Lezgiërs

gigatos | januari 1, 2022

Samenvatting

Lezgins (Lezgisch: Лезгияр, IPA: lezgijar) zijn een etnische groep in de noordoostelijke Kaukasus die hoofdzakelijk voorkomt in het zuiden van Dagestan, een republiek van Rusland, en in het noordoosten van Azerbeidzjan. De Lezgin zijn overwegend soennitische moslims en spreken de Lezgi-taal.

Het land van de Lezgins is sinds onheuglijke tijden onderworpen geweest aan ontelbare indringers. Het geïsoleerde terrein en de strategische waarde die buitenstaanders hebben toegekend aan de gebieden die door de Lezgins zijn bewoond, hebben veel bijgedragen tot het ethos van de Lezgin-gemeenschap en hebben geholpen het nationale karakter te vormen. Door de voortdurende aanvallen van de indringers hebben de Lezgins een nationale code Lezgiwal ontwikkeld. De Lezgin-samenleving is van oudsher egalitair en georganiseerd rond vele autonome lokale clans, die syhils (сихилар) worden genoemd.

De beroemdste Lezgins: Hadji-Dawud en Sheikh Muhammad.

Er is een sterk thema van het vertegenwoordigen van de natie met zijn nationale dier, de adelaar en de term Lezgi komt van Lek (adelaar).

Niettemin schrijven de meeste onderzoekers de afleiding van Lezgi toe aan het oude Legi en het vroegmiddeleeuwse Lakzi.

Oude Griekse historici, waaronder Herodotus, Strabo, en Plinius de Oudere, verwezen naar Legoi (of Oudgrieks: Λῆχαι, geromaniseerd: Lē̂chai) mensen die Kaukasisch Albanië bewoonden.

Arabische geschiedschrijvers uit de 9e en 10e eeuw vermeldden een koninkrijk genaamd Lakz, in het huidige zuiden van Dagestan. Al Masoudi verwees naar inwoners van dit gebied als Lakzams (Lezgins), die Shirvan verdedigden tegen indringers uit het noorden. De etnische groep Lezgin is waarschijnlijk ontstaan uit een samensmelting van de Akhty, de Alty en Dokus Para federaties, en enkele clans uit de Rutuls.

Vóór de Russische Revolutie was “Lezgin” een term die werd toegepast op alle etnische groepen die in de huidige Russische Republiek Dagestan wonen. In de 19e eeuw werd de term ruimer gebruikt voor alle etnische groepen die niet-Nachse Noordoost-Kaukasische talen spraken, met inbegrip van Kaukasische Avaren, Laks en vele anderen (hoewel de Vainachse volkeren, die Noordoost-Kaukasische talen spraken, “Circassiërs” werden genoemd).

In de 4e eeuw v. Chr. verenigden de talrijke stammen die Lezgische talen spraken zich in een unie van 26 stammen, die zich vormden in de oostelijke Kaukasus-staat Kaukasisch Albanië, dat zelf in 513 v. Chr. werd opgenomen in het Perzische Achaemenidische Rijk. Onder invloed van aanvankelijk Perzische maar ook Parthische heerschappij werd Kaukasisch Albanië verdeeld in verschillende gebieden – Lakzi, Shirvan, enz.

De Lezgisch sprekende stammen namen deel aan de slag bij Gaugamela onder Perzisch vaandel tegen de binnenvallende Alexander de Grote.

Onder de Parthische heerschappij nam de Iraanse politieke en culturele invloed toe in het gehele gebied van hun Kaukasische Albanese provincie, dus ook in het gebied waar de Lezgische sprekende stammen woonden. Ongeacht de sporadische suzereiniteit van Rome over de regio als gevolg van hun oorlogen met de Parthen, maakte het land nu samen met Iberië (Oost-Georgië) en (Kaukasisch) Albanië, waar andere Arsacidische takken regeerden, deel uit van een pan-Arsacidische familiefederatie. Cultureel werd de overheersing van het Hellenisme, zoals onder de Artaxiaden, nu gevolgd door opnieuw een overheersing van het “Iranisme”, en, symptomatisch, in plaats van het Grieks, zoals voorheen, werd het Parthisch de taal van de opgeleiden in de regio. Een inval in dit tijdperk werd gedaan door de Alanen die tussen 134 en 136 gebieden aanvielen waar onder andere Lezgische stammen woonden, maar Vologases haalde hen over zich terug te trekken, waarschijnlijk door hen te betalen.

