Sicílske kráľovstvo

Zhrnutie

Sicílske kráľovstvo bolo suverénnym štátom, ktorý existoval od roku 1130 do roku 1816, t. j. do vzniku Kráľovstva oboch Sicílií.

Vzniklo v roku 1130 za vlády Rogera II. z Altavilly (spojením Sicílskeho grófstva a Apúlie a Kalábrie) a trvalo až do začiatku 19. storočia.Jeho suverenitu zabezpečoval dlhoročný parlament so sídlom v Palerme. Preto ho viacerí vedci považujú za prototyp moderného európskeho štátu. Nový štát trval nielen na Sicílii, ale aj na všetkých územiach Mezzogiorna, čím sa potvrdilo, že je najväčším a najdôležitejším zo starovekých talianskych štátov; jeho jurisdikčná štruktúra bola presne vymedzená od vyhlásenia ariánskeho assessu v rokoch 1140 – 1142.

Po nezhodách s Manfrédom Švábskym, členom cisárskeho rodu Hohenstaufenovcov, ktorý nastúpil po Altavillovcoch, pápež Klement IV. vymenoval na Troch kráľov 1266 Karola I. z Anjou za nového rexa Sicílie. Ale tvrdý fiškalizmus, ktorý zaviedli panovníci z dynastie Angevinovcov, a rozšírená nespokojnosť medzi všetkými vrstvami obyvateľstva ostrova viedli k povstaniu Vesperovcov; nasledovala deväťdesiatročná vojna medzi Petrom III. z Aragónska, príbuzným Hohenstaufenovcov, a Angevinovcami. Porazený Karol z Anjou 26. septembra 1282 definitívne ponechal Sicíliu v rukách Aragóncov, ktorí spolu s Fridrichom III. zo Sicílie dali vzniknúť autonómnemu vládnucemu rodu Aragóncov na Sicílii.

Po ustanovení Caltabellottského mieru (1302) nasledovalo formálne rozdelenie kráľovstva na dve časti: Regnum Siciliae citra Pharum (v modernej historiografii známe od roku 1805 ako Neapolské kráľovstvo) a Regnum Siciliae ultra Pharum (Sicílske kráľovstvo, ktoré sa isté obdobie, od roku 1282 do roku 1416, nazývalo aj Trinácke kráľovstvo). Od roku 1412 vládli panovníci aragónskej dynastie „Sicílskemu kráľovstvu ultra“ ako vicekráľovstvu. Od roku 1516 prešlo Sicílske kráľovstvo s Karolom V. pod správu španielskych Habsburgovcov, ktorým vládol miestokráľ až do roku 1713 (de facto do roku 1707). Kráľovstvo s Karolom Bourbonským v rokoch 1734 až 1735 vládlo v personálnej únii s Neapolským kráľovstvom, a to až do právneho zjednotenia v decembri 1816, keď vzniklo Kráľovstvo oboch Sicílií.

Po dobytí Sicílie Normanmi, ktorú predtým okupovali Arabi, ktorí tam zriadili emirát, bolo v roku 1071 založené Veľké sicílske grófstvo rodinou Hauteville, ktorú v roku 1061 založil normanský zakladateľ Roger I. Normani zaviedli na Sicílii nový politicko-spoločenský systém, feudálny systém.

V roku 1085 pridal gróf Roger k svojim majetkom polovicu Kalábrie a v roku 1091 dobyl Maltu. Po dobytí Sicílie, keď padla posledná arabská pevnosť Noto, zvolal Roger v roku 1097 do Mazary prvé zhromaždenie, ktoré sa malo stať jedným z najstarších parlamentov na svete (Faerské ostrovy a ostrov Man).

Jeho nástupca Roger II. v roku 1121 rozšíril svoju vládu nad Amalfi a Gaetou, nad časťou Neapola, Taranta, Capuy a Abruzzi a v roku 1127 aj nad Apúliou a Kalábriou.

Od roku 1130, keď sa v Palerme, v kráľovskom paláci, konalo zhromaždenie Curiae generales pri príležitosti vyhlásenia Sicílskeho kráľovstva, možno hovoriť o sicílskom parlamente, prvom parlamente v modernom zmysle slova suverénneho štátu.

Historik Alessandro Telesino pripisuje palermským kruhom myšlienku „ústavného prevratu“: Rogerovi II. sa začalo naliehavo a s dôvernými rečami navrhovať, aby s Božou pomocou vládol všetkým provinciám Sicílie, Kalábrie, Apúlie a ďalším regiónom, ktoré siahali takmer až do Ríma, a aby už nenosil vojvodskú česť, ale aby sa zušľachtil poctou kráľovskej pompy. Roger vzal tieto návrhy do úvahy, zhromaždil pred mestom Salerno radu učených a veľmi kompetentných cirkevných hodnostárov, ako aj kniežat, grófov, barónov a iných ľudí, o ktorých vedel, že sú dôveryhodní, predložil im na posúdenie tajnú a nepredvídanú záležitosť a oni schválili jeho povýšenie do kráľovskej hodnosti v Palerme. Vojvoda sa vrátil na Sicíliu a vo všetkých svojich provinciách vyhlásil, aby sa v deň jeho korunovácie, ktorá sa uskutočnila na Vianoce 1130, do Palerma zišli všetci, ktorí majú dôstojnosť, moc a pocty. Arcibiskup Romualdo II Guarna uvádza, hoci stručnejšie, rovnakú verziu udalosti: „Postmodum baronum et populi consilio apud Panormum se in regem Sicilie inungi et coronari fecit“.

Historik Falcone Beneventano a rímske pramene pripisujú vznik Sicílskeho kráľovstva afére, do ktorej boli v roku 1130 zapletení pápež Inocent II. a jeho protipápež Anaklet II., obaja nástupcovia Honória II., ako aj Roger II. z Altavilly, sicílsky gróf a od roku 1128 vojvoda Kalábrie a Apúlie z rúk samotného Honória II.

Podľa tejto verzie udalostí v noci z 13. na 14. februára 1130 zomrel pápež Honorius II. (Lamberto Scannabecchi) a v kardinálskom kolégiu sa okamžite znovu rozhorel boj o nástupníctvo medzi tými istými dvoma frakciami, ktoré sa stretli už pred niekoľkými rokmi (1124) pri príležitosti Scannabecchiho voľby. Šestnásť kardinálov patriacich k rodu Frangipane na čele s kardinálom Aimerikom zvolilo za pápeža kardinála Gregora Papareschiho, ktorý prijal meno Inocent II. Ostatných štrnásť kardinálov, ktorí patrili k rodine Pierleoniovcov, zvolilo za pápeža kardinála Pietra Pierleoniho, ktorý prijal meno Anacleto II. Krátko nato sa Pierleonimu podarilo dosiahnuť, aby sa na ňom zhodli niektorí kardináli, ktorí zvolili Papareschiho, čím získal väčšinu hlasov kolégia a akreditoval sa ako legitímny pápež.

Keďže Inocent II. nemal v úmysle vzdať sa tiary, v Rímskej cirkvi sa otvorila skutočná schizma, do ktorej sa nakoniec zapojili najmä necirkevné zložky, t. j. niektoré veľké európske štáty, ako Anglicko, Francúzsko a Nemecko, ktoré spolu s veľkou časťou Talianska podporovali Inocenta II. Pápež Anaklet II., ktorý bol tiež terčom útoku pre svoj židovský pôvod a bol úplne izolovaný, požiadal o podporu Normanov vojvodu Rogera II., ktorému na oplátku ponúkol kráľovskú korunu. Dynastia Altavillovcov, ku ktorej vojvoda patril, si už Sicíliu podmanila a urobila z nej kľúčový bod vtedajšieho obchodu a hospodárstva.

Vojvoda si nenechal ujsť príležitosť a 27. septembra 1130 uzavrel s pápežom pravé vojenské spojenectvo, po ktorom pápež vydal bulu, ktorou ho vysvätil za sicílskeho grófa, ako aj vojvodu Kalábrie a Apúlie, Rex Siciliae: „Anacletus concedit Rogerio universas terras, quas predecessores Roberto Guiscardo et Rogerio filio eius dederant“; 27. septembra potom vojvodovi udelil kráľovskú moc: „Preto udeľujeme, darujeme a povoľujeme tebe, tvojmu synovi Rogerovi, tvojim ďalším synom, ktorí podľa tvojich predstáv nastúpia po tebe v kráľovstve, a tvojim potomkom korunu Sicílskeho a Kalábrijského kráľovstva a Apúlie a všetky zeme, ktoré sme my a naši predchodcovia darovali a udelili tvojim predchodcom, vojvodom z Apúlie, spomínanému Robertovi Guiscardovi a Rogerovi, jeho synovi; a udeľujeme ti, aby si si ponechal kráľovstvo a celú kráľovskú dôstojnosť a kráľovské práva na večné časy, aby si ich držal a vládol nad nimi naveky, a ustanovujeme Sicíliu za hlavu kráľovstva“.

Curiae generales ho vyhlásili za kráľa Sicílie, po čom ho na vianočnú noc toho istého roku, pokračujúc v obrade, ktorý sa odohral už v ďalekom roku 800 pri korunovácii Karola Veľkého, korunovali v Palerme, Prima Sedes, Corona Regis et Regni Caput, ako Rogera II, Rex Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae.

