Bitwa pod Akcjum

Delice Bette | 28 stycznia, 2023

Streszczenie

Bitwa pod Actium była bitwą morską stoczoną pomiędzy flotą morską dowodzoną przez Oktawiana a połączonymi flotami zarówno Marka Antoniusza, jak i Kleopatry VII Filopatora. Bitwa miała miejsce 2 września 31 roku p.n.e. na Morzu Jońskim, w pobliżu dawnej rzymskiej kolonii Actium w Grecji i była kulminacją ponad dziesięcioletniej rywalizacji między Oktawianem i Antoniuszem.

Na początku 31 roku p.n.e., czyli w roku bitwy, Antoniusz i Kleopatra stacjonowali czasowo w Grecji. Marek Antoniusz posiadał 500 okrętów i 70 000 piechoty i rozbił swój obóz w Actium, a Oktawian, dysponujący 400 okrętami i 80 000 piechoty, przybył z północy i zajął Patrae oraz Korynt, gdzie z pomocą Marka Agryppy zdołał odciąć Antoniuszowi łączność z Egiptem na południe (przez Peloponez). Oktawian odniósł wcześniej wstępne zwycięstwo w Grecji, gdzie jego flota z powodzeniem przeprawiła przez Adriatyk wojska pod dowództwem Marka Agryppy. Oktawian wylądował w Grecji kontynentalnej, naprzeciwko wyspy Corcyra (współczesne Korfu) i udał się na południe, drogą lądową.

Uwięziona zarówno na lądzie, jak i na morzu, część armii Antoniusza zdezerterowała i uciekła na stronę Oktawiana (codziennie), a siły Oktawiana poczuły się na tyle swobodnie, by poczynić przygotowania do bitwy. Flota Antoniusza przepłynęła przez zatokę Actium na zachodnim wybrzeżu Grecji, w desperackiej próbie uwolnienia się od blokady morskiej. Tam właśnie flota Antoniusza stanęła naprzeciw znacznie większej floty mniejszych, bardziej zwrotnych okrętów pod dowództwem Gajusza Sosiusa i Agryppy. Antoniusz i jego pozostałe siły zostały oszczędzone tylko dzięki ostatniej próbie floty Kleopatry, która czekała w pobliżu. Oktawian ścigał ich i pokonał ich siły w Aleksandrii 1 sierpnia 30 r. p.n.e., po czym Antoniusz i Kleopatra popełnili samobójstwo.

Zwycięstwo Oktawiana pozwoliło mu umocnić władzę nad Rzymem i jego dominiami. Przyjął tytuł Princeps („pierwszy obywatel”), a w 27 r. p.n.e. otrzymał od senatu rzymskiego tytuł Augusta („czczony”). Stało się to imię, pod którym był znany w późniejszych czasach. Jako August zachował atrybuty przywróconego przywódcy republikańskiego, ale historycy na ogół postrzegają jego konsolidację władzy i przyjęcie tych zaszczytów jako koniec Republiki Rzymskiej i początek Cesarstwa Rzymskiego.

Sojusz Oktawiana, Marka Antoniusza i Marka Lepidusa, powszechnie znany jako Drugi Triumwirat, został odnowiony na pięcioletnią kadencję w Tarentum w 37 roku p.n.e. Triumwirat rozpadł się jednak, gdy Oktawian dostrzegł w Cezarionie, wyznaniowym synu Juliusza Cezara i królowej Egiptu Kleopatry VII, poważne zagrożenie dla swojej władzy. Doszło do tego, gdy Marek Antoniusz, drugi najbardziej wpływowy członek triumwiratu, porzucił swoją żonę, siostrę Oktawiana, Oktawię Mniejszą. Następnie przeniósł się do Egiptu, by rozpocząć długotrwały romans z Kleopatrą, stając się de facto ojczymem Cezariona. Oktawian i większość rzymskiego senatu postrzegali Antoniusza jako przywódcę ruchu separatystycznego, który groził rozbiciem jedności Republiki Rzymskiej.

