Bitwa pod Sadową

Dimitris Stamatios | 14 stycznia, 2023

Streszczenie

Bitwa pod Königgrätz 3 lipca 1866 roku w pobliżu czeskiego miasteczka Königgrätz była decydującą bitwą w wojnie niemieckiej. Wojska pruskie pokonały armie Austrii i Saksonii. Na obszarze o szerokości około dziesięciu kilometrów i głębokości pięciu kilometrów walczyło ze sobą ponad 400 tysięcy żołnierzy w bitwie, która przyniosła ciężkie straty. Centrami walk były strategicznie ważne wzgórza Svíb koło Maslowed i Chlum koło Schestar. W wyniku zwycięstwa Prusy stały się wiodącą siłą w Niemczech, a kanclerz Otto von Bismarck wymusił w ten sposób rozwiązanie małoniemieckie. Bitwa jest uważana za jeden z prekursorów powstania Cesarstwa Niemieckiego w 1871 r. W kilku językach bitwa nosi nazwę wsi Sadowa, szczególnie we Francji, gdzie została odebrana jako porażka polityczna i powstał okrzyk „Zemsta za Sadową!”.

Po wojnach napoleońskich, na Kongresie Wiedeńskim, między mocarstwami europejskimi został w dużej mierze przywrócony stary porządek międzypaństwowy w Europie. Na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego powstała Konfederacja Niemiecka jako luźna konfederacja państw, która obejmowała część Prus i Austrii. Przyczyna wojny prusko-austriackiej leżała w napięciach między mocarstwami Prus i Austrii, które narastały w walce o supremację w Konfederacji Niemieckiej: W kryzysie jesiennym 1850 r. omal nie doszło między nimi do wojny; pod naciskiem Rosji Prusy musiały porzucić swój projekt państwa narodowego – Unii Erfurckiej.

Powodem wojny był konflikt o posiadanie terytoriów Szlezwiku i Holsztynu, które po wojnie niemiecko-duńskiej były wspólnie administrowane przez Austrię i Prusy. W 1865 r. antagonizmy udało się ponownie przezwyciężyć dzięki konwencji z Gastein, w której Austria ograniczyła się do administrowania Holsztynem. Gdy jednak Prusy zajęły Holsztyn wbrew postanowieniom tego układu, Austria ogłosiła mobilizację armii federalnej. Prusy wystąpiły wówczas z Konfederacji Niemieckiej i wypowiedziały wojnę Austrii 19 czerwca 1866 roku.

Po stronie Austrii były niemieckie państwa centralne: Bawaria, Hanower, Saksonia, Wirtembergia, Badenia i różne małe państwa niemieckie.

Po stronie Prus była większość małych państw turyngijskich (Augusta z Saxe-Weimar-Eisenach była żoną króla pruskiego), niektóre państwa północnoniemieckie oraz Włochy, które w przypadku zwycięstwa miały otrzymać od Austrii Veneto.

Po stronie pruskiej szef sztabu generalnego, generał von Moltke, opracował szeroko zakrojony manewr pincer. Plan bitwy Moltkego opierał się na dość problematycznej w realizacji zasadzie: „Maszerować osobno – uderzać razem”, czyli rozmieszczenie wbrew tradycyjnej doktrynie strategicznej na „liniach zewnętrznych”, a nie wewnętrznych z ich przewagą w postaci mniejszych odległości i łatwiejszego wzajemnego wzmacniania się.

Tak więc pod koniec czerwca 1866 r. pruskie naczelne dowództwo wprawiło w ruch trzy armie – 1. Armia pod dowództwem księcia pruskiego Friedricha Karola Nikolausa zebrała się na Łużycach, 2. Armia pod dowództwem jego kuzyna, księcia koronnego Friedricha-Wilhelma, miała nacierać na wschodzie ze Śląska. Elbarmee pod wodzą generała Herwartha von Bittenfelda zwrócili się przeciwko Sasom i posunęli się z Drezna przez granicę czeską do Rumburga. Zakrojony na szeroką skalę ruch okrążający miał objąć całe siły austriackie w północnych Czechach. Elbarmee (Naczelne Dowództwo VIII Korpusu Armijnego w sile 46 000 ludzi) miała zająć Saksonię i zaatakować Austriaków od zachodu; od północy 1 Armia (II, III i IV Korpus Armijny w sile 93 000 ludzi) miała nacierać na południe przez Reichenberg i przyciągnąć do siebie główne siły wroga, natomiast 2 Armia Księcia Koronnego (Gwardia, I, V i VI Korpus Armijny w sile 115 000 ludzi) miała nacierać od wschodu przez Glatz i Góry Sowie.

