Teheranin konferenssi

gigatos | 3 huhtikuun, 2022

Yhteenveto

Teheranin konferenssi (koodinimeltään Eureka) oli Josif Stalinin, Franklin D. Rooseveltin ja Winston Churchillin strategiakokous, joka pidettiin 28. marraskuuta-1. joulukuuta 1943 sen jälkeen, kun Anglo-Neuvostoliitto oli hyökännyt Iraniin. Se pidettiin Neuvostoliiton suurlähetystössä Teheranissa Iranissa. Se oli ensimmäinen liittoutuneiden ”kolmen suuren” johtajan (Neuvostoliitto, Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta) toisen maailmansodan konferensseista. Se seurasi tiiviisti 22.-26. marraskuuta 1943 pidettyä Kairon konferenssia ja edelsi vuoden 1945 Jaltan ja Potsdamin konferensseja. Vaikka kolmen johtajan tavoitteet erosivat toisistaan, Teheranin konferenssin tärkein tulos oli länsiliittoutuneiden sitoutuminen toisen rintaman avaamiseen natsi-Saksaa vastaan. Konferenssissa käsiteltiin myös kolmen suuren liittoutuneen suhteita Turkkiin ja Iraniin, operaatioita Jugoslaviassa ja Japania vastaan sekä sodanjälkeistä ratkaisua. Konferenssissa allekirjoitetussa erillisessä pöytäkirjassa kolme suurta liittoutumaa sitoutuivat tunnustamaan Iranin itsenäisyyden.

Heti Saksan ja Neuvostoliiton sodan puhjettua kesäkuussa 1941 Churchill tarjosi apua Neuvostoliitolle, ja asiaa koskeva sopimus allekirjoitettiin 12. heinäkuuta 1941. Churchill kuitenkin muistutti kuulijoita Neuvostoliiton kanssa solmitusta liitosta ilmoittamassaan radiolähetyksessä, että liittouma ei muuttaisi Churchillin kantaa kommunismia vastaan.Valtuuskunnat olivat matkustaneet Lontoon ja Moskovan välillä järjestääkseen tuen toteuttamisen, ja kun Yhdysvallat liittyi sotaan joulukuussa 1941, valtuuskunnat tapasivat myös Washingtonissa. Yhdistyneen esikuntapäällikön komitea perustettiin koordinoimaan brittiläisiä ja amerikkalaisia operaatioita sekä niiden Neuvostoliitolle antamaa tukea. Maailmanlaajuisen sodan seurauksia, liittoutuneiden yhtenäisen strategian puuttumista ja resurssien jakamisen monimutkaisuutta Euroopan ja Aasian välillä ei oltu vielä selvitetty, ja ne synnyttivät pian keskinäisiä epäluuloja länsiliittoutuneiden ja Neuvostoliiton välillä. Kysymys oli toisen rintaman avaamisesta Saksan itärintaman puna-armeijaan kohdistaman paineen lieventämiseksi, kysymys keskinäisestä avunannosta (sekä Britannia että Neuvostoliitto odottivat Yhdysvalloilta luottoa ja aineellista tukea, ja Yhdysvaltojen ja Britannian välillä oli jännitteitä, koska Washington ei halunnut tukea Britannian imperiumia liittoutuneiden voittaessa). Yhdysvallat ja Britannia eivät myöskään olleet valmiita antamaan Stalinille vapaita käsiä Itä-Euroopassa, eikä yhteistä politiikkaa ollut myöskään siitä, miten Hitlerin jälkeistä Saksaa olisi kohdeltava. Churchillin, Rooseveltin ja Stalinin välinen yhteydenpito näissä asioissa tapahtui sähkeillä ja lähettiläiden välityksellä, mutta oli selvää, että suoria neuvotteluja tarvittiin kipeästi.

