Válka v Zálivu

Dimitris Stamatios | 29 března, 2023

Souhrn

Válka v Perském zálivu (2. srpna 1990 až 28. února 1991) byla vojenským konfliktem mezi Irákem a mezinárodními koaličními silami vedenými Spojenými státy a sponzorovanými Organizací spojených národů se souhlasem její Rady bezpečnosti, která rezolucí č. 678 schválila použití vojenské síly k osvobození Kuvajtu, okupovaného a anektovaného iráckými ozbrojenými silami pod vedením Saddáma Husajna.

2. srpna 1990 irácká armáda napadla a dobyla Kuvajt. Tato akce vyvolala okamžité a ostré mezinárodní odsouzení a Rada bezpečnosti OSN uvalila na Irák hospodářské sankce. S vojenskou podporou britské premiérky Margaret Thatcherové vyslal americký prezident George Bush obrovské množství vojáků amerických ozbrojených sil do Saúdské Arábie a vyzval spřátelené země celého světa, aby učinily totéž. Do koalice nakonec přispělo nějakými vojenskými prostředky více než třicet zemí, které tak vytvořily jednu z největších vojenských aliancí, jakou svět od druhé světové války zažil. Přesto drtivou většinu vojáků bojujících ve válce tvořili Američané, přičemž několik bojových jednotek poskytly také Velká Británie, Saúdové, Francie a Egypt. Kuvajt a Saúdská Arábie koalici dále pomohly částkou přibližně 32 miliard dolarů, přičemž válečné úsilí jako celek spotřebovalo celkem více než 60 miliard dolarů.

Válka v Perském zálivu byla jednou z největších vojenských kampaní v moderních dějinách, která v krátkém čase mobilizovala obrovské lidské i materiální zdroje a zavedla na bojiště několik nových bojových prostředků a na svou dobu sofistikovaných špičkových technologií. Do světového slovníku přibyla nová slova, jako jsou letadla stealth a chytré bomby. Tento konflikt byl také jedním z prvních, který byl přenášen živě z frontových linií pomocí satelitního přenosu, což katapultovalo televizní síť CNN a formát „24hodinové žurnalistiky“ ke slávě.

Samotná válka trvala pět týdnů intenzivního leteckého bombardování koalice (od 17. ledna do 24. února), po němž následovalo necelých sto hodin pozemní kampaně, jejímž výsledkem bylo rychlé vyhnání iráckých sil z Kuvajtu. Koaliční spojenci nakonec dosáhli drtivého vítězství, osvobodili Kuvajt a zároveň způsobili Iráčanům těžké ztráty, ačkoli jejich vlastní ztráty byly minimální. Dne 28. února mezinárodní koalice prohlásila své cíle za splněné osvobozením kuvajtského území a stažením Saddámových vojsk, podepsala příměří a ukončila bojové akce. V průběhu války se boje omezily pouze na Irák, Kuvajt a saúdské pohraniční oblasti. Irák se snažil vtáhnout Izrael do války tím, že na jeho území vypouštěl rakety Scud a snažil se tak vyvolat rozkol mezi západními mocnostmi a jejich arabskými spojenci.

Napětí mezi Irákem a Kuvajtem (hranice, ropa a dluh)

Rozhodnutí Saddáma Husajna napadnout Kuvajt bylo v podstatě pokusem vypořádat se s přetrvávající zranitelností jeho ekonomiky a jejím následným dopadem na veřejné finance. Na konci íránsko-irácké války v srpnu 1988 byla irácká ekonomika skutečně na pokraji zhroucení a i uvnitř země panovalo sektářské napětí. Největšími věřiteli země byly Saúdská Arábie a Kuvajt. Irácká vláda se snažila tyto země přimět k odpuštění části dluhu, ale ty to odmítly.

Konflikt mezi Irákem a Kuvajtem se kromě ekonomické otázky týkal také územních sporů. Kuvajt byl v době vlády Osmanské říše součástí provincie Baçora, která byla poté prohlášena za irácké území. Kuvajtská královská rodina uzavřela v roce 1899 protektorátní dohodu s Velkou Británií, čímž přenechala odpovědnost za zahraniční politiku země Britům. Hranici mezi oběma státy pak v roce 1922 vytyčili Britové. Vytvořením nezávislého Kuvajtu přišel Irák o jediné východisko k moři. Kuvajťané odmítli všechny pokusy Iráčanů pokusit se udržet v zemi nějaké zásoby. Saddámova vláda brzy po konfliktu s Íránem začala Kuvajt obviňovat z překračování kvót OPEC na vývoz ropy. Kartel chtěl v té době udržet cenu komodity na úrovni 18 dolarů za barel a bylo zapotřebí disciplíny. Spojené arabské emiráty a Kuvajt těžily nad očekávání. Výsledkem nadprodukce bylo snížení ceny barelu na pouhých 10 dolarů, což pro Irák představovalo ztrátu 7 miliard dolarů ročně, což byla téměř přesná výše platby na vyrovnání deficitu v roce 1989. Veřejné výdaje a plány na obnovu vnitřní infrastruktury země skončily podkopáním, což způsobilo, že se irácká ekonomika dostala do silné recese. Jordánsko a Irák se snažily udržet cenovou disciplínu, ale s malým úspěchem. Irácká vláda obvinila Kuvajťany z vedení „hospodářské války“. Kuvajt byl také obviněn z provádění podzemních vrtů v blízkosti iráckých hranic na sporných územích.

S prohlubující se domácí hospodářskou krizí chtěl Saddám utužit své partnerství s arabskými zeměmi, které ho podporovaly během války proti Íránu. Tento krok podporovaly Spojené státy, které věřily, že sblížení Iráčanů s prozápadními státy Perského zálivu pomůže udržet Irák ve sféře amerického vlivu. V roce 1989 si hlavní regionální partner Iráčanů, Saúdská Arábie, přál udržet úroveň přátelství mezi těmito národy. Země rychle podepsaly dohody o nevměšování a neútočení, po nichž následovala smlouva, podle níž měl Irák Kuvajtu dodávat pitnou vodu na pití a zavlažování. Ukázalo se, že rozvojové projekty v Iráku nejsou příliš perspektivní kvůli rostoucímu deficitu veřejných financí, a to ani po demobilizaci více než 200 000 vojáků. Saddámova vláda také investovala do rozvoje národního zbrojního průmyslu, ale splátky dluhů ukradly prostředky z investic. Klesající ceny ropy snížily hlavní zdroj příjmů Iráku, což vyvolalo další nespokojenost s OPEC a sousedními zeměmi.

Potlačování etnických menšin v Iráku nakonec zhoršilo vztahy země s jejími sousedy. Zhoršující se vztahy mezi národy v regionu nezískaly mimo Blízký východ na významu kvůli událostem v Evropě (např. zániku Sovětského svazu). Spojené státy však začaly měnit svůj postoj k Iráku a odsoudily stav lidských práv v této zemi, která již byla známá masakry a mučením. Britská vláda také odsoudila popravu novináře Farzada Bazofta, který byl dopisovatelem anglického listu The Observer. Po Saddámových prohlášeních, že by neváhal použít chemické zbraně proti Izraeli, pokud by zaútočil na jeho území, přerušil Washington poskytování různých finančních prostředků této zemi. Myšlenku mise OSN, která by vyšetřila povstání na okupovaných palestinských územích, jež si vyžádala několik obětí, Američané vetovali, což způsobilo, že irácká vláda začala být skeptická vůči zahraniční politice USA v regionu.

V červenci 1990 si Irák nadále stěžoval na chování Kuvajtu, který nedodržoval kvóty na těžbu ropy, a hrozil přímou vojenskou akcí. V témže měsíci CIA (americká zpravodajská agentura) oznámila, že Iráčané přesunuli nejméně 30 000 vojáků k jižní hranici země. Americká flotila v Perském zálivu byla poté uvedena do stavu nejvyšší pohotovosti. Saddám tvrdil, že se rozvíjí protiirácké spiknutí. Kuvajt začal obnovovat vztahy s Íránem a Sýrie více jednala s Egyptem. Husajnova vláda zahájila formální obvinění proti Kuvajtu v rámci Ligy arabských států a tvrdila, že země trpí ztrátami ve výši jedné miliardy dolarů ročně a že Kuvajťané nezákonně využívají ropná pole Rumaila a že dluhy mezi „arabskými bratry“ se nepočítají. Pohrozil použitím vojenské síly proti Kuvajtu a Spojeným arabským emirátům (jeho hlavním věřitelům) s tím, že politici v těchto zemích se inspirují Amerikou, aby „podkopali arabské zájmy a bezpečnost“. V reakci na tyto hrozby vyslala americká vláda do regionu několik dalších letadel a lodí. Jednání v saúdskoarabské Džiddě, které jménem Ligy arabských států zprostředkoval egyptský prezident Hosni Mubarak, se uskutečnilo 31. července 1990, ale nedošlo k žádnému pokroku.