Pruska 2 Armia posuwała się w trzech kolumnach armii, częściowo z powiatu Glatz, przez Braunau, a także drogą Landeshut na Liebau. 27 czerwca pruski I Korpus został pokonany pod Trautenau przez austriacki X.  Korpus pod dowództwem FML Ludwiga von Gablenz i musiał wycofać się do Goldenöls, gdzie pruski Korpus Gwardii idący przez Eypel przejął awangardę i pokonał część austriackiego IV Korpusu pod Soor i Burkers.  Korpusy pod Soor i Burkersdorf. 27 czerwca lewe skrzydło armii koronnej, V Korpus generała Steinmetza, pokonał austriacki VI Korpus pod FML Ramming. Korps pod FML Ramming pod Nachodem, 28 czerwca austriacki VIII Korps pod arcyksięciem Leopoldem pod Skalitz, który pospieszył z pomocą, a 29 czerwca części nieprzyjacielskiego IV.  Korps (FML Tassilo Festetics) pod Jaromierzem i Schweinschädel.

28 czerwca pruska 1 Armia odparła wroga pod Turnau i Podolem i mogła połączyć się z Elbarmee nad Iserą. Elbarmee pokonali jednocześnie Sasów i austriacki I Korpus (FML Clam-Gallas) pod Münchengrätz. 29 czerwca pruska 1 Armia odniosła kolejny sukces przeciwko korpusowi saskiemu pod księciem Albertem pod Gitschin. W rejonie Königinhof związek koronny z armią księcia Fryderyka Karola został ostatecznie utworzony 30 czerwca w sile około 220 000 ludzi, ale 60 000 z nich nie było w stanie interweniować na czas w bitwie pod Königgrätz, która nastąpiła 3 lipca.

Austriacki Feldzeugmeister Ludwig von Benedek dał się poznać jako zręczny strateg dzięki sukcesom militarnym w kampaniach we Włoszech (1848 i 1859), a po wybuchu wojny – w wieku 61 lat – został mianowany głównodowodzącym austriackiej Armii Północnej. Ponieważ nie miał doświadczenia wojskowego na nowym czeskim teatrze wojny, początkowo bezskutecznie próbował odmówić przyjęcia stanowiska, ale w końcu podporządkował się decyzji cesarza Franciszka Józefa.

Austriackie awangardy miały już w kilku starciach przykre doświadczenia z pruskim karabinem iglicowym, więc Benedek postanowił umieścić swoje główne siły w silnej pozycji obronnej na szeregu małych wzgórz między Bistritz a Łabą, znajdująca się za nią twierdza Königgrätz mogła w razie potrzeby osłaniać odwrót. Liczył, że leżąca w tej pozycji piechota, wsparta silną artylerią, może powstrzymać pruskie natarcie.