Kráľ Roger

Sicílske kráľovstvo sa zrodilo na Vianoce roku 1130 a bolo zverené do rúk syna muža, ktorý dobyl Sicíliu od Arabov. Sicílske kráľovstvo sa zrodilo pod vlajkou normanskej dynastie Altavillovcov a zahŕňalo nielen ostrov Sicília, ale aj krajiny Kalábria a Apúlia. Roger II. zjednotil celý juh pod svojou mocou a vytvoril tretí z veľkých európskych štátov.

Inocent II. sa však považoval za legitímneho pontifika, vyhlásil exkomunikáciu proti Anakletovi II. a všetky jeho akty vyhlásil za neplatné. Na viacerých nasledujúcich konciloch – v Remeši (1131), Piacenze (1132), Pise (1135) – ho za legitímneho pápeža uznali Anglicko, Španielsko, Francúzsko, Miláno a Nemecko. Dňa 4. júna 1133 v Lateráne svätého Jána korunoval cisára Lothara II.

V tom čase sa Anaklet II. mohol spoľahnúť len na podporu mesta Rím a Normanov kráľa Rogera II. Keďže rozkol medzi oboma pápežmi sa zdal byť nenapraviteľný, bolo nutné siahnuť po zbrani, najmä preto, že cisára Lothara k tomu nabádali neustále intervencie Bernarda z Clairvaux, zarytého nepriateľa Anakleta II. S Lothairovým zostupom do Itálie sa začal konflikt medzi ríšou a Normanmi, v ktorom Roger postupne strácal územia na polostrove Taliansko. Po Lotharovom odchode v októbri 1137 Roger znovu dobyl Salerno, Avellino, Benevento a Kapuu. Aj Neapol bol po roku obliehania nútený kapitulovať v roku 1137, a to práve vďaka Lothairovmu opätovnému štartu.

V decembri 1137 zomrel cisár Lothair a o niekoľko mesiacov neskôr, 25. januára 1138, zomrel aj protipápež Anaklet II. Rodina Pierleoniovcov zvolila nového protipápeža v osobe kardinála Gregora s menom Viktor IV., ale jeho zrieknutie sa v máji 1138, tri mesiace po voľbe, najmä na naliehanie Bernarda z Clairvaux, dalo zelenú úplnej legitimizácii Inocenta II., ktorého v máji 1138 uznali aj kardináli verní rodine Pierleoniovcov. Tak sa skončila schizma v Rímskej cirkvi.

Začiatkom roku 1139 sa konal Lateránsky koncil, ktorý potvrdil nelegitímnosť Anakleta II. a neplatnosť všetkých jeho aktov. Koncil opäť potvrdil exkomunikáciu proti antipápežovi a Rogerovi. Potom proti Rogerovi vytiahol sám pápež na čele silného vojska. Ale vynikajúce vojenské schopnosti sicílskeho kráľa ho dokonca viedli k tomu, že na Monte Cassino vzal ako rukojemníka pápeža Inocenta, ktorý si uvedomil, že sa nemôže postaviť nepriateľovi, a tak musel potvrdiť svoju kráľovskú korunu. Dňa 27. júla 1139 bolo neďaleko Mignana vyhotovené privilégium, ktorým bolo potvrdené elevatio in regem spolu s pripojením územia Capuy.

Roger II. urobil zo Sicílskeho kráľovstva jeden z najmocnejších a najlepšie usporiadaných štátov v Európe tým, že mu dal legislatívny základ prostredníctvom Ariánskeho zhromaždenia, ktoré bolo vyhlásené v roku 1140 v Ariano di Puglia, právneho korpusu, ktorý tvoril novú ústavu Sicílskeho kráľovstva. Bol tiež zodpovedný za zavedenie Catalogus baronum, zoznamu všetkých feudálnych pánov kráľovstva, ktorý bol zostavený s cieľom bližšie kontrolovať územie, vazalské vzťahy, a tým aj potenciál ich armády. Bol vypracovaný podľa vzoru dîwân al-majlis, ktorý na Sicílii zaviedli predchádzajúci fatimidskí panovníci na kontrolu prevodu vlastníctva pôdy.

Potom sa Hautevilovci venovali rozširovaniu svojej ríše, anektovali Neapol na severe, ale aj a najmä rôzne severoafrické územia (Maltu, Gozo a časť severnej Afriky vrátane tunisko-libyjského vnútrozemia medzi Bonou a Tripolisom) a Korfu. Okolo roku 1140 si Tunis podrobil Roger II. V roku 1146 vyplávala z Trapani veľká sicílska flotila pod velením Juraja Antiochijského, admirála Rogera II., a dobyla Tripolis a pobrežnú Tripolitániu, ktorá zostala pod Sicílskym kráľovstvom takmer do konca storočia.

Roger II. uvažoval o založení „normanského kráľovstva Afriky“ na týchto majetkoch v takzvanej Ifriqii so zámerom spojiť ho so Sicílskym kráľovstvom, ale jeho smrť v roku 1154 mu v tom zabránila. V roku 1160 Sicílčania stratili Mahdiu a v roku 1180 aj zvyšok Ifríkie.

William I

Po smrti Rogera II. nastúpil na trón jeho syn Viliam I., ktorý musel čoskoro čeliť zložitej politickej situácii v dôsledku hrozby zo strany Germánskej ríše, ktorú priniesol Barbarossa, Byzantskej ríše, ktorú priniesol Manuel I. Komnénos, a pápežstva, ktorému vládol Adrián IV. Začiatkom roku 1155 dostal Manuel Komnén správu, že apúlski baróni sa nikdy nepozerali na Hautevilleovcov priaznivo a chystali sa vzbúriť. Gróf Róbert z Loritella, ktorý sa vzbúril proti sicílskemu kráľovi, uzavrel dohodu s Byzantskou ríšou.

Fridrich Barbarossa, ktorý sa nachádzal v Ancone, bol ochotný postaviť sa na stranu Byzantíncov, ale jeho baróni to odmietli kvôli vyprahnutému podnebiu a chorobám, ktoré postihli vojsko. Ako prvé padlo mesto Bari, ktoré sa rýchlo vzdalo, pri Andrii bola Viliamova sicílska armáda zdecimovaná.Pápež Hadrián IV. bol spokojný s postupom Byzantíncov v Sicílskom kráľovstve, pretože si myslel, že môže ľahšie rozšíriť hranice pápežských štátov. Pápež sa 29. septembra 1155 pripojil k Byzantíncom vo vojne a vyrazil so svojou armádou: v krátkom čase Byzantínci a pápež dobyli celú Apúliu a Kampániu. Viliam I. nerezignoval, reorganizoval svoju armádu a po jedinej prehratej bitke s Byzantíncami sa všetko, čo sa podarilo za jeden rok, zrušilo.

Po strate dobytých území v Afrike (1160) sa vzťahy so šľachtou čoskoro opäť zhoršili. Matteo Bonello, pôvodne verný sicílskej korune z Palerma, bol vyslaný do Kalábrie ako veľvyslanec kráľa Viliama I., aby hľadal diplomatické riešenie. Počas misie však zmenil orientáciu a viedol povstanie (zložené z kalábrijskej a apúlskej šľachty) proti kráľovi. Dňa 10. novembra 1160 dorazil do Palerma a v uliciach sicílskeho hlavného mesta zajal a verejne popravil admirála kráľovstva Maione di Bari. Kráľ Viliam bol nútený, aby potlačil vzburu, vyhlásiť, že Bonella nezatkne; ten sa stiahol do Caccama a zorganizoval sprisahanie proti samotnému Viliamovi. Po obsadení panovníka bolo súčasťou sprisahania aj dobytie Palerma, ale Bonello z nejasných dôvodov svoje vojská nepresunul. Zradený Bonello bol zajatý kráľom a uväznený až do smrti. Po neúspešnom povstaní v Palerme sa Ruggero Sclavo, spojenec Tancrediho, grófa z Lecce a budúceho kráľa Sicílie, vrhol na Saracénov, kráľ odpovedal a zahnal ich mimo kráľovstva: Tancredi sa vrátil do Byzancie, Ruggero možno odišiel do Svätej zeme.

Viliam II.

Po smrti Viliama I. v roku 1166 nastúpil na trón jeho sotva 12-ročný syn Viliam II. Dobrý pod poručníctvom kráľovnej matky. Kráľ sa tešil z obdobia relatívnej stability a zmierenia vzťahov medzi jednotlivými frakciami kráľovstva. V roku 1172 Viliam II. reformoval Magna Curia a rozdelil túto inštitúciu na Magna Curia rationum, najvyšší finančný orgán, a Magna Curia s funkciami najvyššieho súdu. V roku 1176 bol Alfano di Camerota, arcibiskup z Capuy, vyslaný na rokovania o sobáši s dcérou anglického kráľa Henricha II., aby uzavrel spojenectvo medzi rodmi Hauteville a Plantagenet. Misia bola úspešne splnená a princezná bola prevezená do hlavného mesta. V Palerme sa 13. februára 1177 Viliam oženil s Johanou Plantagenetovou (1165-1199), sestrou Richarda Levie srdce. Po smrti Manuela I. Komnéna (1180) bol určený dedič Alexius II. zavraždený a trón si uzurpoval jeho strýko Andronikus I. Komnén. Viliam II. využil príležitosť, keď na dvor v Palerme prišla osoba, ktorá sa vydávala za Alexia II., a zaútočil na Byzanciu. Výprava pod Tancredovým velením sa v júni 1185 vylodila pri Durrës a dosiahla Solún, ktorý dobyla v noci z 23. na 24. augusta, Byzancia sa zdala byť tiež na dosah, keď Izák II. anjelský zaujal miesto neschopného uzurpátora Andronika a byzantská armáda sa reorganizovala proti sicílskemu útoku. Na konci leta sa veľká sicílska flotila musela vrátiť na ostrov.