Vztahy mezi USA a Irákem před konfliktem

Po většinu studené války byl Irák spojencem Sovětského svazu. Vztahy se Spojenými státy byly historicky konfliktní, na jedné straně kvůli úzkým diplomatickým vztahům a silné vojenské podpoře amerického národa státu Izrael, na straně druhé kvůli irácké podpoře teroristických arabských a palestinských skupin, jako je Abú Nidal.

Když se Irák rozhodl zaútočit a napadnout svůj sousední Írán, čímž zahájil íránsko-iráckou válku, USA zachovaly neutrální postoj, který se změnil po operaci Fath-ol-Mobeen, což byla úspěšná protiofenzíva v březnu 1982, kterou provedly íránské síly a která nebezpečně zvrátila průběh války v jejich prospěch. Od té doby až do roku 1990 vláda USA otevřeně podporovala Irák poskytováním potravinové pomoci, vojenské pomoci (zbraně a zpravodajské informace) a technologií dvojího užití, které mohly být použity pro vývoj a výrobu zemědělského nářadí, ale také pro vývoj a výrobu balistických raket nebo pro vývoj zbraní hromadného ničení. Plníce přísloví „nepřítel mého nepřítele je můj přítel“, udržovali Američané až do předvečera invaze vysokou úroveň diplomatických vztahů, s výjimkou omezeného období bezprostředně po útoku raketami Exocet AM39, kdy údajně došlo k omylu při zásahu fregaty USS Stark (FFG-31).

25. července (šest dní před invazí) přijal Saddám na audienci americkou velvyslankyni April Glaspieovou. Ta ho ujistila, že Spojené státy nebudou vojensky zasahovat na obranu Kuvajtu, protože nemají vyhraněnou pozici, ani nezasahují do diplomatických záležitostí výhradně mezi arabskými zeměmi.

Násilná invaze do Kuvajtu a jeho anexe se ukázala jako obrovský omyl Saddáma Husajna, který měl pro Irák katastrofální důsledky. Podnět k tomuto rozhodnutí lze hledat v agresivním nacionalismu, který vždy charakterizoval a převládal v irácké politice po pádu monarchie v roce 1958, konkrétněji v impulzivní a hrabivé osobnosti jejího vůdce, který za jedenáct let absolutní moci nesnesl žádný odpor vůči svým plánům, tak málo jeho image a velikost zastínily ostatní. Před invazí v srpnu 1990 byla irácká armáda považována za čtvrtou největší na světě. Skládala se celkem z přibližně milionu vojáků pravidelné služby a 450 tisíc záložníků, měla obrovské bojové zkušenosti, které jí poskytl osmiletý ozbrojený konflikt se sousedním Íránem, a ve své organizaci a doktríně byla zjevně ovlivněna sovětským vzorem, takže představovala dostatečné argumenty, aby mohla být považována za respektovaného protivníka.

Dne 21. července 1990 začala hlavní silnici spojující Baisoru s Kuvajtem přetěžovat vojenská vozidla. Začaly přesuny vojenských sil ke společné hranici obou zemí. Zpočátku tři obrněné divize, doprovázené dalšími čtyřmi pěšími divizemi, do konce téhož týdne přibližně 100 000 vojáků podporovaných zhruba dvěma tisíci obrněných vozidel T-54

Na druhé straně stály kuvajtské ozbrojené síly, tvořené 6., 15. a 35. mechanizovanou brigádou, které byly dislokovány na severu země, jižně od hlavního města a na západě země a byly vybaveny na svou dobu moderními bojovými vozidly Chieftain britského původu a M-84 vyráběnými v licenci v bývalé Jugoslávii. Jakkoli byla jejich úroveň připravenosti na úrovni obvyklé v době míru, vzhledem k nepřítomnosti velké části lidských zdrojů na dovolené se v týdnu před invazí tato úroveň ještě snížila na mizivých 25 % připravenosti, ve snaze uklidnit záměry svého severního souseda.

V časných ranních hodinách 2. srpna překročily tři divize irácké republikánské gardy hraniční linii mezi oběma zeměmi v čele a v souladu se stanoveným plánem a cestou do hlavního města zlikvidovaly veškerý odpor protivníků. Současně bylo speciálními jednotkami provedeno několik vrtulníkových a obojživelných útoků na klíčových místech ve městě Kuvajt a na strategických místech v různých oblastech po celé zemi, které byly následně konsolidovány pravidelnými jednotkami.

Kuvajtské pozemní síly nebyly a ani nemohly být vážnou výzvou, reagovaly pozdě a nekoordinovaně, kromě určitého odporu, který byl způsoben především individuálními statečnými činy, byly rychle přemoženy nebo nuceny ustoupit a najít úkryt v Saúdské Arábii. Letectvu se podařilo provést několik omezených útoků, ale jejich letadla se rovněž uchýlila do Saúdského království a/nebo Bahrajnu.

Za 12 hodin bylo po všem. Královská rodina byla bezpečně přivítána v Rijádu, hlavním městě Saúdské Arábie, a Saddám Husajn byl pánem a vládcem malého státu a veškerého jeho bohatství, které bylo okamžitě vydrancováno.

V následujících šesti měsících je anexe Kuvajtu vyhlášena jako 19. irácká provincie a jsou upevněny pozice a prostředky použité k obraně, které tvoří 590 000 vojáků, 4 000 obrněnců, 3 000 kusů těžkého dělostřelectva a kanónů rozmístěných v hloubce kuvajtského území a celého jižního Iráku. Mobilizována byla rovněž armádní záloha. Po podepsání mírových dohod se sousedním Íránem v září 1990 bylo k dispozici dalších 10 divizí stažených ze společné hranice mezi těmito dvěma státy. Tři divize, Hammurobi, Medina a Tawakalna Republikánské gardy, elitní jednotky armády, byly stále v záloze a ve vysoké pohotovosti. Na hranici se Saúdskou Arábií byla položena rozsáhlá minová pole, doplněná překážkami pro postup vozidel a pěchoty, a také opevněními všeho druhu.

Stručná chronologie

Neúplná kompilace údajů o klíčových okamžicích a jejich pozadí, časové údaje odrážejí oficiální čas v Rijádu, hlavním městě Saúdské Arábie.

Iniciativy pro diplomatické řešení konfliktu

Jakmile k invazi došlo, první reakce proti událostem nepřišla z arabského světa, jak by se očekávalo. Jako první zareagovaly Spojené státy, které okamžitě zmrazily kuvajtská aktiva na území USA, aby zabránily Iráčanům v jejich využití, a Velká Británie, brzy následované Německem, Francií a Japonskem. Rada bezpečnosti OSN na svém mimořádném zasedání vzhledem k závažnosti skutečností schvaluje 14 hlasy pro rezoluci č. 660, přičemž Jemen se zdržel hlasování, důrazně odsuzuje invazi a požaduje okamžité a bezpodmínečné stažení a návrat k situaci před vojenskou agresí. Poprvé a v důsledku tání v mezinárodních vztazích, ale také proto, že jeho představitelé jsou zaměstnáni demontáží velmoci, hlasuje stále ještě Sovětský svaz bezvýhradně na straně západních mocností. Liga arabských států přijala 3. srpna vlastní rezoluci, v níž požaduje, aby se řešení konfliktu uskutečnilo v rámci samotné ligy, a vyzývá k nevměšování zvenčí. Irák a Libye byly jedinými arabskými zeměmi, které se postavily proti rezoluci skupiny vyzývající k úplnému stažení Saddámových vojsk z Kuvajtu. Proti se postavila také Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), která se vyslovila pro Husajna. Jemen a Jordánsko, ačkoli jsou spojenci Západu, se postavily proti vměšování Západu do vnitřních záležitostí regionu. Také Súdán se hlásil k Saddámově podpoře.

Dne 12. srpna 1990 Saddám navrhl vyřešit všechny „okupace“ v regionu současně. Prohlásil, že Izrael by se měl stáhnout z palestinských území, jižní Sýrie a Libanonu, a také vyzval syrskou vládu, aby stáhla své jednotky z libanonského území. Požadoval také stažení amerických sil ze Saúdské Arábie a navrhoval, aby je nahradily „arabské síly“, pokud se to nebude týkat Egypta. Na závěr Saddám vyzval k ukončení embarga a bojkotu vůči své osobě a k normalizaci vztahů zemí s Irákem. Americký prezident Bush od počátku krize popíral jakoukoli souvislost mezi děním v Kuvajtu a palestinským problémem.

