Katalaunien kenttien taistelu

Mary Stone | 14 tammikuun, 2023

Yhteenveto

Catalaunian tasankojen (tai kenttien) taistelu, jota kutsutaan myös Campus Mauriacuksen taisteluksi, Châlonsin taisteluksi, Troyesin taisteluksi tai Maurican taisteluksi, käytiin 20. kesäkuuta 451 jKr. roomalaisen kenraalin Flavius Aetiuksen ja visigoottien kuninkaan Theodoric I:n johtaman koalition ja heidän kuninkaansa Attilan johtamien hunnien ja heidän vasalliensa välillä. Se osoittautui yhdeksi Länsi-Rooman valtakunnan viimeisistä suurista sotilasoperaatioista, vaikka suurin osa liittouman armeijasta koostui germaanisista foederateista. Siitä, oliko taistelu strategisesti ratkaiseva, kiistellään edelleen: roomalaiset estivät mahdollisesti hunnien yrityksen perustaa vasalleja Rooman Galliaan. Hunnit kuitenkin ryöstivät ja ryöstivät menestyksekkäästi suuren osan Galliasta ja lamauttivat roomalaisten ja visigoottien sotilaallista kapasiteettia. Attila kuoli vain kaksi vuotta myöhemmin vuonna 453, ja Nedaon taistelun (454) jälkeen hunnien germaanisten vasallien koalitio hajotti hänen hunnien valtakuntansa.

Vuoteen 450 mennessä Rooman valta Galliassa oli palautettu suuressa osassa maakuntaa, vaikka kaikkien Italian ulkopuolisten maakuntien hallinta väheni edelleen. Armorica oli vain nimellisesti osa valtakuntaa, ja roomalaisten aluetta miehittäneet germaaniheimot oli pakkosiirretty ja sidottu sopimuksella Foederateiksi omien johtajiensa alaisuuteen. Xantenista pohjoiseen sijaitsevan Reinin ja Lysin välissä sijaitseva Pohjois-Gallia (Germania Inferior) oli epävirallisesti luovutettu Salian frankkien haltuun. Garonnen varrella asuvat visigootit olivat yhä levottomampia, mutta pitivät edelleen kiinni sopimuksestaan. Sapaudian burgundit olivat alistuvampia, mutta odottivat niin ikään mahdollisuutta kapinaan. Loirella ja Valentinois”ssa asuvat alaanit olivat uskollisempia, sillä he olivat palvelleet roomalaisia Jovinuksen tappion jälkeen vuonna 411 ja Bazasin piirityksen jälkeen vuonna 414. Gallian osat, jotka olivat edelleen turvallisesti roomalaisten hallinnassa, olivat Välimeren rannikko, Aurelianumin alue (Reinin keski- ja yläjuoksu Kölniin asti) ja alajuoksulla Rhonea pitkin.

Historioitsija Jordanes toteaa, että vandaalien kuningas Genseric houkutteli Attilan sotimaan visigootteja vastaan. Samalla Genseric pyrki kylvämään riitaa visigoottien ja Länsi-Rooman valtakunnan välille. Jordanesin kertomus goottien historiasta on kuitenkin tunnetusti epäluotettava. Muut aikalaiskirjailijat tarjoavat erilaisia motiiveja: Justa Grata Honoria, keisari Valentinianus III:n sisar, oli kihlattu edellisenä vuonna entisen konsuli Herculanuksen kanssa. Vuonna 450 hän lähetti eunukki Hyacinthuksen hunnien kuninkaalle pyytämään Attilan apua vankilasta pakenemisessa, ja sormus oli todisteena kirjeen laillisuudesta. Attilan väitettiin tulkitsevan sen niin, että hän tarjosi tytön kättä avioliittoon ja vaati puolet valtakunnasta myötäjäisiksi. Hän vaati Honorian luovuttamista myötäjäisten mukana. Valentinianus torjui nämä vaatimukset, ja Attila käytti asiaa tekosyynä käynnistää tuhoisa sotaretki Galliassa. Hughes ehdottaa, että tämän tulkinnan todellisuudessa pitäisi olla niin, että Honoria käytti Attilan asemaa kunniamagister militumina poliittiseen vaikutusvaltaan.

Toinen sotaan johtanut konflikti oli se, että vuonna 449 frankkien kuningas (mahdollisesti Chlodio) oli kuollut ja että hänen kaksi poikaansa riitelivät seuraajasta: vanhempi poika pyrki Attilan apuun, kun taas nuorempi asettui Aetiuksen puolelle, joka adoptoi hänet. Historiantutkija Priscuksen Roomassa näkemän nuoremman prinssin henkilöllisyys on edelleen epäselvä, vaikka Merowechin ja hänen poikansa Childeric I:n henkilöllisyyttä on ehdotettu.

Attila ylitti Reinin alkuvuodesta 451 seuraajiensa ja lukuisten liittolaistensa kanssa ja ryösti Divodurumin (nykyinen Metz) 7. huhtikuuta. Muut hyökkäyksen kohteeksi joutuneet kaupungit voidaan määrittää niiden piispojen muistoksi kirjoitettujen hagiografioiden perusteella: Reimsin Nikasius teurastettiin Reimsin kirkkonsa alttarin edessä; Tongerenin Servatiuksen väitetään pelastaneen Tongerenin rukouksillaan, kuten Genevieve on pelastanut Pariisin. Troyesin piispa Lupuksen uskotaan myös pelastaneen kaupunkinsa kohtaamalla Attilan henkilökohtaisesti. Myös monien muiden kaupunkien väitetään joutuneen hyökkäyksen kohteeksi näissä kertomuksissa, vaikka arkeologiset todisteet eivät osoita, että hyökkäyksen aikoihin ei olisi ajoittunut tuhoamiskerrosta. Todennäköisin selitys Attilan Gallian laajalle tuholle on se, että Attilan pääkolonna ylitti Reinin Wormsissa tai Mainzissa ja marssi sitten Trieriin, Metziin, Reimsiin ja lopulta Orleansiin ja lähetti samalla pienen osaston pohjoiseen frankkien alueelle ryöstämään maaseutua. Tämä selitys tukisi kirjallisia todisteita, joiden mukaan Pohjois-Galliaan hyökättiin, ja arkeologisia todisteita, joiden mukaan suuria asutuskeskuksia ei ryöstetty.