Medzitým začal Viliam II. rokovať s cisárom Fridrichom I. o svadbe svojej tety Konštancie so synom cisára Henricha VI., ktorá sa uskutočnila 27. januára 1186 v Miláne. Napriek mladému veku Viliama a jeho manželky Johany sa z ich zväzku nenarodili žiadni potomkovia; možnosť, že nebudú mať potomkov, bola výslovne uvedená v sobášnej zmluve o manželstve Henricha VI. Hohenstaufena a Konštancie z Hauteville, poslednej dcéry Rogera II. a Viliamovej tety, ktorá mala dostať Sicílske kráľovstvo.

Viliamova vláda bola pre umenie na Sicílii mimoriadne plodná. Spomedzi diel, ktoré inicioval Viliam, si zaslúži zmienku katedrála v Monreale, stavaná od roku 1174 so súhlasom pápeža Lucia III., a opátstvo Santa Maria di Maniace, ktoré si veľmi želala kráľovná matka Margaréta. Za jeho vlády bola dokončená aj veľkolepá výstavba Zisy, ktorú začal jeho predchodca Viliam I. Významné stavebné zásahy sa uskutočnili aj na katedrále v Palerme.

Tancred a koniec sicílskej dynastie Hautevilleovcov

Tancred, ktorý bol vo vyhnanstve v Byzancii za sprisahanie proti kráľovi Viliamovi Zlému, sa vrátil na Sicíliu až v roku 1166 po nástupe Viliama II. Keď Viliam Dobrý zomrel (1189), keďže nemal priamych potomkov, vznikol problém nástupníctva. Po jeho smrti bez priamych potomkov Viliam II. vymenoval za dediča svoju tetu Konstanciu z Altavilly a zaviazal rytierov, aby jej prisahali vernosť. Časť palermského dvora, ktorá tiež dúfala v pápežskú podporu, sympatizovala s Tancredom, hoci nelegitímnym, posledným mužským potomkom rodu Altavilla. Pápež Klement III., ktorý sa na Švábov nepozeral priaznivo, schválil Tancredovu korunováciu za sicílskeho kráľa v Palerme v novembri 1189.

Keď Henrich VI., manžel Konštancie Hautevillskej, nastúpil na trón po svojom otcovi Fridrichovi Barbarossovi (1191), okamžite sa rozhodol znovu dobyť Sicílske kráľovstvo s podporou flotily Pisánskej republiky, ktorá bola vždy verná cisárovi. Sicílskej flotile sa však podarilo poraziť pisánsku flotilu, zdecimovať Henrichovu armádu a zajať a uväzniť jeho tetu Konstanciu v Salerne. Za prepustenie cisárovnej žiadal Tancred od cisára dohodu o prímerí, ktorá však už nebola stanovená, pretože na ceste do Ríma bol konvoj napadnutý a cisárovná oslobodená.

V auguste 1192 oženil Tancred svojho syna Rogera s Irenou Angelovou (1180-1208), dcérou byzantského cisára Izáka II. Roger III. vymenovaný za nástupcu na trón zomrel v decembri 1193 vo veku 19 rokov a na jeho miesto bol vymenovaný Viliam III. Tancred zomrel vo februári 1194 vo veku 55 rokov na bližšie nešpecifikovanú chorobu, keď sa zúčastnil na ťažení na polostrove, aby prinútil svojich vazalov cisárskej viery k poslušnosti. Na trón tak nastúpil Viliam III., ktorý mal len deväť rokov a jeho matka Sibyla bola regentkou. V júli 1194 sa cisár Henrich VI. vydal na cestu na polostrovnú časť kráľovstva, aby ju dobyl (čo si nárokoval po svadbe s Konstanciou Hautevillskou), potom pokračoval na Sicíliu a so svojou armádou sa vylodil v Messine, ktorá bola vydaná napospas meču. Výmenou za trón ponúkli Viliamovi a jeho matke hrabstvo Lecce, ale o niekoľko dní neskôr (28. decembra) Henrich obvinil Sibylu zo sprisahania a dal ju, jej syna, dcéry a všetkých im verných šľachticov zatknúť. Viliam III. bol deportovaný do Nemecka, kde žil v polováre až do svojej smrti v roku 1198 vo veku 13 rokov.

Králi sicílskej dynastie Altavillovcov

Henry I

Po dobytí trónu a podmanení Sicílie s podporou janovskej a pisánskej flotily a silou zbraní bol Henrich VI. 25. decembra 1194 korunovaný za sicílskeho kráľa pod menom Henrich I. Sicílsky. Deň po korunovácii porodila jeho manželka Konstancia z Altavilly v Jesi dlho očakávaného dediča Fridricha II., ktorý dostal meno Fridrich Roger na počesť svojich dvoch slávnych dedov „Fridricha Barbarossu z Hohenstaufenu“ a „Rogera II. z Altavilly“. Napriek tomu, že Henrich VI. ľahko dobyl Sicílske kráľovstvo, používal kruté krutosti, dokonca strýka Viliama III., grófa Richarda z Acery, veterána križiackej výpravy, uväznil.

Cisárovná Konstancia, rozpoltená medzi úlohou manželky obávanej a nenávidenej osobnosti a úlohou potomka rodiny, ktorú sicílsky ľud miloval, si vypestovala nenávisť voči Nemcom. Henrich si uvedomoval, že jeho moci, akokoľvek obrovskej, chýba jednota, a narodenie následníka považoval za vhodnú príležitosť na realizáciu organického projektu. V roku 1196 cisár nariadil krutú popravu Richarda z Acery, po ktorej sa domnieval, že odhalil ďalšie sprisahanie proti nemu, a podozrieval z toho aj pápeža Celestína III. Henrich si zahral a nariadil krvavé represie a masové popravy, pričom atmosféra teroru, ktorá zachvátila Sicíliu, sa zmiernila až po cisárovej náhlej smrti. V noci z 28. na 29. septembra 1197 zomrel na vzplanutie črevnej infekcie, pravdepodobne v dôsledku otravy svojej manželky, ktorá ho prežila o niečo viac ako rok.

Frederick II

Keď Henrich VI. predčasne zomrel v roku 1197 v Messine, jeho nástupcom sa stal ešte malý Fridrich II. (jeho matka Konstancia vládla namiesto neho ako regentka až do smrti poslednej sicílskej kráľovnej Altavilly v roku 1198.

Potom, 18. mája 1198, keď mal Fridrich II. iba štyri roky, bol korunovaný za sicílskeho kráľa a zverený pod poručníctvo pápeža Inocenta III. Pápežovi išlo najmä o to, aby sa zachovala oddelenosť ríše a Sicílskeho kráľovstva, preto mladého kráľa zveril regentskej rade, ktorá uznala nástupníctvo na sicílsky trón, zatiaľ čo v Nemecku podporoval Ota IV. brunšvického, kandidáta na guelfa, ktorý bol protikandidátom Filipa Švábskeho, Fridrichovho strýka. V rokoch 1201 až 1206 sa Fridrichovi pod poručníctvom Markovalda a potom Guglielma di Capparone dostalo kráľovského vzdelania, hoci niektorí autori tvrdia, že ho vychovávali chudobnejší samoukovia z Palerma.

V roku 1208, vo veku 14 rokov, sa Fridrich II. vymanil spod pápežskej kurately a priamo prevzal moc v Sicílskom kráľovstve. V tom istom roku bol Filip Švábsky zavraždený a Ota dostal cisársku korunu, ale keď nedodržal dohody, ktoré predtým uzavrel s pápežom, ten začal podporovať nástupnícke práva mladého Fridricha, ktorý bol v roku 1212 zvolený za nemeckého a rímskeho kráľa. Keďže si bol vedomý svojej politickej slabosti, Fridrich súhlasil s obmedzením zasahovania koruny do záležitostí sicílskej cirkvi a udelil rozsiahlu autonómiu veľmožom ríše (Zlatá bula z Egeru, 1213). Po porážke Ota pri Bouvine bol Fridrich korunovaný za nemeckého kráľa v palatínskej kaplnke v Aachene. Fridrich II. ako podmienku nástupu na trón sľúbil Inocentovi, že nezlúči ríšu a Sicílske kráľovstvo do jedného štátneho celku. Fridrich nedal najavo, že by sa vzdal Sicílskeho kráľovstva, hoci mal pevný úmysel udržať obe koruny oddelené.

