Rooman valtakunnan tuho

gigatos | 11 helmikuun, 2022

Yhteenveto

Historiantutkijat määrittelevät Länsi-Rooman keisarikunnan kaatumisen virallisesti vuodeksi 476 jKr., jolloin Odoacer syrjäytti viimeisen Länsi-Rooman keisarin Romulus Augustuksen. Tämä oli seurausta Länsi-Rooman valtakunnan pitkästä rappeutumisprosessista, jonka aikana se ei kyennyt valvomaan provinssejaan ja sen laaja alue jakautui useisiin kokonaisuuksiin. Nykyaikaiset historioitsijat ovat esittäneet useita syitä, kuten armeijan tehokkuuden heikkeneminen, väestön terveys ja määrä, talouden kriisi, keisarien epäpätevyys, sisäiset valtataistelut, uskonnolliset muutokset ja siviilihallinnon tehottomuus. Myös barbaarihyökkäysten eli latinalaiselle kulttuurille vieraiden kansojen aiheuttama kasvava paine vaikutti suuresti kukistumiseen.

Vaikka sen legitiimiys kesti vuosisatoja ja sen kulttuurinen vaikutus säilyi tähän päivään asti, Länsi-imperiumi ei koskaan enää jaksanut nousta uudelleen, eikä se enää hallinnut mitään Alppien pohjoispuolella sijaitsevaa Länsi-Eurooppaa. Itä-Rooman eli Bysantin keisarikunta säilyi, ja vaikka sen vahvuus väheni, se pysyi vuosisatojen ajan tehokkaana valtana itäisellä Välimerellä, kunnes se lopullisesti kaatui vuonna 1453 ottomaanien turkkilaisille.

Keisarikunnan rappeutumista ja sen loppua on selitetty monilla hypoteeseilla, jotka ulottuvat sen rappeutumisen alkamisesta kolmannella vuosisadalla Konstantinopolin kukistumiseen vuonna 1453.

Puhtaasti poliittis-sotilaallisesta näkökulmasta katsottuna Länsi-Rooman valtakunta kaatui lopullisesti sen jälkeen, kun useat ei-roomalaiset kansat tunkeutuivat siihen 5. vuosisadalla ja kun Odoacerin germaaniset joukot riistivät sen niemimaan ytimen vuonna 476 tapahtuneen kapinan jälkeen. Sekä tapahtuman historiallisuudesta että sen tarkoista päivämääristä ei ole varmuutta, ja jotkut historioitsijat kiistävät, että sen voidaan sanoa merkinneen keisarikunnan tuhoa. Mielipiteet eroavat toisistaan jopa siinä, oliko lasku yksittäisen tapahtuman vai pitkän ja asteittaisen prosessin tulos.

Varmaa on, että jo ennen vuotta 476 keisarikunta oli paljon vähemmän romanisoitunut kuin aiempina vuosisatoina ja että sen leimasi yhä enemmän germaaninen vaikutus, erityisesti armeijassa, joka muodosti keisarillisen vallan selkärangan. Vaikka Rooman länsiosa romahti länsigoottien hyökkäyksen seurauksena viidennen vuosisadan alussa, viimeisen keisarin Romulus Augustuksen kukistamista eivät toteuttaneet vieraat joukot vaan roomalaisten armeijan orgaaniset germaaniset foederatit. Tässä mielessä, jos Odoacer ei olisi luopunut keisarin arvonimestä ja julistautunut Rex Italiaeksi ja itäisen keisarin ”patriisiksi”, keisarikunnan olisi voitu jopa sanoa säilyneen, ainakin nimellisesti, joskaan ei identiteetiltään, joka oli jo jonkin aikaa muuttunut perusteellisesti: se ei ollut enää yksinomaan roomalainen ja siihen vaikuttivat yhä enemmän germaaniset kansat, jotka jo ennen vuotta 476 olivat saaneet suuren vallan keisarillisessa armeijassa ja hallitsivat alueita, jotka nyt olivat vain muodollisesti keisarille alamaisia. Viidennelle vuosisadalle mennessä roomalaista syntyperää olevat kansat olivat itse asiassa ”menettäneet sotilaallisen etiikkansa”, sillä Rooman armeija oli pelkkä hajanainen yhdistelmä goottien, hunnien, frankkien ja muiden barbaarikansojen liittoutuneita joukkoja, jotka taistelivat Rooman kunnian nimissä.

Länsi-Rooman valtakunnan pitkää kriisiä ja lopullista tuhoa on selitetty 5. vuosisadalla tapahtuneiden germaani-invaasioiden ja barbaarielementin kasvavan merkityksen lisäksi myös muilla tekijöillä:

Vuosi 476, jolloin Odoacer nimitettiin kuninkaaksi, otettiin siksi Länsi-Rooman keisarikunnan kukistumisen symboliksi yksinkertaisesti siksi, että siitä lähtien, yli kolmen vuosisadan ajan Kaarle Suureen asti, lännessä ei ollut enää keisareita, kun taas Itä-Rooman keisarikunta muuttui lännen kukistumisen jälkeen perusteellisesti ja muuttui yhä kreikkalais-itämaisemmaksi ja roomalaiseksi yhä vähemmän.

5. vuosisadan barbaarihyökkäykset

Vaikka Länsi-Rooman valtakunnan poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen rakenne oli jo vuosisatojen ajan (ainakin 3. vuosisadan kriisistä lähtien) ollut murenemassa ja murenemassa, vasta 4. vuosisadan loppupuolelta alkaen riehuneet barbaarihyökkäykset murskasivat sen ratkaisevalla iskulla täysin.

Nämä uudet ja kohtalokkaat hyökkäykset olivat seurausta hunnien siirtymisestä Unkarin suurelle tasangolle. Hunnien osuus barbaarihyökkäyksissä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

Aluksi vuonna 370, kun suurin osa hunneista oli vielä keskittynyt Mustanmeren pohjoispuolelle, muutamat yksittäiset ryöstelevät hunnien joukot hyökkäsivät visigoottien kimppuun Tonavan pohjoispuolella, mikä sai heidät pyytämään vieraanvaraisuutta keisari Valensilta. Visigootit, jotka jakautuivat kahteen ryhmään (Tervingit ja Grutungit), pääsivät Itä-Rooman alueelle, mutta huonon kohtelun seurauksena he kapinoivat ja aiheuttivat Itäiselle imperiumille vakavan tappion Adrianopolin taistelussa. Vuoden 382 foedus-sopimuksella he saivat asettua itäiseen Illyricumiin keisarikunnan liittolaisina, ja heillä oli velvollisuus toimittaa palkkasotilaita keisari Theodosius I:lle.

Noin vuonna 395 Moesiaan liittolaisiksi asettuneet visigootit kapinoivat. He yrittivät vallata Konstantinopolin, mutta heidät torjuttiin ja he ryöstivät suuren osan Traakiasta ja Pohjois-Kreikasta. Talvella 401-402 Alarik tunkeutui Italiaan ehkä itäisen keisari Arcadiuksen yllyttämänä, valloitti osan Regio X Venetia et Histria -alueesta ja piiritti sen jälkeen Mediolanumin (402), Rooman keisari Honoriuksen kotipaikan, jota goottien joukot puolustivat. Stilikhon ja hänen armeijansa saapuminen pakotti Alarikin purkamaan piirityksen ja suuntaamaan kohti Hasta (Asti), jossa Stilikho hyökkäsi hänen kimppuunsa Pollenzon taistelussa ja valloitti Alarikin leirin. Stilicho tarjoutui palauttamaan vangit vastineeksi siitä, että länsigootit palaisivat Illyricumiin. Mutta Alarik, saavuttuaan Veronaan, pysäytti perääntymisensä. Stilikho hyökkäsi hänen kimppuunsa uudelleen Veronan taistelussa (vuonna 403) ja pakotti hänet vetäytymään Italiasta. Stilikon murhan jälkeen vuonna 408 visigootit hyökkäsivät jälleen Italiaan, ryöstivät Rooman vuonna 410 ja siirtyivät sitten kuningas Ataulfon johdolla Galliaan. Roomalaisen kenraali Flavius Constantiuksen vuonna 415 voittamat visigootit suostuivat taistelemaan valtakunnan puolesta Espanjassa Reinin suunnalta tulevia hyökkääjiä vastaan, ja vastineeksi he saivat haltuunsa Gallian Akvitanian valtakunnan liittolaisina (418).

Jos ensimmäinen hunnien aiheuttama ”kriisi” johti vain siihen, että visigootit tunkeutuivat valtakuntaan ja saivat siellä pysyvän asutuksen, hunnien siirtyminen Mustanmeren pohjoispuolelta Unkarin suurelle tasangolle viidennen vuosisadan alussa johti paljon vakavampaan ”kriisiin”: Vuosien 405 ja 408 välillä valtakuntaan tunkeutuivat Uldinuksen hunnit, Radagaison gootit (405) sekä vandaalit, alaanit, svabeja (406) ja burgundit (409), joita hunnien siirtolaisuus työnsi valtakuntaan. Jos Radagaison gootit (jotka tunkeutuivat Italiaan) ja Uldinon hunnit (jotka iskivät itäiseen valtakuntaan) torjuttiin, Rein-joen hyökkääjät vuonna 406 eivät olleet samanlaisia.

Tuona vuonna ennennäkemätön määrä barbaariheimoja käytti pakkasta hyväkseen ja ylitti joukoittain Reinin jäätyneen pinnan: frankit, alemannit, vandaalit, svabeja, alaanit ja burgundilaiset parveilivat joen yli ja kohtasivat heikon vastarinnan Moguntiacumissa (Mainz) ja Trierissä, jotka ryöstettiin. Portit Gallian täydellistä valloitusta varten olivat auki. Tästä vakavasta vaarasta huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi, Rooman valtakuntaa repivät edelleen sisäiset taistelut, joista eräässä Stilikon, Rooman silloisen pääpuolustajan, teloitettiin. Tässä levottomassa ilmapiirissä Alarik palasi kärsimistään tappioista huolimatta Italiaan vuonna 408 ja onnistui ryöstämään Rooman kaksi vuotta myöhemmin. Tähän mennessä keisarillinen pääkaupunki oli siirtynyt Milanosta Ravennaan muutamaa vuotta aikaisemmin, mutta jotkut historioitsijat ehdottavat Rooman valtakunnan kaatumisen mahdolliseksi ajankohdaksi vuotta 410.

Koska Rooman valtakunta oli menettänyt monia entisiä maakuntiaan ja sen vaikutus oli yhä enemmän germaaninen, vuoden 410 jälkeisten vuosien Rooman valtakunnalla oli hyvin vähän yhteistä edellisten vuosisatojen valtakunnan kanssa. Vuoteen 410 mennessä Britannia oli lähes täysin tyhjä roomalaisista joukoista, ja vuoteen 425 mennessä se ei enää kuulunut imperiumiin, sillä anglialaiset, saksit, piktit ja skotit olivat vallanneet sen. Suuri osa Länsi-Euroopasta oli tuohon aikaan joutunut ”kaikenlaisten onnettomuuksien ja katastrofien” valtaan, ja se jakautui lopulta vandaalien roomalais-arbarialaisten valtakuntien kesken Afrikassa, swabeiden kesken Luoteis-Espanjassa, visigoottien kesken Espanjassa ja Etelä-Galliassa, burgundien kesken Sveitsin ja Ranskan välissä ja frankkien kesken Pohjois-Galliassa. Kyse ei kuitenkaan ollut äkillisestä katastrofista vaan pikemminkin pitkästä siirtymävaiheesta: barbaarien armeijat ja väestöt asettuivat omille mailleen, mutta pyysivät muodollista hyväksyntää itäiseltä, ellei peräti läntiseltä, keisarilta.

Vuoden 410 jälkeen keisarillisesta alueesta jäljellä olleiden osien, joskaan ei roomalaisen jäljen, puolustamisesta vastasivat magistri militum Flavius Constantius (410-421) ja Aetius (425-454), jotka onnistuivat tehokkaasti torjumaan barbaarihyökkääjät pakottamalla ne taistelemaan toisiaan vastaan. Constantius onnistui kukistamaan eri anastajat, jotka olivat kapinoineet heikkotahtoista Honoriusta vastaan, ja valloittamaan väliaikaisesti osan Espanjasta, mikä sai kuningas Vallian visigootit taistelemaan valtakunnan puolesta vandaaleita, alaaneja ja swabeja vastaan. Hänen seuraajansa Aetius saavutti pitkän valtataistelun jälkeen useita menestyksiä barbaarihyökkääjiä vastaan. Hunnit, sama kansa, joka oli epäsuorasti aiheuttanut vuosien 376-382 ja 405-408 kriisit, vaikuttivat varmasti osaltaan Constantiuksen ja Aetiuksen vähäiseen menestykseen. Itse asiassa hunneja, jotka olivat nyt pysyvästi asettuneet Unkariin, pysäytti muuttovirran valtakunnan vahingoksi, sillä koska he halusivat alamaisia riistettäväksi, he estivät alistetun väestön muuttoliikkeen. He auttoivat myös läntistä imperiumia taistelemaan hyökkääviä ryhmiä vastaan: Vuonna 410 Honoriukselle lähetettiin joitakin hunnien palkkasotilaita tukemaan häntä Alarikusta vastaan, ja Aetius käytti vuosina 436-439 hunnien palkkasotilaita kukistamaan burgundit, bagaudit ja visigootit Galliassa ja voitti jälkimmäiset Arlesin taistelussa ja Narbonnen taistelussa; koska mitään ulkoisista uhkista ei kuitenkaan saatu lopullisesti hävitettyä edes hunnien tuella, tämä apu kompensoi vain vähäisessä määrin vuosien 376-382 ja 405-408 hyökkäysten haitallisia vaikutuksia. Vuonna 439 Karthago, läntisen imperiumin toiseksi suurin kaupunki, menetettiin vandaalien ryöstön seurauksena, samoin kuin suuri osa Pohjois-Afrikasta.