Attilan armeija oli saavuttanut Aurelianumin (nykyinen Orleans, Ranska) ennen kesäkuuta. Jordanesin mukaan alaanikuningas Sangiban, jonka Foederatin valtakuntaan Aurelianum kuului, oli luvannut avata kaupungin portit. Tämä piiritys vahvistetaan Vita S. Aniani -kirjan kertomuksessa ja myöhemmin Gregorius Toursin kertomuksessa, vaikka Sangibanin nimeä ei näissä kertomuksissa mainita. Aurelianumin asukkaat kuitenkin sulkivat portit lähestyviltä hyökkääjiltä, ja Attila alkoi piirittää kaupunkia odottaessaan, että Sangiban lunastaisi lupauksensa. Aurelianumin piirityksestä on kaksi erilaista kertomusta, ja Hughes ehdottaa, että niiden yhdistäminen antaa paremman käsityksen siitä, mitä todella tapahtui. Neljä päivää kestäneen rankkasateen jälkeen Attila aloitti 14. kesäkuuta viimeisen hyökkäyksensä, joka keskeytyi roomalaisen liittouman lähestymisen vuoksi. Nykyaikaiset tutkijat ovat yleensä yhtä mieltä siitä, että Aurelianumin piiritys oli Attilan länteen suuntautuneen hyökkäyksen huippukohta, ja että kaupungin vankkumaton alaanien puolustus oli todellinen ratkaiseva tekijä vuoden 451 sodassa. Toisin kuin Jordanes väittää, alaanit eivät koskaan aikoneet loikata, sillä he olivat roomalaisten puolustuksen uskollinen selkäranka Galliassa.

Saatuaan tiedon hyökkäyksestä magister utriusque militiae Flavius Aetius siirsi armeijansa nopeasti Italiasta Galliaan. Sidonius Apollinariksen mukaan hän johti joukkoa, joka koostui ”harvoista ja harvalukuisista apujoukoista, joissa ei ollut ainuttakaan varsinaista sotilasta”. Ilmoitettu roomalaisten joukkojen vähäinen määrä johtuu siitä, että suurin osa Aetiuksen armeijasta oli sijoitettu Galliaan. Aetius yritti välittömästi taivutella visigoottien kuninkaan Theodoric I:n liittymään häneen. Väitetään, että Theodoric sai tietää, kuinka vähän joukkoja Aetiuksella oli mukanaan, ja päätti, että oli viisaampaa odottaa ja vastustaa hunnia omilla maillaan, joten Aetius kääntyi Gallian entisen preetoriaaniprefektin Avituksen puoleen saadakseen apua. Perinteen mukaan Avitus sai taivuteltua paitsi Theodoricin liittymään roomalaisten puolelle myös useita muita Gallian barbaarien epäröiviä asukkaita. Koalitio kokoontui Arlesissa ennen kuin se siirtyi kohtaamaan gootit Toulousessa, ja armeijan toimitti Tonantius Ferreolus, joka oli jo muutaman vuoden ajan valmistautunut hunnien hyökkäykseen. Yhdistetty armeija marssi sitten Aurelianumiin (Orléans), jonne se saapui 14. kesäkuuta.

Orleansista käsin Aetius ja hänen liittoutumansa ajoivat takaa Attilaa, joka oli lähdössä Galliasta, kun suurin osa hänen tavoitteistaan oli saavutettu. Jordanesin mukaan päätaistelua edeltävänä yönä osa roomalaisten kanssa liittoutuneista frankeista kohtasi Attilalle uskollisen gepidien joukon ja kävi heidän kanssaan kahakkaa. Jordanesin ilmoittamaa lukua, jonka mukaan tässä kahakassa kuoli 15 000 sotilasta kummaltakin puolelta, ei voida todentaa. Attila oli järjestänyt taktisen viivytyksen vetäytymisreitilleen estääkseen Aetiusta saamasta häntä kiinni ennen kuin hän saapui sopivalle taistelupaikalle. Nämä kaksi joukkoa kohtasivat lopulta jossain Catalaunian kentillä noin 20. kesäkuuta, ja tätä päivämäärää ehdotti ensimmäisenä J. B. Bury, ja monet ovat sittemmin hyväksyneet sen, vaikka jotkut kirjoittajat ovat ehdottaneet heinäkuun ensimmäistä viikkoa tai 27. syyskuuta.

Perinteen mukaan Attila antoi ennustajiensa tutkia uhrin sisälmykset taistelupäivän aamuna. He ennustivat, että hunnit joutuisivat onnettomuuteen, mutta yksi vihollisen johtajista kuolisi. Attila viivytteli yhdeksänteen tuntiin (noin kello 14.30), jotta lähestyvä auringonlasku auttaisi hänen joukkojaan pakenemaan taistelukentältä tappion sattuessa. Hughes tekee tästä oman tulkintansa ja toteaa, että ennustus saattaa olla osoitus Attilan raakuudesta ja siksi mahdollisesti sepitelmä. Hän toteaa, että valinta aloittaa taistelu yhdeksännellä tunnilla johtui siitä, että kumpikin osapuoli käytti koko päivän huolelliseen liittoarmeijoidensa sijoittamiseen.

Jordanesin mukaan Catalaunian tasanko kohosi jyrkästi harjun toiselle puolelle; tämä maantieteellinen piirre hallitsi taistelukenttää ja siitä tuli taistelun keskus. Hunnit valtasivat ensin harjanteen oikean puolen, kun taas roomalaiset valtasivat vasemman puolen, jolloin harjanteen harjanne jäi miehittämättä. Jordanes selittää, että länsigootit pitivät hallussaan oikeaa puolta, roomalaiset vasenta puolta, ja epävarmasti uskollinen Sangiban ja hänen alaaninsa saartoivat keskellä. Hunnien joukot yrittivät vallata harjanteen, mutta roomalaiset Aetiuksen johdolla ja gootit Thorismundin johdolla olivat heitä nopeampia.

Jordanes jatkaa, että Theodoric, joka johti omia miehiään vihollisensa amalingoottien kimppuun, kuoli hyökkäyksessä ilman, että hänen miehensä huomasivat sitä. Sitten hän toteaa, että Theodoric joko heitettiin hevosen selästä ja etenevät miehensä talloivat hänet kuoliaaksi tai että hänet surmattiin Amaling Andagin keihäästä. Koska Jordanes toimi Andagin pojan Gunthigisin notaarina, vaikka jälkimmäinen tarina ei olisikaan totta, tämä versio oli varmasti ylpeä perhetraditio.

Sitten Jordanes väittää, että visigootit ylittivät vierellään olevien alaanien nopeuden ja hyökkäsivät Attilan oman hunnien kotitalousyksikön kimppuun. Attilan oli pakko hakeutua suojaan omaan leiriinsä, jonka hän oli linnoittanut vaunuilla. Roomalais-goottilainen hyökkäys pyyhkäisi ilmeisesti hunnien leirin ohi takaa-ajossa; kun yö laskeutui, kuningas Theodoricin poika Thorismund, joka palasi ystävällismielisille linjoille, tunkeutui erehdyksessä Attilan leiriin. Siellä hän haavoittui seuranneessa lähitaistelussa ennen kuin hänen seuraajansa ehtivät pelastaa hänet. Pimeys erotti myös Aetiuksen omista miehistään. Koska hän pelkäsi, että heitä oli kohdannut onnettomuus, hän vietti loppuyön goottien liittolaistensa kanssa.

