William Howard Taft

Dimitris Stamatios | 9 dubna, 2023

Souhrn

William Howard Taft (15. září 1857, Cincinnati – 8. března 1930, Washington) byl americký právník a politik, který byl v letech 1909-1913 27. prezidentem Spojených států amerických a v letech 1921-1930 také 10. předsedou Nejvyššího soudu Spojených států, jedinou osobou v historii, která zastávala obě funkce. Taft byl zvolen prezidentem ve volbách v roce 1908 jako vybraný nástupce Theodora Roosevelta, avšak poté, co Roosevelt opustil Republikánskou stranu a kandidoval jako nezávislý kandidát, byl v roce 1912 poražen ve volbách Woodrowem Wilsonem. Prezident Warren G. Harding následně jmenoval Tafta předsedou Nejvyššího soudu a tuto funkci zastával až do své rezignace pouhý měsíc před svou smrtí.

Taft se narodil do skromné, ale na úspěch nesmírně náročné rodiny. Do roku 1878 studoval na Yaleově univerzitě, následně se stal právníkem a poté soudcem do třiceti let. Pokračoval v rychlém vzestupu, byl jmenován generálním advokátem a soudcem odvolacího soudu. V roce 1901 jej prezident William McKinley jmenoval civilním generálním guvernérem Filipín. Taft se stal v roce 1904 ministrem války Roosevelta, který si ho osobně vybral za svého nástupce v prezidentském úřadu. Odmítl několik nabídek na jmenování do Nejvyššího soudu Spojených států, přestože měl osobní ambice stát se předsedou Nejvyššího soudu, protože považoval svou politickou práci za důležitější.

V roce 1908 se Taft setkal jen s malou opozicí a získal republikánskou nominaci na prezidenta, ve volbách snadno porazil kandidáta Demokratické strany Williama Jenningse Bryana. V Bílém domě se více než na Evropu zaměřoval na východní Asii a opakovaně zasahoval také při nastolování nebo odstraňování vlád v latinskoamerických zemích. Taft usiloval o snížení obchodních daní, které tehdy představovaly hlavní zdroj vládních příjmů, ale výsledný návrh zákona byl silně ovlivněn zvláštními zájmy. Jeho vláda byla plná konfliktů mezi konzervativním křídlem, s nímž Taft často sympatizoval, a progresivním křídlem, s nímž se Roosevelt stále více sbližoval. Spory uvnitř administrativy oba muže ještě více rozdělily. Bývalý prezident vyzval v roce 1912 svého nástupce k renominaci, ten však využil své kontroly nad stranickou mašinérií a získal většinu delegátů. Roosevelt stranu opustil a Taftovi zůstala jen malá šance na znovuzvolení.

Po odchodu z prezidentského úřadu se Taft vrátil na Yaleovu univerzitu jako profesor, pokračoval v politické činnosti a prostřednictvím Ligy pro upevnění míru působil proti první světové válce. V roce 1921 ho Harding jmenoval předsedou Nejvyššího soudu. Taft byl konzervativní v obchodních otázkách, nicméně během jeho působení došlo k pokroku v oblasti individuálních práv. V únoru 1930 odstoupil z funkce kvůli špatnému zdravotnímu stavu a o měsíc později zemřel a byl pohřben na Arlingtonském národním hřbitově. V historických hodnoceních bývalých prezidentů je Taft obecně hodnocen jako průměrný prezident.

William Howard Taft se narodil 15. září 1857 ve městě Cincinnati v Ohiu jako druhé z celkem šesti dětí Alphonsa Tafta a jeho druhé manželky Louise Torreyové. Taftova rodina nebyla nijak bohatá, žila ve skromném domě na předměstí ve čtvrti Mount Auburn. Alphonso pracoval jako soudce, velvyslanec a v prezidentském kabinetu Ulyssese S. Granta jako ministr války a generální prokurátor.

Taft nebyl v dětství považován za bystrého člověka, ale za pracovitého; jeho rodiče byli nároční a podporovali jeho i jeho čtyři sourozence mužského pohlaví v úspěchu, nic jiného netolerovali. Taft navštěvoval Woodward College v Cincinnati. Byl podsaditý a žoviální a po nástupu na Yale College v roce 1874 se stal oblíbeným. Jeden z jeho spolužáků ho popsal jako člověka, který uspěl spíše díky tvrdé práci než díky tomu, že by byl nejchytřejší, a také o něm prohlásil, že je čestný.

Taft absolvoval v roce 1878 jako druhý ze 121 studentů. Navštěvoval právnickou fakultu Cincinnatské univerzity a v roce 1880 získal titul bakaláře práv. Ještě během studia Taft pracoval v novinách The Cincinnati Commercial. Byl pověřen zpravodajstvím u místních soudů a část času trávil také studiem práv v kanceláři svého otce; obě činnosti mu poskytly praktické znalosti práva, které se nevyučovaly ve třídě. Krátce po ukončení studia se Taft vydal do hlavního města státu Columbus, aby složil advokátní zkoušku, kterou bez problémů složil.

Právník a soudce

Po přijetí do řádu se Taft věnoval práci v Commercialu na plný úvazek. Šéfredaktor listu Murat Halstead byl ochoten přijmout ho natrvalo se zvýšením platu, pokud se vzdá práva, ale Taft odmítl. V říjnu 1880 byl jmenován asistentem státního zástupce okresu Hamilton a v lednu následujícího roku tuto práci převzal. Jako asistent působil rok a podílel se na několika rutinních případech. V lednu 1882 rezignoval poté, co jej prezident Chester A. Arthur jmenoval výběrčím vnitřních daní pro první okres Ohia, tedy oblast kolem Cincinnati. Taft odmítl propustit kompetentní zaměstnance, kteří nebyli politicky zvýhodněni, a v březnu 1883 rezignoval a napsal Arthurovi, že si přeje vykonávat právnickou praxi ve svém rodném městě. V roce 1884 vedl kampaň pro Jamese G. Blaina, kandidáta Republikánské strany na prezidenta, kterého nakonec ve volbách porazil Grover Cleveland, kandidát Demokratické strany.

Taft, kterému tehdy bylo 27 let, byl v roce 1887 jmenován guvernérem Ohia Josephem B. Forakerem na uvolněné místo u vrchního soudu v Cincinnati. Jmenování platilo jeden rok, poté jej museli potvrdit voliči; o zvolení se ucházel v dubnu 1888. Taft byl zvolen na celé pětileté funkční období. Několik desítek jeho stanovisek jako státního soudce se dochovalo dodnes, z nichž hlavní je Moores & Co. v. Masons‘ Union No. 1 z roku 1889, a to především proto, že bylo později použito proti němu, když v roce 1908 kandidoval na prezidenta. Případ se týkal zedníků, kteří odmítli pracovat pro jakoukoli firmu obchodující se společností Parker Brothers, proti níž byli ve sporu. Taft rozhodl, že jednání odborů se rovnalo druhotnému bojkotu, což bylo nezákonné.

Není jasné, kdy se Taft seznámil s Helen Herronovou (často nazývanou Nellie), ale bylo to až po roce 1880, kdy se ve svém deníku zmiňuje, že od něj dostala pozvání na večírek. V roce 1884 se již pravidelně scházeli a následujícího roku po počátečním odmítnutí souhlasila se sňatkem. Svatba se konala 19. června 1886 v Herronově domě. Taft zůstal své ženě oddaný po celých téměř 44 let manželství. Nellie svého manžela povzbuzovala stejně jako jeho rodiče a byla velmi otevřená ve své kritice. Manželé měli tři děti: Roberta, Helen a Charlese.

Generální advokát

V roce 1889 se uvolnilo místo v Nejvyšším soudu Spojených států a Foraker navrhl prezidentu Benjaminu Harrisonovi, aby na toto místo jmenoval Tafta. Bylo mu 32 let a jeho profesním cílem vždy bylo zaujmout místo u Nejvyššího soudu. Taft o nominaci aktivně usiloval, psal guvernérovi, aby ho přesvědčil, a zároveň ostatní ujišťoval, že místo pravděpodobně nezíská. Místo toho ho Harrison v roce 1890 jmenoval generálním prokurátorem Spojených států. Taft přijel do Washingtonu v únoru a zjistil, že práce se hromadí, protože místo bylo již dva měsíce neobsazené. Pracoval na odstraňování nedodělků a současně studoval federální právo a postupy, protože je jako soudce státu Ohio nepotřeboval.

Senátor William M. Evarts z New Yorku, bývalý ministr zahraničí za Rutherforda B. Hayese, byl spolužákem Alphonsa Tafta na Yaleově univerzitě. Evarts požádal o schůzku se synem svého bývalého přítele, jakmile Taft nastoupil do úřadu, přičemž tento syn a jeho žena byli uvedeni do společenského života Washingtonu. Nellie byla ambiciózní jak pro svého manžela, tak pro sebe a začala být podrážděná, že lidé, s nimiž se Taft stýkal, byli především soudci Nejvyššího soudu, a nikoli přední osobnosti společnosti hlavního města, jako byli Theodore Roosevelt, John Hay, Henry Cabot Lodge a jejich manželky.

Ačkoli byl Taft jako generální advokát úspěšný a vyhrál patnáct z osmnácti případů, které řešil u Nejvyššího soudu, v březnu 1891 byl šťastný, když Kongres Spojených států amerických vytvořil nové volné místo soudce pro všechny odvolací soudy v zemi a Harrison ho jmenoval do šestého obvodu se sídlem v Cincinnati. V březnu 1892 Taft rezignoval na funkci generálního advokáta a vrátil se ke své soudcovské kariéře.

Federální soudce

Taft byl doživotně jmenován federálním soudcem, což mu mohlo otevřít cestu k pozici u Nejvyššího soudu. Jeho starší nevlastní bratr. Charles P. Taft, byl úspěšný v podnikání, které doplňovalo Taftův vládní plat a umožňovalo rodině pohodlný život. K jeho povinnostem patřilo projednávání soudních procesů v obvodu, který zahrnoval státy Ohio, Michigan, Kentucky a Tennessee, a účast na projednávání odvolání spolu s ostatními soudci šestého obvodu a také s Johnem Marshallem Harlanem, pomocným soudcem Nejvyššího soudu a rovněž obvodním soudcem.

Podle historika Louise L. Goulda „ačkoli Taft sdílel obavy ze sociálních nepokojů, které v 80. letech 19. století ovládaly střední třídu, nebyl tak konzervativní, jak se domnívali jeho kritici. Podporoval právo dělníků organizovat se a stávkovat a v několika případech nedbalosti soudil zaměstnavatele“. Mezi ně patřil případ Voight v. Southwest Railroad Company of Baltimore & Ohio. Taftovo rozhodnutí ve prospěch dělníka zraněného při železniční nehodě porušilo dobovou doktrínu smluvní svobody, ale později bylo Nejvyšším soudem zrušeno. Na druhou stranu jeho rozhodnutí ve věci United States v. Addyston Pipe and Metal Company bylo jednomyslně potvrzeno Nejvyšším soudem. Jeho názor, že výrobci trubek porušili Shermanův antimonopolní zákon, označil jeho životopisec Henry F. Pringle za „definitivní a zejména“ oživení této legislativy.