In 252-253 veranderde de heerschappij over de Lezgische stammen van Parthisch in Sassanidisch Perzisch. Kaukasisch Albanië werd een vazalstaat, nu van de Sassaniden, maar behield zijn monarchie; de Albanese koning had geen echte macht en de meeste civiele, religieuze en militaire autoriteit berustte bij de Sassanidische marzban (militaire gouverneur) van het gebied.

Het Romeinse Rijk kreeg rond 300 n.C. gedurende enkele jaren de controle over enkele van de zuidelijkste Lezgin-gebieden, maar daarna herwonnen de Sassanidische Perzen de controle en domineerden vervolgens het gebied gedurende eeuwen tot aan de Arabische invasies.

Hoewel de Lezgins misschien al in de 8e eeuw voor het eerst kennis maakten met de Islam, bleven zij hoofdzakelijk animistisch tot de 15e eeuw, toen de invloed van de Moslims sterker werd, met Perzische handelaars die vanuit het zuiden kwamen en de Gouden Horde die steeds meer druk uitoefende vanuit het noorden. In het begin van de 16e eeuw consolideerden de Perzische Safaviden hun controle over grote delen van Dagestan voor de eeuwen daarna. Tijdens de Ottomaans-Safavidische oorlog van 1578-1590 slaagden de Ottomanen erin de regio voor korte tijd onder hun controle te brengen, totdat deze werd heroverd door de Safaviden onder koning Abbas I (r. 1588-1629).

Een opmerkelijke Lezgin uit de Safavidische Iraanse tijd was Fath-Ali Khan Daghestani, die van 1716 tot 1720, tijdens het bewind van koning (sjah) Sultan Husayn (1694-1722), als Safavidische grootvizier fungeerde. In het begin van de 18e eeuw verkeerde het Safavidische Rijk in een staat van zwaar verval. In 1721 plunderden de Lezgins de stad Shamakhi, de provinciehoofdstad van Shirvan. Het Lak Kazi Kumukh Khanaat beheerste een deel van de Lezgins gedurende een tijd in de 18e eeuw na het uiteenvallen van het Safavidische Rijk

In de eerste helft van de 18e eeuw kon Perzië onder Nader Shah zijn volledige gezag over de gehele Kaukasus herstellen. Na de dood van Nader verdeelde het gebied zich in meerdere khanaten. Sommige Lezgins maakten deel uit van het Kuba-kanaat in het huidige Azerbajdzjan, terwijl andere onder de jurisdictie van het Derbent-kanaat en het Kura-kanaat vielen. Het grootste deel van de Lezgins verenigde zich in de “vrije maatschappij” (Magalim) (Akhty para (nu Akhtynsky District), Kure (nu Kurakhsky District), Alty-para en Dokuz-para (nu Dokuzparinsky District)). Sommige Lezgin-clans behoorden tot de Rutul-federatie.

In 1813 kregen de Russen als gevolg van het Verdrag van Goelistan de controle over het zuiden van Dagestan en het grootste deel van wat nu de Republiek Azerbeidzjan is. Het Verdrag van Turkmenchay van 1828 consolideerde voor onbepaalde tijd de Russische controle over Dagestan en andere gebieden waar de Lezgins woonden en verwijderde Iran uit de militaire vergelijking. Het Russische bestuur stichtte vervolgens het Kioerin Khanaat, dat later het district Kioerin zou worden. Veel Lezgins in Dagestan namen echter deel aan de Grote Kaukasische Oorlog die ongeveer in dezelfde periode begon als de Russisch-Perzische Oorlogen van de 19e eeuw, en vochten tegen de Russen aan de zijde van de Avar Imam Shamil, die 25 jaar lang (1834-1859) de Russische overheersing trotseerde. Pas na zijn nederlaag in 1859 consolideerden de Russen hun heerschappij over Dagestan en de Lezmargen.

