Hannibal Barkas

Zhrnutie

Hannibal Barca (247 pred n. l. – 183 pred n. l.), známy aj len ako Hannibal, bol kartáginský generál a štátnik. Je považovaný za jedného z najväčších vojenských stratégov v histórii.

Hannibalov život sa odohrával v konfliktnom období, keď Rím upevňoval svoju nadvládu v Stredomorí a prekonával iné mocnosti (samotnú Kartáginskú republiku, Macedóniu, Syrakúzy a Seleukovskú ríšu). Bol najaktívnejším generálom v druhej púnskej vojne, v ktorej vykonal jeden z najodvážnejších vojenských činov staroveku: Hannibal so svojou armádou, v ktorej bolo tridsaťosem vojnových slonov, vyrazil z Hispánie a prekročil Pyreneje a Alpy, aby dobyl severnú Itáliu. Tam porazil Rimanov na veľkých bojiskách, ako bola bitka pri rieke Trebia, bitka pri Trasimenskom jazere a bitka pri Cannae, ktoré sa dodnes študujú na vojenských akadémiách. Napriek svojej brilantnej kampani Hannibal Rím v skutočnosti nenapadol. Dôvody sa medzi historikmi rozchádzajú, od nedostatku materiálu na obliehanie až po politické úvahy, podľa ktorých Hannibalovým zámerom nebolo dobyť Rím, ale prinútiť ho ku kapitulácii. Napriek tomu sa Hannibalovi podarilo udržať svoju armádu v Itálii viac ako desať rokov, pričom dostával len skromné posily. Po Scipiovej invázii do Afriky ho kartáginský senát povolal späť do Kartága, kde ho Scipio napokon porazil v bitke pri Zame.

Po vojne proti Rímu vstúpil do kartáginského verejného života. Postavil sa proti vládnucej oligarchii, ktorá ho obvinila zo spolčenia so Seleukovcami Antiochom III., za čo musel v roku 190 pred Kr. odísť do vyhnanstva. Vstúpil do služieb tohto panovníka, ktorý ho na jeho príkaz opäť konfrontoval s Rímskou republikou v bitke pri Eurymedone, kde bol porazený. Opäť sa uchýlil do vyhnanstva a našiel útočisko na dvore bitýnskeho kráľa Prusia I. Rimania žiadali od Bitýnie, aby im vydala Kartágo, s čím kráľ súhlasil. Hannibal však pred zajatím uprednostnil samovraždu.

Vojenský historik Theodore Ayrault Dodge ho nazval „otcom stratégie“. Obdivovali ho aj jeho nepriatelia – Kornélius Nepos ho nazval „najväčším z generálov“. Dokonca aj jeho najväčší nepriateľ, Rím, prispôsobil niektoré prvky svojej vojenskej taktiky vlastným strategickým poznatkom. Jeho vojenské dedičstvo mu v modernom svete prinieslo solídnu reputáciu a vojenskí velikáni ako Napoleon alebo Arthur Wellesley, vojvoda z Wellingtonu, ho považovali za veľkého vojenského stratéga. Jeho život bol predmetom mnohých kníh, filmov a dokumentov.

Portugalská podoba názvu je odvodená z latinčiny. Grécki historici toto meno písali ako Anníbas Bárkas (Ἀννίβας Βάρκας).

Hannibal bol jeho pseudonym. Hannibalovo meno bolo v kartáginských prameňoch zaznamenané ako ḤNBʻL (v púnčine: 𐤇𐤍𐤁𐤏𐤋). O jeho presnej vokalizácii sa stále diskutuje. Navrhované čítanie zahŕňa Ḥannibaʻl alebo Ḥannibaʻal, „Ba’al je milostivý“ alebo „Ba’al bol milostivý“; alebo Ḥannobaʻal s rovnakým významom.

Barca (𐤁𐤓𐤒, brq) bolo priezvisko jeho šľachtickej rodiny, čo znamená „jasný“ alebo „blesk“.

Je to ekvivalent arabského mena Barq, hebrejského mena Barak alebo starogréckeho epiteta keraunos, ktoré sa v helenistickom období bežne pripisovalo vojenským veliteľom.

Historici označujú Amilcarovu rodinu menom Bárcidas, aby nedošlo k zámene s inými kartáginskými rodinami s rovnakými menami (Hannibal, Asdrubal, Amilcar, Magon atď.) Podobne ako v prípade gréckych mien a rímskych zvykov boli v kartáginskej nomenklatúre bežné patronymá, takže Hannibal by bol známy aj ako „Hannibal, syn Amilkara“.

V polovici 3. storočia pred n. l. bolo Kartágo, kde sa Hannibal narodil, silne ovplyvnené helenistickou kultúrou pochádzajúcou zo zvyškov ríše Alexandra Veľkého. Kartágo vtedy zaujímalo dôležité miesto v obchodnej výmene v oblasti Stredozemného mora a najmä v emporiách na Sicílii, Sardínii a na pobreží Pyrenejského polostrova a severnej Afriky. Mesto malo aj dôležitú vojnovú flotilu, ktorá chránila jeho námorné cesty a prepravovala zlato z Guinejského zálivu a cín z britského pobrežia.

Druhou stredomorskou mocnosťou tej doby bol Rím, s ktorým Kartágo viedlo dvadsaťročnú vojnu v konflikte známom ako prvá púnska vojna, ktorá bola prvou veľkou vojnou, v ktorej Rím zvíťazil. Táto konfrontácia medzi Rímskou republikou a Kartágom bola vyprovokovaná sekundárnym konfliktom v Syrakúzach a prebiehala na súši a na mori v troch fázach: boje na Sicílii (264 – 256 pred n. l.), boje v Afrike (256 – 250 pred n. l.) a opäť na Sicílii (250 – 241 pred n. l.). Počas tejto poslednej fázy sa zrodila sláva Amilkara Barcu, ktorý od roku 247 pred Kr. viedol vojnu proti Rímu. Po veľkej námornej porážke pri Aegadských ostrovoch severozápadne od Sicílie boli Kartáginci na jar roku 241 pred Kr. n. l. nútení podpísať Lutatiovu zmluvu s konzulom Gaiom Lutatiom Cátulom. Medzi podmienky, ktoré Kartágo touto zmluvou dostalo, patrilo odstúpenie územia Sicílie a menších ostrovov medzi ňou a africkým pobrežím, ako aj nákladné vojnové reparácie.

Na konci prvej púnskej vojny sa Kartágo napriek opatreniam, ktoré prijal Amilcar Barca, stretlo s problémami pri rozptyľovaní svojich ozbrojených plukov žoldnierov, ktorí čoskoro vtrhli do mesta a vyvolali konflikt na úrovni občianskej vojny. Táto historická epizóda je známa ako vojna žoldnierov. Amilkaru sa podarilo potlačiť povstanie po troch rokoch, keď porazil povstalcov pri rieke Bagradas a opäť s veľkým krviprelievaním v bitke pri priesmyku Sierra v roku 237 pred Kr. Rím využil nedostatok odporu a obsadil Sardíniu, ktorá bola predtým v kartáginských rukách. Keď Kartágo protestovalo proti tomuto manévru, ktorý považovalo za porušenie nedávno podpísanej mierovej zmluvy, Rím mu vyhlásil vojnu, ale navrhol jej zrušenie, ak sa vzdá nielen Sardínie, ale aj Korziky a ďalších hospodárskych kompenzácií. Kartáginci sa museli vzdať a v roku 238 pred Kr. sa oba ostrovy stali rímskym majetkom. Aby Amilcar kompenzoval tento neúspech, vytiahol do Pyrenejského polostrova, kde sa zmocnil rozsiahlych území na juhovýchode krajiny. Amilcar desať rokov viedol dobývanie južnej Iberie, pričom ho vojensky a logisticky podporoval jeho zať Asdrubal. Toto dobytie obnovilo hospodársku situáciu Kartága vďaka využívaniu strieborných a cínových baní.

Mládež

Hannibal Barca sa pravdepodobne narodil v Kartágu v roku 247 pred Kr. Bol najstarším synom generála Amilkara Barcu a jeho iberskej manželky. Grécko-rímski autori zaznamenali len málo o Hannibalovom vzdelaní. Je známe, že sa naučil grécke písmená, históriu Alexandra Veľkého a vojenské umenie od spartského preceptora menom Sosilos. Takto si osvojil spôsob uvažovania a konania, ktorý Gréci nazývali Métis, založený na inteligencii a dôvtipe.

Po rozšírení svojho územia Amilcar obohatil svoju rodinu a tým aj Kartágo. Na dosiahnutie tohto cieľa sa Amilcar usadil v meste Gadir (dnešný Cádiz, Španielsko) neďaleko Gibraltárskeho prielivu a začal si podmaňovať iberské kmene. V tom čase bolo Kartágo v takom zbedačenom stave, že jeho námorníctvo nebolo schopné prepraviť armádu do Hispánie. Amilcar bol čoskoro nútený nechať svoju armádu pochodovať k Herkulovým stĺpom, aby tam loďou prekročila Gibraltársky prieliv medzi dnešným Marokom a Španielskom.

Rímsky historik Titus Livius spomína, že keď Hannibal prišiel za svojím otcom a prosil ho, aby mu dovolil sprevádzať ho, ten súhlasil pod podmienkou, že prisahal, že počas celej svojej existencie nikdy nebude priateľom Ríma. Iní historici spomínajú, že Hannibal vyhlásil svojmu otcovi:

Taktickú prax začal u svojho otca a pokračoval v učení u svojho švagra Asdrubala Krásneho. Asdrubal nastúpil na miesto Amilkara, ktorý zahynul na bojisku proti iberským povstalcom. Hannibal, ktorého Asdrubal vymenoval za veliteľa jazdy, okamžite odhalí svoju vytrvalosť, chladnokrvnosť a schopnosť byť uznávaný a obdivovaný svojimi vojakmi. Asdrubal viedol politiku konsolidácie iberských záujmov v Kartágu. Preto sa Hannibal oženil s iberskou princeznou, s ktorou mal syna. Toto manželské spojenectvo sa však považuje za nepravdepodobné a nie všetci ho potvrdzujú. V roku 227 pred Kr. založil Asdrubal nové kartáginské hlavné mesto v Hispánii, Qart Hadasht, dnešnú Cartagenu. V roku 226 pred Kr. Asdrubal podpísal s Rímom zmluvu, na základe ktorej bol Pyrenejský polostrov rozdelený na dve zóny vplyvu. Hranicu tvorila rieka Ebro: Kartágo sa nemalo rozširovať severnejšie od tejto rieky, rovnako ako sa Rím nemal rozširovať južnejšie od jej toku.

Najvyšší veliteľ

Po Asdrubalovej smrti si kartáginská armáda ubytovaná na Pyrenejskom polostrove vybrala Hannibala za svojho nástupcu vo funkcii hlavného veliteľa. Kartáginská vláda neskôr potvrdila Hannibala vo funkcii napriek opozícii, ktorú viedol Hanon (bohatý aristokrat). V tom čase mal Hannibal 25 rokov. Titus Livius podáva stručný opis mladého generála:

Po prevzatí velenia strávil Hannibal dva roky upevňovaním moci nad kartáginskými hispánskymi územiami a dokončil dobývanie území južne od rieky Ebro. V roku 221 pred n. l. sa počas svojej prvej kampane na čele kartáginských vojsk v Hispánii vydal na Centrálnu náhornú plošinu, zaútočil na Olkady a dobyl ich hlavné mesto Althiu. Toto dobytie rozšírilo púnske panstvo do okolia rieky Tejo. V nasledujúcej kampani v roku 220 pred Kr. postupoval na západ a zaútočil na Voceánov, pričom napadol mestá Helmantica a Arbocala. Po návrate výpravy s veľkou korisťou do Kvartu Hadašt koalícia vedená Carpetanosom s kontingentmi z Váceosu a Olcadesu zaútočila pri rieke Tégus, ale bola porazená vojenským umením mladého kartáginského generála.

Rím sa obával rastúcej prítomnosti Kartágincov v Hispánii, preto uzavrel spojenectvo s mestom Sagunto a vyhlásil ho za protektorát. Sagunto sa nachádzalo v značnej vzdialenosti od rieky Ebro v južnej časti, na území, ktoré Rimania považovali za oblasť kartáginského vplyvu. Tento politický manéver vyvolal napätie medzi oboma mocnosťami: zatiaľ čo Rimania argumentovali, že podľa zmluvy podpísanej v roku 241 pred n. l. Kartáginci nemôžu zaútočiť na spojenca Ríma, Púnčania sa spoliehali na klauzulu dokumentu, ktorá uznávala kartáginskú hispánsku zvrchovanosť nad územiami južne od rieky Ebro.

Hannibal sa rozhodol pochodovať proti Saguntu. Pri nedávnych vykopávkach (2008) v meste Valencia sa okrem iných pozostatkov našla palisáda pri ľavom brehu rieky Túria, ktorá bola pravdepodobne súčasťou vojenského tábora, Hannibalových kasární pri jeho postupe smerom na Sagunto. a vzdala sa v roku 219 pred n. l., po ôsmich mesiacoch obliehania. Rím reagoval na to, čo považoval za hrubé porušenie zmluvy, a žiadal od kartáginskej vlády spravodlivosť. Vzhľadom na Hannibalovu veľkú popularitu a riziko straty prestíže v Hispánii oligarchická vláda odmietla rímske žiadosti a ešte v tom istom roku vyhlásila vojnu, o ktorej generál sníval, druhú púnsku vojnu. Hannibal bol rozhodnutý preniesť vojnu do srdca Itálie rýchlym pochodom cez Hispániu a južnú Galiu.

