Kiejstut Giedyminowicz

Streszczenie

Kęstutis (Senieji Trakai, ok. 1297 – Krėva, 15 sierpnia 1382) – władca Litwy i Księstwa Trockiego, który w latach 1345-1382 rządził Wielkim Księstwem Litewskim wraz z bratem Algirdasem, a po jego śmierci z bratankiem Jagiełłą (1381-1382). Imię Kęstutis wywodzi się od prastarej formy imienia Kęstas, które z kolei jest zdrobnieniem od litewskich imion takich jak Kęstaras i Kęstautas, gdzie Kęs-ti oznacza twarz.

Kęstutis urodził się około 1297 r. jako syn wielkiego księcia Giedymina i jego żony Jewny: po śmierci ojca tytuł wielkiego księcia litewskiego odziedziczył jego młodszy brat Jaunutis (ok. 1300-po 1366). Kęstutis w porozumieniu ze swoim bratem Algirdasem uknuł spisek, aby odebrać mu tron i próba ta zakończyła się sukcesem: po przejęciu władzy nastąpił podział terytorium na dwie odrębne sfery, jedną skoncentrowaną na zachodzie, drugą na wschodzie: bezpośrednią konsekwencją tego wyboru politycznego było utworzenie księstwa trockiego, którego celem było bardziej efektywne zarządzanie domenami. Podczas gdy Algirdas umacniał swoją władzę na wschodzie, Kiejstut organizował obronę zachodniej Litwy i Żmudzi w taki sposób, by móc odeprzeć ataki Krzyżaków (aktywnych w tych latach w znacznie większym stopniu niż na jakimkolwiek innym etapie krucjaty litewskiej), a także próbował przeprowadzić kilka najazdów na sąsiednie ludy germańskie.

W obronie zachodnich granic swojego państwa Kęstutis uciekał się do broni i dyplomacji, a w 1349 r., chcąc uniknąć dalszych starć z Krzyżakami, zawarł z papieżem Klemensem VI układ o chrystianizacji Litwy, otrzymując w zamian obietnicę koron królewskich dla siebie i swoich synów. Algirdas dobrowolnie pozostał na uboczu tych negocjacji, gdyż był bardzo zajęty utrzymywaniem porządku w ruskiej części swoich włości.

Pośrednikiem w negocjacjach był Kazimierz III, który w październiku 1349 r. dokonał niespodziewanego napadu na Wolin i Brześć. W czasie wojny z Polakami Ludwik I Węgierski zawarł z Kęstutisem układ pokojowy, sformalizowany 15 sierpnia 1351 r., w którym Kęstutis gwarantował swoje nawrócenie na chrześcijaństwo i wsparcie militarne dla Królestwa Węgierskiego w zamian za koronę królewską. Porozumienie zostało przypieczętowane pogańskim obrzędem, ale Kęstutis nie miał zamiaru się podporządkować i uciekł w drodze do Budy.

W marcu 1361 r., po bitwie stoczonej w pobliżu jezior mazurskich, Kęstutis został pojmany przez krzyżowców, skąd trafił na zamek w Malborku. Jak podają źródła, sześćdziesięcioletni wówczas Kęstutis został pokonany dopiero w pojedynku przez trzech doświadczonych rycerzy. Negocjacje w sprawie uwolnienia Kęstutisa były prowadzone dwukrotnie bez konkretnych rezultatów: okup, którego krzyżowcy żądali za szlachcica, był najprawdopodobniej zbyt wysoki. Kęstutisowi udało się uciec z więzienia około pół roku później. Z pomocą swojego sługi Alfasa w porę wykopał dziurę w grubym na trzy metry murze i na koniach zaprzężonych w krzyżackie insygnia opuścił twierdzę. Ucieczka była dobrze zaplanowana i przypuszcza się, że Algirdas i Birutė, żona Kęstutisa, w znacznym stopniu przyczynili się do jej powodzenia.

Algirdas zmarł w 1377 r., a jego następcą został najstarszy syn Jagiełło, urodzony z drugiego małżeństwa z Ulianą Twerską. Kęstutis i jego syn Witold nadal uznawali władzę swego bratanka i kuzyna, nawet gdy otwarcie podważał ją jego przyrodni brat Andrzej z Połocka, urodzony z pierwszego małżeństwa Algirdasa z Marią z Wicbekistów (zmarłą przed 1349 r.). Tymczasem Zakon kontynuował walkę z pogańskimi Litwinami, a zarówno Jagiełło, jak i jego wuj próbowali zawrzeć rozejm. 29 września 1379 r. w Trokach doszło do porozumienia między Kiejstutisem a Jagiełłą, które było ostatnim wspólnym porozumieniem obu stron i miało trwać dziesięć lat. W lutym 1380 r. Jagiełło zawarł pięciomiesięczny układ z Zakonem Liwskim o ochronie swoich granic.