Seuraavana päivänä gootit ja roomalaiset tapasivat päättääkseen seuraavasta liikkeestään, kun he huomasivat, että taistelukenttä oli ”täynnä ruumiita, eivätkä hunnit uskaltaneet lähteä liikkeelle”. Koska he tiesivät, että Attilan muonavarat olivat vähissä ja että ”roomalaisten leirin rajojen sisäpuolelle sijoitettu nuolisade esti häntä lähestymästä”, he alkoivat piirittää hänen leiriään. Tässä epätoivoisessa tilanteessa Attila pysyi järkkymättömänä ja ”kasasi hevosten satuloista hautajaispaalun, jotta jos vihollinen hyökkäisi hänen kimppuunsa, hän olisi päättänyt heittäytyä liekkeihin, jotta kukaan ei saisi iloa hänen haavoittamisestaan ja jotta niin monien rotujen herra ei joutuisi vihollistensa käsiin”.

Kun Attila oli piiritetty leirissään, visigootit etsivät kadonnutta kuningastaan ja tämän poikaa Thorismundia. Pitkien etsintöjen jälkeen he löysivät Theodoricin ruumiin ”sieltä, missä kuolleita oli eniten”, ja kantoivat hänet sankarilaulujen saattelemana pois vihollisen silmien edessä. Kuultuaan isänsä kuolemasta Thorismund halusi hyökätä Attilan leiriin, mutta Aetius sai hänet luopumaan siitä. Jordanesin mukaan Aetius pelkäsi, että jos hunnit tuhottaisiin kokonaan, visigootit katkaisisivat uskollisuutensa Rooman valtakuntaa kohtaan ja heistä tulisi vielä suurempi uhka. Niinpä Aetius suostutteli Thorismundin palaamaan nopeasti kotiin ja varmistamaan itselleen valtaistuimen ennen veljiään. Muussa tapauksessa visigoottien keskuudessa syttyisi sisällissota. Thorismund palasi nopeasti Tolosaan (nykyiseen Toulouseen) ja nousi kuninkaaksi ilman vastarintaa. Gregorius Toursilainen väittää, että Aetius käytti samaa perustelua irtisanoessaan frankkialaiset liittolaisensa ja keräsi taistelukentän saaliin itselleen.

Ensisijaiset lähteet antavat vain vähän tietoa taistelun lopputuloksesta Jordanesia lukuun ottamatta. Kaikissa korostetaan taistelun tappioiden määrää, ja taistelua alettiin pitää yhä enemmän goottien voittona, alkaen Cassiodoruksesta kuudennen vuosisadan alussa.

Hydatius toteaa:

Hunnit rikkoivat rauhan ja ryöstivät Gallian maakuntia. Monia kaupunkeja vallattiin. Katalaunian tasangolla, lähellä Metzin kaupunkia, jonka he olivat valloittaneet, hunnit kukistivat taistelussa Jumalan avulla kenraali Aetiuksen ja kuningas Theodericin, jotka olivat tehneet rauhansopimuksen keskenään. Yön pimeys keskeytti taistelut. Kuningas Theoderic kaatui siellä ja kuoli. Lähes 300 000 miehen kerrotaan kaatuneen tuossa taistelussa. – Hydatius, Chronicon, 150.

Taistelun aikalainen Prosper toteaa:

Tapettuaan veljensä Attila vahvistui vainajan resursseilla ja pakotti monet tuhannet naapurikansat sotaan. Tämän sodan hän ilmoitti Rooman ystävyyden vartijana käyvänsä vain gootteja vastaan. Mutta kun hän oli ylittänyt Reinin ja monet gallialaiskaupungit olivat kokeneet hänen raakalaismaiset hyökkäyksensä, sekä meidän kansamme että gootit sopivat pian vastustavansa liittoutuneiden voimin ylpeiden vihollistensa raivoa. Ja Aetiuksella oli niin suuri kaukonäköisyys, että kun kaikkialta kerättiin kiireesti taistelumiehiä, vastapuolen joukkoa vastaan asettui ei suinkaan yhtäläinen joukko. Vaikka kaikkien siellä kuolleiden verilöyly oli mittaamaton – sillä kumpikaan osapuoli ei antanut periksi – näyttää siltä, että hunnit hävisivät tässä taistelussa, koska ne, jotka jäivät henkiin, menettivät taistelunhalunsa ja kääntyivät takaisin kotiin. -Prosper, Epitoma Chronicon, s.a. 451.

Vuosien 452 ja 511 gallialaisissa kronikoissa todetaan:

Attila tunkeutui Galliaan ikään kuin hänellä olisi oikeus vaatia vaimoa, joka oli hänelle velkaa. Siellä hän aiheutti ja kärsi tappion ja vetäytyi sitten kotimaahansa. -Chronica Gallica Anno 452, s.a. 451.

Patriisimies Aetius taisteli goottien kuningas Theodoricuksen kanssa hunnien kuningas Attilaa vastaan Tricassesissa Maurian tasangolla, jossa Theodoricus surmattiin, jonka surmaajasta ei ole varmuutta, ja Attilan sukulainen Laudaricus; ruumiita oli lukemattomia. -Chronica Gallica Anno 511, s.a. 451.

Paschale-kronikassa, jossa on säilynyt Priscuksen sekava ja lyhennetty kohta, sanotaan:

Kun Theodosius ja Valentinianus, Augustukset, olivat keisareina, gepidien hunneihin kuuluva Attila marssi Roomaa ja Konstantinopolia vastaan kymmenien tuhansien ihmisten joukolla. Hän ilmoitti goottien lähettilään välityksellä Rooman keisarille Valentinianukselle: ”Attila, minun ja sinun herrani, käskee sinua minun kauttani valmistelemaan palatsin häntä varten.” Tämä oli hänen isäntänsä. Hän antoi saman ilmoituksen Konstantinopolin keisarille Theodosiukselle goottilaisen lähettilään välityksellä. Aetius, Rooman ensimmäinen senaattorimies, kuuli Attilan epätoivoisen vastauksen liiallisesta rohkeudesta ja lähti Galliaan Alarikin luo, joka oli Honoriuksen vuoksi Rooman vihollinen. Hän kehotti tätä liittymään hänen kanssaan Attilaa vastaan, koska tämä oli tuhonnut monia roomalaisia kaupunkeja. He lähtivät yllättäen häntä vastaan, kun hän oli leiriytynyt Danubios-joen lähelle, ja niittivät hänen monet tuhannet miehensä. Alarik, joka haavoittui taisteluissa saggitasta, kuoli. Attila kuoli samoin, hänet vei nenän verenvuoto, kun hän nukkui yöllä hunnilaisen jalkavaimonsa kanssa. Epäiltiin, että tämä tyttö tappoi hänet. Erittäin viisas traakialainen Priscus kirjoitti tästä sodasta. -Chronicon Paschale, s. 587.