23. srpna vystoupil Saddám ve státní televizi spolu se západními rukojmími, kterým bagdádská vláda odmítla udělit výjezdní víza. Na videu se objevil vedle britského dítěte Stuarta Lockwooda a zeptal se ho, zda dostává mléko. Irácký prezident doufal, že tato rukojmí použije jako lidské štíty na místě bombardování. Nakonec byli propuštěni, než začaly bojové akce.

Nakonec USA a jejich spojenci upevnili svůj postoj, že s Irákem nebudou vyjednávat a že nevyslyší žádné jejich stížnosti, pokud se bezpodmínečně nestáhne z Kuvajtu. Americký ministr zahraničí James Baker se počátkem roku 1991 setkal ve švýcarské Ženevě se Saddámovým ministrem Tárikem Azízem a oba spolu několik minut hovořili, ale žádný návrh nebyl učiněn.

Dne 29. listopadu 1990 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 678, podle níž měl Irák do 15. ledna 1991 stáhnout svá vojska z Kuvajtu. V případě odmítnutí měly mít členské státy koalice pravomoc použít „všechny nezbytné prostředky“ k odsunu iráckých sil z kuvajtského území.

Důvody vojenského zásahu koalice

Spojené státy a OSN své zapojení do konfliktu zdůvodňovaly různými důvody, z nichž nejčastěji zaznívalo narušení územní celistvosti Kuvajtu. Kromě toho chtěli Američané podpořit Saúdskou Arábii, svého nejdůležitějšího spojence v regionu a významného producenta ropy. Brzy po irácké invazi do Kuvajtu uskutečnil americký ministr obrany Dick Cheney první z několika návštěv Saúdské Arábie. Během projevu před Kongresem 11. září 1990 prezident George Bush o důvodech války řekl: „Během tří dnů 120 000 iráckých vojáků a 850 tanků napadlo Kuvajt a ohrozilo Saúdskou Arábii. Tehdy jsem se rozhodl proti této agresi zakročit“.

Dalšími důvody, které ovlivňovaly veřejné mínění na Západě, bylo neustálé porušování lidských práv a zneužívání ze strany sil Saddáma Husajna. Objevily se také zprávy o použití chemických a biologických zbraní, které irácký diktátor ve velkém měřítku použil proti Íráncům během předchozího konfliktu a proti Kurdům na severu během operace Al-Anfal.

Operace Pouštní štít

Jedním z hlavních zájmů koalice byla ochrana Saúdské Arábie. Po dobytí Kuvajtu se irácká armáda nacházela velmi blízko saúdských ropných polí. Pokud by byla tato pole spolu s kuvajtskými a zásobami, které měl Irák, obsazena, získal by Saddám kontrolu nad většinou světových zásob ropy. Iráčané měli vůči Saúdům několik stížností. Saúdská Arábie půjčila Iráku 26 miliard dolarů na boj proti Íránu. Saúdové během tohoto konfliktu podporovali Iráčany, protože se obávali postupujícího vlivu íránské šíitské revoluce a existovala obava, že se vzbouří i šíitské obyvatelstvo v zemích ovládaných sunnity (jako je Irák a Saúdská Arábie). Po válce se Saddám domníval, že by neměl vracet půjčenou částku, protože už tak vykonal mnoho práce v náročné válce proti Íránu.

Po invazi do Kuvajtu začal Saddám slovně útočit na Saúdy. Řekl, že saúdská vláda podporovaná Američany je nelegitimním a nehodným strážcem svatých měst Mekky a Medíny. Je zvláštní, že irácký diktátor nakonec použil stejné protisaúdské argumenty jako Írán.

S využitím části Carterovy doktríny a v obavě, že by irácké síly mohly zaútočit na Saúdskou Arábii, oznámil americký prezident George Bush, že Spojené státy zahájily „obrannou misi“ na ochranu území před saúdskými spojenci. Mise byla nazvána „Operace Pouštní štít“. Tato operace oficiálně začala 7. srpna 1990, kdy se v Saúdské Arábii vylodily první americké jednotky s požehnáním krále Fahda, který již dříve požádal o americkou vojenskou pomoc. Následujícího dne Irák prohlásil Kuvajt za 19. provincii země a Saddám poté jmenoval svého bratrance Alího Hasana al-Madžída jejím vojenským guvernérem.

Počátkem srpna vyslalo americké námořnictvo do Perského zálivu dvě bojové skupiny, každou vedenou superletadlovou lodí: USS Dwight D. Eisenhower a USS Independence. Do oblasti byly rovněž vyslány dvě bitevní lodě, USS Missouri a USS Wisconsin. Celkem 48 stíhaček F-15 amerického letectva bylo vysláno do Saúdské Arábie a okamžitě začalo hlídat saúdsko-iráckou hranici. Byly vyslány další síly 36 stíhaček F-15 A-D. Toto poslední uskupení bylo umístěno na letecké základně Al Kharj, asi hodinu cesty od Rijádu. Během války měly tyto letouny na svědomí sestřelení nejméně 11 nepřátelských stíhaček v boji. Na základně Kharj byly také dvě letky americké Národní letecké gardy, které tvořilo 24 letounů F-16, jež by nalétaly více než 2 000 hodin na bojových misích a vystřílely téměř dvě tuny munice. Dalších 24 letounů F-16 bylo nasazeno a plnilo především bombardovací mise. Počet pozemních jednotek se postupně zvýšil na 543 000 vojáků, což je dvakrát více, než kolik jich bylo použito při invazi do Iráku v roce 2003.

Ozbrojené síly USA mají pět hlavních velitelství, která koordinují nasazení sil v určitých oblastech světa. Oblast Perského zálivu je přiřazena k Centrálnímu velitelství USA (CENTCOM), což zhruba odpovídá: Irák, Írán, Kuvajt, celý Arabský poloostrov, Egypt, Etiopie, Somálsko, Pákistán a Afghánistán. Vzniklo v roce 1979, kdy byl Íránu po krizi s rukojmími na americkém velvyslanectví přiznán nepřátelský status, a v době, kdy Saúdská Arábie požádala o pomoc, ještě nemělo přidělené vojenské síly.

Vzhledem k dokonalému výcviku amerických bojových brigád, který úzce souvisí s nezbytnou flexibilitou nasazení v nejrůznějších operačních prostorech, absolvovaly téměř všechny jednotky jeden nebo více bojových výcviků v pouštním prostředí.

V roce 1990 se americká armáda, která byla před dvěma desetiletími po válce ve Vietnamu demoralizovaná a v troskách, přebudovala na plně dobrovolnické, vysoce profesionalizované síly se silnějším a kompetentnějším vedením, novou doktrínou a realističtějším výcvikem, schopné bojovat proti jakémukoli nepříteli kdekoli na světě. Zatímco armáda předvedla nové vybavení (například válečný tank M1 Abrams) a novou taktiku pěchoty, letectvo přineslo na bojiště také nové zbraně. Chytré bomby shazované z letounů F-117 stealth způsobily během války v Iráku velkou spoušť, a protože letouny byly pro radary téměř neviditelné, Iráčané nemohli účinně odpovědět. Námořnictvo mezitím poprvé ve velkém měřítku použilo smrtící, moderní řízené střely BGM-109 Tomahawk. Na ochranu svých spojenců před raketami vypálenými z Iráku Spojené státy poprvé použily také protiletadlové baterie MIM-104 Patriot. Použity byly také nové technologie elektronického boje.

Nasazení lodí amerického námořnictva v oblasti Perského zálivu bylo bezpochyby komplexní demonstrací projekce námořní síly a do té doby největší koncentrací námořních jednotek s jediným cílem. Získaná námořní převaha proti námořnictvu neměla význam, jejím nejcennějším přínosem a obrovským strategickým významem bylo přesvědčit irácké vojenské velení, že se chystá velký obojživelný výsadek, k němuž nikdy nedošlo, což si vynutilo rozptýlení důležitých sil, pro ochranu pobřežního prostoru. Zásadní význam pro úspěch této iluze měla demonstrace přítomnosti 2 200 příslušníků námořní pěchoty 26. expedičního sboru námořní pěchoty a veškerého jejich těžkého vybavení, včetně podpůrných, útočných a podpůrných bojových letounů, na palubě pěti velkých obojživelných výsadkových lodí, mezi koaličními námořními silami. Značný důraz byl rovněž kladen na sběr a deaktivaci min (mine sweeping), což je přístup, který nebyl zaznamenán od druhé světové války, ale který si vyžádalo zaminování mezinárodních vod iráckým námořnictvem ve snaze zablokovat hlavní přístupové koridory ke svému pobřeží.

