Jean Arp

gigatos | januari 9, 2022

Sammanfattning

Hans Peter Wilhelm Arp, även kallad Jean Arp († 7 juni 1966 i Basel) var en tysk-fransk målare, grafiker, skulptör och lyriker.

Han rörde sig i konstruktivisternas och surrealisternas konstnärliga kretsar i Paris och var med och grundade dadaismen i Zürich 1916 som en litterär och konstnärlig rörelse som svar på första världskriget och mot dess sociala konventioner. Arp arbetade särskilt nära sin hustru Sophie Taeuber-Arp och ibland med andra konstnärer, till exempel konstruktivisten El Lissitzky, Max Ernst och Kurt Schwitters. 1930 blev han medlem i gruppen Cercle et Carré och ett år senare medgrundare av den nya abstrakta konstnärsgruppen Abstraction-Création i Paris.

Arps konstnärskap kännetecknas av den dadaistiska slumpprincipen och, från 1920-talet och framåt, av ett vardagligt ”objektspråk”. Särskilt karakteristiskt är hans intresse för ”biomorfiska”, naturliga, rundade former, som gör hans verk omisskännligt än idag.

Familj

Hans Arp kom från en hugenotfamilj från Probstei i Holstein på faderns sida och från en Alsace-fransk familj på moderns sida. Hans far Jürgen Peter Wilhelm Arp, född 1853 i Kiel, flyttade 1877 till Strasbourg, som då var en del av det tyska kejsardömet, där han gifte sig med Marie Joséphine Koeberlé 1880. ”Joe”, dotter till en tapetserare från Oberschäffolsheim, föddes i Strasbourg 1857, med en familj från Tournus i Bourgogne. Hans far ägde en välmående cigarrfabrik – Hans blev tidigt bekant med de runda formerna i form av rökpuffar som är mycket karakteristiska för hans konst. Hans mor var en begåvad pianist och sångerska. Hans och hans bror Wilhelm Franz Philipp, kallad Willie, född 1891, växte upp trespråkigt; de talade franska med sin mamma, tyska med sin pappa och i skolan och alsaceiska i vardagen, både i och utanför hemmet, och den alsatiska brytningen smittade av sig på de andra två språken. I sin ungdom var Hans särskilt intresserad av tyska romantiska poeter som Novalis, Clemens Brentano och Ludwig Tieck samt franska poeter som Arthur Rimbaud och Comte de Lautréamont.

1904 till 1914

1904-1908 studerade Arp konst vid konstskolan i Weimar och vid Académie Julian i Paris, som han lämnade besviken på grund av dess konventionella undervisningsmetoder. Från 1909 bodde han i den schweiziska kantonen Luzern, eftersom hans far hade flyttat fabriken till närliggande Weggis 1907. År 1911 var han med och grundade konstnärsföreningen Moderner Bund. Han träffade Wassily Kandinsky och fick genom honom kontakt med gruppen Der Blaue Reiter.

1915 till 1932

År 1915 ställdes Arps abstrakta verk ut för första gången i Zürich. År 1916 illustrerade han Tristan Tzaras diktsamling 25 Gedichte. Genom Tzara träffade han Hugo Ball, Emmy Hennings, Marcel Janco och Richard Huelsenbeck, med vilka han grundade dadaismen i Zürich 1916. Från 1916 var han vän med konstnären och textildesignern Sophie Taeuber. De började utbyta idéer om konstens förnyelse och samarbeta. Arp introducerade Taeuber i dadaisternas krets, i vars evenemang hon deltog aktivt. 1919 flyttade Hans Arp till Köln och blev vän med Max Ernst och Johannes Theodor Baargeld. Tillsammans med dem grundade han Kölns dadaism och gav ut den marxistiskt orienterade tidskriften Der Ventilator. År 1920 deltog Arp i den första internationella dadamässan på Otto Burchard-galleriet i Berlin och publicerade genom Kurt Schwitters förmedling diktsamlingen Die Wolkenpumpe, vars dikter Arp beskrev som textcollage. I dem var slumpen en viktig konstruktionsprincip.

År 1922 gifte sig Arp med Sophie Taeuber. Både individuellt och tillsammans skapade de många verk. År 1923 inledde Arp ett närmare samarbete med Schwitters. 1923 deltog Hans Arp i en grupputställning med surrealisterna i Paris. År 1925 hyrde han en ateljé i Paris, som Sophie Taeuber-Arp också använde ibland. Arps blev medlemmar i konstnärsrörelsen Cercle et Carré, senare den efterföljande organisationen Abstraction-Création. Arp hade nära kontakt med internationella avantgardister som Kasimir Malevich och El Lissitzky. Malevich gav honom flera tryck. Tillsammans med Lissitzky publicerade han boken Die Kunstismen 1925.