Preto sa rozhodol prenechať Nemecké kráľovstvo svojmu synovi Henrichovi, pričom si ponechal najvyššiu moc ako cisár. Keďže pochádzal zo sicílskej matky a vzdelanie získal na Sicílii, je pravdepodobné, že sa cítil viac Sicílčanom ako Nemcom, ale predovšetkým si bol dobre vedomý potenciálu svojho kráľovstva. Nový pápež na Fridricha okamžite vyvíjal nátlak, aby splnil svoj sľub a zvolal križiacku výpravu.Pápež sa domnieval, že jediný spôsob, ako Fridricha zaviazať, je vymenovať ho za cisára, a 22. novembra 1220 pápež Honorius III. korunoval Švába za cisára v chráme svätého Petra v Ríme. Obchádzal neustále žiadosti pápeža Honória III., aby podnikol križiacku výpravu, bol exkomunikovaný za odkladanie odchodu do Svätej zeme (1227), Fridrich dodržal svoj križiacky sľub, dosiahol odstúpenie Jeruzalema od egyptského sultána a v roku 1229 bol korunovaný za jeruzalemského kráľa. Tento pozitívny výsledok pasáže, ktorú viedol, však zatienila krížová výprava, ktorú proti nemu pápež obrátil práve pre uzavretie dohody s „neveriacim“. Keď sa musel narýchlo vrátiť do Talianska, aby sa postavil proti pápežskému vojsku, uzavrel dohodu (mier v Ceprane, 1230), ktorou sa vzdal práva potvrdzovať biskupské menovania na Sicílii výmenou za zrušenie exkomunikácie. Medzitým sa mestá Lombardskej ligy zapojili do diatrionu medzi pápežom a cisárom a obnovili sa odveké rozpory medzi guelfmi a ghibellínmi.

Panovník využil obdobie mieru a venoval sa vnútorným záležitostiam svojho panstva. V roku 1220 viedol intenzívnu zákonodarnú činnosť v Capue a Catanii, v roku 1221 v Messine, v roku 1224 v Melfi, v roku 1227 v Syrakúzach a v roku 1229 v San Germano, pričom centralizoval moc vo vlastných rukách a odobral ju feudálom, ktorí si ju predtým uzurpovali. V auguste 1231 vydal Fridrich II. na hrade Melfi s pomocou svojho dôverného notára Piera della Vigna Constitutiones Augustales (známe aj ako Melfské konštitúcie alebo Liber Augustalis), legislatívny kódex Sicílskeho kráľovstva založený na rímskom a normanskom práve, ktorý sa považuje za jedno z najväčších diel v dejinách práva. Mala dať vzniknúť centralizovanému, byrokratickému a tendenčne nivelizačnému štátu s prvkami, ktoré historici považujú za „moderné“… O dva roky neskôr sprísnil proticirkevnú legislatívu tým, že kacírstvo prirovnal k zločinom lese majestát.

Založením Neapolskej univerzity sa tiež usiloval o vytvorenie triedy vzdelaných úradníkov, ktorí by sa mohli starať o verejné záležitosti. Podporoval aj salernskú lekársku školu, prvú a najvýznamnejšiu lekársku inštitúciu v Európe v stredoveku. Palermo a jeho dvor sa stali centrom ríše a vďaka patronátu kráľa (pre jeho kultúru definovaného ako Stupor mundi) sa stalo dôležitým kultúrnym centrom, miestom stretnutia gréckych, arabských a židovských tradícií. Práve tu sa zrodila sicílska básnická škola, ktorá prvýkrát použila literárnu formu románskeho jazyka, sicílčiny, čím predbehla toskánsku školu najmenej o sto rokov. Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov sicílskej školy bol Jacopo da Lentini, vynálezca sonetu. Mnohí historici – ako píše Santi Correnti – videli vo Federicovi politickú anticipáciu „postavy renesančného kniežaťa“ alebo „nacionalizmu Risorgimenta“.

Vo vojenskej oblasti sa panovník postaral o zriadenie niekoľkých kráľovských komnát (tovární a skladov zbraní) v hlavných pevnostiach kráľovstva: v Ariane, Canose, Lucere, Melfi, Messine a v samotnom Palerme. Jeho vláda sa v skutočnosti vyznačovala bojmi proti pápežstvu a talianskym komunám, v ktorých vyhrával víťazstvá alebo ustupoval kompromisom. Treba pripomenúť významné víťazstvo, ktoré Fridrich dosiahol v novembri 1237 nad Lombardskou ligou pri Cortenuove, čím získal Carroccio, ktoré poslal ako tribút pápežovi. Nasledujúci rok sa jeho syn Enzo (alebo Enzio) oženil s Adelasiou z Torresu, vdovou po Ubaldovi Viscontim, sudcovi Torresu a Gallury, a Fridrich ho vymenoval za sardínskeho kráľa. Sardínia bola prisľúbená pápežovi, ktorý Fridricha počas Veľkého týždňa okamžite exkomunikoval. Aby zabránil koncilu slávnostne potvrdiť jeho exkomunikáciu, zablokoval pozemné cesty do Ríma a dal zajať dvoch kardinálov a mnohých prelátov. Cisárske vojská dosiahli brány Ríma, ale 22. augusta 1241 zomrel starý pápež Gregor IX. a Fridrich diplomaticky vyhlásil, že bojuje proti pápežovi, ale nie proti cirkvi (stále bol pod exkomunikáciou), a stiahol sa na Sicíliu. Pápež Inocent IV. rozhodol, že podriadenie Lombardie cisárstvu nemožno akceptovať, a zvolal koncil, ktorý nielenže potvrdil Fridrichovu exkomunikáciu, ale dokonca ho zosadil, pričom vyzval Fridrichových nepriateľov v Nemecku, aby vymenovali iného cisára. V roku 1250 sa Fridrich počas pobytu v Apúlii stal obeťou vážneho ochorenia brucha, pravdepodobne v dôsledku zanedbanej choroby; podľa Guida Bonattiho bol otrávený. Po jeho smrti nasledovali boje o nástupníctvo na trón.

Manfred, posledný kráľ švábskej dynastie

Fridrich II. vo svojom testamente ustanovil svojho druhorodeného syna Konráda IV. za univerzálneho dediča a nástupcu na cisárskom tróne, na sicílskom a jeruzalemskom tróne a Manfredovi zanechal Tarantské kniežatstvo s ďalšími menšími lénami a tiež poručníctvo Sicílskeho kráľovstva. V októbri 1251 sa Konrád presunul na polostrov, kde sa stretol s cisárskymi vikármi, a v januári 1252 sa vylodil v Siponte a spolu s Manfrédom pokračoval v pacifikácii kráľovstva. V roku 1253 dostali pod kontrolu vzbúrenecké grófstva Caserta a Acerra, dobyli Capuu a v októbri Neapol. 21. mája Konrád zomrel na maláriu a svojho syna Korradína zanechal pod ochranou pápeža. Pápežstvo, ktorému sa stále nepáčilo zriadenie cisárskeho rodu Švábov, prisľúbilo kráľovstvo Edmundovi Hrbáčovi pod podmienkou, že ho obsadí vlastným vojskom. Manfréd však vďaka skvelým diplomatickým schopnostiam, ktoré zdedil po svojom otcovi, uzavrel s pápežom dohodu, podľa ktorej sa pápežská okupácia skončila jednoduchou výhradou práv Corradina a jeho vlastných práv. Manfréd sa pred pápežom necítil bezpečne, preto povolal obrovskú armádu do vojny proti pápežskej armáde, ktorú porazil pri Foggii. V roku 1257 sa vojna vyvíjala pre Švábov priaznivo, Manfred porazil pápežské vojsko a skrotil vnútorné povstania.

Keď sa v roku 1258 rozšírila zvesť o Corradinovej smrti, ktorú pravdepodobne spôsobil sám Manfredi, preláti a baróni kráľovstva pozvali Manfrediho na trón a 10. augusta bol korunovaný v katedrále v Palerme. Túto voľbu neuznal pápež Alexander IV., ktorý preto Manfréda považoval za uzurpátora. V rokoch 1258 až 1260 sa moc Manfréda, ktorý sa stal vodcom ghibellinskej frakcie, rozšírila po celom polostrove a jeho moc sa zvýšila aj sobášom jeho dcéry Konštancie s Petrom III. Aragónskym (1262). Manfréda však exkomunikovali a v roku 1263 francúzsky pápež Urban IV. ponúkol korunu Karolovi I. z Anjou, bratovi francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. Ten podporil vojenskú výpravu s cieľom dobyť kráľovstvo. Manfred bol porazený v rozhodujúcej bitke pri Benevente 26. februára 1266. Sicílske a saracénske milície spolu s Nemcami urputne bránili svojho kráľa, zatiaľ čo talianske opustili Manfréda, ktorý zomrel v boji so zúfalou udatnosťou.

Králi švábskej dynastie na Sicílii (Hohenstaufen)

Karol po dobytí kráľovstva už nezvolával sicílsky parlament, odstránil veľkú časť šľachty podozrievanej z vernosti predchádzajúcej dynastii a jej predstaviteľov nahradil dôveryhodnejšími drobnými feudálmi, ktorí s ním do kráľovstva prišli z Francúzska. Preto si vybral cudzích štátnych úradníkov, s výnimkou vyberačov daní, a obchod, ktorý so Švábmi viedli sicílski, apúlski a neapolskí kupci, čoskoro prešiel do rúk toskánskych obchodníkov a bankárov. Panovník svojím vládnutím prispieval k zbedačovaniu roľníkov a k nadvláde feudálov na vidieku. Títo, zvyknutí na akúsi šľachtickú anarchiu odvodenú od feudálnej tradície, na ktorú boli zvyknutí, sa nevedeli prispôsobiť byrokraticko-administratívnym zvyklostiam normansko-švábskej éry, ktoré sa používali na juhu. Nie je náhoda, že práve počas vlády Karola I. sa s príchodom jeho barónov presadila nelojálnosť voči trónu, násilie a svojvôľa typické pre južanskú aristokraciu. Táto situácia čoskoro viedla podráždenú šľachtu k hľadaniu osloboditeľa, ktorý sa čoskoro našiel v osobe Konráda Švábskeho, syna Konráda IV., Manfredovho vnuka a posledného potomka dynastie Hohenstaufenovcov. V roku 1268 sa Corradino pokúsil získať korunu späť, ale bol porazený v bitke pri Tagliacozze a nakoniec sťatý na neapolskom námestí. Pochovaný je v kostole Carmine v Neapole a jeho mladý vek a smrť zachovávajú jeho pamiatku. Po Corradinovej smrti dal Karol prednosť pobytu v Neapole, ktorý sa stal hlavným centrom Terra di Lavoro a hlavným mestom po sicílskych nešporoch v roku 1282.