Irák

V předvečer invaze do Kuvajtu měla irácká armáda milion mužů ve zbrani. Celkem se jednalo o 47 pěších divizí, 9 obrněných divizí a několik mechanizovaných brigád. Kromě toho existovalo dvanáct divizí Republikánské gardy. Tento vysoký počet vojáků se nemusel nutně promítnout do kvality, protože většina těchto bojovníků byli nově naverbovaní branci s malým formálním výcvikem, zatímco veteráni byli po osmi letech války proti Íránu unavení. Saddám Husajn navíc nedůvěřoval důstojníkům své armády. Během předchozí války nechal popravit několik generálů a důstojníků (některé pozoruhodně schopné).

Ve válce proti Íránu byly Saddámovy síly zásobovány obrovským množstvím zbraní ze Sovětského svazu, Číny, Spojených států, Brazílie a několika dalších zemí. Ačkoli byl tento faktor dobře vyzbrojen, znamenalo to také, že vybavení používané iráckou armádou nebylo standardizováno, což vytvořilo nehomogenní a v důsledku toho neefektivní síly. Jednotky Republikánské gardy byly nejlépe připravené a nejlépe placené, a proto byly také nejloajálnější. Zbytek jednotek byl špatně vybaven (vzhledem k tomu, že armáda byla příliš velká, chybělo všem moderní vybavení) a existoval také problém nedostatečné motivace. Většina mechanizovaných jednotek armády měla staré tanky z druhé ruky, mnohé dovezené z Číny, jako například typ 59 a typ 69, a další byly obrněné tanky vyrobené v bývalém Sovětském svazu mezi 50. a 70. lety 20. století, jako například tanky T-55 a T-72. V roce 1952 se v armádě objevily i tanky z druhé ruky. Tyto tanky nebyly vybaveny příliš moderní technikou, jako je noční vidění nebo naváděný laserový zaměřovač, což způsobovalo, že irácké stroje byly ve srovnání se západními velmi zastaralé, což omezovalo jejich schopnosti a výkon na moderním bojišti. Na druhé straně Spojenci disponovali moderními válečnými tanky, jako byly americké M1 Abrams a britské Challenger 1. Koaliční síly navíc disponovaly technologicky dokonalejšími letadly a ve větším počtu, stejně jako celkově lépe vybavenou a vycvičenou armádou.

Irácké obrněnce používaly zastaralou a starou průbojnou munici proti modernímu pancíři Chobham, který používají americké a britské tanky. Výsledek byl katastrofální, spojenecká vozidla byla zasažena sporadickou palbou a přežila, zatímco irácké tanky byly zmasakrovány. Kromě toho se vyskytly problémy v centrálním velení. Důstojníci Saddámovy armády neměli mnoho technických dovedností, a protože neměli ani tolik operační volnosti při rozhodování (strategii vytvářel Husajn), zanechalo to irácké síly bez schopnosti přizpůsobit se novým scénářům na moderním bojišti. Saddám navíc nepředvídal leteckou sílu spojeneckých vzdušných sil, kdy letadla, zejména americká a britská, ničila kontrolní stanoviště a komunikace, což omezovalo iráckou schopnost soudržné obrany.

Vytvoření koalice

Mezinárodní shoda ohledně závažnosti agrese Saddáma Husajna a uznání faktu, že Spojené státy byly základním článkem při přípravě reakce a poskytly vojenské vedení a úsilí potřebné k udržení spojenectví zemí, které nemělo ve světových dějinách obdoby, podnítily národy k rychlému a silnému jednání.

Americký ministr zahraničí James Baker navštívil desítky zemí, aby zajistil ekonomickou podporu. První navštívenou zemí byla Saúdská Arábie, která rychle souhlasila nejen s finanční podporou, ale také s poskytnutím svého území koaličním silám. Dalšími blízkovýchodními zeměmi, které Američany podpořily, byly Egypt, Sýrie a Omán. Několik západoevropských zemí, jako Portugalsko, Španělsko, Itálie a zejména Velká Británie, rovněž vyslalo na frontu buď vojáky, nebo vybavení. Celkem se koalice na určité úrovni účastnilo 34 zemí. Jednalo se o největší vojenskou koalici sestavenou od druhé světové války. Některé země, jako například Japonsko a Německo, se rozhodly přispět finančně a pomohly částkou 10 miliard dolarů, respektive 6,6 miliardy dolarů. Celkově asi 73 % z 956 600 koaličních vojáků vyslaných do boje proti Iráku pocházelo ze Spojených států.

Letecká kampaň

Válka začala masivním leteckým bombardováním 17. ledna 1991. Jednalo se o více než 100 000 úderů a náletů, při nichž bylo ze vzduchu svrženo nejméně 88 500 tun bomb, které rychle zničily iráckou vojenskou infrastrukturu a způsobily vedlejší škody i na civilní infrastruktuře země. Letecké kampani velel generál Chuck Horner.

Den po uplynutí lhůty stanovené rezolucí OSN č. 678 požadující stažení iráckých vojsk z Kuvajtu zahájily koaliční síly masivní leteckou kampaň proti Iráku a zahájily tak operaci „Pouštní bouře“. První prioritou bylo zničit irácké letectvo a jeho zařízení protiletecké obrany. Většina náletů přicházela ze základen v Saúdské Arábii nebo z koaličních letadlových lodí v Perském zálivu a Rudém moři.

Dalším cílem koaličních letadel a řízených střel byla velitelská a komunikační zařízení Saddámových sil. Irácký diktátor osobně řídil každý aspekt strategie své armády a spontánní rozhodnutí důstojníků byla znemožněna. Po zničení jeho komunikačních budov a odposlouchávacích stanovišť to nakonec omezilo schopnost iráckých sil reagovat.

Třetí fáze bombardování byla největší. Letecké údery byly vedeny na vojensky významné cíle v Iráku a také v Kuvajtu. Hlavními cíli byly odpalovací základny raket Scud, muniční sklady a výzkumná a výrobní centra zbraní. Přibližně třetina náletů koaličních letadel byla vedena proti raketám Scud, které byly odpalovány z mobilních základen, a bylo proto obtížné je lokalizovat. Britské a americké speciální jednotky vtrhly do západního Iráku, aby pomohly lokalizovat a zničit takové odpalovací základny.

Irácká protiletadlová obrana, včetně ručních zbraní, děl a raket, byla po většinu času neúčinná. Během více než 100 000 náletů bylo údajně ztraceno přibližně 75 letadel, 44 z těchto ztrát bylo způsobeno iráckou palbou (ke dvěma skutečně došlo, když koaliční letadla narazila do země při manévrech, jimiž se vyhýbala nepřátelské palbě). Pouze jedno spojenecké letadlo bylo ztraceno v boji s iráckými stíhačkami. Pro srovnání, ztráty ve vzduchu, které utrpěl Irák, byly velmi vysoké – několik letadel bylo sestřeleno nebo zničeno na zemi.

Irácká odveta (Patriot vs. Scud)

V závěrečné třetině íránsko-irácké války bylo použití balistických raket běžnou praxí, takže se dalo očekávat, že i ve válce v Zálivu bude jejich použití nevyhnutelné. Poprvé v ozbrojeném konfliktu byla v rámci protiraketové obrany použita střela MIM-104 Patriot. Tato zbraň, původně určená k zachycování letadel na velké vzdálenosti a ve velkých výškách, prošla od roku 1988 programem modernizace známým jako PAC-1 (Patriot Advanced Capability-1), díky němuž získala omezené schopnosti proti balistickým střelám. Byla to však nejúčinnější zbraň, kterou měly koaliční síly k dispozici proti hrozbě, kterou představovaly lokálně vyráběné varianty raket Scud B (ruské označení, R-11 až R-17) a FROG-7 (ruské označení, 9K52 Luna-M), a několik baterií bylo použito k obraně měst, vojenských základen s vysokou koncentrací pozemních nebo vzdušných prostředků a možných cílů vysoké strategické hodnoty.