Stalin ei halunnut lähteä Moskovasta eikä halunnut ottaa riskiä lentomatkoilla, kun taas Roosevelt oli fyysisesti vammainen ja koki matkustamisen vaikeaksi. Churchill oli innokas matkustaja, ja osana sota-ajan konferenssien sarjaa hän oli jo tavannut Rooseveltin viisi kertaa Pohjois-Amerikassa ja kaksi kertaa Afrikassa, ja hän oli myös tavannut kaksi kertaa Stalinin Moskovassa. Järjestääkseen tämän kiireellisesti tarvittavan tapaamisen Roosevelt yritti suostutella Stalinin matkustamaan Kairoon. Stalin hylkäsi tämän tarjouksen ja myös tarjoukset tavata Bagdadissa tai Basrassa ja suostui lopulta tapaamiseen Teheranissa marraskuussa 1943.

Konferenssin oli määrä kokoontua 28. marraskuuta 1943 kello 16.00. Stalin saapui paikalle hyvissä ajoin, ja häntä seurasi Roosevelt, joka tuotiin pyörätuolissa paikalle konferenssipaikan vieressä sijaitsevasta asunnostaan. Stalin otti vastaan Rooseveltin, joka oli matkustanut 11 000 kilometriä osallistuakseen konferenssiin ja jonka terveydentila oli jo heikentynyt. Tämä oli heidän ensimmäinen tapaamisensa. Churchill, joka käveli esikuntansa kanssa läheisestä majapaikastaan, saapui paikalle puoli tuntia myöhemmin. Rooseveltin tulkin Charles Bohlenin mukaan Rooseveltin mukana olivat Harry Hopkins, joka oli toiminut Rooseveltin henkilökohtaisena lähettiläänä Churchillin luona, ja Yhdysvaltain Neuvostoliiton suurlähettiläs W. Averell Harriman. Stalinin mukana olivat Neuvostoliiton ulkoministeri Vjatšeslav Molotov ja sotilasjohtaja Kliment Voroshilov. Churchill toi mukanaan ulkoministeri Anthony Edenin ja johtavan sotilasavustajan Hastings Ismayn sekä tulkkinsa Arthur Birsen.

Koska Stalin oli puhunut toisen rintaman puolesta vuodesta 1941 lähtien, hän oli hyvin tyytyväinen ja tunsi saavuttaneensa kokouksen päätavoitteensa. Stalin suostui aloittamaan sodan Japania vastaan, kun Saksa oli lyöty.

Stalin vaati Puolan ja Neuvostoliiton välisen itärajan tarkistamista vastaamaan Britannian ulkoministerin lordi Curzonin vuonna 1920 asettamaa linjaa. Korvauksena Puolan aluemenetyksistä kolme johtajaa sopivat Saksan ja Puolan välisen rajan siirtämisestä Oder- ja Neisse-jokien väliselle alueelle. Tämä päätös vahvistettiin kuitenkin virallisesti vasta Potsdamin konferenssissa vuonna 1945.

Tämän jälkeen johtajat keskustelivat ehdoista, joilla länsiliittoutuneet avaisivat uuden rintaman hyökkäämällä Pohjois-Ranskaan (operaatio Overlord), kuten Stalin oli vaatinut heitä tekemään vuodesta 1941 lähtien. Tähän asti Churchill oli kannattanut brittiläisten, amerikkalaisten ja kansainyhteisön joukkojen yhteisten operaatioiden laajentamista Välimerellä, koska uuden länsirintaman avaaminen oli ollut fyysisesti mahdotonta olemassa olevien laivareittien puuttuessa, joten Välimeri ja Italia jäivät toteuttamiskelpoisiksi tavoitteiksi vuodelle 1943. Sovittiin, että amerikkalaiset ja brittiläiset joukot aloittaisivat operaatio Overlordin toukokuuhun 1944 mennessä ja että Stalin tukisi liittoutuneita samanaikaisella suurhyökkäyksellä Saksan itärintamalla (operaatio Bagration) Saksan joukkojen ohjaamiseksi pois Pohjois-Ranskasta.