Austriacy mieli siedem korpusów, ale trzy z nich już mocno ucierpiały w walkach wstępnych, tak że na wzgórzach zgromadzono około 190 000 ludzi. Na lewym skrzydle ósmy korpus – ok. 22 tys. Sasów pod dowództwem koronnego księcia Alberta – otrzymał wzniesienia przy Problusie. Za Problusem stała saska 2 Dywizja pod dowództwem generała porucznika Thuisko von Stieglitza, z prawej strony Brygada Lejba, z lewej 1 Brygada. Saksońska 1. Dywizja pod dowództwem generała porucznika Bernharda von Schimpf była zgromadzona między Lubnem, Popowitz i Tresowitz, a swoje rezerwy skoncentrowała między Problusem i Stresetitz. Saksońska 3 Brygada została ustawiona w Problusie, 11 i 12 Brygada w Nieder-Prim. Austriacki VIII Korpus (pod FML Josephem von Weberem od 29 czerwca), pełniący rolę straży tylnej, zabezpieczył przed obejściem pozycje na dalekiej lewej stronie w Ober-Prim i las przed nim. Kawaleria saskiej 2. dywizji utrzymywała kontakt z austriackim X. korpusem pod Popowitz.  Korpus. W centrum Benedek zjednoczył około 44 000 ludzi ze 134 działami, X.  Korps pod FML Gablenz, osłabiony walkami wstępnymi, oraz jeszcze świeższy III Korps pod arcyksięciem Ernstem, który zajmował wzgórza Lipy i Chlum. Jako prawe skrzydło liczące około 55 000 ludzi IV Korpus pod FML Festetics podążał na południe od Maslowed, pod Cistowes i Nedelist, II Korpus pod FML Karl von Thun und Hohenstein utrzymywał pozycję od Sendrasitz do Łaby. Benedek trzymał za nią trzecią część swojej armii – I (gen. dyw. Gondrecourt) i VI Korpus (FML Ramming), liczące ponad 60 tys. ludzi i 320 dział w rezerwie. Z tymi jednostkami chciał wyprowadzić swój kontratak, gdy tylko pruski atak ugrzęźnie na jego wysuniętej pozycji obronnej.

3 lipca około godziny 4 rano ruszyła pruska 1 Armia pod dowództwem Friedricha Karla zur Bistritza. Po lewej stronie 7 dywizja osiągnęła Cerekwitz, w centrum 8 dywizja pod dowództwem gen. Augusta von Horna posuwała się w kierunku Klenitz jako awangarda, po prawej 3 i 4 dywizja posuwały się w kierunku Dohalitz i Mokrowous. Za nimi, w drugiej linii, podążały w kierunku Sadowej 5 i 6 dywizja. Awangarda dywizji „Horn” brała udział w wymianie ognia artyleryjskiego z artylerią austriackiego X. Artyleria Korps. Gdy Prusacy próbowali przekroczyć Bistritz, dwa austriackie dowództwa korpusów postanowiły się wyróżnić i ruszyć przeciwko prawej flance przeciwnika. Nie kontynuując tworzenia frontu przeciwko spodziewanej pruskiej 2. armii, oddziały dowódców korpusów Festetics i Thun opuściły swoje pozycje i posunęły się na zachód, pozostawiając lukę w austriackiej obronie na północy; dokładnie tam, gdzie później miała zdecydowanie interweniować pruska 2. armia.

Rano Austriacy mieli przed sobą tylko pruską 1 Armię – oddziały księcia koronnego były jeszcze w marszu, a Elbarmee również nie przekroczył jeszcze Bistritz pod Nechanitz. W związku z tym wzrósł nacisk na przeważające w terenie oddziały pruskie. W centrum, Thun i Festetics były zaangażowane w ciężkie walki w lesie Swiep. Pruska 7 Dywizja pod dowództwem generała majora Eduarda von Fransecky”ego, w tym w szczególności 2 Magdeburski Pułk Piechoty nr 27, okopała się w Świepwaldzie i w straszliwej rzezi próbowała odeprzeć ofensywę dwóch austriackich korpusów. Na skrzydłach Prusacy zajęli Świepwald. Bez przygotowania artyleryjskiego i znajomości dowództwa armii Austriacy pod hrabią Festeticsem podjęli próbę odbicia lasu. Prawa stopa hrabiego Festeticsa została strzaskana przez pocisk, więc feldmarszałek porucznik Anton Mollinary poprowadził dalsze ataki. W Lesie Świepskim rozgorzała ciężka bitwa, w której pruska 7 dywizja została prawie zmieciona, ale jednocześnie Austriacy ponieśli ciężkie straty. W Holawaldzie pruska 8 dywizja ugrzęzła i została wzmocniona przez 4 dywizję pod generałem Friedrichem Adrianem Herwarthem von Bittenfeld.

Tymczasem na południowym krańcu frontu Elbarmee również przekroczył Bistritz. Od godziny 10 rano 15 Dywizji udało się przekroczyć Bistritz pod Lubnem, generał Philipp Carl von Canstein przygotowywał atak na Neu- i Nieder-Prim.

