Tytanomachia

Dimitris Stamatios | 8 lutego, 2023

Streszczenie

W mitologii greckiej Tytanomachia (w starożytnej grece Τιτανομαχία Titanomakhía) to bitwa stoczona przez Olimpijczyków z Tytanami, potocznie zwana Bitwą Tytanów lub Wojną Tytanów.

Głównym źródłem dla tego rozdziału mitologicznego jest Theogonia Hezjoda. Tam mówi się, że Tytani – Oceanus, Keo, Chrius, Hyperion, Japetus, Tea, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe, Thetis i Kronos – byli dwunastoma najmłodszymi synami Uranosa i Gaei. Te pierwotne istoty spłodziły wcześniej Cyklopów („jednookich potworów”) i Hekatonchusa („sturęcznych”). Po osiągnięciu męskości Zeus zmusił Kronosa do wymiksowania swoich braci, uwolnił Cyklopów i Hekatonchirów i sprzymierzył się z nimi, by pokonać ich ojca. Cronus i jego bracia zostali pokonani przez Zeusa i jego sprzymierzeńców w straszliwej wojnie, Tytanomachii, w której wzięli udział wszyscy bogowie. Tytani zostali zakuci w łańcuchy i wrzuceni do Tartaru, znajdującego się we wnętrznościach ziemi; ale jeden z synów Hapetusa, Atlas lub Atlantyda, został skazany na noszenie sklepienia nieba na swoich barkach przez całą wieczność, za to, że poparł Kronosa. Dziesięć lat trwała rywalizacja między starymi bogami a tymi bardziej upartymi; dwiema rasami bóstw od dawna poprzedzającymi istnienie ludzkości. Tytani obrali za swoją siedzibę górę Otris, natomiast Olimpijczycy stacjonowali na górze Olimp. Ta góra miała odtąd stać się domem ich nowych władców.

Tytanomachia jest już mylona przez niektórych późnych autorów, takich jak Owidiusz, z inną podobną teomachią, Gigantomachią, a inni zaliczają je nawet do tego samego odcinka.

Grecy epoki klasycznej znali oprócz Teogonii kilka poematów o Tytanomachii. Zaginiony poemat epicki zatytułowany Tytanomachia i przypisywany ślepemu Trakowi aedo Thamirisowi, samemu będącemu postacią legendarną, został wspomniany mimochodem w eseju O muzyce przypisywanym niegdyś Plutarchowi. Przynajmniej w poemacie Tytanomachia, z którego zachowały się jedynie szczupłe fragmenty, o postaciach dowiadujemy się w kontekstach nieznanych w utworze, takich jak konie Heliosa i Godzinek czy narodziny Chirona ze związku Kronosa i Filemona.

Tytani odgrywali również znaczącą rolę w wierszach przypisywanych Orfeuszowi. Choć przetrwały tylko fragmenty orfickich relacji, ujawniają one ciekawe różnice z tradycją hezychodyczną.

Te greckie mity o tytanomachii należą do klasy podobnych mitów obecnych w Europie i na Bliskim Wschodzie, gdzie pokolenie lub grupa bogów konfrontuje się z dominującymi. Czasami są one wypierane. Czasami buntownicy przegrywają i są albo całkowicie odsunięci od władzy, albo włączeni do panteonu. Inne przykłady to wojny Aesirów z Vanirami i Jotunami w mitologii skandynawskiej, babiloński epos Enuma Elish, hetycka narracja o „Królestwie Niebieskim” i mroczny konflikt pokoleń z fragmentów ugaryckich.

Scena dla tej ważnej bitwy została ustawiona po tym, jak najmłodszy tytan, Kronos, obalił własnego ojca, Uranosa (boga nieba i pierwszego władcę wszechświata), z pomocą swojej matki, Gaei (Ziemi). Cronus następnie wykastrował swojego ojca, zajął jego tron i uwolnił swojego brata Tytana, który został uwięziony w Tartarze pod despotycznymi i samolubnymi rządami Uranosa.

Kiedy jednak jego pozycja została uzurpowana, Uranos przepowiedział, że własne dzieci Cronusa zbuntują się przeciwko jego rządom, tak jak on i jego bracia. Obawiając się, że jego przyszłe dzieci zbuntują się przeciwko niemu, Cronus stał się strasznym królem, którym był jego ojciec Uranus, i połknął swoje dzieci w całości, gdy urodziły się jego żonie i siostrze Rhei. Jednak według arkadyjskiej legendy zanotowanej przez greckiego geografa Pausaniasa w jego Opisie Grecji, Rhea zdołała ukryć swojego syna Zeusa, a zamiast Zeusa podarowała mu kamień zawinięty w pieluszki. Inni twierdzą, że Posejdon nie został ani zjedzony, ani zwymiotowany, ale że Rhea zamiast niego dała Cronusowi źrebaka i ukryła go wśród stad koni. Kreteńczycy mówią, że Zeus rodzi się co roku w tej samej jaskini z migoczącym ogniem i tryskającą krwią, i że co roku umiera i jest grzebany.

