Menelaos (mytológia)

Delice Bette | 8 mája, 2023

Zhrnutie

Menelaos (v starogréčtine Μενέλαος

Mládež

Menelaos je synom Atrea a Eropy, jeho prvej manželky, ktorú zavraždil po jej milostnom pomere s Atreovým bratom Thyestom. Menelaos vyrastá so svojím bratom Agamemnonom, ich sestrou Anaxíbiou a Aegistom, ktorý sa vydáva za ich nevlastného brata. Aegisthos je v skutočnosti synom Thyesta, ktorý znásilnil Pelopiu, svoju vlastnú dcéru.

Sedem rokov po Aegistovom narodení sa Agamemnón a Menelaos na príkaz Atrea vyberú do Delf, aby našli svojho strýka Thyesta. Thyesta náhodou chytia a odvedú späť do Mykén. Aegistus po Thyestovom návrate Atrea zavraždí a Thyestes sa zmocní mykénskeho trónu, čím donúti Agamemnóna a Menelaa odísť do vyhnanstva: postupne sú zverení kráľovi Sicínie Polyfidovi, ktorý ich zverí Oeneovi Aetolskému. Ako dospelí sa vrátia do svojej vlasti, zvrhnú Thyesta a prinútia ho k vyhnanstvu – uteká na Kýthéru. Obaja bratia si vezmú za manželky dcéry spartského kráľa Tyndarea: Agamemnón si vezme Klytemnestru po tom, čo zabije jej prvého manžela (Tantala, Týstovho syna) a jej novorodeného syna. Menelaos sa po súťaži ožení s Helenou.

Manžel Heleny a kráľ Sparty

Helena bola dcérou Lédy a Dia; jej domnelým otcom bol Lédin manžel Tyndarus, spartský kráľ. Keď bola Helena dosť stará na to, aby sa vydala, bola taká krásna, že sa o jej ruku uchádzali všetci náčelníci Grécka; Apollodór napočítal 31 nápadníkov. Pred týmto davom sa Tyndare obával, že ak si vyberie jedného z nich, ostatní sa vzbúria. Odysseus mu však sľúbil, že pod podmienkou, že mu pomôže získať Penelopinu ruku za ženu, mu poskytne prostriedky na odvrátenie prípadných nepokojov. Tyndare súhlasil a Odyseus navrhol, aby všetci nápadníci zložili prísahu, a to že budú brániť vybraného manžela, ak by sa mu kvôli manželstvu stala nejaká krivda od iného. Tyndare teda prinútil nápadníkov zložiť prísahu; za manžela Heleny vybral Menelaa a od Ikaria získal pre Odysea ruku Penelopy. Keď boli Tyndarovi dvaja synovia, Kastor a Pollux, zbožštení, Tyndare priviedol Menelaa do Sparty a dal mu trón Sparty. Hesiódos hovorí, že Menelaos bol vybraný pre svoje bohatstvo.

Zo zväzku Heleny a Menelaa pochádzala Hermiona a Nikostratos. Menelaos mal však aj ďalšie deti: Megapenthes so svojou otrokyňou Piéris a Xenodamos s nymfou Knossiou.

Podvedený manžel

Paris, ktorému Afrodita sľúbila Helenu, odpláva do Grécka, kde ho v Sparte dobre prijme Menelaos a on prvýkrát uvidí Helenu. O deväť dní neskôr musí Menelaos odísť na Krétu, aby sa zúčastnil na pohrebe svojho starého otca Catrea. Prikáže Helene, aby urobila všetko, čo je v jej silách, aby sa zapáčila ich trójskemu hosťovi… Afrodita ešte v ten večer opäť spojí oboch milencov, ktorí na druhý deň utečú a ukradnú väčšinu Menelaovho majetku. Iris prichádza informovať Menelaa o jeho nešťastí. Odchádza sa porozprávať so svojím bratom Agamemnonom a múdrym Nestorom a títo traja sa rozhodnú zhromaždiť všetkých achájskych náčelníkov, pripomenúť im prísahu Tyndare a podniknúť rozsiahlu vojenskú výpravu proti Tróji. Menelaos sa vydá na cestu k spojencom, aby zhromaždil čo najviac gréckych bojovníkov, ale niektorí králi sa zdráhajú, napríklad Odysseus, ktorý predstiera, že je blázon, a Cyniras z Cypru, ktorý sa vymaní z úskoku.

