Valesota

gigatos | 26 maaliskuun, 2022

Yhteenveto

”Drôle de guerre, Phoney War, Sitzkrieg” – toisen maailmansodan ajanjakso 3. syyskuuta 1939-11. toukokuuta 1940 länsirintamalla.

Amerikkalaiset toimittajat käyttivät nimitystä ”valesota” ensimmäisen kerran vuonna 1939. Ranskalaisen version ”Drôle de guerre” (Outo sota) keksi ranskalainen toimittaja Roland Dorgeles. Sodassa korostuu taistelujen luonne – meritaistelua lukuun ottamatta se puuttuu lähes kokonaan. Sotaa käyvät osapuolet kävivät vain vähäisiä taisteluita Ranskan ja Saksan rajalla, enimmäkseen Maginot- ja Siegfried-linjojen suojissa. Toisinaan länsiliittoutuneet pommittivat Saksan teollisuuskeskuksia. Saksalaiset komentajat käyttivät oudon sodan aikaa strategisena taukona: Saksa onnistui Puolan kampanjassa, valloitti Tanskan ja Norjan ja valmistautui hyökkäykseen Ranskaan.

Valtaan tultuaan Adolf Hitler alkoi toteuttaa ajatusta kaikkien maiden ja niissä asuvien saksalaisten yhdistämisestä yhdeksi valtioksi. Sotilaalliseen voimaan ja diplomaattiseen painostukseen tukeutuen Saksa toteutti maaliskuussa 1938 Itävallan anschlussin esteettä.

Saman vuoden syyskuussa Münchenin sopimus johti Tšekkoslovakian jakamiseen Saksan, Puolan ja Unkarin kesken.

Saksa vaati 21. maaliskuuta 1939 Kansainliiton hallinnoiman Danzigin (puolaksi Gdansk) kaupungin liittämistä ja ”Puolan käytävän” avaamista (joka oli perustettu ensimmäisen maailmansodan jälkeen turvaamaan Puolan pääsy Itämerelle). Puola kieltäytyi täyttämästä Saksan vaatimuksia. Vastauksena Hitler julisti 28. maaliskuuta 1939 Puolan kanssa tammikuussa 1934 allekirjoitetun hyökkäämättömyyssopimuksen mitättömäksi.

Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri Chamberlain ilmoitti 31. maaliskuuta 1939 Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan hallitusten puolesta, että hän antaisi Puolalle kaiken mahdollisen avun, jos sen turvallisuus olisi uhattuna. Yhdistyneen kuningaskunnan yksipuolinen takuu Puolalle korvattiin 6. huhtikuuta Englannin ja Puolan kahdenvälisellä keskinäisellä avunantosopimuksella.

Toukokuun 15. päivänä 1939 allekirjoitettiin puolalais-ranskalainen pöytäkirja, jossa ranskalaiset lupasivat aloittaa hyökkäyksen kahden seuraavan viikon kuluessa liikekannallepanosta.

Englantilais-puolalainen liitto saatiin valmiiksi 25. elokuuta 1939, ja se allekirjoitettiin Lontoossa ”keskinäistä avunantoa koskevan sopimuksen ja salaisen sopimuksen” muodossa.

Englantilais-puolalaisen keskinäisen avunantosopimuksen ensimmäisessä artiklassa todettiin:

Salaisen sopimuksen mukaan ”Euroopan valtiolla” tarkoitettiin Saksaa.

Saksan joukot ylittivät rajan Puolaan 1. syyskuuta 1939. Sovitun mukaisesti Ranskassa julistettiin liikekannallepano samana päivänä.

Iso-Britannia ja Ranska olivat potentiaaliltaan Saksaa huomattavasti parempia. Saksassa (mukaan lukien Itävalta ja Sudetit) oli 79,4 miljoonaa asukasta, kun taas Britannian ja Ranskan siirtomaaimperiumeissa oli 560 miljoonaa ja 110 miljoonaa asukasta (joista 47,5 miljoonaa asui suurkaupungeissa ja 42 miljoonaa suurkaupungeissa).

