Benjamin Péret

gigatos | 22 května, 2022

Souhrn

Benjamin Péret (4. července 1899 – 18. září 1959) byl francouzský básník, pařížský dadaista, zakladatel a ústřední člen francouzského surrealistického hnutí, který s oblibou používal surrealistický automatismus.

Benjamin Péret se narodil 4. července 1899 v Rezé ve Francii. V dětství se kvůli své nechuti ke škole málo vzdělával a od roku 1912 navštěvoval místní uměleckou školu. V roce 1913 ji opustil kvůli naprostému nedostatku studia a chuti se mu věnovat. Poté strávil krátký čas na škole průmyslového designu.

Během první světové války se Péret přihlásil ke kyrysníkům francouzské armády, aby se vyhnul vězení za to, že pomaloval místní sochu. Působil na Balkáně a poté byl nasazen v řecké Soluni.

Při rutinním přesunu své jednotky vlakem objevil na lavičce na nádraží výtisk časopisu Sic, který obsahoval Apollinairovu poezii, což v něm probudilo lásku k poezii. Ke konci války, ještě v Řecku, prodělal záchvat úplavice, což vedlo k jeho repatriaci a nasazení v Lotrinsku po zbytek války.

Po skončení války se připojil k hnutí Dada a brzy poté, v roce 1921, vydal Le Passager du transtlantique – svou první básnickou sbírku, než opustil hnutí Dada a následoval André Bretona a vznikající surrealistické hnutí, kde spolupracoval s mexickým spisovatelem Octaviem Pazem a ovlivnil ho.

Na podzim 1924 se stal spoluredaktorem časopisu La Révolution surréaliste a v roce 1925 se stal jeho šéfredaktorem. A v roce 1928, předtím než v roce 1929 emigroval se svou ženou Elsie Houstonovou do Brazílie, vydal časopis Le Grand Jeu. O dva roky později, v roce 1931, pouhých několik měsíců po narození prvního syna Geysera, byl během pobytu v Riu de Janeiru zatčen a vyhoštěn z Brazílie z důvodu „komunistické agitace“ – spolu se svým švagrem Mariem Pedrosou založil Brazilskou komunistickou ligu, která vycházela z myšlenek Trockého.

Po návratu do Francie odjel na začátku španělské občanské války do Španělska a vstoupil do anarchistické milice v Pino de Ebro. Po návratu do Francie byl v roce 1940 za své politické aktivity uvězněn. Po propuštění odplul s pomocí amerického Výboru pro záchranu v nouzi do Mexika, kde studoval předkolumbovské mýty a americký folklór. Původně chtěl emigrovat do Spojených států, ale kvůli své komunistické příslušnosti mu to nebylo umožněno. Péret odjel do Mexika se svým partnerem, španělským umělcem Remediosem Varo. V Mexico City se zapojil do evropské intelektuální komunity kolem rakouského malíře a surrealisty Wolfganga Paalena, který zde žil v exilu. Inspiroval se zejména Paalenovou obrovskou sbírkou a znalostmi o „totemovém umění“ severozápadního pobřeží Britské Kolumbie; v roce 1943 dokončil dlouhou esej o nutnosti poetických mýtů na příkladu mytologie a umění severozápadního pobřeží, kterou pak v New Yorku vydal André Breton v časopise VVV. Během pobytu v Mexico City se Péret seznámil s Natalií Sedovou, vdovou po Trockém.

V Mexiku zůstal až do konce roku 1947. Vrátil se do Paříže, kde 18. září 1959 zemřel.

1921: Le Passager du transatlantique (Transatlantický pasažér) 1925: Cent cinquante-deux proverbes mis au goût du jour (Sto padesát dvě přísloví aktualizovaná), ve spolupráci s Paulem Éluardem1927: Dormir, dormir dans les pierres (Spát, spát v kamenech)1928: Le Grand Jeu (Velká hra) 1934: De derrière les fagots (Zpoza dřeva) 1936: Je sublime (Jsem vznešený). Le Déshonneur des poètes1945: Dernier Malheur dernière chance 1946: Un point c“est tout 1952: Air mexicain 1955: Le Livre de Chilam Balam de Chumayel1956: Anthologie de l“amour sublime 1957: Gigot, sa vie, son œuvre 1960: Le premier tournage de porno

Zdroje

  1. Benjamin Péret
  2. Benjamin Péret
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.