Austriaccy generałowie pławili się już w poczuciu zwycięstwa, a w pruskim sztabie pojawiły się pierwsze pretensje do nieortodoksyjnego planu rozmieszczenia ekscentrycznego Moltkego. Nawet król Wilhelm I i jego premier Bismarck obawiali się porażki. Następnie, około południa, na wysokości wsi Horenowes naprzeciwko, pojawił się pruski 1. pułk gwardii pieszej. Stanowiła ona awangardę pruskiego korpusu gwardii należącego do 2. Armii – znajdowała się tam armia księcia koronnego i wraz z atakującym od południowego zachodu Elbarmee wzięła na cel oddziały austriackie okopane w Świepwaldzie. O godz. 13.45 rozpoczęło się również natarcie 14 Dywizji pod dowództwem gen. Hugo Eberharda zu Münster-Meinhövel na linię Problus-Stresetitz. Przed naporem zestawu Elbarmee z Nechanitz, korpusy saskie po przeciwnej stronie powoli wycofywały się po południu.

Około godziny 13.00, kiedy Benedek miał wydać rozkaz rozmieszczenia rezerwy, Austriacy poznali w pełni rozmiary niebezpieczeństwa grożącego teraz od północy. Pruska 1 Dywizja Gwardii pod dowództwem generała Wilhelma Hillera von Gärtringen – awangarda interweniującej teraz 2 Armii – zbliżała się do Chlumu przez Masłów. Zagrożony na tyłach feldmarszałek porucznik Thun musiał natychmiast wyprowadzić większość swoich oddziałów z powrotem na wschód. W wyniku tego załamały się również pozycje austriackie w Świepwaldzie.

Za przybyłą 2 Dywizją Gwardii posuwały się już pruskie I i V Korpusy, a 11 i 12 dywizja VI Korpusu pod dowództwem gen. Louisa von Mutiusa nacierały na austriacką flankę po prawej stronie. Thun musiał zarządzić wycofanie swojego korpusu na zachodni brzeg Łaby, przez co sytuacja na austriackim prawym skrzydle stała się jeszcze bardziej narażona.

Sam Benedek poprowadził brygadę piechoty do nieskutecznego kontrataku pod Chlumem. Austriacka rezerwa – VI Korpus – prawie zdołała odzyskać utracony Chlum w walce wręcz z pruską 1 Dywizją Gwardii, ale została zatrzymana przed celem. Wreszcie, aby odciążyć ciężko walczącą piechotę, dwie austriackie dywizje kawalerii zaatakowały w potyczce pod Stresetitz i pod Rosberitz-Langenhof, tu 39,5 austriackich zmierzyło się z około 31 pruskimi szwadronami. Atak heskich kirasjerów pod Rosberitz spotkał się z pruską brygadą kawalerii pod generałem majorem Georgem von der Groebenem i doprowadził do przedwczesnego zerwania z powodu interwencji piechoty przeciwnika. Jednak ciężka 3 Dywizja Kawalerii Rezerwowej pod dowództwem generała majora hrabiego Karla von Coudenhove okazała się więcej niż równa pruskim dragonom z Brygadą Kirasjerów pod księciem Windischgrätzem pod Stresetitz.

Augusta von Etzela, która przeszła przez Bistritz, pozycje saskie pod Problusem załamały się. Gdy ostatni kontratak Ramminga pod Chlumem zakończył się niepowodzeniem, Benedek nakazał poświęcenie ostatnich rezerw. Ponieważ zbliżało się okrążenie całej armii austriackiej, von Benedek około godziny czwartej porzucił bitwę i zarządził odwrót w kierunku Königgrätz. Tymczasem pod Elbarmee 14 Dywizja z 27 Brygadą Piechoty pod dowództwem generała Emila von Schwartzkoppena zdołała wyprzeć Sasów ze wsi Problus. Obrońcy Problusa byli jednymi z ostatnich batalionów, które opuściły pole bitwy i tworzyli tylną straż Austriaków. I Korpus pod dowództwem generała majora Leopolda Gondrecourta, z trzema brygadami, musiał zapobiec odcięciu przez Prusaków odwrotu głównych sił austriackich. Zanim korpus ten zdołał w prowizoryczny sposób odłączyć się od wroga, poniósł straty w wysokości 279 oficerów i 10 000 samych ludzi, z których 2800 dostało się do niewoli.