Prestiż Oktawiana i, co ważniejsze, lojalność jego legionów zostały wzmocnione przez dziedzictwo Juliusza Cezara z 44 roku p.n.e., na mocy którego został on oficjalnie przyjęty jako jedyny syn Cezara i jedyny prawowity spadkobierca jego ogromnego majątku. Antoniusz był najważniejszym i najbardziej utytułowanym starszym oficerem w armii Cezara (magister equitum) i dzięki swoim osiągnięciom militarnym domagał się znacznego poparcia politycznego wśród żołnierzy i weteranów Cezara. Zarówno Oktawian, jak i Antoniusz walczyli przeciwko wspólnym wrogom w wojnie domowej wyzwolicieli, która wybuchła po zabójstwie Cezara.

Po latach lojalnej współpracy z Oktawianem, Antoniusz zaczął działać niezależnie, co w końcu wzbudziło podejrzenia jego rywala, że dąży do zostania jedynym panem Rzymu. Gdy opuścił Oktawię Mniejszą i przeniósł się do Aleksandrii, by zostać oficjalnym partnerem Kleopatry, wielu rzymskich polityków podejrzewało, że próbuje on zostać niekontrolowanym władcą Egiptu i innych wschodnich królestw, jednocześnie zachowując dowództwo nad licznymi rzymskimi legionami na Wschodzie. Jako osobiste wyzwanie dla prestiżu Oktawiana, Antoniusz próbował uzyskać akceptację Cezariona jako prawdziwego spadkobiercy Cezara, mimo że spuścizna nie wspominała o nim. Antoniusz i Kleopatra formalnie wynieśli Cezariona, wówczas 13-letniego, do władzy w 34 r. p.n.e., nadając mu tytuł „króla królów” (Donacje Aleksandryjskie). Takie uprawnienie było postrzegane jako zagrożenie dla rzymskich tradycji republikańskich. Powszechnie uważano, że Antoniusz ofiarował kiedyś Cezarionowi diadem. Oktawian rozpoczął więc wojnę propagandową, piętnując Antoniusza jako wroga Rzymu i twierdząc, że zamierza on w imieniu Cezariona ustanowić monarchię nad Imperium Rzymskim, omijając rzymski senat. Mówiono też, że Antoniusz zamierza przenieść stolicę cesarstwa do Aleksandrii.

Gdy Drugi Triumwirat formalnie wygasł ostatniego dnia 33 roku p.n.e., Antoniusz napisał do senatu, że nie życzy sobie ponownej nominacji. Miał nadzieję, że senat uzna go za obrońcę przed ambicjami Oktawiana, który, jak przypuszczał, nie byłby skłonny porzucić swojego stanowiska w podobny sposób. Przyczyny wzajemnego niezadowolenia między nimi narastały. Antoniusz skarżył się, że Oktawian przekroczył swoje uprawnienia, obalając Lepidusa, przejmując kraje należące do Sekstusa Pompejusza i zaciągając dla siebie żołnierzy, nie wysyłając mu połowy. Oktawian skarżył się, że Antoniusz nie miał prawa przebywać w Egipcie; że jego egzekucja Sekstusa Pompejusza była nielegalna; że jego zdrada wobec króla Armenii zhańbiła imię Rzymu; że nie wysłał do Rzymu połowy zysków z łupów zgodnie z umową; i że jego związek z Kleopatrą i uznanie Cezariona za prawowitego syna Cezara były degradacją jego urzędu i zagrożeniem dla niego samego.

