Władysław III Warneńczyk

gigatos | 8 stycznia, 2022

Streszczenie

Władysław Warneńczyk (także Władysław Warneńczyk, Władysław III Polski i Węgier, po polsku Władysław III Warneńczyk, po węgiersku I Ulászló, po chorwacku Vladislav I.., Litwin Władysław III Varnietis, łac. Ladislaus; * 31 października 1424 w Krakowie; † 10 listopada 1444 koło Warny, Imperium Osmańskie, obecnie Bułgaria) był królem Polski od 1434 r. jako Władysław III, a królem Węgier i Chorwacji od 1440 r. jako Uładzisław I. Był najstarszym synem króla polsko-litewskiego Władysława II. Jagiełło i księżniczka ruska Zofia Holszańska.

Po śmierci ojca, Władysław w wieku 10 lat został koronowany na króla Polski, pozostając pod opieką możnowładców i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego. Kształcił się u Grzegorza z Sanoka. W czasie jego panowania, aż do osiągnięcia pełnoletności, faktycznym regentem był kardynał Oleśnicki.

W grudniu 1437 r. zmarł cesarz Zygmunt, pozostawiając na Węgrzech i w Czechach tylko swoją córkę Elżbietę i zięcia księcia austriackiego Albrechta V. Stronnictwo propolskie w Czechach i niechęć przeciwnych Albrechtowi husytów do tej sukcesji tronu wzrosła do tego stopnia, że w marcu 1438 r. wysłali oni posłów do Krakowa, aby zaproponować koronę czeską Władysławowi lub jego bratu Kazimierzowi Andrzejowi. 4 maja 1438 r. na sejmie cesarskim w Korcsinie posłowie polscy przyjęli koronę dla księcia Kazimierza i wysłali wojsko do Czech. Po tym, jak 29 maja w Melniku Czesi uznali księcia Kazimierza za swojego nowego króla, Albrecht szybko zareagował, aby nie dopuścić do unii korony polskiej i czeskiej. Mimo silnego sprzeciwu, 29 czerwca 1438 r. koronował się w Pradze na króla Czech. Od 6 czerwca 4.000 Polaków pod wodzą wojewodów Sudiwoja z Posen i Tencina z Sandomierza wkroczyło do północnych Czech, połączyło się z husytami w 12.000 ludzi i pomaszerowało na Tabor. Albrecht zebrał swoje wojska pod Pragą, jego kontyngentami niemieckimi dowodzili margrabia miśnieński Fryderyk, książę Bawarii i margrabia Albrecht Achilles z Kulmbachu. Na początku sierpnia ta silna armia ruszyła przeciwko Polakom i husytom okopanym pod Taborem. Jednak już od 31 sierpnia trwały negocjacje, które umożliwiły obu armiom wycofanie się bez walki. Tymczasem młodociany król Władysław wkroczył na Śląsk z drugą armią, złupił księstwa opolskie, ratiborskie i trockie, czym zaskarbił sobie już nienawiść na Śląsku. Król Albrecht wykorzystał tę okoliczność i ruszył przez Zgorzelec do Wrocławia, gdzie pozostał do marca 1439 r., aby bronić Śląska. Ponieważ wojska węgierskie pod wodzą Stefana Rozgonyi odpierały także najazdy Polaków w rejonie Egeru, a litewski książę Świtrygiełło zagrażał wschodniej granicy Polski, Władysław czuł się zmuszony do zaprzestania swoich przedsięwzięć w Czechach i zaakceptowania przejęcia władzy przez Albrechta.

W chwili przedwczesnej śmierci króla Albrechta 27 października 1439 r. trzydziestoletnia wdowa po nim, Elżbieta Luksemburska, była w piątym miesiącu ciąży. Wielu magnatów, zwłaszcza Johann Hunyadi z Hunedoary, uważało jednak, że Węgry potrzebują silnego regenta w obliczu zagrożenia ze strony Osmanów, i w styczniu 1440 r. nakłonili Elżbietę do poślubienia zaledwie 15-letniego króla Władysława III. Przekonana, że urodzi syna, Elżbieta stanowczo opiera się tym żądaniom i udaje jej się odłożyć plany małżeńskie. Wkrótce potem, 22 lutego, królowa dowager zjechała do Komornu z synem Władysławem, zwanym Postumusem („poporodowym”). Mimo narodzin męskiego potomka Albrechta II, strona przeciwna doprowadziła do wyboru Władysława III na króla Węgier przez wysłanników sejmu węgierskiego w Krakowie w dniu 8 marca 1440 roku. Elżbieta udała się jednak z noworodkiem Władysławem do Stuhlweißenburga i tam 15 maja 1440 r. ukoronowała go koroną św. W Czechach silne stronnictwo utrakwistów sprzeciwiło się następstwu tronu przez Władysława Postumusa. Władysław III, który w międzyczasie przybył do Ofen, został koronowany na króla Węgier 17 lipca 1440 r., również w Stuhlweisenburgu, przez Dénesa Szécsi, arcybiskupa Gran. Elżbieta początkowo wolała, aby opiekunem jej syna był książę Albrecht VI, jednak po koronacji Władysława III zbliżyła się do Fryderyka III, który awansował na króla rzymsko-niemieckiego. Zastawiła koronę św. Stefana Fryderykowi za 2500 dukatów i oddała mu swego syna Władysława pod opiekę i kuratelę. Za otrzymane pieniądze werbowała żołnierzy do walki z Władysławem. Władysław ruszył na nią ze swoją armią, jego awangarda pod wodzą Andreasa Tanczina zaatakowała Tyrnau, a następnie dotarła do Pressburga, plądrując go. Od początku lutego do końca marca 1441 r. Władysław okrążył miasto, ale potem musiał wrócić do Ofen z powodu braku żywności. Jan Hunyadi odegrał wiodącą rolę w wojnie domowej, za co został nagrodzony przez króla Władysława komendą nad twierdzą Belgrad i województwem siedmiogrodzkim. 14 maja 1441 r. Władysław wkroczył do Egeru i został uznany za jedynego króla Węgier przez biskupa Simona Rozgonyi. Wojna domowa o tron węgierski toczyła się nadal na północy Węgier, a także na Śląsku. W końcu, od czerwca 1442 r., legat papieski Giuliano Cesarini w imieniu papieża Eugeniusza IV pośredniczył między przeciwnikami, aby położyć kres rozlewowi krwi i umożliwić skoncentrowaną obronę przed Turkami. W listopadzie 1442 r. doszło do spotkania Elżbiety i Władysława III w Győr, gdzie doszło do ugody między nimi. Jednak zaledwie trzy dni po wyjeździe Jagiellonów, 19 grudnia, Elżbieta zmarła nagle, a król Władysław nadal podejrzewał, że została otruta.