V achajskom vojsku sa Menelaovi podarí zhromaždiť šesťdesiat lodí plných bojovníkov zo Sparty, Fary, Mesy, Brysaea, Augea, Amyklaea, Helosa, Laa a Oetile.

Trójska vojna

Skôr než sa celá grécka armáda vylodí, Odysseus a Menelaos sú vyslaní na veľvyslanectvo, aby si vyžiadali Helenu a pokúsili sa zastaviť nepriateľstvo. Trójania však na naliehanie Antimacha odmietnu a dokonca sa pokúsia vyslancov zabiť. Odyseus a Menelaos môžu vďaka Antenorovi odísť.

V Iliade sa obšírne opisuje jeho súboj s Parížom. Keď Menelaos uvidí svojho súpera v boji, vrhne sa naňho ako lev, ale Paris utečie a Hektor mu tvrdo vyčíta, že je zbabelý, keď vyvolal vojnu. Paris potom súhlasí so súbojom s Menelaom, ktorého cenou je Helena, ktorá ukončí nepriateľstvo. Aby zaručil osud súboja, Priam opustí bezpečné mesto cez Zapečatenú bránu a vydá sa na pláň, kde dôjde ku konfrontácii. Menelaos rýchlo premôže Parisa, ale jeho kopija sa zaborí do súperovho štítu a ten zlomí svoj meč. Potom sa zmocní Parisa a ťahá ho za prilbu späť do svojho tábora, keď Afrodita oslobodí Parisa tým, že mu rozviaže remienok na brade a zdvihne svojho chránenca do oblaku. Krátko nato Pandaros vďaka Aténinej ochrane len ľahko zraní Menelaa; vylieči ho Machaón.

Menelaos bojuje pod ochranou dvoch bohýň: Héry a Atény. V boji zabije osem trójskych bojovníkov: Trója, Eufória, Hyperenora a Podesa. Jeho aristia sa odohráva v XVII. kánone, ale zabije oveľa menej bojovníkov ako hlavní hrdinovia. Radí sa za Achilla (72), Patrokla (54), Teukrosovho syna Telamona (30), Ajaxovho syna Telamona (28), Leita (20), Diomeda (18), Agamemnóna (16), Ajaxa, syna Oileovho (14), Idomenea (13) a Odyssea (12).

Patroklova smrť ho obzvlášť zasiahne. Ako prvý z gréckych bojovníkov beží k telu, ktoré bráni v Eufórii. Na hrách oslavujúcich Patroklosov pohreb sa Menelaos zúčastňuje na pretekoch vozov. Skončí za Diomedom a Antilochom, Nestorovým synom, ktorý ho predbehol podvodom. Po cieli vyzve Antilocha na súboj o druhé miesto, ale po Antilochovom ospravedlnení ustúpi a nakoniec sa vzdá svojej ceny. Vyhral súťaž v hode oštepom.

Je jedným z hrdinov, ktorí sa vlámu do vnútra Trójskeho koňa a potom spolu s Odyseom vstúpia do Deifóbovho paláca (Heleninho nového manžela po Paríkovej smrti) vďaka Helene, ktorá otvorí dvere a nájde svoju ženu. Hoci ju Menelaos chce v tej chvíli zabiť, čoskoro ustúpi tvárou v tvár pôvabom svojej ženy, ktorú napokon vezme so sebou späť.

V príbehu Plienenie Tróje od Arktinosa z Milétu Menelaos zabije Deifoba a vezme si späť svoju manželku Helenu. Ajax, syn Oileov, odvlečie Kassandru z Aténinho chrámu a znásilní ju; bohovia ho plánujú potrestať premenou na kameň, ale Ajax sa uchýli do Aténinho chrámu. Neskôr, keď sa Gréci vrátia domov, ho Aténa dá zabiť na mori. Neoptolemos zabije Hektorovho syna Astyanaxa a jeho manželku Andromachu vezme do zajatia. Gréci obetujú Priamovu dcéru Polyxénu pri Achillovom hrobe, aby upokojili jeho rozhnevaného ducha.

Aristotela prekvapuje, že Homér nikde v Iliade nespomína konkubínu, ktorá by spala s Menelaom, hoci ten dával manželky všetkým, dokonca aj Nestorovi a Fénixovi, svojim starším. Podľa Aristotela tieto dve postavy v mladosti sotva vystavili svoje telá excesom opilstva, ani poruchám zrodeným zo zmyselnosti či obžerstva, a to až do takej miery, že celkom prirodzene zostali veľmi vitálni do vysokého veku, ak si možno myslieť, že Sparťan si Helenu, svoju zákonitú manželku, veľmi vážil.