W 32 roku p.n.e. jedna trzecia senatu i obaj konsulowie, Gnejusz Domicjusz Ahenobarbus i Gajusz Sozjusz, sprzymierzyli się z Antoniuszem. Konsulowie postanowili ukryć zakres żądań Antoniusza. Wydaje się, że Ahenobarbus chciał zachować spokój, ale 1 stycznia Sosius wygłosił obszerną mowę na korzyść Antoniusza i zaproponowałby potwierdzenie jego aktu, gdyby nie zawetował go trybun. Oktawian nie był obecny, ale na następnym spotkaniu udzielił odpowiedzi, która sprowokowała obu konsulów do opuszczenia Rzymu i przyłączenia się do Antoniusza; Antoniusz, gdy się o tym dowiedział, po publicznym rozwodzie z Oktawią, natychmiast udał się z Kleopatrą do Efezu, gdzie ze wszystkich części Wschodu zebrano ogromną flotę, z której Kleopatra dostarczyła dużą część. Po pobycie z sojusznikami na Samos, Antoniusz ruszył do Aten. Jego siły lądowe, które były w Armenii, zeszły na wybrzeże Azji i zaokrętowały się pod Publiuszem Kanidiuszem Krassusem.

Oktawian kontynuował swoje strategiczne przygotowania. Działania wojenne rozpoczęły się w 32 roku p.n.e., kiedy to jego generał Agryppa zdobył Methone, greckie miasto sprzymierzone z Antoniuszem. Jednak dzięki opublikowaniu testamentu Antoniusza, który Lucjusz Munatius Plancus złożył w ręce Oktawiana, oraz dzięki starannemu podaniu do wiadomości w Rzymie informacji o przygotowaniach na Samos i o tym, że Antoniusz skutecznie działał jako agent Kleopatry, Oktawian wywołał tak gwałtowny wybuch nastrojów, że z łatwością uzyskał zdymisjonowanie Antoniusza z konsulatu w 31 r. p.n.e., na który Antoniusz został wyznaczony. Oprócz depozycji, Oktawian uzyskał proklamację wojny przeciwko Kleopatrze. Dobrze rozumiano, że oznacza to wojnę przeciwko Antoniuszowi, choć nie został on wymieniony. Wydając deklarację wojny, senat pozbawił Antoniusza jakiejkolwiek władzy prawnej.

Antoniusz początkowo planował przewidzieć atak przez zejście do Italii pod koniec 32 roku p.n.e.; dotarł aż do Korcyry. Gdy morze było strzeżone przez eskadrę okrętów Oktawiana, Antoniusz udał się na zimę do Patrae, podczas gdy jego flota w większości leżała w Zatoce Ambrakańskiej, a wojska lądowe obozowały w pobliżu cypla Actium, podczas gdy przeciwległa strona wąskiej cieśniny do Zatoki Ambrakańskiej była chroniona przez wieżę i oddziały.

Po tym jak propozycje Oktawiana dotyczące konferencji z Antoniuszem zostały pogardliwie odrzucone, obie strony przygotowywały się do walki w następnym roku. Pierwsze miesiące upłynęły bez większych wydarzeń, poza kilkoma udanymi wypadami Agryppy wzdłuż wybrzeży Grecji, mającymi na celu przede wszystkim odwrócenie uwagi Antoniusza. W sierpniu wojska wylądowały w pobliżu obozu Antoniusza po północnej stronie cieśniny. Mimo to Antoniusz nie dał się skusić. Musiało upłynąć kilka miesięcy, by jego pełne siły dotarły z różnych miejsc, w których zimowali jego sojusznicy lub okręty. Podczas tych miesięcy Agryppa kontynuował ataki na greckie miasta wzdłuż wybrzeża, podczas gdy siły Oktawiana angażowały się w różne udane potyczki kawaleryjskie, tak że Antoniusz porzucił północną stronę cieśniny między Zatoką Ambracką a Morzem Jońskim i ograniczył swoich żołnierzy do obozu południowego. Kleopatra poradziła teraz, by garnizony umieścić w silnych miastach i by główna flota wróciła do Aleksandrii. Duży kontyngent dostarczony przez Egipt nadał jej radzie taką samą wagę jak jej osobisty wpływ na Antoniusza i wydaje się, że ten ruch został zaakceptowany.