Prípravky

Po obliehaní a zničení Sagunta Kartágincami sa Rím rozhodol zaútočiť na dvoch frontoch: Severná Afrika a Hispánia. Vyrazili zo Sicílie, ostrova, ktorý im slúžil ako základňa. Hannibal však zvrátil rímske plány nečakanou stratégiou: preniesol vojnu do srdca Apeninského polostrova a rýchlo pochodoval cez Hispániu a južnú Galiu.

Hannibal si bol vedomý, že jeho námorná flotila je oveľa horšia ako flotila Rimanov, a preto sa rozhodol neútočiť po mori, ale zvolil oveľa ťažšiu a dlhšiu pozemnú cestu, ktorá však bola takticky zaujímavejšia, pretože mu umožnila naverbovať mnoho žoldnierov alebo spojencov z radov keltských národov ochotných bojovať proti Rimanom. Pred svojím odchodom Hannibal šikovne rozdelil svoje sily a poslal niekoľko iberských kontingentov do severnej Afriky, zatiaľ čo líbyjsko-fénickým vojakom nariadil, aby zaistili bezpečnosť kartáginských majetkov v Hispánii.

Hannibal opustil Cartagenu až koncom jari roku 218 pred Kr.

Generál dal do pohybu vojsko a vyslal zástupcov, aby vyjednali prechod cez Pyreneje a uzavreli spojenectvo s národmi, ktoré sa nachádzali pri jeho ceste. Podľa Tita Livia Hannibal prekročil Ebro s 90 000 vojakmi a 12 000 jazdcami a na obranu Hispánie nechal oddiel 10 000 vojakov a 1 000 jazdcov, ku ktorým pridal 11 000 Iberov, ktorí sa zdráhali opustiť svoje územie. Po prechode cez Pyreneje mal 70 000 vojakov a 10 000 jazdcov. Podľa iných zdrojov Hannibal prišiel do Galie so 40 000 vojakmi a 12 000 jazdcami. Je ťažké určiť približný počet jeho skutočných obyvateľov. Podľa niektorých odhadov viedol vojsko s 80 000 mužmi. V čase svojho príchodu do Talianska viedol podľa zdrojov zrejme 20 000 vojakov a 6 000 jazdcov. Na druhej strane Kartágo niekoľkokrát (alebo aspoň na začiatku vojny) poslalo Hannibalovi posily. K jeho armáde sa pridalo aj mnoho bojovníkov z iných kmeňov. Počas vojny sa ku kartáginskej armáde pridalo približne 40 000 Walesanov.

Hannibal mal vo svojej armáde silný kontingent vojnových slonov, zvierat, ktoré hrali dôležitú úlohu vo vtedajších armádach a Rimania ich dobre poznali, pretože sa s nimi stretli, keď tvorili súčasť vojska epirského kráľa Pyrtha. V skutočnosti je 38 slonov v Hannibalovej armáde zanedbateľný počet v porovnaní so slonmi v helenistických armádach. Väčšina z nich zomrela počas cesty cez Alpy na následky vlhkosti a etruského marazmu. Jediné zviera, ktoré sa zachovalo, používal samotný generál ako jazdca. Hannibal prišiel o pravé oko a používal tento dopravný prostriedok, aby sa vyhol kontaktu s vodou. Podľa iných historikov Hannibal trpel oftalmiou

Výlet do Talianska

Hannibal postupoval cez Galiu a opatrne sa vyhýbal útokom na grécke mestá, ktoré sa nachádzali v dnešnom Katalánsku. Predpokladá sa, že po prekročení pyrenejského pohoria cez dnešnú Cerdániu a zriadení tábora pri meste Illibéris (dnešné Elne, neďaleko Perpignanu) plynulo pokračoval v postupe až k rieke Rhone, kam dorazil v septembri skôr, ako Rimania stihli zabrániť prechodu 38 000 vojakov, 8 000 jazdcov a 37 bojových slonov.

Po tom, čo sa Hannibal vyhol miestnemu obyvateľstvu, ktoré sa mu snažilo brániť v postupe, bol nútený utiecť pred rímskym oddielom prichádzajúcim od pobrežia Stredozemného mora údolím rieky Rhôny. Skutočnosť, že Rimania prišli z dobytia Cisalpínskej Galie, dávala Hannibalovi nádej, že bude možné nájsť spojencov medzi Galmi v severnej Itálii.

Prechod cez Alpy

Trasa, ktorú Hannibal zvolil, je sporná. Alpy mohli byť obchádzané priesmykom Malý Svätý Bernard, priesmykom Mont Cenis alebo priesmykom Montgenèvre. Niektorí autori tvrdia, že Hannibal prekročil priesmyk Clapier alebo južnejšie priesmyk Larche.

Polybiove záznamy sú veľmi nepresné. Okrem toho neexistujú žiadne archeologické dôkazy, ktoré by poskytovali nezvratný dôkaz o Hannibalovej ceste. Všetky hypotézy formulované odborníkmi vychádzajú z textov Polybia a Tita Livia (na túto tému už bolo napísaných takmer tisíc kníh).

Jednou z najprijateľnejších hypotéz je tá, ktorá poukazuje na horský priesmyk lemovaný Hannibalom v blízkosti Padanskej nížiny. Hannibal nepochybne povzbudzoval svojich hladných a demoralizovaných vojakov vyhliadkou, že čoskoro nájdu rieku Pád. V Severných Alpách, Montgenèvre a Veľkom Svätom Bernardovi, tento názor potvrdzujú len priesmyky Savine-Coche a Larche. Avšak tí, ktorí veria v prechod cez Malý Svätopluk, spochybňujú význam tohto Polybiovho úryvku:

Treba poznamenať, že medzi starovekými historikmi bolo bežné predstavovať si veristické prejavy pripisované historickým osobnostiam, pre ktoré nie je dôvod veriť v absolútnu autentickosť tejto scény a v postoj rečníka, ktorý ju sprevádza. Porovnanie rôznych možných ciest neumožňuje vyvodiť definitívny záver. Podľa prameňov Hannibal pri tomto prechode stratil 3 000 až 20 000 mužov. Tí, ktorí prežili a dostali sa do Talianska, boli hladní a premrznutí.

Táto pasáž bola zobrazená na mnohých maľbách a kresbách, jednou z nich je aj obraz Francisca de Goya. Tí, ktorí obhajujú priechod cez Svätého Bernarda, tvrdia, že mu v tom bránia hmly, ktoré sa často dvíhajú na Pádskej nížine. Túto planinu však videli a fotografovali už mnohokrát. Na webovej stránke Patricka Hunta, profesora archeológie na Stanfordskej univerzite, je príklad venovaný hľadaniu priechodu, ktorým by sa Hannibal dostal do Talianska. Je potrebné poznamenať, že Clapierova pasáž je jediná, ktorá sa dokonale zhoduje so starovekými textami. Polybius zaznamenal ďalšiu veľmi dôležitú informáciu:

V Severných Alpách by tieto dve podmienky spĺňal len priesmyk Clapier: výhľad na Pádsku nížinu a turínske obyvateľstvo. Odkedy plukovník Perrin v roku 1883 vyslovil toto tvrdenie, mnohí autori túto hypotézu prijali. Jedinou relevantnou výnimkou je hypotéza Sira Gavina de Beera (publikovaná v roku 1955), ktorá navrhuje priesmyk Traversette v južných Alpách, v blízkosti hory Viso (Kozijské Alpy). Cesta neprechádzala cez územie Alóbroges a táto hypotéza bola vehementne spochybňovaná, ale v Anglicku je prijímaná a v jej prospech hovorí nález zvyškov starovekého trusu s veľkým množstvom baktérií Clostridia (spojených s konským trusom), známky parazitických červov koní a dôkazy, že pôda bola intenzívne pošliapaná veľkým počtom koní v okolí prírodného vodného zdroja.

Bez ohľadu na zvolenú trasu bol prechod cez Alpy najdôležitejšou taktickou voľbou staroveku. Hannibalovi sa podarilo prejsť cez hory napriek prekážkam, ktoré predstavovali podnebie, terén, útoky miestneho obyvateľstva a ťažkosti pri vedení armády zloženej z vojakov rôznych etnických skupín a hovoriacich rôznymi jazykmi.

Ďalší dôvod, prečo je prechod dôležitý, je strategický. Rím bol kontinentálnou mocnosťou a Kartágo námornou mocnosťou. Zdalo sa byť zrejmé, že kartáginská flotila môže zaútočiť a vylodiť sa kdekoľvek na juh od Apeninského polostrova alebo na Sicílii, keďže má dostatok prostriedkov na to, aby sa vyhla prechodu cez Alpy. Hannibal však zaútočil po súši, otvorene sa vzoprel a prekvapil rímske vojská. Jeho náhly príchod do Pádskej nížiny po prechode cez Galiu a Alpy mu umožnil narušiť vynútený mier niektorých miestnych kmeňov skôr, ako Rím stihol reagovať proti vzburám. Hannibalov náročný pochod ho zaviedol na rímske územie a zmaril pokusy jeho nepriateľa vyriešiť konflikt na cudzom území.

Bitka o Ticino

Publius Cornelius Scipio, konzul, ktorý viedol rímske sily určené na zadržanie Hannibala, neočakával, že sa kartáginský generál pokúsi prekročiť Alpy. Rimania sa pripravovali na konfrontáciu s ním na Pyrenejskom polostrove. Po Scipiovom neúspešnom pokuse zadržať Hannibala pri rieke Rhône vyslal svojho brata Cnea s väčšinou konzulskej armády do Hispánie, zatiaľ čo on sa s menším oddielom presunul do Pisy (Etrúria) a pripojil sa k armáde prétorov v Galii, ktorej velil Lucius Magnius Vulsion Longo a Gaius Attilius Serranus. Takéto rozhodnutia a rýchle pohyby mu umožnili dostať sa do Placencie včas, aby dobehol Hannibala.

Po tom, čo Hannibal so zdecimovanými vojskami prekročil alpské pohorie a podarilo sa mu podmaniť si kmeň Taurínov, postupoval so svojou armádou na východ a stretol sa s rímskym vojskom v Galii pri rieke Ticino. Bitka pri Ticine, jednoduchý stret rímskej jazdy oslobodenej konzulom Publiom Corneliom Scipiom a kartáginskej jazdy, po prvýkrát ukázala Hannibalove vojenské kvality na talianskej pôde. Púnsky generál použil svoju ľahkú jazdu, Numídov, na obchvat rímskych síl, zatiaľ čo jeho ťažká hispánska jazda sa stretla s galskou jazdou (spojenec Rimanov), Vellitmi a zvyškom italsko-rímskej jazdy. Konzula zranil a zachránil otrok ligúrskeho pôvodu, ale iné zdroje uvádzajú, že jeho záchrancom bol jeho sedemnásťročný syn Scipio, ktorý neskôr dostal priezvisko Afričan vďaka rozhodujúcemu víťazstvu nad Hannibalom pri Zame.

Po ústupe do tábora Rimania opustili oblasť Ticino a utáborili sa pri rieke Pád v Emílii-Románii. Vďaka prevahe svojej jazdy prinútil Hannibal Rimanov opustiť Lombardskú nížinu.

Bitka pri meste Trebia

Skôr než správa o Ticinovej porážke dorazila do Ríma, rímsky senát nariadil konzulovi Tiberiovi Semproniovi Longovi, aby priviedol svoje vojsko zo Sicílie, pripojil sa k Scipiovi a postavil sa Hannibalovi.

Hoci išlo len o malé víťazstvo, výsledok stretnutia pri Ticine podnietil Galov a Ligúrov, aby sa pridali ku Kartágincom, čím sa počet púnskej armády zvýšil na 40 000 mužov, z ktorých bolo 14 000 Galov.

Scipio, ktorý bol vážne zranený a čelil dezercii niektorých Galov prijatých do rímskej armády, sa stiahol na vyvýšené miesto pozdĺž rieky Tiberius, aby si zriadil nový tábor a ochránil tak svojich mužov. Tam očakával príchod Tiberiových vojsk.

Hannibal sa vďaka svojmu šikovnému manévrovaniu dostal do pozície, v ktorej mohol vzdorovať Tiberiovi Semproniovi, pretože kontroloval cestu z Placencie do Rimini, ktorou musel konzul prejsť, ak sa chcel pripojiť k Scipiovi. Hannibal využil situáciu a zradou si vynútil Clastidium, dnes Casteggio, v Lombardii, kde našiel veľké množstvo zásob pre svojich mužov. Tento úspech však nebol úplný, pretože Tiberius využil rozptýlenie Kartágincov, postúpil a podarilo sa mu spojiť so Scipiom. Hneď ako Tiberius dorazil do oblasti, jeho jazdectvo malo priaznivý stret s púnskymi zvedmi, čo mu dodalo sebavedomie.

