Björn Järnsida

Sammanfattning

Björn Ironside var enligt nordiska legender en nordisk vikingahövding och svensk kung. Enligt de skandinaviska historierna från 1100- och 1200-talen var han son till den ökände vikingakungen Ragnar Lodbrok och levde på 800-talet, daterad mellan 855 och 858. Björn Ironside sägs ha varit den första härskaren i den svenska Munsö-dynastin. I början av 1700-talet hävdade antikvarier att en gravhög på Munsö var Björn Järnsidas hög eller Björn Ironsides gravhög.

Medeltida källor hänvisar till Björn Ironsides söner och sonsöner, bland annat Erik Björnsson och Björn vid Haugi. Isländska sagor hävdar att Björn var stamfader till huset Munsö, den kungafamilj som regerade i Sverige fram till ca 1060.

”Berno” var en mäktig vikingahövding och sjöbefälhavare. Han förekommer i samtida källor som Annales Bertiniani och Chronicon Fontanellense. Han nämns för första gången sommaren 855. Den äldsta texten som beskriver hans ursprung är den normandiska historien av Vilhelm av Jumièges (ca 1070). Enligt Vilhelm hade danskarna en sedvänja att kräva att kungarnas yngre söner skulle lämna riket för att stärka kungens auktoritet. När Ragnar Lodbrok blev kung beordrade han alltså Björn att lämna sitt rike. Björn lämnade Danmark med en betydande flotta och började härja i Västfranken. De samtida annalerna visar att han samarbetade med en annan viking vid namn Sigtrygg och seglade uppför Seine år 855, varifrån hans och Sigtryggs styrkor plundrade inlandet. Deras kombinerade styrkor besegrades i Champagne av Karl den skallige av Västfranken samma år, men inte på ett avgörande sätt. Sigtrygg drog sig tillbaka året därpå, men Björn fick förstärkning från en annan vikingahär och kunde inte fördrivas från Seineområdet. Han och hans män tog vinterkvarter vid den så kallade Givoldsgrav, som tjänade som bas för ett anfall mot Paris, som plundrades kring nyår 856-857. Björn byggde en befästning på ön Oissel ovanför Rouen som han behöll som sitt fäste i flera år. Han svor säkerligen trohet till Karl den Skallige i Verberie 858, men det är oklart om han höll sitt löfte. Kung Karl beslöt till slut att möta de oregerliga Seinevikingarna med alla sina tillgängliga styrkor och belägrade Oissel i juli. Belägringen misslyckades kapitalt, eftersom piraterna försvarade befästningen med kraft. Dessutom invaderade Karls bror Ludvig den tyske av Östfranken hans landområden och många vasaller föll från honom. Belägringen avbröts därför i september.

Efter Björns möte med Karl i Verberie finns hans namn inte längre i samtida källor. Vikingkrigarna i Seine fortsatte dock sina räder under de följande åren och plundrade till och med Paris igen 861. I sin förtvivlan försökte Karl den Skallige använda en annan vikingahövding, Veland, vars män opererade i Somme-regionen, för att attackera Seine-vikingarna vid Oissel. Denna plan gick dock i stöpet eftersom de två vikingahärarna gjorde en överenskommelse och förenade sina styrkor. Nordmännen slog läger vid nedre Seine 861-862, men splittrades sedan igen. Veland gick med på att bli kristen och anslöt sig till kunglig tjänst, medan Seinevikingarna drog till sjöss. En del av dem anslöt sig till striderna mellan härskaren av Bretagne och några frankiska grevar.

Ett antal frankiska, normandiska, arabiska, skandinaviska och irländska källor nämner ett stort vikingatåg till Medelhavet 859-861, som leddes gemensamt av Hastein, Björn Ironside och eventuellt en eller flera av hans bröder. Efter att ha plundrat den iberiska kusten och kämpat sig fram genom Gibraltar plundrade nordborna södra Frankrike, där flottan stannade över vintern, innan de landade i Italien där de intog staden Pisa. Efter denna seger och andra segrar runt Medelhavet (bland annat på Sicilien och i Nordafrika) under Medelhavsexpeditionen, uppges vikingarna ha förlorat 40 fartyg i en storm. De återvände till Gibraltarsundet och förlorade vid Medina-Sidoniens kust två fartyg genom eldkatapulter i ett överraskningsanfall av andalusiska styrkor, vilket innebar att endast 20 fartyg var intakta. Resterna av flottan kom tillbaka till franska vatten 862. Björn Ironside var ledare för expeditionen enligt den senare krönikan av Vilhelm av Jumièges. Enligt Fragmentary Annals of Ireland från början av 1000-talet ledde två söner till Ragnall mac Albdan, en hövding som hade fördrivits från Lochlann av sina bröder och stannat på Orkneyöarna, företaget.