Austriacy zalewając się do tyłu byli ścigani przez pruską kawalerię, która następnie była utrzymywana w odpowiedniej odległości przez artylerię. Pod osłoną armat twierdzy Königgrätz pokonani Austriacy wycofali się nad Łabę. Dowódca twierdzy, generał major Leopold von Weigl, źle oceniając sytuację, zamknął wieczorem bramy miejskie i otwierając śluzy, stworzył niewielkie bagno, które domagało się dalszych niepotrzebnych strat od nacierających Austriaków.

Łączne straty pruskie w bitwie wyniosły 359 oficerów, 8 794 ludzi i 909 koni, z czego 1 929 zabitych, 6 948 rannych i 276 zaginionych. Austriacy stracili 1 313 oficerów, 41 499 ludzi i 6 010 jeźdźców, z których 5 658 zostało zabitych, 7 574 rannych, 7 410 zaginionych i 22 170 wziętych do niewoli. Korpus saski stracił 55 oficerów i 1.446 ludzi, z których 135 zostało zabitych, 940 rannych i 426 zaginionych.

Ostatnie badania znacznie obniżyły ocenę znaczenia karabinka z iglicą strzelniczą. Kadencja wystrzału karabinu iglicowego jest około 3 razy większa niż kagańca typu Minié, jednak zasięg karabinów iglicowych był tylko o około połowę mniejszy niż austriackich karabinów Lorenza (pruskie karabiny iglicowe miały zasięg 600 metrów, ale powyżej 300 metrów były praktycznie nieprecyzyjne; z kolei kagańce typu Minié miały zasięg około 900 metrów).

Oprócz wyższej kadencyjności breechloadera, kolejną zaletą, np. w bitwie pod Königgrätz, było to, że strzelec mógł przeładowywać broń na leżąco. Był więc mniej narażony na ogień nieprzyjaciela niż strzelec wyposażony w kaganiec, który musiał stać lub klęczeć, aby przeładować i zazwyczaj był odsłonięty podczas przeładowywania. Przeciwko nacierającemu wrogowi pruscy żołnierze strzelali jednak zazwyczaj na stojąco.

Peter Aumüller zestawił ze sobą następujące czynniki:

Podobnie argumentują Thorsten Loch i Lars Zacharias – ostatnio.

Pruska 1. Armia pod wodzą Fryderyka Karola ścigała Austriaków do Brna; 2. Armia pod wodzą księcia koronnego na Olmütz i Elbarmee podążała za Austriakami przez Iglau do Znaim. Prusacy w połowie lipca osiągnęli rejon Dunaju i bez większego oporu posunęli się do linii Stockerau i Gänserndorf na północnych przedmieściach Wiednia. 26 lipca 1866 r. zawarto wstępny pokój w Nikolsburgu, a następnie 23 sierpnia ostateczny układ pokojowy w Pradze.

Bitwa miała również daleko idące konsekwencje polityczne dla Cesarstwa Austriackiego Habsburgów. Pomimo udanych bitew pod Custozą (24 czerwca) i Lissą (20 lipca) z Włochami, którzy przystąpili do wojny po stronie Prus, cesarz Franciszek Józef po druzgocącej klęsce pod Königgrätz został zmuszony do kapitulacji i scedowania Wenecji Euganejskiej na rzecz Włoch w pokoju wiedeńskim. W wyniku klęski Austrii rozwiązała się dotychczasowa Konfederacja Niemiecka; Prusy zaanektowały Szlezwik-Holsztyn, Hanower, Kurhessen, Nassau oraz Wolne Miasto Frankfurt i utworzyły Konfederację Północnoniemiecką. Również w kraju cesarz Franciszek Józef znalazł się pod silną presją dążeń narodów do autonomii. Monarchia austriacka była bardzo osłabiona w zakresie polityki zagranicznej, a 21 grudnia 1867 r. w Radzie Cesarskiej trzeba było zatwierdzić Kompromis z Węgrami i Konstytucję Grudniową.