Saddám Husajn spoléhal na to, že se mu podaří vytvořit významné mezery v koalici mezinárodních sil, která se zformovala s cílem zvrátit anexi Kuvajtu, a to tím, že vypustí balistické rakety na izraelské území, čímž posílí své postavení jediného arabského vůdce schopného postavit se sionistickému nepříteli a bojovat proti němu. Saddám tím, že připustil dokonce jako velmi pravděpodobný útok na Izrael, pokud by došlo k rozpoutání nepřátelských akcí, dostal americké vedení pod tlak; jestliže na jedné straně byly izraelské obranné síly samy o sobě schopny vypořádat se s iráckou hrozbou, nikdy do té doby nedokázaly odpovědět věcně na útok proti svému území, který by v případě, že by k němu došlo, přinejmenším a bezpochyby vyvolal nejednotnost uvnitř koalice a možná by dokonce změnil osvobozeneckou válku v konflikt mezi různými arabskými zeměmi a Izraelem. Výslovným zásahem George Bushe mladšího bylo rozhodnuto, že budou provedena bezprecedentní opatření s cílem přesvědčit izraelské představitele, aby nevyužili svého práva odpovědět na útoky palbou. Patřilo k nim ujištění samotného prezidenta, že prioritním cílem budou nosné systémy raket Scud; zřízení přímé komunikační linky, která by umožnila okamžitý a častý kontakt; včasné varování před raketovým útokem, které poskytlo obyvatelstvu pět minut na ústup do nouzových krytů před dopadem; a také rozmístění čtyř baterií raket MIM-104 Patriot z Evropy a jejich příslušných operátorů americké armády, realizované v rekordním čase.

Irák měl ve svém inventáři dvě verze střely R-17 (Scud B), al-Hussein s doletem 600 až 650 km a al-Abbas s doletem 750 až 900 km.Obě verze byly iráckou modifikací původní sovětské střely, která spočívala v podstatě ve snížení hmotnosti výbušné nálože a zvýšení rychlosti spalování paliva, což vedlo k většímu doletu, ale nižší smrtící účinnosti, menší přesnosti a spolehlivosti než u původního modelu. Přestala být účinnou taktickou zbraní a stala se užitečnou zbraní teroru, protože nebylo předem známo přesné místo dopadu ani typ nesené hlavice, která mohla být konvenční vysoce explozivní, bakteriologická nebo chemická.

Zpravodajské služby poskytly odhad, který se ukázal jako nesprávný a chybný, o existenci 600 raket Scud a jejich variant, 36 mobilních odpalovacích zařízení a 28 pevných odpalovacích ramp na západě země, plus několik ramp používaných pro výcvik v blízkosti zařízení na výrobu nebo údržbu raket. Zatímco počáteční snaha o zničení míst pro výrobu a údržbu raket byla úspěšná, totéž neplatilo o pevných odpalovacích rampách, které zřejmě nebyly použity a sloužily jako návnada pro koaliční bombardování, což po jejich zničení pomohlo vytvořit iluzi, že irácká schopnost odvety byla značně snížena. Ve skutečnosti irácký hazard navzdory všem očekáváním zcela padl na mobilní odpalovací zařízení, která se ukázala jako poměrně obtížně lokalizovatelná a zničitelná. V důsledku toho se původní naděje vojenských představitelů, že se podaří vyřadit z provozu nebo výrazně snížit hrozbu, kterou představovaly odpaly balistických raket proti Izraeli, Saúdské Arábii a Bahrajnu v prvních hodinách letecké kampaně, ukázala jako iluze.

Irácká armáda vynaložila obrovské úsilí, aby počet dostupných odpalovacích zařízení a jejich umístění zůstaly nezjištěny. Intenzivně využívala klamná opatření a nebo používala falešné cíle (návnady) s velkou realističností, z nichž některé pocházely z bývalého východního Německa. Koaliční vojenské analytiky překvapila i taktika, kterou irácké posádky používaly, například využívání a využívání geografických nerovností, roklí, odvodňovacích propustků a podchodů na dálnicích, stejně jako podzemních a mimořádně dobře maskovaných zesílených krytů v blízkosti leteckých základen, uvnitř hustě obydlených oblastí a podél hlavních silnic. Na základě zkušeností získaných ve válce s Íránem byly postupy pro odpálení a rozptýlení raket zkráceny na polovinu standardních 90 minut, které používala sovětská armáda. Obě situace byly koaličním silám neznámé.

Vzhledem k neúčinnosti strategie ničení odpalovacích ramp byla tato strategie upravena. Po 24 hodin v kuse, každý den, byly nyní vyčleněny letecké hlídky (Scud patrols) na odhalování a ničení Scudů. Obecná myšlenka spočívala v tom, že bojové letouny letící nad danou oblastí působení mohly pomocí palubních senzorů lokalizovat infračervené nebo elektromagnetické vyzařování při odpálení rakety a přistoupit ke zničení nosiče

Izrael byl i nadále terčem útoků a jeho vojenští představitelé se stále více snažili zapojit do řešení problému a hrozili jednostrannými iniciativami. Bylo zapotřebí účinných alternativ. Izrael opět navrhoval intervenci na iráckém území s pravidelnými jednotkami, což američtí generálové Colin Powell a Norman Schwarzkopf odmítli, ale americký ministr obrany Dick Cheney zvažoval možnost zapojení speciálních jednotek, jejichž úkolem by bylo působit v Iráku v utajení, vyhledávat cíle v noci a skrývat se přes den. I přes Schwarzkopfovu skepsi bylo jejich nasazení schváleno, připojily se a od 7. února 1990 sdílely operační prostor s britskými jednotkami Special Air Service (SAS), působícími již od 20. ledna, o čemž sám Schwarzkopf nevěděl.

Na Saúdskou Arábii bylo vypáleno celkem 49 raket Scud, z nichž 38 bylo zachyceno. Izrael byl zasažen 39 střelami Scud, ale pouze deseti se podařilo dopadnout na zem, přičemž nezachycení bylo přičítáno omezené dostupnosti baterií raket Patriot. V závěrečné fázi konfliktu byly na frontovou linii urychleně vyslány nové střely vzduch-vzduch AIM-120 AMRAAM, ačkoli ještě nebyla dokončena závěrečná fáze testování, které byly použity na letounech F-15 C

Bitva u Khafji

Chafdží bylo v době událostí saúdskoarabské město na pobřeží poblíž kuvajtských hranic s přibližně 85 000 obyvateli, kteří byli evakuováni po častém iráckém dělostřeleckém ostřelování. Aniž by to kdokoli tušil, 29. ledna 1991 ve 23.00 hlásily hlídky 3. pluku 1. divize námořní pěchoty USA několik nedalekých iráckých vojenských kolon podporovaných několika stovkami obrněnců, které přicházely z pohraniční oblasti, postupovaly na saúdské území a zapojily se do těžkého boje s jednotkami saúdské Národní gardy a námořní pěchoty, které odpověděly za podpory intenzivního leteckého a dělostřeleckého útoku. Nicméně i přes těžké ztráty na lidech a materiálu se jim podařilo dosáhnout města Khafji a upevnit pozice.

Dvě jednotky americké námořní pěchoty, složené každá ze šesti prvků, provádějící průzkumné akce uvnitř města, byly zaskočeny a nemohly se včas stáhnout, takže se ocitly v pasti. Během následujících 36 hodin, rozděleni střechami různých domů, identifikovali a naváděli rádiem spojenecké dělostřelectvo, které neúnavně bušilo do iráckých jednotek. Tři dny po počátečním útoku, počátkem února, se irácké síly již rozdupaly v chaosu.

Počáteční letecká kampaň proti Iráku trvala přibližně pět týdnů a byla považována za velmi úspěšnou. Bombardování zcela nebo částečně zničilo vojenské základny, irácké obranné pozice, hangáry, velitelská a komunikační stanoviště, radarové antény a odpalovací rampy raket Scud. Vzdušná převaha na straně koalice byla způsobena především její mimořádně vyspělou technikou. Ta umožňovala spojeneckým letounům létat, aniž by čelily většímu odporu, takže své mise plnily se smrtící účinností. Převaha však nebyla jen ve vzduchu, ale také na zemi: spojenecké bojové tanky, americký M1 Abrams, britský Challenger 1 a kuvajtský M-84AB, byly výrazně lepší než modely používané Iráčany (například čínský typ 69 a sovětský T-72). Navíc posádky západních tanků byly lépe vycvičené a měly i schopnější důstojníky.

Jednou z výhod koalice bylo přesné využití systému GPS, který pomáhal lépe organizovat nálety a především také pomáhal pěchotě lépe se orientovat a efektivněji se pohybovat na neznámém území. Díky satelitním snímkům a volnému použití průzkumných letounů, aniž by byly obtěžovány, měly koaliční jednotky větší manévrovací schopnosti a lepší schopnost přizpůsobit se nepříznivým scénářům. Tím odpadla potřeba „velké bitvy“, protože spojenci věděli, kde se nepřítel nachází a kde jsou jeho slabiny a silné stránky, a věděli, kde a kdy udeřit a způsobem, který způsobí rozsáhlé škody, aniž by příliš riskovali.