V roce 1896 se Taft stal děkanem a profesorem na své mateřské právnické fakultě v Cincinnati, což vyžadovalo, aby každý týden připravoval a vedl dvě hodinové lekce. Své právnické fakultě se věnoval s velkým nasazením a hluboce se angažoval v oblasti právního vzdělávání, přičemž do učebních osnov zavedl gramatický případ. Taft se nemohl angažovat v politice, protože byl federálním soudcem, přesto ji pozorně sledoval a zůstal příznivcem republikánů. Nevěřícně sledoval, jak se v letech 1894 a 1895 vyvíjela prezidentská kampaň guvernéra Williama McKinleyho z Ohia, a napsal: „Nemohu ve Washingtonu najít nikoho, kdo by ho chtěl“. V březnu 1896 si Taft uvědomil, že McKinley bude pravděpodobně republikánským kandidátem, a vyjádřil mu svou vlažnou podporu. K plné podpoře McKinleyho přešel v červenci poté, co bývalý poslanec William Jennings Bryan z Nebrasky orazítkoval Národní konvent Demokratické strany svým projevem proti zlatému standardu. Bryan v projevu i ve své kampani důrazně obhajoval stříbrný standard, což Taft považoval za ekonomický radikalismus. Obával se, že lidé budou v očekávání možného Bryanova vítězství hromadit a ukrývat zlato, přesto mu nezbývalo než se obávat. McKinley nakonec volby v roce 1896 vyhrál; v roce 1898 se uvolnilo místo u Nejvyššího soudu a prezident jmenoval Josepha McKennu, což bylo jediné takové jmenování za jeho prezidentství.

Filipíny

V lednu 1900 byl Taft povolán do Washingtonu, aby se setkal s McKinleym. Doufal, že se dočká jmenování do Nejvyššího soudu, ale místo toho ho prezident pověřil sestavením komise pro organizaci civilní vlády na Filipínách. Toto jmenování vyžadovalo, aby se Taft vzdal funkce soudce; McKinley ho ujistil, že pokud úkol splní, jmenuje ho na další volné místo u Nejvyššího soudu. Taft souhlasil pod podmínkou, že bude stát v čele komise a převezme odpovědnost za její úspěch či neúspěch; prezident souhlasil a Taft v dubnu odjel na ostrovy.

Americké převzetí moci způsobilo, že se filipínská revoluce stala součástí filipínsko-americké války, v níž Filipínci bojovali za svou nezávislost, avšak síly Spojených států vedené generálem Arthurem MacArthurem Jr. měly do roku 1900 převahu. MacArthur se domníval, že komise je na obtíž a že její poslání je kiksem a pokusem vnutit samosprávu nepřipravenému lidu. Generál byl nucen spolupracovat, protože McKinley předal komisi kontrolu nad vojenským rozpočtem ostrovů. Ta převzala výkonné pravomoci 1. září 1900 a Taft se stal civilním generálním guvernérem 4. července 1901. MacArthura, do té doby také vojenského guvernéra, nahradil generál Adna Chaffee, který byl určen pouze jako velitel amerických sil.

Taft usiloval o to, aby se Filipínci stali jeho politickými partnery v projektu, který by v budoucnu mohl vést k jejich samosprávě; nezávislost Filipín považoval za vzdálenou. Mnoho Američanů na Filipínách považovalo domorodce za rasově méněcenné, přesto Taft krátce po svém příjezdu napsal, že „navrhujeme tuto myšlenku z jejich hlav vyhnat“. Na oficiálních akcích nezaváděl rasovou segregaci a s Filipínci jednal jako se sobě rovnými. Nellie prohlásila, že „politika ani rasa by neměly nijak ovlivňovat naši pohostinnost“.

McKinley byl v září 1901 zavražděn a jeho nástupcem se stal Theodore Roosevelt. Taft a Roosevelt se spřátelili kolem roku 1890, kdy první z nich byl generálním advokátem a druhý členem komise pro státní službu. Taft požádal McKinleyho, aby jmenoval Roosevelta náměstkem ministra námořnictva, a sledoval, jak se Roosevelt stal válečným hrdinou, guvernérem státu New York a poté viceprezidentem Spojených států. Oba se znovu setkali v lednu 1902, když se Taft vydal do Washingtonu, aby se zotavil ze dvou operací způsobených infekcí. Tam Taft vypovídal před senátním výborem pro Filipíny. Chtěl, aby filipínští zemědělci měli podíl na nové vládě prostřednictvím vlastnictví půdy, ale většinu orné půdy držely katolické řeholní řády složené převážně ze španělských kněží, které místní obyvatelé často nesli s nelibostí. Roosevelt vyslal Tafta do Říma s cílem vyjednat s papežem Lvem XIII. odkoupení půdy a zařídit odstranění španělských kněží, jejich nahrazení Američany a vyškolení místních obyvatel na duchovní. Tyto otázky se mu nepodařilo vyřešit, nicméně v roce 1903 bylo dosaženo dohody.

Koncem roku 1902 se Taft od Roosevelta dozvěděl, že se brzy uvolní místo v Nejvyšším soudu, protože rezignoval soudce George Shiras Jr. Ten tuto pozici odmítl, přestože to byl jeho profesní cíl, protože se domníval, že jeho práce generálního guvernéra ještě není dokončena. Jedním z důvodů Rooseveltova kroku byla snaha neutralizovat potenciálního konkurenta v boji o prezidentský úřad: Taftův úspěch na Filipínách nezůstal bez povšimnutí amerického tisku. Následujícího roku prezident požádal Tafta, aby se stal novým ministrem války. Vzhledem k tomu, že za Filipíny bylo odpovědné ministerstvo války, měl zůstat za ostrovy odpovědný, přičemž tehdejší ministr Elihu Root byl ochoten odložit svůj odchod z funkce až do roku 1904, aby Taft mohl dokončit svou práci v Manile. Ten se poradil se svou rodinou, souhlasil a v prosinci 1903 odjel do Spojených států.

Ministr pro válečné záležitosti

Taft převzal funkci ministra války v únoru 1904, ale nemusel trávit mnoho času řízením armády, což prezident rád dělal sám – Roosevelt chtěl, aby Taft působil jako řešitel problémů v obtížných situacích a právní poradce, a také aby byl schopen přednášet projevy v rámci volební kampaně v roce 1904. Taft v těchto projevech obhajoval Rooseveltovy výsledky a o prezidentově úspěšném, ale vyčerpávajícím úsilí vyhrát volby napsal: „Nekandidoval bych na prezidenta, kdybyste mi zajistil úřad. Je hrozné bát se něčího stínu.“

Taft v letech 1905 až 1907 připustil, že bude pravděpodobně příštím republikánským kandidátem na prezidenta, ale neměl v plánu vést skutečnou kampaň. V roce 1905 odstoupil z funkce soudce Henry Billings Brown, Taft však toto místo nepřijal, i když mu je Roosevelt nabídl, a odmítl i další volné místo, které se uvolnilo v následujícím roce. Edith Rooseveltové, první dámě, se nelíbila rostoucí blízkost obou mužů, měla pocit, že jsou si oba příliš podobní a že její manžel příliš nezíská na radách od někoho, kdo mu zřídkakdy odporuje.

Na druhou stranu si Taft přál stát se předsedou Nejvyššího soudu a bedlivě sledoval zdravotní stav tehdejšího předsedy Melvilla Fullera, kterému bylo v roce 1908 75 let. Taft věřil, že Fuller bude žít ještě mnoho let. Roosevelt naznačil, že by Tafta do funkce pravděpodobně jmenoval, kdyby se naskytla příležitost, nicméně někteří považovali za vhodnějšího kandidáta Philandera C. Knoxe, tehdejšího generálního prokurátora Spojených států. Fuller každopádně zůstal ve funkci vrchního soudce po celou dobu Rooseveltova prezidentství.

Spojeným státům se podařilo získat práva na vybudování průplavu na Panamském průlivu na základě smlouvy Hay-Bunau-Varilla v roce 1903 během oddělení Panamy od Kolumbie. Legislativa povolující výstavbu nespecifikovala, které vládní ministerstvo bude za stavbu zodpovědné, Roosevelt proto určil ministerstvo války. Taft se v roce 1904 vydal do Panamy, kde si prohlédl staveniště průplavu a setkal se s panamskými úředníky. Komise pro průplav Istmic měla problémy s výběrem hlavního inženýra a po rezignaci Johna D. Stevense doporučil Taft v roce 1907 vojenského inženýra George Washingtona Goethalse. Projekt pod Goethalsovým vedením probíhal hladce.

Další kolonií, která byla Španělsku odebrána v roce 1898 v rámci španělsko-americké války, byla Kuba, ale protože její svoboda byla hlavním motivem války, nebyla anektována USA, ale po období okupace získala v roce 1902 nezávislost. Následovaly volební podvody, korupce a frakční konflikty. Prezident Tomás Estrada Palma vyzval USA k intervenci. Taft přijel do země s malými vojenskými jednotkami a podle podmínek kubánsko-severoamerické smlouvy z roku 1903 se 29. září 1906 prohlásil za prozatímního guvernéra Kuby, kterým byl čtrnáct let, dokud ho nenahradil Charles Edward Magoon. Taft se během této doby snažil Kubánce přesvědčit, že Spojené státy mají v úmyslu zajistit stabilitu, nikoliv okupaci.

Taft se nadále angažoval ve filipínských záležitostech. Během Rooseveltovy kampaně v roce 1904 prosazoval, aby filipínské zemědělské produkty byly do Spojených států přijímány bezcelně. To způsobilo, že si američtí výrobci cukru a tabáku stěžovali prezidentovi, který pokáral svého ministra války. Taft nebyl ochoten svůj postoj změnit a pohrozil rezignací, přičemž Roosevelt od této záležitosti rychle upustil. Taft se na ostrovy vrátil v roce 1905 v čele delegace kongresmanů a znovu se vrátil v roce 1907, aby zahájil první filipínské shromáždění.

Při svých dvou cestách na Filipíny se jako ministr války vydal také do Japonska, kde se setkal s různými vládními představiteli. Setkání v červenci 1905 se uskutečnilo měsíc před konferencí, která měla Portsmouthskou smlouvou ukončit rusko-japonskou válku. Taft se setkal s japonským premiérem Kacurou Taróem. Po schůzce oba podepsali memorandum, v němž Japonsko uvedlo, že nemá v úmyslu napadnout Filipíny, pokud se Spojené státy nepostaví proti japonské kontrole Koreje. Ve Spojených státech panovaly obavy z počtu japonských dělníků přistěhovalých na západní pobřeží a ministr zahraničí Hajaši Tadasu v září 1907 neformálně souhlasil s vydáváním menšího počtu pasů.

Indikace

Roosevelt působil téměř tři a půl roku McKinleyho funkčního období. V noci svého vlastního zvolení v roce 1904 veřejně prohlásil, že v roce 1908 nebude kandidovat na znovuzvolení, čehož rychle litoval. I tak se však cítil vázán svým slovem. Roosevelt věřil, že Taft je jeho logickým nástupcem, ačkoli ministr války se zpočátku zdráhal kandidovat. Prezident využil své kontroly nad stranickou politickou mašinérií, aby svému nástupci pomohl. Političtí nominanti byli nuceni Tafta podpořit, nebo mlčet pod hrozbou ztráty zaměstnání.

Několik republikánských politiků, například George B. Cortelyou, ministr financí, zjišťovali, zda by mohli kandidovat, ale nakonec se rozhodli do voleb nevstupovat. Newyorský guvernér Charles Evans Hughes sice kandidoval, nicméně když přednesl důležitý politický projev, Roosevelt ještě téhož dne poslal Kongresu zvláštní zprávu, v níž důrazně varoval před korupcí v korporacích. Následná reportáž o prezidentově poselství uvrhla Hughese na zadní stránky novin. Roosevelt také neochotně odvrátil opakované pokusy přimět ho ke kandidatuře na další funkční období.

Frank Harris Hitchcock, zástupce generálního poštmistra, rezignoval v únoru 1908, aby mohl vést Taftovu kampaň. Ten se od dubna vydal na řečnické turné na západ do Omahy v Nebrasce, než byl povolán zpět do Panamy, aby urovnal sporné volby. Republikánský národní konvent se konal v červnu v Chicagu ve státě Illinois, kde proti němu nestála žádná vážná opozice a byl nominován hned v prvním hlasování. Přesto Taftovi nevyšlo vše podle jeho představ: chtěl, aby jeho protikandidátem byl pokrokář ze Středozápadu jako senátor Jonathan P. Dolliver z Iowy, místo toho však sjezd jmenoval viceprezidentem konzervativce, zástupce Jamese S. Shermana z New Yorku. Taft 30. června rezignoval na funkci ministra války, aby se mohl plně věnovat kampani.