Keskusteltiin myös lisähyökkäyksistä, joilla täydennettäisiin operaatio Overlordin toteuttamista, kuten liittoutuneiden mahdollisesta hyökkäyksestä Etelä-Ranskaan ennen Normandian maihinnousua, jonka tavoitteena olisi houkutella saksalaiset joukot pois pohjoisilta rannoilta, ja jopa mahdollisesta hyökkäyksestä Adrianmeren pohjoiskärkeen, jolla voitaisiin kiertää Alpit ja ajaa kohti Wieniä. Kumpikin suunnitelma olisi perustunut liittoutuneiden divisiooniin, jotka olivat konferenssin aikaan taistelemassa Saksan armeijaa vastaan Italiassa.

Iranista ja Turkista keskusteltiin yksityiskohtaisesti. Roosevelt, Churchill ja Stalin suostuivat kaikki tukemaan Iranin hallitusta, kuten seuraavassa julkilausumassa todetaan:

Kolme hallitusta ovat tietoisia siitä, että sota on aiheuttanut erityisiä taloudellisia vaikeuksia Iranille, ja ne kaikki sopivat, että ne jatkavat mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisen avun antamista Iranin hallitukselle, kun otetaan huomioon maailmanlaajuisten sotilasoperaatioiden aiheuttamat raskaat vaatimukset ja maailmanlaajuinen pula kuljetuksista, raaka-aineista ja siviilikäyttöön tarkoitetuista tarvikkeista.

Lisäksi Neuvostoliiton oli sitouduttava tukemaan Turkkia, jos Turkki astuu sotaan. Roosevelt, Churchill ja Stalin olivat yhtä mieltä siitä, että olisi myös toivottavaa, että Turkki liittyisi liittoutuneiden puolelle ennen vuoden loppua.

Churchill kannatti Italian maihinnousua vuonna 1943 ja sitten Overlordia vuonna 1944 sillä perusteella, että Overlord oli fyysisesti mahdoton toteuttaa vuonna 1943 laivojen puutteen vuoksi ja että olisi mahdotonta tehdä mitään suurempaa ennen kuin se voitaisiin käynnistää. Churchill ehdotti Stalinille Puolan siirtämistä länteen, minkä Stalin hyväksyi, jolloin puolalaiset saivat teollistunutta saksalaista maata lännessä ja luopuivat suoalueista idässä, ja samalla se tarjosi Neuvostoliitolle alueellisen puskurin hyökkäystä vastaan. Churchillin suunnitelmaan kuului raja Oderin ja itäisen Neissen varrella, jolloin Puola sai Churchillin mielestä oikeudenmukaisen korvauksen itäisistä rajamaista.

Päivälliskokous

Ennen 29. marraskuuta 1943 pidettyä kolmikantakokouksen päivälliskokousta Churchill ojensi Stalinille Sheffieldissä valmistetun juhlamiekan (”Stalingradin miekka”), joka oli kuningas Yrjö VI:n lahja Stalingradin asukkaille ja Neuvostoliiton kansalle Neuvostoliiton Stalingradin voiton kunniaksi. Kun Stalin otti miekan vastaan, hän tarttui siihen molemmin käsin ja suuteli tuppea. (Sitten hän ojensi sen marsalkka Kliment Voroshiloville, joka käsitteli sitä väärin, jolloin miekka putosi maahan.)

Ilman amerikkalaisia koneita Yhdistyneet Kansakunnat ei olisi koskaan voinut voittaa sotaa.”

Stalin ehdotti 50 000-100 000 saksalaisen upseerin teloittamista, jotta Saksa ei voisi suunnitella uutta sotaa. Roosevelt uskoi, ettei Stalin ollut tosissaan, ja vitsaili, että ”ehkä 49 000 riittäisi”. Churchill kuitenkin raivostui ja tuomitsi ”isänmaansa puolesta taistelleiden sotilaiden kylmäverisen teloituksen”. Hän sanoi, että vain sotarikolliset olisi asetettava oikeuden eteen Moskovan asiakirjan mukaisesti, jonka hän itse oli kirjoittanut. Hän ryntäsi ulos huoneesta, mutta Stalin toi hänet takaisin huoneeseen ja sanoi, että hän vitsaili. Churchill oli iloinen siitä, että Stalin oli antanut periksi, mutta ajatteli Stalinin testaavan vesiä.