Attilan johdolla hunnit muodostuivat siis suureksi uhaksi valtakunnalle. Vuonna 451 Attila hyökkäsi Galliaan: Aetius johti Attilan hunneja vastaan yhdistettyä armeijaa, johon kuului myös hänen entisiä vihollisiaan visigootteja: tämän armeijan ansiosta hän aiheutti hunnille niin murskaavan tappion Katalaunian kenttien taistelussa, että vaikka hunnit edelleen ryöstivät Pohjois-Italian tärkeitä kaupunkeja, kuten Aquileiaa, Concordiaa, Altinumia, Pataviumia (Padova) ja Mediolanumia, ne eivät enää koskaan uhanneet Roomaa suoraan. Vaikka Aetius oli keisarikunnan ainoa todellinen linnake, hänet murhattiin kuitenkin keisari Valentinianus III:n kädestä, mikä sai Sidonius Apollinariksen huomauttamaan: ”En tiedä, herra, provokaatiosi syitä; tiedän vain, että olet toiminut kuin se mies, joka vasaroi oikeaa kättään vasemmalla”.

Hunnien hyökkäykset kuitenkin vahingoittivat valtakuntaa lähinnä välillisesti, sillä ne veivät sen huomion pois taisteluista muita barbaareja vastaan, jotka tunkeutuivat valtakuntaan vuosina 376-382 ja 405-408 ja jotka käyttivät tätä hyväkseen laajentaakseen vaikutusvaltaansa entisestään. Esimerkiksi Attilan Balkanin sotaretket estivät itäistä valtakuntaa auttamasta läntistä valtakuntaa Afrikassa vandaaleita vastaan: Sisiliaan Karthagon valloittamista varten lähetetty 1100 laivan mahtava roomalais-itäinen laivasto kutsuttiin kiireesti takaisin, koska Attila uhkasi valloittaa jopa Konstantinopolin (442). Myös Britannia, jonka roomalaiset hylkäsivät lopullisesti noin vuosina 407-409, joutui vuosisadan puolivälin tienoilla germaanisten kansojen (saksit, englantilaiset ja juutit) valloittamaksi, ja he synnyttivät monia pieniä itsenäisiä alueellisia yksiköitä (kenraali Aetius sai vuonna 446 roomalaisilta brittiläisiltä epätoivoisen vetoomuksen uusia hyökkääjiä vastaan, mutta koska kenraali ei pystynyt siirtämään joukkojaan pois Hunnien valtakuntaan rajoittuvalta rajalta, hän kieltäytyi pyynnöstä. Aetius joutui myös luopumaan huomattavien joukkojen lähettämisestä Espanjaan svabeja vastaan, jotka kuningas Rechilan johdolla olivat lähes kokonaan alistaneet roomalaisen Espanjan Tarraconensen aluetta lukuun ottamatta.

Länsi-Rooman valtakunta joutui näin ollen luopumaan Espanjasta ja erityisesti Afrikasta saatavista verotuloista, mikä vähensi resursseja tehokkaan armeijan ylläpitämiseksi barbaareja vastaan. Kun verotulot vähenivät hyökkäysten vuoksi, Rooman armeija heikkeni ja heikkeni, mikä helpotti hyökkääjien laajentumista roomalaisten kustannuksella. Vuoteen 452 mennessä läntinen valtakunta oli menettänyt Britannian, osan Lounais-Galliasta visigootille ja osan Kaakkois-Galliasta burgundilaisille, lähes koko Espanjan svabeille ja vauraammat Afrikan maakunnat vandaaleille; loput maakunnat olivat joko Bagaudian separatistikapinallisten valtaamia tai edellisen vuosikymmenen sotien (esim. Attilan Gallian ja Italian sotaretket) tuhoamia, eivätkä ne näin ollen enää pystyneet tuottamaan veroja, jotka olisivat olleet verrattavissa ennen hyökkäyksiä saatuihin tuloihin. Voidaan päätellä, että hunnit vaikuttivat Länsi-Rooman valtakunnan tuhoon, eivät niinkään suoraan (Attilan sotaretkillä) vaan epäsuorasti, sillä aiheuttamalla vandaalien, visigoottien, burgundien ja muiden kansojen muuttoliikkeen valtakunnan sisällä he vahingoittivat Länsi-Rooman valtakuntaa paljon enemmän kuin Attilan sotaretket itse.

Hunnien valtakunnan nopea romahtaminen Attilan kuoltua vuonna 453 vei valtakunnalta arvokkaan liittolaisen (hunnit), josta saattoi tulla pelottava uhka myös valtakunnan sisällä oleville barbaareille. Aetius oli saavuttanut sotilaalliset voittonsa pääasiassa hunnien avulla: ilman hunnien tukea keisarikunta ei enää kyennyt taistelemaan tehokkaasti maahanmuuttajaryhmiä vastaan, ja sen vuoksi sen oli pakko liittää ne osaksi Rooman hallintoa. Ensimmäisenä tätä politiikkaa toteutti keisari Avitus (joka seurasi Petronius Maximusta Rooman ryöstön jälkeen vuonna 455), joka onnistui kruunatuksi keisariksi juuri visigoottien sotilaallisen tuen ansiosta; Visigoottien kuningas Theodoric II odotti kuitenkin roomalaismyönteisyydestään huolimatta jotain vastapalvelusta Avitukselle antamastaan tuesta, ja siksi hän sai uudelta keisarilta luvan kampanjoida Espanjassa swabeja vastaan; swabeja hävitettiin lopulta, mutta visigoottien joukot tuhosivat Espanjaa, ja ne saivat rikkaan saaliin.

Toinen ongelma, joka aiheutui tästä barbaarien kanssa sovittelevasta politiikasta, oli se, että barbaarivaltojen ottaminen mukaan keisarikunnan poliittiseen elämään lisäsi niiden joukkojen määrää, joiden oli tunnustettava keisari, mikä lisäsi sisäisen epävakauden riskiä: Jos ennen keisarin oli saatava tunnustusta Italian ja Gallian maa-aristokratioilta ja Italian, Gallian ja Illyricumin kenttäarmeijoilta sekä itäiseltä keisarikunnalta, nyt keisarin oli saatava tunnustusta myös keisarikuntaan liitetyiltä barbaariryhmiltä (visigootit, burgundit jne.). ), mikä lisää poliittisen epävakauden riskiä.

Avituksen hallinto jäi lyhytaikaiseksi: italialaisen armeijan kenraalit Majoran ja Ricimerus käyttivät hyväkseen Espanjaan lähteneiden visigoottien poissaoloa ja syrjäyttivät Avituksen vuonna 457. Uusi keisari Majoran ei saanut tunnustusta Galliassa ja Hispaniassa: Avituksen kannattajina olleet visigootit, burgundit ja maanomistajat kapinoivat Majorania vastaan. Uusi keisari värväsi vahvan joukon barbaaripalkkasotilaita ja onnistui armeijansa voimalla saamaan visigoottien, burgundien ja gallialaisten maanomistajien tunnustuksen, ja Gallia ja Hispania saatiin takaisin valtakunnalle. Majoranin suunnitelmana oli kuitenkin saada Afrikka takaisin vandaaleilta, jotka olivat vuonna 455 vallanneet viimeiset valtakunnan hallussa olleet alueet; Majoran oli itse asiassa tietoinen siitä, että ilman Afrikasta saatavia verotuloja valtakunta ei pystyisi elpymään. Tätä varten hän perusti voimakkaan laivaston hyökätäkseen Afrikkaan, mutta vandaalit tuhosivat sen Espanjan satamiin ankkuroituneena pettureiden avulla. Majoran joutui sen vuoksi luopumaan retkikunnasta, ja palattuaan Italiaan hänet syöstiin Ricimeruksen käskystä vallasta (461).

Ricimer asetti Liberius Severuksen nukkekeisariksi, mutta Konstantinopoli ja Gallian ja Illyricumin komentajat (Aegidius ja Marcellinus) eivät tunnustaneet häntä. Saadakseen länsigoottien ja burgundien tuen Aegidiusta vastaan Ricimeruksen oli luovutettava Narbonne (462) länsigoottien haltuun ja annettava burgundien vallata Rhonen laakso. Hän tajusi pian virheensä ja valitsi Severuksen keisariksi ja tapatti hänet (465). Poliittisen vakauden puute, joka johtui liian monista voimista, johti tilanteen heikkenemiseen ja keisareiden nopeaan vaihtumiseen; kolmen asian oli tapahduttava, jotta imperiumin lopullinen kaatuminen voitaisiin välttää:

Ricimer ja Itä-Rooman keisarikunta sopivat suunnitelmasta, jolla pelastettiin Rooman länsiosa tuholta. Vuonna 467 idästä nimitettiin uusi läntinen keisari Antemius, ja vastineeksi läntinen valtakunta saisi itäiseltä valtakunnalta sotilaallista tukea retkelle vandaaleita vastaan. Heatherin mukaan voitokas retki vandaaleita vastaan olisi estänyt läntisen valtakunnan tuhon:

Antemius saapui Ravennaan vuonna 467, ja hänet tunnustettiin keisariksi sekä Galliassa että Dalmatiassa. Roomalais-gallialainen runoilija Gaius Sollius Sidonius Apollinaris omisti hänelle panegyrikin, jossa hän toivoi menestystä retkikunnalleen vandaaleita vastaan. Vuonna 468 Leo valitsi Basiliskin Karthagon vastaisen sotaretken ylipäälliköksi. Suunnitelma laadittiin itäisen keisarin Leon, läntisen keisarin Antemiuksen ja kenraali Marcellinuksen, joka nautti tiettyä itsenäisyyttä Illyricumissa, yhteisymmärryksessä. Basiliscus purjehti suoraan Karthagoon, kun taas Marcellinus hyökkäsi Sardiniaan ja valloitti sen, ja kolmas joukko, jota komensi Edessan Herakleios, laskeutui Libyan rannikolle Karthagon itäpuolelle ja eteni nopeasti. Marcellinus ja Herakleios olivat jo valloittaneet Sardinian ja Libyan, kun Basiliscus ankkuroitui Mercuriuksen niemelle, nykyiseen Cape Boniin, noin kuudenkymmenen kilometrin päähän Karthagosta. Genseric pyysi Basiliskiä antamaan hänelle viisi päivää aikaa laatia rauhanehdot. Neuvottelujen aikana Genseric kuitenkin kokosi omat aluksensa, täytti osan niistä polttoainemateriaalilla ja hyökkäsi yöllä yllättäen keisarillisen laivaston kimppuun laukaisemalla brulottia vartioimattomiin vihollisaluksiin, jotka tuhoutuivat. Suurimman osan laivastosta menetettyä retkikunta epäonnistui: Herakleios vetäytyi aavikon yli Tripolitaniaan ja piti asemansa siellä kaksi vuotta, kunnes hänet kutsuttiin takaisin; Marcellinus vetäytyi Sisiliaan.

Retkikunnan epäonnistuminen johti Länsi-Rooman valtakunnan nopeaan tuhoon kahdeksassa vuodessa, sillä sen verotulot eivät enää riittäneet puolustamaan valtakuntaa hyökkääjiä vastaan, ja lisäksi suuret summat, jotka käytettiin, aiheuttivat Itä-Rooman valtakunnan budjetille tappiota, mikä esti sitä auttamasta Länsi-Rooman valtakuntaa. Rahapulan vuoksi valtio ei esimerkiksi pystynyt enää takaamaan Noricumia puolustaville varuskunnille säännöllistä palkkaa ja riittävää varustusta, jotta barbaariryöstäjät olisivat voineet torjua heidät tehokkaasti, kuten Pyhän Severinuksen elämässä kerrotaan; jossain vaiheessa palkkauksen keskeytyessä Noricumin varuskunnat joutuivat hajalleen, vaikka ne jatkoivat jonkin aikaa alueen puolustamista ryöstäjiä vastaan kaupunkien miliiseinä.

Galliassa kuitenkin visigoottien kuningas Euricus, joka tajusi valtakunnan äärimmäisen heikkouden ja totesi, että retkikunta vandaaleita vastaan oli epäonnistunut, valloitti vuosien 469 ja 476 välisenä aikana koko jäljellä olevan roomalaisen Gallian Loiren eteläpuolella kukistaen sekä Antemiuksen Italiasta lähettämät armeijat että paikalliset varuskunnat. Vuonna 475 keisari Julius Nepot tunnusti visigootit valtakunnasta ja kaikista Euricuksen valloituksista riippumattomaksi valtioksi. Kun keisarikunta oli nyt supistunut Italiaan (Dalmatia ja Pohjois-Gallia olivat edelleen roomalaisia, mutta irtautuneet), verotulot olivat supistuneet niin paljon, etteivät ne riittäneet edes Italian roomalaisen armeijan maksamiseen, sillä se koostui nyt lähes kokonaan Tonavan takaa tulleista barbaareista, jotka olivat olleet aikoinaan Hunnien valtakunnan alamaisia. Ricimerus oli värvännyt nämä Odoacerin johtamat germaanisten foederattien joukot noin vuonna 465, ja ne olivat osallistuneet Ricimeruksen ja Antemiuksen väliseen sisällissotaan, joka päättyi Antemiuksen murhaan ja Rooman ryöstöön vuonna 472. Koska keisarikunnan oli nyt vaikea maksaa heille palkkaa, nämä foederati-joukot kapinoivat vuonna 476, mikä johti lopulta keisarikunnan kaatumiseen Italiassa.

