Ententa

gigatos | 10 lutego, 2022

Streszczenie

Potrójna Ententa (z francuskiego entente, co oznacza „przyjaźń, porozumienie, umowa”) to nieformalne porozumienie pomiędzy Imperium Rosyjskim, III Republiką Francuską i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii. Powstało ono na bazie sojuszu francusko-rosyjskiego z 1894 roku, Entente Cordiale z 1904 roku między Paryżem a Londynem oraz Entente Anglo-Rosyjskiej z 1907 roku. Stanowiła potężną przeciwwagę dla Trójprzymierza Niemiec, Austro-Węgier i Włoch. Potrójna Ententa, w przeciwieństwie do Trójprzymierza czy samego Sojuszu Francusko-Rosyjskiego, nie była sojuszem wzajemnej obrony.

Traktat francusko-japoński z 1907 r. był kluczowym elementem budowania koalicji, ponieważ Francja przejęła inicjatywę w tworzeniu sojuszy z Japonią, Rosją i (nieformalnie) z Wielką Brytanią. Japonia chciała zaciągnąć pożyczkę w Paryżu, więc Francja uzależniła ją od porozumienia rosyjsko-japońskiego i japońskiej gwarancji dla strategicznie wrażliwych posiadłości Francji w Indochinach. Wielka Brytania zachęcała do zbliżenia rosyjsko-japońskiego. W ten sposób powstała koalicja Potrójnej Ententy, która stoczyła I wojnę światową.

Na początku I wojny światowej w 1914 r. wszyscy trzej członkowie Potrójnej Ententy przystąpili do niej jako mocarstwa sprzymierzone przeciwko mocarstwom centralnym: Niemcom i Austro-Węgrom. 4 września 1914 r. Potrójna Ententa wydała deklarację, w której zobowiązała się nie zawierać odrębnego pokoju i żądać jedynie warunków pokoju uzgodnionych między trzema stronami. Historycy nadal dyskutują nad znaczeniem systemu sojuszy jako jednej z przyczyn wybuchu I wojny światowej.

Podczas wojny francusko-pruskiej w latach 1870-1871 Prusy i ich sojusznicy pokonali Drugie Cesarstwo Francuskie, co doprowadziło do powstania Trzeciej Republiki. W traktacie frankfurckim Prusy zmusiły Francję do oddania Alzacji-Lotaryngii nowemu Cesarstwu Niemieckiemu, co zepsuło późniejsze stosunki. Francja, zaniepokojona eskalacją rozwoju militarnego Niemiec, zaczęła budować własny przemysł wojenny i armię, aby powstrzymać niemiecką agresję.

Rosja była wcześniej członkiem Ligi Trzech Cesarzy, sojuszu zawartego w 1873 r. z Austro-Węgrami i Niemcami. Sojusz ten był częścią planu niemieckiego kanclerza Otto von Bismarcka, mającego na celu dyplomatyczną izolację Francji; obawiał się on, że rewanżystowskie aspiracje Francji mogą doprowadzić ją do próby odzyskania strat z wojny francusko-pruskiej z 1871 r. Sojusz ten służył również przeciwstawieniu się takim ruchom socjalistycznym, jak Pierwsza Międzynarodówka, która miała na celu powstrzymanie ruchów socjalistycznych. Sojusz służył także przeciwstawieniu się takim ruchom socjalistycznym jak Pierwsza Międzynarodówka, które konserwatywni władcy uważali za niepokojące. Liga napotykała jednak na wielkie trudności w obliczu rosnących napięć między Rosją a Austro-Węgrami, głównie na Bałkanach, gdzie wzrost nacjonalizmu i ciągły upadek Imperium Osmańskiego sprawiły, że wiele byłych prowincji osmańskich walczyło o niepodległość. Aby przeciwstawić się rosyjskim i francuskim interesom w Europie, w październiku 1879 r. zawarto podwójny sojusz między Niemcami a Austro-Węgrami, a w maju 1882 r. – z Włochami. Sytuacja na Bałkanach, zwłaszcza w następstwie wojny serbsko-bułgarskiej z 1885 r. i traktatu berlińskiego z 1878 r., który sprawił, że Rosja poczuła się oszukana w związku ze zdobyczami osiągniętymi w wojnie rosyjsko-tureckiej z 1877 r., była bardzo trudna.