Kampaň

Taftovým demokratickým soupeřem ve volbách byl Bryan, který byl nominován potřetí během čtyř prezidentských voleb. Protože mnoho Rooseveltových reforem mělo kořeny v návrzích původně uskutečněných Bryanem, demokraté dokonce tvrdili, že je vlastně dědicem Rooseveltova pláště. Tillmanův zákon z roku 1907 zakázal příspěvky firem na volební kampaně a Bryan navrhoval, aby byly podobně zakázány nebo alespoň veřejně zveřejněny příspěvky od funkcionářů a ředitelů firem. Taft byl ochoten zveřejňovat příspěvky až na konci volebních cyklů ve snaze zajistit, aby mezi přispěvateli nebyli funkcionáři a ředitelé společností, kteří vedou spory s federální vládou.

Taft zahájil kampaň špatnou nohou a podpořil argumenty těch, kteří tvrdili, že není pánem sebe sama, když se vydal do Rooseveltova domu na Sagamore Hill pro radu ohledně svého projevu při přijímání kandidatury s tím, že potřebuje prezidentův „úsudek a kritiku“. Taft podporoval většinu Rooseveltovy politiky. Tvrdil, že dělníci mají právo se organizovat, ale ne bojkotovat, a že korporace a bohatí by měli dodržovat zákony. Bryan chtěl, aby železnice byly státním majetkem, ale Taft dával přednost tomu, aby zůstaly v soukromém sektoru a aby jejich maximální sazby stanovovala Mezistátní obchodní komise, která by podléhala soudnímu přezkumu. Nedávnou panickou recesi v roce 1907 přičítal spekulacím s akciemi a dalším zneužitím a domníval se, že je třeba provést měnovou reformu, aby se zmírnily reakce vlády ve špatných ekonomických časech, že je třeba přijmout zvláštní zákon o trustu, který by doplnil Shermanův antimonopolní zákon, a že je třeba změnit ústavu tak, aby umožňovala daň z příjmu, čímž by se zrušila rozhodnutí Nejvyššího soudu, která takovou daň omezovala. Rooseveltovo intenzivní využívání výkonné moci se stalo terčem kritiky; Taft navrhoval pokračovat v jeho politice, ale postavit ji na právní základ přijetím zákona.

Taft zklamal mnoho pokrokářů tím, že si za předsedu Republikánského národního výboru vybral Hitchcocka a ponechal mu vedení kampaně. Hitchcock si rychle přivedl muže, kteří měli blízko k velkému byznysu. Taft se v srpnu vydal na dovolenou do Hot Springs ve Virginii, kde dráždil politické poradce tím, že místo strategie trávil čas golfem. Roosevelt poté, co v novinách uviděl fotografii Tafta hrajícího golf, doporučil svému nástupci, aby podobné typy fotografií nepořizoval.

Roosevelt byl frustrován jeho relativní nečinností, a tak se vrhl na Tafta v domnění, že se voličům nebudou líbit kvality jím zvoleného kandidáta a že Bryan nakonec zvítězí. Prezidentovi příznivci šířili falešné zvěsti, že kampaň ve skutečnosti vede Roosevelt. To velmi rozzlobilo Nellie, která Rooseveltovi nikdy plně nedůvěřovala. Přesto prezident podporoval republikánského kandidáta tak nadšeně, že humoristé navrhovali, aby „TAFT“ byla zkratka znamenající „Take advice from Theodore“ („Přijměte radu od Theodora“).

Bryan požadoval systém bankovních záruk, aby vkladatelé mohli být odškodněni v případě krachu banky, Taft byl však proti a místo toho navrhl systém poštovního spoření. Otázka zákazu alkoholu vstoupila do kampaně v září, kdy Carrie Nation požadovala od Tafta informace o jeho postoji. Roosevelt a Taft se dohodli, že stranická platforma nezaujme k této otázce žádné stanovisko, což Nationovou pobouřilo a přimělo ji to napadnout Tafta jako člověka bez vyznání a proti střídmosti. Kandidát na prezidentovu radu tuto otázku ignoroval.

Volby se konaly 3. listopadu a Taft v nich nakonec zvítězil s pohodlným náskokem, když porazil Bryana poměrem 321 hlasů volitelů ku 162. Získal však pouze 51,6 % hlasů voličů. Nellie o kampani prohlásila: „Nebylo mu co vytknout, kromě toho, že neznal způsob, jakým se hraje politika, nebo se o něj nezajímal“. Irwin H. Hoover, dlouholetý komorník Bílého domu, poznamenal, že Taft Roosevelta často navštěvoval během volební kampaně, ale mezi volebním obdobím a dnem jeho inaugurace v následujícím roce se objevoval jen zřídka.

Zavádění a kancelář

Taft složil prezidentskou přísahu 4. března 1909. Přísahu složil v Senátu, nikoli před Kapitolem, protože Washington zasypala ledová bouře. Nový prezident ve svém projevu uvedl, že je mu ctí, že byl „jedním z poradců svého významného předchůdce“ a že se podílel na „reformách, které inicioval“. Byl bych nepravdivý vůči sobě, svým slibům a programovým prohlášením strany, na jejímž základě jsem byl zvolen, kdybych neučinil jedním z nejdůležitějších rysů své vlády udržování a prosazování těchto reforem.“ Slíbil, že z těchto reforem učiní trvalé věci a zajistí, aby poctiví podnikatelé netrpěli nejistotou kvůli změnám politiky. Taft hovořil o snížení Dingleyho cla z roku 1897, antimonopolní reformě a pokračujícím pokroku Filipín na cestě k samosprávě. Roosevelt odcházel z úřadu s lítostí, že se na konci svého funkčního období ocitl v pozici, která se mu tolik líbila, a zařídil si roční cestu do Afriky, aby nepřekážel svému nástupci.

Taft a Roosevelt se krátce po republikánském sjezdu přeli o to, kteří členové vlády by měli zůstat. Taft si ponechal pouze Jamese Wilsona jako ministra zemědělství, zatímco George von Lengerke Meyer se přesunul z pozice generálního ředitele poštovního úřadu na post ministra námořnictva a Philander C. Knox přešel na post ministra zahraničí poté, co za McKinleyho a Roosevelta zastával funkci generálního prokurátora.

Taft neměl s tiskem tak dobré vztahy jako Roosevelt a rozhodl se neposkytovat rozhovory a fotografie tak často jako jeho předchůdce. Jeho vláda znamenala změnu stylu mezi Rooseveltovým charismatickým vůdcovstvím a jeho tichým zaujetím pro právo.

Zahraniční politika

Taft označil restrukturalizaci ministerstva zahraničí za jednu ze svých priorit a poznamenal, že „je organizováno spíše na základě potřeb vlády v roce 1800 než v roce 1900“. Ministerstvo bylo nejprve uspořádáno do geografických divizí, včetně úřadů pro Dálný východ, Latinskou Ameriku a západní Evropu. Byl zaveden první program školení v rámci oddělení a jmenovaní strávili měsíc ve Washingtonu, než odešli na svá místa. Taft a Knox měli silný vztah a prezident naslouchal radám ministra v domácích i zahraničních otázkách. Podle historika Paola Enrica Coletty nebyl Knox dobrým diplomatem a měl špatné vztahy se Senátem, tiskem a mnoha zahraničními představiteli, zejména z Latinské Ameriky.

Taft a Knox se shodli na hlavních cílech americké zahraniční politiky: Spojené státy se nebudou vměšovat do evropských záležitostí a v případě potřeby použijí sílu k uplatnění Monroeovy doktríny v Americe. Zahraniční politika v Karibiku a Střední Americe se řídila obranou Panamského průplavu, který se po celou dobu Taftova působení stále budoval. Předchozí vlády se snažily podporovat americký obchod v zahraničí, ale Taft šel ještě dál a k podpoře obchodu využíval síť diplomatů a konzulů v zemi. Doufal, že to povede ke světovému míru. Prezident usiloval o uzavření arbitrážních smluv s Británií a Francií, ale Senát se nechtěl vzdát své ústavní výsady schvalovat takové smlouvy.

Protekcionismus prostřednictvím daní byl klíčovým postojem republikánů během Taftova prezidentství. Dingleyho tarif byl vytvořen s cílem chránit americký průmysl před zahraničními konkurenty. Platforma strany z roku 1908 podporovala blíže nespecifikované revize tohoto zákona, přičemž prezident je interpretoval jako snížení. Taft svolal na 15. března 1908 mimořádné zasedání Kongresu, na kterém se měla projednat daňová otázka.

Zástupce Sereno E. Payne z New Yorku, předseda výboru pro daně a prostředky, uspořádal v roce 1908 slyšení a výsledný návrh zákona podpořil. Ten mírně snížil daně a byl v dubnu 1909 schválen Sněmovnou reprezentantů, ale senátor Nelson W. Aldrich z Rhode Islandu, předseda finančního výboru, přidal několik pozměňovacích návrhů zvyšujících sazby. Pokrokáři byli pobouřeni a senátor Robert M. La Follette starší z Wisconsinu požádal Tafta, aby prohlásil, že návrh zákona není v souladu se stranickou platformou. Předseda to odmítl, což je ještě více rozlítilo. Taft trval na tom, aby většina dovozu z Filipín byla bezcelní, čímž podle historika Donalda F. Andersona prokázal účinné vedení v otázce, kterou dobře znal a na které mu záleželo.

Odpůrci zákona se pokusili o jeho změnu, která by umožnila zavedení daně z příjmu, ale Taft byl proti s odůvodněním, že by ji Nejvyšší soud pravděpodobně zrušil jako protiústavní, jak se již stalo v jiných případech. Místo toho byl navržen dodatek k ústavě, který byl počátkem července schválen Sněmovnou reprezentantů a Senátem a v roce 1913 ratifikován jako šestnáctý dodatek. Taft dosáhl v konferenčním výboru některých vítězství, například omezení daní ze dřeva. Konferenční zpráva byla schválena oběma komorami a prezident ji podepsal 6. srpna 1909. Výsledný Payneův-Aldrichův tarif byl okamžitě kontroverzní. Podle Coletta „Taft ztratil iniciativu a rány způsobené v ostré debatě o tarifu se nikdy nezahojily“.

Taft ve svém výročním poselství Kongresu v roce 1910 vyzval k uzavření dohody o volném obchodu s Kanadou. Kanadské zahraniční vztahy v té době stále ještě řešila Velká Británie, přičemž prezident se domníval, že na tom mají zájem vlády ostatních dvou zemí. Mnozí v Kanadě byli proti dohodě, protože se obávali, že Spojené státy od ní odstoupí, až se jim to bude hodit, jako to udělaly v roce 1866 s Elgin-Marcyho smlouvou, a proti byli i američtí farmáři a rybáři. Jednání s kanadskými představiteli se uskutečnila v lednu 1911 a Taft předložil Kongresu dohodu, která nebyla smlouvou a která byla schválena v červenci. Kanadský parlament v čele s premiérem sirem Wilfridem Laurierem se v této otázce dostal do slepé uličky. Kanaďané v zářijových volbách odvolali Lauriera od moci a novým premiérem se stal Robert Borden. K uzavření dohody mezi oběma zeměmi nedošlo a debata prohloubila rozpory uvnitř Republikánské strany.

