Karel Smělý

Karel Smělý Burgundský, zde zobrazený ještě jako hrabě z Charolais.

Karel Burgundský, známý jako Karel Smělý nebo Karel Tvrdý, známější pod posmrtnou přezdívkou Karel Smělý v Dijonu, který zemřel 5. ledna 1477 u Nancy, byl po Filipu Smělém, Janu Neohroženém a Filipu Dobrém čtvrtým a posledním burgundským vévodou z rodu Valois, pánem a vládcem skupiny provincií známých dnes jako Burgundsko.

Markéta z Anjou

Markéta z Anjou, manželka krále Jindřicha VI.

Markéta z Anjou byla anglickou a nominálně francouzskou královnou z manželství s králem Jindřichem VI. v letech 1445 až 1461 a poté v letech 1470 až 1471.

Owen Tudor

Erb Owena TudoraErmy:Gules a chevron between three helmets argent.

Sir Owen Tudor byl velšský dvořan a druhý manžel Kateřiny z Valois, vdovy po anglickém králi Jindřichu V.

Královské Prusko

Vlajka Královského Pruska.

Královské Prusko byl název pro západní část Pruska od roku 1454, která zahrnovala rozsáhlé oblasti historického území Pomořanska.

Jing-cung

Sedící portrét mingského císaře Yingzonga.

Zhu Qizhen, – šestý čínský císař dynastie Ming, vládnoucí v letech 1435-1449 v éře Zhengtong a opět v letech 1457-1464 v éře Tiānshùn.

Dante Gabriel Rossetti

Portrét Dante Gabriela Rossettiho c.

Gabriel Charles Dante Rossetti, obecně známý jako Dante Gabriel Rossetti, byl anglický básník, ilustrátor, malíř a překladatel, člen rodiny Rossettiů.