Ajax den större

Sammanfattning

Ajax (arkaisk ΑΣϜΑϺ) är en grekisk mytologisk hjälte, son till kung Telamon och Periboea. Han spelar en viktig roll och framställs som en stor och modig krigare i Homers Iliad och i den episka cykeln, en serie episka dikter om det trojanska kriget, och är näst efter Akilles den andra hjälten bland de grekiska krigshjältarna. Han kallas också ”Telamonian Ajax” (Αἴας ὁ Τελαμώνιος, på etruskiska nedtecknad som Aivas Tlamunus), ”Greater Ajax” eller ”Ajax den store”, vilket skiljer honom från Ajax, son till Oileus, även känd som Ajax den lille.

Ajax är son till Telamon, som var son till Aeacus och sonson till Zeus, och hans första hustru Periboea. Genom sin farbror Peleus (Telamons bror) är han kusin till Akilles och äldre halvbror till Teucer.

Etymologin till hans förnamn är osäker. Enligt folklig etymologi sägs hans namn komma från roten aiazō αἰάζω ”att klaga”, vilket kan översättas till ”en som klagar, en som sörjer”. Hesiod gav en annan folklig etymologi i en berättelse i sin ”The Great Eoiae”, där Ajax får sitt namn när Herakles ber till Zeus att en son ska födas till Telemon och Eriboea: Zeus skickar en örn (aetos αετός) som ett tecken, och Herakles uppmanar föräldrarna att kalla sin son Ajax efter örnen.

Många berömda atenare, däribland Kimon, Miltiades, Alcibiades och historikern Thukydides, härstammade från Ajax. På en etruskisk grav tillägnad Racvi Satlnei i Bologna (500-talet f.Kr.) finns en inskription som säger aivastelmunsl, vilket betyder ”

Beskrivning

I berättelsen om Dares från Frygien beskrevs Ajax som ”… mäktig. Hans röst var klar, hans hår svart och lockigt. Han var fullständigt målmedveten och obeveklig i stridens anstormning.” Samtidigt beskrivs han i Homeros Iliad som av stor statur, med kolossal stomme och starkast av alla achaeerna. Han är känd som ”achaeernas bålverk” och tränades av kentauren Chiron (som hade tränat Ajax far Telamon och Akilles far Peleus och som senare dog av ett oavsiktligt sår som tillfogades av Herakles, som han vid den tiden tränade) samtidigt som Akilles. Han beskrevs som orädd, stark och kraftfull men också med en mycket hög nivå av stridsintelligens. Ajax leder sin armé med en enorm sköld gjord av sju kohudar med ett lager av brons. Det mest anmärkningsvärda är att Ajax inte skadas i något av de slag som beskrivs i Iliaden, och han är den enda huvudperson på båda sidor som inte får någon större hjälp av någon av de gudar (förutom Agamemnon) som deltar i striderna, även om Poseidon i bok 13 slår Ajax med sin stav och förnyar hans styrka. Till skillnad från Diomedes, Agamemnon och Akilles framstår Ajax som en huvudsakligen defensiv krigare, som bidrar till att försvara det grekiska lägret och skeppen samt Patroklos kropp. När trojanerna är på offensiven ses han ofta täcka akeiernas reträtt. Det är betecknande att Ajax, trots att han är en av de dödligaste hjältarna i hela dikten, inte har någon aristeia som skildrar honom på offensiven.

Det trojanska kriget

I Iliaden är Ajax känd för sin stora styrka och sitt mod, särskilt i två strider mot Hektor. I bok 7 utses Ajax genom lottning att möta Hektor i en duell som varar större delen av en hel dag. Ajax får först övertaget av mötet, han sårar Hektor med sitt spjut och slår ner honom med en stor sten, men Hektor kämpar vidare tills herolerna, som agerar på Zeus order, utlyser oavgjort, varvid de två kämparna utbyter gåvor, Ajax ger Hektor ett purpurfärgat skärp och Hektor ger Ajax sitt vassa svärd.

