Axayacatl

gigatos | 25 ledna, 2022

Souhrn

Axayácatl (-tl, přípona“) (1450-1481) mexický huey tlatoani, nástupce Moctezumy I. a otec Moctezumy II. Jeho jméno souvisí s pojmem „vodní maska“, jezerní hmyz z čeledi Corixidae, z jehož vajíček se připravuje jídlo ahuahuatli, kdysi běžné v mexickém údolí.

Raná léta

Axayacatl byl synem princezny Atotoztli II. a jeho bratrance, prince Tezozómoca, syna Itzcóatlova, vnuka Moctezumy Ilhuicamina a Itzcóatla.

Byl nástupcem Moctezumy, jeho bratry byli huey tlatoani Tízoc a Ahuízotl. Strýc huey tlatoaniho Cuauhtémoca a otec Moctezumy Xocoyotzina a Cuitláhuaca.

Příchod k moci

V mládí si svými vojenskými schopnostmi získal přízeň významných osobností politiky rodící se říše, jako byli Nezahualcoyotl a Tlacaélel, a tak po Moctezumově smrti nastoupil na jeho místo, přestože byl nejmladší z jeho bratrů, což vedlo k občasným konfliktům s nimi.

Občanská válka proti Tlatelolcu

Za jeho vlády byl v roce 1473 Moquihuix tlatoani z Tlatelolca obviněn, že špatně zachází s jednou ze svých manželek, příslušnicí mexické šlechty, a uzurpuje si moc, takže mu Tenochkové vyhlásili válku a došlo ke krvavé bitvě, v níž se Tlatelolkové, kteří prohráli, zabarikádovali ve svém Templo Mayor, odkud byl Moquihuix, poražený a zabitý Axayácatlem, svržen ze schodů. Skutečným motivem konfliktu s jejich sousedem a nejbližším spojencem byl obchod, který ovládali Tlaltelolkové. Tato událost způsobila ztrátu autonomie Tlatelolca a byly na něj uvaleny vysoké tributy i mexický vládce.

Dominance nových území

V roce 1475 se Matlatzinca v provincii Cuetlaxtlan vzbouřila a Axayácatl si ji musel znovu podrobit. Matlatzinca byla dominantním jazykem ve státě Mexiko, ve východním Michoacánu, severním Guerreru a v části Morelos. Dobytí Axacáyatlu mělo ve středním Mexiku významné důsledky, protože jazyk matlatzinca začal upadat na úkor nahuatlu.

Axacáyatl podnikl i další dobyvačné výpravy, ale neuspěl proti organizovaným Purépechům (Taraskanům), kteří v roce 1470 postoupili se svými vojsky do středu dnešního Mexika, a tak se Axacáyatl rozhodl zahájit proti nim ofenzivu. Vojenské tažení začalo dobře, v roce 1477 dobyli několik měst v údolí Toluky, ale někdy mezi lety 1478 a 1479, když postupovali proti poslednímu městu, které jim stálo v cestě, Xiquipilcu, narazili na zuřivý odpor Purepechů: 10 000 jejich bojovníků proti 24 000 Aztéků. Bitva u Taximaroa zuřila celý den, Purepechové neustoupili a padlo mnoho mexických šlechticů i orlích bojovníků Trojspolku. Sám Axacáyatl byl vážně zraněn do nohy, načež po měsících marného zotavování zemřel zpět v Tenochtitlánu.

Porážka Mexiků byla drtivá a jen několika tisícům přeživších se podařilo vrátit do Tenochtitlánu – asi 20 000 jich bylo zabito nebo zajato, potupně uprchli a byli pronásledováni Purepechy až do Toluky. Aztékové už nikdy nepodnikli další velké dobyvačné tažení proti Purepechům. Axayácatl se ze své ponižující porážky už nikdy nevzpamatoval a v roce 1480 se mu podařilo dobýt pouze sedm hlavních měst provincie Tochpan (dnes Tuxpan, Veracruz).

Na trůně ho vystřídal jeho starší bratr Tízoc Chalchiuhtlatona.

Axayácatl v umění

Jako všichni šlechtici té doby měl Axayácatl nejlepší vzdělání a zajímal se o vědu o čase i o poezii. Nechal vytesat Sluneční kámen a složil nejméně dvě básně, jednu s názvem Ycuic Axayacatzin, Mexico Tlatoani (Píseň Axayacatla, pána Mexika), obranu proti svým kritikům a bratrům, a Huehue cuicatl (Píseň starších), nářek nad svou porážkou od Purepecha.

Zdroje

  1. Axayácatl
  2. Axayacatl
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.