Arshile Gorky

gigatos | 3 ledna, 2022

Souhrn

Vosdanig Manoug Adoian (arménsky Ոստանիկ Մանուկ Ատոյեան, * 15. dubna 1904 v Chorkomu, Vari Hayoz Dzor, Vilâyet Van, Osmanská říše; † 21. červenec 1948 v Shermanu, Connecticut, Spojené státy americké), známější pod pseudonymem Arshile Gorky, byl kreslíř a malíř arménského původu, který se v roce 1939 stal americkým občanem. Ačkoli se sám necítil být součástí surrealistické skupiny, byl posledním umělcem, který do ní byl přijat. Jeho dílo připravilo půdu pro abstraktní expresionismus. Inspiroval umělce newyorské školy.

Pod svým pseudonymem, složeným z kavkazské podoby arménského křestního jména Arschak (z arménštiny: medvídek) a ruského příjmení Gorkij (hořký), si umělec, který byl vyhnán ze své vlasti, vytvářel od roku 1924 novou identitu. Svůj dřívější život popisoval různými, ne vždy pravdivými způsoby. Jako místo svého narození například uvedl Tbilisi, tvrdil, že studoval v Paříži, a prohlásil se za člena pařížské umělecké skupiny Abstraction-Création (1931-1937) a za příbuzného Maxima Gorkého, aniž by vzal v úvahu, že i on přijal pseudonym. Na přelomu 60. a 70. let 20. století navíc Gorkého synovec Karlen Mooradian pořídil anglické překlady dopisů, které Gorkij údajně psal svým sestrám v arménštině a jejichž pravost je nyní zpochybňována. Vzhledem k tomu, že jak Gorkého výroky, tak pravděpodobně zfalšované dopisy se staly součástí mnoha biografií, je třeba zejména k popisu prvního období Gorkého života přistupovat s patřičnou skepsí.

Pozdější umělec se narodil ve skromných poměrech ve vesnici Khorkom u jezera Van (dnes Dilkaya v tureckém okrese Edremit) jako syn arménského zemědělce Sedraka Adoyana a jeho ženy Shushan, dcery arménského apoštolského kněze Sarkise Der Marodorosiana. Dítě bylo pokřtěno Vostanik podle rodiště své matky, jejíž předkové po staletí sídlili v malém klášterním komplexu Charahan Surp Nischan ve Vostanu, ale zhruba od čtyř let se mu v rodinném kruhu říkalo Manuk (anglicky Manoog) podle dědečka z otcovy linie.

Dětství

V době pronásledování a genocidy Arménů uzavřeli Vosdanigovi rodiče po ztrátě svých prvních manželů účelový sňatek; Šušanin otec byl zavražděn v roce 1898, její šestnáctiletý bratr Nišan v roce 1903. V této nebezpečné situaci nechal Sedrak Adoyan svou ženu se čtyřmi dětmi v péči svého bratra v Chorkomu, když v letech 1906 až 1910 emigroval do Spojených států – aby se vyhnul odvodu do turecké armády. Vosdanig tak vyrůstal v kruhu svých sester: nejstarší nevlastní sestry Akabi ze Šušanova prvního manželství, Satenik a Yartoosh. Chlapec projevil brzy umělecké nadání a v roce 1908 se začal věnovat řezbářství. Vzory pro to možná našel ve 40 mistrně vyřezávaných hrobkách svých předků v klášterním kostele Charahan Surp Nischan. V témže roce nastoupil do arménské apoštolské vesnické školy, kde se mimo jiné učil kreslit. V roce 1910 se s matkou a dvěma sestrami přestěhoval do Aikesdanu na předměstí Vanu. Město bylo za první světové války srovnáno se zemí, zatímco v Chorkomu se Vosdanigovi příbuzní stali obětí genocidy (1915). To přimělo Vosdanigovu matku vydat se s dětmi na nucený pochod dlouhý asi 200 kilometrů a hledat útočiště v Jerevanu. Poté, co do Spojených států emigrovaly i jeho dvě nejstarší sestry (1916) a matka, poznamenaná útěkem a strádáním, zemřela na vyhublost (1919), se mladému polovičnímu sirotkovi podařilo dostat na Ellis Island s mladší sestrou Yartoosh, kterou později často zobrazoval ve svých dílech. Když bratr a sestra přijeli v dubnu 1920 do New Yorku, měl přistěhovalec (pokud se vychází z roku narození 1904) právě 16 let.