Taft a Knox zavedli v Latinské Americe dolarovou diplomacii, protože věřili, že americké investice přinesou prospěch všem zúčastněným a zároveň udrží evropský vliv mimo oblasti, na které se vztahovala Monroeova doktrína. Přestože se během Taftovy vlády výrazně zvýšil vývoz, byla tato politika nepopulární mezi latinskoamerickými zeměmi, které se nechtěly stát finančními protektoráty Spojených států, a také v samotném americkém Senátu, jehož členové se domnívali, že by země neměla příliš zasahovat do zahraničí. Žádná zahraničněpolitická kontroverze nezpochybnila Taftovo státnické umění a odhodlání k míru tolik jako pád diktátorského režimu v Mexiku a následné nepokoje způsobené vypuknutím mexické revoluce v roce 1910.

V době Taftova nástupu do prezidentského úřadu bylo Mexiko pod vládou dlouholetého diktátora Porfiria Díaze stále neklidnější a mnoho Mexičanů podporovalo jeho protivníka Francisca I. Madera. Došlo k několika incidentům, kdy mexičtí povstalci překročili hranici do Spojených států, aby získali koně a zbraně; Taft se tomu snažil zabránit tím, že do pohraničních oblastí vyslal armádu na manévry. Prezident řekl svému pobočníkovi Archibaldu Buttovi, že „budu sedět na víku a bude potřeba hodně, aby mě zvedli“. Svou podporu Díazovi projevil setkáním s mexickým prezidentem v texaském El Pasu a poté v Ciudad Juárez v Chihuahui, což bylo první setkání prezidentů obou zemí v historii a první návštěva amerického prezidenta v Mexiku. V den setkání zajali a odzbrojili průzkumník Frederick Russell Burnham a vojín C. R. Moore z texaské divize gardy atentátníka s pistolí v ruce jen několik metrů od obou prezidentů. Díaz zatkl Madera před prezidentskými volbami v roce 1910, přičemž opozice se chopila zbraní, což mělo za následek odstavení Díaze od moci a revoluci, která měla trvat deset let. V důsledku přestřelky na hranicích byli na území Arizony zabiti dva občané USA a téměř tucet jich bylo zraněno. Taft se nechtěl nechat vyprovokovat k boji a dal pokyn teritoriálnímu guvernérovi, aby učinil totéž.

Nikaragujský prezident José Santos Zelaya chtěl zrušit obchodní koncese poskytnuté americkým společnostem a američtí diplomaté v tichosti podpořili nikaragujské povstalecké síly pod vedením generála Juana J. Estrady. Nikaragua dlužila velkým zahraničním mocnostem a Spojené státy nechtěly, aby se případná alternativní cesta k Panamskému průplavu dostala do evropských rukou. José Madrizovi, zvolenému Zelayovu nástupci, se nepodařilo potlačit vnitřní povstání, a tak Estradovy síly v srpnu 1910 obsadily hlavní město Managua. Američané přiměli Nikaraguu přijmout půjčku a vyslali důstojníky, aby zajistili, že částka bude splacena ze státních příjmů. Země zůstala nestabilní, po dalším převratu v roce 1911 a dalších nepokojích v roce 1912 vyslal Taft vojáky; ačkoli většina sil byla brzy stažena, některé zůstaly na místě až do roku 1933.

Smlouvy mezi Panamou, Kolumbií a Spojenými státy o řešení sporů vzniklých v důsledku panamské revoluce v roce 1903 byly podepsány Rooseveltovou administrativou na počátku roku 1909, schváleny Senátem a ratifikovány Panamou. Kolumbie však odmítla smlouvy ratifikovat, přičemž Knox nabídl Kolumbijcům deset milionů dolarů, které byly později po amerických volbách v roce 1912 zvýšeny na 25 milionů. Kolumbie považovala tuto částku za nedostatečnou a požádala o mezinárodní arbitráž; problém se nepodařilo vyřešit během čtyř let Taftovy vlády.

Taft se díky svému pobytu na Filipínách velmi zajímal o východoasijské záležitosti. Vztahy s Evropou považoval za relativně nedůležité a post velvyslance v Číně považoval za nejdůležitější v zahraniční službě vzhledem k možnostem investic a obchodu. Knox s tím nesouhlasil a odmítl návrh, aby odcestoval do Pekingu a posoudil fakta z první ruky. Taft vyměnil Williama W. Rockhilla, velvyslance jmenovaného Rooseveltem, protože ho shledal nezajímavým pro obchod, a na jeho místo dosadil Williama J. Calhouna, kterého McKinley a Roosevelt již vyslali na několik diplomatických misí. Knox Calhounovu politiku neposlouchal a docházelo k častým konfliktům. Prezident a jeho tajemník se neúspěšně snažili rozšířit politiku otevřených dveří Johna Haye i na Mandžusko.

Americká společnost získala v roce 1898 koncesi na stavbu železnice mezi Hankou a S‘-čchuanem, avšak Číňané v roce 1904 smlouvu zrušili poté, co společnost (která byla za zrušení smlouvy odškodněna) porušila smlouvu a prodala většinu podílu mimo Spojené státy. Císařská vláda získala peníze na odškodnění od britské vlády v Hongkongu pod podmínkou, že britští poddaní budou mít přednost, pokud bude na stavbu železniční tratě potřeba zahraniční kapitál, přičemž britské konsorcium zahájilo jednání v roce 1909. Knox se o tom dozvěděl v květnu a požadoval, aby americké banky dostaly povolení k účasti. Taft osobně apeloval na prince-regenta Zaifenga, prince Čchuna, a přiměl Spojené státy k účasti, nicméně dohody byly podepsány až v květnu 1911. Čínský dekret, který dohodu povoloval, však zároveň vyžadoval znárodnění místních železničních společností v dotčených provinciích. Akcionářům byla vyplacena nedostatečná kompenzace a tyto stížnosti byly jedním z důvodů, které přispěly k vyvolání sinchajské revoluce v roce 1911.

Čínští povstalečtí vůdci zvolili Sun Yat-sena prozatímním prezidentem Čínské republiky, čímž svrhli císaře a tím i dynastii Qing. Taft se zdráhal novou vládu uznat, přestože americké veřejné mínění ji převážně podporovalo. Sněmovna reprezentantů přijala v únoru 1912 rezoluci o uznání Čínské republiky, avšak Taft a Knox se domnívali, že uznání by mělo být společnou akcí západních mocností. Prezident ve svém posledním výročním poselství Kongresu v prosinci 1912 naznačil, že se kloní k uznání republiky, jakmile bude plně ustavena, ale v té době již prohrál znovuzvolení a nikdy se již tohoto tématu nedotkl.

Taft pokračoval v Rooseveltově politice proti přistěhovalectví z Číny a Japonska. Revidovaná smlouva o přátelství, kterou Spojené státy a Japonsko uvedly v platnost v roce 1911, zaručovala široká vzájemná práva pro Japonce ve Spojených státech a Američany v Japonsku, ale byla založena na pokračování neformální dohody podepsané v roce 1907. Když se smlouva dostala do Senátu, objevily se na západním pobřeží námitky, ale prezident politikům sdělil, že v imigrační politice nedojde k žádné změně.

Taft byl proti tradiční praxi odměňování bohatých příznivců významnými velvyslaneckými posty, dával přednost tomu, aby jeho diplomaté neměli okázalý životní styl, a vybíral si muže, kteří podle něj poznají Američana, jakmile ho uvidí. Vysoko na seznamu propuštěných byl Henry White, velvyslanec ve Francii, kterého Taft znal a neměl ho rád ze svých předchozích působení v Evropě. Whiteův nucený odchod způsobil, že i další kariérní úředníci ministerstva zahraničí začali mít strach, že kvůli politice a prezidentovým názorům přijdou o práci. Taft chtěl také odvolat Whitelawa Reida, Rooseveltem jmenovaného velvyslance ve Spojeném království, nicméně Reid vlastnil noviny New-York Tribune a během prezidentské kampaně Tafta podporoval, přičemž prezident i první dáma se těšili z jeho historek plných drbů. Reid zůstal ve své funkci až do své smrti na konci roku 1912.

Taft podporoval řešení mezinárodních sporů prostřednictvím arbitráže a sjednal smlouvy s Velkou Británií a Francií pod podmínkou, že spory budou řešeny v arbitráži. Ty byly podepsány v srpnu 1911. Taft i Knox, bývalý senátor, během těchto jednání nekonzultovali se členy Senátu. V té době již bylo mnoho republikánů proti prezidentovi a Taft se domníval, že příliš vysoké požadavky na smlouvy by mohly způsobit jejich odmítnutí. V říjnu pronesl několik projevů, v nichž dohody podpořil, avšak Senát k nim přidal dodatky, které podle Taftova názoru nemohl přijmout, a tím smlouvy skončily.

Ačkoli Spojené státy nebyly vyzvány k uzavření žádné arbitrážní smlouvy, Taftova vláda urovnala několik sporů se Spojeným královstvím mírovou cestou, často pomocí arbitráže. Patřila k nim dohoda o hranici mezi státem Maine a kanadskou provincií Nový Brunšvik, dlouholetý spor o lov tuleňů v Beringově moři, do něhož bylo zapojeno i Japonsko, a podobná dohoda o rybolovu s britskou kolonií Newfoundland. Úmluva o ochraně tuleňů zůstala v platnosti až do odvolání ze strany Japonska v roce 1940.

Interní politika

Taft pokračoval v rozšiřování Rooseveltova úsilí o rozbití obchodních kombinací prostřednictvím případů zahájených na základě Shermanova antimonopolního zákona a za čtyři roky zahájil sedmdesát případů, zatímco jeho předchůdce jich zahájil čtyřicet za sedm let. Případy proti Standard Oil a American Tobacco, zahájené za Roosevelta, rozhodl v roce 1911 Nejvyšší soud ve prospěch vlády. Demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů začala v červnu téhož roku pořádat slyšení o společnosti United States Steel (U.S. Steel). Společnost expandovala za Roosevelta, který podpořil její akvizici Tennessee Coal, Iron and Railroad Company jako prostředek, jak nezhoršit paniku z roku 1907; toto rozhodnutí bývalý prezident obhajoval, když vypovídal při slyšeních. Taft tuto akvizici chválil, když byl ministrem války. Historik Louis L. Gould vyslovil domněnku, že Roosevelt byl pravděpodobně uveden v omyl, když se domníval, že U. S. Steel nechce společnost Tennessee koupit, a myslel si, že je to vlastně výhodná koupě. Pro bývalého prezidenta bylo zpochybňování této záležitosti něčím, co ovlivnilo jeho osobní poctivost.

Ministerstvo spravedlnosti zažalovalo společnost U.S. Steel v říjnu 1911 a požadovalo, aby více než stovka dceřiných společností získala nezávislost na společnosti, a v žalobě uvedlo mnoho jejích vedoucích pracovníků a finančníků jako obžalované. Argumenty k případu nepřezkoumal sám Taft a tvrdil, že Roosevelt „podporoval monopol a byl podveden chytrými průmyslníky“. Bývalý prezident byl narážkami na svou osobu a svou administrativu hluboce uražen a cítil, že jeho nástupce nemůže uniknout vině tvrzením, že o obviněních nic nevěděl.

Taft v prosinci 1911 zaslal Kongresu zvláštní zprávu o potřebě obnovení antimonopolního zákona, ale k žádnému opatření nedošlo. Dalším případem, který měl pro Tafta politické důsledky, byla žaloba podaná počátkem roku 1912 proti společnosti International Harvester Company, výrobci zemědělských strojů. Protože Rooseveltova vláda tuto společnost vyšetřovala, aniž by podnikla nějaké kroky (což Taft podporoval), stala se žaloba tématem rozhovorů během Rooseveltova souboje o republikánskou prezidentskou nominaci. Taftovi příznivci tvrdili, že bývalý prezident jednal nesprávně; ti druzí napadali jeho nástupce za to, že čekal tři a půl roku a v době, kdy byl vyzýván, aby zvrátil rozhodnutí, které původně podporoval.