Návrat

Po vyplienení Tróje sa Menelaos poháda so svojím bratom, pretože on hovorí Achájcom, aby sa okamžite vrátili domov, zatiaľ čo Agamemnón chce najprv obetovať bohom. Menelaos odchádza domov ako jeden z prvých v sprievode Nestora a Heleny. Zastavil sa na myse Sounion, aby pochoval svojho lodivoda, potom Zeus vyvolal búrku, ktorá poslala niektoré lode na Krétu a Menelaovu loď na pobrežie Egypta. Jeho spiatočná cesta trvala 8 rokov v krajinách východného Stredomoria (Cyprus, Líbya, Fenícia) a najmä v Egypte. Jeho lodivod Canopos je pochovaný na ostrove Canopus. Eurípidés vo svojej tragédii Helena píše, že našiel skutočnú Helenu, ktorá sa počas celej trójskej vojny držala bokom od konfliktu; Dionýz z Prus na to naráža vo svojej XI. rozprave. Hérodotos uvádza, že Menelaos Helenu bezohľadne vzal jej hostiteľom. Jeho poslednou zastávkou je ostrov Faros, kde ho bohovia na 20 dní zablokujú. Bohyňa Idotea mu poradila, aby zajal svojho otca Protea na výsluch. Menelaos a jeho spoločníci použijú ľstivý trik, aby zajali boha, ktorý sa najprv premení na niekoľko zvierat a potom Menelaovi povie, že ak sa chce vrátiť domov, musí najprv obetovať Diovi, ako to mal urobiť pred odchodom z Tróje. Proteus ho tiež informuje o smrti jeho brata, ktorému pred vyplávaním postaví kenotaf. Potom bezpečne dorazí na pobrežie Grécka.

Ak bol návrat dlhý, bol menej náročný ako návrat Odyssea: Menelaos sa vrátil domov s loďou plnou zlata a darov. Do Sparty sa vracia v ten istý deň, keď Orestes zavraždí svoju matku Klytemnestru a Aegista. Potom žije pokojne s Helenou vo svojom paláci uprostred rozprávkových pokladov, ktoré si priviezol z cesty. Neskôr prijme Telemacha, ktorý prišiel hľadať informácie o svojom otcovi Odyseovi. Telemachus prichádza do Sparty v deň dvojnásobnej svadby Hermiony s Neoptolemosom, synom Achilla a Megapenthea, s dcérou spartského alektora. Menelaos zasľúbil Hermionu Achillovmu synovi na konci trójskej vojny, hoci ona bola od detstva zasnúbená s Orestom. Ten zabil Neoptolema, aby Hermionu konečne získal späť.

V Odysei Proteus prorokuje, že bohovia dovedú Menelaa na Elyzejské polia. Neskoršia legenda hovorí, že Menelaa a Helenu v Tauríde upálila Ifigénia.

Homérove epitetá

Homérove epitetá použité v Iliade a Odysei pre Menelaa sú :

Fyzický portrét

Jeho fyzický vzhľad je rovnako pôsobivý ako u väčšiny gréckych hrdinov. Anténor si ho pamätá, keď prišiel do Tróje s Odyseom: „Keď sa obaja miešali so zhromaždenými Trójanmi, Menelaos bol vyššieho vzrastu, ale keď si sadli, Odyseus sa zdal byť majestátnejší. Homér trvá na svetlom odtieni jeho vlasov (v celej Iliade a Odysei je to najčastejší prívlastok), ktoré pravdepodobne nosí dlhé ako ostatní Gréci, čo mu dodáva vzhľad levej hrivy.

Homér spomína Menelaove „silné stehná“ a „krásne členky“ a prirovnáva jeho stehná k slonovine.

Morálny opis

Vo výbere epitet Homér zdôrazňuje Menelaovu bojovnú povahu („Áresov miláčik“, „ako Áres“, „dobrý v hádzaní bojového pokriku“, „slávny svojím kopijou“, „udatný“). V boji sa skutočne drží, dokonca je prirovnávaný k levovi, keď vidí Parisa v jeho zovretí, a bol by zabil svojho súpera, keby nezasiahla Afrodita, ale je pravda, že Paris je pomerne slabý bojovník, čo umožňuje jeho bratovi Hektorovi, aby ho pokarhal.