Vuonna 1939 Saksa tuotti 284 miljoonaa tonnia hiiltä, Britannian metropoli 235 miljoonaa ja Ranskan 49,8 miljoonaa tonnia; rautaa sulatettiin 19,8 miljoonaa, 8,1 miljoonaa ja 7,4 miljoonaa tonnia; terästä tuotettiin 25,6 miljoonaa, 13,4 miljoonaa ja 7,9 miljoonaa tonnia, ja imperiumien kokonaistuotanto oli vielä suurempi. Sodan aattona Saksa lisäsi voimakkaasti sotilastuotantoaan, jonka arvo oli noin 3,4-kertainen Isoon-Britanniaan verrattuna, mutta tämä oli vain väliaikainen etu. Jopa pelkästään Britannian imperiumilla oli paljon enemmän potentiaalisia resursseja kuin Saksalla.

Brittiläisellä imperiumilla oli lähes monopoli tärkeimpiin strategisesti tärkeisiin raaka-aineisiin – tina, kumi, volframi, molybdeeni, juutti – ja sillä oli pääsy kaikkiin tarvitsemiinsa raaka-aineisiin. Saksa taas oli riippuvainen tuonnista. Yritykset tulla omavaraiseksi eivät tuottaneet odotettuja tuloksia.

Ilmailu

Sodan julistamisen aikaan Manner-Ranskassa oli 34 divisioonaa maavoimia sekä suuret ilmavoimat. Ranskan ilmavoimissa oli noin 3 300 lentokonetta, joista 1 275 oli uusimpia taistelukoneita:

Samaan aikaan Luftwaffella oli länsirintamalla 1 193 lentokonetta. Näistä 568 hävittäjää, 421 pommikonetta ja 152 tiedustelijaa. Näin ollen Ranskan ilmaherruus Saksaan nähden oli ilmeinen. Kun brittiläiset ilmayksiköt saapuivat Ranskaan, tämä ylivoima muuttui ylivoimaiseksi. Kuninkaalliset ilmavoimat osoittivat yli 1 500 nykyaikaisinta lentokonettaan liittoutuneiden avuksi: Spitfire- ja Hurricane-hävittäjiä, Fairey ”Battle”-pommikoneita, Bristol Blenheim- ja Wheatley-pommikoneita. Kaikki nämä lentokoneet olivat kuitenkin sijoitettu brittiläisille kentille, ja niiden siirtäminen Ranskaan vei huomattavan paljon aikaa.

Kaiken kaikkiaan Ranskalla oli vuonna 1939 maailman kolmanneksi eniten panssarivaunuja ja lentokoneita puna-armeijan ja Wehrmachtin jälkeen ja maailman neljänneksi suurin laivasto Ison-Britannian, Yhdysvaltain ja Japanin laivastojen jälkeen (Ranskaa seurasi Italia).

Maavoimat

Armeijaryhmä C

Wehrmachtin länsirintamaa edusti kenraalieversti Wilhelm von Leebin armeijaryhmä C, johon kuului 42 divisioonaa (syyskuussa 3. vuoristodivisioona siirrettiin kiireellisesti sen vahvistukseksi), joista vain 12:ta voitiin kutsua täydelliseksi:

Ensimmäinen vaihe (1. ja 2. liikekannallepanovaiheet)

Toinen Echelon (4. liikekannallepanovaihe)

Reservi (mobilisoinnin 3. vaihe)

Saksalaiset joukot miehittivät asemia Alankomaiden, Belgian ja Ranskan rajoilla. Tässä yhteydessä he käyttivät aiemmin luotua Siegfried-linjaa.

2. armeijaryhmä

Syyskuun 12. päivään mennessä ranskalaisten joukkojen vahvuus oli kasvanut 78 divisioonaan (joista 4 motorisoitua divisioonaa) ja 18 erilliseen panssaripataljoonaan. Saksalaisilla taas ei ollut tuolloin yhtään panssaridivisioonaa tai moottoroitua divisioonaa – kaikki oli sijoitettu Puolaan.