Vaikka onkin totta, että hyökkäykset aiheuttivat verotulojen vähenemisen, mikä väistämättä vaikutti armeijan laatuun ja määrään, tämä tekijä ei yksinään tee imperiumin lopullista tuhoa väistämättömäksi: Itä-Rooman valtakunta joutui samanlaiseen kriisiin 7. vuosisadalla, kun se menetti suurimman osan Balkanin alueesta, jonne slaavit tunkeutuivat, sekä Syyrian, Egyptin ja Pohjois-Afrikan kukoistavat maakunnat, jotka arabit valloittivat. Huolimatta siitä, että Itäinen valtakunta menetti suuren osan verotuloistaan, se ei romahtanut; se jopa onnistui osittain toipumaan 10. ja 11. vuosisadalla Makedonian dynastian aikana. Pääkaupungin strateginen sijainti, jota suojasivat sekä meri että mahtavat ja lähes voittamattomat Theodoksen muurit, edisti varmasti itäisen imperiumin selviytymistä, mutta on otettava huomioon myös se, että idässä keisari ei ollut menettänyt valtaa armeijan barbaarijohtajille, toisin kuin hänen läntinen kollegansa.

Jos läntinen keisari olisi kyennyt säilyttämään tehokkaan auktoriteettinsa, ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että läntinen valtakunta olisi säilynyt, kenties rajoittuen vain Italiaan; lännessä keisari kuitenkin menetti kaiken valtansa barbaariperäisten armeijanjohtajien, kuten Ricimerin ja hänen seuraajansa Gundobadon, eduksi. Odoacer vain laillisti tosiasiallisen tilanteen, toisin sanoen keisarin hahmon todellisen hyödyttömyyden, sillä hän oli nyt vain nukke barbaariperäisten roomalaisten kenraalien käsissä. Imperiumin loppu, ainakin Italiassa, voidaan tulkita pikemminkin sisäiseksi vallanvaihdokseksi, joka teki lopun vanhentuneesta instituutiosta, joka oli menettänyt kaiken tehokkaan vallan roomalais-arbarialaisten komentajien eduksi. Odoacer itse ei ollut ulkoinen vihollinen vaan barbaarista alkuperää oleva roomalainen kenraali, joka kunnioitti ja piti yllä roomalaisia instituutioita, kuten senaattia ja konsulaattia, ja jatkoi Italian hallitsemista itäisen keisarin virkamiehenä, mutta oli tosiasiallisesti riippumaton.

Romulus Augustuluksen syrjäyttäminen vuonna 476 jKr.

Koko Italia oli Odoacerin käsissä, jonka sotilaat julistivat kuninkaaksi. Odoacer ei kuitenkaan aikonut hallita Italiaa monista germaanisista kansallisuuksista koostuvan barbaarilauman kuninkaana, vaan hän aikoi hallita Italiaa Ricimeruksen, Gundobaduksen ja Oresteksen seuraajana eli keisarillisena virkamiehenä; käytännössä Odoacer ei aikonut irrottaa Italiaa Rooman valtakunnasta. Odoacer luopui kuitenkin edeltäjiensä tekemästä farssista, jossa nimitettiin nukkekeisari, jolla ei todellisuudessa ollut minkäänlaista valtaa, sillä kaikki todellinen valta oli barbaarien magister militumilla; hän aikoi hallita Italiaa magister militumina ja näin ollen Konstantinopolin keisarin virkamiehenä säilyttäen samalla armeijan muodostaneiden barbaarijoukkojen kuninkaan arvonimen. Tätä silmällä pitäen Odoacer huolehti siitä, että Romulus Augustuksen syrjäyttäminen tapahtui luopumisen muodossa, ja sai Rooman senaatin lähettämään senaattoreista koostuvan valtuuskunnan Romuluksen nimissä Konstantinopoliin ilmoittamaan itäiselle keisarille asioiden uudesta järjestyksestä. Rooman senaatin lähettiläät saapuivat itäisen keisari Zenon eteen ja ilmoittivat hänelle, että:

Samaan aikaan Zenonin hoviin saapui Julius Nepotin lähettämiä sanansaattajia, jotka pyysivät itäiseltä keisarilta apua läntisen valtaistuimen takaisin saamiseksi. Zenon kieltäytyi Nepotin avunpyynnöstä ja muistutti senaatin edustajia siitä, että heidän idästä vastaanottamansa kaksi keisaria olivat saaneet huonon lopun, sillä toinen heistä oli tapettu. (Sitten hän pyysi heitä palauttamaan Nepotin Italiaan ja sallimaan hänen hallita sitä keisarina.) Hän pyysi senaatin edustajia palauttamaan Nepotin Italiaan ja antamaan hänen hallita sitä keisarina. Hän kuitenkin lähetti Odoacerille diplomin, jossa hänelle myönnettiin patriisin arvonimi, ja kirjoitti hänelle, kehui hänen käytöstään ja pyysi häntä osoittamaan oikeamielisyytensä tunnustamalla karkotetun keisarin (Nepos) ja sallimalla tämän palata Italiaan.

Dalmatia pysyi kuitenkin Julius Nepotin käsissä, joka oli vielä muodollisesti Länsi-Rooman keisari. Nepot ei kuitenkaan koskaan palannut Dalmatiasta, vaikka Odoacer oli lyönyt kolikoita hänen nimissään. Toukokuun 9. päivänä 480 kreivitär Viator ja Ovida tappoivat Nepotin Salonan lähellä. Kuolemansa jälkeen Zenon vaati Dalmatiaa idälle, mutta Odoacer ennakoi sitä, ja Nepotin koston varjolla hän kävi sotaa Ovidia vastaan ja valloitti sitten alueen, joka liitettiin Italiaan. Historiantutkija John Bagnell Bury pitääkin vuotta 480 läntisen valtakunnan todellisena loppuvuotena.

Soissonsin kuningaskunta, Länsi-Rooman valtakunnan viimeinen erillisalue Pohjois-Galliassa, säilyi vielä muutaman vuoden, mutta frankit valloittivat sen vuonna 486. On tärkeää huomata, että koska itäinen keisari ei ollut tunnustanut häntä, Konstantinopolin hovi piti Romulus Augustusta vallananastajana ja tunnusti edelleen Dalmatian maanpaossa hallinneen Julius Nepotin lailliseksi läntiseksi keisariksi, ja se vaati edelleen valtaistuinta.

Vaikka Odoacer muistetaan Italian ensimmäisenä kuninkaana (nimettömän Valesianuksen mukaan kruunajaiset pidettiin 23. elokuuta 476 Milanon ja Pavian valtauksen jälkeen, mutta Muratori pitää todennäköisempänä, että kruunajaiset pidettiin, kun Odoacer syrjäytti Romulus Augustuksen ja valloitti Rooman), hän ei koskaan käyttänyt purppuraa tai muita kuninkaallisia tunnuksia eikä lyönyt kolikoita kunniakseen. Tämä johtui siitä, että hän oli julistautunut muodollisesti idän keisarin alaiseksi, joten hän hallitsi Italiaa ”patriisina”.

Vuoden 476 tapahtumia on pidetty ”läntisen valtakunnan kaatumisena”, mutta J.B. Buryn mukaan tämä näkemys on virheellinen, sillä mikään valtakunta ei kaatunut vuonna 476, saati sitten ”läntinen valtakunta”. Hän toteaa, että perustuslaillisesti tuohon aikaan oli vain yksi Rooman valtakunta, jota hallitsi toisinaan kaksi tai useampi augustus. Interregnumin aikana lännessä idän keisarista tuli ainakin nimellisesti ja väliaikaisesti myös läntisten maakuntien keisari ja päinvastoin. Ja vaikka voitaisiinkin vastata, että aikalaiskirjoittajat kutsuivat Hesperium regnumiksi (läntinen valtakunta) niitä maakuntia, jotka olivat vuoden 395 jälkeen olleet Italiassa asuvan keisarin erillishallinnon alaisina, ja että läntisen valtakunnan kukistumisella tarkoitettiin läntisten keisareiden linjan päättymistä, voitaisiin vastustaa, että vuosi 480 on merkittävä päivämäärä, koska Julius Nepot oli viimeinen laillinen läntinen keisari, kun taas Romulus Augustus oli vain vallananastaja. On myös huomattava, että perustuslaillisesti Odoacer oli Ricimeruksen seuraaja ja että vuoden 476 tapahtumien synnyttämässä tilanteessa on huomattavia yhtäläisyyksiä Ricimeruksen kauden interregnum-jaksojen kanssa. Esimerkiksi vuosina 465-467 lännessä ei ollut keisaria; lisäksi perustuslaillisesta näkökulmasta katsottuna tuona kahden vuoden aikana idän keisari Leo I:stä tuli koko yhdistyneen keisarikunnan keisari, vaikka läntisten maakuntien tosiasiallinen määräysvalta oli barbaarimagister militum Ricimerilla. Tilanne vuonna 476 oli siis monessa suhteessa samanlainen kuin vuosina 465-467: perustuslailliselta kannalta Italia palautui vuodesta 476 alkaen Konstantinopolissa hallitsevan Rooman keisarin suvereniteetin alaisuuteen, mutta alueen tosiasiallinen hallinta oli Zenon puolesta hallinneen barbaarimagister militum Odoacerin käsissä. Ainoat olennaiset erot, joista ensimmäinen osoittautuisi merkitykselliseksi vasta jälkikäteen, olivat se, että keisaria ei enää valittaisi läntisestä osasta ja että ensimmäistä kertaa Italia oli muiden nyt menetettyjen maakuntien tavoin osoittamassa kolmasosaa maastaan barbaarien liittolaisille.

J.B. Bury ei kuitenkaan kiellä, etteikö vuoden 476 tapahtumat olisi ollut perustavanlaatuisen tärkeä tapahtuma, sillä ne edustavat perustavanlaatuista vaihetta valtakunnan hajoamisprosessissa. Vuonna 476 barbaarit asutettiin ensimmäistä kertaa Italiaan, ja he saivat kolmanneksen maasta, aivan kuten oli tapahtunut federaattien kanssa muissa maakunnissa. Tutkijan mukaan Odoacerin germaanien asuttaminen oli alku sille prosessille, jonka myötä Italia joutui itämerensuomalaisten ja lombardien, frankkien ja normannien käsiin.

Ravennan ja Malcon kanslian kirjaamot

Romulus Augustuksen aikalaiset eivät heti tunnustaneet sitä, että Romulus Augustuksen valtaistuimelta syrjäyttäminen osui yksiin Rooman kukistumisen kanssa, sillä he eivät havainneet mitään todellista epäjatkuvuutta. Ensimmäinen vahvistus tästä löytyy Consularia Italicasta, joka on Ravennan keisarillisen kanslian kirjoittama kronikka. Vaikka Oresteksen tappio ja tappaminen kuvataankin negatiivisessa sävyssä:

Romulus Augustuksen valtaistuimelta syrjäyttämisestä ja Länsi-Rooman valtakunnan tuhosta ei ole pienintäkään mainintaa yhdelläkään rivillä. Odoacer sen sijaan saa myönteisen arvion:

Tämä johtui siitä, että Romulus Augustusta, jota itäinen keisari ei ollut tunnustanut, pidettiin vallananastajana (hän oli anastanut purppuran Julius Nepokselta, joka joutui pakenemaan Dalmatiaan vuonna 475). Consularia Italica ei siis kuvaile Odoaceria bysanttilaisen tapahtumaversion mukaisesti tuhannen vuoden ikäisen Rooman valtion lopettamisena vaan Romulus Augustuksen tyrannian ja vallankaappauksen lopettamisena. Loppujen lopuksi lännen keisari Julius Nepot oli yhä virassa, vaikkakin maanpaossa Dalmatiassa. Ravennan kanslian näkemyksen mukaan vuonna 476 viimeistä läntistä keisaria ei siis suinkaan syrjäytetty, jolloin valtakunta olisi päättynyt; Julius Nepot, vaikka hän olikin maanpaossa Dalmatiassa, oli itse asiassa muodollisesti edelleen läntisenä keisarina virassa, ja hän pysyi virassaan vuoteen 480 asti, jolloin hänet murhattiin salaliitossa. Consularia Italica ei kerro lainan anastajan Romulus Augustuksen valtaistuimelta syrjäyttämisestä, mutta se kirjoittaa kuitenkin Julius Nepoksen murhan Dalmatiassa vuonna 480: tämän lähteen mukaan hän oli viimeinen läntinen keisari. Kuten Zecchini kuitenkin toteaa, ”edes Nepotuksen kuolemalle ei anneta epookinomaista tai erityisen tärkeää roolia”. Ravennan byrokraattisten rekisterien versio on siis oikeudellis-konstitutionaalinen versio, joka heijasti Konstantinopolin näkökulmaa, jonka mukaan vuoden 480 jälkeenkään mikään valtakunta ei ollut kaatunut, koska ”idässä oli yhä jäljellä roomalainen keisari Zeno, jonka valtikan alla kaksi partes Imperii -osavaltiota yhdistyivät automaattisesti uudelleen läntisen kollegansa poissa ollessa”.