Rosja posiadała zdecydowanie największe rezerwy siły roboczej spośród wszystkich sześciu mocarstw europejskich, ale była również najbardziej zacofana gospodarczo. Rosja podzielała obawy Francji co do Niemiec. Po tym, jak Niemcy poprosili Osmanów o pomoc i wraz z Brytyjczykami, pod wodzą admirała Limpusa, zaczęli reorganizować osmańską armię, Rosja obawiała się, że przejmą oni kontrolę nad Dardanelami, ważną arterią handlową, którą transportowano dwie piąte rosyjskiego eksportu.

Rosja rywalizowała z Austro-Węgrami o strefy wpływów na Bałkanach, a po tym, jak traktat reasekuracyjny nie został odnowiony w 1890 r., rosyjscy przywódcy zaniepokoili się dyplomatyczną izolacją kraju i w 1894 r. przystąpili do sojuszu francusko-rosyjskiego.

Francja nawiązała silną więź z Rosją, ratyfikując sojusz francusko-rosyjski, który miał na celu stworzenie silnej przeciwwagi dla Trójprzymierza. Głównym celem Francji była ochrona przed atakiem Niemiec i odzyskanie Alzacji-Lotaryngii.

W ostatniej dekadzie XIX wieku Wielka Brytania kontynuowała politykę „wspaniałej izolacji”, skupiając się przede wszystkim na obronie swojego ogromnego imperium zamorskiego. Jednak na początku 1900 r. zagrożenie ze strony Niemiec gwałtownie wzrosło i Wielka Brytania uznała, że potrzebuje sojuszników. Londyn zwrócił się do Berlina z prośbą o pomoc, która nie została odwzajemniona, więc zamiast tego zwrócił się do Paryża i Petersburga.

W 1904 r. Wielka Brytania i Francja podpisały serię porozumień, Entente cordiale, mających na celu głównie rozwiązanie sporów kolonialnych. To zwiastowało koniec brytyjskiej splendid isolation. Francja i Wielka Brytania podpisały w 1904 roku pięć oddzielnych porozumień dotyczących stref wpływów w Afryce Północnej, Entente cordiale. Kryzys w Tangerze zachęcił później do współpracy między tymi dwoma krajami, które obawiały się wzajemnie ekspansjonizmu niemieckiego.

Wyścig morski z Niemcami

Wielka Brytania, tradycyjnie posiadająca kontrolę nad morzami, w 1909 roku dostrzegła w niemieckiej flocie poważne zagrożenie dla swojej Royal Navy. Wielka Brytania była daleko w przodzie pod względem technologii Dreadnoughtów i odpowiedziała wielkim programem budowy. Zbudowali Royal Navy, z którą Niemcy nigdy nie mogli rywalizować. W lutym 1912 r. Brytyjczycy wysłali do Berlina ministra wojny lorda Haldane”a, aby zmniejszyć tarcia wynikające z angielsko-niemieckiego morskiego wyścigu zbrojeń. Misja zakończyła się fiaskiem, ponieważ Niemcy próbowali połączyć „święto marynarki” z brytyjską obietnicą zachowania neutralności, gdyby Niemcy zaangażowały się w wojnę, w której „nie można by powiedzieć, że Niemcy są agresorem”. Zara Steiner mówi: „Oznaczałoby to porzucenie całego systemu ententes, który był tak starannie pielęgnowany przez ostatnie sześć lat. Nie istniało żadne niemieckie ustępstwo, które przeciwdziałałoby obawie przed niemiecką agresją”. Zasadniczo Brytyjczycy zastrzegli sobie prawo do przyłączenia się do jakiegokolwiek kraju atakującego Niemcy, nawet jeśli Niemcy nie rozpoczęłyby wojny skazującej rozmowy na niepowodzenie. Według niemieckiego historyka Dirka Bönkera: „Z pewnością wyścig został rozstrzygnięty wcześnie; przywódcy polityczni i dyplomaci nauczyli się traktować go jako problem i nie spowodował on decyzji o wojnie w 1914 roku. Rywalizacja morska wytworzyła jednak atmosferę wzajemnej wrogości i nieufności, która ograniczyła przestrzeń dla pokojowej dyplomacji i publicznego uznania wspólnych interesów, a także pomogła utorować krętą drogę do wojny w Europie.”