Oktawian dowiedział się o tym i zastanawiał się, jak temu zapobiec. Początkowo chciał pozwolić Antoniuszowi popłynąć, a potem go zaatakować, ale Agryppa przekonał go do walki. 1 września zwrócił się do swojej floty, przygotowując ją do walki. Następny dzień był mokry, a morze wzburzone. Gdy rozbrzmiał sygnał trąbki do startu, flota Antoniusza zaczęła wystawiać z cieśniny, a okręty ustawiły się w szeregu i zachowały spokój. Oktawian, po krótkim wahaniu, nakazał swoim okrętom skierować się na prawo i minąć okręty przeciwnika. W obawie przed otoczeniem Antoniusz zmuszony był dać słowo do ataku.

Kolejność bitwy

Obie floty spotkały się poza zatoką Actium rankiem 2 września. Flota Antoniusza miała 250 większych galer, z wieżami pełnymi zbrojnych. Poprowadził je przez cieśninę w kierunku otwartego morza. Flota Oktawiana miała 400 galer. Jego flota czekała za cieśniną, dowodził nią doświadczony admirał Agryppa, dowodził z lewego skrzydła floty, Lucjusz Arruntius centrum Tytus Statilius Taurus dowodził wojskami Oktawiana i obserwował bitwę z brzegu na północ od cieśniny. Antoniusz i Lucjusz Gelliusz Poplicola dowodzili prawym skrzydłem floty antoniańskiej, Marek Oktawiusz i Marek Insteusz dowodzili centrum, a Gajusz Sozjusz lewym skrzydłem; eskadra Kleopatry znajdowała się za nimi. Sosius rozpoczął pierwszy atak z lewego skrzydła floty, podczas gdy główny porucznik Antoniusza Publiusz Kanidiusz Krassus dowodził siłami lądowymi triumwira.

Pelling zauważa, że obecność dwóch byłych konsulów po stronie Antoniusza, dowodzących skrzydłami, wskazuje, że to właśnie tam spodziewano się przeprowadzić główną akcję. Oktawiusz i Insteusz, dowodzący centrum Antoniusza, byli postaciami o niższej randze.

Combat

Szacuje się, że Antoniusz miał około 140 okrętów, do 260 Oktawiana. Antoniusz pojawił się pod Actium ze znacznie większymi siłami około 500 okrętów, ale nie mógł obsadzić ich wszystkich. Problemem stojącym przed Antoniuszem była dezercja. Plutarch i Dio mówią o tym, jak dezercja i choroby nękały obóz Antoniusza. To, czego Antoniuszowi brakowało pod względem ilości, nadrabiał jakością: jego okręty były głównie standardowymi rzymskimi okrętami wojennymi, quinqueremes z mniejszymi quadriremes, cięższymi i szerszymi niż okręty Oktawiana, co czyniło je idealnymi platformami dla broni, jednak ze względu na ich większy rozmiar były mniej zwrotne niż okręty Oktawiana. Osobisty okręt flagowy Antoniusza, podobnie jak jego admirałów, był „dziesiątką”. Galera wojenna „ósemka” miała około 200 ciężkich marines, łuczników i co najmniej sześć katapult z balistami. Większe od okrętów Oktawiana, wojenne galery Antoniusza były bardzo trudne do wejścia na pokład w walce wręcz, a jego oddziały były w stanie zrzucać pociski na mniejsze i niższe okręty. Harpax, urządzenie Agryppy służące do chwytania i wchodzenia na pokład wrogich okrętów, nieco ułatwiał to zadanie. Dzioby galer były opancerzone płytami z brązu i ciosanymi na kwadratowo kantami, co utrudniało skuteczny atak taranujący przy użyciu podobnego sprzętu. Jedynym sposobem na unieszkodliwienie takiego okrętu było rozbicie jego wioseł, co czyniło go nieruchomym i odizolowanym od reszty floty. Główną słabością okrętów Antoniusza był brak możliwości manewrowania; taki okręt, po odizolowaniu od swojej floty, mógł zostać zmiażdżony atakami abordażowymi. Ponadto wiele z jego okrętów nie posiadało załóg wioślarskich; w czasie oczekiwania na przybycie floty Oktawiana panowała tam ciężka epidemia malarii.