V deň zimného slnovratu v roku 218 pred n. l. Hannibal po tom, čo so svojou numidskou jazdou obliehal rímsky tábor, prinútil svojich nepriateľov, aby sa pustili do boja. Deň predtým ukryl svojho brata Magona s pechotou a jazdou v krovinatom kraji neďaleko bojiska. Bitka pri Trebii sa začala, keď rímske vojsko prekročilo rieku a stretlo sa s kartáginskými vojakmi. Púnska jazda so slonmi sa sústredila na obkľúčenie rímskych oddielov a dala nepriateľskú jazdu na útek. Silne zatlačení na bokoch boli napadnutí aj v tyle Magonovými silami, ktoré sa skrývali. Stred rímskej pechoty obkľúčený zo všetkých strán si dokázal otvoriť priechod cez Galov a Hispáncov, ktorí tvorili stred kartáginskej línie. Takto sa časti rímskych vojsk podarilo uniknúť. Hannibal opäť dosiahol dôležité víťazstvo, tentoraz po tom, čo čelil dvom rímskym armádam pod velením dvoch konzulov.

Bitka pri jazere Trasimene

Po víťazstvách pri Ticine a Trebii sa Kartáginci stiahli do Bologne a potom pokračovali v pochode do Ríma. Po tom, čo si Hannibal vďaka víťazstvám upevnil pozície v severnej Itálii, presunul svoje zimné sídla na územie Galov, ktorých podpora sa zdala slabnúť. Na jar roku 217 pred n. l. sa kartáginský generál rozhodol zriadiť bezpečnejšiu základňu, ktorá sa nachádzala na juhu. Keďže Hannibal bol rozhodnutý pokračovať v postupe smerom na Rím, noví konzuli Cneu Servilius Geminus a Gaius Flaminus presunuli svoje vojská, aby zablokovali východné a západné cesty, ktorými by sa Hannibal mohol dostať. Druhá cesta cez strednú Itáliu viedla ústím rieky Arno. Táto trasa prechádzala cez veľkú bažinu, ktorá bola v tomto ročnom období zaplavená viac ako zvyčajne. Hoci Hannibal vedel, že táto cesta je najkomplikovanejšia, vedel tiež, že je to najbezpečnejšia a najrýchlejšia cesta do strednej Itálie. Ako uvádza historik Polybius, Hannibalovi muži pochodovali štyri dni a tri noci po „ceste, ktorá bola pod vodou“ a trpeli strašnou únavou spôsobenou najmä nedostatkom spánku.

Údajne nepriechodný generál prekročil Apeniny a Arno bez odporu. V močariskách na pláňach však Hannibal stratil väčšinu svojich síl vrátane posledných slonov. Keď Hannibal dorazil do Etrurie (dnešné Toskánsko), rozhodol sa vtiahnuť hlavné rímske vojsko (ktorému velil Flaminio) do ťažkej bitky a zničil územia, ktoré mal konzul chrániť. Polybius napísal:

Hannibal sa zároveň pokúsil pretrhnúť väzby Ríma s jeho spojencami a ukázal im, že Flaminio nie je schopný ich ochrániť. Napriek tomu Flaminio zostal v Arezze bez pohnutia prstom. Hannibal, ktorý nemohol vtiahnuť Flaminia do boja, sa rozhodol tvrdo pochodovať proti ľavému krídlu svojho protivníka a zablokovať jeho ústup do Ríma. Tento manéver sa považuje za prvý obkľučovací pohyb v histórii.

Hannibal potom prenasledoval Flaminia cez kopce Etrurie. 21. júna ho prekvapil v rokline na brehu Trasimenského jazera. V následnej bitke Hannibal úplne zničil jeho armádu medzi kopcami a brehom jazera. 15 000 Rimanov zahynulo a ďalších 10 000 bolo zajatých. Skupinu 5 000 mužov, ktorým sa podarilo preraziť kartáginské línie, nakoniec na neďalekom kopci obkľúčila púnska jazda pod velením Maárbala a výmenou za slobodu súhlasila s kapituláciou. Hannibal neuznal právomoc svojho podriadeného urobiť takéto rozhodnutie a aj tých nechal vzdať sa ako zajatcov.

Bitka o močiare Plestia

O dva dni neskôr pokračoval na východ cez Umbriu. V blízkosti močaristej oblasti Plestia sa nachádzal rímsky kontingent 8 000 mužov, ktorý prišiel z Ríma, ako zaznamenal Apiano, a poslal ho prétor Gaius Centenius. Hannibal nariadil svojej jazde pod velením Maarbala, aby obišla blokádne postavenie obsadené rímskymi jednotkami a zaútočil na ne zozadu svojou pechotou a jazdou, zlikvidoval túto pozemnú jednotku, ktorá bránila ich postupu smerom na Rím, a zabil ich veliteľa. tvrdilo sa, že táto rímska jednotka pozostávala len zo 4 000 jazdcov a že v skutočnosti to bola jazda konzulskej armády Servia Gemina, ktorý im, nevediac o výsledku pri Trasimene, nariadil postupovať na pomoc Flaminiovi. Tento počet 4 000 sa nezhoduje s počtom jazdcov konzulárnej armády. Preto sa hypotéza, že išlo o kontingent vyslaný z Ríma (podobne ako v roku 207 pred Kr. boli vyslané dve mestské légie, aby zablokovali priechod cez rieku Nar okolo Narni, keď Asdrubal Barca obliehal jadranské pobrežie), zdá byť dôveryhodná.

Po tomto strete Hannibal tiahol proti Spoletu, pričom jeho cieľ bol odrazený pri jednej z mestských brán, ktorá si v súčasnosti na pamiatku týchto činov zachovala názov „Porta Fuga“, a priľahlej veži „Torre Oleum“, pretože z nej pravdepodobne hádzali na útočníkov vriaci olej. Potom pokračoval do Narnie, kde bol zablokovaný most cez rieku Nar, a po spustošení regiónu zamieril cez Umbriu do Picena. Napriek víťazstvu si Hannibal uvedomoval, že bez obliehacích zbraní nemôže dobyť hlavné mesto, a keďže zablokoval most na prechod cez rieku Nar a pravdepodobne aj ostatné kanály, ktorými by sa dostal do Ríma, bolo výhodnejšie využiť svoje víťazstvo presunom na jadranské pobrežie Itálie, spustošením území a polí a povzbudením všeobecného povstania proti moci večného mesta. Nie nadarmo Hannibal po Trasimene oznámil svojim talianskym väzňom:

Po týchto dvoch porážkach pri Trasimene a Plestii sa Rimania rozhodli vymenovať Fabia Maxima za diktátora. Fabius ignoroval rímsku vojenskú tradíciu a rozhodol sa použiť novú stratégiu, ktorá sa neskôr stala známou ako Fabiánova stratégia a ktorá spočívala v tom, že sa vyhol frontálnemu boju s protivníkom a rozmiestnil okolo neho niekoľko armád, aby obkľúčil útočníkov a obmedzil ich pohyb.

Bitka pri Campo Falerno

Po prechode cez územia Picentina, Marrucina a Frontana dosiahla kartáginská armáda severnú Apúliu a zničila všetko, čo jej stálo v ceste. Do tejto poslednej oblasti dorazila rímska armáda pod vedením Fabia po tom, čo bola obnovená armádou Serviliovho konzula Genina a s novými vojakmi, ktorí nahradili mužov stratených pri Trasimene. Keďže sa mu nepodarilo presvedčiť Fabia, aby podľahol jeho provokáciám, Hannibal prekročil Samniu, obsadil Telesiu a dostal sa do Kampánie, jedného z najbohatších a najúrodnejších regiónov Itálie, v nádeji, že spustošenie územia prinúti diktátora k boju. Fabius sa však rozhodol pokračovať v prenasledovaní Hannibala, ale bez toho, aby sa s Kartágincom pustil do boja. Napriek úspechu bola Fabiánova stratégia medzi Rimanmi veľmi nepopulárna a považovali ju za zbabelú. Hannibal vstúpil do okresu Campo Falerno (Ager Falernus), ktorý sa nachádza medzi Cales, medzi Tarracinou a riekou Volturno. Tam začal ničiť, ale Fabiovi sa ho podarilo zastaviť tým, že zablokoval všetky východy z oblasti. Aby Hannibal reagoval na Fabiov ťah, oklamal Rimanov ľsťou, ktorá spočívala v tom, že na rohy volov nasadil horiace fakle a uprostred noci ich hodil do boja nad oblasť, kde chcel, aby si Rimania mysleli, že sa snaží prelomiť obliehanie. Rimania postúpili, aby posilnili tento bod, zatiaľ čo Hannibal unikol cez jeden z priesmykov, ktorý Rimania opustili, aby zaútočili na návnadu. Hannibal a jeho armáda prešli priesmykom bez odporu. Tieto udalosti predstavujú takzvanú bitku pri Campo Falerno. Odtiaľ zamieril na sever do Apúlie a cez Apeniny prešiel cez Sâmnio. Sporný diktátor sa rozhodol pokračovať vo svojej stratégii a prenasledoval ho. Tejto zimy si Hannibal zriadil hlavné sídlo v oblasti Larino, na hranici medzi Samniom a severnou Apúliou. Skvelý spôsob, akým Hannibal rozmiestnil svoju armádu v takejto nepriaznivej situácii, priniesol Adrianovi Goldsworthymu slávu „klasického ťahu v starovekej vojenskej histórii, ktorý našiel svoje miesto v každom vojnovom rozprávaní, ktoré sa používalo v neskorších vojenských príručkách“.

Bitka o Geronium

Hannibal dobyl mesto Geronius a zriadil si tam základňu. Fabius sa so svojím vojskom utáboril tridsať kilometrov južnejšie, v meste Larinum, hoci bol čoskoro nato povolaný späť do Ríma, aby sa zúčastnil na náboženských obradoch.

Počas Fabiovej neprítomnosti prevzal velenie nad vojskom jazdecký majster Marcus Minutius Rufus a rozhodol sa postúpiť smerom ku Kartágincom. Tí zase založili druhý predsunutý tábor v blízkosti tábora Rimanov a zároveň držali Geroniov tábor. Rufo odvážnym ťahom nasadil svoju kavalériu a ľahkú pechotu proti púnskym prieskumným jednotkám, ktoré chránili túto oblasť, zatiaľ čo ťažká pechota obkľúčila kartáginský predný tábor. Vzhľadom na to, že väčšina jeho vojska bola na zbernej akcii, Hannibal sotva dokázal zadržať legionárov, ktorí boli blízko tábora a už sa blížili k palisádam. Keď sa zvedovia rýchlo vrátili do Geroniovho kartáginského tábora, Hannibalov podriadený Asdrubal zhromaždil posilový kontingent 4 000 mužov a podarilo sa mu včas prísť na pomoc Hannibalovi do predného tábora, čím donútil Rimanov preskupiť sa. Keďže Hannibal nechal svoj tábor v Geroniu bez posádky, kde mal logistickú podporu, rozhodol sa opustiť predsunutý tábor a vrátiť sa do Geronia. Jazdeckému kapitánovi sa podarilo spôsobiť kartáginským zvedom početné straty a prinútiť ich opustiť jeden z táborov. Tento čin mal v Ríme veľký ohlas. Rímsky senát, netrpezlivý s Fabiom Maximom, ktorého prestíž utrpela vážnu ranu po Hannibalovom manévri pri Campo Falerno, prijal zákon, ktorým zrovnoprávnil hodnosť Minucia Rufa s hodnosťou Cunctatora, a tak po prvýkrát v rímskych dejinách existovali dvaja diktátori. V dôsledku tohto zákona bola rímska armáda rozdelená na dve časti, jednu pod velením Fabia a druhú pod velením Rufa.

Hannibal to vedel a pripravil na Rufa pascu pred mestom Geronius. Ako zaznamenal Plutarchos, „pôda pred mestom bola rovná, ale mala niekoľko kanálov a jaskýň“, ktoré noc predtým zaplnil 5000 vojakmi a jazdcami. Nasledujúce ráno poslal prieskumnú skupinu do Rufovho tábora, ktorý okamžite napadol ľahkými oddielmi. Hannibal poslal podporu zvedom a potom vyslal jazdectvo, ktoré Rufo potreboval na protiútok vlastným. Keď bola rímska jazda porazená, Rufo postavil všetky svoje légie do bojového postavenia a zostúpil do údolia. Púnsky generál počkal, kým prejde údolím, a potom vydal rozkaz svojim prepadnutým jednotkám, ktoré zaútočili na boky a tylo rímskej armády. Rúfove sily sa dali na ústup, prenasledované numidskými jazdcami, a boli takmer úplne zničené, nebyť zásahu Fabia Maxima, ktorý sa objavil so svojou armádou a dal Púnčanov na ústup. Po bitke pri Geronii Rufus odstúpil zo svojej funkcie a svoje légie podriadil veleniu „štítu Ríma“. Po uplynutí šiestich mesiacov Fabiovej diktatúry prešla rímska armáda opäť do rúk konzula Servia Genmina a faktického konzula Marka Attilia Regula, vymenovaného na miesto zosnulého Flaminia. Tí pokračovali vo Fabiovej stratégii aj počas niekoľkých zostávajúcich mesiacov svojho funkčného obdobia a už ako prokonzulovia počas prvých mesiacov konzulátu v roku 216 pred Kr. Noví konzuli, ktorých zvolili rímski občania, Lucius Emilius Paulus a Gaius Terentius Varro, naverbovali vojsko a rozposlali záležitosti do Ríma.