Joulukuun 1. päivänä 1943 nämä kolme johtajaa kokoontuivat yhteen, antoivat julistuksia ja neuvottelivat konferenssissa seuraavat sotilaalliset päätelmät.

Kolmen vallan julkilausuma Iranista:

Iran oli lähdössä sotaan Saksaa vastaan, joka oli kolmen vallan yhteinen vihollinen. Stalin, Churchill ja Roosevelt käsittelivät Iranin erityisiä taloudellisia tarpeita sodan aikana ja sitä, että Iran voisi tarvita apua sodan jälkeen. Kolme suurvaltaa ilmoittivat jatkavansa avun antamista Iranille. Iranin hallitus ja kolme suurvaltaa pääsivät kaikkien erimielisyyksien puitteissa sopimukseen Iranin itsenäisyyden, suvereniteetin ja koskemattomuuden säilyttämisestä. Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Yhdistynyt kuningaskunta odottavat, että Iran seuraa muiden liittoutuneiden maiden mukana rauhan aikaansaamiseksi sodan päätyttyä, ja tästä sovittiin julistuksen antamisen jälkeen.

Päätelmät:

Poliittiset päätökset:

Stalin ja Churchill keskustelivat Puolan tulevista rajoista ja päätyivät Curzon-linjaan idässä ja Oder-Eastern Neisse-linjaan lännessä. Roosevelt oli pyytänyt, että hänet vapautettaisiin kaikista Puolaa koskevista keskusteluista, koska hän otti huomioon mahdollisen päätöksen vaikutukset puolalaisiin äänestäjiin Yhdysvalloissa ja tuleviin vuoden 1944 vaaleihin. Tämä päätös vahvistettiin vasta Potsdamin konferenssissa vuonna 1945.

Teheranin konferenssin neuvotteluissa Roosevelt varmisti Liettuan, Latvian ja Viron tasavaltojen liittämisen takaisin Neuvostoliittoon vasta sen jälkeen, kun kansalaiset olivat äänestäneet näistä toimista. Stalin ei suostunut siihen, että vaaleja valvottaisiin kansainvälisesti, ja että kaikki kysymykset olisi ratkaistava Neuvostoliiton perustuslain mukaisesti.

Jugoslavian partisaanit saivat täyden liittoutuneiden tuen, ja liittoutuneiden tuki Jugoslavian tšetnikeille lopetettiin (katso Jugoslavia ja liittoutuneet.

Titon johtamat kommunistiset partisaanit ottivat vallan Jugoslaviassa, kun saksalaiset vähitellen vetäytyivät Balkanilta vuosina 1944-45.

Turkin presidentti neuvotteli Rooseveltin ja Churchillin kanssa Kairon konferenssissa marraskuussa 1943 ja lupasi lähteä sotaan, kun hänen maansa on täysin aseistettu. Elokuuhun 1944 mennessä Turkki katkaisi suhteet Saksaan. Helmikuussa 1945 Turkki julisti sodan Saksalle ja Japanille, mikä saattoi olla symbolinen siirto, joka mahdollisti Turkin liittymisen tuleviin Yhdistyneisiin Kansakuntiin.

Operaatio Overlord

Roosevelt ja Stalin yrittivät koko konferenssin ajan saada Churchillin sitoutumaan Ranskan maihinnousuun ja onnistuivat lopulta 30. marraskuuta, kun Roosevelt ilmoitti lounaalla, että maihinnousu aloitettaisiin toukokuussa 1944. Tämä miellytti Stalinia, joka oli painostanut liittolaisiaan avaamaan uuden rintaman lännessä, jotta hänen joukkoihinsa kohdistuvaa painetta voitaisiin lievittää. Tämä päätös on ehkä konferenssin kriittisin, sillä neuvostojoukkojen keventäminen saavutti toivotun vaikutuksen, mikä johti Neuvostoliiton kokoontumiseen ja etenemiseen kohti Saksaa, jota Hitler ei voinut pysäyttää.

