Bahadur Shah II

Sammanfattning

Bahadur Shah Zafar (24 oktober 1775-7 november 1862) eller Bahadur Shah II var Indiens tjugonde och sista mogulkejsare. Han var den andra sonen och efterträdare till sin far Akbar II, som dog den 28 september 1837. Han var en titulär kejsare, eftersom mogulriket endast existerade till namnet och hans auktoritet var begränsad till den muromgärdade staden Old Delhi (Shahjahanbad). Efter hans inblandning i det indiska myteriet 1857 landsförvisade britterna honom till Rangoon i det brittisk-kontrollerade Burma, efter att ha dömt honom för flera anklagelser samt att han ansågs vara den sista härskaren av timuriddynastin.

Bahadur Shah Zafars far, Akbar II, hade fängslats av britterna och han var inte faderns favorit som efterträdare. En av Akbar Shahs drottningar (begum) pressade honom att utse sin son Mirza Jahangir till hans efterträdare. Ostindiska kompaniet landsförvisade dock Jahangir efter att han attackerat deras invånare i Röda fortet, vilket banade väg för Zafar att ta över tronen.

Bahadur Shah Zafar styrde över ett mogulvälde som i början av 1800-talet hade reducerats till endast staden Delhi och det omgivande området så långt som till Palam. Maratha-imperiet hade gjort slut på mogulriket i Deccan under 1700-talet och de regioner i Indien som tidigare varit under mogulernas styre hade antingen uppslukats av maraterna eller förklarat sig självständiga och blivit mindre kungadömen. Marathorna installerade Shah Alam II på tronen 1772, under beskydd av marathageneralen Mahadaji Shinde, och upprätthöll suzerainty över mogulernas angelägenheter i Delhi. Ostindiska kompaniet blev den dominerande politiska och militära makten i mitten av 1800-talet i Indien. Utanför det område som kompaniet kontrollerade fanns hundratals kungadömen och furstendömen som splittrade sitt land. Kejsaren respekterades av kompaniet, som gav honom en pension. Kejsaren tillät kompaniet att driva in skatter från Delhi och upprätthålla en militär styrka där. Zafar hade aldrig något intresse för statsskick eller någon ”kejserlig ambition”. Efter det indiska upproret 1857 förvisade britterna honom från Delhi.

Bahadur Shah Zafar var en känd urdupoet som skrev ett antal urdu ghazals. En del av hans verk gick förlorat eller förstördes under det indiska upproret 1857, men en stor samling överlevde och sammanställdes i Kulliyyat-i-Zafar. Vid hans hov bodde flera kända urduforskare, poeter och författare, däribland Mirza Ghalib, Daagh Dehlvi, Momin Khan Momin och Mohammad Ibrahim Zauq (som också var Bahadur shah Zafars mentor).

Efter Zafars nederlag sa han:

غازیوں میں بو رھےگی جب تَلَک ایمان کی تخت لندن تک چلےگی تیغ ھندوستان کی

ग़ाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख़्त-ए-लंदन तक चलेगी तेग़ हिन्दोस्तान की।

Ghaziyoñ meñ bū rahegī jab talak imān kīTakht-e-Landan tak chalegī tegh Hindostān kī.

Så länge som det finns en doft av Iman i våra Ghazis hjärtan, så länge kommer Hindustans svärd att blinka framför Londons tron.

När det indiska upproret 1857 bredde ut sig nådde Sepoy-regementen fram till mogulernas hov i Delhi. På grund av Zafars neutrala syn på religioner accepterade många indiska kungar och regementen honom och förklarade honom som Indiens kejsare.

Den 12 maj 1857 höll Zafar sin första formella audiens på flera år. Flera sepoyer närvarade vid den och det beskrevs att de behandlade honom ”familjärt eller respektlöst”. När sepojerna först anlände till Bahadur Shah Zafars hov frågade han dem varför de hade kommit till honom, eftersom han inte hade några möjligheter att försörja dem. Bahadur Shah Zafar uppträdde obeslutsamt. Han gav dock efter för sepojernas krav när han fick veta att de inte skulle kunna vinna mot Ostindiska kompaniet utan honom.

Den 16 maj dödade sepoyer och palatstjänstemän femtiotvå européer som var fångar i palatset och som upptäcktes gömda i staden. Avrättningarna ägde rum under ett peepulträd framför palatset, trots Zafars protester. Målet för bödlarna, som inte var Zafars anhängare, var att blanda in honom i morden. När han väl hade anslutit sig till dem tog Bahadur Shah II på sig ansvaret för alla myteristernas handlingar. Även om han var bestört över plundringarna och oordningen gav han sitt offentliga stöd till upproret. Man trodde senare att Bahadur Shah inte var direkt ansvarig för massakern, men att han kanske kunde ha förhindrat den, och han ansågs därför vara en samtyckande part under sin rättegång.

