Kulturrevolutionen

gigatos | oktober 28, 2021

Sammanfattning

Kulturrevolutionen, formellt den stora proletära kulturrevolutionen, var en socialpolitisk rörelse i Kina från 1966 till Mao Zedongs död 1976. Den inleddes av Mao Zedong, ordförande för Kinas kommunistparti (KKP) och grundare av Folkrepubliken Kina, och dess uttalade mål var att bevara den kinesiska kommunismen genom att rensa ut resterna av kapitalistiska och traditionella element från det kinesiska samhället och återinföra Mao Zedongs tänkande (känt utanför Kina som maoism) som den dominerande ideologin i Kina. Revolutionen markerade Maos återkomst till den centrala maktpositionen i Kina efter en period av mindre radikalt ledarskap för att återhämta sig från misslyckandena med det stora språnget framåt, som orsakade den stora kinesiska hungersnöden bara fem år tidigare.

Mao lanserade rörelsen i maj 1966 med hjälp av Kulturrevolutionsgruppen och uppmanade snart unga människor att ”bomba högkvarteren” och förklarade att ”det är berättigat att göra uppror”. För att eliminera sina rivaler inom KKP och i skolor, fabriker och statliga institutioner anklagade Mao borgerliga element för att ha infiltrerat regeringen och samhället i syfte att återupprätta kapitalismen. Han insisterade på att revisionister skulle avlägsnas genom våldsam klasskamp, vilket Kinas ungdom och stadsarbetare svarade med att bilda rödgardister och ”rebellgrupper” runt om i landet. De skulle börja hålla kampsessioner regelbundet och ta makten från lokala regeringar och KKP:s avdelningar, för att så småningom inrätta de revolutionära kommittéerna 1967. Grupperna splittrades dock ofta i rivaliserande fraktioner och blev inblandade i ”våldsamma strider” (pinyin: wǔdòu), till vilka Folkets befrielsearmé måste skickas för att återställa ordningen.

Efter att ha sammanställt ett urval av Maos talesätt i Lilla röda boken, som blev en helig text för Maos personkult, skrevs Lin Biao, vice ordförande för Kinas kommunistparti, in i konstitutionen som Maos efterträdare. Mao förklarade revolutionen avslutad 1969, men revolutionens aktiva fas skulle pågå åtminstone till 1971, då Lin Biao, anklagad för en misslyckad kupp mot Mao, flydde och dog i en flygplanskrasch. År 1972 tog Fyra gängen makten och kulturrevolutionen fortsatte fram till Maos död och arresteringen av Fyra gängen 1976.

I början av 1960-talet hade många av det stora språngets ekonomiska politiker ändrats genom initiativ från Liu, Deng och premiärminister Zhou Enlai. Denna moderata grupp pragmatiker var inte entusiastiska över Maos utopiska visioner. På grund av sin förlust av anseende inom partiet utvecklade Mao en dekadent och excentrisk livsstil. Medan Zhou, Liu och Deng skötte statsangelägenheterna och ekonomin hade Mao 1962 i praktiken dragit sig tillbaka från det ekonomiska beslutsfattandet och ägnade en stor del av sin tid åt att ytterligare fundera över sina bidrag till den marxist-leninistiska samhällsteorin, bland annat idén om en ”kontinuerlig revolution”: 55

Källor

  1. Cultural Revolution
  2. Kulturrevolutionen
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.