Znaczenie bitwy nie pozostało niezauważone przez zagranicznych współczesnych. W Paryżu II Cesarstwa ludzie obawiali się, że na wschodniej granicy tworzy się potężny, zjednoczony sąsiad pod pruską supremacją. Aby uniemożliwić Prusom dalsze zjednoczenie państw niemieckich, wydano okrzyk bojowy Revanche pour Sadowa! („Zemsta za Sadową!”) wyłonił się. Celem było „zdławienie nowego sąsiada w zarodku”. Jako jeden ze środków uzbrojenia wprowadzono w 1866 roku karabin Chassepot, choć w Paryżu było jasne, że pożądany byłby karabin z metalowym nabojem, bo system Chassepot miał różne wady. Jednak karabin Chassepot był szybko dostępny w stosunkowo niskiej cenie.

Cesarz austriacki Franciszek Józef, po otrzymaniu informacji o wyniku bitwy, miał podobno w nieimperialny sposób zbesztać swojego dowódcę: „Benedek, głupiec! Benedek został zwolniony z urzędu, zastąpiony przez arcyksięcia Albrechta austriacko-cieszyńskiego i postawiony przed sądem wojennym. Jednak pod naciskiem cesarskim postępowanie zostało umorzone, a Benedek otrzymał nakaz milczenia o bitwie do końca życia, co też uczynił.

Współcześni historycy są zdania, że choć Benedek miał kilka wpadek, to jednak klęska była winą oficerów węgierskich, którzy wbrew rozkazom Benedeka przypuścili kontratak w Lesie Świepskim, rozrywając tym samym front austriacki i dając się zaskoczyć „spóźnionemu” pruskiemu 1. pułkowi gwardii pieszej. Benedek był jednak dość dobrze poinformowany o wyższości strzelających karabinów iglicowych, choćby dlatego, że w jego sztabie był szef wywiadu wojskowego Georg von Kees. Z tego powodu na pozycje austriackie wybierał zwykle gęsty teren leśny (jak w Swiepwaldzie), aby zmusić Prusaków do walki wręcz, w której ich nowocześniejsze karabiny były mało przydatne. Ta taktyka również działała całkiem dobrze, aż do tego fatalnego dla Austriaków kontrataku.

W licznych anegdotach, które zachowały się na temat tej pamiętnej konfrontacji między Prusami a Austrią, raz po raz można spotkać się z powiedzeniem „Prusacy nie strzelają tak szybko!”. Ma to być aluzja do strzelania przez Prusaków z karabinów iglicowych, co dawało im dużą przewagę, choć nie taką, która przesądziła o losach bitwy czy nawet wojny.

Sebastian Haffner w swojej książce „Prusy bez legendy” zaprzecza temu wyprowadzeniu:

Niezależnie od interpretacji, powiedzenie to pozostaje w oczach potomnych kojarzone z bitwą pod Königgrätz i ostatecznym powstaniem Prus jako dominującej siły w polityce niemieckiej.

Inna interpretacja wynika z faktu, że na wzór francuski od 1742 roku na wszystkich pruskich armatach wygrawerowany był napis „Ultima ratio regis” = „ostatnia deska ratunku dla króla”, który w języku potocznym rozwinął się w „Prusacy nie strzelają tak szybko”.

Wśród obserwatorów bitwy był najsłynniejszy ówczesny korespondent wojenny William Howard Russell z londyńskiego The Times, który miał także innego korespondenta w każdym z dwóch sztabów przeciwnych armii. Russell obserwował bitwę z wieży kościoła w Königgrätz za pomocą lunety.

Wilhelm I zezwolił księciu Hermannowi von Pückler-Muskau, wówczas już 80-letniemu, na dołączenie do królewskiej świty. W dniu bitwy zaniedbali jednak obudzić starszego pana. Choć przespał wydarzenia, został później odznaczony za swój udział.

W powieści Theodora Fontane”a Effi Briest tytułowa bohaterka rodzi córkę Annie, swoje jedyne dziecko, w dniu Königgrätz, 3 lipca. Cytat z 14 rozdziału: „…a rankiem 3 lipca obok łóżka Effi stała kołyska. Doktor Hannemann poklepał rękę młodej kobiety i powiedział: „Dziś jest dzień Königgrätz; szkoda, że to dziewczyna. Ale drugi może pójść za nim, a Prusacy mają wiele dni zwycięstwa.”