Syyskuun 3. päivänä 1939 Iso-Britannia (kello 5.00) ja Ranska (kello 11.00) julistivat Saksalle sodan. Ranskan ja Puolan välinen sopimus allekirjoitettiin jo jälkikäteen 4. syyskuuta. Puolan Ranskan-suurlähettiläs alkoi sitten vaatia välitöntä yleishyökkäystä. Samana päivänä brittiläiset edustajat, keisarillinen esikuntapäällikkö, kenraali Edmund William Ironside, ja ilmavoimien komentaja Cyril Newell saapuivat Ranskaan keskustelemaan Ranskan yleisesikunnan kanssa. Huolimatta maaliskuun lopusta lähtien pidetyistä lukuisista yhteisen henkilöstökomitean kokouksista syyskuun alussa ei ollut vielä olemassa koordinoitua toimintasuunnitelmaa puolalaisten auttamiseksi.

Seuraavana päivänä Ironside ja Newell ilmoittivat kabinetille, että Ranskan armeijan ylipäällikkö Gamelin aikoi armeijoidensa liikekannallepanon päätyttyä ”painua Siegfriedin linjalle” syyskuun 17. päivän tienoilla ja testata sen puolustuksen luotettavuutta.

Elokuun 18. päivästä lähtien tehtyjen valmistelujen ja elokuun 25. päivästä lähtien toteutetun peitellyn liikekannallepanon tuloksena Saksan johto sijoitti länteen armeijaryhmä C:n, johon kuului 31 2 2 000 miestä.

Vielä tärkeämpää oli kuitenkin se, että ranskalaiset eivät kyenneet aloittamaan hyökkäystä ennen 17. syyskuuta. Siihen asti Ranskan ja Saksan vastakkainasettelu oli rajoittunut paikallisiin taisteluihin. Ranskan kyvyttömyys iskeä saksalaisiin aikaisemmin johtui sen vanhentuneesta mobilisointijärjestelmästä: muodostetut yksiköt eivät olleet ehtineet saada asianmukaista koulutusta. Toinen syy viivytykseen oli se, että Ranskan sotilasjohdolla oli vanhentunut käsitys sodankäynnistä, sillä se uskoi, että jokaista hyökkäystä oli edeltävä suuri tykistövalmistelu, kuten ensimmäisen maailmansodan aikana. Suuri osa Ranskan raskaasta tykistöstä oli kuitenkin koijattu, eikä sitä voitu valmistella ennen kuin viidentenätoista päivänä mobilisoinnin ilmoittamisen jälkeen.

Brittiläisen avun osalta oli selvää, että brittiläisen retkikunnan kaksi ensimmäistä divisioonaa voisi saapua mantereelle vasta lokakuun ensimmäisinä päivinä ja kaksi muuta divisioonaa lokakuun jälkipuoliskolla. Muihin brittidivisiooniin ei voitu luottaa. Ranskalaisille tämä oli myös tekosyy olla aloittamatta hyökkäystä.

Saksan armeijalla ei myöskään ollut kiire aloittaa täysimittaista sotaa länsirintamalla. ”Sotavoimien ylipäällikön Adolf Hitlerin ohjeessa hyökkäyksestä Puolaan (31.8.1939)” todettiin seuraavaa:

”3) Lännessä vastuu sodan puhkeamisesta olisi asetettava kokonaan briteille ja ranskalaisille. Vähäisiin rajarikkomuksiin on ensin vastattava puhtaasti paikallisin toimin… Saksan maarajoja lännessä ei saa missään vaiheessa rikkoa ilman minun lupaani. Sama pätee kaikkiin merivoimien operaatioihin sekä muihin merellä toteutettaviin toimiin, jotka voidaan arvioida sotilasoperaatioiksi. Ilmavoimien toiminta on rajoitettava kansallisten rajojen ilmatorjuntaan vihollisen ilmahyökkäyksiä vastaan….4) Jos Englanti ja Ranska aloittavat sotatoimet Saksaa vastaan, lännessä toimivien asevoimien tavoitteena on varmistaa asianmukaiset olosuhteet Puolan vastaisten operaatioiden voittoisalle loppuunsaattamiselle… Maavoimat pitävät länsimuuria ja valmistautuvat estämään sen kiertämisen pohjoisesta…”.