Roosevelt byl zapálený konzervativec a pomohli mu v tom podobně smýšlející lidé jako James Rudolph Garfield a Gifford Pinchot, ministr vnitra a šéf lesní správy. Taft souhlasil s potřebou konzervatismu, nicméně se domníval, že by měl být realizován spíše prostřednictvím legislativy než exekutivních příkazů. Garfielda ve svém kabinetu neponechal a na jeho místo vybral bývalého starostu Seattlu Richarda A. Ballingera. Roosevelt byl zaskočen, protože se domníval, že Taft slíbil Garfielda ponechat, přičemž tento krok byl jednou z událostí, díky nimž si bývalý prezident uvědomil, že jeho nástupce zvolí jinou politiku.

Roosevelt vyňal z veřejného vlastnictví mnoho pozemků, včetně některých na Aljašce, které byly bohaté na uhlí. Clarence Cunningham, podnikatel z Idaha, objevil v roce 1902 na Aljašce ložiska uhlí a nárokoval si práva na těžbu, přičemž vláda zkoumala jejich legálnost. To se táhlo po zbytek Rooseveltovy vlády, včetně roku 1907, kdy Ballinger působil jako komisař General Land Office. Louis Glavis, zvláštní agent ministerstva vnitra, vyšetřoval Cunninghamovy nároky a v roce 1909 porušil vládní protokol, když požádal Pinchota o pomoc zvenčí poté, co Ballinger tuto záležitost schválil.

Glavis svá obvinění zveřejnil v článku v časopise ze září 1909, v němž odhalil, že Ballinger mezi dvěma obdobími své vládní služby působil jako státní zástupce pro Cunninghama. Tím porušil pravidla o střetu zájmů, která zakazovala bývalému vládnímu úředníkovi pracovat na záležitosti, za kterou byl odpovědný. Taft propustil Glavise 13. září na základě zprávy generálního prokurátora George W. Wickershama datované o dva dny dříve. Pinchot byl odhodlán situaci zdramatizovat tím, že si vynutí vlastní rezignaci, čemuž se prezident snažil vyhnout z obavy, že by to mohlo způsobit roztržku s Rooseveltem (který byl stále mimo zemi). Taft pověřil Elihu Roota, nyní senátora, aby celou záležitost prošetřil, a Root vyzval Pinchota k propuštění.

Taft nařídil vládním úředníkům, aby se k případu nevyjadřovali. Pinchot si v lednu 1910 vynutil tuto záležitost zasláním dopisu senátorovi Jonathanu Dolliverovi z Iowy, v němž tvrdil, že prezident schválil podvodné nároky na veřejnou půdu. Podle Pringleho šlo o „zcela nevhodný apel výkonné moci podřízené zákonodárné moci a nešťastného prezidenta připraveného oddělit Pinchota od veřejného úřadu“. Pinchot byl ke své radosti propuštěn a odcestoval do Evropy, aby Rooseveltovi sdělil svou verzi příběhu. Následovalo vyšetřování Kongresu, které Ballingera očistilo, nicméně vláda byla v rozpacích, když Louis Brandeis, Glavisův právník, prokázal, že Wickershamova zpráva byla podvržena, což Taft opožděně přiznal. Případ Ballinger-Pinchot vyvolal u pokrokových republikánů a Rooseveltových věrných názor, že se Taft odvrátil od politiky bývalého prezidenta.

Taft ve svém inauguračním projevu oznámil, že nebude jmenovat Afroameričany do federálních funkcí, například do funkce generálního poštmistra, což by mohlo v některých částech země vyvolat sociální napětí. Tím se lišil od Roosevelta, který by neodvolával ani nenahrazoval černošské úředníky, které by místní běloši nezvládli. Tento postoj byl nazván Taftovou „jižanskou politikou“ a účinně vybízel k protestům bělochů proti jmenování černochů. Prezident mnohým ustoupil a odvolal několik černošských státních úředníků na jihu a několik takových jmenování provedl i na severu.

Jejich vůdci diskutovali o tom, jak by se černoši mohli v životě prosadit. Booker T. Washington se domníval, že většina z nich by měla být vyškolena pro práci v průmyslu a jen někteří by měli usilovat o vyšší vzdělání. W. E. B. Du Bois naproti tomu zastával bojovnější postoj za rovnoprávnost. Prezident se přikláněl k Washingtonovu názoru. Podle Coletta Taft nechal Afroameričany „držet na jejich místech“ … Tímto způsobem se nedokázal řídit humanitárním posláním historicky spojovaným s Republikánskou stranou, což mělo za následek, že černoši ze Severu i Jihu začali přecházet k Demokratické straně“.

Taft byl také zastáncem volného přistěhovalectví, podporoval odbory a vetoval zákon schválený Kongresem, který měl omezit nekvalifikované pracovníky zavedením testu gramotnosti.

Jmenování soudců

Taft jmenoval šest členů Nejvyššího soudu, což je nejvíce ze všech prezidentů kromě George Washingtona a Franklina D. Roosevelta. Smrt soudce Rufuse Wheelera Peckhama v říjnu 1909 dala prezidentovi první příležitost. Vybral Horace Harmona Lurtona, svého přítele a bývalého kolegu ze šestého obvodu; Taft se předtím marně snažil přimět Theodora Roosevelta, aby Lurtona jmenoval. Wickersham byl proti této volbě, protože Lurton byl bývalým vojákem Konfederace a bylo mu 65 let. Prezident ho přesto 13. prosince 1909 jmenoval a Senát jeho volbu o týden později potvrdil. Lurton je dodnes nejstarším pomocným soudcem v historii. Historik Jonathan Lurie vyslovil domněnku, že Taft, v té době již sužovaný daňovými spory a konzervatismem, chtěl vykonat úřední akt, který by mu udělal radost, zvláště když měl pocit, že si to Lurton zaslouží.

Smrt soudce Davida Josiaha Brewera v březnu 1910 dala Taftovi druhou šanci obsadit místo u Nejvyššího soudu, a to volbou guvernéra státu New York Charlese Evanse Hughese. Prezident Hughesovi sdělil, že bude pravděpodobně jeho volbou na post předsedy Nejvyššího soudu, pokud se toto místo uvolní během jeho funkčního období. Senát Hughese rychle potvrdil, ale předseda Nejvyššího soudu Fuller 4. července zemřel. Taftovi trvalo pět měsíců, než uvolněné místo obsadil, a učinil tak Edwardem Douglassem Whitem, prvním pomocným soudcem, který byl povýšen do funkce předsedy Nejvyššího soudu. Podle Lurieho měl prezident stále naději, že se stane předsedou Nejvyššího soudu, a možná byl ochotnější jmenovat staršího muže (White), který by mohl zemřít dříve než on sám, než mladšího (Hughes), který by mohl žít déle, jak se ostatně stalo oběma. Taft jmenoval Willise Van Devantera, federálního odvolacího soudce, na uvolněné místo pomocného soudce po Whiteovi. V prosinci 1910, kdy prezident jmenoval Van Devantera, již bylo na Nejvyšším soudu další volné místo způsobené odchodem Williama Henryho Moodyho do důchodu; Taft jmenoval Josepha Ruckera Lamara, demokrata, kterého potkal při hře golfu a později se dozvěděl o jeho dobré pověsti jako soudce.

Po smrti Johna Marshalla Harlana v říjnu 1911 si Taft mohl vybrat svého šestého soudce. Knox volné místo odmítl, a tak prezident jmenoval Mahlona Pitneyho, kancléře státu New Jersey, posledního pomocného soudce v historii, který nevystudoval právnickou fakultu. Pitney měl mnohem silnější protilabouristickou minulost než ostatní Taftova jmenování a byl jediným, který čelil větší opozici, a Senát ho potvrdil padesáti hlasy proti šestadvaceti.

Taft také jmenoval třináct soudců federálních soudů a 38 soudců okresních soudů. Kromě toho prezident jmenoval soudce několika specializovaných soudů, včetně prvních pěti soudců Obchodního soudu a Odvolacího soudu pro cla a patenty. Obchodní soud byl zřízen v roce 1910 a vznikl na základě Taftova návrhu na zřízení specializovaného soudu, který by projednával odvolání Mezistátní obchodní komise. Proti jeho zavedení existoval značný odpor, který ještě zesílil, když byl jeho soudce Robert Wodrow Archbald v lednu následujícího roku Senátem obviněn z korupce a odvolán z funkce. Taft vetoval zákon o zrušení soudu, ale ten byl přesto zrušen podobným zákonem, který v říjnu 1913 přijal Woodrow Wilson.

Volby v roce 1912

Taft a Roosevelt si mezi březnem 1909 a červnem 1910, kdy byl Roosevelt na zahraniční cestě, psali jen málo. Lurie naznačil, že každý z nich doufal, že ten druhý udělá první krok k obnovení vztahů jiným způsobem. Taft pozval Roosevelta, aby se ubytoval v Bílém domě, až se ten triumfálně vrátí. Bývalý prezident odmítl a v soukromých dopisech přátelům vyjádřil nespokojenost s jeho úspěšným vystoupením. Napsal nicméně, že doufá, že Taft bude republikány znovu nominován pro volby v roce 1912, přičemž o sobě jako o kandidátovi nemluvil.

V roce 1910 se oba muži setkali dvakrát; ačkoli byla tato setkání srdečná, neprokázala jejich dřívější blízkost. Koncem léta a začátkem podzimu pronesl Roosevelt řadu projevů na Západě. Napadl rozhodnutí Nejvyššího soudu v dělnické kauze Lochner v. New York z roku 1905 a obvinil federální soudy z podkopávání demokracie a rovněž vyzval k tomu, aby jim bylo odňato právo určovat zákony jako protiústavní. Tento útok Tafta zděsil a souhlasil zejména s tím, že Lochner byl souzen špatně. Roosevelt požadoval „odstranění výdajů podniků na politické účely, fyzické ocenění železničního majetku, regulaci průmyslových kombinací, zřízení komise pro exportní daně, odstupňovanou daň z příjmu“, dále „zákony o odškodnění dělníků, státní a národní zákony upravující to, co se týká žen a dětí, a plné zveřejnění výdajů na volební kampaně“. Podle Johna Murphyho „zatímco Roosevelt se začal posouvat doleva, Taft se stáčel doprava“.

Roosevelt se zapojil do politiky v New Yorku během parlamentních voleb v roce 1910, zatímco Taft se snažil prostřednictvím darů a vlivu zajistit zvolení Warrena G. Hardinga, republikánského kandidáta, v boji o post guvernéra Ohia. Strana nakonec ve volbách v roce 1910 utrpěla porážku a demokraté ovládli Sněmovnu reprezentantů a snížili republikánskou většinu v Senátu. Woodrow Wilson z Demokratické strany vyhrál volby guvernéra v New Jersey, zatímco Harding v Ohiu prohrál.

Bývalý prezident po volbách pokračoval v prosazování pokrokových ideálů, tzv. nového nacionalismu, což Tafta velmi mrzelo. Roosevelt napadal administrativu svého nástupce a tvrdil, že její zásady nejsou zásadami strany Abrahama Lincolna, ale zásadami Zlatého věku. Spor mezi oběma stranami občas pokračoval i v průběhu roku 1911, kdy se konalo jen několik málo významných voleb. Senátor Robert M. La Follette starší oznámil svou prezidentskou kandidaturu jako republikán a byl podpořen sjezdem pokrokářů. Roosevelt začal později v tomto roce činit kroky k zahájení vlastní kandidatury a napsal, že tradice prezidentů nekandidovat na třetí období se vztahuje pouze na po sobě jdoucí období.