Karol pokračoval v politike svojich predchodcov: aj on sa usiloval o ovládnutie celého Talianska a o hegemóniu v Stredomorí. Spočiatku sa práve v snahe dosiahnuť tento hegemónsky sen pripojil k poslednej križiackej výprave, ktorú zorganizoval jeho brat Ľudovít IX. Po neúspešnej výprave do severnej Afriky sa kráľ snažil vybudovať pevnú sieť zahraničnopolitických spojenectiev s pápežstvom (v Ríme získal titul senátora), s guelfskou Florenciou, ktorej bankári mu poskytli privilegovanú úverovú linku, a s Benátkami. S lagúnovým mestom sa dohodol na rozdelení Jadranského mora a Balkánu: v rámci toho sa rodinnými zväzkami spojil s Uhorským kráľovstvom a nechal svojho syna Karola II. oženiť s dcérou Štefana V. Karol sa tiež uchádzal o cisárstvo a robil si nároky na hierosolymitánsky trón.

Napriek tomu, že bol uznaný za vodcu guelfskej strany, pápežstvo sa na Karolovo podnikanie pozeralo s nevôľou. Dokonca sa zdá, že Rím sa za pontifikátov Gregora X. a Mikuláša III. priblížil k pravoslávnej cirkvi, aby zabránil anjelom vystupovať ako obranca latinského kresťanstva. Aby to dosiahli, aktívne mu bránili v plánoch na znovudobytie Konštantínopolu. Na samotných guelfov sa pozeralo s podozrením, pretože sa previnili tým, že sa viac usilovali získať moc vo svojich mestách a zaviesť tam Karlovo panstvo, ako brániť slobodu rímskej cirkvi. Po nástupe Martina IV. na pápežský stolec, ktorý mu bol priaznivejší, mohol sicílsky kráľ pripraviť plán na dobytie Byzantskej ríše.

Sicílske nešpory

Tento projekt však zostal len na papieri, pretože 29. marca 1282 vypuklo na Sicílii povstanie známe ako Sicílske nešpory. Medzitým Sicílčania, ktorí čelili spojenectvu medzi pápežstvom a Anjelmi, ponúkli korunu Sicílie Petrovi III. z Aragónska, čím sa povstanie zmenilo na politický konflikt medzi Sicílčanmi a Aragóncami na jednej strane a Anjelmi, pápežstvom, Francúzskym kráľovstvom a rôznymi guelfskými frakciami na strane druhej.

Príčiny sicílskeho povstania spočívali v silnej nespokojnosti s Anjelmi. Príčinou bolo jednak rozhodnutie presunúť hlavné mesto kráľovstva do Neapola, jednak nepopularita novej vlády, ktorá krajinu privádzala do biedy. Situácia sa podľa historickej rekonštrukcie odohrala, keď francúzsky vojak Drouet zneuctil istú Sicílčanku. Toto gesto, za ktoré sa jej manžel okamžite pomstil a zabil Droueta, vyvolalo povstanie, ktoré sa z Palerma okamžite rozšírilo po celej Sicílii.

Hovorí sa, že Sicílčania, aby odhalili Francúzov v prestrojení medzi obyčajnými ľuďmi, sa uchyľovali k šibalstvu a ukazovali im cícer (tých, ktorých prezradila ich francúzska výslovnosť (sciscirì), okamžite zabili. Podľa tradície boli nešpory organizované vo veľkej tajnosti poprednými členmi sicílskej šľachty, ako boli Giovanni da Procida, Alaimo di Lentini, Gualtiero di Caltagirone a Palmiero Abate. Sicílčania prisahali vernosť katolíckej cirkvi a odmietli ďalšie podriadenie sa cudziemu kráľovi, pričom sa vyhlásili za konfederáciu slobodných obcí (Communitas Siciliae). Úspech communitas Siciliae závisel v podstate od súhlasu cirkvi, muselo byť dobre známe, že pápež mal staré a dobre zavedené politické vzťahy s Francúzskym kráľovstvom (sám bol Francúz) a s Karolom z Anjou.

Králi sicílskej dynastie Angevinov

Karol I. (1266-1282)

Vojny večerníčkov

Keďže sa udalosti zrýchlili, Sicílčania požiadali o pomoc Petra III. aragónskeho. Ten sa ako manžel Konštancie II. sicílskej, Manfredovej dcéry, považoval za držiteľa sicílskej koruny, 30. augusta 1282 pricestoval na ostrov a v septembri sa opásal kráľovskou korunou s menom Peter I. sicílsky, zanechal svoju manželku Konštanciu II. ako regentku a vrátil sa do Aragónska.

Toto zapojenie rozšírilo konflikt: pápež Martin IV. a francúzsky kráľ Filip III. sa postavili na stranu Angevinov. Proti Petrovi vyhlásil pápež Martin križiacku výpravu, na ktorej čele stál synovec Karola I., francúzsky kráľ Filip III. Smelý. Smrť hlavných protagonistov v roku 1285 (Martina IV., Petra III., Filipa III. a Karola I.) však spôsobila, že vojna sa stala nekonečnou a dlhotrvajúcou. Prvý pokus o urovnanie konfliktu sa uskutočnil v roku 1295 v Anagni pod záštitou Svätej stolice: nový kráľ Jakub I., ktorý mal záujem obnoviť vzťahy s pápežom, sa zaviazal Karolovi II. z Anjou, že mu po svojej smrti postúpi Sicíliu. Sicílčania sa však v predtuche návratu pod nenávideného Anjouovcov vzbúrili a ponúkli korunu ostrova Jakubovmu bratovi Fridrichovi, ktorý bol na príkaz sicílskeho parlamentu a Voluntas Siculorum korunovaný za sicílskeho kráľa v palermskej katedrále s menom Fridrich III.

Prvá fáza konfliktu sa skončila v roku 1302 mierom v Caltabellotte, ktorý stanovil rozdelenie kráľovstva na dve časti: Regnum Siciliae citra Pharum (Neapolské kráľovstvo) a Regnum Siciliae ultra Pharum (na krátky čas známe aj ako Trinakrálske kráľovstvo) s podmienkou, že Fridrich III. bude naďalej vládnuť s titulom trinakrálskeho kráľa a po jeho smrti sa koruna vráti Angevinom. Ten si však v roku 1313 nárokoval titul kráľa pre svojho syna Petra a zmenil ho na „kráľa Sicílie“, čím vznikla absurdná situácia, že existovali dve sicílske kráľovstvá a dvaja sicílski králi, čo vyvolalo nevyhnutnú anjelskú reakciu a obnovenie vojny, ktorá sa ťahala až do 20. augusta 1372, keď ju po deväťdesiatich rokoch ukončila Avignonská zmluva podpísaná Johankou z Anjou a Fridrichom IV. zo Sicílie so súhlasom pápeža Gregora XI.

Kráľovstvo Trinakria

V roku 1285 po smrti Petra I. nastúpil na sicílsky trón jeho druhý syn Jakub Spravodlivý ako Jakub I., zatiaľ čo Alfonz III. ho ako najstarší syn vystriedal na aragónskom a valencijskom tróne a v Katalánsku. V roku 1291, po náhlej smrti Alfonza III., nastúpil na aragónsky trón jeho nástupca Jakub, ktorý prenechal poručníctvo na Sicílii svojmu bratovi Fridrichovi, ktorý sa okamžite prejavil veľmi pozorne voči požiadavkám Sicílčanov. 12. júna 1295 sa Jakub I. a Karol II. z Anjou snažili nájsť východisko z konfliktu vo Vesperi zmluvou z Anagni, ktorá odovzdávala Sicíliu pápežovi, ktorý ju mal na oplátku odovzdať Anjouovcom výmenou za kráľovstvá Sardínia a Korzika. Sicílčania sa cítili zradení a opustení a v tejto súvislosti sicílsky parlament, ktorý sa zišiel na hrade Ursino v Katánii, zvolil Fridricha za kráľa Sicílie a zriekol sa Jakuba. 15. januára 1296 parlament uznal Fridricha III. za sicílskeho kráľa.

Oficiálna korunovácia sa konala 25. marca 1296 v palermskej katedrále. Fridrich obnovil vojnu o Večernicu, potom Bonifác VIII. začiatkom roku 1297 povolal Jakuba II. aj Karola II. z Anjou do Ríma a vyzval ich, aby podľa zmluvy z Anagni znovu dobyli Sicíliu. Fridrichovi III. sa podarilo odolať ofenzívam mnohých európskych krajín: Francúzskeho kráľovstva, pápežstva, Neapolského anjelského kráľovstva, talianskych guelfských miest a Aragónskeho kráľovstva, a v roku 1302 bol mierom v Caltabellotte uznaný za trináckeho kráľa.