Yhdistyneet kansakunnat

Teheranin konferenssi oli myös yksi ensimmäisistä YK:n perustamiseen liittyvistä keskusteluista. Presidentti Roosevelt esitteli Stalinille ensimmäisenä ajatuksen kansainvälisestä järjestöstä, johon kuuluisivat kaikki kansallisvaltiot, joka olisi paikka yhteisten kysymysten ratkaisemiselle ja joka toimisi kansainvälisiä hyökkääjiä vastaan. Saksa oli ajanut maailman kaaokseen toisen kerran yhtä monen sukupolven aikana, ja kaikki kolme maailman johtajaa olivat yhtä mieltä siitä, että jotakin oli tehtävä vastaavanlaisen tapahtuman estämiseksi.

Saksan jako

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että Saksa olisi jaettava sodan jälkeen, ja osapuolet olivat eri mieltä siitä, kuinka monta divisioonaa tarvittaisiin Saksan sodankäyntikyvyn neutralisoimiseksi. Vaikka ehdotetut luvut vaihtelivat suuresti eivätkä koskaan toteutuneet, vallat jakoivat nyky-Saksan tehokkaasti kahteen osaan kylmän sodan loppuun asti. Eräällä illallisella Churchill kysyi Stalinilta tämän sodanjälkeisistä alueellisista tavoitteista, mihin Stalin vastasi: ”Tällä hetkellä ei ole tarvetta puhua mistään Neuvostoliiton toiveista, mutta kun aika koittaa, puhumme”.

Neuvostoliiton liittyminen Tyynenmeren sotaan

Marraskuun 29. päivänä Roosevelt esitti Stalinille viisi kysymystä, jotka koskivat Japanin ja Siperian satamia koskevia tietoja ja tiedustelutietoja sekä meriprovinteissa sijaitsevia lentotukikohtia jopa 1 000 raskaalle pommikoneelle. Helmikuun 2. päivänä Stalin kertoi Yhdysvaltain suurlähettiläälle, että Amerikka voisi käyttää Siperiasta käsin 1 000 pommikonetta sen jälkeen, kun Neuvostoliitto oli julistanut sodan Japanille (Vladivostok sijaitsee Venäjän Kaukoidässä, ei Siperiassa).

Neuvostoliiton raporttien mukaan saksalaiset agentit suunnittelivat kolmen suuren johtajan tappamista Teheranin konferenssissa, mutta peruivat salamurhan, kun sen suunnittelu oli vielä kesken. Neuvostoliiton vastavakoiluyksikkö NKVD ilmoitti epäillystä salamurhasuunnitelmasta ensimmäisen kerran Rooseveltin turvallisuuspäällikölle Mike Reillylle useita päiviä ennen Rooseveltin saapumista Teheraniin. Reilly oli lähtenyt Teheraniin useita päiviä aikaisemmin arvioimaan turvallisuusongelmia ja tutkimaan mahdollisia reittejä Kairosta Teheraniin. Juuri ennen kuin Reilly palasi Kairoon, NKVD ilmoitti hänelle, että kymmeniä saksalaisia oli pudotettu Teheraniin laskuvarjolla edellisenä päivänä. NKVD epäili saksalaisten agenttien suunnittelevan kolmen suuren johtajan tappamista Teheranin konferenssissa.

Kun alun perin keskusteltiin kokouksen majoitusjärjestelyistä, sekä Stalin että Churchill olivat esittäneet Rooseveltille kutsun ja pyytäneet häntä jäämään heidän luokseen kokouksen ajaksi. Roosevelt halusi kuitenkin välttää sen vaikutelman, että hän olisi valinnut liittolaisensa toisen edelle, ja päätti, että oli tärkeää jäädä Yhdysvaltain lähetystöön pysyäkseen riippumattomana. Roosevelt saapui Teheraniin 27. marraskuuta 1943 ja asettui Yhdysvaltain lähetystöön. Lähes keskiyöllä Vjatšeslav Molotov, Stalinin ylin avustaja, kutsui Archibald Clark-Kerrin (Britannian suurlähettiläs Neuvostoliitossa) ja Averell Harrimanin (Yhdysvaltain suurlähettiläs Neuvostoliitossa) Neuvostoliiton suurlähetystöön varoittaen heitä Rooseveltia, Churchillia ja Stalinia vastaan suunnatusta salamurhayrityksestä. Molotov ilmoitti heille, että useita salamurhaajia oli pidätetty, mutta ilmoitti, että lisää salamurhaajia oli vapaana, ja ilmaisi huolensa presidentti Rooseveltin turvallisuudesta. Molotov kehotti siirtämään Rooseveltin turvaan Britannian tai Neuvostoliiton suurlähetystöön.