Aby odpowiedzieć na rozpaczliwe wołanie o pomoc z uciskanego Konstantynopola, papież Eugeniusz IV wezwał Polaków i Węgrów do kampanii przeciwko Turkom. Po zjednoczeniu armii obu państw, 22 lipca 1443 r. wojska sprzymierzone wyruszyły z Ofen i przekroczyły Dunaj pod Semendrią. Hunyadi na czele swojej kawalerii najechał Serbię i dotarł aż do Niszu, za nim podążali Polacy z 20 000 ludzi pod wodzą króla Władysława. Po kolejnych zwycięstwach pod Nissą 3 listopada i pod Slatitzą 24 grudnia, zdobyto również Sofię. Sprzymierzeni wkraczali już do Besarabii, a u podnóża Gór Kunobizzy doszło do kolejnej zwycięskiej bitwy. Niecierpliwość króla, surowość zimy i trudności z zaopatrzeniem armii zmusiły sprzymierzonych do powrotu do domu w lutym 1444 roku. W tym czasie władza sułtana Murada II nad Bośnią, Hercegowiną, Serbią i Albanią w dużej mierze już się załamała, a w Azji Mniejszej bunt wasala Karamana-Ogli zmusił go do rozproszenia sił.

Król Władysław wkrótce potem otrzymał od papieża wezwania do wznowienia wojny z Turkami i wsparcia powstania albańskiego księcia Skanderbega. Wszystkie przygotowania do wojny były już w toku, kiedy wysłannicy Murada pojawili się w obozie królewskim w Szegedzie, aby zaproponować dziesięcioletni rozejm na korzystnych warunkach. Zarówno Hunyadi, jak i sprzymierzony z nim serbski książę Đurađ Branković zaproponowali przyjęcie oferty, a król Władysław 15 lipca 1444 r. przysiągł na Biblię, że przyjmie warunki. Dwa dni później kardynał Cesarini otrzymał wiadomość, że flota weneckich galer wyruszyła w kierunku Bosforu, aby uniemożliwić sułtanowi sprowadzenie posiłków drogą morską. Kardynał przypomniał królowi, że przysięgał wziąć udział w kampanii lądowej, jeśli mocarstwa zachodnie zaatakują Turków jednocześnie od strony morza. Władysław i większość w Radzie Wojennej nadal opowiadali się za pokojem, ale mimo to chcieli podporządkować się woli papieskiej. Cezary, na mocy nadanej mu przez papieża władzy, zwolnił Władysława z przysięgi złożonej innowiercom ponownie 4 sierpnia. Wojska ponownie ruszyły w kierunku Morza Czarnego, aby dołączyć do chrześcijańskiej floty. Đurađ Branković zaczął się teraz obawiać zemsty sułtana – w przypadku spodziewanej porażki – i potajemnie poinformował Murada o postępach chrześcijan. Kiedy sprzymierzeni dotarli do Warny, przekonali się, że weneckie galery nie były w stanie zapobiec przeprawie Turków i że muszą stawić czoła silnej przewadze liczebnej. Decydująca bitwa pod Warną miała miejsce 10 listopada 1444 r. na terenie dzisiejszej Bułgarii. Władysław poprowadził do ataku podrzędną liczebnie armię przeciwko Osmanom. Bitwa zakończyła się miażdżącą klęską koalicji polsko-węgierskiej, sam król Władysław III poległ na polu bitwy w wieku zaledwie 20 lat, jego ciało pozostało zaginione. Jego grób w Katedrze Wawelskiej w Krakowie jest pusty.

Według legendy udało mu się uciec po bitwie pod Warną i pod nazwiskiem Henrique Alemão osiadł na portugalskiej wyspie Madera. Po śmierci został pochowany w kościele w Madalena do Mar.

Jednak według tradycji osmańskiej jego ciało po bitwie znalazł w rowie janczar Buchrychader. Jego głowa została odcięta i dostarczona sułtanowi. Murad II kazał umyć głowę poległego króla, wypchać ją, przyciąć włosy, a następnie zamontować na włóczni jako trofeum dla swojej armii. Nasączona miodem głowa została wysłana przez Adrianopol do starszej rezydencji w Bursie.

Jego następcą na urzędzie króla Polski został młodszy brat Kazimierz IV. Na Węgrzech i w Chorwacji zastąpił go Habsburg Władysław Postumus.

Źródła

  1. Władysław III. (Polen und Ungarn)
  2. Władysław III Warneńczyk
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.