In 1930 organiseerde sjeik Mohammed Effendi Shtulskim een opstand tegen het Sovjet-bewind, die na enkele maanden werd onderdrukt. In de 20e eeuw werden pogingen ondernomen om een republiek van Lezgistan te stichten (onafhankelijk of als autonome regio).

Sommige Lezgins werden in de jaren 1940 door het regime van Stalin naar Centraal-Azië gedeporteerd.

De cultuur van de Lezgins is een unieke mengeling van inheemse gebruiken (adats) en de islam, zoals bij andere volkeren in het noordoosten van de Kaukasus. Lezgins vieren Ramadan en Eid al-Fitr, sommigen vieren ook Yaran Suvar, dat dateert uit de pre-islamitische periode. Er is een sterk thema van het vertegenwoordigen van de natie met zijn nationale dier, de Lek (adelaar), het is verbonden met een sterke waarde op het concept van vrijheid. Een grote meerderheid van de nationale helden van de natie vochten voor onafhankelijkheid (Hadj-Dawud, Abrek Kiri Buba, Muhammad Shtulwi enz.). Lezgins houden niet van dwang, hun sociale structuur is stevig gebaseerd op gelijkheid en eerbied voor individualiteit. De Lezgin samenleving is gestructureerd rond djamaat (Lezgisch: жамат- clanverenigingen) en ongeveer 200-300 syhils (Lezgisch: сихил – clan). Syhils stammen af van een gemeenschappelijke voorouder die lang geleden leefde en elke syhil heeft zijn eigen dorp en berg. Syhils zijn verder onderverdeeld in miresar (patronymische families).

Lezgiwal

Lezgiwal (Lezgiaans: Лезгивал) een ongeschreven erecode voor de Lezghins. Lezgival werd niet geschreven, het werd onder het volk gevormd als een reeks ethische regels voor Lezghins. Het bestrijkt alle gebieden van het leven van elk lid van de samenleving, vanaf de kindertijd. Lezgival is een code van eer en gedrag die door de ouders en de samenleving van generatie op generatie wordt doorgegeven. Het impliceert moreel en ethisch gedrag, vrijgevigheid en de wil om de eer van vrouwen te beschermen. De legendarische Abrek Kiri Buba zei voordat hij door de Russen werd vermoord: “Beter een mes in de borst dan eer in het slijk.”

Religie

Lezgins zijn, net als andere Noordoost-Kaukasische moslims, overwegend aanhangers van de Shafi”i Madhhab, maar sommige clans in het dorp Miskindja zijn Jaʽfari Shia. Het grootste deel van de bevolking volgt de Shafi”i of de Hanafi school van de jurisprudentie, fiqh. De Shafi”i school van de jurisprudentie heeft een lange traditie onder de Lezgins en blijft dus de meest beoefende. Sommigen hangen de mystieke soefi-traditie van het muridisme aan, terwijl ongeveer de helft van de Lezgins tot soefi-broederschappen, of tariqah, behoren. Het Muridisme onder de Lezgins werd gesticht door Sjeik Muhammad als een middel in de strijd tegen Rusland; zijn beroemdste leerling is Imam Sjamil. Het belangrijkste type nederzetting in Lezgins – het dorp (“hur”). Met betrekking tot sociale groepen Lezgin dorp, is onderverdeeld in kwartalen. Verspreid grote geografisch verwante nederzetting (een kwartaal – een syhil). Elk dorp had een moskee, landelijk gebied – Kim, een bijeenkomst van bewoners (mannelijk deel) in de dorpsvergadering om de belangrijkste kwesties van het openbare leven van het dorp te bespreken.

Talen en literatuur

De Lezgische taal behoort tot de Lezgische tak van de Noordoost-Kaukasische taalfamilie (met Aghul, Rutul, Tsakhur, Tabasaran, Budukh, Khinalug, Jek, Khaput, Kryts, en Udi).