Jopa kreikkalaiset nykyhistorioitsijat eivät anna vuodelle 476 mitään merkitystä ja pitävät Julius Nepoksen murhaa vuonna 480 paljon tärkeämpänä tapahtumana kuin vuotta 476. Esimerkkinä tästä on historioitsija Malchus, jonka teoksesta on säilynyt vain fragmentteja. Konstantinopolin patriarkka Fotiuksen yhdeksännellä vuosisadalla laatimassa Malchuksen teoksen tiivistelmässä ei mainita lainkaan Romulus Augustuksen valtaistuimelta syrjäyttämistä, kun taas Nepotin salamurha mainitaan. Tämä seikka ei ole ratkaiseva, sillä Romulus Augustuksen poisjättäminen on saattanut olla yhteenvetoa tehneen patriarkan yksinkertainen laiminlyönti, mutta Malchuksen teoksesta on säilynyt katkelmia, jotka koskevat Rooman senaatin vuonna 476 lähettämää lähetystöä, jossa ilmoitettiin Odoacerin vallankaappauksesta. Malchus, vaikka hän suhtautuukin vihamielisesti keisari Zenon politiikkaan, ei tässä tapauksessa poikkea Bysantin virallisesta versiosta vuodelta 476; hänen tuomionsa Odoacerista on myönteinen eikä poikkea Consularia Italican tuomiosta; kuten Consularia Italica, myös Malchus pitää vuoden 480 tapahtumia tärkeämpinä kuin vuoden 476 tapahtumia. Zecchini päättelee, että ”Ravennan kanslia, Konstantinopolin hovi ja bysanttilainen yleinen mielipide eivät antaneet Romulus Augustuksen kukistumiselle mitään epookin arvoa: jos jotakin, niin vuosi 480 oli heille etuoikeutettu päivämäärä, joka jätti vain yhden keisarin, itäisen, eloon ja loi uuden ja joiltakin osin huolestuttavan tilanteen, jota ei kuitenkaan pidetty lainkaan lopullisena ja korjaamattomana”.

Marcellin ja Giordane

Kuudennella vuosisadalla ihmiset alkoivat kuitenkin ymmärtää, että Rooman valtakunta oli nyt historiaa, vaikka sen itäinen osa säilyikin. Kreivi Marcellinuksen, Justinianuksen aikaisen itäisen Rooman kronikoitsijan, kronikka kertoo vuoden 476 kohdalla:

Sama lause löytyy goottilaisen historioitsija Giordanen Geticasta, joka oli ilmeisesti käyttänyt Marcellinia yhtenä lähteenään. On huomionarvoista, että kaupungin perustamisvuosi 709 osuu yksiin vuoden 43 kanssa.

Vuonna 519 Simmachus, roomalainen senaattori, joka teki yhteistyötä Theodoricin Pohjanmaan hallituksen kanssa Italiassa, oli kirjoittanut kadonneen Historia Romanan, joka joidenkin arvelujen mukaan oli Marcellinin ja Giordanen yhteinen lähde. Tämän arvelun mukaan Simmachus oli sitä mieltä, että Romulus Augustuksen syrjäyttäminen oli tapahtuma, joka johti Rooman valtion loppumiseen. Simmachuksen väitetty mielipide ilmentäisi Rooman senaatin tai ainakin sen osan (gens Anicia) mielipidettä, joka paheksui Theodoricin hallintoa ja pani katkerasti merkille, että läntinen valtaistuin oli ollut tyhjillään vuodesta 476 lähtien ja että ajan myötä mahdollisuus sen uudelleen valtaistuimen palauttamiseen hupeni ja hupeni. Marcellin yksinkertaisesti tukeutui tähän kadonneeseen teokseen, ja hänestä tuli ensimmäinen bysanttilainen kirjailija, joka tunnusti läntisen imperiumin kaatumisen Romulus Augustuksen syrjäyttämisen yhteydessä. Marcellinin sanat näyttävät kuvaavan imperiumin tuhoa peruuttamattomana prosessina.

Zecchinin mukaan on itse asiassa mahdollista, että finis Romae -tietoisuuden alkaminen lännessä ajoittuu ennen Simmachuksen teoksen julkaisemista. Teesinsä tueksi hän käyttää Rooman keisareiden luetteloa Theodosius I:stä Anastasiukseen, joka on latinankielinen asiakirja, joka on laadittu vuosina 491-518. Luettelo päättyi lauseeseen, jonka mukaan vuodesta 497 alkaen ei enää olisi keisareita vaan ainoastaan kuninkaita, ja Theodorik määriteltiin asiakirjassa ”goottien ja roomalaisten kuninkaaksi Rooman lain mukaan”. Lisäksi keisarit on numeroitu vain Romulus Augustukseen asti, kun taas seuraavat, Zenon ja Anastasius, on mainittu ilman numerointia. On mahdollista, että asiakirjan laatija on halunnut tehdä eron Rooman todellisten keisareiden ja vain itäisen osan keisareiden välille Romulus Augustuksen syrjäyttämisen jälkeen jättämällä Zenon ja Anastasiuksen numeroimatta. Zecchini päättelee tämän asiakirjan perusteella, että ”jo ennen vuotta 518 lännessä oli selvää, että Romulus Augustulus oli ollut Rooman viimeinen keisari”. Tätä näkemystä vahvistaa entisestään Eugippiuksen noin vuonna 511 kirjoittaman Pyhän Severinuksen elämässä oleva kohta, jossa todetaan, että tuolloin Rooman valtakunta oli jo historiaa (”…per id temporis, quo Romanum constabat Imperium…”, joka voidaan kääntää ”…koska tuolloin, kun Rooman valtakunta oli olemassa…”). Pyhän Severinuksen elämä osoittaa siis, että jo vuonna 511 Rooman valtakunnan katsottiin lännessä kaatuneen; Zecchinin mukaan oli kuitenkin odotettava Symmachuksen Historia Romanan julkaisemista, ennen kuin tämä ajatus levisi itään myös Marcellinuksen kronikan ansiosta.

Vaikka sekä Jordan että Marcellin tunnustavat vuoden 476 läntisen Rooman valtakunnan eli Roomassa sijainneen Rooman valtakunnan kaatumisajankohdaksi, he eivät tunnusta vuotta 476 Rooman valtakunnan kaatumisajankohdaksi; itse asiassa valtakunnan itäinen osa oli edelleen olemassa. Marcellin nimittääkin Bysantin asukkaita ”roomalaisiksi”, ja niin tekee myös Jordan. Vuonna 551 kirjoittamassaan Romana-teoksessa Giordane toteaa, että hänen teoksensa aiheena olisi, ”miten Rooman valtio alkoi ja kesti, miten se alisti käytännössä koko maailman ja miten se kesti mielikuvituksessa tähän päivään asti ja miten kuninkaiden sarja jatkui Romuluksesta ja sen jälkeen Octavius Augustuksesta Justinianus Augustukseen”. Giordane siis kirjoittaa, että Rooman valtakunta oli vielä vuonna 551 olemassa, vaikka lisäys ”mielikuvituksessa” viittaa siihen, että goottilainen historioitsija piti valtakuntaa varjona entisestä itsestään, niin taantuva se oli. Itse asiassa teoksen loppupäätelmä on hyvin pessimistinen: kuvailtuaan barbaarien tuhoja kaikissa keisarikunnan provinsseissa, Totilan Pohjanmaalla Italiassa, Mauriceilla Afrikassa, Kosroes I:n sasanialaisilla idässä ja slaaveilla Balkanilla, Giordane toteaa lopuksi: ”Tällaisia ovat Rooman valtion kärsimykset, jotka johtuvat bulgarialaisten, antiikilaisten ja slaavien jokapäiväisistä hyökkäyksistä.” Giordane toteaa, että Rooman valtio on joutunut kärsimään. Jos joku haluaa tietää heistä, tutustukoon konsulien vuosikertomuksiin ja historiaan ilman halveksuntaa, ja hän löytää modernin valtakunnan, joka on tragedian arvoinen. Ja hän tietää, miten se syntyi, miten se laajeni ja miten se valloitti kaikki käsissään olevat maat ja miten se menetti ne jälleen tietämättömille hallitsijoille. Olemme parhaan kykymme mukaan käsitelleet tämän, jotta ahkera lukija saisi lukemisen kautta laajemman tietämyksen näistä asioista.

Kuudennen vuosisadan loppupuolella kirkkohistorioitsija Evagrius Scholasticus kommentoi Romulus Augustuksen syrjäyttämistä kirkkohistoriassaan seuraavasti:

Virheellisen ajoituksen lisäksi (Romulus Augustusta ei syrjäytetty vuonna 1303 ab urbe condita vaan vuonna 1229 eaa.) on huomattava, että vaikka Marcellinus korosti, että Romulus Augustus oli viimeinen läntisten keisarien sarjassa, joka alkoi Augustuksesta, Evagrius asetti hänet vastakkain Rooman legendaarisen perustajan Romuluksen kanssa. Voidaan siis päätellä, että kun lännessä painotettiin sitä, että Romulus Augustus oli ollut viimeinen läntinen keisari, idässä, jossa keisarit jatkoivat hallitsijuuttaan, ”huomio kiinnitettiin Rooman loppumiseen läntisen imperiumin päämajana”.

Nykyaikainen historiankirjoitus

Vaikka vuoden 476 tulkinta Rooman valtakunnan kaatumisajankohdaksi oli jo kuudennella vuosisadalla alkanut levitä sekä lännessä että idässä, kaikki lähteet eivät kuitenkaan pitäneet sitä merkityksellisenä ajankohtana. Cassiodorus jättää kronikassaan jopa vuoden 476 kohdalla mainitsematta Romulus Augustuksen syrjäyttämisen Odoacerin toimesta. Tämä johtunee siitä, että Theodoricin kanssa yhteistyötä tehneelle Cassiodorukselle gootit jatkoivat Rooman historiaa, joten ”Romulus Augustuluksen syrjäyttämisellä ei voinut olla paljon merkitystä tällaisessa perspektiivissä”; lisäksi Cassiodorus halusi luultavasti välttää riskin, että hänen työnantajansa (Theodoric) olisi esitetty laittomana hallitsijana.

Jopa espanjalaisen Isidore Sevillan yleismaailmallisessa kronikassa (joka laadittiin 7. vuosisadalla), joka ulottui visigoottien kuningas Sisebuton ja ”roomalaisen” keisari Herakleios I:n hallituskausiin asti, ei mainita lainkaan Romulus Augustuksen syrjäyttämistä, toisin kuin Alarik I:n suorittamaa Rooman ryöstöä; Päinvastoin, kronikan loppuosassa, jossa jokainen luku on omistettu roomalaiselle keisarille, Honoriuksen ja Theodosius II:n yhteiselle valtakaudelle omistetun luvun jälkeen Honoriuksen jälkeisiä läntisiä keisareita (lukuun ottamatta lyhyttä mainintaa Valentinianus III:sta) ei edes käsitellä, toisin kuin itäisiä keisareita, joita Isidorius kutsuu ”roomalaisiksi keisareiksi” tout court, ja joille kaikki teoksen myöhemmät luvut on omistettu.

Pitkänobardien historioitsija Paul Deacon puolestaan pitää Historia Romanassaan (joka on kirjoitettu 8. vuosisadalla) erittäin tärkeänä vuotta 476, jota pidetään Rooman kaupungista käsin toimivan Rooman valtakunnan päättymispäivänä, kuten teoksen kahdesta kohdasta käy ilmi:

Paul Deacon, kuten Giordane ja Marcellinus, pitää kuitenkin vuoden 476 tapahtumia Länsi-Rooman valtakunnan eli Roomassa sijaitsevan Rooman valtakunnan tuhona, mutta ei Rooman valtakunnan tout courtin, joka muodollisesti jatkoi olemassaoloaan idässä: kuten Pohl toteaa, itse asiassa lause, jolla lombardialainen kirjoittaja julistaa läntisen Rooman valtakunnan kaatuneen Romulus Augustuksen myötä, ”viittaa ainoastaan Rooman valtakuntaan Roomassa”, ja Paavali Diakonin mielestä ”valtakunta oli selvästi edelleen olemassa, vaikkakin vain idässä”. Tämän vahvistukseksi lombardialainen kirjailija päättää teoksensa Romulus Augustuksen valtaistuimelta syöstyn valtaannousun sijasta Justinianuksen Italian takaisinvaltaukseen, mikä on merkki siitä, että myös vuoden 476 jälkeiset tapahtumat olivat hänen mielestään osa Rooman historiaa; Pohlin mukaan ”ei ole sattumaa, että Historia Romana päättyy Narsesin voittoon vuonna 552, joka ”palautti koko res publican hallintaan””.”. Itse asiassa sekä roomalaisten historiassa että myöhemmässä lombardien historiassa Paavali Diakoni käyttää termiä roomalaiset pääasiassa viittaamaan bysanttilaisiin. Giordane ja Marcellin (joka on itse bysanttilainen, vaikkakin latinankielinen) tekevät samoin, samoin kuin latinankieliset länsimaiset kirjailijat Johannes Biclarolainen, Isidore Sevillan, Bede kunnianarvoisa, Gregorius Toursilainen ja Fredegarius. Lisäksi itäisen valtakunnan asukkaat kutsuivat itseään romaioiksi (kreikaksi roomalaiset), vaikka he olivat pääasiassa kreikkaa eivätkä latinaa puhuvia, ja länsimaissa heitä pidettiin sellaisina aina 800-luvulle asti. Vasta sen jälkeen, kun paavin ja frankkien liitto johti Kaarle Suuren kruunaamiseen roomalaisten keisariksi jouluna 800, niistä, joita länsimaisissa lähteissä oli viime aikoihin asti kutsuttu roomalaisiksi, tuli graeceja ja heidän imperiumistaan Imperium Graecorum.