Jordanes ilmoittaa tässä taistelussa kuolleiden määräksi 165 000, lukuun ottamatta päätaistelua edeltäneen ranskalais-geideiläisen kahakan uhreja. Attilan hyökkäyksen aikaan elänyt historioitsija Hydatius ilmoittaa kuolleiden määräksi 300 000. Fredegarin vääristyneessä kronikassa kerrotaan, että aiemmassa Loirella käydyssä taistelussa surmattiin 200 000 goottia ja 150 000 hunnia. Tarjotut luvut ovat epäuskottavan korkeita, mutta kaikki primaarilähteet pitävät taistelua poikkeuksellisen verisenä. Jordanesin kirjoitus on viime kädessä syynä siihen, että taistelun lopputulosta koskevat nykyaikaiset tulkinnat eroavat toisistaan.

Kuten roomalaisten voitto

Nykytutkijat tulkitsevat Jordanesin perinteistä kertomusta hyvin suoraviivaisesti, joskin yleensä eri kohdin kiistellen. Nykyaikaiset tutkijat ovat yleensä yhtä mieltä siitä, että taistelu käytiin pitkällä harjanteella eikä tasangolla, jonka toisella puolella oli kukkula. Hughes väittää, että hunnit asettuivat keskelle ja vasallit siiville, koska he odottivat roomalaisen jalkaväen keskusta ja ratsuväen siivet. Tällä tavoin Attila pystyi pitämään keskuksen tiukasti kiinni hunnien epäorganisoidulla sodankäyntityylillä, kun taas suurin osa hänen joukoistaan keskittyi murtamaan jommankumman tai molemmat vihollisen sivustat. Hughes kuitenkin väittää, että roomalaiset odottivat tätä, minkä vuoksi hän sijoitti muodostelman keskelle alaanit, jotka olivat taitavia ratsumiehiä ja joilla oli pitkälle kehittynyt tietämys siitä, miten taistella roomalaisen sodankäyntityylin rinnalla. Bachrach huomauttaa myös, että Jordanesin pointti alaanien sijoittamisesta keskelle epälojaalisuuden vuoksi on Jordanesin puolelta puolueellinen.

Jordanesin kuvaus taistelusta tapahtuu Hughesin mukaan roomalaisten näkökulmasta. Attilan joukot saapuivat harjanteelle ensimmäisenä, oikealle puolelle, ennen kuin visigootit ehtivät vallata tämän aseman. Sitten Aetiuksen roomalaiset saapuivat harjanteen vasemmalle puolelle ja torjuivat gepidit, kun ne nousivat ylös. Lopulta alaanit ja Thorismundin johtamat visigootit taistelivat tiensä ylös ja varmistivat harjanteen keskikohdan pitäen sen Attilaa vastaan. Hughes poikkeaa kuitenkin valtavirran selityksistä siinä, että hän sijoittaa Thorismundin alaanien ja visigoottien pääjoukon väliin eikä visigoottien sivustalle. Esimerkiksi MacDowall sijoittaa Thorismundin taistelukentän oikealle puolelle. Taistelun loppuvaiheelle on ominaista goottien yritys vallata harjanteen oikea puoli, jossa Theodoric surmataan, eikä hänen muu armeijansa tiedä hänen kuolemastaan. Tässä vaiheessa Thorismund paikallisti Attilan aseman hunnien taistelulinjassa ja hyökkäsi hunnien keskustaan, surmasi lähes itse Attilan ja pakotti hunnien keskustan perääntymään. Molemmat armeijat joutuivat hämmennykseen pimeyden laskeutuessa, eikä kumpikaan osapuoli tiennyt taistelun lopputulosta ennen seuraavaa aamua.

Taistelun jälkeen liittolaiset päättivät, mitä tehdä seuraavaksi, ja päättivät piirittää Attilaa muutamaksi päiväksi keskustelun ajaksi. Aetiuksen väitetään taivuttaneen sekä Thorismundin että gootit ja myös frankit jättämään taistelun ja palaamaan kotiin. Hughes väittää, että koska frankit kävivät taistelussa sisällissotaa ja koska Thorismundilla oli viisi veljeä, jotka saattoivat anastaa hänen uuden kuninkaan asemansa, on todennäköistä, että Aetius neuvoi heitä tekemään niin. O”Flynn väittää, että Aetius suostutteli visigootit palaamaan kotiin eliminoidakseen epävakaiden liittolaisten ryhmän, ja väittää, että hän päästi Attilan pakoon, koska hän olisi yhtä mielellään tehnyt liiton hunnien kuin visigoottien kanssa. Suurin osa historioitsijoista on myös sitä mieltä, että Attilan ”voittamattomuuden aura” oli tässä vaiheessa murtunut ja että Aetius antoi hunnien vetäytyä siinä toivossa, että hän voisi palata kumppanuuteen hunnien kanssa ja saada heiltä tulevaisuudessa sotilaallista tukea.

Kuten Rooman tappio tai päättämätön

Hyun Jin Kim on ehdottanut, että koko taistelu on näytelmä Marathonin taistelusta, jossa roomalaiset ovat vasemmalla puolella plataaneja, alaanit heikkoa ateenalaista keskustaa ja gootit oikealla puolella ateenalaisia kantajoukkoja, ja Theodoric on Miltiades ja Thorismund Kallimachos. Goottien kotiinpaluu Thorismundin valtaistuimen turvaamiseksi on sama kuin paluu Ateenaan suojelemaan sitä kapinalta ja Persian laivastolta. Kimin näkemykset ovat kuitenkin saaneet aikakauden tutkijoiden keskuudessa ristiriitaisen vastaanoton, ja eräs arvostelija totesi, että suuri osa tekstistä on ”sekava ja sekava tarina, johon sisältyy historioiden, sukutaulujen ja kronologioiden uudelleenkirjoittamista… jota pahentavat oudot ja kömpelöt sekoitukset”. Hänen näkemykseensä, jonka mukaan Attila voitti taistelun, olisi siis suhtauduttava epäilevästi.