År 1926 flyttade familjen Arps till Strasbourg. De bjöd in den nederländska konstnären och arkitekten Theo van Doesburg att arbeta med Aubette-projektet i Strasbourg – det handlade om att utforma inredningen av en stor restaurang med bar, café, salong etc. Arps utövade också ett viktigt inflytande på Hard Edge-stilen. Paret Arp utövade också ett viktigt inflytande på Hard Edge-stilen. Den abstrakta amerikanska konstnären Ellsworth Kelly hade ofta besökt dem i Paris och de två hade ett stort inflytande på hans tidiga utveckling att vilja skapa opersonlig, ickeindividuell konst. Samma år flyttade paret Arps till Meudon nära Paris, där de tog det franska medborgarskapet den 20 juli 1926. Arp var ursprungligen målare och grafiker, men från och med 1930 blev han alltmer verksam som skulptör.

1933 till 1954

Arps verk ansågs ”degenererade” av nazisterna. 1937 konfiskerades en teckning av Arp (”Composition”) från Provinzialmuseum Hannover i samband med nazisternas kampanj ”Degenerate Art” och förstördes därefter.

Paret Arp flyttade till den oockuperade delen av Frankrike, till Grasse. Han skrev nu poesi främst på franska. Han hade ingen ateljé och var som målare och skulptör tvungen att arbeta med lätta, bärbara och billiga material. Det var så som ”desins aux doigts” (fingertoppar) och ”papiers froissés” (skrynkliga papper) uppstod. Arps hölls flytande med hjälp av donationer från Maja Sacher, Erika Schlegel och andra mecenater. I slutet av 1942 flydde de till Schweiz för att undkomma den framryckande tyska Wehrmacht.

Sophie Taeuber-Arp dog av kolmonoxidförgiftning i Max Bills hus i Zürich natten till den 13 januari 1943. Det tog Arp flera år att återhämta sig från denna förlust och han tillägnade Sophie många av sina verk. Tillsammans med Georg Schmidt arbetade han på en monografi om hennes arbete. År 1949 reste Arp till USA, där hans konst fick allt större framgång tack vare galleristen Curt Valentin. Eftersom majoriteten av hans köpare nu bodde där övervägde Arp att emigrera, men han beslutade sig till slut för att inte göra det.

Från 1950 ritade Arp flera stora skulpturer för universiteten i Harvard och Caracas samt Unesco-byggnaden i Paris. 1952 reste Arp till Rom och Grekland, där han fick ny inspiration till skulpturala verk (t.ex. Cobra-Centaur), för vilka han tilldelades det internationella priset för skulptur vid Venedigbiennalen 1954.

1955 till 1966

Den första omfattande monografin tillägnades Arp, som nu var en internationellt framgångsrik konstnär, 1957. Samma år blev han medlem av den tyska akademin för språk och poesi. År 1958 ordnade Museum of Modern Art i New York en omfattande retrospektiv utställning. Arp deltog i documenta 1 1955, documenta II 1959 och documenta III 1964. Hans konst var nu så efterfrågad att han kunde anställa personal.

1959 gifte sig Hans Arp med sin långvariga flickvän Marguerite Hagenbach (1902-1994). Han dog i Basel 1966 vid 79 års ålder. Hans grav ligger vid Cimitero di Santa Maria in Selva i Locarno, kantonen Ticino. Museo comunale Casa Rusca i Locarno rymmer den egendom som Arps andra hustru donerade. Förutom verk av konstnären själv ingår Arps privata konstsamling i egendomen.