Osvobození Kuvajtu

Aby odlákali pozornost iráckých sil, zahájili spojenečtí vojáci letecké a námořní útoky na kuvajtské pobřeží, aby nepřítele přesvědčili, že hlavní ofenziva povede přes centrální část země.

V Saúdské Arábii byly již několik měsíců rozmístěny americké jednotky, které začaly být na počátku operace napadány iráckým dělostřelectvem a ojediněle i raketami Scud. Dne 24. února 1991 překročily 1. a 2. divize americké námořní pěchoty, doprovázené 1. obrněným praporem armády, kuvajtské hranice a přesunuly se k hlavnímu městu země. Narazily na zákopy, ostnatý drát a minová pole, ale tyto pozice byly špatně bráněné a byly rychle překonány během několika hodin. Došlo ke střetům s iráckými tanky, avšak nešlo o žádnou rozsáhlou bitvu a odpor kladený iráckými pěšáky byl malý, hluboko pod očekáváním. Naopak, statisíce iráckých vojáků se rozhodly vzdát dříve, než vypálily jediný výstřel. I tak se irácké protiletadlové obraně podařilo sestřelit devět amerických letadel. Mezitím přišla z východu druhá invazní jednotka (složená převážně z arabských vojáků), která se rovněž setkala s malým odporem a utrpěla jen málo ztrát.

Navzdory úspěchu počáteční fáze pozemní invaze koaličních sil panovaly obavy, že by jednotky irácké republikánské gardy mohly uniknout neporušené. Poté bylo rozhodnuto vyslat britské mechanizované divize k posílení frontové linie v Kuvajtu (15 hodin před plánovaným termínem) a další americké jednotky. Chráněna mohutnou dělostřeleckou palbou postupovala spojenecká pěchota. V předvoji bylo více než 150 000 vojáků a 1 500 tanků. Na přímý Saddámův rozkaz zahájily jednotky irácké armády umístěné v centrálním Kuvajtu mohutný protiútok. Následná bitva byla intenzivní, nicméně Američané a Britové své nepřátele odrazili (utrpěli přitom jen málo ztrát). Do té doby utrpěly irácké síly obrovské ztráty a jejich vojenská infrastruktura byla poškozena leteckým bombardováním (které zničilo komunikační a kontrolní budovy), což ztížilo jejich schopnost soudržné obrany. Spojenecká vojska, která drtila veškerý odpor, na který cestou narazila, pokračovala v postupu směrem ke Kuvajtu a měla obrovskou vzdušnou převahu.

Kuvajtští vojáci dostali za úkol vést útok na okupované hlavní město země. Irácké jednotky, které zde byly umístěny, kladly jen malý odpor a mnoho z nich bylo zajato. Zemřel pouze jeden kuvajtský voják a jedno letadlo bylo sestřeleno. Boj o město trval krátce a Spojenci rychle ovládli region. Dne 27. února, tři dny po zahájení pozemní ofenzívy, Saddám nařídil zbytkům svých jednotek evakuovat Kuvajt a poté prezident Bush prohlásil zemi za osvobozenou. Irácká vojenská jednotka však tuto zprávu nepochopila a zůstala zakopána na kuvajtském mezinárodním letišti. V oblasti probíhaly intenzivní boje, které byly ukončeny až po příjezdu americké námořní pěchoty. Během několika hodin se jim podařilo převzít kontrolu nad letištěm. Trvalo jen čtyři dny bojů, než byl Kuvajt znovu dobyt. Při ústupu směrem k Bagdádu přijaly irácké vojenské jednotky taktiku spálené země a ničily vše, co jim stálo v cestě. Zejména ropná pole v severním Kuvajtu byla vypálena. Celkem bylo vypáleno více než 700 vrtů a navíc byly v oblasti rozmístěny nášlapné miny, které ztěžovaly hašení.

Invaze koaličních sil do jižního Iráku

Pozemní fáze operace se oficiálně nazývala Desert Sabre. Prvními koaličními jednotkami, které vstoupily do Iráku, byli koncem ledna 1991 příslušníci B perutě britské speciální letecké služby. Muži této skupiny postupovali za nepřátelské linie a shromažďovali důležité zpravodajské informace odhalující především mobilní základny odpalovacích zařízení Scud. Měli zničit tato odpalovací zařízení a také optické komunikační linky a předat další informace spojeneckým jednotkám v předvoji. Zničení Scudů bylo velmi důležité, protože Saddám záměrně cílil na Izrael a doufal, že Izrael podnikne odvetu. Irácký vůdce doufal, že izraelský útok na arabskou zemi oslabí koalici, v níž bylo několik zemí s muslimskou většinou.

Americké pěší jednotky zahájily 15. února 1991 útok na jižní Irák a brzy poté je následovaly posily. Irácké síly v regionu byly nepřipravené a špatně vyzbrojené a ostatní zoufale prchaly směrem k Bagdádu. Mezi 15. a 20. únorem se americké a britské jednotky utkaly s iráckými vojáky v bitvě u Wádí al-Batin uvnitř Iráku. Jednalo se o první ze dvou malých ofenziv, které zahájil 1. prapor 5. amerického jízdního pluku. Jednalo se vlastně o odlákání pozornosti, aby si Iráčané mysleli, že spojenci budou útočit přes tuto oblast. Došlo ke krátké, ale prudké přestřelce a Američané se stáhli. Tři Američané byli zabiti a devět dalších zraněno, ale podařilo se jim zajmout 40 zajatců a zničit pět nepřátelských tanků. Hlavního cíle, oklamat Iráčany, bylo také dosaženo. S využitím chaosu v iráckých liniích zaútočily prvky XVIII. amerického výsadkového sboru na irácké jednotky ze západu. Dne 22. února Irák prohlásil, že přistoupí na dohodu o příměří navrženou Sověty. Tato dohoda podepsala stažení iráckých jednotek a požadovala jejich návrat na pozice před invazí, to vše pod dohledem inspektorů Rady bezpečnosti OSN.

Koalice však odmítla dohodu o příměří navrženou Sovětským svazem, ale zaručila se, že nebude útočit na ustupující irácké vojenské síly, a dokonce dala Saddámovi 24 hodin na stažení svých vojsk, aniž by si kladla podmínky. Dne 23. února 1991 se po krátkých bojích vzdalo asi 500 iráckých vojáků. Následujícího dne překročily americké a britské tanky kuvajtské hranice a zahájily tak rozsáhlou invazi do jižního Iráku. Cestou byly zajaty tisíce zajatců. Irácký odpor byl slabý a toho dne byli nepřátelskou palbou zabiti pouze 4 američtí vojáci.

Druhé americké invazní síly vedené jednotkami VII. armádního sboru a jednotkami 2. obrněného pluku zaútočily na Irák 24. února, zatlačily nepřítele ze západu Kuvajtu a překvapily Saddámovy jednotky. Současně se vojáci XVIII. amerického výsadkového sboru vydali nad jižní oblast, proti nechráněné poušti, následováni muži a obrněnci ze dvou amerických divizí. Levé křídlo manévru chránila francouzská obrněná divize.

Jednotky francouzské 6. obrněné divize zaútočily na iráckou pěchotu, aniž by utrpěly co největší ztráty, a podařilo se jim získat mnoho zajatců, čímž zajistily křídlo spojeneckých invazních sil a zabránily nepřátelským protiútokům. Již na pravém křídle hlásila postup také britská obrněná divize. Jakmile se spojencům podařilo proniknout první iráckou obranou, přesunuli se směrem na východ země, aby zaútočili na jednotky irácké republikánské gardy, Husajnovy elitní jednotky. Boje byly prudké a Iráčané utrpěli těžké ztráty. Na rozdíl od jiných střetů se však irácké jednotky nevzdávaly ve velkém počtu, právě když bitva začala být prohraná. I tak byly ztráty irácké pěchoty četné a několik tanků bylo zničeno v přímém boji se spojeneckými obrněnci. Oproti tomu americké ztráty byly mimořádně nízké, ztratili pouze jeden obrněný transportér Bradley (VCI). Brzy poté koaliční síly postoupily o dalších 10 km, aniž by narazily na odpor, a za necelé tři hodiny se zmocnily svých cílů. Poté získaly dalších 500 zajatců a způsobily několik nepřátelských ztrát, přičemž porazily jednotky 26. irácké pěší divize. Bylo hlášeno, že jeden americký voják byl zabit při výbuchu miny a pět dalších bylo zraněno při přátelské střelbě. Kromě toho bylo v boji zraněno dalších 30 osob. Mezitím britské jednotky zaútočily na muže z obávané divize Medina a zmocnily se logistické základny Republikánské gardy. V těchto dvou dnech se odehrály jedny z nejprudších bitev války, v jedné z nich Britové zničili nejméně 40 nepřátelských tanků a zajali velitele nepřátelské divize.

