Zlatá bula Karla IV.

Detail trevírské kopie Zlaté buly v Hauptstaatsarchivu Stuttgart.

Zlatá bula je císařský zákoník sepsaný v listinné podobě, který byl nejdůležitějším ze „základních zákonů“ Svaté říše římské od roku 1356.

Tordesillaská smlouva

Původní stránka z Tratado de Tordesilhas.

Tordesillaská smlouva byla kompromisem podepsaným 7. června 1494 ve městě Tordesillas, které se nachází v dnešní španělské provincii Valladolid, mezi zástupci Isabely a Ferdinanda, králů Kastilie a Aragonie, na jedné straně a zástupci portugalského krále Jana II. na straně druhé, Dohoda stanovila rozdělení plavebních a dobyvatelských zón Atlantského oceánu a Nového světa pomocí linie 370 mil západně od Kapverdských ostrovů, aby se zabránilo střetu zájmů mezi španělskou monarchií a Portugalským královstvím.