Toiset kirjoittajat pitävät taistelua kuitenkin ratkaisemattomana. Tämä jälkimmäinen näkemys on melko laajalti hyväksytty, vaikka lopputuloksesta ollaan edelleen eri mieltä.

Kimin ehdotus Jordanesin rinnastamisesta Herodotokseen on huomioitu aiemmassa tutkimuksessa. Franz Altheim rinnasti Katalaunian kentät ja Salamisin ja piti taistelukertomusta täysin keksittynä. John Wallace-Hadrill veti Aetiuksen ja Themistokleen välille rinnastuksen, joka koski joissakin primaarilähteiden kertomuksissa väitettyä taistelun jälkeistä huijausta. Muut historioitsijat ovat huomanneet sen mahdolliset poliittiset lausunnot Jordaneksen aikakaudesta, erityisesti Vouillen taistelun ja goottien sotien osalta Justinianuksen valtakauden loppupuolella. Viime kädessä tämä on johtanut siihen, että valtavirran tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että Jordanesin kuvaus Katalaunian peltojen taistelusta on vääristynyt, vaikka he eivät olekaan samaa mieltä lopputuloksen hunnimyönteisestä tulkinnasta.

Molemmat armeijat koostuivat monien kansojen taistelijoista. Roomalaisten joukkojen, alaanien ja visigoottien lisäksi Jordanes luettelee Aetiuksen liittolaisiksi muun muassa frankit, sarmatat, armoricialaiset, liticialaiset, burgundialaiset, saksien, riparialaiset ja olibronit (joita hän kuvailee ”aikoinaan roomalaisiksi sotilaiksi ja nyt liittoutuneiden joukkojen kukkasiksi”) sekä ”muut kelttiläiset tai saksalaiset heimot”. Liticianit voisivat olla joko laetialaisia tai roomalais-brittiläisiä, joista jälkimmäiset Gregorius mainitsee. Halsall väittää, että Reinin limitanei ja vanha brittiläinen kenttäarmeija muodostivat armorilaisten joukot, ja Heather esittää, että visigootit saattoivat saada käyttöönsä yhteensä noin 25 000 miestä. Drinkwater lisää, että taisteluun saattoi osallistua alamannien ryhmittymä, mahdollisesti molemmilla puolilla kuten frankit ja burgundit. Olibronien joukko on edelleen tuntematon, vaikka on esitetty, että kyseessä olivat germaaniset limitanien varuskunnat.

A.H.M. Jonesin Notitia Dignitatum -kirjasta tekemästä tutkimuksesta voi saada käsityksen Rooman armeijan todellisesta koosta. Tämä asiakirja on luettelo virkamiehistä ja sotilasyksiköistä, jota on viimeksi päivitetty viidennen vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä. Notitia Dignitatumissa luetellaan 58 erilaista säännöllistä yksikköä ja 33 limitaneia, jotka palvelivat joko Gallian maakunnissa tai läheisillä rajoilla; Jonesin analyysin perusteella näiden yksiköiden yhteismäärä on 34 000 säännöllistä yksikköä ja 11 500 limitaneia, eli yhteensä hieman alle 46 000 yksikköä. Tämä luku on kuitenkin arvio vuosilta 395-425, ja se muuttuu jatkuvasti uusien tutkimusten myötä. Länsi-Rooman provinssien menettäminen Pohjois-Afrikassa johti siihen, että Rooman armeijasta menetettiin aiempien tappioiden lisäksi 40 000 jalkaväen ja 20 000 ratsuväen rahoitus, mikä riitti lamauttamaan Rooman sotilaallisen kapasiteetin pysyvästi vuoden 439 jKr. jälkeen. Herwig Wolframin mukaan 40 000 punnan vuotuisten kultatulojen ollessa vuonna 450 jKr. läntisen imperiumin olisi pitänyt käyttää lähes kaksi kolmasosaa tuloistaan 30 000 miehen armeijan ylläpitämiseen. Hugh Elton antaa saman luvun vuonna 450, mutta arvioi 300 000 hengen armeijan ylläpitokustannuksiksi 31 625 puntaa kultaa eli 7,6 solidia vuodessa sotilasta kohti. Hän toteaa, että oli myös muita määrällisesti mittaamattomia sotilaallisia kustannuksia, kuten puolustuslaitteita, varusteita, logistisia tarvikkeita, paperia, eläimiä ja muita kustannuksia. Armeijan koon on siis täytynyt vuonna 450 jKr. olla huomattavasti pienempi kuin se oli 420-luvun lopulla.

Jordanesin luettelossa Attilan liittolaisiksi mainitaan gepidit kuninkaansa Ardaricin johdolla sekä eri goottiryhmien armeija, jota johtivat veljekset Valamir, Theodemir (myöhemmän Pohjanmaan kuninkaan Theodorius Suuren isä) ja Videmir, amalilaisten goottien jälkeläiset. Sidonius tarjoaa laajemman luettelon liittolaisista: Rugilaiset, gepidit, gelonit, burgundit, skirit, bellonotit, neurit, bastarnalaiset, thüringialaiset, bruktrit ja Neckar-joen varrella asuvat frankit. E.A. Thompson ilmaisee epäilyksensä siitä, että osa näistä nimistä on peräisin pikemminkin kirjallisesta perinteestä kuin itse tapahtumasta:

Bastarnae, Bructeri, Geloni ja Neuri olivat kadonneet satoja vuosia ennen hunnien aikaa, kun taas Bellonotia ei ollut koskaan ollut olemassa: luultavasti oppinut runoilija ajatteli Balloniti-kansaa, jonka Valerius Flaccus oli keksinyt lähes neljä vuosisataa aikaisemmin.

Toisaalta Thompson uskoo, että burgundien läsnäolo hunnien puolella on uskottavaa, ja toteaa, että erään ryhmän on dokumentoitu jääneen Reinin itäpuolelle; samoin hän uskoo, että muut Sidoniuksen mainitsemat kansat (ruigialaiset, skirit ja thüringialaiset) osallistuivat tähän taisteluun.