Menelaos sa ukazuje ako ľahkovážnejší, než si zaslúži: keď sa chce sám postaviť Hektorovi, jeho brat ho musí upokojovať, pretože jeho porážka sa zdá byť istá, a keď Diomedes hľadá ďalšieho hrdinu, ktorý by vtrhol medzi Trójanov, Agamemnón sa stále obáva o jeho život.

Jeho úroveň bojovníka sa teda zdá byť priemerná, vysoko nad priemerom bojovníkov, ale nedosahuje úroveň najlepších. Apolón sa rozhodne vzrušiť Hektora tým, že sa mu vysmieva za to, že ustúpil pred Menelaom, bojovníkom, ktorý bol „doteraz bez sily“. Túto priemernosť komentoval už v antike Platón v Hostine.

Jeho hlas má určitú silu, pretože jeho bojový pokrik je vraj „slávny“. Vyjadruje sa dobre a jasne, ale nedosahuje výrečnosť Odysea, ktorý si podmaňuje publikum.

Všeobecnejšie povedané, napriek svojej hlavnej úlohe pri vzniku trójskeho konfliktu hrá Menelaos v pozadí svojho brata a ostatných hrdinov. Je pravda, že medzi achájskymi kráľmi nie je ani najväčší (tým je Agamemnón), ani najsilnejší (Ajax), ani najodvážnejší (Achilles), ani najchytrejší (Odyseus), ani najmúdrejší (Nestor). Na rozdiel od ostatných hrdinov, ktorí dlho hĺbia nad svojimi zášťami, sa Menelaos rýchlo ohradí aj voči Antilochovi, ktorý ho podviedol pri pretekoch vozov, a po niekoľkých pekných slovách mu takmer okamžite odpustí. Táto „mäkkosť“ charakteru bola často zaznamenávaná, spájaná s večnou vedľajšou úlohou.

Jeho pozíciu sťažuje aj nevyhnutný výsmech jeho situácie. Je jedným z najznámejších podvedených manželov v literatúre a rovnako ako v neskorších storočiach sa mu vtedajší Gréci rýchlo vysmievali. Hypenor zaplatil životom za to, že ho zosmiešnili ako „najhanobnejšieho z Grékov“. Počas celého konfliktu nesie Menelaos vinu za to, že vtiahol Grékov do tohto strašného a potupného dobrodružstva. Ďalším príkladom je jeho stretnutie s Helenou: po krátkom výbuchu hnevu je takmer okamžite očarený jej pôvabmi. Potom s Helenou pokračuje v živote s nečakanou ľahkosťou pre bojovníka v Iliade. Medzi rôznymi komentátormi prevláda ironické opovrhnutie.

Za Pausania si Lakedemónčania uchovávali pamiatku na Menelaov dom: „Za Dromom, neďaleko sochy Herkula, nájdete dom, ktorý kedysi patril Menelaovi a teraz patrí súkromnej osobe.“ Neďaleko Mykén sa v chráme zasvätenom Hére mal nachádzať štít, ktorý Menelaos vzal Eufóriovi pred Trójou.

Predovšetkým mu však bol vzdávaný hrdinský kult v Therapne, meste blízko Sparty, kde bol nad jeho hrobom postavený chrám, spoločný s hrobom Heleny. Jeho kult bol živý ešte v 2. storočí, ako uvádza Atenagoras z Atén. Malý zničený antický chrám na kopci Therapnea, 5 km juhovýchodne od Sparty, bol identifikovaný ako Menelaion, datovaný do 5. storočia pred n. l. na základe votívnych darov venovaných Helene.

Pausanias tiež uvádza, že v blízkosti Gythia existujú dve sochy venované Praxidike a Thetis, ktoré vraj dal postaviť Menelaos oproti ostrovu, kde sa do seba zamilovali Paris a Helena.

Menelaos sa objavuje vo väčšine nespočetných diel založených na trójskom cykle vo všeobecnosti a najmä na príbehu o Helene.

Antické divadlo

Menelaos vystupuje vo viacerých antických tragédiách:

Starožitná maľba

Pausanias opisuje Polygnotovu maľbu, ktorá sa dnes stratila a ktorá sa nachádzala v Lesche Knidiovcov, budove v Delfách. Vedľa, ako sa zdá, scény, kde trójsku princeznú Kassandru, ktorá sa vtedy drží sochy Pallas, ohrozuje Ajax, syn Oileov, sú Menelaos a jeho brat Agamemnón, obaja s prilbami. Menelaos nesie štít s drakom, ktorý sa objavil počas obetovania v Aulise a ktorý bol braný ako zázrak.