Rhea zabrała Zeusa do jaskini na Krecie, gdzie wychowywały go Kurety oraz nimfy Adrastea i Ida. Gdy Zeus dorósł, Metis podała Cronusowi emetyczny eliksir, który spowodował, że zwymiotował połknięte dzieci. Zeus poprowadził ich wtedy w buncie przeciwko Tytanom.

Przed rozpoczęciem wojny Zeus zebrał swoich sprzymierzeńców i złożył ofiarę na ołtarzu zbudowanym dla niego przez Cyklopa, aby upamiętnić ich sojusz. Zeus poświęcił swoje ofiary Uranosowi, Gai i Heliusowi, a ołtarz ten został umieszczony wśród gwiazd jako konstelacja Ara, czyli ołtarz, a na znak dobrej wróżby powstał na niebie orzeł, którego Zeus również wykatapultował wśród gwiazd.

Wtedy Olimpijczycy, pod wodzą Zeusa, wypowiedzieli wojnę poprzedniej generacji bóstw, Tytanom. Po stronie Olimpu stanęły pozostałe Cronidy: Hestia, Hera, Demeter, Hades i Posejdon, które zostały pożarte przez ojca i teraz szukały zemsty.Tytanidka Hecate również stanęła po stronie Zeusa, dzięki czemu Cronida zachowała godność bogini posiadającej władzę nad niebem, morzem i lądem. Za radą Oceanusa, Styks poprowadziła swoich czterech synów, Cratusa, Zealusa, Bię i Nike, na stronę Zeusa; za to, że jako pierwsza przyszła na jej wezwanie, Zeus uczynił wody Styksu źródłem swojej nieodwołalnej przysięgi, którą Iris miała zebrać w kraterze.Ponadto sturęczny Hekatonchires i jednooki Cyklop, którzy wcześniej zostali uwięzieni przez Cronusa, pomogli Olimpijczykom zaspokoić ich zemstę. Zeus, aby uwolnić swoich wujów – przynajmniej Cyklopów – zabił więźnia Tartaru, Campe. Te Uranidy pomogły, wykonując słynną broń Zeusa, pioruny, trójząb Posejdona i hełm niewidzialności Hadesa. Mówi się nawet, że Pan również stanął po stronie Olimpijczyków, wypowiadając takie okrzyki, że postawił Tytanów do ucieczki, a Gaea, Ziemia, która poparła stronę Zeusa – aby pomścić uwięzienie Centimów i Cyklopów przez Cronusa – wysłała ogromnego ophiotaura, czyli wielkiego byka z ogonem węża, który zaszarżował na Tytanów. Inni mówią, że ophiotaur wspierał Tytanów i że Estige, zaalarmowana przez Moirae, musiała go uwięzić, a Briareus zniszczył go adamantowym toporem. Gaea miała również przepowiedzieć, że Zeus osiągnie zwycięstwo po dziesięciu latach wojny.Późni autorzy obejmują również innych bogów olimpijskich, którzy byli dziećmi Zeusa podczas bitwy, co najmniej Atena, Ares, Dionizos, Apollo i Artemida, ale wydaje się, że jest to pomyłka z gigantomachią.Mówi się, że przynajmniej Ares posiada „włócznię niszczącą tytanów”, choć może to być po prostu metafora wojenna.

Do tytanów, na czele z Kronosem, należeli co najmniej Ceus, Krius, Hyperion i Japetus, a także synowie tego ostatniego – Atlas i Menetius – wszyscy oni zostali wyraźnie uwzględnieni w Teogonii. O Pallancjuszu, Persesie i Astreo, synach Crio, można pośrednio interpretować, że zostali oni również włączeni, ale żadne źródło tak nie podaje. Innym sprzymierzeńcem Tytanów był Egeon, syn Pontusa i Gaei, który zamieszkiwał morza; Azeus, syn Gaei, również walczył w imieniu Tytanów; podobnie Equidnades, który został nawet wykorzystany przez Cronusa do przyjęcia uderzenia pioruna Zeusa. Hekatonchiry, w podzięce za nową wolność, pomogły Olimpijczykom rzucając w Tytanów ogromne kamienie, po sto na raz, które pogrzebały ich wrogów, dając tym samym ostateczne zwycięstwo Zeusowi i jego ludziom. Dwie siostrzane boginie pozostały jako zwiastuny po obu stronach, Iris była posłańcem strony olimpijskiej, podczas gdy Arce była posłańcem strony tytanicznej.

Osiągnąwszy wreszcie zwycięstwo po dekadzie wojny, Olimpijczycy podzielili łupy między siebie i postanowili podzielić się losem wszechświata. Tutaj jednak mamy do czynienia z dwiema wersjami. Wersja homerycka mówi, że trzej Kronidy losowali: Zeus otrzymał panowanie nad niebem, morzem – Posejdon, a światem podziemnym – Hades; ale ziemia pozostała jako wspólne terytorium; wersja hezychodyczna mówi, że po zakończeniu teomachii i za sugestią Gai, Zeus został zachęcony do zostania władcą nieśmiertelnych i rozdzielił każdą partię swoim dwóm braciom.