Den andra striden mellan Ajax och Hektor äger rum när Ajax bryter sig in i mykenska lägret och slåss mot grekerna bland skeppen. I bok 14 kastar Ajax en gigantisk sten mot Hektor som nästan dödar honom. I bok 15 återfår Hektor sin styrka av Apollon och återvänder för att attackera skeppen. Ajax, som använder ett enormt spjut som vapen och hoppar från skepp till skepp, håller de trojanska arméerna i stort sett på egen hand. I bok 16 duellerar Hektor och Ajax återigen. Hektor avväpnar Ajax (även om Ajax inte skadas) och Ajax tvingas dra sig tillbaka eftersom Zeus tydligt gynnar Hektor. Hektor och trojanerna lyckas bränna ett grekiskt skepp, kulmen på ett anfall som nästan avslutar kriget. Ajax är ansvarig för att många trojanska herrar dör, bland annat Phorcys.

Ajax kämpade ofta tillsammans med sin bror Teucer, som var känd för sin skicklighet med bågen. Ajax svingade sin magnifika sköld medan Teucer stod bakom och plockade bort fiendens trojaner.

Akilles var frånvarande under dessa möten på grund av sin fejd med Agamemnon. I bok 9 skickar Agamemnon och de andra mykenska hövdingarna Ajax, Odysseus och Fenix till Akilles tält i ett försök att försonas med den store krigaren och förmå honom att återvända till striden. Trots att Ajax talar allvarligt och blir väl mottagen lyckas han inte övertyga Akilles.

När Patroklos dödas försöker Hektor stjäla hans kropp. Ajax, med hjälp av Menelaos, lyckas slå tillbaka trojanerna och ta tillbaka kroppen med sin vagn, men trojanerna har redan tagit Patroklos rustning från Akilles. Ajax bön till Zeus om att avlägsna den dimma som har lagt sig över striden så att de kan slåss eller dö i dagsljuset har blivit ordspråklig. Enligt Hyginus dödade Ajax sammanlagt 28 personer i Troja.

När Iliaden avslutas är Ajax och majoriteten av de andra grekiska krigarna vid liv och välbehållna. När Akilles dör, dödad av Paris (med hjälp av Apollon), är Ajax och Odysseus de hjältar som kämpar mot trojanerna för att hämta kroppen och begrava den tillsammans med hans följeslagare Patroklos. Ajax, med sin stora sköld och sitt spjut, lyckas hämta kroppen och bära den till skeppen, medan Odysseus kämpar mot trojanerna. Efter begravningen kräver var och en av dem Achilles magiska rustning, som smiddes på Olympen av smedeguden Hephaestus, för sig själv som ett erkännande för sina hjältemodiga insatser. En tävling hålls för att avgöra vem som förtjänar rustningen. Ajax hävdar att han förtjänar rustningen på grund av sin styrka och de strider han har gjort för grekerna, bland annat genom att rädda skeppen från Hektor och driva bort honom med en massiv sten. Odysseus visar sig dock vara mer vältalig, och med Athenas hjälp ger rådet honom rustningen. Ajax, som är förtvivlad över detta resultat och ”besegrad av sin egen sorg”, störtar sitt svärd i sitt eget bröst och dödar sig själv. I den lilla Iliaden blir Ajax galen av ilska över Odysseus seger och slaktar grekernas boskap. Efter att ha återvänt till sina sinnen dödar han sig själv av skam. Belvedere Torso, en marmortorso som nu finns i Vatikanmuseerna, anses föreställa Ajax ”i färd med att överväga sitt självmord”.