V roku 1313 sa obnovila vojna medzi Anjelmi a Sicíliou; nasledujúci rok sicílsky parlament, nerešpektujúc dohodu podpísanú mierom v Caltabellotte, potvrdil Fridrichovi titul kráľa Sicílie a nie už Trinakrie a uznal jeho syna Petra za dediča kráľovstva. V roku 1321 dal Fridrich korunovať svojho syna Petra za spoluvládcu a svojho nástupcu, čo vyvolalo hnev pápeža Jána XXII., ktorý na Sicíliu uvalil interdikt a zrušil ho až v roku 1334. Po Fridrichovi nastúpil v roku 1337 jeho syn Peter II. Jeho krátka vláda sa vyznačovala silnými protikladmi medzi korunou a šľachtou. Dňa 15. augusta 1342 ho vystriedal jeho najstarší syn Ludovico pod poručníctvom svojej matky Alžbety Korutánskej a jeho strýko Giovanni, ktorý sa stal regentom, čo viedlo k veľkej politickej nestabilite a hospodárskej kríze na ostrove. Ľudovít zomrel na mor v roku 1355 vo veku iba 17 rokov. Fridrich IV. nastúpil na trón po svojom bratovi Ľudovítovi pod poručníctvom svojej sestry Eufémie, ktorá bola vymenovaná za regentku. Fridrich IV. sa zapísal do dejín predovšetkým tým, že po dobrých deväťdesiatich rokoch vzájomných vojen definitívne ukončil spor s Angevini, vládcami Neapola, Avignonskou zmluvou z roku 1372. Neapolská kráľovná Johana I. sa vzdala svojich formálnych práv na Sicíliu prijatím fait accompli, odteraz sa južný kontinent bude oficiálne nazývať Neapolské kráľovstvo. Po smrti Fridricha IV., keď mal tridsaťšesť rokov, zdedila korunu Sicílskeho kráľovstva jeho dcéra Mária Sicílska pod poručníctvom Artalea I. Alagona; to bolo posúdené ako nezákonné, pretože Fridrich III. zakázal nástupníctvo po ženskej línii.

V roku 1392 sa vydala za Martina Mladšieho, ktorého Sicílčania považovali za uzurpátora, keďže ich zväzok bol výsledkom Máriinho únosu Viliamom Raymondom III. Moncadom s tajným súhlasom Petra IV. z Aragónu. Máriinou smrťou v roku 1401 vymrela aragónsko-sicílska dynastia. V tom istom roku Martin I. odmietol Avignonskú zmluvu a vládol Sicílii sám, pričom sa už nepovažoval za vazala neapolských kráľov. 21. mája 1402 sa v Catanii druhýkrát oženil s Biankou z Evreux, ktorá sa stala kráľovnou-konzorkou Trinakrie. Po smrti Martina I. sa jeho otec Martin I. Aragónsky stal kráľom Sicílie pod menom Martin II. Pre nedostatok dedičov spôsobila táto nástupnícka línia koniec nezávislosti Sicílskeho kráľovstva. Sídlom kráľovstva bola na krátky čas Katánia. Po smrti Martina II. (1410) nastalo obdobie neistoty známe ako interregnum, ktoré trvalo dva roky.

Únia s aragónskou korunou a miestokráľovstvo

Kompromisom z Caspe v roku 1412 Kortesy rozhodli, že Ferdinand el de Antequera, infant z kastílskeho rodu Trastámara, ktorý bol vyhlásený za kráľa 28. júna 1412, bude panovníkom aragónskej koruny a kráľom Sicílie. Blanku z Evreux vymenoval kráľ Ferdinand I. Aragónsky za kráľovnú s titulom vikárky ostrovného kráľovstva. Na krátky čas Sicílčania dúfali, že sa vrátia k vlastnému dvoru, keďže Martin I. sa oženil s Biancou, a tak sa niektorí sicílski šľachtici pokúsili ponúknuť Niccolò Peraltu za manžela kráľovnej. V roku 1416 sa Bianca stala navarrskou kráľovnou, čo malo za následok, že ostrov stratil nezávislosť ako kráľovstvo a stal sa vicekráľovstvom.

Keď 2. apríla 1416 zomrel Ferdinand I. a vládol Alfonz Veľkomožný, ten, keď videl, že Sicílčania chcú kvôli svojej túžbe po nezávislosti zvoliť za kráľa Sicílie jeho brata Jána, guvernéra v mene svojho otca, povolal ho späť na dvor a poslal ho do Kastílie, aby pomohol svojmu druhému bratovi Henrichovi Trastamarovi.

Alfonz pripojil k aragónskej korune aj Neapolské kráľovstvo a zjednotil ho, aj keď len formálne, pod korunou rex Utriusque Siciliae, keďže pápežská investitúra a kráľovstvá sa teraz stali dvoma. V roku 1434 založil v Catanii najstaršiu univerzitu na Sicílii (Siciliae Studium Generale). Po svojej smrti Alfonz V. prenechal Neapolské kráľovstvo svojmu nemanželskému synovi Ferdinandovi, zatiaľ čo všetky ostatné tituly aragónskej koruny vrátane Sicílie pripadli jeho bratovi Jánovi. V roku 1458 bol Ján korunovaný za kráľa Sicílie na hrade Caltagirone a stal sa Jánom II., kráľom Aragónskej koruny, I. sicílskym.

Mnohí Sicílčania sa snažili presadiť na sicílsky trón syna Jána II., Karola z Viany, ale ten to odmietol a radšej si udržiaval dobré vzťahy s otcom. Ján neutralizoval všetky riziká vyhlásením trvalého pripojenia kráľovstva k aragónskej vláde a následne politikou rozsiahlych ústupkov privilegovaným vrstvám. V roku 1469 sa Jánovi podarilo oženiť svojho syna Ferdinanda Katolíka s Izabelou Katolíckou, dedičkou kastílskeho trónu. Po otcovej smrti 20. januára 1479 sa Ferdinand stal kráľom ako Ferdinand II. sicílsky. Po neúspešnom pokuse rozšíriť inkvizičný tribunál zo Španielska na Sicíliu v roku 1481 Ferdinand II. vytvoril v októbri 1487 inkvizičný tribunál a na Sicíliu poslal prvého zástupcu inkvizítora, mnícha Augustína La Pena, ktorého vymenovanie schválil pápež Inocent VIII. Na ostrove už pôsobili apoštolskí inkvizítori inkvizície Svätej stolice, aj keď menej prísnym spôsobom ako inkvizítori španielskej inkvizície. Dňa 18. júna 1492 vydal Ferdinand Katolícky edikt, podľa ktorého museli Židia do troch mesiacov pod trestom smrti navždy opustiť Sicíliu, čím sa zlikvidovala etnická, kultúrna, náboženská a jazyková identita, ktorá bola po stáročia súčasťou života ostrova. Ferdinand zomrel 25. januára 1516, aragónsku korunu zdedil jeho synovec Karol V. Habsburský, ktorý prijal titul španielskeho kráľa, a ako cisár Svätej ríše rímskej zdedil aj Sicílske kráľovstvo s titulom Karol II.

Králi aragónskej dynastie zo Sicílie alebo Trinacria (barcelonský rod)

Králi aragónskej a sicílskej koruny (Trastámara)

Od roku 1415 mala Sicília prvého vicekráľa, hoci to bolo len formálne, keďže ostrovné kráľovstvo bolo stále pod poručníctvom Blanky z Evreux, ktorá ostrov opustila nasledujúci rok. Bolo to obdobie veľkého úpadku, poznačené zlým vládnutím rôznych miestokráľov, ktorí sa striedali na stolci, mnohými ľudovými povstaniami, niekedy aj krvavými, ako napríklad v roku 1516 proti Ugovi Moncadovi, známemu ako „Kameň koncilu“.

Po smrti Ferdinanda Katolíckeho v roku 1516 zdedil jeho synovec Karol V. Habsburský sicílsky a aragónsky trón, čím sa v jeho rukách sústredilo celé Španielsko, a mohol si nárokovať titul španielskeho kráľa. V roku 1530 pridelil ostrov Malta ako léno rytierskemu rádu, čím ho navždy oddelil od sicílskych dejín.

V roku 1535 prišiel na Sicíliu z tuniskej výpravy proti barbarským korzárom. Zúčastnil sa na zasadnutí sicílskeho parlamentu, na ktorom zhrnul kľúčovú úlohu Sicílie vo vojne proti Osmanom. V hlavných centrách nariadil impozantné opevňovacie práce a v roku 1548 Ignác z Loyoly založil v Messine prvé jezuitské kolégium na svete, ktoré sa neskôr premenilo na Messanense Studium Generale, Messinskú univerzitu. Za vlády Filipa II. španielskeho, I. sicílskeho, nebezpečenstvo nájazdov ovplyvňovalo všetky aspekty správy, ospravedlňovalo vysoké dane a nákladné pozemné a vojnové posádky.

V hlavných mestách ostrova, od Palerma po Messinu, boli zriadené občianske senáty.

V roku 1583 došlo k novému administratívnemu členeniu: po údoliach bolo územie rozdelené na 42 Comarche (neskôr 44). Založil ho vicekráľ Marcantonio Colonna. Medzi hlavné funkcie Comarche patrila správa daní: štátne mesto, hlavné mesto každého z nich, bolo sídlom „secreto“, t. j. kráľovského úradníka, ktorý dohliadal na výber daní. Medzi funkcie tohto úradu patrilo aj sčítanie obyvateľstva v comarca: na základe sčítania sa v skutočnosti rozdeľovalo daňové zaťaženie na obyvateľov samotného okresu. Sicílska ústava z roku 1812 nahradila comarche 23 okresmi, ktoré boli od roku 1816 reorganizované na sedem provincií.