De Lezgin taal heeft drie nauw verwante (onderling verstaanbare) dialecten: Kurin (ook Gunei of Kurakh genoemd), Akhti, en Kuba. Het Kurin-dialect is het meest verspreide van de drie en wordt gesproken in het grootste deel van het Lezgin-gebied in Daghestan, met inbegrip van de stad Kurakh, die historisch gezien het belangrijkste culturele, politieke en economische centrum in het Lezgin-gebied in Daghestan was en de voormalige zetel van het khanaat Kurin is. Het Akhti-dialect wordt gesproken in het zuidoosten van Daghestan. Het Kuba-dialect, het meest geturkschte van de drie, is wijdverspreid onder de Lezgins van Noord-Azerbeidzjan (genoemd naar de stad Kuba, het culturele en economische centrum van de regio).

Dansen en muziek

De Lezgin-dans, met inbegrip van de Lezgin-solo en -paar, is gebruikelijk bij vele volkeren van de Kaukasus. De dans gebruikt een 2 beeld. De man beweegt op de manier “adelaar”, afwisselend in een langzaam en snel tempo. De meest spectaculaire bewegingen zijn de dansbewegingen van de man, wanneer hij op zijn tenen staat en zijn handen in verschillende richtingen gooit. De vrouw beweegt in de vorm van “Zwaan”, betoverende sierlijke houding en soepele handbewegingen. De vrouw verhoogt het tempo van haar dans na de man. Het is niet verwonderlijk dat de dans, die bij alle Kaukasische volkeren voorkomt, zijn naam ontleent aan de oude totem van de Lezgins: het woord “Lek” (Lezgisch: лекь) betekent adelaar.

Episch-historische liederen over oorlogen zijn populair onder de Lezgins. De bekendste zijn de ballades “Shamil atana” (over Imam Shamil) en “Kiri Buba.” (over een Lezgin abrek). In de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste, Lezgin cultuur en literatuur onderging een cultuur aanzienlijk invloed Azerbeidzjan. Het eerste Lezgin theater ontstond in 1906 in het dorp Akhty. In 1935 werd op basis van het semi-professionele team het Lezgin Staats Muziek- en Dramatheater opgericht, genoemd naar S. Stalsky. In 1998 werd in Azerbeidzjan het Staatstheater Lezgin geopend, gevestigd in Qusar.

Traditioneel thuisland

De Lezgins bewonen een compact gebied dat het grensgebied tussen het zuiden van Daghestan en het noorden van Azerbeidzjan scheidt. Het ligt voor het grootste deel in het zuidoostelijke deel van Daghestan in (Akhtynsky District, Dokuzparinsky District, Suleyman-Stalsky District, Kurakhsky District, Magaramkentsky District, Khivsky District, Derbentsky District en Rutulsky District) en het aangrenzende noordoostelijke Azerbeidzjan (in de districten Kuba, Qusar, Qakh, Khachmaz, Oguz, Qabala, Nukha, en Ismailli).

Het Lezgin-gebied is verdeeld in twee fysiografische zones: een regio met hoge, ruige bergen en de piëmont (uitlopers). Het grootste deel van het Lezgin-gebied ligt in de bergachtige zone, waar een aantal toppen (zoals Baba Dagh) een hoogte van meer dan 3.500 meter bereiken. Er zijn diepe en geïsoleerde ravijnen en kloven die gevormd worden door de zijrivieren van de Samur en de Gulgeri Chai. In de bergachtige gebieden zijn de zomers zeer heet en droog, met droogte als constante bedreiging. Er zijn weinig bomen in dit gebied, behalve die in de diepe ravijnen en langs de beken zelf. Droogteresistente struiken en onkruid domineren de natuurlijke flora. De winters zijn hier vaak winderig en wreed koud. In deze zone hielden de Lezgins zich hoofdzakelijk bezig met veeteelt (vooral schapen en geiten) en ambachtelijke nijverheid.

