Nieuwe Wereld

gigatos | januari 12, 2022

Samenvatting

De “Nieuwe Wereld” is een term voor het grootste deel van het westelijk halfrond van de aarde, meer bepaald de Amerika”s. De term kreeg bekendheid in het begin van de 16e eeuw, tijdens Europa”s tijdperk van ontdekkingen, kort nadat de Italiaanse ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci concludeerde dat Amerika een nieuw continent vormde, en vervolgens zijn bevindingen publiceerde in een pamflet dat hij de Mundus Novus noemde. Deze ontdekking verruimde de geografische horizon van de klassieke Europese geografen, die dachten dat de wereld bestond uit Afrika, Europa en Azië, die nu gezamenlijk de Oude Wereld of Afro-Eurazië werden genoemd. De Amerika”s werden ook wel het vierde deel van de wereld genoemd.

De termen “Oude Wereld” en “Nieuwe Wereld” zijn zinvol in een historische context en om de grote biogeografische gebieden van de wereld te onderscheiden en de planten- en diersoorten die daar hun oorsprong vinden, in te delen.

De term “Nieuwe Wereld” werd voor het eerst gebruikt in het begin van de 16e eeuw, in het licht van de reizen van Christoffel Columbus en de daaropvolgende Europese kolonisatie van de Amerika”s. De term wordt nog steeds vaak gebruikt wanneer deze gebeurtenissen historisch worden besproken. Bij gebrek aan alternatieven is de term ook nuttig om de Amerika”s en de nabijgelegen oceanische eilanden, zoals Bermuda en Clipperton Island, collectief te bespreken.

In een biologische context kunnen soorten worden onderverdeeld in soorten in de Oude Wereld (Palearctisch, Afrotropisch) en soorten in de Nieuwe Wereld (Nabijgelegen, Neotropisch). Biologische taxonomen plakken het etiket “Nieuwe Wereld” vaak op groepen van soorten die uitsluitend in Amerika voorkomen, om ze te onderscheiden van hun tegenhangers in de “Oude Wereld” (Europa, Afrika en Azië) – b.v. apen uit de Nieuwe Wereld, gieren uit de Nieuwe Wereld, grasmusachtigen uit de Nieuwe Wereld.

Het label wordt ook vaak gebruikt in de landbouw. Azië, Afrika en Europa delen een gemeenschappelijke landbouwgeschiedenis die teruggaat tot de neolithische revolutie, en dezelfde gedomesticeerde planten en dieren hebben zich duizenden jaren geleden over deze drie continenten verspreid, waardoor ze grotendeels ononderscheidbaar zijn en het nuttig is ze samen als “Oude Wereld” te classificeren. Gewone gewassen uit de Oude Wereld (b.v. gerst, linzen, haver, erwten, rogge, tarwe), en gedomesticeerde dieren (b.v. runderen, kippen, geiten, paarden, varkens, schapen) bestonden niet in de Amerika”s totdat zij werden geïntroduceerd door post-Columbiaans contact in de jaren 1490. Omgekeerd werden veel gewone gewassen oorspronkelijk in Amerika gedomesticeerd voordat zij zich na het Columbiaanse contact over de hele wereld verspreidden, en zij worden nog steeds vaak “gewassen van de Nieuwe Wereld” genoemd; gewone bonen (phaseolus), maïs en pompoen – de “drie zusters” – evenals de avocado, tomaat, en een groot aantal variëteiten paprika (paprika, chilipeper, enz.), en de kalkoen werden oorspronkelijk in Amerika gedomesticeerd. ), en de kalkoen werden oorspronkelijk gedomesticeerd door precolumbiaanse volkeren in Meso-Amerika, terwijl landbouwers in het Andesgebied van Zuid-Amerika de maniok, de pinda, de aardappel, de quinoa en gedomesticeerde dieren zoals de alpaca, de cavia en de lama voortbrachten. Andere bekende gewassen uit de Nieuwe Wereld zijn de cashew, cacao, rubber, zonnebloem, tabak en vanille, en vruchten als de guave, papaja en ananas. Er zijn zeldzame gevallen van overlapping, b.v. de kalebas (flespompoen), katoen, en yam, en de hond, waarvan wordt aangenomen dat zij afzonderlijk zijn gedomesticeerd in zowel de Oude als de Nieuwe Wereld, waarbij hun vroege vormen mogelijk zijn meegebracht door Paleo-Indianen uit Azië tijdens de laatste ijstijd.

In wijnterminologie heeft “Nieuwe Wereld” een andere definitie. Onder “wijnen uit de nieuwe wereld” vallen niet alleen Noord- en Zuid-Amerikaanse wijnen, maar ook die uit Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en alle andere plaatsen buiten de traditionele wijnbouwgebieden van Europa, Noord-Afrika en het Nabije Oosten.