Bitka pri Canase

Hannibal, ktorý spočiatku nemal v úmysle zaútočiť na Rím, mal v úmysle vyplieniť územia Apúlie. Na jar roku 216 pred n. l. generál zaútočil na dôležitý zásobovací sklad v Cannae. Vďaka tejto iniciatíve by sa postavil medzi rímske vojská a ich hlavné zdroje potravín. Noví konzuli, presvedčení o víťazstve, zväčšili armádu na celkový počet približne 100 000 mužov, čo bola najväčšia armáda v ich histórii. Konzulovia sa tak vzdali pomalej, ale účinnej taktiky vyhýbania sa konfliktu a namiesto toho sa rozhodli pre frontálny útok.

Bitka, ktorá sa považuje za Hannibalov hlavný taktický úspech, sa napokon odohrala 2. augusta pred n. l. na ľavom brehu rieky Ofanto (južná Itália). Po prevzatí velenia sa obaja konzuli rozhodli, že sa budú vo velení armády denne striedať. Varro, veliteľ vojsk v ten deň, bol odhodlaný Hannibala poraziť. kartáginský generál využil rímsky rozmach a zaviedol ho do pasce, v ktorej zničil jeho armádu. Hannibal ich obkľúčil, čím zmenšil plochu bojiska a eliminoval ich početnú prevahu. Jeho hispánska a galská pechota boli usporiadané do vypuklého polkruhu, na bokoch stála africká pechota. Na strane rieky Ofanto rozmiestnil na ľavom krídle 6 000 hispano-galských jazdcov pod velením Asdrubala a na pravom krídle asi 4 000 numidských jazdcov, ktorým velil Maárbal. Na pravom rímskom krídle bolo umiestnených 2 000 jazdcov rímskej kavalérie pod velením Emilia Paula a na ľavom 4 500 jazdcov pod velením Varra. Boje sa začali porážkou rímskej jazdy Emilia Paula na strane rieky. Medzitým rímske légie, ktoré sa tiahli asi jeden a pol kilometra, postupovali proti púnskej armáde, ktorá riadene ustupovala a menila svoj vypuklý tvar na konkávny tvar písmena U, čím légie uväznila. Asdrubalova jazda (nezamieňať s Asdrubalom Barcom) po tom, čo zlikvidovala svojich rímskych protivníkov na ľavom krídle, obišla rímske jednotky a zaútočila na Varrovu jazdu, ktorá dovtedy zotrvávala vo vyrovnanom boji s numidskou jazdou. Týmto manévrom sa italská jazda dala na útek a Numidiáni ju okamžite prenasledovali, čím nechali rímsku pechotu bez ochrany. Hannibal využil aj prašnú víchricu, ktorá sa rozpútala proti rímskemu frontu a ktorá im bránila v tom, aby videli situáciu, a nariadil svojim krídlam africkej pechoty, aby sa otočili o 90° a obkľúčili rímske boky. Zozadu obliehanie dokončila ťažká hispánsko-galská jazda. Rímska armáda bola obkľúčená, potom sa začal masaker legionárov, ktorý by znamenal ich takmer úplné vyhladenie.

Po skončení bitky Hannibal získal prstene z tiel rímskych jazdcov, ktorí zahynuli v boji. Vďaka nim mohol kartáginskej vláde poskytnúť nezvratný dôkaz o svojom víťazstve pri Cannae.

Vďaka svojej brilantnej taktike Hannibal takmer úplne zničil rímske vojská napriek ich početnej prevahe. Bitka pri Cannae sa považuje za najkatastrofálnejšiu porážku Ríma. Straty Rimanov sa odhadujú na 25 000. Medzi mŕtvymi boli konzul Lucius Emilius Paulus, dvaja bývalí konzuli, dvaja kvestori, 29 až 48 vojenských tribúnov a 80 senátorov (25 až 30 % z celkového počtu). Okrem toho Hannibal zajal 10 000 rímskych vojakov. Bitka pri Canase bola jednou z najkrvavejších v histórii, čo sa týka počtu obetí za jediný deň. Kartáginská armáda musela oplakávať len 6 000 obetí.

Hannibalovo víťazstvo sa vysvetľuje nielen taktikou použitou počas bitky, ale aj psychologickými schopnosťami Kartáginca, ktorý využil chyby svojich protivníkov. Hannibal provokoval konzulov, ktorí opakovane padali do jeho pascí, ako v prípade Trasimenského jazera, svojou túžbou dosiahnuť víťazstvo pred koncom svojho mandátu. Aby mohol Hannibal vypracovať svoje stratégie, mal podrobne poznať rímske inštitúcie a ambície republikánskych politikov. Na to bola neoceniteľná pomoc púnskych špiónov, ktorí sa často skrývali pod maskou obyčajných obchodníkov.

Po Cannae už Rimania neboli takí odhodlaní postaviť sa Hannibalovi priamo a radšej sa vrátili k stratégii Fabia Maxima: snažili sa poraziť súpera vyčerpávajúcou vojnou založenou na ich početnej prevahe a rýchlom prístupe k zásobám. Nie je pravda, ako si niektorí autori myslia, že Hannibal a Rím sa až do konca vojny nestretli v ostrej bitke na území Itálie. Boli rímski generáli, ktorí sa odvážili bojovať v nerovnom boji proti Kartágincom. Rím odmietol kapitulovať alebo rokovať o prímerí a vrátil sa k verbovaniu nových jednotiek, aby pokračoval vo vojne.

Veľké kartáginské víťazstvo spôsobilo, že sa mnohé mestá v južnej Itálii rozhodli pridať k Hannibalovi. Ako napísal Titus Livius, „katastrofa pri Canas bola najvážnejšia z tých, ktoré jej predchádzali, a spôsobila, že vernosť spojencov, ktorí dovtedy stáli pevne, začala kolísať, bez toho, aby bol istý iný dôvod, než že stratili dôveru v republiku“. O dva roky neskôr sa grécke mestá na Sicílii vzbúrili proti rímskej politickej kontrole a macedónsky kráľ Filip V. podpísal v roku 215 pred n. l. spojenectvo s Hannibalom, čím sa začala prvá macedónska vojna. Okrem toho Hannibal uzavrel spojenectvo s novým kráľom Syrakúz Jeronýmom.

Často sa tvrdilo, že keby Hannibal dostal od Kartága potrebné vybavenie, viedol by priamy útok na Rím. Spokojil sa však s obliehaním pevností, ktoré mu kládli zúrivý odpor, a napriek všetkému sa mu podarilo prepadnúť len niektoré talianske územia, ako napríklad druhé mesto Itálie Capua, ktoré Kartáginci premenili na svoju novú základňu. Z talianskych miest, ktoré chcel Hannibal rozvrátiť, s tým súhlasilo len malé množstvo. Podľa J. F. Lazenbyho Hannibalov neúspech pri útoku na mesto nebol spôsobený nedostatkom vybavenia, ale neistotou jeho zásobovacích kapacít a nestabilitou vlastnej politickej situácie.

Hannibal mal v úmysle okrem znovudobytia Sicílie zničiť Rím ani nie tak ako mesto, ale ako politickú entitu, preto po bitke pri Cannae odmietol obsadiť mesto a slávnu vetu pripisovanú jeho numidskému veliteľovi jazdy Maárbalovi:

Hannibal využil svoje víťazstvá na to, aby sa pokúsil prilákať na svoju stranu mestá podriadené Rímu. Väzni boli napríklad rozdelení do dvoch skupín. Rímski občania, ktorí sa stali otrokmi alebo boli využití pri výmene väzňov, a latinskí občania alebo spojenci, ktorí sa mohli vrátiť do svojich domovov.

Mnohé mestá v strednej a južnej Itálii sa ponáhľali pripojiť ku Kartágu. V roku 216 pred n. l. zmenila stranu Brutia, dnešná Kalábria, a v roku 215 pred n. l. aj Locros Epizephyrios (dnešný Locros) a Krotona. V roku 212 pred n. l. došlo k povstaniam v Metaponte v Tarentskom zálive, v Turiu pri Sybarise a v Tarente v Apúlii. K týmto mestám sa pripojili Galovia z Cisalpiny a Capuy. Latíni, Etruskovia, Pikentínci, Marsijci, Sabínci, Peligovia, Markízy, Frentíni a Umbrijci zostali počas celej vojny lojálni Rímu, hoci niektorí z nich boli istý čas pod dohľadom.

Treba poznamenať, že Hannibal mal možnosť navrhnúť menej záväzný systém spojenectva ako rímsky model, ktorý umožňoval rôznym národom zachovať si súbor práv. Rímsky model sa stal príliš represívnym v hospodárskych záležitostiach a obmedzil účasť domorodcov na verejnej správe.

Na rozdiel od Rimanov sa Hannibal inšpiroval gréckym modelom, teda myšlienkou homogénneho mesta, ktoré zaručovalo bezpečnosť svojich spojencov, ktorým poskytovalo istý druh slobody. Hannibal, ktorý sa usiloval o prijatie svojho systému, napísal prejav, v ktorom chválil slobodu Grékov. Túto myšlienku, ktorú vo svojej dobe obhajoval Antigonus Monoftalmus, mal pochádzať od Filipa V. Macedónskeho. Vďaka tomu kartáginský dobyvateľ spôsobil, že niektorí Gréci na Sicílii a v južnej Itálii (Magna Grecia) považovali Rimanov za barbarov.

Od roku 215 pred Kr. Rimania opäť použili stratégiu Fabia Maxima a snažili sa vyhnúť Hannibalovi v boji. Svoju silu zvyšovali prostredníctvom politiky verbovania otrokov a mladých mužov mladších ako 17 rokov. Rimania pochopili, do akej miery je potrebné viesť ofenzívu na politickom a ideologickom teréne. Pod vedením senátora Quinta Fabia Pictora, ktorý sa špecializoval na grécke písmená, boli napísané antipunické dejiny Ríma. V Pictorovom diele sú Hannibal a Kartáginci opísaní ako nedôveryhodní, zlí a krutí muži. Rimania sú naopak predstavení ako ľudia verní svojim dohodám, zbožní a tolerantní. Takto sa dala do pohybu definícia „zvyku predkov“, mos maiorum, ktorá sa na konci Rímskej republiky stala referenčnou morálnou normou.

Pochúťky z Capuy

Krátko po bitke pri Trasimenskom jazere v roku 217 pred n. l. Hannibal oslobodil troch rytierov z Capuy, ktorí krátko nato navrhli ovládnuť mesto. Hannibal strávil veľa času snahou získať si dôveru významných obyvateľov mesta, čo sa mu po skončení bitky pri Canase podarilo. Mesto (dnes známe ako Santa Maria Capua Vetere) „ponúkalo kartáginským vojakom nespočetné pôžitky, ktoré by zmiernili ich silu“. Význam známeho výrazu „Rozkoše Kapuany“ však nemusí zodpovedať skutočnosti. Podrobná rekonštrukcia udalostí, o ktorých rozpráva Titus Livius, od bitky pri Canas po pád Casilina ukazuje, že armáda nemala dostatok času na to, aby sa etablovala. Počas troch mesiacov od bitky do začiatku operácií pri Casiline Hannibal obsadil severné mestá Apúlie, ktoré prešli na jeho stranu a zanechali tam posádky; zaútočil so svojou jazdou na Canusio; pochodoval ku Compse (rozdelil svoju armádu s kontingentom pod velením Magona, ktorý sa vydal na juh; postúpil do Kampánie a zaútočil na Neapol, pričom sa mu nepodarilo previesť mesto na svoju stranu. Odtiaľ odišiel do Kapuy, kde podpísal spojenectvo s jej vodcami, čím zavŕšil zmenu strany mesta. Potom sa opäť bez úspechu priblížil k Neapolu, potom sa vydal na pochod do Noly, kde ich nedokázal presvedčiť, aby zmenili stranu, keď prišiel Marcellus s vojskom. Po tretí raz sa Hannibal vrátil do Neapola, ale nezabezpečil svoje zbehnutie. Potom obliehal a obsadil neďaleké mesto Nuceria, odkiaľ sa vrátil do Noly. Neúspešne vybojoval prvú bitku pri Nole proti Marcellovi a ustúpil k Acere, ktorú opustilo obyvateľstvo a zničili ju Púnčania. Potom pokračoval do Casilina, ktoré sa nachádza na rieke Volturno, kam dorazila armáda diktátora Marka Junia Pera.

Raz v Casiline zaútočil v noci na rímsky tábor a prinútil ho utiecť. Ich odstránením z oblasti mohol začať obliehať mesto. Po niekoľkých neúspešných útokoch obkľúčil mesto a začal ho obliehať. Casilinova kapitulácia sa časovo zhodovala s diktátorovým pochodom do Ríma, kde sa konali konzulské voľby, ktoré sa zvyčajne konali koncom januára, čo znamená, že obliehanie trvalo približne dva mesiace. Je známe, že v tomto období väčšina kartáginskej armády pochodovala a zimu strávila v tábore na hore Tifata. Tento tábor sa nachádzal asi tri kilometre od mesta Capua.