Flota Oktawiana składała się w dużej mierze z mniejszych okrętów „liburnijskich”. Jego okręty, choć mniejsze, wciąż dawały sobie radę w ciężkich falach i mogły wyprzedzić okręty Antoniusza, zbliżyć się do nich, zaatakować pokładową załogę strzałami i kamieniami wystrzeliwanymi z balisty, a następnie wycofać się. Ponadto jego załogi były lepiej wyszkolone, profesjonalne, dobrze odżywione i wypoczęte. Średnia balista mogła z bliska przebić burty większości okrętów wojennych i miała skuteczny zasięg około 200 jardów. Większość balist była skierowana w marines na pokładach bojowych okrętów.

Przed bitwą jeden z generałów Antoniusza, Quintus Dellius, przeszedł na stronę Oktawiana, przywożąc ze sobą plany bitwy Antoniusza.

Tuż po południu Antoniusz został zmuszony do wysunięcia swojej linii z ochrony brzegu i ostatecznego zaangażowania się w walkę z wrogiem. Widząc to, flota Oktawiana ruszyła w morze. Antoniusz miał nadzieję użyć swoich największych okrętów do odepchnięcia skrzydła Agryppy na północnym krańcu jego linii, ale cała flota Oktawiana, świadoma tej strategii, pozostała poza zasięgiem. Około południa floty ustawiły się w szyku, ale Oktawian nie chciał dać się wyciągnąć, więc Antoniusz został zmuszony do ataku. Bitwa toczyła się przez całe popołudnie bez decydującego rezultatu.

Flota Kleopatry, na tyłach, wycofała się na otwarte morze bez zaangażowania. Wiatr zerwał się we właściwym kierunku i wkrótce egipskie okręty zniknęły z pola widzenia. Lange twierdzi, że Antoniusz miałby zwycięstwo w zasięgu ręki, gdyby nie odwrót Kleopatry.

Antoniusz nie zauważył sygnału i sądząc, że to zwykła panika i wszystko stracone, podążył za uciekającą eskadrą. Zaraza rozprzestrzeniła się szybko; wszędzie rozwinęły się żagle, a wieże i inny ciężki sprzęt bojowy poszły w odstawkę. Niektórzy walczyli dalej i dopiero długo po zapadnięciu zmroku, gdy wiele okrętów płonęło od rzucanych na nie ognistych kul, praca została wykonana. Wykorzystując sytuację, Antoniusz spalił okręty, których nie mógł już obsadzić, a resztę mocno zgrupował. Z wieloma wioślarzami martwymi lub niezdolnymi do służby, taktyka potężnego taranowania, do której Octary zostały zaprojektowane, była teraz niemożliwa. Antoniusz przesiadł się na mniejszy statek ze swoją banderą i zdołał uciec, zabierając ze sobą kilka okrętów jako eskortę, która miała pomóc w przełamaniu linii Oktawiana. Te, które pozostały, zostały pojmane lub zatopione.

J. M. Carter podaje odmienną relację z bitwy. Postuluje on, że Antoniusz wiedział, że jest otoczony i nie ma gdzie uciekać. Aby obrócić to na swoją korzyść, zgromadził swoje okręty wokół siebie w formacji quasi-konnej, trzymając się dla bezpieczeństwa blisko brzegu. Gdyby okręty Oktawiana zbliżyły się do niego, morze zepchnęłoby je na brzeg. Antoniusz przewidział, że nie będzie w stanie pokonać sił Oktawiana, więc on i Kleopatra pozostali na tyłach formacji. W końcu Antoniusz wysłał do ataku okręty znajdujące się na północnej części formacji. Kazał im ruszyć na północ, rozrzucając okręty Oktawiana, które do tego momentu były ciasno ustawione. Wysłał Sosiusa, by rozrzucił pozostałe okręty na południe. To pozostawiło dziurę w środku szyku Oktawiana. Antoniusz wykorzystał okazję i z Kleopatrą na jej statku, a nim na innym, przedostał się przez lukę i uciekł, porzucając całe swoje siły.