Thompson huomauttaa alaviitteessä: ”Epäilen, ettei Attila olisi pystynyt ruokkimaan edes 30 000 miehen armeijaa.” Lindner väittää, että ylittäessään Karpaatit nykyisen Unkarin alueelle hunnit olivat menettäneet parhaan logistisen tukikohtansa ja laidunalueensa, ja että Unkarin suuri tasanko voisi elättää vain 15 000 ratsastavaa nomadia. Kim huomauttaa, että hunnit jatkoivat Xiongnujen kymmenjärjestelmän käyttöä, mikä tarkoittaa, että heidän armeijansa oli luultavasti järjestetty 10, 100, 1000 ja 10 000 hengen divisiooniin, mutta todellisia arvioita hunnien sotilaallisesta kapasiteetista ei voida määrittää. Heidän barbaariliittolaisensa saavat kuitenkin mainintoja muina aikoina muissa lähteissä: vuonna 430 jKr. Hunnien kuningas Oktar kukistui 3 000 Neckarin burgundin joukolta, jotka myöhemmin joutuisivat hunnien alistamiksi, ja Heather arvioi, että sekä gepideillä että amalilaisilla gootilla saattoi kummallakin olla enintään 15 000 miestä Nedaon taistelussa vuonna 454. Näin ollen hunnien kokonaisjoukkojen määrä saattoi uskottavasti olla yli 48 000 miestä. Tätä tukee jossain määrin Chronicon Paschale, jossa on säilynyt erittäin lyhennetty ja vääristelty katkelma Priscuksen kertomuksesta, jossa todetaan, että Attilan joukkojen määrä oli kymmeniä tuhansia.

Liittovaltioiden yhteenlasketut joukot olisivat olleet paljon suuremmat kuin Aetiuksen oma roomalainen armeija, joka oli tähän mennessä pienentynyt huomattavasti. Jos oletetaan, että hunnien ja germaanien joukot olivat suunnilleen samankokoisia kuin Rooman ja federaattien armeija, taisteluun osallistuneita saattoi olla yhteensä yli 100 000 taistelijaa. Tähän ei lasketa mukaan väistämättömiä palvelijoita ja leiriläisiä, jotka yleensä jäävät mainitsematta primaarilähteissä.

Catalaunian kenttien todellista sijaintia on pidetty pitkään epäselvänä. Nykyinen tieteellinen yksimielisyys on, että mitään lopullista paikkaa ei ole olemassa, vaan se on ainoastaan Châlons-en-Champagnen (entinen Châlons-sur-Marne) tai Troyesin läheisyydessä. Historioitsija Thomas Hodgkin paikallisti paikan Méry-sur-Seinen lähelle. Tuoreemman arvion sijainnista on tehnyt Phillippe Richardot, joka ehdotti sijainniksi La Cheppeä, hieman nykyisestä Chalonsin kaupungista pohjoiseen.

Simon Macdowall ehdotti vuoden 2015 Osprey-julkaisussaan, että taistelu käytiin Montgueux”ssa Troyesin länsipuolella. Macdowall menee niinkin pitkälle, että Rooman liiton leiripaikaksi määrittelee Fontvannesin, joka sijaitsee muutama kilometri ehdotetusta taistelupaikasta länteen, ja sijoittaa Attilan leirin Seinen varrelle Saint-Lyéen. Tämä perustuu M. Girardin aikaisempaan työhön, jossa hän pystyi tunnistamaan Maurican Montgueux”n ”les Maures” -harjanteeksi Prosperin Epitoma Chronicon -teoksen toisen Additamenta Alteran perusteella, jossa todetaan, että taistelu käytiin viiden roomalaisen kilometrin päässä Tecisistä tai Tricassesista, nykyisestä Troyesista. Alueella kulkeva tie tunnetaan nimellä ”Voie des Maures”, ja harjanteen pohja tunnetaan paikallisten keskuudessa nimellä ”l”enfer”. Taistelukentän lähellä oleva pieni puro, joka virtaa Troyesiin, tunnetaan vielä tänäkin päivänä nimellä ”la Riviere de Corps”. MacDowallin mukaan nykyaikaiset kartat nimeävät alueen tasangot edelleen ”les Maurattesiksi”. Montgueux”n harju on tällä hetkellä perusteellisimmin tutkittu ehdotus taistelukentän paikaksi.

Vuonna 1842 eräs työmies löysi Pouan-les-Vallées”n kylästä, joka sijaitsee Aube-joen etelärannalla, hautauksen, joka koostui luurangosta, jossa oli useita jalokiviä ja kultakoristeita ja joka oli haudattu kahden miekan kanssa. Hautakaluston luonteen perusteella hautausta pidettiin aluksi Theodoricin hautauksena, mutta Hodgkin suhtautui siihen epäilevästi ja esitti, että tämä eliittihautaus oli viidennellä vuosisadalla eläneen germaanisen ruhtinaallisen soturin hauta. Pouanin aarretta säilytetään Musée Saint-Loupissa (Musée d”Art d”Archéologie et de Sciences Naturelles) Troyesissa. Vielä ei tiedetä, liittyykö löytö taisteluun vai ei.

Catalaunian kenttien taistelun välittömistä ja pitkäaikaisista vaikutuksista kiistellään jonkin verran. Attila palasi vuonna 452 hyökkäämään Länsi-Rooman valtakuntaan, mikä oli menestyksekkäämpi kuin hänen hyökkäyksensä Galliaan. Aquileian kolmen kuukauden piirityksen jälkeen, jonka Aetius järjesti siinä toivossa, että se käyttäisi koko hänen kampanjakautensa, Attila tuhosi kaupungin ja hävitti Po-laakson. Koska Aetius ei saanut apua Gallian liittovaltioilta eikä hänellä ollut sotilaallista kapasiteettia pysäyttää Attilaa yksin, hän lähetti lähetystön, johon kuuluivat paavi Leo I, Trygetius ja Gennadius Avienus, välittämään sopimusta Attilan kanssa. Attila vetäytyi lopulta Italiasta, mikä johtui todennäköisesti paikallisesta nälänhädästä ja armeijansa sairauksista. Jotkut kirjoittajat ovat väittäneet, että tämä Aetiuksen sotilaallisten fiaskojen sarja johti lopulta hänen kaatumiseensa. Merrils ja Miles väittävät myös, että se johti Valentinianus III:n kaatumiseen Aetiuksen salamurhan seurauksena. Tämän on kiistänyt viime aikoina Meghan McEvoy, joka väittää, että Valentinianus III halusi olla aktiivinen keisari ja että hänen oli yksinkertaisesti poistettava johtajansa ja että Aetiuksen murhaan ei ollut mitään todellista suoraa syytä.

Galliassa vaikutukset olivat hieman merkittävämpiä. Hughes väittää, että heidän apunsa Catalaunian tasangolla sai gootit tuhoamaan alaanit ja piirittämään Orleansin, koska he uskoivat, että heitä ei oltu palkittu asianmukaisesti heidän palveluksestaan. Tämä puolestaan johti siihen, että Aetius teki gootille lisää myönnytyksiä sen jälkeen, kun Thorismundin murhasi hänen veljensä, joka oli ystävällinen roomalaisille. Hän uskoo, että tämä saattoi olla se hetki, jolloin gootit saivat samanlaisen itsenäisen kuningaskunnan aseman kuin Gaiserikillä oli. Toisaalta Kim väittää, että taistelu johti roomalaisten vaikutusvallan vähenemiseen Pohjois-Galliassa ja vahvisti salilaisten frankkien ja burgundien asemaa. Hän väittää, että se johti lopulta Childericin ja frankkien voittoon gooteista, Aegidiuksen tilalle tulleesta roomalaisesta comes Pauluksesta ja Tonavalle palanneesta Odoacerista. Näin frankit pääsivät hallitsemaan Galliaa ja Odoacer pääsi takaisin valtaan skirien kuninkaana. Tämä johti lopulta siihen, että hän palveli Länsi-Rooman valtakunnan viimeisinä vuosina ja perusti Italian kuningaskunnan.

