livius stelt in zijn werk dat de Carthager uiterst wreed was. Dezelfde mening was toegedaan door Cicero, een historicus die, wanneer hij spreekt over de twee grootste vijanden van Rome, schrijft over de “eervolle” Pyrrhus en de wrede Hannibal. Er zijn echter andere bronnen tot ons gekomen die een ander beeld schetsen. Toen zijn successen leidden tot de dood van verschillende Romeinse consuls, zocht Hannibal tevergeefs naar het lichaam van Gaius Flaminius aan de oevers van het Trasimeense meer, organiseerde rituele plechtigheden ter ere van Lucio Emilio Paulus en stuurde de as van Marcus Claudius Marcellus naar zijn familie in Rome. De historicus Polybius leek sympathie te voelen voor Hannibal. Opgemerkt zij dat Polybius lange tijd als gijzelaar in Italië verbleef en zich voornamelijk baseerde op Romeinse bronnen. Het is mogelijk dat Polybius elementen van de Romeinse propaganda heeft overgenomen.

Moderniteit

“Hannibal” is tegenwoordig een vrij gangbare naam en ook in de populaire cultuur zijn verwijzingen naar de generaal overvloedig aanwezig. Zoals bij andere grote generaals in de geschiedenis hebben Hannibals overwinningen op een superieure vijand en zijn voortdurende strijd voor een verloren zaak hem een reputatie opgeleverd die ook buiten de grenzen van zijn vaderland voortleeft.

Zijn tocht door de Alpen blijft een van de meest ongelooflijke militaire prestaties uit de oudheid, en prikkelt de verbeelding van mensen door tal van artistieke producties, zoals romans, series of films.

Sinds de oudheid was Hannibal doordrongen van bepaalde eigenschappen: durf, moed en vechtlust. Deze worden toegepast tijdens een avontuurlijke sport die vertrekt van Lyon naar Turijn, die deze oversteek van de Alpen herdenkt en die zijn naam draagt: de Hannibal Way.

Een andere erfenis van Hannibal bestaat uit olijfgaarden die het grootste deel van Noord-Afrika bedekten, dankzij het werk van zijn soldaten, wat door de Carthaagse staat en zijn generaals als een schadelijke “breuk” werd beschouwd.

Militaire geschiedenis

Enkele jaren na de Tweede Punische Oorlog, terwijl Hannibal politiek adviseur was van het Seleucidische Rijk, werd Scipio de Afrikaan op diplomatieke missie gestuurd van Rome naar Efeze. Plutarch en Apiano noteerden een dergelijke ontmoeting, maar de exacte datum is onbekend:

De prestaties van Hannibal, en in het bijzonder zijn overwinning bij Canas, zijn bestudeerd en geanalyseerd door militaire academies over de hele wereld. In de Encyclopaedia Britannica van 1911 prijst de auteur van het aan Hannibal gewijde artikel de generaal in deze termen:

Zelfs de Romeinse kroniekschrijvers beschouwden hem als een oppermachtig militair meester en schreven dat hij “nooit iets van anderen eiste dat hij zelf niet had gedaan”. Volgens Polybius “wist hij als wijs heerser zijn volk tevreden te stellen en te onderwerpen, door het te geven wat het nodig had, en zij kwamen nooit tegen hem in opstand of probeerden op te ruien”. Hoewel zijn leger bestond uit soldaten uit verschillende landen (Afrikanen, Hispaniërs, Liguriërs, Galliërs, Carthagers, Italianen en Grieken) die geen wetten, gewoonten of taal gemeen hadden, slaagde Hannibal door zijn vermogen om al deze verschillende volken samen te brengen en hen te onderwerpen aan zijn leiderschap, waarbij hij hen zijn opvattingen oplegde.”

Het document van Alfred von Schlieffen (het Schlieffen Plan), ontwikkeld op basis van zijn militaire studies, is sterk gebaseerd op de militaire technieken die de Carthagers gebruikten om het Romeinse leger in de slag bij Cannae met succes te omsingelen en te vernietigen. George Patton dacht dat hij zelf de reïncarnatie van Hannibal was (naast andere reïncarnaties dacht Patton dat hij een Romeinse legionair was en een soldaat van Napoleon Bonaparte). De principes van oorlogvoering die in Hannibals tijd werden toegepast, worden echter nog steeds toegepast.”.

Tenslotte, volgens militair historicus Theodore Ayrault Dodge:

Filmografie

Bronnen

 1. Aníbal
 2. Hannibal Barkas
 3. Políbio o referencia como o desfiladeiro da Serra, mas Gustave Flaubert (Salammbô), que utiliza a tradução de Vincent Thuillier (1727-1730), o chama de Desfiladeiro do Machado.
 4. Atualmente, a Internet é responsável por apresentar uma resposta hipotética sobre o assunto em diferentes sites: [1], [2] o [3]
 5. Especialmente o coronel Paul Azan (1902), o capitão Colin (1904), H. Ferrand (1908), Spenser Wilkinson (1911), Marc-Antoine de Lavis-Trafford (1956), o historiador saboyano Jean Prieur (1968), Serge Lancel (1996), o erudito suíço E. Meyer, Guy Barruol (1996), Denis Proctor (1971), Wallbank (1977) e J. F. Lazenby (1998).
 6. Muito provavelmente, o ditador fora a Roma para defender seus sua política de guerra que se tornava cada vez mais impopular aos olhos do senado. Contudo, dada a religiosidade de Fábio, a hipóteses de obrigações religiosas é perfeitamente verossímil.[70]
 7. ^ a b Plutarch, Life of Titus Flamininus 21.3–4. Plutarch adds that “when asked what his choices would be if he had beaten Scipio, he replied that he would be the best of them all”. However, Plutarch gives another version in his Life of Pyrrhus, 8.2: “Pyrrhus, Scipio, then myself”.
 8. ^ Huss (1985), p. 565.
 9. ^ Brown, John Pairman. 2000. Israel and Hellas: Sacred institutions with Roman counterparts. P.126–128
 10. ^ a b Benz, Franz L. 1982. Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions. P.313-314
 11. ^ a b Baier, Thomas. 2004. Studien zu Plautus” Poenulus. P.174
 12. a b c d e f g h i et j Cornélius Népos, « Hannibal », Les Vies des grands capitaines.
 13. Alfred John Church et Arthur Gilman, The Story of Carthage, éd. Biblo & Tannen, 1998, p. 269.
 14. (en) Christopher S. Mackay, Ancient Rome. A Military and Political History, éd. Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 68.
 15. John Francis Lazenby, Hannibal”s war: a military history of the Second Punic War, éd. University of Oklahoma Press, Norman, 1998.
 16. Ayrault Dodge, Theodore. Hannibal: A History of the Art of War Among the Carthaginians and Romans Down to the Battle of Pydna, 168 BC (англ.). — Da Capo Press, 1995.
 17. 1 2 Benz, Franz L. 1982. Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions. P. 313—314
 18. 1 2 Baier, Thomas. 2004. Studien zu Plautus” Poenulus. P. 174
 19. Friedrich, Johannes, Wolfgang Röllig, Maria Giulia Amadasi, and Werner R. Mayer. 1999. Phönizisch-Punische Grammatik. P.53.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.