Königgrätz była pierwszą bitwą w Europie, przed którą duże kontyngenty wojsk były przemieszczane koleją. Moltke musiał kazać sprowadzić wojska na cztery fronty (Austria natomiast miała przewagę na linii wewnętrznej). Moltke przypisywał kolei udział w swoim zwycięstwie; Clark przedstawia to w odpowiedniej perspektywie. Sascy lokomotywiarze pojechali licznymi saskimi lokomotywami do Egeru, aby odebrać je Prusakom. Możliwe, że Prusy wykorzystały wiedzę zdobytą przez swoich obserwatorów wojskowych z wojny secesyjnej (1861-1865) w USA. W porównaniu z dotychczas używanymi ładunkami kagankowymi, pruski karabin iglicowy można było nie tylko szybciej przeładować, ale także w pozycji leżącej, czyli pod osłoną. Paul von Hindenburg, który brał udział w bitwie jako podporucznik, określił później efekt strzelania z karabinów iglicowych jako „straszny”.

Pruski muzyk wojskowy Gottfried Piefke skomponował na pamiątkę bitwy Königgrätzer Marsch, podobno jeszcze na polu bitwy (w Austrii jest ona bardzo rzadko wykonywana z oczywistego powodu).

W Muzeum Historii Wojskowości w Wiedniu bitwa pod Königgrätz jest szczegółowo udokumentowana za pomocą różnych obiektów. Na przykład obok austriackich karabinów Lorenza eksponowanych jest kilka karabinów iglicowych Johanna Nikolausa von Dreysego. Działo polowe M 1863 dokumentuje przewagę austriackiej artylerii w latach 1864-1866 w zakresie precyzji strzału i mobilności. Monumentalny obraz (8×5 metrów) autorstwa Václava Sochora przedstawia koniec baterii kawalerii Cesarsko-Królewskiego Pułku Artylerii Polowej nr 8, która osłaniała odwrót pokonanej armii austriackiej przez Łabę, poświęcając się przy tym. Ten akt ofiarny był również tematem obrazu Rudolfa Otto von Ottenfelda Ein Ruhmesblatt der österreichischen Artillerie.

Na krzyżu pamiątkowym dla zwycięskiej armii pruskiej widnieje napis: BÓG BYŁ Z NAMI, JEMU NIECH BĘDZIE CHWAŁA. Krzyż wykonany jest z jasnego brązu z podniesioną obręczą i posiada wielootworowe oczko z pierścieniem ze wstążką. Pomiędzy czterema kątami ramion krzyża znajduje się obwodowy wieniec laurowy. Na awersie znajduje się szyfr literowy WR w okrągłej centralnej tarczy z łukowym napisem ZWYCIĘSKIEJ ARMII PRUSKIEJ. Górne ramię krzyża przedstawia koronę królewską, na pozostałych trzech ramionach krzyża widnieje napis „Bóg był z nami, jemu niech będzie chwała”. Na rewersie znajduje się orzeł pruski w okrągłej centralnej tarczy, na czterech ramionach krzyża napis KÖNIGGRÄTZ 3 LIPCA 1866 R.

50.297222222215.7402777778Współrzędne: 50° 17′ 50″ N, 15° 44′ 25″ E

Źródła

  1. Schlacht bei Königgrätz
  2. Bitwa pod Sadową
  3. a b Eric Dorn Brose: German history, 1789–1871. From the Holy Roman Empire to the Bismarckian Reich. Berghahn, Providence 1997, ISBN 1-57181-056-0, S. 342.
  4. les rues de Berlin conservent le souvenir de ces accrochages[pas clair] : Trutnov, Náchod et Skalitz
  5. Alain Gouttman, La grande défaite 1870-1871, Perrin(Tempus), 2020, p8.
  6. ^ Perrett (1992)
  7. ^ Perrett (1992)
  8. ^ Prussian General Staff 1872, p. 187.
  9. Кениггрец // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  10. 1 2 Душенко К. Битву при Садовой выиграл прусский школьный учитель // История знаменитых цитат. — КоЛибри, 2018. — 704 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-389-13120-0.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.