Emil Adolf von Behring

Samenvatting

Emil Adolf Behring, vanaf 1901 von Behring († 31 maart 1917 in Marburg) was een Duits arts, immunoloog, seroloog en ondernemer. Hij was de grondlegger van de passieve antitoxische vaccinatie (“bloedserumtherapie”) en ontving de eerste Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde in 1901.

Vooral door zijn succes bij de ontwikkeling van van bloedserum afgeleide geneesmiddelen tegen difterie, die hij in samenwerking met Kitasato Shibasaburō en Paul Ehrlich ontwikkelde, en tegen tetanus, werd hij in de pers geprezen als de “redder van kinderen” en – aangezien het genezende serum tegen tetanus vooral de gewonden van de Eerste Wereldoorlog ten goede kwam – als de “redder van soldaten”. Behring werd vervolgens in 1915 door Kaiser Wilhelm II onderscheiden met het IJzeren Kruis op het witte lint.

Emil Adolf Behring (vanaf 1901 Emil von Behring) werd geboren als zoon van de onderwijzer Georg August Behring (1819-1886) en zijn tweede vrouw Augustine Zech (1828-1892). Zijn vader had al vier kinderen uit zijn eerste huwelijk, en Emil was de eerste van nog eens negen kinderen. Een beurs van de Pruisische staat stelde hem in staat de Abitur te doen. Op 2 oktober 1874 trad hij toe tot de Kaiser Wilhelm Academie voor Militair Medisch Onderwijs (de militaire medische academie “Pepinière”) in Berlijn, waar hij op staatskosten geneeskunde studeerde in ruil voor een achtjarige militaire dienstplicht na het behalen van zijn examens. In 1878 promoveerde hij aan de Friedrich Wilhelm Universiteit in Berlijn op een proefschrift getiteld Neuere Beobachtungen über die Neurotomia opticociliaris (Recente waarnemingen over neurotomia opticociliaris); in 1880 ontving hij zijn vergunning om de geneeskunde uit te oefenen. Daarna werkte hij als troepenarts in de provincie Posen, met standplaatsen in Wohlau (1878-1880), Posen (1880-1883), Winzig (1883-1887) en Bojanowo (1887).

De opleiding en bijscholing van militaire artsen, die gericht was op militaire hygiëne, de verzorging van wonden en de preventie van epidemieën, maakte Behring gevoelig voor epidemiepreventie en hygiëne. Behring kreeg verdere belangrijke indrukken van de farmacoloog Carl Binz in Bonn en gedurende zijn tijd als assistent van Robert Koch en later als hoofdgeneesheer in de Medische Kliniek, gespecialiseerd in infectiologie en pneumologie aan de Charité van Koch”s Pruisische Instituut voor Infectieziekten in Berlijn. Behring begon zijn werk aan serumtherapie in 1890 met de Japanner Kitasato Shibasaburō, met wie hij het artikel “Über das Zustandekommen der Diphtherieimmunität und der Tetanusimmunität bei Thieren” (Over de ontwikkeling van difterie-immuniteit en tetanusimmuniteit bij dieren) publiceerde. Eind 1891 werd het uit schapenserum verkregen difterie-serum (difterie-antitoxine) voor het eerst gebruikt op twee kinderen die aan difterie leden in de Universitaire Chirurgische Kliniek van Ernst von Bergmann – maar zonder succes, omdat de gebruikte dosering van het antitoxine te laag was. De medewerking van zijn collega”s Paul Ehrlich en Erich Wernicke heeft aanzienlijk bijgedragen tot de ontwikkeling van een doeltreffend genezingsserum. Het basisidee van de bloedserumtherapie die door Behring en zijn Berlijnse collega”s is gerealiseerd, is gebaseerd op de veronderstelling dat het mogelijk is de ziekteverwekkers van besmettelijke ziekten niet te bestrijden met desinfecterende chemicaliën maar met antitoxinen – d.w.z. met dergelijke antitoxinen die door het lichaam zelf worden geproduceerd als onderdeel van de afweerreactie.