In het uiterste oosten van het Lezgin-gebied, waar de bergen plaats maken voor de smalle kustvlakte van de Kaspische Zee, en in het uiterste zuiden, in Azerbeidzjan, bevinden zich de uitlopers. Deze streek heeft relatief zachte, zeer droge winters en hete, droge zomers. Bomen zijn hier ook zeldzaam. In deze streek werden veeteelt en ambachtelijke nijverheid aangevuld met enige landbouw (langs de alluviale afzettingen bij de rivieren).

Lezgins leven voornamelijk in Azerbeidzjan en Rusland (Dagestan). De totale bevolking wordt geschat op ongeveer 700.000, waarvan er 474.000 in Rusland wonen. In Azerbajdzjan telt de regeringstelling 180.300. Nationale organisaties van Lezgin spreken echter van 600.000 tot 900.000, omdat veel Lezgins de Azerische nationaliteit opeisen om te ontsnappen aan de discriminatie op het gebied van werk en onderwijs in Azerbajdzjan. Ondanks het assimilatiebeleid van de Azerbeidzjaanse regering is de Lezgin-bevolking ongetwijfeld groter dan zij lijkt.

Zoals Svante Cornell toevoegt;

Terwijl officieel het aantal als zodanig geregistreerde Lezgins in Azerbajdzjan ongeveer 180.000 bedraagt, beweren de Lezgins dat het aantal Lezgins dat in Azerbajdzjan is geregistreerd vele malen hoger ligt dan dit cijfer, waarbij sommige rekeningen melding maken van meer dan 700.000 Lezgins in Azerbajdzjan. Deze cijfers worden door de Azerbajdzjaanse regering ontkend, maar in privé-gesprekken erkennen vele Azerbeidzjanen dat de bevolking van de Lezggen – en trouwens ook van de Talysh of de Koerden – veel groter is dan de officiële cijfers.

Er leven ook Lezgins in Centraal-Azië, hoofdzakelijk ten gevolge van het deportatiebeleid van Stalin.

Azerbeidzjan

Lezgins zijn, “over het algemeen”, goed geïntegreerd in de samenleving van Azerbeidzjan. Gemengde huwelijken komen bovendien vaak voor. Ten slotte hebben de Lezgins in Azerbeidzjan een hoger opleidingsniveau dan hun verwanten in Dagestan.

In 1992 werd een Lezgin organisatie genaamd Sadval opgericht om de rechten van Lezgin te bevorderen. Sadval voerde campagne voor de hertekening van de grens tussen Rusland en Azerbeidzjan om de oprichting van één Lezgin-staat mogelijk te maken die de gebieden in Rusland en Azerbeidzjan omvat waar Lezgins zich compact hadden gevestigd. In Azerbeidzjan werd een gematigder organisatie opgericht, Samur genaamd, die pleitte voor meer culturele autonomie voor de Lezgins in Azerbeidzjan.

De Lezgins hebben van oudsher te lijden onder werkloosheid en een gebrek aan grond. Een belangrijk gevolg van het uitbreken van de oorlog in Tsjetsjenië in 1994 was de sluiting van de grens tussen Rusland en Azerbajdzjan: daardoor werden de Lezgins voor het eerst in hun geschiedenis gescheiden door een internationale grens die hun bewegingsvrijheid beperkte.

Het hoogtij van de Lezgin-mobilisatie in Azerbeidzjan leek tegen het einde van de jaren negentig voorbij te zijn. Sadval werd door de Azerbeidzjaanse autoriteiten verboden na officiële beschuldigingen dat het betrokken was bij een bomaanslag op de ondergrondse van Bakoe. Het einde van de oorlog in Karabach, en het verzet van Lezgin tegen de gedwongen dienstplicht, ontnamen de beweging een sleutelkwestie om zich voor te mobiliseren. In 1998 splitste Sadval zich op in “gematigde” en “radicale” vleugels, waarna zij aan beide zijden van de Russisch-Azerbeidzjaanse grens veel van haar populariteit leek te verliezen.

De betrekkingen tussen Azerbeidzjan en de Lezgin werden echter nog steeds bemoeilijkt door beweringen dat het islamitisch fundamentalisme onevenredig populair was onder de Lezgins. In juli 2000 arresteerden Azerbeidzjaanse veiligheidstroepen leden van de Lezgin en Avar etniciteit van een groep die de Strijders van de Islam werd genoemd en die een opstand tegen de Azerbeidzjaanse staat zou hebben gepland.