Jotkut historioitsijat ovat pitäneet barbaarihyökkäyksiä tai -vaelluksia tärkeimpänä syynä Länsi-Rooman valtakunnan lopulliseen romahdukseen, vaikka he ovatkin tunnustaneet Rooman valtion sisäiset rajoitukset, jotka helpottivat romahdusta. Toiset tutkijat ovat kuitenkin katsoneet, että pars occidentaliksen rappeutuminen ja tuhoutuminen johtui sisäisistä syistä tai pikemminkin suurista yhteiskunnallisista muutosvirroista, jotka vaikuttivat myöhäisroomalaisen keisarikunnan taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja poliittisiin instituutioihin niin, että ne aiheuttivat sen tuhon; joidenkin tutkijoiden mukaan tämä ei kuitenkaan selittäisi sitä, miksi itäisen Rooman keisarikunta, vaikka sillä oli samoja sisäisiä ongelmia kuin läntisellä keisarikunnallakin (ahdistava fiskaalisuus, kristinusko, despotismi), onnistui selviytymään 1400-luvulle asti. Toiset tutkijat (kuten Peter Brown) ovat kuitenkin kiistäneet imperiumin rappeutumisen ja romahduksen ja todenneet, että kyseessä oli pikemminkin suuri muutos, joka alkoi barbaarien hyökkäyksistä ja jatkui sen jälkeen, kun läntinen imperiumi oli muodollisesti päättynyt roomalais-arbarialaisten valtakuntien kanssa. Brown väitti, että tämä muutos tapahtui ilman äkillisiä taukoja ja huomattavan jatkuvuuden ilmapiirissä. Monet historioitsijat, kuten Walter Goffart, tukevat tätä teesiä.

Ulkoinen

Barbaarihyökkäysten vaihe, joka vaikutti Länsi-Rooman valtakunnan lopulliseen tuhoon, alkoi 4. vuosisadan lopulla, kun hunnien siirtyminen Itä-Eurooppaan sai lopulta muut barbaariväestöt tunkeutumaan valtakunnan rajoille välttääkseen joutumasta hunnien ikeen alle. Ensimmäinen merkki siitä, että viidennen vuosisadan barbaarihyökkäykset olivat strategisesti vaarallisempia kuin aiempien vuosisatojen barbaarihyökkäykset, tuli, kun gootit aiheuttivat Rooman armeijalle ikimuistoisen tappion Adrianopolin taistelussa (378), jossa jopa keisari Valens kuoli. Siitä lähtien barbaareja oli yhä vaikeampi pysäyttää, kunnes ne pyyhkäisivät valtakunnan länsiosan läpi 5. vuosisadalla.

Barbaarihyökkäykset olivat siis varmasti tärkein ulkoinen syy valtakunnan tuhoon. Ranskalaisen historioitsijan André Piganiolin (L”Empire Chrétien, 1947) mukaan ne olivat todellakin yksinomainen syy Länsi-Rooman valtakunnan tuhoon. Italialaisen historioitsijan Santo Mazzarinon (End of the Ancient World, Rizzoli, 1988) mukaan ne sen sijaan antoivat vain lopullisen sysäyksen poliittiselle, taloudelliselle ja sosiaaliselle rakenteelle, joka oli yhtä kulunut kuin pars occidentalis. Itse asiassa keisarikunnan itäiset provinssit, jotka joutuivat ensimmäisinä kärsimään barbaarien vaikutuksesta (visigootit pyyhkäisivät 4. vuosisadan lopulla Kreikassa ja Balkanilla), eivät hajonneet näiden hyökkäysten alle, vaan kykenivät torjumaan ja sulauttamaan ne itseensä ja ohjaamaan ne sitten läntiseen osaan, joka sen sijaan hajosi täysin näiden vaikutusten alle.

Heatherin mukaan Rooman valtion ”sisäiset rajoitukset” helpottivat barbaarien menestystä, mutta ilman barbaarihyökkäyksiä (ja niistä johtuvia keskipakoisvoimia) imperiumi ei olisi koskaan kaatunut pelkästään sisäisten syiden vuoksi:

Sisäinen

Useiden historioitsijoiden mukaan valtakunnan suhteettoman suuri koko teki siitä hallitsemattoman keskuksesta käsin, ja siitä seurannut jako länsimaiseen ja itämaiseen osaan vain nopeutti sen tuhoa ja suosi hyökkääviä barbaareja. Englantilainen valistusajan historioitsija Gibbon väitti, että juuri Theodosiuksen pojat ja pojanpojat aiheuttivat keisarikunnan lopullisen romahduksen: he luovuttivat heikkoutensa vuoksi hallinnon eunukkeille, kirkon piispoille ja keisarikunnan barbaareille.

Mutta enemmän kuin itse jako, joka lopulta tuhosi vain länsiosan, olivat pikemminkin sisäiset ristiriidat, jatkuvat anastukset ja armeijan poliittinen valta, joka 3. vuosisadasta lähtien valitsi ja syrjäytti keisareita mielensä mukaan, jotka horjuttivat syvästi valtakunnan sisäistä vakautta. Länsi-Rooman valtakunta, joka oli sosiaalisesti ja kulttuurisesti vähemmän yhtenäinen, taloudellisesti vähemmän vauras, vähemmän keskitetty ja poliittisesti vähemmän järjestäytynyt kuin Itä-Rooman valtakunta, joutui pitkällä aikavälillä maksamaan tästä epävakaudesta. Näin ollen yksi tärkeimmistä syistä imperiumin tuhoon oli armeijan kurittomuus, joka korostui enemmän lännessä kuin idässä, jossa keskusvalta oli vahvempi.

Kurittomuus johtui tietysti myös armeijan barbarisaatiosta, joka ajan mittaan muuttui yhä vähemmän roomalaiseksi ja koostui yhä enemmän germaanista alkuperää olevista sotilaista (myös täyttääkseen väestömäärän vähenemisestä ja Rooman kansalaisten asevelvollisuuden vastustamisesta johtuvia aukkoja), jotka integroitiin armeijaan ensin palkkasotureina legioonien rinnalle ja sitten yhä suuremmassa määrin foederateina, jotka säilyttivät kansalliset tapansa elää ja käydä sotaa. Tuloksena oli nimellisesti roomalainen armeija, joka oli kuitenkin yhä vieraampi yhteiskunnalle, jota sen oli määrä edustaa ja suojella.

Taloustieteilijä Angelo Fusari on todennut, että Rooman talouden kyvyttömyys kehittyä dynaamiseksi taloudeksi prinsiipiaatin aikana, huolimatta tuon ajan hajautetuista ja kevyistä poliittisista rakenteista, oli vika, joka johti Rooman rappioon. Teknologian pysähtyneisyys, uusien markkinoiden puuttuminen ja ”porvarillisen” kulttuurin puute estivät kaupan ja teollisuuden alalla toimivaa ratsastajaluokkaa ennakoimasta Rooman talouden ”kapitalistisen” kehityksen aikaa. Tämä ikkuna sulkeutui, kun valtakunta perustettiin, mikä pelasti valtakunnan hajoamiselta ja 3. vuosisadan taloudelliselta ja poliittiselta kriisiltä, mutta samalla sille oli ominaista taloudellinen dirigismi, hallinnollinen keskittäminen ja sosiaalinen sääntely. Kun pars orientalis -alueella hallitsijan totalitarismi hyväksyttiin ongelmitta, mikä johtui myös Bysantin kirkon samastumisesta keisarilliseen valtaan, paikallisen aristokratian kunnioituksesta ja itämaisen despotismin vuosituhantisesta perinteestä, pars occidentalis -alueella antiikin Rooman aristokratia ja Rooman kirkko olivat usein keisarillisen vallan tiellä, usein kaukana Urbesta (keisarilliset toimipaikat Milanossa, Trierissä ja sitten Ravennassa) huolimatta siitä, että Rooma oli edelleen keisarikunnan asukasluvultaan suurin kaupunki.

Nämä poliittiset tekijät, jotka liittyivät taloudelliseen tilanteeseen, joka oli köyhtynyt väestökadon, maaseudun uudisasukkaiden ja kaupunkien porvariston pakenemisen sekä kansalaisten ja talonpoikien häikäilemättömän verotusjärjestelmän vuoksi, vaikuttivat osaltaan siihen, että roomalainen yhteiskunta Italiassa ja läntisissä provinsseissa muuttui erittäin epävakaaksi. Keskusvallan hylkääminen ilmeni kaikkien sotana kaikkia vastaan: antiikin Rooman aristokratia barbaariarmeijan johtajia vastaan, maanomistajat maaorjuutta pakenevia uudisasukkaita vastaan, kansalaiset ja talonpojat veroviranomaisia vastaan. Länsi-Rooman valtakunnassa vallitsi siis laajalle levinnyt anarkia, joka heikensi valtakunnan vastustuskykyä barbaarien uutta painostusta vastaan.

Marxilaisen koulukunnan historioitsijoiden, kuten Friedrich Engelsin, mukaan Rooman valtakunta kaatui, kun orjallinen tuotantotapa, jota suuret valloitussodat eivät enää ruokkineet, väistyi feodaalisen talousjärjestelmän tieltä, joka perustui kolonialismiin ja siten keskiajalle tyypilliseen maanomistukseen ja maaorjuuteen.

Taloustieteilijä ja sosiologi Max Weber korosti taantumista rahataloudesta luonnolliseen talouteen, joka oli seurausta valuutan devalvoitumisesta, inflaation kiihtymisestä ja kaupan kriisistä, joka johtui osittain tuotannon pysähtymisestä ja kaupan epävarmuuden lisääntymisestä.

Venäläisen historioitsijan Mihail Ivanovitš Rostovtsevin mukaan talonpoikaisjoukkojen kapina (pako maaseudulta) kaupungin eliittiä vastaan johti sisäisen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden katoamiseen.

Viimeaikaiset arkeologiset kaivaukset (Antiokiassa) ja ilmatutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että myöhäisempien valtakuntien talous elpyi selvästi neljännellä vuosisadalla sekä lännessä että idässä (vaikka itä olikin vauraampi), sanoo Heather. Talouden elpymistä rajoitti kuitenkin melko jäykkä ”yläraja”, jonka yli tuotanto ei voinut kasvaa: useimmissa maakunnissa tuotanto oli jo silloisen tekniikan mukaisella enimmäistasolla. Valtakunnan talous ja yhteys hallinnollisen keskuksen ja eri paikallisten todellisuuksien välillä perustui myös siihen, että armeija ja lait suojasivat rajoitettua maanomistajakuntaa, joka maksoi vastavuoroisesti veroja valtakunnalle. Barbaarien tulo johti keskipakoisvoimiin, jotka erottivat paikalliset realiteetit valtakunnan keskuksesta. Kun barbaarit miehittivät valtakunnan sisäisiä alueita, maanomistajat, jotka tunsivat itsensä puolustuskyvyttömiksi ja jotka eivät voineet lähteä vihollisen valtaamalta alueelta, koska heidän etulyöntiasemansa perustui heidän maahansa (kiinteistöönsä), josta he eivät voineet luopua, joutuivat tukemaan uusia isäntiään yrittäessään säilyttää maansa ja välttääkseen mahdollisen takavarikoinnin. Lisäksi alemmat luokat, joita myöhäinen keisarillinen verotus ahdisti, tukivat barbaarihyökkääjiä.

Mielenkiintoinen hypoteesi on historioitsija Santo Mazzarinon esittämä ja taloustieteilijä Giorgio Ruffolon omaksuma hypoteesi: hellenistisroomalaisen sivilisaation näennäisesti homogeenisen pinnan alle syntyi vähitellen muinaisia pakattuja kansallisuuksia. Tämän pyrkimyksen vaikutukset olisivat ilmenneet lähinnä 5. vuosisadalla lännessä (Galliassa, Espanjassa ja Afrikassa) ja vasta 7. vuosisadalla idässä (Syyriassa ja Egyptissä). Tämä selittäisi sen, miten helposti romanisoitunut väestö sulautui lännen germaanisiin valloittajiin ja idän arabialaisiin valloittajiin.

Heatherin mukaan muutama rykmentti riitti yleensä tukahduttamaan sisäiset kapinat (kreivi Theodosius onnistui tukahduttamaan kapinan Britanniassa vuonna 368 vain neljällä rykmentillä), joten ilman massiivista ulkoista hyökkäystä autonomiset paineet eivät koskaan voineet johtaa keisarikunnan romahdukseen; vain jos kaikki keisarikunnan provinssit kapinoisivat kerralla, tällainen romahdus olisi uskottava.

Jotkut historioitsijat ja filosofit (erityisesti 1700-luvun valistus: Montesquieu, Voltaire, Edward Gibbon) pitävät kristinuskoa läntisen Rooman valtakunnan tuhon pääsyynä. Heidän teesinsä mukaan kristinusko oli heikentänyt roomalaisten sotilaallista asemaa, sillä rohkaisemalla mietiskelevään ja rukoilevaan elämään ja kyseenalaistamalla perinteiset pakanalliset myytit ja kultit kristinusko oli vienyt heiltä heidän muinaisen taisteluhenkensä ja jättänyt heidät barbaarien armoille (Voltaire väitti, että valtakunnassa oli nyt enemmän munkkeja kuin sotilaita). Lisäksi kristinuskon leviäminen oli aiheuttanut uskonnollisia kiistoja, jotka lopulta heikensivät keisarikunnan yhtenäisyyttä ja nopeuttivat sen tuhoa.