Tätä tehtävää varten armeijaryhmä C:llä oli kenraalieversti Wilhelm von Leebin komennossa käytössään 11 2

Sodan puhkeamisen jälkeen ranskalaiset olivat rajoittuneet muutamiin paikallisiin hyökkäyksiin länsimuurin ympärillä. Saksalaiset eivät noudattaneet rajojen luonnollista kaarevuutta puolustusvallia rakentaessaan, joten linja oli joillakin alueilla suora. Lisäksi saksalaiset joukot käskettiin puolustamaan vain Siegfried-linjaa eikä ryhtymään pitkiin taisteluihin. Syyskuun 13. päivänä 1939 ranskalaiset pystyivät suhteellisen helposti valtaamaan kaksi etulinjaosastoa – Saarbrückenin länsipuolella sijaitsevan Warndtin alueen ja Saarbrückenin ja Pfalzin metsän välisen rajapyykin.

Kun Puolan kanssa käydyn sodan päätyttyä saksalaisten joukkojen siirtyminen itärintamalta länsirintamalle alkoi näkyä, ranskalaiset tyhjensivät 3. lokakuuta alkaen suurimman osan valloittamastaan rajavyöhykkeestä ja vetäytyivät valtion rajalle ja paikoin sen yli. Saksalaisten sotilaiden mukaan he yllättyivät ranskalaisten hylkäämistä huonosti suunnitelluista kenttäasemista.

Saarland hyökkäys

Ranskan ja Puolan välisen sotilaallisen sopimuksen mukaan Ranskan armeijan oli aloitettava suurhyökkäyksen valmistelut kolmen päivän kuluttua liikekannallepanon alkamisesta. Ranskalaisjoukkojen oli määrä vallata Ranskan rajan ja Saksan puolustuslinjan välinen alue ja suorittaa taistelutiedustelua. Mobilisaation 15. päivänä (eli 16. syyskuuta) Ranskan armeijan tavoitteena oli aloittaa täysimittainen hyökkäys Saksaa vastaan. 26. elokuuta Ranskassa käynnistettiin väliaikainen mobilisaatio, ja täysimittainen mobilisaatio julistettiin 1. syyskuuta.

Ranskan hyökkäys Reinin laaksossa alkoi 7. syyskuuta, neljä päivää sen jälkeen, kun Ranska oli julistanut sodan Saksalle. Tässä vaiheessa Wehrmachtin joukot olivat aloittaneet hyökkäyksen Puolassa, ja ranskalaisilla oli ylivoimainen lukumääräinen etu Saksan rajalla. Ranskan armeijan toimet eivät kuitenkaan tuoneet helpotusta puolalaisille, ja ranskalaiset itse joutuivat epävarmaan asemaan ilman suurempia onnistumisia. Niinpä Saarbrückenin lähellä yksitoista divisioonaa rynnäköi saksalaisten asemiin kerralla ja murtautui 32 kilometrin päähän. Kaiken kaikkiaan ranskalaiset onnistuivat valtaamaan 12 asutusta viikossa. Saksalaiset kuitenkin luovuttivat kaupungit ilman tappioita ja johtivat näin ranskalaisia harhaan lisäämällä joukkojaan. Vähitellen saksalaiset ryhtyivät vastahyökkäykseen: Ranskalaiset torjuivat 10. syyskuuta ensimmäisen hyökkäyksen Apachen lähellä. Hyökkäys jatkui kuitenkin aina Varndtin metsän valtaukseen asti. Tässä operaatiossa jalkaväki kärsi raskaita tappioita jalkaväkimiinoista, ja ranskalaisten hyökkäys loppui kesken. Ranskan armeija ei päässyt edes Länsimuurille. Englantilais-ranskalainen korkea sotaneuvosto kokoontui ensimmäisen kerran 12. syyskuuta Abbevillessä Ranskassa. Kaikki hyökkäystoimet päätettiin lopettaa välittömästi.