Ľudové povstania

Obdobie vlády Filipa IV. španielskeho, III. sicílskeho sa vyznačovalo všeobecnou hospodárskou krízou v Európe. Kríza dosiahla svoj vrchol, takže počet a intenzita vzbúr ľudu narastali, v roku 1647 to bolo Palermo, v roku 1674 Messina a potom Catania.

Vrcholom revolúcie bolo povstanie v Palerme. Protišpanielske povstanie, ktoré sa začalo v máji 1647, spočiatku viedol Nino La Pelosa, ale čoskoro ho zatkli, zatiaľ čo Giuseppemu D’Alesimu sa podarilo utiecť a dostať sa do Neapola, kde sa stal svedkom Masaniellovho povstania. V auguste nasledujúceho roku, ešte v Palerme, D’Alesi obnovil povstanie proti Španielom a najprv zorganizoval dvorné sprisahanie, ktoré však bolo odhalené vďaka prítomnosti dvoch špiónov. Ľud ho potom zvolil za generálneho kapitána, s týmto titulom zhromaždil svojich mužov, zaútočil na kráľovskú zbrojnicu a s týmito zbraňami sa vydal dobývať kráľovský palác, pričom sa mu najprv podarilo vyhnať miestokráľa a zhromaždil remeselníkov a šľachticov, aby prerokovali nový štatút kráľovstva pod kontrolou samotných Sicílčanov. Sicílska šľachta však nebola s týmto novým štatútom spokojná a zorganizovala nové nepokoje pod falošným obvinením, že chce Sicíliu prenechať nenávideným Francúzom. D’Alessi bol sťatý a jeho spolupracovníci boli zabití.

V roku 1674 vypuklo protišpanielske povstanie v Messine, ktoré podporoval francúzsky kráľ Ľudovít XIV. Príčinou bolo zrušenie historických privilégií, ktoré mesto požívalo, takže sa uchádzalo o úlohu hlavného mesta kráľovstva s Palermom, a niekoľko hladomorov a epidémií, ktoré zhoršili životné podmienky obyvateľov Messiny. Mesto sa stalo francúzskym protektorátom. V roku 1678, po podpísaní mieru v Nijmegene medzi Francúzskom a Španielskom, však Francúzi opustili mesto Messina, ktoré kruto dobyli Španieli.

Od španielskych Bourbonovcov po Habsburgovcov

Počas panovníckeho obdobia Karola III. Sicíliu spustošilo zemetrasenie vo Val di Noto v roku 1693, ktoré zrovnalo so zemou desiatky miest. Potreba rekonštrukcie priviedla na ostrov množstvo dizajnérov, umelcov a architektov, ktorí prispeli k zrodu sicílskeho baroka. V roku 1700 po Karolovej smrti nastúpil na trón Filip V. Bourbonský. Utrechtským mierom, ktorý ukončil vojnu o španielske dedičstvo, bola Sicília pridelená savojskému vojvodovi Viktorovi Amadeovi II.

Liparitánsky spor v roku 1711 vyvolal konflikt medzi sicílskou monarchiou a pápežstvom, ktorý trval mnoho rokov. Obdobie miestodržiteľstva v mene Španielska sa skončilo v roku 1713 v dôsledku vojny o španielske dedičstvo.

V roku 1713 Utrechtská zmluva uznala Savojské vojvodstvo za pripojené k Sicílskemu kráľovstvu; po vymretí mužskej vetvy Savojského rodu sa kráľovstvo vrátilo pod madridskú korunu. 24. decembra po honosnej ceremónii v palermskej katedrále prevzali vojvoda Viktor Amadeus II. a jeho manželka Anna Mária Orleánska kráľovskú korunu. S Viktorom Amadeom teda Savojský rod získal kráľovský titul. Po bitke pri Francaville v roku 1719 si Viktor Amadeus udržal zvrchovanosť nad Sicíliou až do roku 1720, keď prišiel návrh z Viedne, aby sa pripojil k už podpísanej Štvorspolkovej aliancii výmenou za titul sardínskeho kráľa. Haagskou zmluvou z roku 1720 sa Sicília vrátila pod habsburské panstvo, tentoraz pod Rakúsko.

Kráľovstvo a rovnomenný ostrov boli v dôsledku udalostí vojny štvorspolku spravované miestokráľmi v mene rakúskych Habsburgovcov od roku 1719 do roku 1734, keď boli v rámci zmlúv po vojne o poľské dedičstvo odstúpené španielskemu kráľovi Karolovi III.

Karol III.

V auguste 1734 Sicílske kráľovstvo, podobne ako predtým Neapolské kráľovstvo, napadli španielske vojská Karola Bourbonského, zakladateľa neapolskej dynastie Bourbonovcov. Vojská španielskeho infanta porazili Rakúšanov bez toho, aby narazili na silný odpor (s výnimkou Messiny, Syrakúz a Trapani, ktoré odolávali viac ako šesť mesiacov), čím sa Sicília vymanila spod rakúskej nadvlády, a 3. júla 1735 bol Karol v katedrále v Palerme korunovaný za sicílskeho kráľa.

Ústava novej bourbonskej monarchie formálne oslobodila Sicíliu od štatútu vicekráľovstva, ktoré sa vrátilo k nezávislému štátu, hoci v skutočnosti bolo v personálnej únii s Neapolským kráľovstvom. Korunovácia sa uskutočnila v čase, keď bola časť Sicílie ešte pod rakúskou kontrolou, pričom túto rýchlosť si vynútila potreba uznať nároky na sicílske a neapolské kráľovstvo, keďže Svätá stolica ich považovala za cirkevné léna.

Korunovácia na Sicílii viedla sicílsku šľachtu k presvedčeniu, že kráľ sa chce usadiť v Palerme namiesto Neapola, avšak po týždni Karol odišiel na kontinent a zriadil svoj dvor v Neapole, čo vyvolalo atmosféru sklamania, ktorá posilnila staré rozdelenie medzi Neapolom a Sicíliou. V Palerme zanechal vojvodu Montemara, veliteľa španielskeho expedičného zboru, ako vicekráľa.

Politika nového panovníka sa vyznačovala reformami: boli zamerané na modernizáciu správy a štátnej pokladnice a na podporu obchodu. Kráľ však uskutočňoval najmä zásahy zamerané na obmedzenie cirkevnej a barónskej moci. Baronstvo totiž získalo funkcie a právomoci patriace korune, ktoré chcel kráľ získať späť. Reformy na Sicílii získali určitý konsenzus, keď Karol vybral za vicekráľa ostrova princa Bartolomea Corsiniho, ktorého politika mala „ústavný“ charakter, čo bolo na tú dobu veľmi nezvyčajné, a umožnilo mu to pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi vládnymi smernicami a námietkami vládnucej triedy ostrova. Napriek tomu sa kráľovská reformná politika stretla s veľkým odporom šľachty a utrpela takú porážku, že panovník od nej musel upustiť a posledné roky jeho vlády boli paradoxne charakterizované úplne opačnou filozofiou vlády.

Ferdinand III

V roku 1759, po smrti svojho brata Ferdinanda, sa Karol stal španielskym kráľom, zatiaľ čo Sicílske a Neapolské kráľovstvo pripadlo jeho treťoradému synovi Ferdinandovi, ktorý mal len osem rokov. Regentská rada, ktorej bol zverený mladý Ferdinand III. zo Sicílie, obnovila starý reformný projekt, ktorý pokračoval aj po dosiahnutí plnoletosti panovníka. Podobne ako jeho otec, aj Ferdinand mal zložiť prísahu, že bude rešpektovať ústavy a výsady kráľovstva, ale nestalo sa tak, pretože bol ešte neplnoletý. Keď dosiahol plnoletosť, regent Bernardo Tanucci rozhodol, že kráľ nezloží prísahu, pretože bol proti baronskej moci na ostrove; to bolo príčinou konfliktu medzi vládnucou rodinou a sicílskou šľachtou. Osobitný význam mala rekvirácia a následný predaj bohatého pozemkového dedičstva zrušeného rehoľného rádu Spoločnosti Ježišovej. Približne 34 000 hektárov bolo vydražených a časť z nich bola odobratá barónom a vyhradená pre malých poľnohospodárov: viac ako tri tisícky z nich dostalo časť pôdy.

Táto sociálna politika zameraná na prerozdelenie pôdy chudobným roľníkom predstavovala prvý vážny pokus o reformu a kolonizáciu južných latifundií a bola najvýznamnejšou pozemkovou reformou, ktorá sa v Taliansku uskutočnila v 18. storočí. Proti novému reformnému plánu sa ostro postavili aj baróni. Reakciou koruny bolo vyradenie sicílskej šľachty z hlavnej úlohy riadenia krajiny a jej odsunutie do druhoradého postavenia. Potvrdila sa protibaronská orientácia, ktorá sa neskôr stala protisicílskou, čo viedlo k podpore politiky, v ktorej mal Neapol plnú nadvládu nad Palermom. To všetko neskôr ovplyvnilo úlohu „sicílskej strany“ v osude Kráľovstva oboch Sicílií. V roku 1774 sa novým vicekráľom Sicílie stal princ Marc’Antonio Colonna, ktorý bol adoptívnym Neapolčanom a prerušil tak zvyk, podľa ktorého sa vicekráľ vyberal z neapolských kruhov. Sicílski baróni a kráľovná Mária Karolína sa postavili proti markízovi Tanuccimu a k spokojnosti sicílskej šľachty sa Tanucci vzdal svojho postu. Mária Karolína ho nahradila markízom Beccadellim, ktorého politika nakoniec poškodila sicílsku barónku. V roku 1795 bol zatknutý, súdený a popravený sicílsky vlastenec Francesco Paolo Di Blasi, stúpenec republikánskych myšlienok a myšlienok nezávislosti a obhajca ľudských práv, ktorý bol obvinený zo sprisahania s cieľom založiť sicílsku republiku.