Tuntuu kuitenkin melko kaukaa haetulta päätellä, että voima, joka toimi Itä-Rooman valtakunnassa yhteenkuuluvuuden suuntaan, toimi Länsi-Rooman valtakunnan hajoamisen suuntaan. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että älymystön keisareita koskevat ideologiat vaihtelivat keisarikunnittain idässä ja lännessä. Itä omaksui Eusebius Kesarealaisen muotoileman ideologian (sakralisoitu basileus), kun taas länsi omaksui Pyhän Ambrosiuksen ja Augustinuksen ideologian (imperator pius, jota ei ole jumalallistettu ja joka on kirkon alainen, jonka takaaja hän on). Itse asiassa ei ole sattumaa, että juuri lännessä Theodosius joutui kahdesti kumartumaan rukoukseen Milanon yksinkertaisen piispan Ambrosiuksen edessä. On totta, että Tertullianuksen ja Marseillen Salvianuksen kaltaisten merkittävien kristittyjen avoimesta riemusta tappioiden ja hyökkäysten edessä on todisteita. Mutta yhtä paljon on todistuksia tuskasta ja katkeruudesta, kuten Pyhän Hieronymuksen todistus. Tai jopa dokumentoidut muistot piispoista, jotka johtivat aseellista vastarintaa barbaareja vastaan ja korvasivat pakenevan roomalaisen miliisin. Pyhä Augustinus puolestaan väitti, että kristittyjen ainoa oikea kotimaa oli taivaallinen ja että ihmisten kaupungit olivat tuhoutuneet, ei kristittyjen vian vuoksi vaan heidän hallitsijoidensa vääryyksien seurauksena. Voidaan siis sanoa, että kristityt eivät yleisesti ottaen taistelleet barbaareja vastaan (toisin kuin idässä, jossa kristinusko muodosti jonkinlaisen kansallisen liikkeen, joka vastusti päättäväisesti barbaareja), mutta he eivät myöskään sabotoineet valtakuntaa.

Kristinuskon roolia läntisen imperiumin romahtamiseen osallistumisessa – ei sen määräämisessä – olisi nykyään arvioitava uudelleen ja kiinnitettävä siihen erityistä huomiota:

Korruptiolla ja Rooman suuruuden tehneen antiikin tasavallan tapojen hylkäämisellä sekä keisareiden despotismilla oli joidenkin historioitsijoiden mukaan myös huomattava vaikutus Rooman rappioon ja lopulliseen tuhoon. Montesquieun ja muiden historioitsijoiden mukaan idän pehmeiden ja korruptoituneiden tapojen vaikutuksesta roomalainen yhteiskunta hylkäsi lopulta perinteiset tasavaltaiset hyveet, jotka olivat edistäneet imperiumin ekspansiivisuutta ja lujuutta. Ensimmäiset rappion merkit olivat siis nähtävissä jo ensimmäisellä vuosisadalla jKr., kun Neron, Caligulan, Commoduksen ja Domitianuksen kaltaiset keisarit tyrannisoivat. Näkökulma, jonka levittämisestä oli kiinnostunut roomalainen, senaattia lähellä oleva tai traditionalistinen (Publius Cornelius Tacitus, Cassius Dione Cocceianus, Ammianus Marcellinus) tasavaltalaisideologian historiankirjoitus. Tämäkään ei kuitenkaan selitä sitä, miksi despoottinen, kreikkalais-itämainen Bysantin valtakunta onnistui vastustamaan barbaarihyökkäyksiä niin hyvin, toisin kuin läntinen valtakunta.

Roomalais-arbarialaiset valtakunnat

Viimeisen keisarin Romulus Augustuksen syrjäyttämisen ja Länsi-Rooman keisarikunnan päättymisen (476 jKr.) jälkeisenä aikana vakiintuivat uudet valtakunnat (niin sanotut latinalaisgermaaniset tai roomalais-arbarialaiset valtakunnat), joita oli muodostunut entisiin Rooman provinsseihin 5. vuosisadan hyökkäyksistä lähtien ja jotka olivat aluksi olleet muodollisesti riippuvaisia valtakunnasta.

Kuningaskunta oli ainoa valloittajien kehittämä uusi poliittinen instituutio, vaikka germaanikansojen sisällä olikin merkittäviä eroja. Yhteenvetona voidaan sanoa, että barbaarikuningaskunnassa ei ollut vallanjakoa, vaan kaikki valta oli keskitetty valloitusoikeudella hankitun kuninkaan käsiin, niin että julkiset asiat sekoittuivat hänen henkilökohtaiseen omaisuuteensa ja valtakunnan käsite henkilöön, joka käytti poliittista valtaa ja huolehti alamaistensa sotilaallisesta suojelusta, ja vaati heiltä vastineeksi uskollisuutta. Barbaarikansojen monarkia ei ollut alueellinen vaan kansallinen, eli se edusti samaan heimoon syntyneitä.

Huolimatta siitä tuhoisasta roolista, joka hyökkäävillä kansoilla oli usein valloitetuissa maissa, lähes kaikki uudet valtakunnat olivat itse äärimmäisen haavoittuvia ja joissakin tapauksissa hyvin pieniä. Jotkin, kuten burgundit Rhônen altaan alueella tai suebit (toiset, kuten vandaalit tai pohjanmaalaiset, romahtivat Bysantin hyökkäyksen alla, joka yritti rakentaa uudelleen valtakunnan yhtenäisyyden. Espanjassa asuvien visigoottien ja entisissä gallialaisissa maakunnissa asuvien frankkien uskonnot sen sijaan säilyivät hengissä, mikä johtui sekä paikallisen väestön ja hyökkääjien nopeasta integroitumisesta että niiden yhteistyöstä kirkon ja latinalaisen älymystön edustajien kanssa.

Italia Odoacerin ja Theodoricin aikana

Roomalais-arbarialaisten kuningaskuntien eri tapauksista käsittelemme erityisesti Odoakerin ja Theodoriksen johtaman Italian kuningaskunnan tapausta myös siksi, että he pitivät roomalaisen hallintojärjestelmän voimassa ja hallitsivat niemimaata Konstantinopolin keisarin puolesta Italian patriiseina. Toisin kuin muut läntisen imperiumin alueet, Italia oli ainakin nimellisesti edelleen osa Rooman valtakuntaa, jonka kotipaikka oli Konstantinopoli, ja ensin Odoacer ja sitten Theodorik olivat perustuslaillisesti pelkkiä varakäräjiä, jotka hallitsivat niemimaata Bysantin keisarin puolesta. Roomalaisen oikeuden tutkija Horatius Licanderin mukaan ”ensin Odoacer ja myöhemmin Theodoric toimivat Rooman keisarin – siitä lähtien Konstantinopolin ainoan ja vakinaisen keisarin – nimissä ja puolesta keisarillisina virkamiehinä (patricii ja magistri militum praesentales): Rooma ja länsi jatkoivat olemassaoloaan, vaikkakin nyt keisarillisen poliittisen vallan reuna-alueena”.

Odoacer säilytti roomalaisen hallintojärjestelmän koskemattomana ja hallitsi yhteistyössä Rooman senaatin kanssa, jonka vaikutusvaltaisimpien senaattoriperheiden, kuten Decii ja Anicii, jäsenet saivat Odoacerin aikana korkeita kunnianosoituksia ja asemia. Esimerkiksi senaattorit, kuten Basileios, Venantius, Decius ja Manlius Boethius, saivat himoitun konsulin arvonimen ja olivat joko Rooman kaupunkiprefektejä tai praetoriumin prefektejä; Simmachus ja Sividus olivat sekä konsuleita että Rooman prefektejä, kun taas Cassiodorus sai valtiovarainministerin viran. Samalla kun Odoacer palkitsi senaattoriperheitä myöntämällä korkeat virat Rooman senaatin vaikutusvaltaisimmille jäsenille, hän salli Rooman kaupungin prefektin pysyä virassaan vain yhden vuoden ajan, oletettavasti estääkseen sitä, että yksikään prefekti saisi poliittisen merkityksen, joka olisi vaarallinen barbaarimagister militumille.

Rooman aatelisto joutui osallistumaan entistä enemmän Italiaa puolustavien sotajoukkojen ylläpitoon. Maanomistajat joutuivat luovuttamaan kolmanneksen maastaan Odoacerin barbaarisotilaille ja heidän perheilleen. On kuitenkin mahdollista, että Odoacerin armeijan tarpeet tyydytettiin ilman jakoperiaatteen jyrkkää soveltamista. Jos maanomistajia olisi tosiasiassa pakkolunastettu laajamittaisesti, olisi ollut tuskin uskottavaa, että he olisivat tehneet yhteistyötä Odoacerin kanssa niin uskollisesti kuin lähteet osoittavat.

Nepotin murhan jälkeen Odoacerin ja keisari Zenon suhteet paranivat, ja keisari alkoi tunnustaa Odoacerin vuosittain nimittämät läntiset konsulit. Keisarin ja hänen sotamestarinsa (magister militum) väliset suhteet Italiassa olivat kuitenkin aina epävarmat, ja vuonna 486 suhteet katkesivat lopullisesti. Odoacerin epäiltiin tukeneen, vaikkakin vain epäsuorasti, kenraali Illon kapinaa, ja kun Odoacer valmisteli sotaretkeä keisarikunnan Illyrian provinsseihin, joita Pohjolakit tuolloin uhkasivat, Zeno yritti estää sen yllyttämällä Rugia hyökkäämään Italiaan. Odoacer kuitenkin ennakoi heidän hyökkäyksensä hyökkäämällä Noricumiin, kukisti heidät ja tuhosi heidän valtakuntansa. Tämä huolestutti Zenonia, joka päätti lähettää Theodoricin Pohjanmaan sotilaat häntä vastaan.

Seuraavina vuosina idän keisari Zeno lähetti Pohjanmaan kuninkaan Theodoricin Italiaan päästäkseen eroon tämän epämiellyttävästä läsnäolosta, jotta hän voisi syrjäyttää vallananastaja Odoacerin ja hallita niemimaata Bysantin valtakunnan puolesta. Näin ollen myös Italiaan muodostui roomalais-arbarialainen valtakunta, kuten Galliaan, Espanjaan ja Afrikkaan. Theodoriikki osoitti, että hän halusi ja näytti pystyvänsä saavuttamaan germaanivähemmistön ja italialaisen enemmistön sulautumisen: hän saattoi koko Italian ja saaret suvereniteettiinsa, saavutti kansainvälistä kunnioitusta ja arvovaltaa, pyrki yhteistyöhön aristokratian kanssa ja sai sen osittain aikaan säilyttäen samalla Rooman hallintorakenteen; lisäksi hän loi arianisuudestaan huolimatta kunnioittavat suhteet Rooman kirkkoon.

Keisarit Zenon ja Anastasius olivat siirtäneet oikeuden nimittää yksi vuoden konsuleista ensin Odoacerille ja sitten Theodorikille. Vuodesta 498 lähtien Theodoric nimitti yhden konsuleista. Kerran, vuonna 522, keisari Justinus salli Theodoriksen nimittää molemmat konsulit, Simmachuksen ja Boethiuksen. Theodoriikolla oli kuitenkin konsulin valintaa koskeva rajoitus: hänen oli oltava Rooman kansalainen, ei gootti. Vuonna 519 sääntöön tehtiin kuitenkin poikkeus, kun Theodoricin vävy Eutaric nimitettiin konsuliksi. Sen vahvistukseksi, että kyseessä oli poikkeus sääntöön, voidaan kuitenkin todeta, että kyseisessä tapauksessa nimityksen ei tehnyt Theodoric vaan keisari itse, joka teki erityispalveluksen goottien kuninkaalle. Rajoitukset, jotka sulkivat gootit pois konsulinviran piiristä, ulottuivat myös siviilivirkoihin, jotka säilytettiin Pohjanmaan vallan aikana, kuten oli tapahtunut Odoacerin kohdalla. Italiassa oli edelleen pretoriaaniprefekti, ja kun Theodorik valloitti Provencen, myös Gallian pretoriaaniprefektin virka palautettiin. Rooman kirkkoherra oli edelleen virassa, samoin kuin kaikki maakuntien maaherrat, jotka oli jaettu kolmeen ryhmään: consulares, correctores ja praesides. Magister officiorumin, kahden valtiovarainministerin ja palatsin kvestorin virat säilytettiin myös. Lisäksi gootit suljettiin pois patriisien kunniatehtävistä, lukuun ottamatta Theodoricia itseään, joka oli saanut sen keisarilta. Rooman senaatti, johon gootit eivät saman periaatteen mukaisesti voineet kuulua, kokoontui edelleen ja hoiti samoja tehtäviä kuin viidennellä vuosisadalla. Theodorik tunnusti virallisesti, että sillä oli samanlainen auktoriteetti kuin hänellä itsellään. Vaikka kaikki siviilivirat oli varattu roomalaisille, sotilasvirkojen kohdalla tilanne oli päinvastainen. Itse asiassa roomalaiset suljettiin kokonaan pois Theodoricin armeijasta, joka oli kokonaan goottilainen. Theodoric oli armeijan komentaja, magister militum.