De Florentijnse ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci wordt gewoonlijk gecrediteerd voor het bedenken van de term “Nieuwe Wereld” (Mundus Novus) voor de Amerika”s in zijn brief uit 1503, waaraan het zijn populaire cachet ontleent, hoewel soortgelijke termen niettemin reeds vóór hem waren gebruikt en toegepast.

Vroeger gebruik

De Venetiaanse ontdekkingsreiziger Alvise Cadamosto gebruikte de term “un altro mundo” (“een andere wereld”) om te verwijzen naar Afrika ten zuiden van de Sahara, dat hij in 1455 en 1456 namens de Portugezen verkende. Dit was slechts een literaire opsmuk, geen suggestie van een nieuw “vierde” deel van de wereld; Cadamosto wist dat Afrika bezuiden de Sahara deel uitmaakte van het Afrikaanse continent.

De in Italië geboren Spaanse kroniekschrijver Peter Martyr d”Anghiera betwijfelde de beweringen van Christoffel Columbus dat hij Oost-Azië (“Indië”) had bereikt, en kwam daarom met alternatieve namen om er naar te verwijzen. Slechts enkele weken na de terugkeer van Columbus van zijn eerste reis schreef Martyr brieven waarin hij naar de door Columbus ontdekte landen verwees als de “westelijke antipoden” (“antipodibus occiduis”, brief van 14 mei 1493), het “nieuwe halfrond van de aarde” (“novo terrarum hemisphaerio”, 13 september 1493), en in een brief van 1 november 1493 verwijst hij naar Columbus als de “ontdekker van de nieuwe wereldbol” (“Colonus ille novi orbis repertor”). Een jaar later (20 oktober 1494) verwijst Petrus Martyr opnieuw naar de wonderen van de nieuwe wereldbol (“Novo Orbe”) en het “westelijk halfrond” (“ab occidente hemisphero”).

Mundus Novus

De term “Nieuwe Wereld” (Mundus Novus) werd bedacht door Amerigo Vespucci, in een brief geschreven aan zijn vriend en vroegere beschermheer Lorenzo di Pier Francesco de” Medici in het voorjaar van 1503, en gepubliceerd (in het Latijn) in 1503-04 onder de titel Mundus Novus. De brief van Vespucci bevat waarschijnlijk de eerste expliciete verwoording in druk van de hypothese dat de landen die door Europese navigators in het westen werden ontdekt, niet de randen van Azië waren, zoals Columbus beweerde, maar veeleer een geheel ander continent, een “Nieuwe Wereld”.

In voorbije dagen heb ik u zeer uitvoerig geschreven over mijn terugkeer uit nieuwe landen, die zijn gevonden en verkend met de schepen, op kosten en op bevel van deze Meest Soevereine Koning van Portugal; en het is geoorloofd om het een nieuwe wereld te noemen, omdat geen van deze landen bekend was bij onze voorouders en voor allen die ervan horen, zullen ze volkomen nieuw zijn. Want de mening van de ouden was, dat het grootste deel van de wereld voorbij de equinoctiale lijn naar het zuiden geen land was, maar alleen zee, die zij de Atlantische Oceaan hebben genoemd; en zelfs als zij hebben bevestigd dat daar enig continent is, hebben zij vele redenen gegeven om te ontkennen dat het bewoond is. Maar deze mening is onjuist, en geheel in strijd met de waarheid. Mijn laatste reis heeft het bewezen, want ik heb een continent gevonden in dat zuidelijke deel; vol van dieren en meer bevolkt dan ons Europa, of Azië, of Afrika, en zelfs gematigder en aangenamer dan enig ander gebied dat ons bekend is.

De brief van Vespucci was een sensatie in de Europese pers en werd onmiddellijk (en herhaaldelijk) herdrukt in verschillende andere landen.

Aanvaarding

In de passage van Vespucci hierboven werd het etiket “Nieuwe Wereld” alleen gebruikt voor de continentale landmassa van Zuid-Amerika. In die tijd was het grootste deel van het continent Noord-Amerika nog niet ontdekt, en Vespucci”s opmerkingen sloten niet de mogelijkheid uit dat de eilanden van de Antillen die eerder door Christoffel Columbus waren ontdekt, nog steeds de oostelijke randen van Azië zouden kunnen zijn, zoals Columbus tot aan zijn dood in 1506 bleef volhouden. Op een globe uit 1504, gemaakt door Leonardo da Vinci, is de Nieuwe Wereld afgebeeld zonder Noord- en Midden-Amerika. In 1505 werd door de Spaanse vorsten in Toro een conferentie van zeevaarders bijeengeroepen, de Junta de Navegantes, die in 1508 in Burgos werd voortgezet om alle bestaande informatie over Indië te verwerken, overeenstemming te bereiken over wat was ontdekt en de toekomstige doelen van de Spaanse verkenning te bepalen. Amerigo Vespucci woonde beide conferenties bij en schijnt er een grote invloed op te hebben gehad – in Burgos werd hij benoemd tot de eerste piloto mayor, het hoofd van de navigatie van Spanje. Hoewel de verslagen van de Toro-Burgos conferenties ontbreken, is het vrijwel zeker dat Vespucci zijn recente ”Nieuwe Wereld” thesis daar aan zijn collega-navigators heeft verwoord. Tijdens deze conferenties schijnen de Spaanse ambtenaren eindelijk te hebben aanvaard dat de Antillen en het bekende stuk van Midden-Amerika niet de Indië waren zoals zij hadden gehoopt. (hoewel Columbus bleef volhouden dat ze dat wel waren). Zij stelden het nieuwe doel voor de Spaanse ontdekkingsreizigers vast: een zeepassage of zeestraat door de Amerika”s vinden, een weg naar Azië zelf. In het Engels gebruik was de term Nieuwe Wereld problematisch en pas relatief laat geaccepteerd.