Operaatio ei johtanut saksalaisten joukkojen siirtämiseen pois Puolasta. Puolalle ei ilmoitettu hyökkäyksen keskeyttämistä koskevasta päätöksestä. Sen sijaan Gamelin ilmoitti marsalkka Edward Rydz-Smiglalle, että puolet hänen divisioonistaan oli taistellut vihollista vastaan ja että ranskalaisten menestys oli pakottanut Wehrmachtin vetämään ainakin kuusi divisioonaa Puolasta. Seuraavana päivänä Ranskan Puolassa olevan sotilasoperaation komentaja Louis Forey ilmoitti Puolan esikuntapäällikölle, kenraali Wenceslas Stahewiczille, että läntiselle rintamalle suunniteltua täysimittaista hyökkäystä oli lykättävä 17. syyskuulta 20. syyskuuta. Suunniteltu täysimittainen hyökkäys Saksaa vastaan oli määrä toteuttaa 40 divisioonan voimin, joista yksi panssaridivisioona, kolme mekanisoidun armeijan divisioonaa, 78 tykistörykmenttiä ja 40 panssaripataljoonaa, mutta Puolan toivottoman tilanteen vuoksi se peruttiin 17. syyskuuta.

Saksan vastahyökkäys 16. ja 17. lokakuuta mahdollisti sen, että Saksa sai Saaristo-operaation aikana menetetyt alueet takaisin. Ranskalaiset joukot palasivat Maginot-linjan taakse. Näin alkoi Outo sota.

Neuvostoliiton ja Suomen sota

Merkittävä tapahtuma oudossa sodassa oli Neuvostoliiton ja Suomen välinen sota, joka alkoi 30. marraskuuta 1939.

UK

Lokakuun puoliväliin mennessä britit miehittivät neljällä divisioonalla (kaksi armeijakuntaa) asemat Belgian ja Ranskan rajalla Mouldin ja Bayeuilin välillä, melko kaukana rintamalinjasta. Alueella oli lähes yhtäjaksoinen panssarintorjuntakaivanto, jota tulitettiin panssarivaunuista. Tämä linnoitusjärjestelmä rakennettiin Maginot-linjan jatkeeksi siltä varalta, että saksalaiset joukot murtautuisivat Belgian läpi.

Sotakabinetti hyväksyi 28. lokakuuta Britannian strategisen konseptin. Britannian yleisesikunnan päällikkö, kenraali Edmund Ironside kuvaili käsitettä ”passiiviseksi odottamiseksi kaikkine siihen liittyvine jännitteineen ja ahdistuksineen”.

Tämän jälkeen länsirintamalla vallitsi täydellinen hiljaiselo. Ranskalainen kirjeenvaihtaja Roland Dorgeles, joka oli etulinjassa, kirjoitti seuraavaa.

…Olin yllättynyt siellä vallitsevasta rauhallisuudesta. Reinin varrelle asettuneet tykkimiehet tarkkailivat rauhallisesti vastarannalla kulkevia saksalaisia ammusvarastojunia, ja lentäjämme lensivät Saar-tehtaan savuavien savupiippujen yli pudottamatta yhtään pommia. Ilmeisesti ylimmän johdon päähuolenaiheena oli olla häiritsemättä vihollista.

30. lokakuuta 1939 brittiläinen hävittäjä ampui alas saksalaisen Do 17 -tiedustelukoneen ensimmäistä kertaa länsirintamalla. Joulukuun 9. päivänä 1939 brittipartio käveli yöpartioinnin aikana miinakentälle, ja alikersantti T. Prideystä tuli ensimmäinen brittiläinen jalkaväkimies, joka kuoli taistelussa toisessa maailmansodassa (mutta ei suinkaan ensimmäinen brittiläinen kuolonuhri – yli 800 merimiestä sai surmansa erityisesti Royal Oak -aluksen uppoamisessa).

Joulukuussa 1939 Ranskassa muodostettiin viides brittidivisioona, ja seuraavan vuoden ensimmäisinä kuukausina Englannista saapui vielä viisi divisioonaa. Britannian linjojen taakse perustettiin lähes 50 lentokenttää, joilla oli sementtikiitoradat, mutta saksalaisten asemien pommittamisen sijasta brittikoneet levittivät propagandalehtiä rintamalinjojen yli.