Je veľmi ťažké, že malá časová rezerva, ktorú mal na odpočinok (nie oveľa viac ako dva týždne), znamenala, že jeho armáda bola usadená aspoň do pádu Casilina. Potom sa Hannibal sám vydal k Brutiovi, aby sa pripojil k vojsku pod velením Hanona a začal obliehať mesto Petellia. Ďalšia zmienka o vojenských operáciách Hannibalovej armády sa objavila už v roku 215 pred n. l., keď opúšťa Capuu a prenasleduje armádu konzula Tiberia Sempronia Graca. Ten začal svoje operácie, keď prišiel z Ríma do Sinuessy s 25 000 spojeneckými vojakmi a pripojil sa k 25 000-člennej armáde Júnia Pera.

Toto spojenie umožnilo vytvoriť dve konzulské armády, jednu pre samotného Graca a jednu pre faktického konzula Fabia Maxima. Je dôležité poznamenať, že Fabius rozmiestnil svojich mužov v Cales, zatiaľ čo Gracova armáda zostala v Sinuesse, pričom jedna blokovala Appiovu cestu a druhá Latinskú cestu. Tieto cesty boli pre Hannibala možnou cestou do Latium cez dnes známe Campo Falerno (Ager Falernus), keďže Casilino bolo v kartáginských rukách, a tak si zabezpečil prechod cez rieku Volturno pre prípadný ústup do Kampánie. Sled udalostí inaugurácie nových konzulov koncom marca (pričom zvolený konzul Marcellus sa zúčastnil na rotácii vojsk, ktoré prevzali veteráni z Canas na Sicílii), príchod spojeneckých vojsk do Ríma, čas cesty z Gracu z Ríma do Sinuessy (kde strávila zimu armáda Junia Pera), prechod cez rieku Volturno pozdĺž pobrežia, aby vstúpili do Kampánie, a operácia proti Kampánii v Hamase by sotva mohli Hannibala dostať do Cumasa pred koncom apríla. To predpokladá, že od pádu Casilina koncom januára až do tohto obdobia zostal v blízkosti Capuy. Približne tri neaktívne mesiace, z ktorých prvý mesiac a pol zodpovedá koncu zimy. A pravdepodobne práve toto obdobie, v niektorých kľúčových momentoch vojny, Rimania nazývali „rozkošami Kapuy“. Je však tiež pravda, že dve rímske armády, ktoré už boli v oblasti prítomné, Junius Pera a Marcellus, neboli v tom čase známymi operáciami, takže túto prehliadku nemožno považovať za niečo výnimočné. Tieto „rozkoše Kapuy“ sa zdajú byť rímskym propagandistickým pokusom zdiskreditovať Hannibala aj zradné mesto Kapua, mesto, ktoré sa v tejto myšlienke javilo ako hniezdo ľahkomyseľnosti a zvrátenosti, takže prebehnutie k Rímu znamenalo niečo odporné a vernosť Rímu ako synonymum cnosti.

Bitka pri Cumas

V roku 215 pred n. l. bolo Hannibalovo spojenecké vojsko prekvapené v tábore pri Hamase (Kampánia). Nočný útok konzulskej armády Tiberia Graeca si vyžiadal veľké straty. Hannibal sa usadil na vrchu Tifata a vydal sa prenasledovať Rimanov, ktorí sa uchýlili do neďalekého pobrežného mesta Cumas. Kvôli nedostatku vybavenia na obliehanie nariadil svojim mužom, aby odišli do Kapuy a priniesli potrebné prostriedky. Keď ich dostal, vyzbrojil útočnú vežu s úmyslom zaútočiť a dobyť mesto. Rimania zasa začali stavať na hradbách vežu, ktorá mala pomôcť pri obrane pred púnskou hrozbou. Keď sa obrancovia priblížili k mestským hradbám, podarilo sa im podpáliť kartáginskú vežu. Počas úteku sa jeho obyvatelia dali na útek, čo spôsobilo púnske straty. Nasledujúci deň Hannibal zorganizoval svojich mužov, aby sa pokúsili postaviť konzulárnej armáde, ale Graco zostal v mestských hradbách. Kartáginský generál napokon obliehanie opustil a vrátil sa do svojho tábora na hore Tifata.

Zmluvu, ktorú v roku 215 pred n. l. podpísali Hannibal a macedónsky kráľ Filip V., objavili Rimania, keď vo vodách Jadranského mora zajali jedného z veľvyslancov, ktorí ju mali formálne potvrdiť. To by oslabenej rímskej armáde vynútilo nový bojový front. Rím poslal do Salentina flotilu 25 lodí a légiu, aby opevnili pozíciu v očakávaní toho, čo sa môže stať.

2. bitka pri Nole

Kartáginské sily v Itálii dostali 4 000 jazdcov a 40 slonov z Kartága, ktorých priviedol Bomilkar. Krátko nato dostal Hannibal sťažnosti od spojencov Samnitov a Hyrpíncov, že Marcus Claudius Marcellus, ktorý operoval z Noly, neustále plienil ich územia. Spojenci požiadali o pomoc pri obrane. Tieto udalosti ho prinútili znovu sa pokúsiť dobyť Nolu, ktorú niekoľko mesiacov predtým bránil prokonzul Marcellus. Preto nariadil svojmu podriadenému Hanonovi, aby priviedol novoprišlé slony z Brutie. Keď sa jeho vojská ocitli v blízkosti mesta, došlo k prvému stretu, ktorý prerušil dážď. Na tretí deň po príchode využil Marcellus skutočnosť, že väčšina kartáginských vojsk hliadkovala, a rozkázal svojim mužom, aby bojovali s púnskym táborom. Hannibal nariadil, aby sa do boja zapojili všetci muži, ktorí boli k dispozícii, a povolal tých, ktorí chýbali. Obe armády sa stretli v druhej bitke pri Nole, ktorá opäť priniesla ťažké straty kartáginskej armáde. Bol nútený ustúpiť do svojho tábora a prišiel o niekoľko mužov a slonov. Nasledujúci deň dezertovala skupina numidských a hispánskych jazdcov z kartáginskej kavalérie. Hannibal nakoniec opustil túto oblasť a odišiel do Apúlie.

V lete Punovia vyslali na ostrov Sardínia výpravu, aby podporila povstanie, ktoré začali miestne kmene proti Rimanom, ale ešte pred vylodením sú vďaka príchodu posíl z Ríma porazení v dvoch po sebe nasledujúcich bitkách pri Cagliari a Corne.

3. bitka pri Nole

Počas kampane v roku 214 pred Kr. kartáginský generál vyplienil tábor pri Cumas a neúspešne zaútočil na prístavné mesto Pozzuoli, tiež v Kampánii. Potom sa opäť pokúsil dobyť Nolu a bojoval proti Marcellovi v tretej bitke pri Nole, pričom bol opäť zahnaný späť do svojho tábora. Nasledujúci deň odmietol čeliť Rimanom na strane mesta. Po tomto neúspechu sa rozhodol zmeniť oblasť pôsobenia a odišiel do Salentina. Obaja konzuli využili, že Hannibal už nebol v Kampánii, a podarilo sa im získať Casilino späť.

Vojna na Sicílii

Kartáginci zároveň obrátili svoju pozornosť na Sicíliu, ostrov, ktorý bol ich prioritným cieľom od porážky v prvej púnskej vojne. Mladý sýrakúzsky tyran Jeroným, ktorý sa čerstvo dostal k moci po smrti kráľa Hierona II., opustil v roku 214 pred Kr. rímske spojenectvo.

V polovici toho istého roku bol Jeroným a niekoľko jeho príbuzných zavraždených po politických nepokojoch v období nástupníctva. Potom sa moci chopili dvaja kartáginskí agenti, Hippokrates a Epicides. Syrakúzske kráľovstvo sa otvorene spojilo s Kartágom, čo prinútilo Rím odkloniť zdroje od hlavného boja na Apeninskom polostrove.

Rimania pod velením konzula Marca Claudia Marcella presunuli na ostrov konzulskú armádu z Kampánie, aby situáciu vyriešila. Pripojilo sa k nim vyhnané Kanovo vojsko, ktoré bolo na ostrove prítomné už od jari 215 pred n. l. Marcellus začal obliehať Syrakúzy po tom, čo sa mu nepodarilo dobyť ich útokom.

Kartáginci vyslali na ostrov vojsko pod velením Himilkona Phameasa a vylodili 20 000 pešiakov, 3 000 jazdcov a 12 slonov. Mestá Eraclea Minoa a Agrigento, ktoré sa nachádzali vedľa púnskeho prístaviska, prijali spojenectvo s Kartágincami, ktorí sa so svojou armádou vydali do Syrakúz, aby sa ich neúspešne pokúsili oslobodiť z obkľúčenia.

Operácie v Ilýrii

V polovici toho istého roku 214 pred Kr. začal Filip V. svoje operácie proti Ilýrii a obsadil mesto Orico, kde zanechal posádku. Potom vtrhol do Apollónie, kde rozložil svoj tábor a začal obliehať mesto. Rimania tam poslali prétora Marka Valeria Levina s flotilou a légiami, ktoré mal v Salentine, aby podnikli protiútok. Po vylodení sa im podarilo rýchlo dobyť Orico a ísť na pomoc obliehanej Apollónii, kam sa im podarilo nepozorovane vstúpiť. Po prekvapivom nočnom útoku v bitke pri Apollónii obsadili nepriateľský tábor, zničili obliehacie stroje a prinútili Macedóncov ustúpiť na svoje územie, pričom na brehu rieky zanechali svoju flotilu birrem.

Kampaň v roku 213 pred n. l.

V roku 213 pred Kr. boli za konzulov vymenovaní Tiberius Sempronio Graco a Quintus Fabius, syn Fabia Maxima. Ten prevzal kontrolu nad konzulskou armádou, ktorú mal jeho otec v predchádzajúcom roku, a odišiel do mesta Arpos v Apúlii. Rímskym jednotkám sa podarilo využiť daždivú noc, prekonať hradby a preniknúť do mesta, kde sa postavili na odpor početnej skupine obyvateľov a silnej kartáginskej posádke. Arpínski obrancovia a skupina Hispáncov opustili púnsky kontingent. Dohodli sa, že kartáginská posádka sa evakuuje do neďalekého mesta Salapia, kde sa pripojí k Hannibalovej armáde.

V Galii sa novému prétorovi Publiovi Semproniovi Tuditanovi podarilo dobyť mesto Atrino. Kartáginský generál sústredil svoje letné operácie v oblasti Salentína a podarilo sa mu dobyť veľkú časť tohto územia. V Lukánii sa konzulovi Gracovi podarilo obsadiť niekoľko malých miest a viesť menšie boje. Medzitým sa v Brute mestá Cosence a Turius pod púnskym velením opäť obrátili na rímsku stranu, aby sa vyhli vyplieneniu Gracovej armády z Lukánie. Pri jednom takomto plienení Hannibalov veliteľ Hannam prekvapil útok italickej armády Graco, pričom zabil alebo zajal približne 15 000 mužov vrátane uväzneného magistra, ktorý týmto jednotkám velil, Tita Pomponia.

Na Sicílii niektoré lokality, ako napríklad Murgancia, prešli na stranu Kartága, čo podnietilo Rimanov, aby zmasakrovali obyvateľstvo Ena ako výstrahu a zabránili ďalším dezerciám. V Ríme sa nachádzali rukojemníci z miest Taranto a Turius v skúšobnom režime. Pokúsili sa utiecť z mesta a boli chytení skôr, ako sa dostali do Kampánie. Po návrate do Ríma ich popravili, čo vyvolalo protirímske nálady v ich mestách. To spôsobilo, že tarantinský šľachtický pár ponúkol Hannibalovi zradu, aby zmenil mesto. To už bol koniec kampane toho roku a kartáginskému generálovi, ktorému pomohol útok zradcov proti strážam dvoch mestských brán, sa podarilo v 1. bitke pri Tarante nočným útokom dobyť Taranto (okrem jeho citadely).

Kampaň v roku 212 pred Kr.

V roku 212 pred n. l. Kartáginci začali svoje operácie v Lukánii, kde sa im po vzbure niekoľkých obyvateľov v ich prospech podarilo prepadnúť družinu rímskeho prokonzula Tiberia Sempronia Graca a zabiť ho. Medzitým rímski konzuli Apius Claudius Pulcro a Quintus Fulvio Flaco zajali púnsky tábor neďaleko Beneventa. Potom sa prvýkrát pokúsili obkľúčiť povstalecké mesto Capua, čo im prekazil Hannibalov príchod v 1. bitke pri Capue.

Gracova smrť spôsobila dezerciu časti oslobodených otrokov v jeho armáde, čo prinútilo konzula Appia Claudia, aby posádkou udržal rímsku prítomnosť. Tam ho z funkcie vystriedal Marcus Centenius Penula, ktorý s novými posilami velil rímskej armáde v tejto oblasti, zatiaľ čo konzul sa vrátil do Kampánie. Po úspechu v Kapue kartáginský generál presunul svoje operácie do Lukánie, kde sa mu podarilo dobyť niekoľko miest na sever od nej, poraziť v bitke pri Silare prétora Marca Centenia Penulu a zničiť jeho armádu. Hannibal pokračoval v ofenzíve na sever do Apúlie, kde v prvej bitke pri Herdónii prekvapil a zničil armádu prétora Fulvia Flaca. Pred koncom roka jeho armáda pochodovala na juh, ale nepodarilo sa jej obsadiť citadelu Taranto a mesto Brindisi v snahe úplne ovládnuť Salentino. Táto oblasť bola kľúčom k uľahčeniu príchodu macedónskej armády z Ilýrie.