De Lezgins hebben hun bezorgdheid geuit over de ondervertegenwoordiging in het Azerbeidzjaanse parlement (Milli Meclis) na de afschaffing van de evenredige vertegenwoordiging bij de parlementsverkiezingen van november 2005. Lezgins werden in het vorige parlement vertegenwoordigd door twee parlementsleden, maar nu nog slechts door één.

Lezgins verklaren dat zij worden gediscrimineerd en dat zij zich gedwongen voelen zich te assimileren in de Azerische identiteit om discriminatie op economisch en onderwijsgebied te voorkomen. Daarom kan het werkelijke aantal Lezgins aanzienlijk hoger zijn dan in de tellingen wordt vermeld.

Lezgin wordt als vreemde taal onderwezen in gebieden waar veel Lezgins wonen, maar de onderwijsmiddelen zijn schaars. De Lezgin-lesboeken komen uit Rusland en zijn niet aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. Hoewel er Lezgin-kranten beschikbaar zijn, hebben de Lezgins ook hun bezorgdheid geuit over het verdwijnen van hun rijke mondelinge traditie. De enige Lezgin-televisie-uitzendingen die in Azerbajdzjan beschikbaar zijn, zijn die welke over de grens vanuit Rusland worden ontvangen.

In maart 2006 meldden de Azerbeidzjaanse media dat Sadval een “ondergrondse” terroristische eenheid had gevormd die operaties uitvoerde in Dagestan. Veiligheidstroepen aan de andere kant van de grens, in Dagestan in Rusland, reageerden sceptisch op deze berichten.

Dagestan

Naar verluidt hebben de Lezgins in Dagestan onevenredig veel te lijden onder werkloosheid: de werkloosheid in de door Lezgin bevolkte gebieden in het zuiden van Dagestan is twee keer zo hoog als het gemiddelde van 32 procent van de republiek. Dit kan een van de redenen zijn waarom de Sadval-beweging in januari 2006 opnieuw heeft aangedrongen op een hertekening van de Russisch-Azerbeidzjaanse grens om de door Lezgin bevolkte gebieden van Zuid-Dagestan bij Azerbeidzjan te voegen.

In maart 1999 werd een andere organisatie, de Federale Nationale Culturele Autonomie van de Lezgin, opgericht als een extraterritoriale beweging die culturele autonomie voor de Lezgin bepleit.

De hedendaagse Lezgins spreken Noordoost-Kaukasische talen die in de regio werden gesproken vóór de invoering van de Indo-Europese talen. Zij zijn nauw verwant, zowel cultureel als taalkundig, met de Aghuls van zuidelijk Dagestan en, iets verder weg, met de Tsachurs, Rutuls en Tabasarans (de noorderburen van de Lezgins). Ook verwant, zij het op grotere afstand, zijn de numeriek kleine Jek, Kryts, Laks, Shahdagh, Budukh, en Khinalug volkeren van Noord Azerbaijan. Deze groepen vormen samen met de Lezgins de Samur-tak van de inheemse Lezgische volkeren.

Aangenomen wordt dat de Lezgins gedeeltelijk afstammen van mensen die in de Bronstijd de regio Zuid-Dagestan bewoonden. Er is echter enig DNA-bewijs van aanzienlijke vermenging gedurende de laatste 4000 jaar met een Centraal-Aziatische bevolking, zoals blijkt uit genetische banden met bevolkingsgroepen in heel Europa en Azië, met opmerkelijke gelijkenissen met het Burusho-volk in Pakistan.

De meest prominente figuren in de geschiedenis van Lezgin waren Gazi Muhammad Xuluxwi, Sheikh Muhammad Kurawi Abrek Alikhan Hiliwi, Hadji Dawud en Suleyman Stal.

De meest gevierde dichter die in het Lezgi schreef was Suleyman Stalwi

Bronnen

  1. Lezgins
  2. Lezgiërs
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.