Tackholm huomauttaa selvästi taistelun kasvavasta merkityksestä goottilaisessa historiassa. Hän osoittaa, että aikalaislähteiden mukaan taistelu ei ollut ratkaiseva ja että Aetius sai siitä tunnustusta, kun taas myöhemmissä lähteissä taistelu oli goottien voitto ja merkittävä goottien ylpeydenaihe. Tämän toteaa myös Barnish, joka väittää, että Cassiodoruksen ja Jordanesin teosten tarkoituksena oli kuvata Pohjanmaata vastaan sotinut Klovis uudeksi Attilaksi ja Theodoros Suuri uudeksi Aetiukseksi. Roomalaisissa lähteissä, kuten Procopiuksen ja Victor Tunnensiksen lähteissä, Aetius on kuitenkin edelleen keskeinen ylpeyden ja merkityksen hahmo.

Taistelun tärkeimpänä vaikutuksena pidetään yleensä sen vaikutusta hunnien pitkäaikaiseen hegemoniaan Euroopassa, mistä on eriäviä mielipiteitä.

Perinteinen näkemys: taistelu oli makrohistoriallisesti merkittävä.

Edward Gibbon antaa Katalaunian tasangon taistelulle ensimmäisen modernin historiallisen näkökulman, ja hän kutsuu sitä viimeiseksi Länsi-Rooman valtakunnan nimissä saavutetuksi voitoksi. Ensimmäisen yksittäisen historiallisen katsauksen taistelusta antoi Edward Creasy, joka piti sitä kristillisen Euroopan riemuvoittona Aasian pakanallisista raakalaisista ja klassisen perinnön ja eurooppalaisen kulttuurin pelastajana.

Attilan hyökkäykset läntistä valtakuntaa vastaan uusittiin pian, mutta ne eivät koskaan uhanneet sivistynyttä maailmaa niin paljon kuin ennen hänen tappiotaan Châlonsissa; ja hänen kuoltuaan kaksi vuotta tuon taistelun jälkeen hänen neroutensa perustama valtava valtakunta hajosi pian alamaisten kansojen onnistuneiden kapinoiden seurauksena. Hunnien nimi lakkasi muutamaan vuosisataan herättämästä kauhua Länsi-Euroopassa, ja heidän valta-asemansa katosi sen suuren kuninkaan hengen myötä, jonka toimesta se oli niin pelottavasti kasvanut.

John Julius Norwich, Venetsiaa ja Bysantia koskevista teoksistaan tunnettu historioitsija, toistaa jossain määrin Creasyn sanoja Châlonsin taistelusta:

Ei pidä koskaan unohtaa, että kesällä 451 ja uudelleen vuonna 452 koko läntisen sivilisaation kohtalo oli vaakalaudalla. Jos hunnien armeijaa ei olisi pysäytetty näissä kahdessa peräkkäisessä sotaretkessä, jos sen johtaja ei olisi syrjäyttänyt Valentinianusta valtaistuimelta ja perustanut omaa pääkaupunkiaan Ravennaan tai Roomaan, on vähän epäilystäkään siitä, että sekä Gallia että Italia olisivat joutuneet henkiseen ja kulttuuriseen autiomaahan.

Nykyaikaiset kirjoittajat ovat kuitenkin enimmäkseen siirtyneet pois tästä näkökulmasta, ja jotkut luokittelevat sen taisteluksi, joka mursi myytin hunnien voittamattomuudesta. Parker kutsui sitä roomalaisen puolustusstrategian riemuvoitoksi. Arther Ferrill huomauttaa, että Qarqarin (Karkarin) taistelun lisäksi tämä oli ensimmäinen merkittävä konflikti, johon osallistui suuria liittoutumia molemmin puolin. Mikään yksittäinen kansakunta ei hallinnut kumpaakaan osapuolta, vaan kaksi liittoumaa kohtasi ja taisteli tuohon aikaan nähden yllättävän koordinoidusti. Meghan McEvoy osoittaa myös, että Aetiuksen menestyksekäs liittovaltioiden rakentaminen ja hyödyntäminen Galliassa oli osoitus hänen diplomaattisista ja hallinnollisista taidoistaan sekä hänen sotilaallisen menestyksensä vaikutuksesta. Ferrill kirjoittaa:

Saatuaan Reinin haltuunsa Attila siirtyi Keski-Galliaan ja piiritti Orleansin. Jos hän olisi saavuttanut tavoitteensa, hänellä olisi ollut vahvat mahdollisuudet alistaa visigootit Akvitaniassa, mutta Aetius oli koonnut mahtavan liittouman hunnia vastaan. Rooman johtaja oli työskennellyt kiivaasti ja rakentanut länsigoottien, alaanien ja burgundien voimakkaan liiton, joka yhdisti heidät perinteisen vihollisensa, roomalaisten, kanssa Gallian puolustamiseksi. Vaikka kaikilla Länsi-Rooman valtakunnan suojelun osapuolilla oli yhteinen viha hunneja kohtaan, oli silti Aetiuksen merkittävä saavutus saada heidät tehokkaaseen sotilaalliseen suhteeseen.

Jopa Hyun Jin Kim, joka puoltaa hunnien voittoa, on sitä mieltä, että taistelulla oli merkittävä vaikutus roomalaisen Gallian tulevaisuuteen. Ensinnäkin hän kumoaa väitteet, joiden mukaan kyseessä oli uskonnollinen ja kulttuurinen voitto Keski-Aasian hunneista. Kim väittää, että taistelu heikensi merkittävästi alaanien, visigoottien ja roomalaisten sotilaallista kapasiteettia, mikä mahdollisti frankkien ja burgundien hegemonian Pohjois-Galliassa. Hän uskoo myös, että se pohjusti Odoacerin uraa, joka myöhemmin perusti oman kuningaskunnan Italiaan syrjäytettyään viimeisen Länsi-Rooman keisarin ja alistuttuaan Konstantinopolin alaisuuteen.

Vastakkainen näkemys: taistelulla ei ollut makrohistoriallista merkitystä.