Koncom roka, keď bola púnska armáda zaneprázdnená predchádzajúcimi operáciami, sa s pomocou prétora v Suessula Gaia Claudia Nerona dvom rímskym konzulom konečne podarilo dokončiť obliehanie Capuy a začať dlhé obliehanie. To sa zhoduje s pádom Sýrčanov na Sicílii po dvoch rokoch obliehania. Marcellovi sa podarilo zaútočiť na časť mesta a vďaka zrade ukončiť obliehanie.

V tom čase využili Kartáginci skutočnosť, že časť svojho kontingentu v Hispánii poslali bojovať do severnej Afriky proti numidskému kráľovi Siphaxovi, a Rimania sa pokúsili o protiútok na Pyrenejskom polostrove, ktorému velil Publius Cornelius Scipio a jeho brat Cneu Cornelius Scipio Calvo (prokonzulovia rímskej armády v Hispánii v rokoch 217 až 211 pred Kr.). V roku 212 pred n. l. sa im podarilo dobyť východ polostrova, keď obsadili Sagunto. Ich jednotky operovali v Oretánii, keď sa Asdrubal Barca vrátil z Afriky. Obaja prokonzulovia boli zabití v dvoch po sebe nasledujúcich bitkách, ktoré sa odohrali pri Kastule a Ilorku začiatkom roku 211 pred Kr. To znamenalo ústup Rimanov od rieky Ebro a posilnilo možnosť, že Asdrubal, Hannibalov brat, podnikne ďalšiu výpravu do Itálie. To prinútilo Rím urýchlene poslať posily do Hispánie, aby sa pokúsil zabrániť tejto možnosti.

Kampaň 211 pred n. l. (Hannibal ad portas)

Kampaň v roku 211 pred n. l. mala pre Púnčanov priaznivý scenár: Lukánia bola takmer celá pod ich vládou, takmer celé územie Hispánie južne od rieky Ebro bolo ovládnuté, pričom tých pár Rimanov, ktorí v tejto oblasti prežili, bolo izolovaných, mesto Tarentum (a kráľovstvo Syrakúz bolo pod rímskou vládou) bolo v ich moci. Po zvolení nových rímskych konzulov a predĺžení ich velenia ako prokonzulov, ktorí velili vojskám bývalých konzulov obliehajúcich hlavné mesto Kampánie v predchádzajúcom roku, prišiel Hannibalov neúspešný pokus o pomoc Kapue na začiatku jari roku 211 pred Kr. v 2. bitke pri Kapue. V nej bol vážne zranený rímsky prokonzul Appius Claudius. Hneď po tomto boji Hannibal so svojou armádou zaútočil na samotný Rím. Jeho zámerom bolo pritiahnuť rímske vojská obliehajúce Capuu, aby išli brániť svoje hlavné mesto Rím. Z celkového počtu, ktorý obkľúčil Capuu, však Rím vyslal len 15 000 mužov pod velením prokonzula Quinta Fulvia Flaca, ktorý udržiaval obliehanie Capuy pod velením Appia Claudia. Počas invázie do Ríma Hannibal spustošil krajinu a mestá, ktorými prechádzal, ako aj chrám Luca z Ferónie. Raz sa priblížil k Rímu, prišiel so svojou jazdou k mestským hradbám a dokonca sa stretol s rímskou jazdou. Prítomnosť kartáginskej armády, ktorá táborila pri rieke Anion niekoľko kilometrov od hradieb, vyvolala medzi obyvateľstvom paniku a vznikla slávna fráza Hannibal ad portas. Rímska pechota sa dokonca sformovala do boja, ale k boju nedošlo a Hannibal sa rozhodol ustúpiť. Počas návratu do Kampánie ho prenasledovala podporná rímska armáda, ktorá úspešne zaútočila pri prechode cez rieku Anion a získala časť koristi získanej pri útokoch. Na piaty deň po odchode z Ríma nečakane zaútočil v noci na tábor svojich prenasledovateľov, ale nepodarilo sa mu ich naviesť do plánovanej pasce. Keď sa mu nepodarilo zničiť tento kontingent, vzdal sa návratu do Kapuy a zamieril na sever do Apúlie. Tieto udalosti, ku ktorým došlo v blízkosti hlavného mesta nepriateľa, sa zhodovali s vyslaním prvého kontingentu rímskych posíl do Hispánie po katastrofe Skýtov. V lete roku 211 pred Kr. sa mesto Capua nakoniec vzdalo prokonzulovi Quintovi Fulviovi Flacovi, rovnako ako neďaleké mestá Atella a Calacia. Víťazstvo v Kampánii umožnilo Rímanom výrazne zredukovať mobilizované vojská z troch tamojších armád, hoci časť z nich bola okamžite poslaná do Hispánie (polovica roku 211 pred Kr.) pod velením nového prétora Gaia Claudia Nerona.

Po zvyšok kampane Hannibal pokračoval na sever do Apúlie, ktorú chránili dve konzulské armády dvoch nových konzulov, Cneua Fulvia Centumala Maxima a Publia Sulpícia Galbu Maxima. Zimu strávil v Lukánii, potom znovu dobyl mesto Thysia spolu s mestom Rhegium-Calabria, ktoré prešlo na rímsku stranu.

Medzitým na Sicíliu dorazil kontingent púnskej jazdy vyslaný Hannibalom, ktorého veliteľom bol podriadený numidského pôvodu menom Mutines. Účinnosť tohto vodcu vyvolala obavy kartáginského generála Hanona, veliteľa púnskych síl na ostrove, ktorý sa rozhodol ponechať Numidov v pozadí. Marcus Claudius Marcellus sa pokúsil vynútiť si rozhodujúce stretnutie, aby zničil zvyšky nepriateľských síl na ostrove. Konfrontácia sa odohrala pri rieke Himera v strednej časti Sicílie. Kvôli vnútorným sporom v kartáginskom tábore sa Numidiáni stiahli a nezúčastnili sa na bojoch. To uľahčilo zničenie kartáginskej armády a jej spojencov v Syrakúzach a prinútilo tých niekoľko preživších, aby sa uchýlili do poslednej pevnosti v Agrigente. Potom sa Marcellus vrátil do Itálie a na jeho miesto prišiel prétor Marco Cornelio Dolabela. Ten narazil na vzburu vojakov Marcellovho vojska, ktorí sa chceli vrátiť do Itálie spolu so svojím veliteľom. Kartágo využilo tieto okolnosti a poslalo kontingent 8 000 mužov, čím udržalo vojnu na Sicílii.

Pred postupom Filipa V. v Grécku sa Rimania v roku 211 pred Kr. rozhodli spojiť s Aetolskou ligou, aby čelili macedónskemu kráľovi. Ten sa snažil využiť situáciu v Itálii na dobytie Ilýrie. Rím a jeho grécki spojenci mladého kráľa rýchlo zneškodnili, keď ho napadli na viacerých frontoch. Dohoda s Aetolskou ligou tiež umožnila obnoviť rímsku légiu, ktorá tam pôsobila začiatkom nasledujúceho roka.

Koncom roku 211 alebo začiatkom roku 210 pred Kr. prišiel do Hispánie Afričan Scipio s posilami a prevzal funkciu nového veliteľa rímskeho kontingentu. Bol synom a synovcom bývalých prokonzulov, ktorí zomreli začiatkom roku 211 pred Kr. Spolu s ním prišiel aj prétor Marcus Junius Silanus, ktorý sa Nerónovi vzdal na svojom poste.

Hannibal mal na začiatku ťaženia v roku 211 pred Kr. jednoznačne priaznivé okolnosti. V Hispánii bola rímska armáda takmer zničená a prokonzulovia, ktorí jej velili, boli zabití. V predchádzajúcom roku (212 pred n. l.) sa mu podarilo ovládnuť takmer celú Magnu Greciu, keď dobyl Turius, Metaponto a Herakleiu a veľkú časť Lukánie, pričom zničil dve kompletné rímske armády. Rím sa ekonomicky topil a po posledných neúspechoch mal vážne ťažkosti s náborom, ktoré oddialili nábor z predchádzajúceho roka. Naopak, na Sicílii sa po páde Syrakúz situácia vyvíjala na rímsku stranu. Capua bola obliehaná, keď sa snažila dokončiť dobývanie Salentiny. Jeho veľkou výzvou v tejto kampani bolo prelomiť obliehanie hlavného mesta Kampánie, čo sa mu nepodarilo ani pri priamom, ani pri nepriamom pokuse priblížiť sa k Rímu. Tieto udalosti predstavujú zlomový bod vojny a konečnú územnú kontrolu Púnskej ríše nad južnou Itáliou. Od tohto momentu sa začal pomalý ústup kartáginských síl.

Kartáginské ústupy a koniec vojny na Sicílii

V roku 210 pred n. l. konzul Marcellus zavŕšil opätovné dobytie Samnie tým, že si vynútil vydanie miest Salapia, Meles a Maroneia v severnej Apúlii a vrátil ich do rímskych rúk. Krátko nato Hannibal opäť preukázal svoju taktickú prevahu a spôsobil prokonzulskej armáde Cneu Fulvia Centummala ťažkú porážku pri Herdonii (dnešná Ordona). Napriek jeho úspechu sa Hannibal rozhodol zo strategických dôvodov evakuovať a zničiť jedinú spojeneckú púnsku lokalitu v severnej Apúlii a presunúť jej obyvateľstvo do Metaponta. Pred koncom roka ho začala prenasledovať Marcellova armáda, ktorá sa s ním stretla pri Numistre (Lukánia) v bitke s neistým výsledkom. Potom ho do Apúlie nasledoval Marcellus, ktorý viedol malé konfrontácie.

Začiatkom roku 210 pred Kr. prišiel na Sicíliu nový konzul Marcus Valerius Levino. Po kapitulácii Marcellovho vojska a jeho nahradení novým príchodom z Cisalpínskej Galie sa Levinovi nakoniec podarilo dobyť Agrigento, čím púnske sily na Sicílii skončili. To umožnilo uvoľniť jednu z dvoch rímskych armád prítomných na ostrove, aby mohla byť nasledujúci rok vyslaná do Salentina a pokračovať v boji proti Hannibalovi. Okrem toho Levino naverboval kontingent žoldnierov, ktorých v roku 209 pred Kr. poslal do Regia na juhozápade Apeninského polostrova.

Práve od roku 209 pred Kr. bojoval Hannibal proti Marcellovej armáde v Apúlii v dvoch po sebe nasledujúcich bitkách v okolí Canusia. V prvej zvíťazil a druhú prehral, potom sa vydal do Caulonie (Brutus), aby úspešne pomohol spojeneckému mestu obliehanému rímskym žoldnierskym kontingentom zo Sicílie. Nemohol však zabrániť veľkolepému plánu, ktorým jeho nepriatelia v roku 209 pred Kr. znovu dobyli Salentino a obsadili Mandúriu a Tarentum. Oboch získal späť konzul Fabius Maximus s konzulskou armádou, ktorú Levinus poslal zo Sicílie. Druhému konzulovi toho roku, Quintovi Fulviovi Flacovi, sa podarilo znovu dobyť mesto Volces a ďalšie mestá v severnej Lukánii (dnešná Basilicata). Medzitým v Hispánii Scipio bleskovou ofenzívou dobyl Carthage Nova (dnešná Cartagena, ktorú Kartáginci nazývali Qart Hadasht).

Hannibal postupne strácal pôdu pod nohami a len ťažko sa vyrovnával so súbežnými ofenzívami rôznych rímskych armád operujúcich v južnej Itálii. V roku 208 pred n. l. sa mu podarilo donútiť konzulskú armádu Tita Quinta Capitolina, aby ustúpila z obliehania Locroi (Lokroi Epizephyrioi). Na pomoc Crispinovej armáde v tomto meste prišlo rímske vojsko zo Sicílie a ďalšie zo Salentina. Tú Hannibal zachytil pri Petellia, zdecimoval ju a zahnal na útek. Hannibalovou najvýznamnejšou akciou v tomto roku bolo prepadnutie jedného z jeho doteraz najväčších nepriateľov, konzula Marcella, dobyvateľa Syrakúz, ktorý do svojej zbierky pridal Marcelov prsteň. Pri tejto akcii sa mu podarilo vážne zraniť aj konzula Crispina. Predtým zabil konzulov Flaminia a Emilia Paula pri Trasimene, resp. Canase, a prokonzulov Servilia Gemina, Tiberia Graca a Cneua Fulvia Centummala. Úspech prekvapivého útoku proti obom konzulom paralyzoval rozhodnutia rímskeho velenia a viedol ho k pokusu o manéver, ktorým by sa pokúsilo získať späť kontrolu nad Salapiou využitím skutočnosti, že vlastnilo konzulský prsteň Marcella. Poslovia, ktorých vyslal umierajúci Crispino, varovali Rím a spôsobili, že operácia zlyhala a Hannibalova armáda utrpela straty.