Amerikkalaiset epäilivät, että Stalin oli keksinyt salamurhayrityksen tekosyynä Rooseveltin siirtämiselle Neuvostoliiton suurlähetystöön. Mike Reilly, Rooseveltin salaisen palvelun päällikkö, neuvoi häntä siirtymään joko Neuvostoliiton tai Ison-Britannian suurlähetystöön turvallisuutensa vuoksi. Yksi päätökseen vaikuttaneista tekijöistä oli se, että Churchillin ja Stalinin olisi pitänyt matkustaa tapaamisiin Yhdysvaltain lähetystössä. Harriman muistutti presidenttiä siitä, että amerikkalaiset joutuisivat vastuuseen, jos Stalin tai Churchill salamurhattaisiin heidän matkustaessaan Rooseveltin luokse kaupungin toiselle puolelle. Aiemmin samana päivänä Molotov oli suostunut pitämään kaikki kokoukset Yhdysvaltain lähetystössä, koska matkustaminen oli Rooseveltille vaikeaa. Se, että Molotov ilmoitti salamurhasuunnitelmasta myöhemmin samana iltana, herätti epäilyjä siitä, että hänen motiivinsa oli pitää Stalin turvallisesti Neuvostoliiton suurlähetystön vartioitujen muurien sisällä. Harriman epäili salamurhasuunnitelman olemassaoloa, mutta kehotti presidenttiä siirtymään muualle, jotta Churchill ja Stalin eivät joutuisi vaaraan. Roosevelt ei uskonut, että salamurhan uhka oli uskottava, mutta suostui muuttoon, jotta hän voisi olla lähempänä Stalinia ja Churchillia. Asuminen Neuvostoliiton suurlähetystössä mahdollisti myös sen, että Roosevelt sai suoremmat yhteydet Staliniin ja pystyi rakentamaan tämän luottamusta. Stalin piti siitä, että Roosevelt asui suurlähetystössä, koska sen ansiosta hänen ei tarvinnut matkustaa lähetystön ulkopuolelle ja hän pystyi vakoilemaan Rooseveltia helpommin. Neuvostoliiton suurlähetystöä vartioi tuhansia salaisia poliiseja, ja se sijaitsi Britannian suurlähetystön vieressä, mikä mahdollisti kolmen suuren ryhmän turvallisen tapaamisen.

Teheranin konferenssin päätyttyä Harriman kysyi Molotovilta, oliko Teheranissa todella koskaan ollut salamurhauhkaa. Molotov sanoi, että he tiesivät saksalaisista agenteista Teheranissa, mutta eivät tienneet mistään erityisestä salamurhasuunnitelmasta. Molotovin vastauksessa vähäteltiin heidän väitteitään salamurhasuunnitelmasta ja sen sijaan korostettiin, että Stalin ajatteli presidentti Rooseveltin olevan turvallisemmassa asemassa Neuvostoliiton suurlähetystössä. Amerikkalaiset ja brittiläiset tiedusteluraportit torjuivat yleisesti ottaen tämän salaliiton olemassaolon, ja Otto Skorzeny, operaation oletettu johtaja, väitti myöhemmin, että Hitler oli hylännyt ajatuksen toteuttamiskelvottomana ennen kuin suunnittelu oli edes alkanut. Aihe on edelleen tiettyjen venäläisten historioitsijoiden aiheena.

lähteet

  1. Tehran Conference
  2. Teheranin konferenssi
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.