Pohjanmaalaisten lukuisat rajoitukset johtuivat siitä, että he, aivan kuten Odoacerin aiemmin asuttamat germaanit, eivät olleet Rooman kansalaisia vaan Rooman alueella oleskelevia ulkomaalaisia; toisin sanoen heillä oli laillisesti sama asema kuin Rooman alueella oleskelevilla palkkasotureilla, ulkomaalaisilla matkustajilla tai panttivangeilla, mutta he saattoivat milloin tahansa palata kotiinsa Rooman rajan yli. Näin ollen vain Rooman kansalaisia koskevia lakeja, kuten avioliittoa ja perintöä koskevia lakeja, ei sovellettu gootteihin. Goottien kannalta voimassa olivat vain ne lait, jotka olivat osa ius communea, eli ne, joita sovellettiin kaikkiin Rooman alueella asuviin riippumatta siitä, oliko heillä Rooman kansalaisuus vai ei. Näiden oletusten perusteella ei ole sattumaa, että Theodoriuksen edikti julistettiin osana ius communea, sillä se oli osoitettu sekä roomalaisille että gootille, ja sen täytyi siksi olla oikeudellisesti pätevä molemmille. Goottien oikeudellisen aseman vuoksi Theodoriikin valtaa rajoitti vielä yksi konkreettinen rajoitus: hän ei voinut myöntää goottien Rooman kansalaisuutta, joka oli varattu vain keisarille. Koska he eivät olleet Rooman kansalaisia vaan palkkasotilaita, Pohjanmaan sotilaat tuomittiin sotilastuomioistuimessa, mikä oli Rooman lain mukaista, sillä sen mukaan sotilaat tuomittiin sotilastuomioistuimessa. Tässä tapauksessa Theodorik puuttui tosiasiassa hallitsemiensa Rooman kansalaisten oikeuksiin. Kaikki roomalaisten ja goottien väliset oikeudenkäynnit käytiin näissä sotatuomioistuimissa, joita johti comes gothorum; roomalainen lakimies oli aina läsnä arvioijana, mutta sotatuomioistuimilla oli joka tapauksessa taipumus suosia gootteja. Keisarin tavoin Theodorikilla oli ylin kuninkaallinen tuomioistuin, joka saattoi kumota minkä tahansa alemman tuomioistuimen päätöksen. Näin ollen voidaan sanoa, että germaanikuninkaat vakiinnuttivat tehokkaan valtansa Italiassa juuri oikeuden alalla, toisin kuin lainsäädännön alalla.

Sen lisäksi, että Theodorik oli Konstantinopolin keisarin, jonka nimissä hän hallitsi roomalaisia alamaisiaan Italiassa, sotamestari ja patriisimies, hän oli myös kansansa, pohjanmaalaisten, kuningas. Hän ei kuitenkaan koskaan ottanut vastaan rex Gothorumin virkaa, vaan tyytyi Odoacerin tavoin pelkkään rexin arvonimeen. Theodoriikki katsoi luultavasti, että sana rex oli riittävän sopiva ilmaisemaan sitä, että hän oli tosiasiallisesti sekä germaanisten että roomalaisten alamaisiensa hallitsija, vaikka jälkimmäisten kohdalla kyse oli itse asiassa ”näennäisvaltaisuudesta”, koska Theodoriikki hallitsi heitä Konstantinopolin korkeana virkamiehenä.

Vaikka Theodorik säilytti myöhäisroomalaisen hallintojärjestelmän, hän toi kuitenkin myös uudistuksia ja asetti roomalaisten instituutioiden rinnalle goottien johtaman hallinto- ja byrokratiakoneiston, jolla oli keskittämissuuntauksia. Licanderin mukaan tämä oli yhtä kuin Italian muuttaminen goottilaiseksi protektoraatiksi itäisen keisarin virallisella suostumuksella. Theodoricin aikana Italia jaettiin comitivae-aluekuntiin, joista kukin oli goottilaisen komin valvonnassa. Goottien komiitit tuomitsivat myös goottien välisissä oikeudenkäynneissä sekä goottien ja roomalaisten välisissä oikeudenkäynneissä, joskin jälkimmäisessä tapauksessa heitä avusti roomalainen tuomari. Raja-alueet, kuten Rhaetia ja Dalmatia, asetettiin ducesien tai principesien alaisuuteen. Theodorik antoi myös uskollisille goottilaisille virkamiehille, niin sanotuille saionesille, tehtäväksi pitää keskustan ja periferian väliset yhteydet vahvoina.

Odoacerin hallinnon jatkuvuutta Theodoricin hallinnon kanssa helpotti se, että osa Odoacerin roomalaisista ministereistä siirtyi Pohjanmaan hallitsijan palvelukseen, eikä myöskään alaisina olleissa virkamiehissä todennäköisesti tapahtunut muutoksia. Theodoricin tavoitteena oli sivistää kansaansa integroimalla se roomalaiseen sivistykseen, mutta hän ei yrittänyt sulauttaa näitä kahta kansaa toisiinsa: hänen ainoana tavoitteenaan oli varmistaa, että nämä kaksi kansaa voisivat elää rauhanomaisesti yhdessä. Niinpä roomalaiset ja pohjanmaalaiset olivat edelleen uskonnon ja oikeudellisen aseman jakamia ja elivät yhdessä kahtena erillisenä ja erillisenä kansana. Theodoriuksen uskontopolitiikka oli kuitenkin suvaitsevaista, toisin kuin vandaalien ja frankkien. Hänen periaatteenaan ei ollut pakottaa kääntymään arianismiin vaan suvaita kaikkia uskontoja, sillä hän piti epäoikeudenmukaisena pakottaa alamaisiaan kääntymään arianismiin tai johonkin muuhun uskontoon vastoin heidän tahtoaan. On periytynyt anekdootti, jonka mukaan Theodorik teloitti katolisen diakonin, joka oli kääntynyt arianismiin, saadakseen kuninkaan suosion. Vaikka tämän anekdootin todenperäisyyttä epäilläänkin, se vahvistaa entisestään Theodoricin mainetta uskonnollisesti suvaitsevaisena hallitsijana. Vaikka Theodoriikki ei koskaan yrittänytkään todella yhdistää näitä kahta kansaa, hän onnistui silti pitämään kiinni vaikeasta ihanteesta, jonka mukaan hän kohtelisi kaikkia alamaisiaan, olivatpa he sitten gootteja tai roomalaisia, syrjimättä.

Heti kun Justinianuksen setä Justinus I nousi valtaistuimelle vuonna 518 Anastasiuksen seuraajana, Theodorikus aloitti neuvottelut uuden keisarin kanssa, jotta tämän seuraaja goottien valtaistuimelle saataisiin määritettyä. Theodorikilla ei ollut poikia, mutta hänen tyttärensä Amalasunta oli saanut opetusta Roomassa, ja hän oli mennyt naimisiin Eutarikin kanssa vuonna 515, josta syntyi kolme vuotta myöhemmin poika Atalarik. Theodoric aikoi Atalaricin olevan hänen seuraajansa. Vaikka gooteilla oli oikeus valita oma kuninkaansa, valinta oli tehtävä keisarin suostumuksella, sillä tulevan kuninkaan oli oltava myös keisarin varakuningas ja sotamestari Italiassa. Justinus I hyväksyi Theodoricin suunnitelman ja nimitti Eutarikuksen hyväksymisen merkiksi konsuliksi vuodeksi 519, vaikka gootit oli tiukasti suljettu pois konsulin tehtävistä, ellei keisari itse nimittänyt heitä.

Justinianuksen ja paavi Ormisdan kautta toteutettu Rooman ja idän välinen kirkollinen jälleenyhdistyminen johti nopeasti muutokseen goottilaisen kuninkaan suvaitsevaisessa politiikassa. JB Buryn mukaan, vaikka Justinianus ei enonsa ensimmäisten hallituskausien aikaan todennäköisesti ollut vielä päättänyt lakkauttaa goottien varakuninkuutta Italiassa ja palauttaa keisarin suoraa valtaa Italiassa, oli selvää, että kirkollisen yhtenäisyyden palauttaminen oli ensimmäinen askel, joka oli otettava goottien vallan kukistamiseksi. Vaikka skisman olemassaolo ei sovittanutkaan italialaisia katolilaisia yhteen goottien hallinnon kanssa, se vähensi heidän halukkuuttaan solmia läheisiä poliittisia suhteita Konstantinopoliin.

Kun eräät Rooman senaatin keisarille osoittamat kirjeet siepattiin, jotkin kirjeen kohdat tulkittiin Theodoricin hallitusta vahingoittaviksi, ja erityisesti patriisimies Faustus Albinuksen asema vaarantui. Maanpetoksesta syytettyä Albinusta puolusti Boethius, joka väitti rohkeasti, että koko senaatti, Boethius itse mukaan lukien, oli vastuussa Albinuksen teoista; tätä puolustusta pidettiin Boethiuksen ja koko senaatin syyllisyystunnustuksena, ja Boethiusta itseään syytettiin maanpetoksesta, hänet pidätettiin ja erotettiin virastaan, ja hänen tilalleen tuli Cassiodorus. Boethius teloitettiin maanpetoksesta, kun taas Albinuksen myöhempi kohtalo on tuntematon. Boetiuksen ollessa oikeudenkäynnissä senaattorit julistautuivat omasta kohtalostaan huolestuneina syyttömiksi ja hylkäsivät näin Boetiuksen ja Albinuksen. Ainoa, joka puolusti kahta oikeudenkäynnin kohteena ollutta miestä, oli senaatin johtaja Simmachus, joka maksoi valinnastaan joutumalla pidätetyksi, vietiin Ravennaan ja teloitettiin.

Goottien aatelisto paheksui Amalasuntan hallintoa ja sai pian selville juonen häntä vastaan. Hän kirjoitti Justinianukselle ja kysyi, olisiko hän valmis ottamaan hänet vastaan Konstantinopolissa, jos hän joutuisi hätätilanteeseen. Keisari vastasi myöntävästi ja valmisteli Dyrrhachiumissa sijaitsevan asuinpaikan Amalasuntan vastaanottoa varten tämän mahdollisella matkalla Konstantinopoliin. Amalasunta onnistui kuitenkin tukahduttamaan kapinan teloittamalla kolme tärkeintä salaliittolaista, joten hän kutsui takaisin laivan, jonka oli määrä viedä hänet Dyrrhachiumiin, ja jäi Ravennaan. Amalasuntalla oli serkku Theodatus, joka oli saanut klassisen koulutuksen ja oli omistautunut Platonin filosofian opiskelulle; hän omisti tiloja Tosciassa ja oli laajentanut niitä raa”asti muiden maanomistajien kustannuksella, mikä aiheutti Toscian asukkaiden vastalauseet, jotka valittivat Amalasuntalle; tämä pakotti serkkunsa palauttamaan osan epäoikeudenmukaisesti takavarikoidusta maasta, mikä aiheutti tämän vihan serkkuaan kohtaan. Hän ei kuitenkaan ollut luonteeltaan kunnianhimoinen hallitsija; hänen ihanteenaan oli viettää elämänsä viimeiset vuodet himoiten Konstantinopolissa; itse asiassa kerrotaan, että kun kaksi itäistä piispaa oli tullut Roomaan teologisten kysymysten vuoksi, Theodatus käski heitä toimittamaan Justinianukselle viestin, jossa hän ehdotti, että hän luovuttaisi hänelle omaisuutensa Tosciassa vastineeksi suuresta rahasummasta, senaattorin arvonimestä ja luvasta asettua Konstantinopoliin. Yhdessä näiden kahden piispan kanssa oli saapunut keisarillinen virkamies Aleksanteri, joka syytti Amalasuntia vihamielisestä käytöksestä. Amalasunta vastasi syytöksiin ja muistutti palveluksistaan keisarille, esimerkiksi siitä, että hän antoi laivastonsa laskeutua Sisiliaan vandaalien vastaisen sotaretken aikana. Todellisuudessa Aleksanterin valitukset olivat vain harhautusta; Aleksanterin vierailun todellinen tarkoitus oli tehdä salainen sopimus regentin kanssa, jonka asema oli yhä epävakaampi, kun hänen poikansa Atalariksen terveys heikkeni. Saatuaan viestejä Amalasuntalta ja Theodatukselta Justinianus lähetti Italiaan uuden asiamiehen, Pietari Thessalonikilaisen, joka oli taitava diplomaatti.

Väestön väheneminen saavutti huippunsa goottilaisen sodan jälkeen. Pitkät vuosisadat kestäneet sodat, nälänhätä ja kulkutauti olivat puolittaneet Italian väkiluvun: Augustuksen ajan 8-10 miljoonasta asukkaasta oli goottilaisen sodan jälkeen enää 4-5 miljoonaa asukasta.

Sodan seuraukset tuntuivat Italiassa useiden vuosisatojen ajan, osittain siksi, että väestö oli jättänyt kaupungit ja hakeutunut maaseudulle tai paremmin suojelluille linnoitetuille kukkuloille, ja näin saatiin päätökseen viidennellä vuosisadalla alkanut maaseudun ja kaupunkikeskusten hylkäämisprosessi. Vaikka Prokopioksen uhriluvut saattavat olla liioiteltuja, voidaan arvioida, että suuri osa Italian väestöstä oli joutunut piiritysten, nälänhädän ja ruttojen uhreiksi.

Rooman kaupunki, jossa oli 400-luvulla vielä 600 000:sta miljoonaan asukasta, oli Theodoriksen valtakauden alkuun mennessä pudonnut dramaattisesti 100 000 asukkaaseen. Hän oli ollut niin huolissaan Rooman loiston palauttamisesta, että hän oli määrännyt kaupunkiin useita suuria rakennustöitä: muureja, viljavarastoja, akvedukteja ja hylätyn keisarillisen palatsin Palatineella. Theodoricin unelma kuitenkin kariutui goottien sotaan, jonka aikana Rooma piiritettiin kolme kertaa ja vastapuolen armeijat valloittivat sen kahdesti. Vuoden 540 tienoilla, Totilan takaisinvaltauksen jälkeen, kaupunki oli käytännössä hylätty ja matkalla kohti autiomaata: monet sen ympäristöstä olivat muuttuneet epäterveellisiksi soiksi, ja väkiluku oli enää enintään 20 000, joista suurin osa oli keskittynyt Pietarinkirkon ympärille. Se oli kunniaton loppu caput mundille, joka oli hallinnut suurta osaa tunnetusta maailmasta.