Vilhelm av Jumièges kallar Björn för Bier Costae ferreae (Ironside) som var Lotbroci regis filio (son till kung Lodbrok). Vilhelms redogörelse för Medelhavsexpeditionen kretsar kring Björns fosterfar Hastein. De två vikingarna genomförde många (oftast framgångsrika) räder i Frankrike. Senare fick Hastein idén att göra Björn till ny romersk kejsare och ledde ett stort vikingatåg i Medelhavet tillsammans med sin skyddsling. De fortsatte inåt landet till staden Luni, som de vid den tiden trodde var Rom, men lyckades inte bryta igenom stadsmurarna. För att komma in i staden utarbetades en knepig plan: Hastein skickade budbärare till biskopen för att säga att han, då han var dödssjuk, hade omvänt sig på dödsbädden och önskade ta emot kristna sakrament och

Historien om Björn och hans bröder, söner till den skandinaviske kungen Ragnar Lodbrok, återberättades i olika versioner under hela medeltiden. Berättelsen om Ragnars söner (Ragnarssona þáttr) är en isländsk Fornaldar-saga från omkring 1300-talet som kombinerar traditionell nordisk muntlig historia med legendariska teman. Den berättar att Björn var son till Ragnar och Aslaug och att hans bröder var Hvitserk, Ivar den benlösa och Sigurd orm-i-ögat. Sagan berättar också om Björns halvbröder Eric och Agnar.

I sagan beskrivs Ragnar som överherre över stora delar av Sverige och möjligen även Danmark. Medan han fortfarande levde lämnade Björn och hans bröder Sverige för att erövra Själland, Reidgotaland (här Jylland), Gotland, Öland och alla mindre öar. De bosatte sig sedan i Lejre på Själland i Danmark med Ivar den benlöse som ledare.

Ragnars söner Eric och Agnar seglade då in i Mälaren och skickade ett meddelande till den svenske kungen Eysteinn, en vasall till Ragnar, att de ville att han skulle underkasta sig Ragnars söner. Dessutom sade Eric att han ville ha Eysteinns dotter Borghild till hustru. Eysteinn sade att han först ville rådgöra med de svenska hövdingarna. Hövdingarna sade nej till erbjudandet och beordrade ett angrepp på de upproriska sönerna. Ett slag följde och Eric och Agnar överväldigades av de svenska styrkorna, varpå Agnar dog och Eric togs till fånga.

Eysteinn erbjöd Eric så mycket av Uppsala öd som han ville ha, och Borghild, som vargild för Agnar. Eric förklarade att han efter ett sådant nederlag inte ville annat än att välja sin egen dödsdag. Eric bad att bli spetsad på spjut som höjde honom över de döda och hans önskan uppfylldes. På Själland blev Björn, Aslaug och Hvitserk, som hade spelat tafl, upprörda och seglade till Sverige med en stor armé. Aslaug red med kavalleri över landet. I ett stort slag dödade de Eysteinn.

Enligt sagan blev deras far Ragnar tillfångatagen och dödad av kung Ælla i England efter ett dumdristigt invasionsförsök. Björn och hans bröder, som ville hämnas, attackerade Ælla men slogs tillbaka. När Ivar insåg att den engelska kungen inte kunde besegras på en gång sökte han försoning. Han bad bara om så mycket land som han kunde täcka med ett oxskinn och svor att aldrig föra krig mot Ælla. Sedan klippte Ivar oxskinnet i så fina trådar att han kunde omsluta en stor fästning (i en äldre saga var det York och enligt en yngre saga var det London) som han kunde ta som sin egen. Ivar gjorde sig populär i England och bad sina bröder att anfalla igen. Under slaget ställde sig Ivar på sina bröders sida och det gjorde också många av de engelska hövdingarna med sitt folk, i lojalitet med Ivar. Ælla togs till fånga och som hämnd ristade de blodörnen på honom.

Senare plundrade Björn och hans bröder i England, Normandie, Frankrike och Lombardiet, tills de kom till staden Luna i Italien. När de kom tillbaka till Skandinavien delade de upp riket så att Björn Ironside tog Uppsala och Sverige.