Medzitým sa rímskym vojskám v Hispánii podarilo vstúpiť do Bétiky a v bitke pri Bécule porazili armádu, ktorej velil Asdrubal (Hannibalov brat). Táto udalosť však Asdrubala presvedčila o potrebe čo najskôr opustiť Hispániu aj s miestnymi jednotkami, o ktorých lojalite sa čoraz viac pochybovalo. Pred koncom roka sa mu podarilo obnoviť vojsko tým, že sa pripojil k ďalším dvom kartáginským armádam na Pyrenejskom polostrove, k armáde svojho brata Magão Barca a Asdrúbala Giscão, s ktorými sa stretol pri rieke Tejo. Keď už bola jeho armáda v plnej sile a mal dostatok zdrojov, pripravil sa na cestu do Itálie po súši, aby napodobnil to, čo urobil jeho brat Hannibal pred jedenástimi rokmi. Podarilo sa mu prekročiť Pyreneje a poraziť rímske vojská severne od rieky Ebro a po naverbovaní nových jednotiek v Transalpínskej Galii čakal až do zimy, aby so svojou armádou prekročil Alpy. Hannibalovi sa opäť naskytla príležitosť. Ďalšia púnska armáda na sever od Apeninského polostrova by pre Rím znamenala nový vojnový front, ktorý by rozdelil vojská a poskytol väčšiu voľnosť pri postupe na juh. A ak by sa mu podarilo spojiť sily so svojím bratom, znamenalo by to významné zvýšenie počtu.

Asdrubalova smrť a ústup Brucia

Nasledujúci rok (207 pred n. l.) Hannibalovu armádu pri Grumente potrestal novozvolený konzul Gaius Claudius Nero, ktorý ju prenasledoval až do Venúzie (Apúlia). Tam sa opäť stretli a Rímčan mal navrch. Po prijatí posíl v Metaponte sa Hannibal vrátil do Apúlie, kde čakal na príchod svojho brata Asdrubala Barca, aby mohol tiahnuť proti Rímu. No skôr než stihol spojiť svoje sily s Hannibalovými, Asdrubal bol zabitý v Umbrii na pobreží Metauru. Asdrubalovo vojsko bolo porazené a zničené spoločnou akciou vojska prétora v Galii Lucia Porcia Licinia, konzula Livia Livia Salinatora a malej posily, ktorej velil konzul Gaius Claudius Nero, ktorý strážil Hannibala a pripojil sa k svojmu kolegovi v boji proti Asdrubalovi. Keď sa Hannibal dozvedel o porážke a smrti svojho brata (Rimania hodili odťatú Asdrubalovu hlavu do kartáginského tábora), stiahol sa do Brucia, kde na niekoľko nasledujúcich rokov ubytoval svoju armádu.

Kombinácia týchto udalostí znamenala koniec Hannibalových úspechov v Itálii. V roku 206 pred Kr. sa boje v Hispánii skončili v prospech Rimanov, ktorí toto územie obsadili po rozhodujúcom víťazstve v bitke pri Ilipe. Medzitým Hannibal prepadol pri Brutiovi, pri lese, konzulské vojská Lucia Vetruvia Philona a Quinta Cecilia Metella, ktoré pustošili oblasť Cosencia, ale nepodarilo sa mu získať korisť.

V nasledujúcom roku 205 pred n. l. sa Hannibalovmu mladšiemu bratovi Magnovi po porážke v Hispánii podarilo vylodiť vojská v Ligúrii, čím sa opäť otvoril vojnový front v severnej Itálii. Kartágo mohlo tento kontingent posilniť po mori niekoľkými tisíckami mužov a slonmi. V tom istom roku Rimania pod velením novozvoleného konzula Publia Cornelia Scipia znovu dobyli prístav Locri v Brute, pričom Hannibal tomu nedokázal zabrániť. Koncom roka postihla Hannibalovu armádu morová epidémia a rímsky konzul Publius Licinius Crasso Dives musel požiadať senát o dovolenku pre svoje jednotky, ktoré sa na začiatku nového konzulátu vzdali nových vojsk.

V roku 204 pred Kr. sa nový konzul Publius Sempronius Tuditanus postavil Hannibalovej armáde v bitke pri Krotone a bol porazený. Nasledujúci deň, keď dorazila armáda prokonzula Publia Licinia Crassa, sa opäť postavil Hannibalovi a tentoraz dosiahol víťazstvo, čím prinútil Púnčana uchýliť sa do Krotony. Do rímskych rúk padli mestá Clampetia, Cosentia a Pandosia, všetky v Brúcii.

Magion bol porazený koncom roku 203 pred Kr. vojskami prokonzula Marka Cornelia Cetega a prétora Publia Quintilia Vara. Keď ho Kartágo odvolalo, ťažko zranený v bitke sa pokúsil pripojiť k bratovi v Afrike a nastúpil do zostávajúceho vojska, ale počas cesty zahynul.

V tom istom roku 203 pred n. l. Titus Livius zaznamenal, hoci pochybne, možnú konfrontáciu pri Krotone medzi konzulom Serviliom Kaspiánom a Hannibalom, pri ktorej mal Hannibal utrpieť ťažké straty.

Bitka pri Zame

Rimania pod vedením Scipia dosiahli v roku 206 pred n. l. významný diplomatický úspech, keď si zabezpečili služby numidského princa Massinissa. Bývalý spojenec Kartága v Hispánii sa dostal do osobného konfliktu so Siphaxom, numidským spojencom Kartága. V roku 204 pred Kr. sa Rimania vylodili v severnej Afrike s cieľom prinútiť Hannibala utiecť z Itálie a preniesť boje na svoje územie. V roku 203 pred n. l., po takmer 15 rokoch bojov v Itálii, Scipio dosiahol pokrok na africkej pôde a Kartáginci boli naklonení mieru pod vedením Hanona Veľkého. Snažil sa s Rimanmi vyjednať prímerie a zároveň Hannibalovi sťažil posielanie posíl. Ten bol predvolaný vládou, ktorá sa rozhodla ponechať velenie vojny v rukách jeho a jeho brata Magona, ktorý zomrel na spiatočnej ceste. Po tom, čo Hannibal zanechal dôkaz o svojej vojenskej výprave na rytine napísanej v púnčine a starogréčtine v Junoninom chráme v Krotóne, sa vydal na plavbu do afrických krajín. Lode sa vylodili v Lepcis Minor (dnešná Lamta) a Hannibal si po dvoch dňoch cesty zriadil zimné sídlo v Hadrumete. Jeho návrat pozdvihol morálku kartáginskej armády, ktorú Hannibal postavil na čelo vojska zloženého zo žoldnierov, ktorých naverboval v Itálii, a miestnych regrútov. V roku 202 pred Kr. sa Hannibal stretol so Scipiom, aby sa pokúsil vyjednať mier s republikou. Napriek ich vzájomnému obdivu rokovania zlyhali, pretože Rimania obvinili Kartágincov z porušenia zmluvy podpísanej po prvej púnskej vojne, keď zaútočili na Sagunto a vydrancovali rímsku flotilu umiestnenú v Tuniskom zálive. Rimania však navrhli mierovú zmluvu, ktorá stanovila, že Kartágo bude držať len územia v severnej Afrike, že Massinissovo kráľovstvo bude nezávislé, že Kartágo zmenší svoju flotilu a zaplatí odškodné. Kartáginci, posilnení Hannibalovým návratom a príchodom zásob, tieto podmienky odmietli.

Rozhodujúca bitka konfliktu sa odohrala 19. októbra 202 pred n. l. pri Zame, mieste v Numídii, ktoré leží medzi Konštantínom a Tuniskom. Na rozdiel od väčšiny bitiek počas druhej púnskej vojny mali Rimania lepšiu jazdu ako Kartáginci, ktorí mali lepšiu pechotu. Rímska prevaha bola spôsobená rozkolom numidského jazdectva, ktorý vykonal Massinissa. Hannibal, ktorého zdravie sa vážne zhoršilo v dôsledku dlhoročného ťaženia v Itálii, mal stále výhodu 80 vojnových slonov a 15 000 veteránov z Itálie, hoci zvyšok jeho armády tvorili keltskí žoldnieri alebo nepohodlní kartáginskí občania. Hannibal sa pokúsil použiť rovnakú stratégiu ako pri Cannae. Rímska taktika sa však po 14 rokoch vyvinula a pokus o uväznenie zlyhal. Kartáginci boli napokon porazení.

Hannibal stratil pri Zame asi 40 000 mužov (oproti 1 500 Rimanom) a rešpekt svojho ľudu, ktorý videl svojho najlepšieho generála porazeného v poslednej a najdôležitejšej bitke konfliktu. Punské mesto bolo nútené podpísať mier s Rímom a Scipiom, ktorý po vojne prijal prezývku Afričan. Zmluva stanovila, že kedysi najväčšia mocnosť v Stredomorí sa vzdá svojho vojnového loďstva a armády a že bude platiť tribút po dobu 50 rokov.

Politická kariéra

V roku 201 pred Kr. bol Hannibal nútený podpísať mierovú zmluvu s Rímom, ktorá Kartágo pripravila o jeho bývalú ríšu. Hannibal mal 46 rokov a rozhodol sa vstúpiť do kartáginského politického života vedením demokratickej strany.

Mesto bolo rozdelené na dva dôležité ideologické prúdy. Prvá, vedená demokratickou stranou na čele s Barbidami, ktorá sa zaviazala pokračovať v dobývaní Afriky na úkor Numídov. Druhý ideologický politický prúd vychádzal z konzervatívnej oligarchie, ktorá sa usilovala o hospodársku prosperitu založenú na obchode, prístavných daniach a daniach z miest podriadených Kartágu. Tento prúd bol zoskupený okolo Hanona Veľkého. Hannibal, ktorý bol v roku 196 pred n. l. zvolený za Suffeta, obnovil autoritu a moc štátu, čím ohrozil oligarchov, ktorí ho obvinili, že zradil svoju krajinu, keď nedobyl Rím, keď mal príležitosť.

Hannibal prijal opatrenie, ktoré oligarchov nenapraviteľne poškodilo. Starý generál rozhodol, že odškodnenie, ktoré Rím po vojne uložil Kartágu, nebude pochádzať zo štátnej pokladnice, ale od oligarchov prostredníctvom mimoriadnych daní. Oligarchovia nezasiahli priamo proti sufete, ale sedem rokov po Zamovej porážke sa obrátili na Rimanov, znepokojení novou prosperitou Kartága. Rím požadoval Hannibalovu kapituláciu pod zámienkou jeho epistolárneho vzťahu s Antiochom III. Hannibal sa dobrovoľne rozhodol odísť do exilu

Exil v Ázii

Hannibal začal svoju cestu cez Týr (mesto v dnešnom Libanone), zakladajúce mesto Kartága. Neskôr odišiel do Efezu, kde ho s vojenskými poctami prijal sýrsky kráľ Antiochos III Magnus, ktorý sa pripravoval na vojnu proti Rímu. Hannibal si rýchlo uvedomil, že sýrska armáda nemôže súperiť s rímskou armádou. Starý kartáginský generál preto kráľovi poradil, aby vybavil flotilu a pozemné vojsko v južnej Itálii, a ponúkol sa, že bude tomuto kontingentu veliť. Ale panovník ho nedokázal presvedčiť, aby mu tento post udelil, pretože podľa Apiana tu bola žiarlivosť a závisť dvoranov a generálov, ktorí sa obávali, že Púnčania získajú všetku slávu víťazstva.

V roku 190 pred n. l. velil Hannibal fenickej flotile, ale v námornom boji bol nepohodlný a pri rieke Eurymedon ho porazili Rimania a ich rhodskí spojenci. V obave z kapitulácie na konci mierovej dohody podpísanej Antiochom III. Hannibal utiekol z dvora a cesta, ktorá nasledovala, je dosť neistá.

Predpokladá sa však, že navštívil Krétu, zatiaľ čo Plutarchos a Strabón naznačujú, že sa dostal do Arménskeho kráľovstva a postavil sa pred kráľa Artaxiasa I., ktorý ho poveril dohľadom nad plánovaním a výstavbou hlavného mesta Artaxata. Čoskoro po návrate do Malej Ázie hľadal Hannibal útočisko u Pruského I. z Bitýnie, ktorý bol vo vojne so spojencom Ríma, pergamským kráľom Eumenom II.

„Helénsky panovník“

Hannibal sa počas tejto vojny dal do služieb Prusov I. Jedno z jeho víťazstiev bolo na úkor Eumena II. na mori. Hovorí sa, že ako jeden z prvých použil biologickú vojnu: na nepriateľské lode hádzal kotly plné hadov.

Ďalším jeho vojenským talentom bolo pravdepodobné založenie mesta Prusa (dnešná Bursa v Turecku) na žiadosť kráľa Pruského I. Toto založenie spolu s Artaxatou v Arménii povýšilo Hannibala na „helenistického vládcu“. Proroctvo, ktoré sa rozšírilo v gréckom svete medzi rokmi 185 a 180 pred n. l., hlásalo príchod kráľa z Ázie, ktorý prinúti Rimanov zaplatiť za podriadenie sa Grékom a Macedóncom. Mnohí ľudia trvali na tom, že tento text sa vzťahuje na Hannibala. Z tohto dôvodu sa Kartáginci, v očiach Grékov barbari, dokonale začlenili do helenistického sveta. Rimania túto hrozbu nemohli ignorovať a krátko nato vyslali za Prusmiom diplomatickú družinu.