Ranskan kommunistien kanta

Syyskuussa 1939 FKP käynnisti sodanvastaisen kampanjan, jossa se kehotti sotilaita jättämään armeijan. Sen edustajat äänestivät 2. syyskuuta sotaluottoja vastaan. Puolueen pääsihteeri Maurice Thorez, joka kutsuttiin armeijaan, karkasi ja pakeni Neuvostoliittoon, mistä sotilastuomioistuin tuomitsi hänet poissaolevana kuolemaan.

Syyskuun 27. päivänä 1939 asevoimien ylipäälliköiden ja esikuntapäälliköiden neuvostossa Hitler määräsi välittömästi valmistelemaan hyökkäystä lännessä: ”Sodan tavoitteena on saada Britannia polvilleen ja kukistaa Ranska”. Maavoimien ylipäällikkö Walter von Brauchitsch ja yleisesikunnan päällikkö Franz Halder vastustivat sitä. (He jopa laativat suunnitelman Hitlerin syrjäyttämiseksi, mutta koska he eivät saaneet tukea reserviarmeijan komentajalta, kenraali Frommilta, he hylkäsivät suunnitelman).

Jo 6. lokakuuta 1939 saksalaiset joukot saivat Puolan miehityksen lopullisesti päätökseen, ja 9. lokakuuta asevoimien komentajille Brauchitschille, Göringille ja Roederille lähetettiin ”Aide-muistio ja tärkeimmät ohjeet sodan käymiseksi lännessä”. Tässä asiakirjassa hahmotettiin ”Blitzkrieg”-konseptin pohjalta tulevan kampanjan strategiset tavoitteet. Siinä todettiin myös, että saksalaiset joukot hyökkäävät lännessä ja että Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin puolueettomuus jätetään huomiotta. Epäonnistumisen pelosta huolimatta Brauchitsch antoi pääesikunnalle ohjeet laatia ”Gelbin direktiivi strategisesta sijoittamisesta”, jonka hän allekirjoitti 29. lokakuuta 1939.

Gelbin (keltaisen) suunnitelman ensimmäisessä versiossa (OKH:n suunnitelma) (jota ei koskaan toteutettu) määrättiin, että Saksan päähyökkäyksen suunta kulkisi Liegen molemmin puolin. Ohjeen lopussa käskettiin armeijaryhmä A:ta ja armeijaryhmä B:tä keskittämään joukkonsa siten, että ne voisivat ottaa hyökkäyksen alkuasemat kuudessa yöylityksessä. Hyökkäyksen oli määrä alkaa 12. marraskuuta. Marraskuun 5. päivänä Brauchitsch yritti jälleen saada Hitlerin luopumaan Ranskan valtauksesta. Hitler puolestaan toisti, että hyökkäys oli aloitettava viimeistään 12. marraskuuta. Tilaus kuitenkin peruttiin 7. marraskuuta epäsuotuisien sääolosuhteiden vuoksi. Myöhemmin operaation aloittamista lykättiin vielä 29 kertaa.

Hitler asetti 10. tammikuuta 1940 hyökkäyksen lopulliseksi päivämääräksi 17. tammikuuta 1940. Mutta samana päivänä, kun Hitler teki tämän päätöksen, tapahtui melko mystinen ”onnettomuus”: salaisia asiakirjoja kuljettanut saksalainen upseeri laskeutui vahingossa Belgiaan, ja Helbin suunnitelma joutui belgialaisten käsiin (Mechelenin tapaus). Saksalaiset joutuivat muuttamaan operaatiosuunnitelmaa. Rundstedtin ja Mansteinin johtaman armeijaryhmä A:n esikuntapäällikkö esitti uuden tarkistuksen. Manstein tuli siihen tulokseen, että oli parempi iskeä pääisku Ardennien läpi Sedanin suuntaan, jota liittoutuneet eivät missään tapauksessa odottaneet. Mansteinin suunnitelman pääidea oli ”houkuttelu”. Mansteinilla ei ollut epäilystäkään siitä, etteivätkö liittoutuneet välttämättä reagoisi Belgian maihinnousuun. Mutta sijoittamalla joukkonsa sinne he menettäisivät käytettävissä olevan reservin (ainakin muutamaksi päiväksi), kuormittaisivat teitä niin paljon, että ne eivät enää riittäisi, ja mikä tärkeintä, heikentäisivät ”pohjoiseen liukuvaa” toimintaosuutta Dinan-Sedan.