Cartografische weergave

Hoewel na Vespucci algemeen werd aangenomen dat de ontdekkingen van Columbus niet Azië maar een “Nieuwe Wereld” betroffen, was de geografische relatie tussen de twee continenten nog steeds onduidelijk. Dat er een grote oceaan moest zijn tussen Azië en Amerika werd geïmpliceerd door het bekende bestaan van uitgestrekte ononderbroken zeeën langs de kusten van Oost-Azië. Gezien de grootte van de aarde zoals berekend door Eratosthenes liet dit een grote ruimte tussen Azië en de nieuw ontdekte landen.

Zelfs vóór Vespucci plaatsten verschillende kaarten, b.v. de Cantino-planisfeer van 1502 en de Canerio-kaart van 1504, een grote open oceaan tussen China aan de oostzijde van de kaart, en de onduidelijke, grotendeels door water omgeven Noordamerikaanse en Zuidamerikaanse ontdekkingen aan de westzijde van de kaart. Uit onzekerheid beeldden zij echter een vinger van de Aziatische landmassa af die zich over de bovenkant uitstrekte tot de oostelijke rand van de kaart, wat suggereerde dat deze zich uitstrekte tot op het westelijk halfrond (op de Cantino Planisphere staat Groenland bijvoorbeeld aangegeven als “Punta d”Asia” – “rand van Azië”). Op sommige kaarten, bijvoorbeeld de Contarini-Rosselli-kaart uit 1506 en de Johannes Ruysch-kaart uit 1508, die buigen voor de Ptolemeïsche autoriteit en de beweringen van Columbus, strekt de noordelijke Aziatische landmassa zich uit tot ver op het westelijk halfrond en versmelt met het bekende Noord-Amerika (Labrador, Newfoundland, enz.). Deze kaarten plaatsen het eiland Japan in de buurt van Cuba en laten het Zuid-Amerikaanse continent – Spucci”s “Nieuwe Wereld” zelf – los en zweven daar beneden op zichzelf. De Waldseemüller-kaart van 1507, die de beroemde bundel Cosmographiae Introductio (die herdrukken van Vespucci”s brieven bevat) begeleidde, komt het dichtst bij de moderniteit door een volledig open zee (zonder strekkende landvingers) te plaatsen tussen Azië aan de oostzijde en de Nieuwe Wereld (die op dezelfde kaart twee keer op een andere manier wordt voorgesteld: met en zonder een zeedoorgang in het midden van wat nu Midden-Amerika heet) aan de westzijde – die (op wat nu Zuid-Amerika heet) op diezelfde kaart beroemd eenvoudig “Amerika” wordt genoemd. De kaart van Martin Waldseemüller van 1516 wijkt echter aanzienlijk af van zijn eerdere kaart en keert terug naar de klassieke autoriteit, waarbij de Aziatische landmassa opgaat in Noord-Amerika (dat hij nu Terra de Cuba Asie partis noemt), en laat stilletjes het label “Amerika” van Zuid-Amerika vallen en noemt het slechts Terra incognita.

De westkust van de Nieuwe Wereld – de Stille Oceaan – werd pas in 1513 ontdekt door Vasco Núñez de Balboa. Het duurde nog een paar jaar voordat een andere Portugees – Ferdinand Magellan – tijdens zijn reis in 1519-22 vaststelde dat de Stille Oceaan wel degelijk één grote watermassa vormde die Azië van de Amerika”s scheidde. Het zou nog enkele jaren duren voordat de kust van Noord-Amerika in kaart werd gebracht, waarmee de aanhoudende twijfels werden weggenomen. Tot de ontdekking van de Beringstraat in de 17e eeuw was er geen absolute bevestiging dat Azië en Noord-Amerika niet met elkaar verbonden waren, en sommige Europese kaarten uit de 16e eeuw bleven hoopvol Noord-Amerika afbeelden dat door een landbrug met Azië was verbonden (bijv. de globe van Johannes Schöner uit 1533).

Bronnen

  1. New World
  2. Nieuwe Wereld
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.