Hannibal sa stal nepohodlným hosťom a bitýnsky kráľ sa rozhodol zradiť svojho hosťa, ktorý sídlil v Libise na východnom pobreží Marmarského mora. Pod hrozbou vydania rímskemu veľvyslancovi Titovi Quintiovi Flaminovi sa Hannibal v zime roku 183 pred n. l. rozhodol spáchať samovraždu, o ktorej sa hovorí, že mu dlho priadla. Napriek tomu nie je úplne jasné, v ktorom roku presne zomrel. Ak, ako predpokladá Titus Livius (v tom istom roku ako jeho veľký nepriateľ Afričan Scipio), starý kartáginský generál by mal 63 rokov.

Pohreb

Sixtus Aurelius Victor napísal, že jeho telo leží v kamennej rakve, na ktorej je nápis: „Tu sa skrýva Hannibal.

Medzi miestami, ktoré sa považujú za úkryt pre Hannibalovu hrobku, sa nachádza malý kopec pokrytý množstvom cyprusov a nachádzajúci sa v ruinách neďaleko Diliskelesi, čo je dnes priemyselná oblasť neďaleko tureckého mesta Libisa (dnes Gebze) v Kocaeli. Hrobku, považovanú za hrobku generála, obnovil v roku 200 cisár Septimius Severus, pôvodom z Leptis Magna (dnes Líbya), ktorý nariadil, aby hrobku pokryli bielou mramorovou doskou. Miesto je teraz v ruinách. Vykopávky, ktoré v roku 1906 uskutočnili skúsení archeológovia vrátane Theodora Wieganda, odhalili dôkazy, ktoré ich prinútili byť skeptickými ohľadom skutočnej polohy hrobky.

Paradoxná rovnováha

S Kartágincami zmizol najväčší nepriateľ, akému kedy Rímska republika čelila. Hannibalova osobná rovnováha sa preto pretavila do neúspechu. Západné Stredomorie sa stalo „rímskym jazerom“, od ktorého bolo Kartágo odrezané, zatiaľ čo Rím rozšíril svoje panstvo na grécky svet a Áziu.

Zároveň (a v tom spočíva paradox jeho rovnováhy) sa Hannibal snažil (svojimi prejavmi o slobode miest) rozbiť spojenectvo Ríma s gréckymi mestami. Týmto spôsobom generál prinútil republiku legitimizovať svoje konanie a správať sa ako veľká imperialistická mocnosť. Z tohto dôvodu zostal Hannibal v centre gréckych a rímskych dejín.

Starožitnosti

Ešte dlho po jeho smrti Hannibalovo meno predstavovalo pre Rímsku republiku prízrak neustálej hrozby. Písalo sa, že naučil Rimanov významu strachu tých, ktorí sa vyhlasovali za potomkov Marsa.

Rímske matróny po celé generácie rozprávali deťom strašné príbehy o generálovi, keď sa zle správali. Hannibal symbolizoval taký veľký strach, že pri akejkoľvek katastrofe bolo bežné vidieť rímskych senátorov kričať Hannibal ad portas („Hannibal je pri našich bránach!“), aby vyjadrili svoje obavy. Takéto vyjadrenia vychádzajú z psychologického vplyvu Hannibalovej prítomnosti na rímsku kultúru v Itálii.

V tejto súvislosti sa objavuje (nútený) obdiv v spisoch rímskych historikov Tita Livia a Juvenála. Na druhej strane, Rimania dokonca postavili v uliciach Ríma sochy kartáginského generála, aby znázorňovali tvár impozantného protivníka, ktorého ich vojská porazili.

Počas druhej púnskej vojny sa však Rimania odmietli vzdať a odmietli všetky mierové iniciatívy; neboli ochotní zaplatiť ani výkupné za prepustenie zajatcov zajatých v bitke pri Cannae.

Okrem toho historické texty zaznamenali, že v rímskom senáte nebola žiadna skupina, ktorá by si želala mier, ani sa nestala žiadna rímska zrada, ktorá by Kartágincom poskytla výhodu, ani žiadny štátny prevrat, ktorý by viedol k nastoleniu diktatúry. Naopak, rímski patricijovia medzi sebou súťažili o najlepšie veliteľské posty, aby mohli bojovať proti najnebezpečnejšiemu nepriateľovi, akému kedy Rím čelil. Hannibalova vojenská genialita však nestačila na narušenie republikánskej politickej a vojenskej organizácie. Ako píše Lazenby:

Podľa Tita Livia sa Rimania nikdy nebáli čeliť Hannibalovi, dokonca ani keď v roku 211 pred Kr. začal svoj pochod na Rím:

Na Senát mala táto správa vplyv „podľa charakteru každého senátora“. Senát sa rozhodol pokračovať v obliehaní Capuy, hoci na ochranu hlavného mesta vyčlenil 15 000 vojakov a 1 000 jazdcov. Podľa Tita Livia pozemky obsadené Hannibalovým vojskom v okolí mesta Rimania odpredali za primeranú cenu. To môže, ale nemusí byť pravda, ako uviedol Lazenby, „mohlo to tak byť, pretože to ukazuje nielen najvyššiu dôveru Rimanov v konečné víťazstvo, ale aj spôsob, akým sa snažili o zdanlivý normálny život.“ Po bitke pri Cannae ukázali Rimania značnú silu tvárou v tvár nepriazni osudu. Nepopierateľným znakom sebavedomia Ríma je skutočnosť, že po katastrofe pri Kanáse bolo hlavné mesto republiky prakticky bez vojska, ktoré by ho bránilo; napriek tomu sa senát rozhodol, že na obranu mesta nestiahne zo svojich provincií ani jednu posádku. V skutočnosti sa provinčné vojská posilňovali a kampane v cudzích krajinách pokračovali, až kým nedošlo ku konečným víťazstvám na Sicílii pod vedením Marka Claudia Marcella a v Hispánii pod vedením Scipia Africana. Hoci dlhodobé dôsledky Hannibalovej vojny sú nepopierateľné, bola to nepochybne „najkrajšia hodina“ v dejinách Ríma.

Väčšina dostupných historických prameňov o Hannibalovi je rímskeho pôvodu. Bol považovaný za najväčšieho nepriateľa, akému kedy Rím čelil. Historik Titus Livius vo svojom diele uvádza, že Kartáginec bol mimoriadne krutý. Rovnaký názor zastával aj historik Cicero, ktorý v súvislosti s dvoma najväčšími nepriateľmi Ríma píše o „čestnom“ Pyrrhovi a krutom Hannibalovi. Dostali sme sa však k iným zdrojom, ktoré vykresľujú iný obraz. Keď jeho úspechy viedli k smrti niekoľkých rímskych konzulov, Hannibal márne hľadal telo Gaia Flaminia na brehu Trasimenského jazera, zorganizoval rituálne obrady na počesť Lucia Emilia Paula a poslal popol Marka Claudia Marcella jeho rodine do Ríma. Zdá sa, že historik Polybius cítil k Hannibalovi sympatie. Treba poznamenať, že Polybius zostal dlhé obdobie rukojemníkom v Taliansku a vychádzal najmä z rímskych zdrojov. Je možné, že Polybius reprodukoval prvky rímskej propagandy.

Modernosť

„Hannibal“ je dnes pomerne bežné meno a odkazy na tohto generála sa hojne vyskytujú aj v populárnej kultúre. Podobne ako v prípade iných veľkých generálov v dejinách, aj Hannibalove víťazstvá nad silnejším nepriateľom a jeho neustály boj za stratenú vec mu priniesli povesť, ktorá pretrvala aj za hranicami jeho vlasti.

Jeho cesta cez Alpy zostáva jedným z najneuveriteľnejších vojenských výkonov staroveku a podnecuje ľudskú predstavivosť prostredníctvom mnohých umeleckých diel, ako sú romány, seriály alebo filmy.

Hannibalovi boli už od staroveku prisudzované určité vlastnosti: drzosť, odvaha a bojový duch. Tie sa uplatňujú počas dobrodružného športu, ktorý sa vydáva na cestu z Lyonu do Turína a ktorý pripomína tento prechod cez Alpy a nesie jeho meno: Hannibalova cesta.

Ďalším Hannibalovým dedičstvom sú olivové háje, ktoré vďaka práci jeho vojakov pokrývali väčšinu severnej Afriky, čo kartáginský štát a jeho generáli považovali za škodlivý „zlom“.

Vojenská história

Niekoľko rokov po druhej púnskej vojne, keď bol Hannibal politickým poradcom Seleukovcov, bol Scipio Africký vyslaný na diplomatickú misiu z Ríma do Efezu. Plutarchos a Apiano zaznamenali takéto stretnutie, ale presný dátum nie je známy:

Hannibalove úspechy, a najmä jeho víťazstvo pri Kanáse, študujú a analyzujú vojenské akadémie na celom svete. V Encyclopaedia Britannica z roku 1911 autor článku venovaného Hannibalovi chváli generála týmito slovami:

Dokonca aj rímski kronikári ho považovali za najvyššieho vojenského majstra a napísali, že „nikdy nežiadal od iných nič, čo by sám neurobil“. Podľa Polybia „ako múdry vládca vedel, ako uspokojiť a podmaniť si svoj ľud, dával mu to, čo potreboval, a ten sa proti nemu nikdy nevzbúril ani sa nepokúsil o vzburu. Hoci jeho armáda pozostávala z vojakov z rôznych krajín (Afričanov, Hispáncov, Ligúrčanov, Galov, Kartágincov, Talianov a Grékov), ktorí nemali spoločné zákony, zvyky ani jazyk, Hannibal uspel vďaka tomu, že dokázal všetky tieto rozdielne národy spojiť, podriadiť ich svojmu vedeniu a vnútiť im svoje názory.“

Dokument Alfreda von Schlieffena (nazvaný Schlieffenov plán), ktorý vznikol na základe jeho vojenských štúdií, sa vo veľkej miere opiera o vojenské techniky, ktoré použili Kartáginci pri úspešnom obkľúčení a zničení rímskej armády v bitke pri Cannae. George Patton si myslel, že je reinkarnáciou Hannibala (okrem iných reinkarnácií si Patton myslel, že je rímskym legionárom a vojakom Napoleona Bonaparta). Zásady vedenia vojny, ktoré sa uplatňovali v Hannibalových časoch, sa však uplatňujú aj dnes.“

Napokon, podľa vojenského historika Theodora Ayraulta Dodgea:

Filmografia

Zdroje

 1. Aníbal
 2. Hannibal Barkas
 3. Políbio o referencia como o desfiladeiro da Serra, mas Gustave Flaubert (Salammbô), que utiliza a tradução de Vincent Thuillier (1727-1730), o chama de Desfiladeiro do Machado.
 4. Atualmente, a Internet é responsável por apresentar uma resposta hipotética sobre o assunto em diferentes sites: [1], [2] o [3]
 5. Especialmente o coronel Paul Azan (1902), o capitão Colin (1904), H. Ferrand (1908), Spenser Wilkinson (1911), Marc-Antoine de Lavis-Trafford (1956), o historiador saboyano Jean Prieur (1968), Serge Lancel (1996), o erudito suíço E. Meyer, Guy Barruol (1996), Denis Proctor (1971), Wallbank (1977) e J. F. Lazenby (1998).
 6. Muito provavelmente, o ditador fora a Roma para defender seus sua política de guerra que se tornava cada vez mais impopular aos olhos do senado. Contudo, dada a religiosidade de Fábio, a hipóteses de obrigações religiosas é perfeitamente verossímil.[70]
 7. ^ a b Plutarch, Life of Titus Flamininus 21.3–4. Plutarch adds that „when asked what his choices would be if he had beaten Scipio, he replied that he would be the best of them all“. However, Plutarch gives another version in his Life of Pyrrhus, 8.2: „Pyrrhus, Scipio, then myself“.
 8. ^ Huss (1985), p. 565.
 9. ^ Brown, John Pairman. 2000. Israel and Hellas: Sacred institutions with Roman counterparts. P.126–128
 10. ^ a b Benz, Franz L. 1982. Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions. P.313-314
 11. ^ a b Baier, Thomas. 2004. Studien zu Plautus‘ Poenulus. P.174
 12. a b c d e f g h i et j Cornélius Népos, « Hannibal », Les Vies des grands capitaines.
 13. Alfred John Church et Arthur Gilman, The Story of Carthage, éd. Biblo & Tannen, 1998, p. 269.
 14. Ayrault Dodge, Theodore. Hannibal: A History of the Art of War Among the Carthaginians and Romans Down to the Battle of Pydna, 168 BC (англ.). — Da Capo Press, 1995.
 15. 1 2 Benz, Franz L. 1982. Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions. P. 313—314
 16. 1 2 Baier, Thomas. 2004. Studien zu Plautus‘ Poenulus. P. 174
 17. Friedrich, Johannes, Wolfgang Röllig, Maria Giulia Amadasi, and Werner R. Mayer. 1999. Phönizisch-Punische Grammatik. P.53.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.