Następnie postanowili uwięzić i zakuć w łańcuchy pokonanych Tytanów w Tartarze, najgłębszej głębi podziemi; podobno Posejdon zbudował mury z brązu. Od tego czasu Tytanów nazywano bogami chtonicznymi. Jedno ze źródeł precyzuje, że Oceanus nie brał udziału w tytanomachii. Jeśli chodzi o sześć hesjodycznych tytanidów, Hezjod mówi, że „wszyscy walczyli, mężczyźni i kobiety, bogowie tytani i ci zrodzeni z Kronosa”, ale żadne źródło nie podaje nam dalszych szczegółów. Chyba nie zostały ukarane, bo po Tytanomachii autor przytacza w katalogu żon Zeusa przynajmniej Tytanki Metis, Themis, Eurynome, Mnemosyne i Leto. Metis pomogła Zeusowi obalić Kronosa, więc zakładamy, że choć nie brała udziału w wojnie, była sprzymierzona z Olimpijczykami. Dione jest opisana jako mieszkająca na Olimpie, a żadne źródło nie mówi nam, że Rhea została potępiona, ale nie jest też wymieniona jako mieszkająca na Olimpie. W rzeczywistości w żadnym źródle nie ma wzmianki o tym, że Tytani zostali skazani na Tartar, z jedynym wyjątkiem Arce, a ponadto mówi się, że podczas wojny Tytani wysłali Korybantów z Baktrii, aby strzegli ich siostry Rhei.

Inni tytani, którzy nie zostali uwięzieni w Tartarze, to Atlas, Epimeteusz i Prometeusz; Menetiusz natomiast został strącony przez Zeusa piorunem „za swoją bezczelność”; Uran, niebo, po wojnie prawie runął na ziemię z powodu ogromnego ryku, jaki wywołały pod nim niszczycielskie spory; w górę wzniósł się ogromny dym, sięgający nawet samego Chaosu. Zeus kazał Atlasowi, jako przykładną karę, przez wieczność trzymać na swych zmęczonych ramionach sklepienie nieba, Prometeusz zaś nakłaniał swych pobratymców do powstrzymania się od walki z Zeusem, gdyż zwycięstwo Olimpijczyków było już przesądzone. Prometeusz był mądrym tytanem i przewidział swój los, namawiając swojego brata Epimeteusza, aby poszedł w jego ślady i nie brał udziału w bitwie, więc obaj bracia również nie zostali ukarani.

Istnieją co najmniej dwa mityczne warianty dotyczące losów Kronosa: starsza tradycja, znajdująca odzwierciedlenie w niektórych formułach homeryckich i hezychodycznych, zakłada, że Kronos zamieszkał w Tartarze, otoczony przez resztę tytanów; późniejsza tradycja głosi, że Kronos został później uwolniony z woli Zeusa i pozostawiony do panowania na wyspach Błogosławionych. Późniejsza tradycja głosi, że Cronus został później uwolniony z woli Zeusa i pozostawiono go, by panował na wyspach Błogosławionych. Wersja ta poświadczona jest w interpolacji do Labours and Days oraz w niektórych wersach Pindara. Hekatonchirowie zostali pozostawieni, by stać na straży więźniów w Tartarze, a Posejdon, by podziękować mu za pomoc udzieloną mu przez stulatka Briareusa, ożenił go ze swoją córką Cimopoleą.

Źródła

 1. Titanomaquia
 2. Tytanomachia
 3. Apolonio de Rodas: Argonáuticas II 1232 y ss.
 4. a b Hesíodo, Teogonía 517-886
 5. Ovidio: Las metamorfosis I, 151 y ss.
 6. ^ Hesiod, Theogony; see also Nonnus, Dionysiaca 13.435 ff.
 7. ^ Morford, Mark P.O.; Lenardon, Robert J.; Sham, Michael (2011). Classical Mythology (Ninth ed.). Oxford: Oxford University Press. pp. 80–82. ISBN 9780195397703.
 8. a b c Menard, René (1985). Mitologia Greco-romana. 1. São Paulo: Opus editora. pp. 309 p.
 9. ^ Anche i titani e le titanidi si unirono tra loro, generando numerose divinità minori.
 10. ^ Urano e Gea generarono i seguenti figli: i titani Oceano, Ceo, Crio, Iperione, Giapeto e Crono; le titanidi Teia, Rea, Temi, Mnemosine, Febe e Teti; i ciclopi Arge, Sterope e Bronte; gli ecatonchiri Cotto, Briareo e Gige.
 11. ^ Il Tartaro era un luogo sotterraneo e oscuro, tanto lontano dalla terra quanto la terra lo era dal cielo. Un”incudine, cadendo dalla superficie della terra, avrebbe impiegato dieci giorni per arrivare al Tartaro (cfr. Esiodo, Teogonia, vv. 721-25).
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.