Sayyiderna

gigatos | maj 26, 2022

Sammanfattning

Sayyiddynastin var den fjärde dynastin i Delhi-sultanatet, med fyra härskare som regerade från 1414 till 1451. De grundades av Khizr Khan, en före detta guvernör i Multan, och efterträdde Tughlaq-dynastin och styrde sultanatet tills de fördrevs av Lodi-dynastin.

En samtida författare, Yahya Sirhindi, nämner i sin Takhrikh-i-Mubarak Shahi att Khizr Khan var en ättling till profeten Muhammed. Medlemmarna i dynastin fick sin titel Sayyid, eller ättlingar till den islamiske profeten Muhammed, baserat på påståendet att de tillhörde hans släkt genom hans dotter Fatima. Yahya Sirhindi grundade dock sina slutsatser på osubstantiella bevis, varav det första var ett tillfälligt erkännande av det berömda helgonet Sayyid Jalaluddin Bukhari från Uch Sharif av hans Sayyid-arvet, och det andra var sultanens ädla karaktär som utmärkte honom som profetens ättling. Enligt Eaton var Khizr Khan son till en Punjabihövding.

Efter Timurs plundring av Delhi 1398 utsåg han Khizr Khan till ställföreträdare för Multan (Punjab). Khizr Khan intog Delhi den 28 maj 1414 och grundade därmed Sayyiddynastin. Khizr Khan tog inte på sig titeln sultan och fortsatte nominellt att vara en Rayat-i-Ala (vasall) till timuriderna – först Timurs och senare hans son Shah Rukh.

Khizr Khan efterträddes av sin son Sayyid Mubarak Shah efter hans död den 20 maj 1421. Mubarak Shah kallade sig Muizz-ud-Din Mubarak Shah på sina mynt. En detaljerad redogörelse för hans regeringstid finns i Tarikh-i-Mubarak Shahi skriven av Yahya-bin-Ahmad Sirhindi. Efter Mubarak Shahs död besteg hans brorson Muhammad Shah tronen och kallade sig själv för sultan Muhammad Shah. Strax före sin död kallade han sin son Sayyid Ala-ud-Din Shah från Badaun och utsåg honom till efterträdare.

Sayyidernas sista härskare, Ala-ud-Din, avsade sig frivilligt Delhi-sultanatets tron till förmån för Bahlul Khan Lodi den 19 april 1451 och reste till Badaun, där han dog 1478.

Khizr Khan

Khizr Khan var guvernör i Multan under Firuz Shah Tughlaq. När Timur invaderade Indien anslöt sig Khizr Khan, en sayyid från Multan, till honom. Timur utsåg honom till guvernör för Multan och Lahore. Han erövrade sedan staden Delhi och inledde sayyidernas styre 1414. Han regerade i Timurs namn. Han kunde inte inta en oberoende ställning i alla avseenden. Som ett tecken på erkännande av timuridernas suzeränitet reciterades den timuridiske härskarens namn (Shah Rukh) i khutba, men som en intressant nyhet bifogades även Khizr Khans namn till khutba. Men märkligt nog skrevs inte timuridernas namn in på mynten, utan den gamle Tughlaq-sultanens namn fortsatte att finnas med på valutan. Inga mynt i Khizr Khans namn är kända.

Mubarak Shah

Mubarak Shah var son till Khizr Khan, som besteg tronen år 1421, men till skillnad från sin far gjorde han knappast några försök att återta de förlorade territorierna i kungariket.

Muhammad Shah

Muhammed Shah var en brorson till Mubarak Shah. Han regerade från 1434 till 1443. Muhammed Shah tog sig upp på tronen med hjälp av Sarwar ul Mulk. Därefter ville Shah frigöra sig från Sarwar ul Mulks herravälde med hjälp av sin trogne visir Kamal ul Mulk. Hans regeringstid präglades av många uppror och konspirationer och han dog under året.

Alam Shah

Sayyiddynastins sista härskare, Alauddin Alam Shah, besegrades av Bahlol Lodi, som startade Lodi-dynastin.

Källor

  1. Sayyid dynasty
  2. Sayyiderna
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.