Witenes

Streszczenie

Vytenis (pol. Witenes) (1260 – 1316) był wielkim księciem litewskim w latach 1295 – 1316.

Był pierwszym władcą z dynastii Giedyminidów, który rządził przez znaczny okres czasu. Na początku XIV wieku jego reputacja przewyższyła reputację Giedymina, uważanego przez współczesnych historyków za jednego z najbardziej wpływowych władców litewskich. Rządy Witenesa charakteryzowały się ciągłymi wojnami w dążeniu do powiększenia Wielkiego Księstwa Litewskiego kosztem Rusinów, Mazowszan i Krzyżaków.

Pierwsza wzmianka o Vytenisie pochodzi z 1292 roku podczas, kampanii mazowieckiej rozpętanej przez jego ojca Butvydasa: armia licząca 800 ludzi dotarła do Łęczycy. Po śmierci Butvydasa ok. 1295 r. następcą Wielkiego Księcia został Vytenis. Nowy władca został wkrótce wciągnięty w spory sukcesyjne w Polsce i opowiedział się po stronie Bolesława II Mazowieckiego, żonatego z księżną litewską Gaudemundą: drugiej frakcji przewodził Władysław I. Na Rusi udało się Witoldowi odzyskać ziemie utracone po zabójstwie Mendoga oraz podporządkować sobie księstwa pińskie i turawskie.

Krucjata przeciwko pogańskiej Litwie i Żmudzi nasiliła się, a nowy rozdział rozpoczął się, gdy Prusowie i inne plemiona bałtyckie zostały podbite przez Krzyżaków i zakon inflancki w 1290 roku. Za panowania Witenesa wzdłuż brzegów Niemna i Jura powstała i umocniła się sieć zamków obronnych, rycerze wybudowali swoje zamki dokładnie na przeciwległym brzegu. W tym okresie Zakon Krzyżacki próbował utworzyć korytarz wzdłuż Morza Bałtyckiego na Żmudzi, aby połączyć się z Zakonem Liwskim na północy. Za panowania Witenisa Krzyżacy zorganizowali około 20 najazdów na Żmudzi. Wielki książę podjął działania zaradcze, aby osłabić wpływy miejscowej szlachty żmudzkiej, o czym świadczy rosnąca liczba zdrajców i uchodźców. Wydaje się, że Giedymin pomagał Witoldowi kontrolować szlachtę, która poważnie rozważała przesiedlenie się do Prus jako wasale Krzyżaków. Zakon umocnił także swoją kontrolę nad Semigalią, gdzie po bitwie pod Aizkraulem Litwini postawili swoje garnizony. Zakon zdobył w 1313 roku zamek Dynaburg, kontrolowany przez Litwinów od 1281 roku.

Jednym z najważniejszych osiągnięć Vytenisa był sojusz z miastem Ryga. W 1297 r. nieporozumienia między arcybiskupem ryskim, mieszczaństwem ryskim i zakonem inflanckim wywołały wojnę domową. Vytenis zaoferował pomoc mieszkańcom Rygi, a nawet złożył mgliste obietnice przejścia na chrześcijaństwo, aby złagodzić napięcia religijne między pogańskimi żołnierzami a chrześcijańskimi mieszkańcami. Vytenis skutecznie najechał Inflanty, zniszczył zamek Karkus na północ od Rygi i pokonał zakon w bitwie pod Turaidą, w której zginął także inflancki landsknechto Bruno i 22 rycerzy. Po zabezpieczeniu Liwonii, w latach 1298-1313 Witenis wykonał jedenaście kampanii na terenach krzyżackich w Prusach, w tym szczególnie krwawą w Brodnicy, gdzie zmasakrowano całą ludność. Wielkiemu księciu pomogło historyczne wydarzenie z 1308 roku z udziałem Krzyżaków: gdy zdobyli Pomorze, powstały spory terytorialne z Polską.

Umieszczony w fortyfikacji w bezpośrednim sąsiedztwie miasta litewski garnizon pozostał w Rydze do 1313 r., kiedy to mieszkańcy miasta przekazali go Zakonowi i odesłali pogan. Dobre relacje z Rygą sprzyjały stosunkom gospodarczym i umacniały wpływy litewskie w dorzeczu Dźwiny, zwłaszcza po poddaniu się Litwie w 1307 r. ważnego ośrodka handlowego – Połocka. Dzięki bliskim kontaktom z Rygą, Vytenis nakłonił franciszkanów, aby nie zamykali kościoła katolickiego w Navahrudak, aby mogli tam udać się niemieccy kupcy w 1312 roku. Wydaje się, że w sferze religijnej Witenis położył podwaliny pod utworzenie w latach 1315-1317 metropolii litewskiej. Urząd metropolity był funkcjonalny w rywalizacji między Wilnem a Moskwą o supremację religijną na Rusi.

Vytenis zmarł około 1315 roku bez spadkobierców. Okoliczności jego śmierci nie są znane. Przez długi czas rosyjscy historycy twierdzili, że został uderzony przez piorun, opierając się na ówczesnym źródle. Możliwe jednak, że był to błąd ortograficzny skryby, który powtarzał prokrzyżacką wersję historii, według której Giedymin zabił swego pana Witolda, by uzurpować sobie jego tron. Vytenis po raz ostatni wspominany jest we wrześniu 1315 roku podczas nieudanego oblężenia Christmemel, pierwszego zamku zbudowanego przez Krzyżaków na prawym brzegu Niemna. Historycy znają tylko jednego syna Vytenisa, niejakiego Žvelgutisa (czasem Swalegote), który prawdopodobnie zmarł przed ojcem. Biorąc pod uwagę tło, Giedymin, brat Witolda, mógł zostać wielkim księciem litewskim. Za jego panowania Wielkie Księstwo stało się ważną potęgą militarną i polityczną w Europie Wschodniej.

Źródła

 1. Vytenis
 2. Witenes
 3. ^ a b Rowell, pp. 56, 63; Kiaupa, p. 111; Sužiedėlis, p. 323; Christiansen, p. 153.
 4. ^ Kiaupa, pp. 111-112; Rowell, pp. 54-55.
 5. ^ Kiaupa, p. 111.
 6. ^ Von Jeroschin, p. 223; Rowell, p. 55.
 7. ^ Kiaupa, p. 111; Rowell, pp. 55-56.
 8. a b c d e f g h Rowell, C. S. (1994). Lithuania Ascending: A Pagan Empire Within East-Central Europe, 1295-1345. Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series. Cambridge University Press. pp. 55–59. ISBN 9780521450119.
 9. ^ Gudavičius, Edvardas; Matulevičius, Algirdas; Varakauskas, Rokas. „Vytenis”. Universal Lithuanian Encyclopedia (in Lithuanian). Retrieved 7 July 2021.
 10. ^ a b c d e f g h Rowell, C. S. (1994). Lithuania Ascending: A Pagan Empire Within East-Central Europe, 1295–1345. Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series. Cambridge University Press. pp. 55–59. ISBN 978-0-521-45011-9.
 11. ^ a b c Gudavičius, Edvardas; Rokas Varakauskas (2004). „Vytenis”. In Vytautas Spečiūnas (ed.). Lietuvos valdovai (XIII-XVIII a.): enciklopedinis žinynas (in Lithuanian). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 32–33. ISBN 5-420-01535-8.
 12. a b c d e f g et h Rowell 1994.
 13. a b c et d Lituanica.
 14. a b et c Gudavicius 2004.
 15. a et b Kiaupa 2000.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.