Nie sojusz

Ententa, w przeciwieństwie do Trójprzymierza i sojuszu francusko-rosyjskiego, nie była sojuszem wzajemnej obrony, a zatem Wielka Brytania mogła w 1914 roku swobodnie podejmować własne decyzje dotyczące polityki zagranicznej. Jak zauważył urzędnik brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Eyre Crowe: „Podstawowym faktem jest oczywiście to, że Ententa nie jest sojuszem. Dla celów ostatecznych sytuacji kryzysowych może się okazać, że nie ma ona żadnej substancji. Ententa jest bowiem niczym więcej niż ramą umysłu, poglądem na ogólną politykę, który podzielają rządy dwóch krajów, ale który może być, lub stać się, tak niejasny, że straci wszelką treść”.

Rosja przegrała też niedawno upokarzającą wojnę rosyjsko-japońską, co stało się przyczyną rewolucji rosyjskiej 1905 roku i pozornej transformacji w monarchię konstytucyjną. Choć postrzegano go jako bezużyteczny podczas wojny z Japonią, sojusz był cenny na teatrze europejskim, aby przeciwdziałać zagrożeniu ze strony Trójprzymierza. Tomaszewski opisuje ewolucję relacji Trójprzymierza z rosyjskiego punktu widzenia w latach 1908-1914 jako progresję od chwiejnego zestawu porozumień, które przetrwały różne kryzysy i wyłoniły się jako pełnoprawny sojusz po wybuchu I wojny światowej.

W 1907 r. uzgodniono porozumienie Ententy Angielsko-Rosyjskiej, które było próbą rozwiązania serii długotrwałych sporów o Persję, Afganistan i Tybet oraz zakończenia ich rywalizacji w Azji Środkowej, nazwanej Wielką Grą. i pomogło rozwiać brytyjskie obawy przed Koleją Bagdadzką, która pomogłaby niemieckiej ekspansji na Bliskim Wschodzie.

Powstanie ententy nie musiało oznaczać trwałego podziału na dwa przeciwstawne bloki energetyczne, sytuacja pozostawała elastyczna. Zrównanie Imperium Rosyjskiego z dwoma największymi ośrodkami władzy w Europie budziło kontrowersje po obu stronach. Wielu rosyjskich konserwatystów nie ufało laickim Francuzom i przypominało sobie brytyjskie manewry dyplomatyczne z przeszłości, mające na celu zablokowanie rosyjskich wpływów na Bliskim Wschodzie. Z kolei prominentni francuscy i brytyjscy dziennikarze, naukowcy i parlamentarzyści uważali reakcyjny reżim carski za niesmaczny. Nieufność utrzymywała się nawet w czasie wojny, a brytyjscy i francuscy politycy wyrazili ulgę, gdy car Mikołaj II abdykował i został zastąpiony przez rosyjski Rząd Tymczasowy po rewolucji lutowej w 1917 roku. Oferta azylu politycznego dla Romanowów została nawet wycofana przez króla brytyjskiego z obawy przed reakcją społeczeństwa. Również Francja nigdy nie poruszyła tematu azylu w rozmowie z obalonym carem.

Źródła pierwotne

Źródła

  1. Triple Entente
  2. Ententa
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.