Heliga alliansen

Sammanfattning

Den heliga alliansen (även kallad den stora alliansen) var en koalition mellan de stora monarkiska makterna Ryssland, Österrike och Preussen. Det skapades efter Napoleons slutliga nederlag mot tsar Alexander I av Ryssland och undertecknades i Paris den 26 september 1815. Alliansen syftade till att begränsa liberalismen och sekularismen i Europa mot bakgrund av de förödande franska revolutionskriget, och lyckades nominellt med detta fram till Krimkriget (1853-1856). Otto von Bismarck lyckades återförena den heliga alliansen efter Tysklands enande 1871, men på 1880-talet vacklade alliansen igen på grund av ryska och österrikiska intressekonflikter om det osmanska rikets upplösning.

På ytan bildades alliansen för att införa kungarnas gudomliga rätt och kristendomens värderingar i det europeiska politiska livet, vilket tsaren eftersträvade under inflytande av sin andliga rådgivare, baronessan Barbara von Krüdener. Ungefär tre månader efter Wienkongressens slutakt lovade monarkerna från de ortodoxa (Ryssland), katolska (Österrike) och protestantiska (Preussen) konfessionerna att agera på grundval av ”rättvisa, kärlek och fred”, både i inrikes och utrikes angelägenheter, för att ”befästa de mänskliga institutionerna och avhjälpa deras brister”.

Alliansen förkastades snart av Storbritannien (även om Georg IV samtyckte i egenskap av kung av Hannover), påvestaterna och det islamiska osmanska riket. Lord Castlereagh, den brittiske utrikesministern, kallade det ”ett exempel på sublim mysticism och nonsens”.

I praktiken gjorde den österrikiske statskanslern, prins Klemens von Metternich, alliansen till en bastion mot demokrati, revolution och sekularism (även om det sägs att han som första reaktion kallade den för en ”rungande nullitet”). Alliansens monarker använde den för att förhindra att revolutionära influenser (främst orsakade av den franska revolutionen) kom in i deras stater.

Alliansen förknippas vanligen med de senare allianserna, den fyrdubbla och den femdubbla, som inkluderade Storbritannien och (från 1818) Frankrike i syfte att försvara freden i Europa och maktbalansen i den europeiska konserten, som beslutades vid Wienkongressen. Den 29 september 1818 träffade tsaren, kejsar Franz II av Habsburg-Lothringen och kung Friedrich Wilhelm III av Preussen hertigen av Wellington, viscount Castlereagh och hertigen av Richelieu på kongressen i Aachen för att kräva kraftfulla åtgärder mot ”demagogerna” vid universiteten, åtgärder som skulle komma att genomföras i Karlsbadöverläggningarna året därpå. Vid kongressen i Troppau 1820 och den efterföljande kongressen i Ljubljana försökte Metternich ena sina allierade för att slå ner Carbonari-revolten mot kung Ferdinand I av de två Sicilierna. År 1821 möttes alliansen i Ljubljana. Femte alliansen möttes för sista gången vid kongressen i Verona 1822 för att diskutera de problem som orsakades av den grekiska revolutionen och den franska invasionen av Spanien.

De senaste mötena visade på den växande motsättningen mellan Storbritannien och Frankrike, särskilt i fråga om Risorgimento, självbestämmanderätten och östfrågan. Alliansens slut sammanfaller enligt konventionen med Alexanders död 1825. Frankrike, som hade anslutit sig 1823, bröt sig ut en gång för alla efter julirevolutionen 1830 och lämnade återigen det central- och östeuropeiska blocket med Ryssland, Österrike och Preussen för att slå ner upproren 1848. Den österrikisk-ryska alliansen bröts i Krimkriget: även om Ryssland hade hjälpt till att fullständigt krossa den ungerska revolutionen 1848, hade Österrike inte agerat för att stödja sin bundsförvant, utan förklarat sig neutralt och till och med ockuperat Valakiet och Moldavien vid Donau efter den ryska reträtten 1854. Från och med då förblev Österrike isolerat och fick en minskad roll som europeisk makt, och förlorade först sitt inflytande på den italienska halvön till följd av de fransk-piemontesiska aktionerna och sedan på det germanska området efter nederlaget i det österrikisk-preussiska kriget 1866.

Källor

  1. Santa Alleanza
  2. Heliga alliansen
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.