Mezitím Američané zaútočili na irácké vesnice v provincii Al Busayyah. Přestože čelili tvrdému odporu, nebyly mezi spojeneckými jednotkami hlášeny žádné ztráty, ale podařilo se jim způsobit iráckým silám těžké ztráty a vzít několik zajatců. Dne 25. února 1991 zasáhla raketa Scud americkou základnu v Dhahránu v Saúdské Arábii. Zahynulo přibližně 28 spojeneckých vojáků, což se stalo největším počtem Američanů zabitých nepřátelskou „palbou“ během jediného dne války.

Postup koalice byl mnohem plynulejší a rychlejší, než američtí generálové předpokládali, a odpor nepřítele byl menší a méně účinný, než se předpokládalo. Irácké jednotky byly oslabené, dezorganizované a bez velitelů. Vzhledem k tomu, že jejich velitelská a řídící stanoviště byla zničena a zásobovací linie byly pod neustálými leteckými údery, neměly jednoduše jak reagovat. Irácké síly proto 26. února hromadně vyrazily z Kuvajtu a cestou zapálily nejméně 737 ropných polí (na Saddámův rozkaz, jako formu odvety). Při ústupu z Kuvajtu směrem na sever vytvořily irácké jednotky dlouhou kolonu. Přestože zjevně ustupovaly, konvoj byl intenzivně napadán ze vzduchu. Stovky vojáků (a také někteří civilisté) byly zabity. Několik vozidel bylo zničeno a díky způsobené devastaci se oblast stala známou jako „dálnice smrti“. Americká, francouzská a britská letadla nadále pronásledovala ustupující irácké jednotky, které se snažily dostat do Bagdádu. Avšak zatímco vojenští velitelé koalice chtěli pokračovat v ofenzivě, politické vedení na Západě se rozhodlo nařídit svým jednotkám zastavení a ústup zpět ke kuvajtským hranicím.

Oficiálně 28. února, sto hodin po zahájení pozemních operací, vyhlásil americký prezident George H. W. Bush příměří a prohlásil, že Kuvajt byl osvobozen a je opět v bezpečí. K „matce všech bitev“, kterou Saddám hlásal, tak nakonec nedošlo. Nakonec koaliční síly zničily iráckou armádu během pouhých čtyř dnů pozemních bojů.

Ukončení bojů

Na jižních územích Iráku, která byla obsazena koaličními vojsky, se konala konference vojenských velitelů zúčastněných zemí a byla podepsána dohoda o příměří. Na konferenci bylo Iráku povoleno létat vojenskými vrtulníky v blízkosti hranic, protože civilní infrastruktura na místě se zhoršila. Brzy tyto vrtulníky a to, co zbylo z iráckých ozbrojených sil, vyrazily do boje, aby potlačily šíitské povstání na jihu země. Ačkoli západní představitelé podporovali protisaddámovské povstalce rétorikou, přímé vojenské podpory nebylo mnoho a povstání bylo potlačeno.

Na severu zahájili rozsáhlé povstání také Kurdové, kteří doufali, že je Američané podpoří. USA však opět nezasáhly a Saddámově armádě se podařilo povstání potlačit, přičemž zahynulo 200 000 lidí. Tisíce Kurdů uprchly do hor a krajních severních oblastí. Humanitární krize v celém Iráku se v následujících měsících značně vystupňovala. Mezinárodní společenství se nakonec odhodlalo k reakci a aby zabránilo dalším etnickým represím, byly nad Irákem kromě tvrdých hospodářských sankcí zavedeny dvě bezletové zóny (operace Northern Watch a Southern Watch). V Kuvajtu byl obnoven režim emíra Džábera al-Ahmada as-Sabáha a několik kuvajtských občanů obviněných ze spolupráce s okupací bylo zatčeno. Nakonec bylo ze země vyhoštěno asi 400 000 lidí, včetně velkého počtu Palestinců, jako odplata za podporu OOP Husajnovi. Vůdce této organizace Jásir Arafat se za podporu Iráku neomluvil, ale po jeho smrti se v roce 2004 vůdce Fatahu a předseda Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás jménem svého lidu Kuvajtu oficiálně omluvil.

Jedním z nejkontroverznějších rozhodnutí koalice byl příkaz Bushovy administrativy nevtrhnout do Bagdádu a nesvrhnout Saddáma od moci. Americké politické vedení přijalo toto rozhodnutí, protože se domnívalo, že přesun na sever a dobytí Iráku, jakožto okupační síly na arabské půdě, by skončilo roztříštěním spojenectví vytvořeného ve válce a odcizením podpory islámských zemí Perského zálivu. Navíc si představovali, že lidské a finanční náklady by za to nestály.

Místo přímé vojenské akce Spojené státy doufaly, že Saddáma svrhne vnitřní povstání bez americké účasti. CIA však poskytovala podporu povstalcům a po celá 90. léta se snažila irácký režim oslabit, avšak bez úspěchu.

10. března 1991 se přibližně 540 000 amerických vojáků začalo vracet z Perského zálivu domů. Zajímavé je, že o deset let později, v roce 2003, Spojené státy napadly Irák. V čele amerického úsilí stál George W. Bush, syn prezidenta George H. W., a jeho viceprezident Dick Cheney, který byl kupodivu jedním z nejaktivnějších hlasů při obhajobě rozhodnutí nenapadnout Irák v první válce v Zálivu.

V roce 1992 tehdejší americký ministr obrany Dick Cheney prohlásil: „Dovedu si představit, že kdybychom napadli Irák, měli bychom dodnes vojáky v Bagdádu. Museli bychom tu zemi řídit. Neměli bychom žádnou možnost úniku. A poslední bod, který je třeba zmínit, je otázka obětí. Nevěřím, že by se to všechno dalo zvládnout, aniž by Spojené státy utrpěly velké ztráty, a přestože všichni byli ohromeni nízkými náklady na konflikt, pro rodiny 146 zabitých Američanů tato válka levná nebyla. V mé mysli vyvstala otázka, kolik dalších amerických obětí stál Saddám (Husajn)? A odpověď zněla, že ne mnoho. Takže věřím, že jsme učinili správné rozhodnutí, a to jak rozhodnutí vykopnout ho z Kuvajtu, tak i rozhodnutí, které učinil prezident, že jsme již dosáhli svých cílů a že nebudeme trčet ve snaze převzít Irák a vládnout mu.“

Civilisté

V konfliktu zahynulo více než 1 000 kuvajtských civilistů. Dalších 600 osob zmizelo během irácké okupace a 375 osob bylo později nalezeno pohřbených v masových hrobech. Zvýšení intenzity spojeneckého bombardování letadly a řízenými střelami nakonec vyvolalo kontroverze, protože počet způsobených civilních obětí začínal být příliš vysoký. Během prvních 24 hodin operace Pouštní bouře bylo provedeno více než 1 000 náletů, které se soustředily především na oblast Bagdádu. Město trpělo těžkým bombardováním, protože bylo srdcem Saddámova režimu a sídlem velitelského a řídicího centra iráckých ozbrojených sil. Při těchto útocích zahynulo mnoho civilistů.

Při dalším incidentu dva americké letouny stealth bombardovaly bunkr v Amirii v Bagdádu, což způsobilo smrt 408 civilistů, kteří se v úkrytu nacházeli. Záběry ohořelých a zohavených těl se objevily v televizi a nakonec vyvolaly velkou kontroverzi. Spojené státy tvrdily, že budova sloužila také k vojenským účelům a že civilisté v ní byli umístěni jako lidské štíty, pro což však neexistují žádné důkazy.

Saddámův režim tvrdil, že civilní ztráty, které jeho země utrpěla, byly obrovské, aby si získal sympatie ostatních islámských zemí. Irácká vláda odhaduje, že během letecké kampaně zahynulo 2 300 civilistů. Alternativní studie tvrdila, že při spojeneckém bombardování zahynulo 3 664 iráckých civilistů. Jiný výzkum odhadoval, že v důsledku náletů zemřelo 3 500 civilistů a dalších 100 000 utrpělo přímé následky války.