Vaikka joissakin propagandalähteissä puhutaan kukoistavasta ja uudestisyntyneestä Italiasta konfliktin päätyttyä, todellisuus on täytynyt olla aivan toisenlainen. Justinianuksen yritykset torjua verovirheitä Italiassa olivat turhia, ja vaikka Narses ja hänen alaisensa rakensivat monet goottien tuhoamista kaupungeista kokonaan tai osittain uudelleen, Italia ei onnistunut saamaan takaisin entistä vaurauttaan. Vuonna 556 paavi Pelagius valitti Arlesin piispalle lähettämässään kirjeessä maaseudun tilaa, joka oli ”niin lohduton, ettei kukaan pysty toipumaan”. Italian kriittisen tilanteen vuoksi Pelagiuksen oli pakko pyytää kyseistä piispaa lähettämään hänelle Etelä-Gallian paavin kartanoiden sadot sekä vaatteita Rooman kaupungin köyhille. Ruttoepidemia, joka tyhjensi Italian vuosina 559-562 ja jota seurasi nälänhätä, huononsi osaltaan maan oloja, jotka kärsivät jo ennestään Bysantin verotuksesta.

Luvatuista varoista huolimatta myös Rooma kamppaili sodasta toipumisen kanssa, ja ainoa tiedossa oleva korjattu julkinen rakennus kaupungissa on Totilan tuhoama ja vuonna 565 uudelleen rakennettu Salarian silta. Sota teki Roomasta autioituneen ja raunioituneen kaupungin: monet muistomerkit rappeutuivat, ja niistä 14 akveduktista, jotka olivat ennen sotaa toimittaneet kaupunkiin vettä, vain yksi, Belisariuksen korjaama Aqua Traiana, oli historioitsijoiden mukaan edelleen toiminnassa. Myös Rooman senaatissa alkoi peruuttamaton rappio, joka päättyi sen hajoamiseen 7. vuosisadan alussa: monet senaattorit muuttivat Bysanttiin tai joutuivat sodan aikana verilöylyyn. Sodan päättyessä Roomassa oli enintään 30 000 asukasta (vuosisadan alun 100 000 asukasta), ja se oli ajautumassa täydelliseen maallistumiseen, sillä se oli menettänyt monia käsityöläisiä ja kauppiaita ja samalla se oli ottanut vastaan paljon pakolaisia maaseudulta. Taantuma ei kuitenkaan koskenut kaikkia alueita: sodasta vähemmän kärsineet alueet, kuten Sisilia ja Ravenna, eivät näytä kärsineen merkittävästi konfliktin tuhoisista vaikutuksista, vaan ne säilyttivät vaurautensa.

Kun Justinianus 13. elokuuta 554 julisti Konstantinopolissa pragmaattisen sanctio pro petitione Vigilii -sanktion (”Pragmaattinen sanktio paavi Vigiliuksen vaatimuksille”), Italia palautettiin takaisin ”roomalaisten” alaisuuteen, vaikkei se ollutkaan vielä täysin rauhoitettu; Justinianus laajensi keisarikunnan lainsäädännön koskemaan Italiaa ja tunnusti goottien kuninkaiden tekemät myönnytykset lukuun ottamatta ”epäpuhdasta” Totilaa (jonka sosiaalipolitiikka näin ollen kumottiin, mikä johti senaattoriaristokratian palauttamiseen ja pakotti Totilan vapauttamat maaorjat palaamaan palvelemaan herrojaan). Hän lupasi varoja sodassa tuhoutuneiden tai vahingoittuneiden julkisten rakennusten jälleenrakentamiseen ja takasi, että veronkannossa esiintyneet väärinkäytökset korjattaisiin ja että varoja myönnettäisiin kulttuurin kukoistuksen edistämiseen.

Narses jäi Italiaan ylimääräisin valtuuksin ja organisoi uudelleen puolustus-, hallinto- ja verokoneiston; niemimaan puolustamista varten perustettiin neljä sotilasjoukkoa, yksi Forum Iuliille, yksi Trentoon, yksi Maggiore- ja Como-järvelle ja lopuksi yksi Graian ja Cottian Alpeille. Italia organisoitiin prefektuuriksi ja jaettiin kahteen hiippakuntaan, jotka puolestaan jaettiin maakuntiin. Sisilia ja Dalmatia erotettiin kuitenkin Italian prefektuurista: ensin mainitusta ei tullut osa mitään prefektuuria, vaan sitä hallitsi Konstantinopolista käsin toimiva preetori, kun taas jälkimmäinen liitettiin Illyricumin prefektuuriin; Sardinia ja Korsika olivat kuuluneet Afrikan prefektuuriin jo vandaalisodasta (533-534) lähtien. Prammatica Sanzionen mukaan maakuntien kuvernöörit oli määrä valita paikallisväestön, toisin sanoen notablejen ja piispojen, toimesta; tämän periaatteen tosiasiallinen soveltaminen herätti kuitenkin epäilyjä, sillä maakuntien kuvernöörit olivat jo pitkään olleet keskusvallan valvonnassa.

Jos ”Prammatica Sanzione” -teosta on uskominen, veroja ei korotettu goottilaiseen aikaan verrattuna, mutta ilmeisesti sodan tuhojen aiheuttamat vahingot vaikeuttivat niiden maksamista, ja lisäksi näyttää siltä, että Narses ei saanut Konstantinopolista mitään avustuksia, vaan hänen oli itse huolehdittava armeijan ja hallinnon ylläpidosta. Vuonna 568 Justinus II poisti Narsesin maaherran virasta ja korvasi hänet Longinuksella, kun roomalaiset olivat valittaneet liiallisesta verotaakasta.

Bysantin voittaessa goottisodan Italia ei kuitenkaan saavuttanut toivottua vakautta eikä Länsi-Rooman valtakuntaa uudistettu. Vuonna 568 niemimaalle tunkeutui uusi germaaninen väestö, lombardit, mikä johti maan syvään historialliseen jakautumiseen lombardien hallitsemiin alueisiin ja edelleen Bysantin hallussa oleviin alueisiin. Tämä johti siihen, että vain Itä-Rooman valtakunta oli enää pystyssä, ja nykyaikainen historiankirjoitus on sittemmin määritellyt sen Bysantin valtakunnaksi eikä Itä-Rooman valtakunnaksi.

Bysantin yritykset perustaa uudelleen läntinen valtakunta

Vuonna 527 Justinianus I kruunattiin idän keisariksi. Pitkän valtakautensa aikana hän onnistui valloittamaan takaisin suuren osan läntisestä valtakunnasta, myös Rooman: hän valloitti Italian itämaisilta Pohjanmaalta, Pohjois-Afrikan vandaaleilta ja Etelä-Espanjan visigooteilta. Välimerestä tuli siten jälleen kerran roomalaisten mare nostrum. Mutta vain lyhyeksi aikaa: Justinianuksen valloitukset osoittautuivat lyhytaikaisiksi uusien vihollisten (lombardit, avarit, arabit, bulgarialaiset) ilmaantuessa. Länsi-Rooman valtakunta oli kuitenkin vaarassa syntyä uudelleen 6. vuosisadalla. Itse asiassa itäiset keisarit Tiberius II ja Maurice suunnittelivat valtakunnan jakamista kahteen osaan: läntiseen osaan, jonka pääkaupunki oli Rooma, ja itäiseen osaan, jonka pääkaupunki oli Konstantinopoli. Tiberius II harkitsi asiaa uudelleen ja nimitti kenraali Mauritiuksen ainoaksi seuraajakseen. Maurice itse, joka oli testamentissaan ilmaissut aikovansa testamentata länsiosan pojalleen Tiberiukselle ja itäosan vanhimmalle pojalleen Theodosiukselle, tapettiin perheensä kanssa kapinassa.

Läntinen Rooman valtakunta syntyi tosiasiallisesti uudelleen yhdeksi vuodeksi 22. joulukuuta 619, kun Ravennan eunukki-eksarkki Eleutherius kruunautti itsensä joukkojensa toimesta lännen keisariksi nimellä Ismailius. Ravennan arkkipiispan neuvosta Eleutherius päätti marssia Roomaan saadakseen vallan perinteisen senaatin vahvistuksen. Hänen ajatuksensa Roomaan marssimisesta paljasti historioitsija Bertolinin mukaan ”tietoisuuden siitä, mitä Rooma, imperiumin ensimmäinen kotipaikka ja kehto, aina edusti antiikin keisarillisen perinteen iankaikkisena vartijana”. Se osoitti myös, että Roomassa oli aina ollut senaatti ja että sillä oli edelleen etuoikeus olla suvereenin vallan säilytyspaikka keisareiden kanssa kilpailevana ja että sillä oli oikeudellinen kyky vahvistaa uuden keisarin julistus. Itse asiassa Rooman senaatti, eikä paavi, oli ajatellut Ravennan arkkipiispaa ja kapinoivaa eksarkkia”. Saavuttuaan Castrum Luceoliin (lähellä nykyistä Cantianoa) Eleutherius kuitenkin kuoli sotilaidensa käsissä.

frankit, osmanit ja venäläiset

Bysantin valtakunnan lisäksi, joka oli Rooman valtakunnan ainoa ja laillinen seuraaja sen läntisen osan hajoamisen jälkeen, kolme muuta valtioyhteisöä vaati sen perintöä. Ensimmäinen oli Karoliininen valtakunta, jonka tavoitteena oli nimenomaan suuri hanke imperiumin palauttamiseksi länteen: tämän pyrkimyksen symboli oli frankkien kuninkaan Kaarle Suuren kruunaaminen ”roomalaisten keisariksi” paavi Leo III:n toimesta joulupäivänä 800. Toinen oli Osmanien valtakunta: kun Bysantin malliin valtiotaan perustaneet osmanit valloittivat Konstantinopolin vuonna 1453, Muhammed II perusti sinne pääkaupunkinsa ja julisti itsensä roomalaisten keisariksi. Muhammed II yritti myös vallata Italian ”valtakunnan yhdistämiseksi”, mutta paavin ja Napolin armeijat pysäyttivät turkkilaisten etenemisen kohti Roomaa Otrantossa vuonna 1480. Kolmas keisarien valtakunnan perilliseksi julistautunut valtio oli Venäjän keisarikunta, joka nimesi 1500-luvulla Moskovan, tsaarin vallan keskuksen, ”kolmanneksi Roomaksi” (Konstantinopolia pidettiin toisena Roomana).

Lukuun ottamatta näitä kolmea viimeistä valtiota, jotka väittivät olevansa keisarikunnan seuraajia, ja olettaen, että Rooman perinteinen perustamisajankohta pitää paikkansa, Rooman valtio kesti vuodesta 753 eKr. vuoteen 1461, jolloin Trebizondin keisarikunta (viimeinen Bysantin keisarikunnan osa, joka välttyi ottomaanien valloitukselta vuonna 1453) kaatui, eli yhteensä 2214 vuotta.

Pyhä Rooman valtakunta

Jouluna 800 paavi Leo III kruunasi frankkien kuninkaan Kaarle Suuren roomalaisten keisariksi. Myöhemmin Saksin Otto I muutti 10. vuosisadalla osan vanhasta Karoliinisesta valtakunnasta Pyhäksi Rooman valtakunnaksi. Pyhän Rooman keisarit pitivät itseään Bysantin keisarikunnan tavoin Rooman valtakunnan jatkajina paavin kruunajaisten ansiosta, vaikka tiukasti oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna kruunajaisilla ei ollut mitään perusteita silloisessa lainsäädännössä. Bysantti hallitsi tuolloin kuitenkin keisarinna Irene, joka oli länsimaisten kristittyjen silmissä naisena avioton sen lisäksi, että hän oli tappanut poikansa Konstantin VI:n saadakseen vallan ja hallitakseen yksin. Lisäksi Bysantilla ei ollut sotilaallisia keinoja eikä todellista intressiä puolustaa syitään.

Pyhä Rooman valtakunta eli kukoistuskautensa 1100-luvulla, jolloin se oli paavin ohella toinen varhaiskeskiajan eurooppalaisen yhteiskunnan kahdesta suurvallasta. Jo Fredrik Barbarossan ja kommuunien voittojen aikana keisarikunta alkoi taantua ja menettää alueensa todellisen hallinnan, erityisesti Italiassa, eri paikallisille autonomioille. Kunnat, herrat ja ruhtinaskunnat pitivät kuitenkin edelleen keisarikuntaa pyhänä ylikansallisena elimenä, josta ne saivat muodollisen oikeutuksen vallalleen, mistä ovat osoituksena lukuisat kalliilla hinnalla myönnetyt keisarilliset diplomit. Itse asiassa keisarilla ei kuitenkaan ollut mitään valtaa, ja hänen virkansa oli puhtaasti symbolinen, ellei sitä hoitanut erityisen vahva ja päättäväinen henkilö.

Vuonna 1648 Westfalenin rauhassa feodaaliruhtinaat tulivat käytännössä riippumattomiksi keisarista, ja Pyhä Rooman valtakunta supistui pelkäksi valtioiden liitoksi, joka oli vain muodollisesti yhdistynyt mutta tosiasiallisesti itsenäinen. Se jatkoi kuitenkin muodollista olemassaoloaan vuoteen 1806 asti, jolloin Ranskan keisari Napoleon Bonaparte pakotti keisari Franz II:n hajottamaan Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan ja ryhtymään Itävallan keisariksi.

Voltaire pilkkasi Pyhää Rooman valtakuntaa kuuluisalla lausunnollaan, jonka mukaan se ei ollut ”pyhä, ei roomalainen eikä valtakunta”.

lähteet

  1. Caduta dell”Impero romano d”Occidente
  2. Rooman valtakunnan tuho
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.