20. a 30. léta 20. století

Bratr a sestra našli útočiště u své nevlastní sestry Akabi ve Watertownu ve státě Massachusetts. Vosdanig brzy odcestoval do Providence, kde dočasně žil se svým otcem, kterého si sotva pamatoval. Nemohl s ním již navázat bližší vztah, ani se nedozvěděl o jeho pozdější smrti (1947). Do jara 1921 navštěvoval technickou střední školu v Providence, poté New School of Design v Bostonu (1922-1924), později National Academy of Design a Grand Central School of Art v New Yorku. Po ukončení studia pravděpodobně učil na této škole. V New Yorku přijal pseudonym Arshile Gorky (1924), pronajal si ateliér na Manhattanu (36 Union Square) a debutoval v Muzeu moderního umění na skupinové výstavě Exhibition of work of 46 painters and sculptors under 25 years (1930).

V New Yorku navázal kontakty s dalšími mladými umělci. V roce 1927 se seznámil s malířkou Ethel Schwabacherovou (1903-1984), svou pozdější mecenáškou a životopiskyní, s níž ho pojilo celoživotní přátelství. Přátelil se mimo jiné s dvěma kubisty Iwanem Dabrowským alias Johnem D. Grahamem (1886-1961) a Stuartem Davisem (1894-1964) a také se scénografem a interiérovým designérem Friedrichem Kieslerem (1890-1965), který v roce 1926 emigroval z Rakouska. Po roce 1933 podporoval Holanďana Willema de Kooninga (1904-1997), u kterého si pronajal ateliér a který zůstal jedním z jeho nejbližších přátel po celý život.

První samostatná výstava Gorkého, po níž následovaly další (viz níže), se konala v Mellonově galerii ve Filadelfii (1934). V roce 1935 získal podporu od organizace Works Progress Administration (později Works Projects Administration, WPA), která byla krátce předtím založena za účelem zmírnění těžkostí způsobených velkou hospodářskou krizí. Agentura, která prováděla opatření na vytváření pracovních míst pro nezaměstnané dělníky a řemeslníky, ale také pro intelektuály a umělce, pověřila Gorkého, aby v rámci Federálního uměleckého projektu (FAP) vytvořil velkoplošnou nástěnnou výzdobu pro letiště Newark v Newarku ve státě New Jersey, které bylo otevřeno v roce 1928. Dílo bylo vystaveno v roce 1936 v rámci výstavy WPA v Muzeu moderního umění v New Yorku a nikdy se nedostalo na zamýšlené místo, protože letiště sloužilo od začátku druhé světové války jako základna americké armády.

Oficiálního uměleckého uznání se Gorkému dostalo v roce 1937, kdy Whitney Museum zakoupilo jeho dílo Malba (193637) na základě tamní výstavy, a díky jeho účasti na Světové výstavě v New Yorku (1939), kde mohl vystavit své nástěnné dekorace v leteckém pavilonu. V roce 1941 mu Muzeum umění v San Francisku věnovalo retrospektivní výstavu.

1940s

V roce 1942 se setkal se surrealistou Robertem Mattou (1911-2002) a o dva roky později s André Bretonem (1896-1966), který se v důsledku okupace Francie německými vojsky přestěhoval do New Yorku, což mělo trvalý vliv na jeho kariéru. V New Yorku zastupoval zájmy surrealistů galerista a obchodník s uměním Julien Levy (1906-1981), který se koncem 20. let pohyboval v kruzích pařížské avantgardy. Julien Levy si později Gorkého objev přivlastnil. Samostatnou výstavu mu však ve své proslulé galerii věnoval až v roce 1945.