Som den tyske konsthistorikern Johannes Jahn skriver rör sig Arps verk ”i en märklig värld mellan dadaism, surrealism och abstraktion. I sina skulpturala formationer strävar den efter att representera den ursprungliga groningen av organiska former inifrån.” Konsthistorikern Carola Giedion-Welcker betonar å andra sidan betydelsen av denna syn på naturen på 1930-talet och definierar den i Arps arbete som ”visualisering av det osynliga, sökandet efter ett optiskt språk som kan fånga de andliga sfärerna bortom den synliga världen”. Arps ”biomorfism” fann alltså i de vegetativa formerna den symboliska koden för det andliga i konsten. Juri Steiner förklarar vidare: ”Arps skulpturala konkretioner i vit marmor, trä, gips och brons hänvisar till massans stelning i stenen, i växten, i djuret och i människan. Koagulering, härdning, förtjockning, sammanväxning är symboler för den eviga omvandlingen i naturen. Arp kallade krafterna i dessa processer för ”tension de sol” eller ”jordspänning”, med hänvisning till naturens ständiga cykler. På så sätt skapade Arp också ständigt nya konstellationer och hämtade kunskapen för sina ”rörliga ovaler” inte bara från naturobservationer utan också från filosofiska texter av Lao Tse eller Jakob Boehme. Utifrån bipolarisering av mannen och kvinnan – Adam och Eva – utvecklade Arp, liksom Constantin Brancusi, undersökningen av ägget som symbolen för fortplantning i högsta grad. Avsikten var att ge människan hennes rättmätiga plats i skapelsen tillbaka. På så sätt förlikade Arp på ett lekfullt sätt mellankrigstidens dominerande konströrelser, surrealism och konstruktivism-neo plasticism.”

Arp Museum Bahnhof Rolandseck drivs av Landes-Stiftung Arp Museum Bahnhof Rolandseck med säte i Remagen-Rolandseck. Det öppnade den 29 september 2007 och visar verk av Hans Arp och Sophie Taeuber-Arp som ägs av delstaten Rheinland-Pfalz samt specialutställningar av andra konstnärer i stationsbyggnaden Rolandseck och i en ny byggnad av Richard Meier.

Innan museet öppnades fördes det häftiga diskussioner, eftersom en del av de föremål som visades i museet och som kom från Verein Stiftung Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp e. V., var omtvistade när det gällde huruvida det rörde sig om verk som Arp själv hade godkänt eller om det rörde sig om senare repliker och efterbildningar.

Delstaten Rheinland-Pfalz anklagade också föreningen för kontraktsbrott eftersom den hade sålt vissa verk som var avsedda för utställning. Sommaren 2008 avslutade staten samarbetet.

Stiftelsen Arp

Fondation Arp ligger i Arps tidigare studiohus i Clamart, som ritades av Sophie Taeuber 1929. Sophie Taeuber bodde i detta studiohus till slutet av sitt liv.

Huset, med sin rika samling av verk av Hans Arp och Sophie Taueber, donerades av Marguerite Hagenbach 1976. Under åren har samlingen utökats genom ytterligare donationer. Arps ateljé, där han tillverkade gipset för de avgjutningar som skulle göras, är anmärkningsvärd. Här visas 114 skulpturer och 32 reliefer som konfiskerades av den franska tullen 1996.Efter en första utställning på Centre Pompidou har samlingen sedan december 2006 förvarats i Clamart. Fondation Arp har också ett bibliotek.

Stiftelsen Marguerite Arp-Hagenbach

Stiftelsen, som har sitt säte i Hans Arps tidigare bostad och studio Ronco dei Fiori i Locarno-Solduno, grundades 1988 av Marguerite Arp-Hagenbach. Sedan 2000 har Fondazione samarbetat med Liner Foundation i Appenzell. Syftet med samarbetet är att bevara Fondazione Arp i sin nuvarande form, att regelbundet hålla utställningar med Arps och Sophie Taeubers verk i Appenzell och att främja deras verk i hela världen. Huset har en skulpturträdgård.

Hans Arp och Sophie Taeuber-Arp Foundation e. V.

Stiftelsen Hans Arp och Sophie Taeuber-Arp är fortfarande organiserad som en förening. Den förvaltar delar av Hans Arps egendom, särskilt rättigheterna till bronsskulpturer. Den var ursprungligen baserad i Remagen-Rolandseck, men flyttade till Berlin 2013. Hon publicerade en inventering av alla skulpturer 2012. Denna lista ger också svar på frågan om huruvida postuma omgjutningar är berättigade med en lista över gjutningsrättigheter från 1977 undertecknad av Arps andra hustru Marguerite Arp-Hagenbach.

Konflikter om rättigheterna till omgjutning hade lett till att den internationella utställningsverksamheten med Arps verk upphörde mellan 2008 och 2015, eftersom rättigheterna till skulpturerna inte ansågs säkra.

Edition av dikterna

Källor

  1. Hans Arp
  2. Jean Arp
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.