Roosevelt dostával mnoho dopisů od svých příznivců, kteří ho vyzývali, aby kandidoval, a republikánští úředníci organizovali jeho podporu. Vzhledem k tomu, že během jeho působení v Bílém domě byla řada jeho politik zablokována neochotným Kongresem a soudy, viděl příliv podpory veřejnosti a věřil, že ho přivede zpět do prezidentského úřadu s mandátem pro progresivní politiku, která nebude čelit žádné opozici. V únoru 1912 Roosevelt oznámil, že přijme republikánskou nominaci, pokud mu bude nabídnuta. Taft cítil, že by to bylo zavržení strany, kdyby listopadové volby prohrála, avšak bylo by to zavržení jeho samotného, kdyby nominaci na kandidáta prohrál. Zdráhal se postavit proti Rooseveltovi, který mu pomohl stát se prezidentem, nicméně jako prezident byl Taft odhodlán jím zůstat, a to znamenalo nestát stranou a nedovolit Rooseveltovi získat nominaci.

Jak se Roosevelt stával stále radikálnějším ve svém pokrokářství, Taft posiloval své odhodlání dosáhnout nominace, protože byl přesvědčen, že pokrokáři ohrožují základy vlády. Velkou ranou pro Tafta byla ztráta jeho poradce Archibalda Butta, jednoho z posledních pojítek mezi prezidentem a bývalým prezidentem, neboť Butt spolupracoval i s Rooseveltem. Butt byl ve své loajalitě rozpolcený a počátkem roku 1912 odjel na dovolenou do Evropy. Do Spojených států se vrátil v dubnu na palubě lodi RMS Titanic a nakonec zahynul ve vraku, což Taft těžko přijímal, protože jeho tělo se nikdy nenašlo.

Roosevelt ovládl primárky a získal 278 z 362 delegátů, kteří se takto rozhodli pro republikánský národní sjezd v Chicagu. Taft měl kontrolu nad stranickou mašinérií a nebylo překvapením, když získal většinu delegátů, o nichž rozhodovaly okresní nebo státní sjezdy. Prezident stále neměl většinu, nicméně ji pravděpodobně získá, jakmile se mu jižní delegáti zavážou. Bývalý prezident volbu těchto delegátů napadl, republikánský konvent však většinu jeho námitek zamítl. Jedinou zbývající šancí pro Roosevelta byl spřátelený předseda konventu, který by mohl vytvořit pravidla zvýhodňující delegáty na jeho straně. Taft dodržel svůj zvyk a zůstal ve Washingtonu, ale Roosevelt odjel do Chicaga vést svou kampaň a ve svém projevu řekl svým příznivcům, že „stojíme u Armagedonu a bojujeme za Pána“.

Taftovi se podařilo získat na svou stranu Roota, který souhlasil s kandidaturou na předsedu sjezdu, a delegáti zvolili Roota místo Rooseveltova kandidáta. Jeho síly pak přikročily k nahrazení delegátů, které podporovaly, těmi, o nichž tvrdily, že by neměli být dosazeni. Root rozhodl zásadním způsobem, že ačkoli napadení delegáti nemohou hlasovat sami za sebe, mohou hlasovat za ostatní napadené delegáty, čímž získal Taft nominaci, neboť návrh Rooseveltových sil byl zamítnut poměrem hlasů 567 ku 507. Protože bylo jasné, že Roosevelt opustí stranu, pokud nebude nominován, hledali někteří republikáni středového kandidáta, aby se vyhnuli volební katastrofě, která měla přijít; nebyli však úspěšní. Taftovo jméno navrhl ke kandidatuře Harding, jehož pokusy pochválit prezidenta a sjednotit stranu se setkaly s hněvivým přerušováním ze strany pokrokářů. Taft byl nominován hned v prvním hlasování, avšak mnozí Rooseveltovi delegáti odmítli hlasovat.

Roosevelt a jeho stoupenci založili Pokrokovou stranu a tvrdili, že Taft jim ukradl nominaci. Prezident věděl, že bude ve volbách téměř jistě poražen, ale dospěl k závěru, že Republikánská strana se díky Rooseveltově porážce zachovala jako „obránce konzervativní vlády a konzervativních institucí“. Svou kandidaturu odsouzenou k záhubě uskutečnil proto, aby stranu zachoval. Za demokraty kandidoval guvernér státu Ohio Woodrow Wilson. Nevěnoval mnoho času útokům na Tafta, který viděl v Rooseveltovi největší hrozbu, a tvrdil, že bývalý prezident byl vlažný ve svém odporu vůči trustům a že Wilson je skutečným reformátorem. Taft stavěl do kontrastu svůj „pokrokový konzervatismus“ s Rooseveltovou pokrokovou demokracií a tvrdil, že Rooseveltova demokracie představuje „nastolení benevolentního despotismu“.

Taft se vrátil ke zvyku z doby před Rooseveltem, kdy kandidáti usilující o zvolení nevedli kampaň, a veřejně promluvil pouze jednou, když 1. srpna přednesl projev při přebírání nominace. Měl potíže s financováním své kampaně, protože mnozí průmyslníci dospěli k závěru, že nemůže vyhrát, a podpořili tak Wilsona, aby zablokoval Roosevelta. Prezident v září vydal sebevědomé prohlášení poté, co republikáni s malým náskokem vyhráli volby ve státě Vermont, nicméně o vítězství v soutěži si dělal iluze. Taft doufal, že vyšle členy svého kabinetu na kampaň, ale všichni se zdráhali. Root souhlasil, že jeho jménem uspořádá jediný projev.

Na chicagském sjezdu byl také znovu nominován viceprezident James S. Sherman, který během kampaně vážně onemocněl a nakonec 30. října, šest dní před volbami 5. listopadu, zemřel.Na kandidátce ho v krátké době nahradil Nicholas Murray Butler, rektor Kolumbijské univerzity. Tafta a Butlera, kteří zvítězili pouze ve státech Utah a Vermont a získali celkem osm hlasů volitelů, si vybralo jen málo voličů. Roosevelt získal 88 a Wilson 435. Wilson zvítězil, přestože měl v lidovém hlasování menší počet hlasů voličů než Taft a Roosevelt dohromady. Taft očekával, že si v lidovém hlasování povede lépe než Roosevelt, přesto skončil s necelými 3,5 milionu hlasů, což je o více než šest set tisíc méně než bývalý prezident. Taft se v Kalifornii nedostal na volební lístky kvůli akci místních pokrokářů, stejně jako v Jižní Dakotě.

Taft uvažoval o návratu k právnické praxi, kterou již dávno nevykonával, protože po odchodu z Bílého domu neměl žádný důchod ani jiné státní náhrady. Vzhledem k tomu, že jmenoval mnoho federálních soudců, včetně většiny členů Nejvyššího soudu, vyvolávalo by to otázky ohledně střetu zájmů u každého federálního soudu, který by se naskytl, přičemž Tafta zachránila nabídka stát se profesorem práva a právních dějin na Yale Law School. Nabídku přijal a po měsíční dovolené v Georgii přijel 1. dubna 1913 do New Havenu, kde se mu dostalo velkolepého přijetí. V semestru už bylo příliš pozdě na to, aby Taft mohl uspořádat akademický kurz, a tak připravil osm přednášek na téma „Problémy moderní vlády“, které se konaly v květnu. Vydělával peníze na placených projevech a článcích v časopisech a osm let mimo veřejnou funkci zakončil s velkými úsporami. Na Yaleově univerzitě také napsal pojednání: Our Chief Magistrate and His Powers.

Taft byl jmenován předsedou komise pro Lincolnův památník ještě v době, kdy byl prezidentem; když demokraté navrhli, aby byl z této funkce odvolán a na jeho místo dosazen jeden z jeho příznivců, poznamenal, že na rozdíl od ztráty prezidentského úřadu by ho takové odvolání poškodilo. Architekt Henry Bacon chtěl použít coloradsko-julský mramor, ale jižanští demokraté chtěli mramor z Georgie. Taft se přiklonil k první variantě, přičemž otázka byla zaslána Komisi pro výtvarné umění, která nakonec podpořila bývalého prezidenta i architekta. Projekt se uskutečnil a Taft jej v roce 1922 jako vrchní soudce vysvětil. V roce 1913 byl zvolen na jednoleté funkční období prezidentem Americké akademie právníků, profesní skupiny právníků. Taft odstranil z výborů své oponenty, jako byli Louis Brandeis a William Draper Lewis, děkan právnické fakulty Pensylvánské univerzity a stoupenec Pokrokové strany.

Wilson a Taft udržovali srdečné vztahy. Bývalý prezident soukromě kritizoval svého nástupce v různých otázkách, ale své názory na filipínskou politiku zveřejňoval pouze veřejně. V lednu 1916 byl Taft zděšen, když Wilson jmenoval Brandeise na uvolněné místo po Lamarův smrti v Nejvyšším soudu, protože mu bývalý prezident nikdy neodpustil jeho roli v případu Ballinger-Pinchot. Slyšení v Senátu nevedla k ničemu diskreditujícímu Brandeise, přičemž Taft zasáhl dopisem podepsaným jím a dalšími členy Americké právnické koleje, v němž uvedl, že kandidát není kvalifikovaný. Přesto demokraté Senát ovládli a Brandeise potvrdili. Taft a Roosevelt zůstali zahořklí; během prvních tří let Wilsonova prezidentství se setkali pouze jednou, a to při pohřbu na Yaleově univerzitě. Oba spolu hovořili jen chvíli, zdvořile, ale formálně.

Jako předseda Ligy pro upevnění míru Taft doufal, že prostřednictvím mezinárodního sdružení národů zabrání válkám. V roce 1915 během první světové války poslal Wilsonovi dopis, v němž podpořil zahraniční politiku USA. Prezident přijal pozvání a v květnu 1916 promluvil k lize o poválečné mezinárodní organizaci, která by mohla zabránit opakování toho, co jsme zažili. Taft podpořil snahu přimět Hughese, aby rezignoval na funkci soudního asistenta a přijal republikánskou nominaci v prezidentských volbách v roce 1916. Když se tak stalo, snažil se Hughes přimět Tafta a Roosevelta, aby se smířili jako jednotná fronta s cílem porazit Wilsona. To se uskutečnilo 3. října v New Yorku, Roosevelt však povolil pouze stisk ruky a žádná slova nepadla. To byla jedna z několika obtíží, s nimiž se republikáni v kampani potýkali, přičemž Wilson byl znovu zvolen s malým náskokem.

Když Wilson vyzval Kongres k vyhlášení války Německému císařství, Taft ho nadšeně podporoval; byl předsedou výkonného výboru Amerického červeného kříže, což mu zabíralo mnoho času. Vzal si dovolenou z Yaleovy univerzity, aby mohl být spolupředsedou Národní rady pro válečné úsilí, jejímž úkolem bylo zajistit průmyslový mír. William H. Hays, nový předseda Národního republikánského kongresu, se v únoru 1918 obrátil na Tafta s žádostí o jeho usmíření s Rooseveltem. Taft byl v květnu v Chicagu v hotelu Blackstone, zjistil, že Roosevelt a jeho kolegové večeří na stejném místě, a rozhodl se s nimi setkat. Oba se za potlesku všech přítomných objali, ale nový vztah byl před Rooseveltovou smrtí v lednu 1919 pouhou sympatií. Taft později napsal: „Kdyby zemřel v nepřátelském duševním stavu vůči mně, oplakával bych tuto skutečnost celý život. Vždy jsem ho miloval a ctil jeho památku.“

Bývalý prezident vyjádřil veřejnou podporu, když Wilson navrhl založení Společnosti národů, jejíž akt byl součástí Versailleské smlouvy, která ukončila první válku. Rozcházel se v názoru se svou stranou, jejíž senátoři nebyli ratifikaci smlouvy nakloněni. Jeho následné vracení se k tomu, zda by součástí smlouvy měly být výhrady, rozzuřilo obě strany, zničilo veškerý jeho zbývající vliv na Wilsonovu administrativu a přimělo některé republikány, aby ho obvinili z toho, že je stoupencem demokratů a zrádcem strany. Senát odmítl Versailleskou smlouvu ratifikovat.

