Regnans in excelsis

gigatos | februari 3, 2022

Samenvatting

Regnans in excelsis is de aanhef van de pauselijke bul, gepubliceerd op 25 februari 1570, waarmee paus Pius V koningin Elizabeth I van Engeland tot ketter verklaarde en bijgevolg excommuniceerde en van haar troon stootte.

Bij de dood van Edward VI in 1553 betekende de toetreding tot de Engelse troon van Mary I, de katholieke dochter van Hendrik VIII, een keerpunt in de betrekkingen tussen het koninkrijk Engeland en het pausdom. Mary”s voornaamste doel was vrede te sluiten met Rome en de katholieke godsdienst te herstellen, en zo een einde te maken aan het anglicaanse schisma dat door haar vader was begonnen. Daartoe had paus Julius III in 1554 kardinaal Reginald Pole gezonden, benoemd tot aartsbisschop van Canterbury, die met de hulp van aartsbisschop Stephen Gardiner, door de koningin benoemd tot Lord Chancellor, de Romeinse hiërarchie opnieuw trachtte op te bouwen. Op 25 juli van datzelfde jaar trouwde de koningin met Filips II van Habsburg, zoon van de zeer katholieke Karel V en toekomstige koning van Spanje. Het doel van dit huwelijk was te zorgen voor de geboorte van een erfgenaam die Elizabeth, de protestantse halfzuster van Mary, zou hebben belet de Engelse troon te bestijgen. De koningin was echter niet in staat een erfgenaam te krijgen en zag haar project van katholiek herstel verder vervagen toen, bij de dood van Julius III in 1555, Paulus IV, anti-Spaans en pro-Frans, de pauselijke troon besteeg en kardinaal Reginald Pole naar Rome terugriep op beschuldiging van ketterij. De handhaving van het huwelijksverbond met Spanje betekende de eerste breuk met Rome en Maria werd gedwongen haar regime te verharden door in 1555 de middeleeuwse wetten tegen ketterij opnieuw in te voeren. Dit werd gevolgd door wat bekend is geworden als de vervolgingen van Mary, waarbij 283 protestanten op de brandstapel terechtkwamen, wat de koningin de bijnaam van de Bloedige Koningin opleverde. Toen Mary kinderloos stierf in 1558, erfde haar halfzuster Elizabeth de troon. Het jaar daarop nam het Engelse Parlement de Second Act of Supremacy aan, waarin de onafhankelijkheid van de Church of England en de Church of Ireland van het pauselijk gezag werd afgekondigd.

De publicatie van een pauselijke excommunicatiebul werd onmiddellijk bepleit door Filips II van Spanje, de hertog van Norfolk Thomas Howard en de katholieke koningin der Schotten Mary Stuart, om de macht van Elizabeth omver te werpen door haar van de troon te stoten. Dat er elf jaar verstreek voordat de bul daadwerkelijk werd afgekondigd, was te wijten aan de talrijke vergeefse pogingen van Europese vorsten en vorstinnen om Elizabeth te huwen en de koningin toestemming te geven haar eredienst in besloten kring te houden.

Het uitbreken in 1569 van de zogenaamde “Opstand der Papisten” vormde de aanleiding voor de publicatie van het pauselijk document. Pius V was dus van plan de aan de paus loyale katholieke troepen in het noorden van Engeland te steunen, die onder leiding van de hertog van Norfolk, de graaf van Westmorland en de graaf van Northumberland de regerende koningin wilden afzetten en Elizabeths katholieke nicht Mary Stuart wilden kronen. In hetzelfde jaar kwamen ook de Ierse katholieken in opstand tegen het bewind van Elizabeth I, onder leiding van James Fitzmaurice Fitzgerald in de eerste Desmond Revolt.

De bul lokte een onmiddellijke reactie van Elizabeth uit, die haar politiek van religieuze tolerantie opgaf en haar katholieke vijanden begon te vervolgen, in het bijzonder de Jezuïeten, die ervan beschuldigd werden in het belang van Spanje en het pausdom te handelen. De publicatie in Engeland van de excommunicatie van de koningin door Pius V leidde tot katholieke opstanden in het hele koninkrijk, waaronder het “Ridolfi-complot”, een poging om Elizabeth te vermoorden door de Italiaanse bankier Robert Ridolfi met de steun van de hertog van Norfolk, die van plan was Mary Stuart op de troon te plaatsen en de facto koning van Engeland te worden door met haar te trouwen.

Het Engelse Parlement nam een decreet aan, bekend als de “Bulls, etc., from Rome Act 1570”, waarin werd bepaald dat wie in Engeland documenten van de Heilige Stoel publiceerde of verspreidde, zich schuldig maakte aan hoogverraad.

Na Elizabeths afwijzing van het verzoek van de jezuïeten om de vervolging van katholieken in het Koninkrijk Engeland te versoepelen, besloot paus Gregorius XIII in 1580 de bul van zijn voorganger op te schorten, waarin duidelijk werd gesteld dat Engelse katholieken in alle burgerlijke zaken verplicht waren de koningin te gehoorzamen, althans tot zich een gelegenheid voordeed om Elizabeth af te zetten. Enkele jaren later, bij het uitbreken van de Engels-Spaanse oorlog (1585-1604) nam het Engelse Parlement een wet aan “tegen jezuïeten, seminariepriesters en andere dergelijke ongehoorzame personen”.

In 1588 herriep paus Sixtus V namens Filips II van Spanje in de Engels-Spaanse oorlog de plechtige bul van excommunicatie tegen koningin Elizabeth I wegens de regicide van Mary Stuart in 1587 en eerdere misdaden tegen de katholieke godsdienst. Tijdens de dreiging van de Spaanse invasie in Engeland bleek uit de herinvoering van de bul van Pius V dat de meeste Engelse katholieken trouw waren gebleven aan Rome en degenen onder hen die een bedreiging vormden voor de regering, zoals kardinaal William Allen en de jezuïet Robert Parsons, werden door Elizabeth verbannen.

De stier had een bescheiden effect in Engeland, maar veroorzaakte rellen en opstanden in Ierland, waar het grootste deel van de bevolking katholiek was. Gerald FitzGerald, Graaf van Desmond, gebruikte de bul om de tweede Desmond Opstand te rechtvaardigen.

Bronnen

  1. Regnans in Excelsis
  2. Regnans in excelsis
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.