Nová ústava a koniec vlády

Po dobytí Neapolského kráľovstva Napoleonom (napoleonské vojny) bol Ferdinand III., ktorý si udržal kontrolu nad Sicíliou čiastočne vďaka podpore Anglicka, nútený opustiť hlavné mesto kontinentu a uchýliť sa v roku 1798 do Palerma. Po dohodách s Napoleonom v roku 1802 sa vrátil do Neapola, ale kvôli francúzskej invázii do Neapolského kráľovstva sa v roku 1805 vrátil do Palerma, a to v mimoriadne mrazivom počasí. Úloha, ktorú Briti zohrali vo vláde na ostrove, bola mimoriadne invazívna, ale prinajmenšom prispela k tomu, že v roku 1812 sicílsky parlament, ovplyvnený snahou o slobodu a moderný konštitucionalizmus, udelil novú sicílsku ústavu, ktorá definitívne oddelila Sicíliu od Neapola, ústavu inšpirovanú anglickým vzorom. Nová ústavná listina, ktorá sa podľa Actona Ferdinandovi nepáčila, sa nakoniec stala vynikajúcim nástrojom propagandy Bourbonovcov, zatiaľ čo mnohí šľachtici, ktorí za ňu hlasovali, ju odsúdili, keď si uvedomili, že im berie ich bývalú moc.

Po Napoleonovej porážke sa po Viedenskom kongrese takmer všetky staré hranice európskych štátov obnovili. Ferdinand získal späť kontinentálne kráľovstvo, ale stratil zvrchovanosť nad Maltou a v roku 1815 opustil Palermo. V decembri 1816 zjednotil dve kráľovstvá, Neskoršiu a Dolnú Sicíliu, do jedného štátu, Kráľovstva oboch Sicílií, čím približne obnovil hranice starobylého kráľovstva z roku 1282. Pod menom Ferdinand I. prijal bourbonský panovník titul kráľa Dvoch Sicílií. Upustenie od personálnej únie oboch kráľovstiev a ich zlúčenie do jedného štátneho celku, v ktorom Neapol od roku 1817 prevzal úlohu jediného hlavného mesta, viedlo k zrušeniu Sicílskeho kráľovstva, ústavy a strate centrálnych vládnych miest pre Palermo a faktickému zrušeniu sicílskeho parlamentu, čo vyvolalo nespokojnosť sicílskej verejnej mienky. Nicolò Palmieri napísal polemickú esej kráľovi Ferdinandovi I., v ktorej vyhlásil: „Od roku 1816 mala Sicília tú smolu, že bola vymazaná zo zoznamu národov a stratila všetky ústavy. Žiadame nezávislosť Sicílie a hlasy nie sú len Palerma, ale celej Sicílie a väčšina sicílskeho ľudu sa vyslovila za nezávislosť. Potlačenie kráľovstva viedlo k ľudovým povstaniam, pričom prvé z nich sa uskutočnili v roku 1820.

Králi neapolskej dynastie Bourbonovcov

Povstania v roku 1820

Formálne potlačenie kráľovstva, ktoré bolo podriadené Neapolu a zrušené Bourbonmi, vyvolalo protestné hnutie na celom ostrove a 15. júna 1820 povstali independentisti (do rúk povstalcov padlo približne 14 000 pušiek z palermského arzenálu) pod vedením Giuseppeho Alliata di Villafranca, ktorý bol vyhlásený za predsedu štátnej rady. V Palerme (18. – 23. júna) bola vytvorená vláda, ktorej predsedal knieža Paternò Castello, ktorý s podporou Britov obnovil sicílsku ústavu z roku 1812. 7. novembra 1820 kráľ Ferdinand vyslal armádu (približne 6 500 vojakov, ktorí sa pridali k rovnakému počtu vojakov posádky vo východnej časti Sicílie, ktorá sa nevzbúrila) pod vedením Florestana Pepeho (neskôr ho nahradil generál Pietro Colletta), ktorý v krvavých bojoch rýchlo dobyl Sicíliu a obnovil absolútnu monarchiu, pričom ostrov znovu podriadil Neapolu. Ďalšie povstania, tentoraz na východnej Sicílii, vypukli v roku 1837.

Revolúcia v roku 1848

12. januára 1848 sa v Palerme a potom na celej Sicílii začalo protiburbonské revolučné hnutie, ktoré viedli Rosolino Pilo a Giuseppe La Masa. Sicília bola vyhlásená za nezávislú, zatiaľ čo bourbonská armáda, ktorá čelila slabému odporu, sa z ostrova stiahla. Dňa 23. januára sa zišiel Generálny výbor, na čele ktorého stáli sicílski vlastenci Vincenzo Fardella di Torrearsa, Francesco Paolo Perez a Ruggero Settimo (predseda), Mariano Stabile (generálny tajomník) a Francesco Crispi, ktorý bol poverený osobitnou úlohou postaviť barikády. Dňa 25. marca bol po približne 30 rokoch obnovený sicílsky parlament, ktorému predsedal Vincenzo Fardella di Torrearsa, a bola ustanovená ústavná vláda. Dekrét, ktorý parlament schválil 13. apríla, vyhlásil pád bourbonskej monarchie.

10. júla 1848 bola vyhlásená nová ústava:

V parlamente bola politická orientácia v ostrom kontraste. Boli medzi nimi monarchisti a republikáni, ktorí túžili po nezávislom ostrove, federalisti po Taliansku rozdelenom do mnohých štátov a unitaristi, ale všetci túžili oslobodiť Sicíliu od Bourbonov. Sicílsky parlament 27. mája prijal za symbol ostrova Trinacriu, ktorá je umiestnená v strede talianskej trikolóry:

Michele Amari (vládny minister financií) údajne v roku 1851 napísal, že Domenico Scinà sa „s trpkým úsmevom“ pýtal mladých mužov v jeho okolí, či aj oni boli nakazení talianskou hystériou.

Znovuzrodenie Sicílskeho kráľovstva

10. júla 1848 Mariano Stabile v dolnej komore parlamentu vyhlásil, že Francúzsko a Anglicko uznajú nezávislosť Sicílie hneď po zvolení nového kráľa. 13. júla bolo vyhlásené Sicílske kráľovstvo. Nová vláda ponúkla korunu kráľovstva janovskému vojvodovi Albertovi Amedeovi Savojskému, mladšiemu bratovi budúceho talianskeho kráľa, pod menom Alberto Amedeo I. Sicílsky, ktorý ju však zapojený do prvej vojny za nezávislosť odmietol.

Koncom augusta začal expedičný zbor bourbonskej armády so 16 000 mužmi, ktorému velil Carlo Filangieri, obliehať Messinu. Počas dvoch mesiacov bojov v Messine sa uskutočnilo sedem samostatných veľkých fáz bombardovania mesta bourbonským delostrelectvom, ako aj prudké boje pechoty. Bombardovanie a požiare vyvolali protesty prítomných zahraničných diplomatov, konkrétne konzulov Belgicka, Dánska, Francúzska, Anglicka, Holandska, Ruska a Švajčiarska.

V prvých mesiacoch roku 1849 začala bourbonská armáda z Messiny znovu dobývať ostrov. 7. apríla po urputných bojoch bola Catania znovu dobytá a 14. mája 1849 Filangieri získal späť Palermo, zatiaľ čo sicílski vodcovia odišli do exilu. Posledný nezávislý štát Sicília tak trval 17 mesiacov.

Zdroje

 1. Regno di Sicilia
 2. Sicílske kráľovstvo
 3. ^ Massimo Costa, Storia istituzionale e politica della Sicilia. Un compendio. Amazon. 2019. ISBN 9781091175242
 4. ^ a b Denis Mack Smith, 2: La conquista normanna, in Storia della Sicilia medievale e moderna, traduzione di Lucia Biocca Marghieri, Lecce, Laterza Editori, 2013, pp. 26, 31, ISBN 978-88-420-2147-6.
 5. ^ Il greco era lingua liturgica nonché una lingua franca nella comunicazione con l’Oriente europeo e il Vicino Oriente.
 6. ^ Vanno intese come lingue usate in atti amministrativi e documenti ufficiali dei quali si ha testimonianza.
 7. ^ Joseph M. Brincat, Malta: una storia linguistica, Le mani, 2003, p. 107, ISBN 9788880122746.
 8. ^ a b Mallette 2011, p. 5.
 9. ^ Mallette 2011, p. 2,4,5.
 10. 1 2 Тринакрия — древнегреческое название острова Сицилия.
 11. Там же. — С. 73.
 12. Там же. — С. 243.
 13. Там же. — С. 383-384.
 14. ^ N. Zeldes (2003). The former Jews of this kingdom: Sicilian converts after the Expulsion, 1492-1516. BRILL. pp. 5, 69, 296–97. ISBN 90-04-12898-0.
 15. ^ a b c d Houben, Hubert (2002). Roger II of Sicily: A Ruler between East and West. Cambridge University Press. pp. 7, 148. ISBN 0-521-65573-0.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.