Jmenování

V prezidentských volbách v roce 1920 Taft podpořil kandidátní listinu republikánů, kterou tvořili tehdejší senátor Harding a Calvin Coolidge, guvernér státu Massachusetts; ti byli zvoleni. Taft byl jedním z těch, kteří byli povoláni do domu zvoleného prezidenta v Marionu ve státě Ohio, aby mu poradili s nominacemi; oba muži spolu hovořili 24. prosince 1920. Podle Taftova vyprávění se ho Harding po nějakém rozhovoru nenuceně zeptal, zda by přijal případné jmenování do Nejvyššího soudu, protože v takovém případě by ho tam prezident dosadil. Taft měl jedinou podmínku: protože byl prezidentem, jmenoval dva z tehdejších spolupracovníků soudců a byl proti Brandeisovi, mohl by přijmout volné místo pouze v případě, že by šlo o místo předsedy Nejvyššího soudu. Harding nereagoval a Taft později tuto podmínku zopakoval v děkovném dopise s tím, že mu Edward Douglass White často říkal, že tuto funkci drží pro bývalého prezidenta, dokud Bílý dům neobsadí republikán. V lednu 1921 se Taft přes prostředníky dozvěděl, že Harding ho hodlá jmenovat do funkce, pokud bude mít příležitost.

White se v té době nacházel ve zhoršeném zdravotním stavu, ale po Hardingově nástupu do úřadu 4. března 1921 se k odchodu do důchodu neodhodlal. Taft s předsedou Nejvyššího soudu hovořil 26. března, zjistil, že je nemocný, ale stále vykonává své povinnosti a o odchodu do důchodu nemluví. White do důchodu neodešel a nakonec 19. května ve funkci zemřel. Taft zveřejnil hold muži, kterého do funkce jmenoval, a v obavách čekal, zda bude jeho nástupcem. Harding neučinil žádné rychlé oznámení, přestože se široce spekulovalo, že bývalý prezident bude tím vyvoleným. Taft pracoval v zákulisí na vlastní pěst, zejména s ohijskými politiky, kteří tvořili prezidentův blízký okruh.

Zjistilo se, že Harding také slíbil uvolněné místo u Nejvyššího soudu senátorovi Georgi Sutherlandovi z Utahu a čekal, až se uvolní další místo. Prezident také zvažoval návrh soudce Williama R. Daye, aby završil svou kariéru tím, že bude šest měsíců před odchodem do důchodu zastávat funkci předsedy Nejvyššího soudu. Taft se o tomto plánu dozvěděl a domníval se, že tak krátké jmenování by úřadu příliš neprospělo, navíc by Dayova památka byla v nedohlednu, pokud by byl Senátem potvrzen. Harding tento plán odmítl a jeho generální prokurátor Harry M. Daugherty, Taftův příznivec, trval na tom, aby obsadil uvolněné místo, přičemž prezident nakonec 30. června 1921 Tafta jmenoval. Senát nominaci potvrdil ještě téhož dne 61 hlasy proti čtyřem, bez slyšení a po krátké debatě na výkonném zasedání. Proti Taftovi se postavili tři pokrokoví republikáni a jeden jižanský demokrat. Do úřadu složil přísahu 11. července a stal se tak první a dosud jedinou osobou v historii Spojených států, která zastávala jak úřad prezidenta, tak předsedy Nejvyššího soudu.

Časová osa

McKinleyho nominace Rooseveltova nominace Taftova nominace Wilsonova nominace Hardingova nominace Coolidgeova nominace

Jurisprudence

Nejvyšší soud za Taftovy vlády dosáhl konzervativního výsledku v judikatuře týkající se obchodní doložky. To mělo v praxi za následek, že federální vláda měla obtížnější regulaci průmyslu a soud také zrušil mnoho státních zákonů. Několik liberálů v soudu – Brandeis, Oliver Wendell Holmes mladší a Harlan F. Stone od roku 1925 – někdy protestovalo v přesvědčení, že je nezbytný řádný pokrok, často se však připojovali k většinovému názoru.

Soud pod vedením Whitea zrušil v roce 1918 pokus Kongresu regulovat dětskou práci ve věci Hammer v. Dagenhart. Kongres se tak pokusil ukončit dětskou práci tím, že uvalil daně na některé společnosti, které zaměstnávaly děti. Tento zákon byl v roce 1922 zrušen Nejvyšším soudem ve věci Bailey v. Drexel Furniture Company, přičemž Taft napsal stanovisko většinou osmi hlasů proti jednomu. Tvrdil, že cílem této daně nebylo zvýšit nájemné, ale pokusit se regulovat záležitosti vyhrazené státům prostřednictvím desátého dodatku ústavy, a dále že povolení takové daně by eliminovalo pravomoci států. Jedním z případů, v nichž Taft a jeho kolegové podpořili federální regulaci, byl případ Stafford v. Wallace. Hlavní soudce rozhodl většinou sedmi hlasů proti jednomu, že zpracování zvířat v ohradách úzce souvisí s mezistátním obchodem, a tudíž spadá do pravomoci Kongresu regulovat jej.

Jedním z případů, kdy Nejvyšší soud zrušil nařízení, které vyvolalo nesouhlas předsedy Nejvyššího soudu, byl případ Adkins v. Children’s Hospital z roku 1923. Kongres snížil minimální mzdu pro ženy v distriktu Columbia. Nejvyšší soud většinou pěti hlasů proti třem toto rozhodnutí zrušil. Soudce George Sutherland napsal stanovisko, že nově ratifikovaný devatenáctý dodatek zaručující volební právo ženám znamená, že pohlaví jsou si rovna, pokud jde o vyjednávací sílu ohledně pracovních podmínek; Taft to považoval za nereálné. Jeho disent v tomto případě byl vzácný, protože to byla jedna z mála příležitostí, kdy se postavil na stranu menšiny, a také proto, že to byl jeden z mála případů, kdy zastával expanzivní názor na policejní moc vlády.

Taft vydal v roce 1922 jednomyslné rozhodnutí ve věci Balzac v. Puerto Rico. Jednalo se o případ portorického redaktora novin, který byl obviněn z pomluvy, ale bylo mu odepřeno právo na soudní proces s porotou, což je ochrana zaručená šestým dodatkem ústavy. Taft zastával názor, že vzhledem k tomu, že Portoriko není územím určeným k tomu, aby se stalo státem, nevztahuje se na jeho občany ústavní ochrana přijatá Kongresem.

Taft v roce 1926 většinou šesti hlasů proti třem v případu Myers v. Spojené státy napsal, že Kongres nemůže požadovat, aby prezident před odvoláním některé jmenované osoby získal souhlas Senátu. Předseda soudu poukázal na to, že v ústavě nejsou žádná omezení prezidentovy pravomoci odvolávat veřejné činitele. Ačkoli se případ týkal odvolání ředitele poštovního úřadu, Taftovo stanovisko uvádělo, že zrušené nařízení o funkčním období úřadu je neplatné, protože porušuje to, kvůli čemu byl prezident Andrew Johnson vystaven řízení o obžalobě, i když byl později Senátem očištěn. Taft považoval věc Myers v. Spojené státy za své nejdůležitější stanovisko.

Následující rok soud rozhodl v případu McGrain v. Daugherty. Kongresový výbor, který vyšetřoval možnou spoluúčast bývalého generálního prokurátora Harryho M. Daughertyho na skandálu Teapot Dome, si vyžádal záznamy od jeho bratra Mallyho Daughertyho, který je odmítl vydat s tím, že Kongres nemá pravomoc od něj dokumenty získat. Van Devanter rozhodl jednomyslně v neprospěch Daughertyho s tím, že Kongres má pravomoc provádět vyšetřování jako doplněk své legislativní funkce.

Nejvyšší soud položil v roce 1925 základ pro začlenění mnoha záruk Listiny práv, které byly proti státům prosazeny čtrnáctým dodatkem. Soud s Taftem ve většině hlasoval v poměru šest ku dvěma v případu Gitlow v. New York a potvrdil odsouzení Benjamina Gitlowa na základě obvinění ze zločinné anarchie za to, že obhajoval svržení vlády; jeho obhajoba byla založena na svobodě projevu. Associate Justice Edward Terry Sanford napsal stanovisko, podle kterého většina i menšina předpokládaly, že ustanovení o svobodě projevu a svobodě tisku v prvním dodatku jsou chráněna před porušováním ze strany států.

Pierce v. Society of Sisters bylo rozhodnutí z roku 1925, které zrušilo oregonský zákon zakazující veřejné školy. V rozhodnutí, které napsal soudce James Clark McReynolds, soud jednomyslně rozhodl, že stát Oregon může veřejné školy regulovat, ale ne je zrušit. Výsledek podpořil právo rodičů kontrolovat vzdělávání svých dětí, ale zároveň zasadil ránu náboženské svobodě, neboť hlavní žalobce provozoval katolické školy.

Rozsudek United States v. Lanza z roku 1922 byl jedním z řady případů týkajících se suchého práva. Vito Lanza se dopustil činů, které údajně porušovaly federální i státní zákony, a byl nejprve odsouzen soudem státu Washington a poté stíhán federálním okresním soudem. Tvrdil, že druhé stíhání bylo porušením klauzule o dvojím nebezpečí obsažené v pátém dodatku. Taft a všichni přidružení soudci druhé stíhání povolili s tím, že státní a federální vláda jsou dva suverény, z nichž každý je oprávněn stíhat dané jednání.

Správa

Taft využíval moci svého postavení k ovlivňování rozhodnutí svých kolegů, vždy vyzýval k jednomyslnosti a odrazoval od nesouhlasu. Alpheus Mason ve svém článku o Taftovi jako předsedovi Nejvyššího soudu dal do kontrastu Taftův expanzivní pohled na úřad předsedy Nejvyššího soudu s jeho omezeným pohledem na prezidentskou moc v době, kdy byl prezidentem. Neměl problém s tím, aby se jeho názory na případná jmenování soudců dostaly až do Bílého domu, a rozčiloval se nad kritikou ze strany tisku. Po Hardingově smrti v roce 1923 byl zpočátku velkým příznivcem Calvina Coolidge, ale jmenování nového prezidenta do vlády a k federálním soudům ho zklamalo; podobné výhrady měl Taft i ke Coolidgeovu nástupci Herbertu Hooverovi. Předseda Nejvyššího soudu radil úřadujícím prezidentům, aby se vyhýbali jmenování „zvenčí“, jako byli Brandeis a Holmes. Přesto Taft v roce 1923 psal o tom, že si Brandeise, kterého považoval za obětavého pracovníka, oblíbil a že Holmes ho doprovázel do práce pěšky, dokud si věk a zdravotní stav nevyžádaly používání auta.

Domníval se, že předseda soudu by měl být odpovědný za federální soudy, a proto se domníval, že by měl mít kolem sebe administrativní tým, který by mu pomáhal, a že předseda soudu by měl mít pravomoc dočasně přeložit soudce. Taft byl také toho názoru, že federální soudy jsou špatně spravovány. Mnoho soudů nižší instance mělo obrovské množství nevyřízených případů, stejně jako Nejvyšší soud. Ihned po nástupu do funkce si stanovil za prioritu jednat s generálním prokurátorem o nové legislativě a své názory přednášel před slyšeními v Kongresu, v místních novinách a v projevech po celé zemi. Návrh zákona předložený v prosinci 1921 navrhoval zřídit 24 nových soudcovských míst, zmocnit předsedu Nejvyššího soudu k dočasnému přeložení soudců za účelem odstranění nevyřízených případů a učinit ho předsedou orgánu složeného z vyšších odvolacích soudců z každého obvodu. Kongres měl proti některým aspektům námitky a nutil Tafta, aby před přeložením soudce získal souhlas vyššího soudce každého obvodu, ale návrh zákona byl v září 1922 schválen a v prosinci následujícího roku se konalo první zasedání soudcovské konference vyšších soudců obvodů.