Wraz z końcem bitwy Oktawian wysilił się, by uratować załogi płonących statków i spędził na ich pokładzie całą noc. Następnego dnia, ponieważ znaczna część armii lądowej nie uciekła na swoje ziemie, poddała się lub była śledzona w odwrocie do Macedonii i zmuszona do kapitulacji, obóz Antoniusza został zajęty, co położyło kres wojnie.

Alternatywne teorie

Naukowcy badający zjawisko „martwej wody” badają, czy egipska flota mogła zostać uwięziona w martwej wodzie, która może zredukować statek do „podróżowania z być może zaledwie 20% jego normalnej prędkości.”

Bitwa miała rozległe konsekwencje polityczne. Pod osłoną ciemności około 19 legionów i 12 000 kawalerii uciekło, zanim Antoniusz był w stanie zaangażować Oktawiana w bitwę lądową. W ten sposób, po tym jak Antoniusz stracił flotę, jego armia, która dorównywała Oktawianowi, zdezerterowała. Choć nie złożył imperium, Antoniusz był zbiegiem i buntownikiem bez cienia legalnej pozycji, jaką dawała mu obecność konsulów i senatorów w poprzednim roku. Część zwycięskiej floty ruszyła w pościg za nim, ale Oktawian zwiedził Grecję i Azję, a zimę spędził na Samos, choć musiał na krótko odwiedzić Brundisium, by rozstrzygnąć bunt i zorganizować przydział ziemi.

Na Samos Oktawian otrzymał wiadomość od Kleopatry z prezentem w postaci złotej korony i tronu, oferując abdykację na rzecz jej synów. Pozwolono jej wierzyć, że będzie dobrze traktowana, bo Oktawian chciał ją zabezpieczyć dla swojego triumfu. Antoniusz, który uznał się za ogólnie opuszczonego, po tym jak bezskutecznie próbował zabezpieczyć armię stacjonującą w pobliżu Paraetonium pod wodzą Pinariusa i wysłał swojego najstarszego syna Antyllusa z pieniędzmi do Oktawiana i propozycją zamieszkania w Atenach jako prywatny obywatel, znalazł się wiosną zaatakowany z dwóch stron. Korneliusz Gallus nacierał z Paraetonium, a Oktawian wylądował w Pelusium, za zgodą, jak sądzono, Kleopatry. Antoniusz został pokonany przez Gallusa i wracając do Egiptu, ruszył na Pelusium.

Pomimo niewielkiego zwycięstwa pod Aleksandrią 31 lipca 30 r. p.n.e., więcej ludzi Antoniusza zdezerterowało, pozostawiając mu niewystarczające siły do walki z Oktawianem. Niewielki sukces nad zmęczonymi żołnierzami Oktawiana zachęcił go do generalnego ataku, w którym został zdecydowanie pokonany. Nie mogąc uciec statkiem, wbił sobie nóż w brzuch, błędnie wierząc w fałszywe pogłoski rozpowszechniane przez Kleopatrę, jakoby popełniła ona samobójstwo. Nie umarł jednak od razu, a gdy dowiedział się, że Kleopatra wciąż żyje, nalegał, by zabrano go do mauzoleum, w którym się ukrywała, i zmarł w jej ramionach. Wkrótce przywieziono ją do pałacu i daremnie próbowała wzruszyć Oktawiana do litości.