Förvaltningen av staden och dess nya ockupationsarmé beskrevs som ”kaotisk och besvärlig” och fungerade ”slumpmässigt”. Kejsaren utsåg sin äldste son, Mirza Mughal, till överbefälhavare för sina styrkor. Mirza Mughal hade dock liten militär erfarenhet och avvisades av sepojerna. Sepojerna hade ingen befälhavare eftersom varje regemente vägrade att ta emot order från någon annan än sina egna officerare. Mirza Mughals administration sträckte sig inte längre än till staden. Gujjar-herdarna utanför började ta ut sina egna vägtullar på trafiken och det blev allt svårare att försörja staden.

Under belägringen av Delhi, när britternas seger blev säker, tog Zafar sin tillflykt till Humayuns grav, i ett område som då låg i utkanten av Delhi. Kompanistyrkor ledda av major William Hodson omringade graven och Zafar tillfångatogs den 20 september 1857. Nästa dag sköt Hodson sina söner Mirza Mughal och Mirza Khizr Sultan samt sonsonen Mirza Abu Bakht på eget bevåg vid Khooni Darwaza, nära Delhi Gate, och förklarade att Delhi var intaget. Bahadur Shah själv fördes till sin frus haveli, där han behandlades respektlöst av sina fångvaktare. När han fick nyheten om att hans söner och sonson hade avrättats beskrevs den före detta kejsaren som så chockad och deprimerad att han inte kunde reagera.

Rättegången var en följd av Sepoy Mutiny och pågick i 21 dagar, med 19 förhör, 21 vittnen och över hundra dokument på persiska och urdu, med engelska översättningar, som lades fram i domstolen. Först föreslogs att rättegången skulle hållas i Calcutta, den plats där direktörerna för Ostindiska kompaniet brukade hålla sina sammanträden i samband med sina kommersiella aktiviteter. Men i stället valdes Red Fort i Delhi ut för rättegången. Det var det första fallet som prövades vid Röda fortet.

Zafar ställdes inför rätta och åtalades på fyra punkter:

– Förhandlingar från rättegången i april 1858 mot Bahadur Shah Zafar ”kung av Delhi”.

På den tjugonde rättegångsdagen försvarade Bahadur Shah II sig mot dessa anklagelser. Bahadur Shah förklarade i sitt försvar att han var helt chanslös inför sepojernas vilja. Sepojkerna brukade tydligen fästa hans sigill på tomma kuvert, vars innehåll han var helt ovetande om. Även om kejsaren kanske överdrev sin maktlöshet inför sepojerna, kvarstår faktum att sepojerna hade känt sig tillräckligt mäktiga för att diktera villkoren för vem som helst. Den åttiotvåårige poetkungen trakasserades av myteristerna och var varken benägen eller kapabel att utöva något verkligt ledarskap. Trots detta var han den huvudanklagade i rättegången för upproret.

Hakim Ahsanullah Khan, Zafars mest betrodda förtrogna och både hans premiärminister och personliga läkare, hade insisterat på att Zafar inte var inblandad i upproret och att han hade överlämnat sig till britterna. Men när Zafar slutligen gjorde detta förrådde Hakim Ahsanullah Khan honom genom att tillhandahålla bevis mot honom vid rättegången i utbyte mot att han själv skulle benådas.

Eftersom Hodson garanterade att han skulle överlämna sig dömdes Zafar inte till döden utan förvisades till Rangoon i Burma. Hans hustru Zeenat Mahal och några av de återstående familjemedlemmarna följde med honom. Klockan 4 på morgonen den 7 oktober 1858 började Zafar tillsammans med sina fruar och två återstående söner sin resa mot Rangoon i oxkärror eskorterade av 9th Lancers under befäl av löjtnant Ommaney.

År 1862, vid 87 års ålder, hade han enligt uppgift drabbats av en sjukdom. I oktober försämrades hans tillstånd. Han ”matades med buljong i sked”, men även detta var svårt för honom den 3 november. Den 6 november antecknade den brittiske kommissionären H.N. Davies att Zafar ”uppenbarligen sjunker av ren avtrubbning och förlamning i halsregionen”. För att förbereda hans död beordrade Davies att man skulle samla in kalk och tegelstenar och en plats valdes ut på ”baksidan av Zafars inhägnad” för hans begravning. Zafar dog fredagen den 7 november 1862 klockan 5 på morgonen. Zafar begravdes klockan 16.00 nära Shwedagonpagoden på 6 Ziwaka Road, nära korsningen med Shwedagon Pagoda Road, Yangon. Helgedomen Bahadur Shah Zafar Dargah byggdes där efter att graven återfunnits den 16 februari 1991. Davies kommenterade Zafar och beskrev hans liv som ”mycket osäkert”.