Irák

Ztráty, které utrpěly síly Saddáma Husajna, nejsou dosud známy, ale předpokládá se, že byly velmi vysoké. Podle některých odhadů zahynulo v boji 20 000 až 35 000 vojáků. Podle zprávy amerického letectva zahynulo během pěti týdnů leteckého bombardování více než 10 000 iráckých vojáků a dalších 10 000 padlo v pozemních bojích. Kromě ztrát na životech byla irácká vojenská a civilní infrastruktura po konfliktu v troskách.

Alternativní studie odhaduje, že v bojích zahynulo 20 000 až 26 000 iráckých vojáků a dalších 75 000 bylo zraněno. Tisíce jich byly zajaty.

Koalice

Americké ministerstvo obrany uvedlo, že Spojené státy v konfliktu utrpěly 148 obětí (35 v důsledku přátelské střelby). Dalších 145 Američanů zemřelo při nehodách. Velká Británie mezitím oznámila, že utrpěla 47 mrtvých (9 v důsledku přátelské střelby), Francie 2 mrtvé a ostatní koaliční země, bez Kuvajtu, ztratily 37 vojáků (18 Saúdů, 1 Egypťan, 6 Arabů-Izraelců a 3 Katařany).

K největšímu případu koaličních ztrát v důsledku nepřátelské palby došlo 25. února 1991, kdy irácká raketa Al Hussein zasáhla americkou základnu v Dhahránu v Saúdské Arábii a zabila 28 záložníků z Pensylvánie. Celkem koaliční ztráty způsobené přátelskou palbou dosáhly 44 osob a dalších 57 bylo zraněno.

K největší nehodě koaličních sil došlo 21. března 1991, kdy se saúdské letadlo C-130H zřítilo poblíž letiště Ras Al-Mishab v Saúdské Arábii. Zahynulo přibližně 92 senegalských vojáků a celá šestičlenná saúdská posádka.

Zraněno bylo 776 koaličních vojáků, z toho 458 Američanů.

Celkem 190 spojeneckých vojáků bylo zabito v přímém boji proti iráckému vojenskému personálu (z toho 113 amerických), zbytek z 379 obětí koalice byl výsledkem nehod nebo přátelské palby. Počet celkových ztrát se však ukázal být mnohem nižší, než se předpokládalo. Ve válce byly zabity asi tři vojákyně.

Zatímco počet obětí koaličních sil v důsledku nepřátelské palby byl poměrně nízký, značný počet obětí na životech byl způsoben přátelskou palbou. Ze 146 zabitých amerických vojáků jich přibližně 24 % zemřelo v důsledku přátelské palby (celkem 35 vojáků). Dalších 11 osob zahynulo při manipulaci s municí. Asi 9 britských vojáků zahynulo při incidentu s přátelskou palbou, při němž letoun A-10 Thunderbolt II amerického letectva nakonec omylem zničil dva obrněné transportéry Warrior (VCI).

Finanční náklady, které Spojené státy utrpěly, byly vysoké. Podle Kongresu Američané na válku vynaložili celkem 61,1 miliardy dolarů. Přibližně 52 miliard dolarů údajně zaplatily různé arabské země: 36 miliard dolarů Kuvajt, Saúdská Arábie a další země Perského zálivu. Asi 16 miliard dolarů poskytlo Německo a Japonsko. Asi 25 % saúdské platby bylo ve formě služeb spojeneckým vojskům, jako jsou potraviny a doprava. Vzhledem k tomu, že Američané měli zdaleka největší armádu, utratili nakonec podstatně více než kterákoli jiná země.

Válka byla velmi sledovaná televizí. Poprvé v historii viděli lidé na celém světě přímé záběry bombardovacích náletů, lodí odpalujících řízené střely a stíhaček sjíždějících z letadlových lodí. Média ukázala z první ruky postup spojeneckých sil a veškerou jejich palebnou sílu.

Ve Spojených státech začínali moderátoři „velké trojky“ televizních stanic ve svých hlavních novinách reportážemi o konfliktu. Peter Jennings z ABC, Dan Rather z CBS a Tom Brokaw z NBC obsáhle informovali o zahájení bombardovací kampaně večer 16. ledna 1991. Zpravodaj ABC News Gary Shepard, který se hlásil přímo z Bagdádu, hovořil s Jenningsem o tom, jak je město klidné. O chvíli později však Shepard hlásil padající bomby a obloha se rozzářila palbou protiletadlových děl. Na stanici CBS mohli diváci vidět zpravodaje Allena Pizzeyho, který rovněž živě z iráckého hlavního města informoval o začátku bojů. Mike Boettcher z pořadu „NBC Nightly News“ informoval o neobvykle intenzivní aktivitě na spojenecké letecké základně, na níž se nacházel v Dhahránu v Saúdské Arábii. O chvíli později Brokaw divákům oznámil, že bombardování začalo.

Nejznámější zpravodajství o válce však poskytla kabelová zpravodajská stanice CNN, která je dodnes uváděna jako největší moment v historii stanice a která ji uvedla na mezinárodní scénu. Zpravodajové CNN John Holliman, Peter Arnett a Bernard Shaw živě informovali o všech událostech v Bagdádu. V době zahájení náletů byli ve slavném hotelu Al-Rašíd. Vysílatelé přesvědčili irácký režim, aby jim umožnil stálé zvukové zařízení pro spojení s jejich centrálou. Vzhledem k tomu, že telekomunikační budovy byly od počátku bombardovány koaličními letadly, mohla CNN díky své exkluzivní kabelové službě zůstat v éteru a vysílat pro veřejnost informace v reálném čase. Zatímco na irácké hlavní město padaly bomby, válečný zpravodaj Peter Arnett zůstal v přímém přenosu a exkluzivně v americké televizi popisoval dění z první ruky. Lze tedy říci, že válka v Perském zálivu byla první válkou v historii vysílanou živě v televizi.

Ve Spojeném království věnovala BBC většinu svého hlavního obsahu, rozhlasového i televizního, pokrývání války. Pro pokrytí konfliktu 24 hodin denně byla zřízena specializovaná rozhlasová síť Radio 4 News FM, která však musela být v únoru 1991 spolu s válkou ukončena.

O válce informovala i tištěná média. Časopis Time vydal 28. ledna 1991 zvláštní číslo věnované konfliktu pod titulkem „VÁLKA V GULFU“ s obrázkem bombardovaného Bagdádu.

Reportážní tým CBS News (David Green a Andy Thompson) vysílal přes satelit vstup prvních arabských jednotek do Kuvajtu v únoru 2014. Několik dní předtím irácká vláda povolila západním novinářům návrat, aby o válce informovali přímo z jejího území.

Zatímco masová média byla obviňována z neobjektivity a prozápadní orientace, alternativní média byla jediná, která konflikt dokonce kritizovala. Televizní stanice Deep Dish Television uvedla segmenty nezávislých producentů z USA a ze zahraničí a vytvořila speciál nazvaný „The Gulf Crisis TV Project“. První díl tohoto seriálu, „Válka, ropa a moc“, byl uveden koncem roku 1990, tedy ještě předtím, než otevřená válka skutečně začala. Další díl nazvaný „News World Order“ se zaměřil na ukázku údajné spoluúčasti médií na propagaci války a jejích následků. V San Franciscu produkovala televize Paper Tiger Television West pro kabelovou televizi pořad ukazující protiválečné demonstrace, akce umělců, intelektuálů a protestujících, kteří se vyslovili proti zpravodajství mainstreamových médií, jež podle nich válku podporovala.

Zdroje

  1. Guerra do Golfo
  2. Válka v Zálivu
  3. Os gastos em armamento para os dois antagonistas terá sido no mínimo de US$ 150 bilhões de dólares.[9]
  4. No entanto o diretor da CIA no final de julho informa o presidente Bush, de que a invasão está iminente e aproximadamente 100 mil soldados se encontram a postos junto à fronteira comum.[31]
  5. Outras fontes situam o início da campanha aérea às 2h e 48m locais, com os primeiros ataques desenvolvidos pela companhia „bravo“ equipada com AH-64 Apache.[39]
  6. La Argentina participó a través del Operativo Alfil de la Armada Argentina.
  7. ^ 2010 World Almanac and Book of Facts, Pg. 176, Published 2009, Published by World Almanac Books; ISBN 1-60057-105-0; di questi, 200 erano kuwaitiani ( fonte qui (archiviato dall“url originale il 6 ottobre 2014).)
  8. a b Saddam Hussein: The Truth, documentaire
  9. a b Levins J.M., The Kuwaiti Resistance, The Middle East Quarterly maart 1995, p. 25-26, http://www.meforum.org/238/the-kuwaiti-resistance
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.