Socha

V Loggii dei Lanzi na námestí Piazza della Signoria vo Florencii sa nachádza slávna sochárska skupina s názvom Menelaos podopierajúci telo Patrokla. Ide o umeleckú rekonštrukciu antickej busty z 3. storočia pred n. l., ktorú v 17. storočí vytvorili Pietro Tacca a Lodovico Salvetti a ktorá bola objavená v Ríme v 15. storočí a je známa pod názvom Pasquino a možno ju vidieť na Piazza Pasquino v Ríme.

Opera

La Belle Hélène, opera buffa od Jacquesa Offenbacha (1864): v súlade s duchom doby je zdôraznená úloha Menelaa ako paroháča s malou inteligenciou.

Kino

Menelaosa vo filmoch interpretovali okrem iných:

Videohry

Menelaos sa objavuje ako nehratelná postava vo videohre Warriors: Legends of Troy, ktorý bol vydaný v roku 2011.

Zdroje

 1. Ménélas
 2. Menelaos (mytológia)
 3. Selon certaines traditions, Ménélas, Agamemnon et Anaxibie seraient les enfants de Plisthène, lui-même fils d’Atrée : voir Catalogue des femmes [détail des éditions], fr. 137b Most [lire en ligne].
 4. Iliade XVII, 26. Du vers original (en grec ancien ἐν Δαναοῖσιν ἐλέγχιστον πολεμιστὴν), les traductions diffèrent : le plus déshonoré des Grecs traduction Leprévost Hachette 1858 [1] ou le plus lâche des Danaens d’après Leconte de L’isle 1866 Iliade (trad. Leconte de Lisle), ou encore le dernier de tous les Danaens d’après Flacelière, Gallimard, collection la Pléiade 1956. Nous choisissons déshonoré sur le sens généralement reconnu au vers de l’Iliade IV 170 où (en grec ancien ἐλέγχιστος) est habituellement traduit par chargé de honte, ce qui est d’ailleurs le sens donné par le dictionnaire grec-français de A. Bailly [2]
 5. Velleius Paterculus, Historia Romana 1,1,3
 6. Euripides, Andromache 629-631
 7. Homer: Odyssee im Projekt Gutenberg-DE
 8. ^ Grimal, s.v. Menelaus.
 9. ^ Dares Phrygius, History of the Fall of Troy 13
 10. ^ For a discussion of the house of Tantalus see Gantz, pp. 531–556. For Menelaus‘ genealogy see, Grimal, p. 526, Table 2, and p. 534, Table 13.
 11. ^ Grimal, s.v. Menelaus; Hard, pp. 355, 507, 508; Collard and Cropp 2008a, p. 517; Gantz, p. 552; Parada, s.v. Menelaus; Euripides, Helen 390–392, Orestes 16; Hyginus, Fabulae 97; Apollodorus, E.3.12; Scholia on Iliad 1.7 (citing „Homer“ = Hesiod Catalogue of Women fr. 137a Most) and Scholia on Tzetzes‘ Exegesis in Iliadem 1.122 (citing „Homer“ = Hesiod Catalogue of Women fr. 137c Most). They are also the sons of Atreus, in the Iliad and Odyssey, see for example Iliad 11.131, Odyssey 4.462, although Aerope is not mentioned (see Gantz, p. 522). See also Euripides, Iphigenia in Tauris 4–5, (Atreus as father, no mention of mother); Hesiod Catalogue of Women fr. 138 Most [= fr. 195 MW], and Sophocles, Ajax 1295–1297 (Aerope as mother, no mention of father).
 12. ^ Hard, pp. 355, 508; Collard and Cropp 2008a, p. 517; Collard and Cropp 2008b, p. 79; Gantz, pp. 552–553; Parada, s.v. Menelaus. For Aerope as mother see: Apollodorus, 3.2.2; Dictys Cretensis, 1.1; Scholia on Iliad 1.7 (citing „Hesiod“ = Hesiod Catalogue of Women fr. 137a Most) and Scholia on Tzetzes‘ Exegesis in Iliadem 1.122 (citing „Hesiod“ = Hesiod Catalogue of Women fr. 137c Most). For Cleolla, see Tzetzes, Exegesis in Iliadem 1.122 (citing „Hesiod, Aeschylus, and some others“ = Hesiod Catalogue of Women fr. 137b Most). For Eriphyle see Gantz, p. 553 (citing Scholia on Euripides Orestes 4).
 13. Менелай // Энциклопедический словарь — СПб.: Брокгауз — Ефрон, 1896. — Т. XIX. — С. 87.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.