Bahadur Shah Zafar hade fyra fruar och många konkubiner. Hans fruar var:

Han hade tjugotvå söner, däribland:

Han hade minst trettiotvå döttrar, bland annat:

Många personer hävdar att de är ättlingar till Bahadur Shah Zafar och bor på olika platser i Indien, till exempel Hyderabad, Aurangabad, Delhi, Bhopal, Kolkata, Bihar och Bangalore. Dessa påståenden är dock ofta omtvistade.

Bahadur Shah Zafar var en hängiven sufi. Han betraktades som en sufi-pir och brukade ta emot murids eller elever. Tidningen Delhi Urdu Akhbaar beskrev honom som ”en av tidens ledande helgon, godkänd av det gudomliga hovet”. Före sin trontillträde levde han som ”en fattig lärd man och dervisch”, vilket skilde honom från sina tre kungliga bröder, Mirza Jahangir, Salim och Babur. År 1828, ett decennium innan han tog över tronen, sade major Archer att ”Zafar är en man med sparsam figur och statur, enkelt klädd, nästan nära att bli elak”. Han ser ut som en fattig munshi eller språklärare”.

Som poet tog Zafar till sig de högsta subtiliteterna i den mystiska sufiska läran. Han trodde också på den magiska och vidskepliga sidan av den ortodoxa sufismen. Liksom många av sina anhängare trodde han att hans ställning som både sufipirat och kejsare gav honom andliga krafter. Vid en händelse där en av hans anhängare blev biten av en orm försökte Zafar bota honom genom att ge mannen ett ”Bezoar-segel” (en sten som motverkar gift) och lite vatten som han hade andats på för att han skulle dricka.

Kejsaren hade en stark tro på ta”aviz eller trollformler, särskilt som ett lindrande medel mot hans ständiga klagomål på stackar, eller för att avvärja onda trollformler. Under en period av sjukdom berättade han för en grupp sufi-pirer att flera av hans fruar misstänkte att någon hade förtrollat honom. Han bad dem att vidta några åtgärder för att undanröja alla farhågor på grund av detta. Gruppen skrev några trollformler och bad kejsaren att blanda dem i vatten och dricka det, vilket skulle skydda honom från ondskan. En skara pirs, mirakelarbetare och hinduiska astrologer stod alltid i kontakt med kejsaren. På deras inrådan offrade han bufflar och kameler, begravde ägg och arresterade påstådda svartmagiker och bar en ring som botade hans matsmältningsbesvär. Han donerade också kor till de fattiga, elefanter till sufiska helgedomar och hästar till khadims eller prästerna i Jama Masjid.

I en av sina verser förklarade Zafar uttryckligen att både hinduismen och islam delar samma väsen. Denna filosofi genomfördes av hans hov som förkroppsligade en multikulturell sammansatt hinduisk-islamisk mogulkultur.

Han var en produktiv urdupoet och kalligraf. Han skrev följande Ghazal (videosökning) som sin egen gravskrift. I sin bok The Last Mughal hävdar William Dalrymple att enligt Lahoreforskaren Imran Khan är början av versen, umr-e-darāz māńg ke (”Jag bad om ett långt liv”) inte skriven av Zafar och förekommer inte i något av de verk som publicerades under Zafars livstid. Versen påstås ha skrivits av Simab Akbarabadi.

Zafar porträtterades i pjäsen 1857: Ek Safarnama som utspelar sig under det indiska upproret 1857 av Javed Siddiqui. Pjäsen sattes upp på Purana Qila, Delhi vallar av Nadira Babbar och National School of Drama repertory company 2008. En svartvit Hindi-Urdu-film, Lal Quila (1960), regisserad av Nanabhai Bhatt, visade Bahadur Shah Zafar i stor utsträckning.

TV-serier och filmer

En tv-show om Bahadur Shah Zafar sändes på Doordarshan 1986. Ashok Kumar spelade huvudrollen i den.

I 2001 års hindi historiska dramaserie 1857 Kranti som sändes på DD National spelades Bahadur Shah Zafar av den kända skådespelaren S. M. Zaheer.

I 2005 års hindi-film Mangal Pandey: The Rising, regisserad av Ketan Mehta, spelades Bahadur Shah Zafar av den kända skådespelaren Habib Tanveer.

Källor

  1. Bahadur Shah Zafar
  2. Bahadur Shah II
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.