Kleopatra popełniła samobójstwo 12 sierpnia 30 roku p.n.e. Większość relacji mówi, że położyła kres swojemu życiu przez ukąszenie bolenia, który został jej przekazany w koszu z figami. Oktawian kazał zabić Cezariona później w tym samym miesiącu, ostatecznie zabezpieczając swoje dziedzictwo jako jedyny „syn” Cezara, oszczędzając jednocześnie dzieci Kleopatry przez Antoniusza, z wyjątkiem starszego syna Antoniusza. Oktawian podziwiał odwagę Kleopatry i wyprawił jej i Antoniuszowi publiczny wojskowy pogrzeb w Rzymie. Pogrzeb był okazały, a kilka legionów Antoniusza przemaszerowało obok grobu. W całym Rzymie uchwalono dzień żałoby. Było to częściowo spowodowane szacunkiem Oktawiana dla Antoniusza, a częściowo tym, że pomogło to pokazać rzymskiemu ludowi, jak dobrotliwy był Oktawian. Oktawian wcześniej nie okazywał miłosierdzia poddanym wrogom i działał w sposób, który okazał się niepopularny wśród ludu rzymskiego, a mimo to został doceniony za ułaskawienie wielu swoich przeciwników po bitwie pod Actium. Ponadto po bitwie, po powrocie do Rzymu Oktawian świętował swój potrójny triumf rozłożony na trzy dni: pierwszy za zwycięstwo nad Ilirią, drugi za bitwę pod Actium, a trzeci za podbój Egiptu.

Zwycięstwo Oktawiana pod Actium dało mu wyłączną, niekwestionowaną kontrolę nad „Mare Nostrum” („Naszym Morzem”, czyli rzymskim Morzem Śródziemnym), a on sam stał się „Augustem Cezarem” i „pierwszym obywatelem” Rzymu. Zwycięstwo, konsolidujące jego władzę nad każdą rzymską instytucją, oznaczało przejście Rzymu od republiki do imperium. Poddanie Egiptu po śmierci Kleopatry oznaczało upadek zarówno okresu hellenistycznego, jak i Królestwa Ptolemejskiego, przekształcając je w rzymską prowincję.

Dla upamiętnienia zwycięstwa Oktawian założył pobliskie miasto Nicopolis (Miasto Zwycięstwa) 29 p.n.e. na najbardziej wysuniętym na południe cyplu Epiru, a naprzeciwko Actium u ujścia Zatoki Ambracińskiej.

Źródła

 1. Battle of Actium
 2. Bitwa pod Akcjum
 3. ^ a b Lendering, Jona (10 October 2020). „Actium (31 BCE)”. Livius.org. Retrieved 16 October 2020.
 4. ^ a b Migiro, Geoffrey (31 December 2017). „What Was the Battle of Actium?”. WorldAtlas. Retrieved 16 October 2020.
 5. Die angegebenen Zahlen der Infanterie und Kavallerie der beiden Heere beziehen sich auf den Beginn des Krieges Anfang 31 v. Chr.
 6. (en) Paul K. Davis, 100 Decisive Battles from Ancient Times to the Present : The World’s Major Battles and How They Shaped History, Oxford, Oxford University Press, 1999, 480 p. (ISBN 978-0-19-514366-9, présentation en ligne).
 7. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a0 b0 c0 d0 e0 f0 et g0 François Hinard 2000, p. 891-907.
 8. Plutarque, Vie d”Antoine, LIV, indique que cet événement est très mal perçu à Rome.
 9. Dans ses Lettres à Lucillius, 83, 25, Sénèque écrit ainsi : « Cet Antoine qui était un grand homme, une belle intelligence, qui est-ce qui l”a perdu en le faisant passer sous l”empire de mœurs étrangères, de vices qu”ignorait le Romain ? Son ivrognerie et son amour pour Cléopâtre qui égalait sa passion pour le vin ».
 10. Ce dernier parle de Cléopâtre comme d”« une reine prostituée » (regina meretrix) dans son Histoire naturelle (IX, 119).
 11. ^ a b c d e f g Svetonio, Augustus, 17.
 12. ^ Babelon (Antonia) 95. Crawford 543/2. CRI 345. Sydenham 1210.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.