V té době začal umělec s pomocí svého přítele architekta Henryho Hebblena, který v Shermanu ve státě Connecticut bydlel, přestavovat stodolu na ateliér. V roce 1946 padlo za oběť požáru mnoho jeho obrazů a kreseb a také velká část jeho knih. Nakonec přestěhoval své hlavní sídlo do Shermanu (1947) a v New Yorku si ponechal pouze ateliér.

Poté, co mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva a podstoupil operaci, propadl Gorkého hluboké depresi. V roce 1948 utrpěl zlomeninu krčku při autonehodě, kterou utrpěl společně s Julienem Levym. Následkem bylo ochrnutí pravé ruky, nesnesitelné bolesti hlavy a poruchy spánku. Pod vlivem alkoholu Gorkij v záchvatu vzteku shodil svou ženu Agnes, rozenou Magruderovou, kterou si vzal v roce 1941, ze schodů, načež ho opustila i s jejich dvěma malými dcerami.

Aršil Gorkij se oběsil ve svém ateliéru v Shermanu v červenci 1948 ve věku 44 let. Odpočívá tam na severním hřbitově.

Jeho nejstarší dcera, malířka Maro Gorkijová, se provdala za Matthewa Spendera (syna britského spisovatele Stephena Spendera), který napsal o prvním období Gorkého života v Chorkomu.

Posmrtně:

Talentovaný a intuitivní umělec využil každé příležitosti ke kreslení již v dětství a po celý život připravoval své obrazy pečlivými předběžnými skicami. Vzdělával se především jako samouk, navštěvoval výstavy a četl knihy o umění. Tradiční akademickou metodou studoval a kopíroval techniky velkých mistrů od antiky po současnost a získal nejen výtvarné dovednosti, ale také, jak zdůrazňovali kolegové a studenti, úžasně rozsáhlé znalosti tvorby Joana Miróa a Pabla Picassa (a dalších umělců, jako byl Fernand Léger). Zdroje inspirace, z nichž vychází jeho dílo, jsou přiměřeně rozmanité.

Gorkého rané dílo charakterizuje především jeho vztah k tvorbě Paula Cézanna (autoportrét v devíti letech) a Pabla Picassa. Vliv syntetického kubismu, který je na některých jeho kresbách jasně patrný, lze vysledovat také díky umělecké výměně s Johnem D. Grahamem, který žil v Paříži a pěstoval tam kontakty s kubisty i surrealisty. Díky těmto kresbám si Gorkij vysloužil přezdívku Picasso z Washingtonova náměstí. Jiné kresby, například portrét umělcovy sestry, byly ovlivněny Picassovým ingresovským obdobím. Inspirací mu byly i Picassovy ateliérové obrazy z roku 192728, ačkoli Gorkého mnohem volnější, měkčí a dynamičtější práce se štětcem kontrastuje s přísnými a tvrdými konturami katalánského umělce (Umělec a jeho matka).

Ve 30. letech se malíř od těchto (a dalších) vzorů postupně odpoutal. Na jedné straně se od té doby (až do konce života) ve své tvorbě stále více zabýval svým arménským původem a dětstvím, na druhé straně se začal věnovat malbě v plenéru. Práce v přírodě provázela zásadní změnu pracovní metody, stylu a obrazového obsahu. K charakteristickým rysům patří zdánlivě výbušně uvolněné, výrazně rychlejší gesto, plynulejší nanášení barvy a jasnější barevné tóny, stejně jako jemné, nezřídka dvojsmyslné narážky na organické či anatomické formy (Zahrada v Soči), které do obrazů stále více pronikaly až do počátku 40. let.

Gorkij se poté začal věnovat surrealismu, přičemž se zajímal zejména o Joana Miróa a Roberta Mattu. Přijal Miróův kryptický lineární jazyk, který se mu zdál být optimální symbiózou člověka, zvířat a rostlin. Od Matty převzal automatický způsob psaní. Z Miróových a Mattových scénografií si vytvořil osobní vizuální jazyk, který zaznamenává snové obrazy jako amorfní tok.

Během výuky na newyorské Grand Central School of Art učil americké studenty evropské tradici a byl průkopníkem abstraktního expresionismu.

Výběr prací

Zdroje

  1. Arshile Gorky
  2. Arshile Gorky
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.