I Sofokles pjäs Ajax, en berömd återberättelse av Ajax död, känner sig Ajax så förolämpad att han vill döda Agamemnon och Menelaos efter att Odysseus tilldelats rustningen. Athena ingriper och fördunklar hans sinne och visioner, och han går till en fårflock och slaktar dem och inbillar sig att de är de achéiska ledarna, inklusive Odysseus och Agamemnon. När han kommer till sans, täckt av blod, inser han att det han har gjort har minskat hans heder och bestämmer sig för att han hellre tar livet av sig än att leva i skam. Han gör det med samma svärd som Hektor gav honom när de utbytte presenter. Ur hans blod sprang en röd blomma, som vid Hyacintos död, som på sina blad bar initialbokstäverna i hans namn Ai, vilket också uttrycker klagan. Hans aska deponerades i en gyllene urna på den rhetiska udden vid ingången till Hellespont.

Ajax halvbror Teucer ställdes inför rätta inför sin far för att han inte hade tagit med sig Ajax kropp eller berömda vapen tillbaka. Teucer frikändes från ansvar men befanns skyldig till vårdslöshet. Han försköts av sin far och fick inte återvända till sitt hem, ön Salamis utanför Atens kust.

Homeros är något vag när det gäller det exakta sättet på vilket Ajax dog, men han tillskriver det hans förlust i tvisten om Akilles rustning; när Odysseus besöker Hades ber han Ajax själ att tala med honom, men Ajax, som fortfarande är förbittrad över det gamla bråket, vägrar och går tyst ner i Erebus.

Liksom Akilles framställs han (även om Homeros inte gör det) som att han efter sin död levde på ön Leuke vid Donaus mynning. Ajax, som i den posthomerska legenden beskrivs som Aeacus” sonson och Zeus” barnbarn, var hjälte på ön Salamis, där han hade ett tempel och en avbild och där en festival kallad Aianteia firades till hans ära. Vid denna fest ställdes en soffa upp, på vilken hjältens livklädsel placerades, ett förfarande som påminner om det romerska Lectisternium. Identifikationen av Ajax med Aeacus” familj var främst en fråga som berörde atenarna, efter att Salamis hade kommit i deras ägo, vid vilket tillfälle Solon sägs ha infogat en rad i Iliaden (2.557-558), i syfte att stödja atenernas anspråk på ön. Ajax blev sedan en attisk hjälte; han dyrkades i Aten, där han hade en staty på marknadsplatsen, och stammen Aiantis uppkallades efter honom. Pausanias berättar också att ett gigantiskt skelett, vars knäskål var 15 tum (dessa ben identifierades som Ajax”.

Galleri

År 2001 började Yannos Lolos gräva ut ett mykenska palats nära byn Kanakia på ön Salamis som han trodde var hemvist för den mytologiska Aiacid-dynastin. Byggnaden med flera våningar omfattar 750 m2 och hade kanske 30 rum. Palatset verkar ha övergivits när den mykenska civilisationen var som störst, ungefär samtidigt som det trojanska kriget kan ha inträffat.

Källor

 1. Ajax the Great
 2. Ajax den större
 3. ^ Inscription on the so-called Eurytios Krater, a Corinthian black-figured column-krater dated c. 600 BC, using the Corinthian iota shaped like Σ.
 4. ^ a b (EN) Apollodoro, Biblioteca III, 12.6 e 7, su theoi.com. URL consultato il 29 giugno 2019.
 5. ^ È uno degli attacchi più pericolosi sferrati dai troiani, che per poco non cambia le sorti della guerra.
 6. Homer, Ilias 3,226–227
 7. Ovid, Metamorphosen 13,394–396
 8. Jean Haudry, Achille et Patrocle, Collection de l”Institut des Sciences et Techniques de l”Antiquité, Année 1992, 460, pp. 33-55
 9. Flacelière 1993
 10. a et b Traduction de l’Iliade par Paul Mazon, édition des Belles Lettres, 1937–1938.
 11. Homère, Iliade [détail des éditions] [lire en ligne], III, 226-227.
 12. Traduction de la Suite d”Homère par Francis Vian, édition des Belles Lettres (1963).
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.