J.B. Bury on kuitenkin aivan eri mieltä:

Maurican taistelu oli kansojen taistelu, mutta sen merkitystä on perinteisessä historiankirjoituksessa liioiteltu valtavasti. Sitä ei voida missään järkevässä mielessä pitää yhtenä maailman kriittisistä taisteluista. Gallialaisten kampanjan oli oikeastaan ratkaissut liittoutuneiden strateginen menestys Attilan katkaisemisessa Orleansista. Taistelu käytiin, kun Attila oli täysin perääntymässä, ja sen arvo oli siinä, että se vahingoitti hänen arvovaltaansa voittamattomana valloittajana, heikensi hänen joukkojaan ja esti häntä laajentamasta tuhojaan.

Tätä arviota tukevat myös Hughes, Bachrach ja Kim, jotka kaikki väittävät, että Gallian invaasion todellinen käännekohta oli Orleansin onnistunut puolustus. He katsovat, että Catalaunian tasankojen taistelu käytiin, kun Attila oli jo vetäytymässä Galliasta. Bury katsoo myös, että kokonaisuutena Katalaunian tasankojen taistelu ei olisi muuttanut vakavasti historiaa, jos se olisi ollut hunnien voitto:

Jos Attila olisi voittanut, jos hän olisi voittanut roomalaiset ja gootit Orleansissa, jos hän olisi pitänyt Gallian armoillaan ja siirtänyt – eikä meillä ole mitään todisteita siitä, että tämä olisi ollut hänen suunnitelmansa – hallituksensa kotipaikan ja kansansa asuinpaikan Theissiltä Seinäjoelle tai Loirelle, ei ole mitään syytä olettaa, että historian kulku olisi muuttunut merkittävästi. Hunnien hallinto Galliassa saattoi kestää vain vuoden tai kaksi; se ei olisi voinut selvitä täällä, kuten ei myöskään Unkarissa, sen suuren kuninkaan kuolemasta, jonka aivoista ja persoonallisuudesta se riippui. Vähättelemättä Aetiuksen ja Theoderikin saavutuksia on myönnettävä, että pahimmillaan heidän torjumansa vaara oli aivan eri luokkaa kuin Plataean ja Metauruksen kentillä pelissä olleet kysymykset. Jos Attila olisi onnistunut kampanjassaan, hän olisi luultavasti pystynyt pakottamaan Honorian antautumaan, ja jos heidän avioliitostaan olisi syntynyt poika, joka olisi julistautunut Augustukseksi Galliassa, hunnit olisivat ehkä voineet käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa tuon maan kohtaloihin; mutta tämä vaikutusvalta ei luultavasti olisi ollut roomalaisten vastainen.

Huolimatta hänen näkemyksistään taistelusta on huomionarvoista, että Bury, joka ei pidä Chalônsin taistelua makrohistoriallisesti merkittävänä, luonnehtii Aetiuksen hallintoa seuraavasti: ”Hallitsijakauden lopusta omaan kuolemaansa asti Aetius oli keisarikunnan herra lännessä, ja hänen politiikkansa ja aseidensa ansioksi on luettava se, ettei keisarillinen hallinto murtunut kaikissa maakunnissa viidennen vuosisadan puoliväliin mennessä.” Bury pitää selvänä, että kukaan ei ollut kykenevä ottamaan Aetiuksen paikkaa. Hän kuitenkin katsoo myös, että Nedao-joen taistelu oli Euroopan historian kannalta paljon merkittävämpi kuin Katalaunian tasankojen taistelu, ja tätä mieltä ovat myös monet nykyaikaiset kirjoittajat. Kim väittää, että hunnit olivat keskeisessä asemassa laukaisemassa keskiaikaisen Euroopan kehitystä varhaisen siirtolaisuuden aikakaudella Itä-Aasian, Keski-Aasian ja Iranin kulttuuri- ja yhteiskuntakäytäntöjen käyttöönoton myötä, mikä on samaa mieltä Buryn kanssa siitä, että taistelun lopputulos ei olisi muuttanut Eurooppaa kulttuuriaavikoksi.

lähteet

 1. Battle of the Catalaunian Plains
 2. Katalaunien kenttien taistelu
 3. ^ The Getica (or ”Gothic History”), our principal source for this battle, is the work of Jordanes, who acknowledges that his work is based on Cassiodorus” own Gothic History, written between 526 and 533. However, the philologist Theodor Mommsen argued that Jordanes” detailed description of the battle was copied from lost writings of the Greek historian Priscus. It is available in an English translation by Charles Christopher Mierow, The Gothic History of Jordanes (Cambridge: Speculum Historiale, 1966, a reprint of the 1915 second edition); all quotations of Jordanes are taken from this edition, which is in the public domain.
 4. Simon MacDowall: Catalaunian Fields AD 451. Rome’s last great battle, Bloomsbury, London 2015, S. 55.
 5. Peter Geiss, Konrad Vössing: Die Völkerwanderung: Mythos – Forschung – Vermittlung. Vandenhoeck & Ruprecht, 2020, ISBN 978-3-8470-1154-5 (google.com [abgerufen am 20. Juni 2021]).
 6. Martin Schanz: Geschichte der römischen Literatur: bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. C.H.Beck, 1969, ISBN 978-3-406-01398-0 (google.com [abgerufen am 20. Juni 2021]).
 7. Demandt, Magister militum, Sp. 654–656.
 8. Le nombre de combattants est estimé au minimum à deux grandes armées de part et d”autre, soit environ 24 000 à 25 000 combattants (hypothèse de Michel Rouche) mais d”autres historiens médiévaux n”ont pas hésité à évoquer un grand fracas d”hommes, mettant en prise plus de 100 000 hommes de part et d”autre. Il est certain que les chiffres médians décomptent déjà tous les participants ou groupes épars concernés par les déplacements militaires qui ne pouvaient être présents sur le lieu de la bataille.
 9. Un campus est un lieu à végétation basse ou rase, d”où l”observateur peut voir de loin
 10. Gabriel (1889-1991) Auteur du texte Groley, Ces fameux Champs catalauniques ! : nouvelle version de la bataille d”Attila localisée à Mauriac (Moirey) devenu Dierrey-Saint-Julien (Aube)… (Avec une bibliographie inédite (1951 à 1964) et une iconographie auboise de Saint-Loup…) / Gabriel Groley,… ; notes de Jean Amsler,…, 1964 (lire en ligne)
 11. Mot latin signifiant « limites, frontières ».
 12. Bóna-Hunok 81. o.
 13. Bóna-Hunok 56. o.
 14. Bóna-Hunok 82. o.
 15. a b c Bóna-Hunok 83. o.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.