Spis Nejvyššího soudu byl přeplněný, bobtnal válkami o soudní spory a zákony, které umožňovaly, aby někdo, kdo prohrál u odvolacího soudu, mohl svůj případ řešit u nejvyššího soudu v zemi, pokud se nějakým způsobem týkal ústavní otázky. Taft se domníval, že odvolání by měly zpravidla řešit obvodní soudy a pouze o vysoce prestižních případech by měli rozhodovat přidružení soudci. Spolu se svými kolegy navrhl zákon, který by optimalizoval diskreční agendu Nejvyššího soudu, přičemž případy by byly plně projednávány přidruženými soudci pouze v případě, že by obdržely certiorari mandát. Kongresu trvalo tři roky, než se touto otázkou k Taftově frustraci zabýval. Spolu s dalšími členy Nejvyššího soudu se v Kongresu zasadil o návrh zákona a v únoru 1925 se zákon o soudnictví stal zákonem. Do konce následujícího roku se Taftovi podařilo prokázat, že rejstřík se již zmenšuje.

V době, kdy se Taft stal předsedou Nejvyššího soudu, neměl Nejvyšší soud vlastní budovu, ale vykonával své funkce v Kapitolu. Jeho kanceláře byly nepřehledné a přeplněné, ale Fuller i White čelili opozici proti návrhům na přestěhování soudu do vlastní budovy. Taft zahájil v roce 1925 nový boj o získání vlastní budovy, přičemž Kongres o dva roky později konečně vyčlenil peníze na nákup pozemku na jižní straně Kapitolu. Architekt Cass Gilbert připravil plány budovy a vláda ho najala, aby na projektu pracoval. Taft doufal, že se dožije dokončení nové budovy, ta však byla dokončena až v roce 1935, pět let po jeho smrti.

Taft je vzpomínán jako nejtěžší prezident v historii; na konci svého prezidentství měřil 180 cm a vážil 152 až 154 kg, později však jeho váha klesla a v roce 1929 vážil 111 kg. V době, kdy se Taft stal předsedou Nejvyššího soudu, se jeho zdravotní stav začínal zhoršovat, a tak si pečlivě naplánoval režim a každý den chodil pěšky téměř pět kilometrů mezi svým domem a Kapitolem. Chodil i zpět a většinou to bral po Connecticut Avenue; přechod přes Angra Rock, který často míjel, byl posmrtně pojmenován Most Williama Howarda Tafta.

Taft během slavnostní přísahy Herberta Hoovera 4. března 1929 nesprávně odříkal část přísahy a později napsal, že „moje paměť není vždy přesná a někdy se stává nejistou“, a v dopise přísahu znovu chybně citoval, tentokrát jinak. Jeho zdravotní stav se v období, kdy zastával funkci předsedy Nejvyššího soudu, postupně zhoršoval, v roce 1929 napsal, že „jsem starší, pomalejší, méně vnímavý a zmatenější. Dokud však budou věci pokračovat tak, jak se dějí, a já budu schopen se věnovat svému místu, musím zůstat u soudu, abych zabránil bolševikům převzít moc“.

Taft trval na tom, že pojede do Cincinnati na pohřeb svého bratra Charlese, který zemřel 31. prosince 1929, a nápor cesty se na jeho zdraví neprojevil. Nejvyšší soud se vrátil z prázdnin na konci roku 6. ledna 1930, ale do Washingtonu se nevrátil a Van Devanter podal dvě stanoviska na základě návrhů, které Taft nemohl kvůli svému zdraví dokončit. Předseda soudu odjel do Ashevillu v Severní Karolíně za účelem odpočinku, koncem ledna však již téměř nemohl mluvit a trpěl halucinacemi. Taft se obával, že Stone bude jmenován vrchním soudcem, a nerezignoval, dokud nedostal od Hoovera ujištění, že bude vybrán Hughes. Ten rezignoval 3. února a vrátil se do hlavního města, sotva však měl sílu odpovědět na dopis s poklonou, který podepsalo osm justičních spolupracovníků. William Howard Taft zemřel ve svém domě ve Washingtonu 8. března 1930.

Byl pohřben 11. března na Arlingtonském národním hřbitově jako první prezident Spojených států a první člen Nejvyššího soudu, který zde byl pohřben. James Earle Fraser vytesal náhrobek ze žuly z Connecticutu.

Životopisec Jonathan Lurie tvrdí, že se Taftovi nedostalo takového uznání veřejnosti, jaké by si za svou politiku a úspěchy v prezidentském úřadu zasloužil. Za Rooseveltovy vlády bylo rozbito jen málo trustů, ačkoli stíhání přitahovalo velkou pozornost médií. Taft, který byl pro změnu mnohem diskrétnější, inicioval mnohem více případů a odmítl názor svého předchůdce, že existuje něco jako „dobrý“ trust. Tento nedostatek nosu pošpinil jeho prezidentství; podle Lurieho byl Taft „nudný – čestný a milý, ale nudný“. Scott Bomboy z National Constitution Center napsal, že přestože byl „jedním z nejzajímavějších, nejintelektuálnějších a nejvšestrannějších prezidentů … předsedou Nejvyššího soudu Spojených států, bojovníkem na Yale, reformátorem, mírovým aktivistou a fanouškem baseballu …“. je dnes Taft nejlépe připomínán jako prezident, který byl tak velký, že uvízl ve vaně Bílého domu“, což je nepravdivá historka. Podobně zůstává Taft veřejnosti známý i díky další fyzické charakteristice: byl posledním prezidentem s vousy.

Alpheus Thomas Mason prohlásil, že Taftova léta v Bílém domě byla „bez rozdílu“. Paolo Enrico Coletta se domníval, že měl dobré výsledky při schvalování zákonů v Kongresu, nicméně se domníval, že mohl dosáhnout více díky svým politickým schopnostem. Donald F. Anderson poukázal na to, že Taftova předprezidentská federální služba byla výhradně ve jmenovaných funkcích a že se nikdy nemusel ucházet o důležitou exekutivní nebo legislativní politickou pozici, což by mu pomohlo rozvinout dovednosti v oblasti manipulace s veřejným míněním, „prezidentský úřad není místem pro trénink v zaměstnání“. Coletta také napsal, že „v neklidných dobách, kdy lidé požadovali progresivní změny, považoval stávající řád za dobrý“.

Taft je nevyhnutelně spojován s Rooseveltem, obvykle stojí ve stínu svého okázalého předchůdce, který ho vybral do prezidentského úřadu a pak ho o něj připravil. I tak je ale vykreslení Tafta jako oběti zrady svého nejlepšího přítele neúplné; podle Coletta: „Byl špatným politikem proto, že se stal obětí, nebo proto, že mu chyběla předvídavost a představivost, aby postřehl bouři, která se na politickém nebi rozpoutala, dokud nepřišla a nezaplavila ho?“. Roosevelt uměl používat mocenské páky tak, jak to jeho nástupce nedokázal, a obvykle dosáhl toho, co bylo v dané situaci politicky možné. Taft často jednal pomalu, a když už tak učinil, často si svými činy získal nepřátele, jako tomu bylo v případě Ballingerovy-Pinchotovy aféry. Roosevelt byl zkušený v získávání pozitivního zpravodajství v novinách, Taft se naproti tomu vyznačoval soudcovskou zdrženlivostí v rozhovorech s novináři, přičemž nepřátelští novináři poptávku vzniklou nedostatkem komentářů přicházejících z Bílého domu uspokojovali pomocí citací prezidentových odpůrců. Byl to Roosevelt, kdo veřejnosti vryl do paměti obraz Tafta jako postavy podobné Jamesi Buchananovi s úzkým pohledem na prezidentský úřad, kvůli němuž nebyl ochoten jednat pro veřejné blaho. Anderson poukázal na to, že Rooseveltova autobiografie vyšla až po odchodu obou z prezidentského úřadu a měla ospravedlnit jeho odchod z Republikánské strany, přičemž neobsahovala jedinou pozitivní zmínku o muži, kterého osobně obdivoval a kterého si vybral za svého nástupce. Ačkoli byl Roosevelt zaujatý, nebyl sám: všichni velcí novináři té doby, kteří zanechali vzpomínky na Tafta, byli značně kritičtí. Na kritiku svého předchůdce reagoval napsáním svého ústavního pojednání o prezidentských pravomocích.

Taft byl přesvědčen, že bude dějinami vykoupen. Při odchodu z úřadu počítal s tím, že se zařadí mezi americké prezidenty, kteří se proslavili, a většina pozdějších hodnocení historiků tento verdikt potvrdila. Coletta poznamenal, že tím se Taft zařadil do dobré společnosti spolu s Jamesem Madisonem, Johnem Quincy Adamsem a McKinleym. Lurie katalogizoval pokrokové inovace, k nimž došlo v době jeho úřadování, a tvrdil, že historici na ně zapomněli, protože Taft nebyl skvělý řečník ani politický spisovatel. Podle Louise L. Goulda „klišé o Taftově váze, jeho zlomyslnosti v Bílém domě a jeho konzervativním myšlení a doktríně mají prvek pravdy, přesto však nedokážou spravedlivě ocenit pronikavého komentátora politické scény, muže s dokonalou ctižádostí a prakticky geniálního znalce vnitřní politiky své strany“. Anderson považoval Taftův úspěch, kdy se stal prezidentem a předsedou Nejvyššího soudu, za „ohromující výkon soudní a vnitrostranické politiky odehraný v průběhu let, který v americké historii pravděpodobně už neuvidíme“.

Byl považován za jednoho z nejlepších předsedů soudů v dějinách; soudce Antonin Scalia to komentoval slovy, že „to není ani tak na základě jeho názorů, možná proto, že mnohé z nich byly v rozporu s chodem dějin“. S tím souhlasil i předseda Nejvyššího soudu Earl Warren: „V Taftově případě je symbolem, nálepkou, pečetí, která se k němu obecně váže, ‚konzervativec‘. Samo o sobě to jistě není opovržlivý výraz, i když ho používají kritici, ale jeho použití se často zaměňuje s výrazem ‚reakcionář‘.“ Většina komentátorů se shoduje, že nejvýznamnějším Taftovým přínosem ve funkci předsedy Nejvyššího soudu bylo jeho prosazování reformy Nejvyššího soudu, naléhání na zlepšení procesů a vybavení soudu a nakonec i úspěch. Za největší Taftův úspěch ve funkci Mason označil přijetí zákona o soudnictví z roku 1925. Anderson se domnívá, že jako předseda Nejvyššího soudu „prosazoval své cíle v soudní sféře stejně agresivně jako Theodore Roosevelt v té prezidentské“.

Dům v Cincinnati, ve kterém se Taft narodil a žil jako dítě, je nyní zapsán v Národním registru historických míst. Jeho syn Robert A. Taft byl významnou politickou osobností, stal se vůdcem senátní většiny a třikrát byl hlavním uchazečem o republikánskou nominaci na prezidenta. Robert byl rovněž konzervativec a pokaždé byl poražen kandidátem podporovaným liberálnějším křídlem strany.

Lurie na závěr svého popisu kariéry Williama Howarda Tafta napsal:

Úředníci

Zdroje

  1. William Howard Taft
  2. William Howard Taft
  3. Lurie 2011, pp. 4–5
  4. Lurie 2011, pp. 4–7
  5. Jan Willem Schulte Noordholt (1990). Woodrow Wilson: Een leven voor de wereldvrede. Een biografie. Amsterdam: Meulenhoff, p.100
  6. Schulte Nordholt, p.200
  7. Schulte Noordholt, p.191-192
  8. [1]
  9. Carnegie Hall linked open data (англ.) — 2017.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.