Wetenschappelijk gezien was de doorbraak begin 1894 bereikt, toen het serum tegen difterie met succes was gebruikt, niet alleen in de Berlijnse klinieken, maar ook in Leipzig en andere steden. Bovendien verving het middel de tracheotomie die tot dan toe bij de behandeling was uitgevoerd en werd het door Otto Heubner tijdens het Internationale Hygiëne Congres in Boedapest “Behring”s goud” genoemd. Behring had echter geen financieel sterke niet-gouvernementele partners om zijn baanbrekende idee van antitoxinebehandeling op grote schaal te realiseren. Reeds in de herfst van 1892 onderkende de chemicus August Laubenheimer, lid van de raad van bestuur van Farbwerke Hoechst, de draagwijdte van Behring”s ideeën en haalde hem over om met de onderneming samen te werken. In augustus 1894 begon de productie in Frankfurt-Höchst; in november van datzelfde jaar werd in Höchst een serumfabriek met aanvankelijk 57 paarden ingehuldigd in aanwezigheid van Behring en Robert Koch. Tegen het einde van het jaar waren reeds meer dan 75.000 serumflesjes verzonden; in het bedrijfsjaar 1895 bedroeg de nettowinst 706.770 mark. De Farbwerke bood een serum tegen difterie aan volgens Behring en Ehrlich, waarmee een genezingspercentage van 75 procent werd bereikt voor deze tot dan toe meestal dodelijke kinderziekte. In oktober 1894 werd Behring, dankzij de bemiddeling van de ministeriële ambtenaar Friedrich Althoff, benoemd tot hoogleraar hygiëne aan de Universiteit van Halle.

In 1895 benoemde Friedrich Althoff, of liever de Pruisische staat, Behring, die in Halle geen onderwijssuccessen had geboekt, aan de Universiteit van Marburg tot gewoon hoogleraar hygiëne en directeur van het Hygiëne Instituut van de Medische Faculteit. In hetzelfde jaar werd op de Schlossberg een voor die tijd zeer goed uitgerust privé-laboratorium ingericht met middelen van de Farbwerke en 25.000 gouden franken van de hem in Frankrijk toegekende “Prix Alberto Levi”, dat ook een kleine stal voor de proefdieren omvatte. In 1901 kreeg Behring de eerste Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde, nadat hij reeds op 18 januari 1901 (in Pruisen) was genummerd (vanaf dat moment Emil Adolf von Behring). Kaiser Wilhelm II verleende hem in 1903 de titel “Excellenz” als Wirklicher Geheimer Rat.

Behring overwoog het idee van een eigen bedrijf in de loop van 1903, waarna in 1904 nog meer grond en een landgoed in het Schlosspark werden toegevoegd aan het laboratorium, dat de basis vormde voor het Behringwerk. Een van de redenen om te streven naar zelfstandigheid in een afzonderlijke onderneming was de wijziging in de eerdere contractuele betrekkingen met de Farbwerke in Höchst, waar August Laubenheimer, die tot dan toe als tussenpersoon had gefungeerd, in 1903 uit het bestuur stapte.

Ter gelegenheid van de oprichting van zijn bedrijf in Marburg noteerde Behring de volgende woorden: “De omvangrijke en vrij kostbare gebouwen, landgoederen, veestapels, laboratoriumfaciliteiten, waaraan nog afdelingen met talrijke op speciale doelen gerichte bedienden moeten worden toegevoegd, zijn verenigd tot een overkoepelende onderneming die de naam Behringwerk heeft gekregen”. Maar ondanks de onafhankelijkheid die hij nu had verworven, had Behring een zakenpartner nodig, aangezien hij niet veel wist over het commerciële beheer van een onderneming en de verkoop van zijn producten. Op 7 november 1904, toen de nieuwe onderneming als “Behringwerke oHG” in het handelsregister werd ingeschreven, stond de Marburgse apotheker Carl Siebert hem als vennoot terzijde. De operaties begonnen met een aanvankelijke staf van tien. De snelle groei van het bedrijf maakte de omvorming van Behringwerke tot Behringwerke Gesellschaft mbH in 1914 noodzakelijk.

Behring ontdekte ook tetanus toxine. Met het begin van de Eerste Wereldoorlog werd de productie enorm uitgebreid, omdat het tetanus genezende serum dat Behring had ontwikkeld voor de soldaten die in de smerige loopgraven lagen, nu de “redder van de soldaten” werd van de dodelijke tetanus. Naast het tetanus genezende serum werden ook dysenterie- en gasgangreen serum en choleravaccin voor het leger geproduceerd.