Suunnitellessaan hyökkäystä Ranskaan Saksan yleisesikunta oli huolissaan siitä, että englantilais-ranskalaiset joukot saattaisivat miehittää Tanskan ja Norjan. Merivoimien ylipäällikkö, suuramiraali Roeder, huomautti 10. lokakuuta 1939 Hitlerille ensimmäisen kerran Norjan merkityksestä merisodassa. Skandinavia oli hyvä ponnahduslauta hyökkäykselle Saksaan. Norjan miehittäminen Britannian ja Ranskan toimesta merkitsisi Saksalle tosiasiallisesti merisaartoa.

Hitler antoi 14. joulukuuta 1939 käskyn valmistella operaatiota Norjassa. Maaliskuun 1. päivänä 1940 annettiin erityisdirektiivi. Direktiivin 1 kohdassa sanotaan:

Skandinaviassa tapahtuva kehitys edellyttää kaikkia valmisteluja Tanskan ja Norjan miehittämiseksi osalla asevoimista. Tämän pitäisi estää Britanniaa saamasta jalansijaa Skandinaviassa ja Itämerellä, turvata malmitukikohtamme Ruotsissa ja laajentaa laivaston ja ilmavoimien alustavia asemia Englantia vastaan.

Hitler hyväksyi 7. maaliskuuta 1940 operaation Weserubungin lopullisen suunnitelman.

Huhtikuun 9. päivän aamuna Saksan Oslon ja Kööpenhaminan suurlähettiläät jakoivat Norjan ja Tanskan viranomaisille identtiset nootit, joissa Saksan aseellista väliintuloa perusteltiin tarpeella suojella molempia puolueettomia maita brittien ja ranskalaisten väitetysti uhkaavalta hyökkäykseltä. Saksan hallituksen tavoitteena oli, kuten muistiossa kerrottiin, molempien maiden rauhanomainen miehittäminen.

Tanska suostui Saksan vaatimuksiin lähes ilman vastarintaa.

Norjassa tilanne on erilainen. Siellä saksalaiset valtasivat Norjan tärkeimmät satamat Oslon, Trondheimin, Bergenin ja Narvikin 9.-10. huhtikuuta. Englantilais-ranskalainen maihinnousuryhmä laskeutui 14. huhtikuuta Narvikin lähelle, 16. huhtikuuta Namsusiin ja 17. huhtikuuta Ondalsnesiin. Liittoutuneet hyökkäsivät 19. huhtikuuta Trondheimiin, mutta kärsivät tappion ja joutuivat vetämään joukkonsa pois Keski-Norjasta huhtikuun alussa. Narvikin taistelujen jälkeen liittoutuneet evakuoivat maan pohjoisosan kesäkuun alussa. Myöhemmin, 10. kesäkuuta, Norjan armeijan viimeiset yksiköt antautuivat. Norja asetetaan Saksan miehityshallinnon alaisuuteen.

”Outo sota” päättyi 10. toukokuuta 1940. Tuona päivänä saksalaiset joukot aloittivat Helbin suunnitelman mukaisesti laajamittaisen hyökkäyksen puolueettomassa Belgiassa ja Hollannissa.Sitten saksalaiset joukot valtasivat Belgian kautta, ohittaen Maginot-linjan pohjoisesta, lähes koko Ranskan. Englantilais-ranskalaisen armeijan jäänteet työnnettiin Dunkerquen alueelle, josta ne evakuoitiin Britanniaan.

lähteet

  1. Странная война
  2. Valesota
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.