Saxo Grammaticus delvis legendariska danska krönika Gesta Danorum (ca 1200) är den första text som nämner Björn Ironside som svensk kung. Enligt Saxo hade Ragnar Lodbrok ett gräl med den nyligen upphöjde svenske härskaren Sörle. Han invaderade därför de svenska länderna i sällskap med sina söner Björn, Fridleif och Radbard. Innan striden hade brutit ut kom de motsatta sidorna överens om att lösa saken genom en strid. Ragnar och hans tre söner mötte den berömda mästaren Starkad och hans sju söner i de båda arméernas åsyn. ”Björn, som hade tillfogat fienden ett stort blodbad utan att skada sig själv, fick genom styrkan i sina sidor, som var som järn, ett evigt namn”. Ragnar och hans söner dödade sina åtta motståndare, varefter deras trupper föll över Sörle och hans armé och förintade dem. Ragnar ”överlämnade sedan Björn till Sveriges herravälde för hans utpräglade tapperhet och tjänstgöring”. Senare samarbetade en annan av Ragnars söner, Ubbe, med sin morfar Esbjörn i mödom och konspirerade mot Ragnar. Esbjörn skickade sändebud till Björn i Sverige för att trumma upp stöd för ett uppror, men Björn vägrade att lyssna. Istället hängde han sändebuden medan deras parti slaktades av svenskarna. Kort därefter dödades Esbjörn i ett sjöslag och Ubbe tillfångatogs efter ett hjältemodigt motstånd. I sinom tid utsåg Ragnar Björn till regent av Norge, medan Sverige överlämnades till en annan son, Eric Weatherhat. Efter Ragnars död anföll Björn och hans bröder Ella i England med 400 skepp och dödade honom. Därefter återvände han till sitt svenska rike, men ingrep i Danmark när danskarna reste sig mot Ragnars söners styre. Med en flotta på 1 700 skepp krossade han och hans bröder upprorsmännen vid Slesvig. Detta är det sista vi hör om Björn Ironside i Gesta Danorum.

Hervarar-sagan från 1200-talet berättar att Eysteinn Beli dödades av Björn och hans bröder enligt Ragnar Lodbroks saga och att de erövrade hela Sverige. När Ragnar dog ärvde Björn Ironside Sverige. Han fick två söner, Refil och Erik Björnsson, som blev Sveriges nästa kung.

Anglosaxiska och irländska källor tyder på att den danska invasionen av England efter 865 leddes av tre bröder som hette Ingvar (dvs. Ivar), Ubbe och Halfdan som, enligt den irländska Cogad Gáedel re Gallaib, var söner till en Ragnall (Ragnar eller ett liknande namn). Björn nämns inte i detta sammanhang, men senare normandisk tradition tyder på att han kan ha varit en bror. Enligt Vilhelm av Jumièges dog han i Frisia, som också hade en koppling till inkräktarna i England. Ubbe betecknas ibland som den ”frisiske jarlen” och inkräktarna kallas ibland Scaldingi (män från Schelde). Björns kungarike är ibland historiskt problematiskt eftersom det inte stöds av äldre källor och uppvisar oöverstigliga kronologiska inkonsekvenser.

En huvudperson i TV-serien Vikings, som spelas som ung pojke av Nathan O”Toole och i vuxen ålder av Alexander Ludwig, är löst baserad på den historiska karaktären och porträtteras som son till Lagertha, snarare än till Aslaug. Enligt överlevnaden är Björn inte den äldsta sonen, medan han i serien är den äldsta av alla Ragnars söner.

I Michael Grants roman Monster nämner en av karaktärerna, Armo, att han härstammar från ”Björn Ironside, en mycket tuff viking”.

Källor

 1. Björn Ironside
 2. Björn Järnsida
 3. ^ Old Norse: Bjǫrn Járnsíða [ˈbjɔrn ˈjɑːrnˌsiːðɑ] Modern Danish: Bjørn Jernside Modern Icelandic: Björn Járnsíða [ˈpjœ(r)tn ˈjau(r)tn̥ˌsiːða] Modern Norwegian Bokmål: Bjørn Jernside Modern Swedish: Björn Järnsida Medieval Latin: Bier Costae ferreae
 4. a b c Chronicon Fontanellense, www.dmgh.de [dostęp 2019-02-02] [zarchiwizowane z adresu 2018-12-03] .
 5. GustavG. Storm GustavG., Historisk Tidskrift II:1 (1877)., HathiTrust [dostęp 2019-02-02]  (ang.).
 6. GustavG. Storm GustavG., Historisk Tidskrift II:1 (1877)., HathiTrust [dostęp 2019-02-02]  (ang.).
 7. a b RoryR. McTurk RoryR., Kings and kingship in Viking Northumbria, web.archive.org, 26 września 2008 [dostęp 2019-02-02] [zarchiwizowane z adresu 2008-09-26] .
 8. Lagerquist 1997:24
 9. ”The Tale of Ragnar”s Sons – Translation by Peter Tunstall”.
 10. Allen Mawer, M. A., The Vikings, Luis Echávarri (trad.), Cambridge University Press (ed.), Pleamar, Tucumán, Buenos Aires, 1944, p. 56.
 11. Lagerquist, Lars O. (1997). Sveriges Regenter, från forntid till nutid, p. 24. Norstedts, Stockholm. ISBN 91-1-963882-5
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.