Emil von Behring stierf vóór het einde van de Eerste Wereldoorlog, op 31 maart 1917, op 63-jarige leeftijd, de grootste landeigenaar van de stad Marburg, ziek sinds de zomer van 1916 en teruggetrokken uit alle wetenschappelijke en ondernemerszaken. Zijn rustplaats is in het Behring Mausoleum op Elsenhöhe, genoemd naar zijn vrouw Else von Behring, dat uitzicht biedt over Behring”s vroegere landgoederen en op kasteel Marburg.

Vanaf 1874 was hij lid, later erelid, van het Pépinière-Corps Suevo-Borussia, dat thans nog voortbestaat in het Corps Guestphalia et Suevoborussia Marburg.

Van november 1907 tot de zomer van 1910 werd Behring medisch behandeld door de internist Rudolf von Hößlin (1858-1938) in zijn sanatorium Neuwittelsbach in het district Nymphenburg in München, waar hij “hoopte te herstellen van zijn slopende werk” (volgens Zeiss en Bieling 194041, p. 497). Tenminste gedurende die tijd leed hij aan zware depressies. Dit wordt ook gemeld door een van Sigmund Freud”s beroemdste patiënten, de “Wolf Man”, in zijn memoires. Hij had Behring gezien tijdens een verblijf in een sanatorium bij Paleis Nymphenburg in München in 1908 (de kliniek stond onder mede-toezicht van de bekende psychiater Emil Kraepelin.

In 1895 kocht Emil Behring (toen nog zonder adellijke titel) een villa op het eiland Capri bij Napels, die hij trots “Villa Behring” noemde. Hij en zijn jonge vrouw Else Spinola (1876-1936) gingen er op huwelijksreis nadat zij op 29 december 1896 in het huwelijk waren getreden. Zij was de dochter van de privaat-raadsheer en onderdirecteur van de Charité Werner Bernhard Spinola (1836-1900) en zijn echtgenote Elise Charlotte Bendix (1846-1926). Het echtpaar kreeg zes zonen, Fritz, Bernhard, Hans, Kurt, Emil en Otto, van wie er twee, Hans (1903-1982) en Otto von Behring (1913-2002), ook medicijnen studeerden.

Von Behring koos prominente wetenschappers en persoonlijkheden als Émile Roux, Carl Wernicke, Wilhelm Conrad Röntgen, Ilya Ilyich Metschnikov en Friedrich Althoff als peetouders. De tweede zoon, Bernhard (1900-1918), sneuvelde als vaandrig in Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Zijn neef Walter Bieber (1890-1972) studeerde ook medicijnen en werkte van 1919 tot 1923 als hoofdgeneesheer aan het Emil von Behring Instituut in Marburg. Later was hij hoofd van de afdeling epidemieën van het Reichsministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn.

Hitler verklaarde Else Spinola in 1934 tot een “edele Ariër”, nadat von Behring was belasterd wegens het besmetten van Germaans bloed met het serum van dierlijk bloed. De Stürmer had beweerd dat Behring “zijn eigen bloed had besmet.” Bij de vijftigste verjaardag van de ontdekking van de serumtherapie in 1940 organiseerde de nationaal-socialistische staat ook een grote herdenking met geleerden uit 23 naties.

Verscheidene leden van de familie Behring waren leraar, zoals de grootvader Johann Friedrich († 1853, leraar in Gramten, district Rosenberg), de vader Georg August (leraar in Raudnitz, Klein-Sehren, Chroste en Hansdorf), de broers Otto (1845-1898, leraar in Daulen), Albert (1864-1913, leraar in Hansdorf) en Paul (1867-1928, leraar in Danzig). Hun zuster Bertha (1859-1927), die zelf voor haar huwelijk onderwijzeres was aan de Hansdorfer school, was getrouwd met de onderwijzer Hermann Bieber (1863-1926). Hun zoon Hermann Bieber (1895-1926) was later ook leraar in Hansdorf.

Bronnen

  1. Emil von Behring
  2. Emil Adolf von Behring
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.