W tym samym roku, 31 maja, Jagiełło podpisał z hochmeistrem Winrichem von Kniprode układ nazwany traktatem z Dowydycza, w którym zobowiązał się nie interweniować w obronie Kiejstuta i jego synów, gdy zaatakują ich chrześcijanie. Nie byłoby naruszeniem traktatu udzielenie pomocy, którą uważał za konieczną, aby jego wuj i kuzyni nie stali się podejrzliwi. Prawdziwy powód zawarcia tego porozumienia nigdy nie był do końca jasny: niektórzy historycy obwiniają jego matkę Ulianę, inni zaś wskazują palcem na jego doradcę Vaidilę (zmarłego w 1381 r.). Alternatywny i być może bardziej wszechstronny punkt widzenia uwzględnia kontekst historyczny i koncentruje się na różnicy pokoleniowej: Kęstutis miał blisko osiemdziesiąt lat i był zdecydowany nie przyjąć chrześcijaństwa (jak to miało miejsce od czasów Giedyminidesa), podczas gdy jego bratanek był o pięćdziesiąt lat młodszy i tak samo zdeterminowany, by znaleźć sposób na modernizację i nawrócenie swojego kraju. Inny nurt historiografii koncentruje się na wspólnym wrogu na wschodzie – Moskwie: mówi się, że traktat miał na celu osłabienie przyrodniego brata Andrieja i jego drugiego przyrodniego brata Demetriusza I Gwiezdnego oraz wielkiego księcia Rosji Demetriusza. Zabezpieczywszy front zachodni, Jagiełło sprzymierzył się z Chanatem Złotej Ordy przeciwko Wielkiemu Księstwu Moskiewskiemu w bitwie, która miała być znana jako bitwa pod Kulikowem.

Na mocy traktatu Krzyżacy dwukrotnie najechali księstwo trockie i Żmudzi, a w sierpniu 1381 r. komturstwo ostródzkie poinformowało Kiejstuta o tajnym porozumieniu, jakie jego bratanek zawarł z wrogami. W tym samym miesiącu przejął bunt Polaków przeciwko Skirgaili, jednemu z braci Jagiełły, który był zbyt daleko, aby go stłumić, a jego nieobecność stworzyła podstawy do zdobycia Wilna, ówczesnej stolicy. Kiejstut został wielkim księciem, a w drodze powrotnej schwytano jego siostrzeńca Jagiełłę, który dopiero po zadeklarowaniu lojalności wobec wuja został uwolniony i zwrócono mu jego dobra, w tym miasta Kriewę i Wicebysk. W międzyczasie Kęstutis wznowił swoją wieloletnią wojnę z Krzyżakami, najeżdżając Warmię i próbując zająć Georgenburg (Jurbarkas).

12 czerwca 1382 r., gdy Kęstutis walczył z innym swoim bratankiem Kaributą (po 1350 – po 1404) w Nowhorodzie-Siwerskim, a jego syn Witold przebywał w Trokach, mieszkańcy Wilna, podburzeni przez kupca ryskiego Hanula (zmarłego między 25 lutego 1417 a 12 grudnia 1418 r.), pozwolili wojskom Jagiełły wkraść się do miasta. Kupcy byli zresztą całkowicie niezadowoleni z polityki kupieckiej Kęstutisa (zwłaszcza w kwestii wysokich ceł nakładanych na towary napływające i wypływające z Liwonii, bijącego serca Ziemi Mariańskiej), a Jagiełło wykorzystał sytuację, by odzyskać tron i połączyć się z Krzyżakami. W tym czasie jego syn Witold werbował ludzi w Grodnie, a młodszy brat Liubartas w Księstwie Galicyjsko-Wołyńskim.

W sierpniu 1382 r. wojska Kęstutisa i Jagiełły spotkały się w Trokach w celu stoczenia walki, która nigdy się nie rozpoczęła, ponieważ obie strony zgodziły się na negocjacje. Kęstutis i Witold udali się do obozu Jagiełły, gdzie zostali natychmiast aresztowani i wysłani do zamku w Kierzu. Żołnierze zwerbowani przez starszego litewskiego szlachcica stopniowo wracali do ojczyzny. Około 15 sierpnia Kęstutis został znaleziony martwy w swojej celi przez Skirgailę; wkrótce potem rozeszły się pogłoski, że popełnił samobójstwo, ale nie jest pewne, czy Jagiełło odegrał w tym jakąś rolę, czy nie. W wielkim stylu urządzono mu pogański pogrzeb (ostatni w historii kontynentu europejskiego), a jego ciało wraz z końmi i bronią spalono w Wilnie. Witoldowi udało się uniknąć schwytania dzięki przebraniu się w damskie ubrania i kontynuował walkę z kuzynem, aż w 1392 r. został wielkim księciem.

Kęstutis to popularne imię męskie na Litwie. W 1902 roku Mikalojus Konstantinas Čiurlionis zadedykował Kęstutisowi uwerturę symfoniczną. Petras Tarasenka, litewski historyk i archeolog, w 1957 r. napisał opowiadanie „Pabėgimas” (Ucieczka), opisujące burzliwe etapy ucieczki Kęstutisa z więzienia krzyżackiego na zamku w Marienburgu. W Prienai na południu Litwy w 1937 r. postawiono pomnik Kęstutisa, który odrestaurowano w 1990 r. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej „Wielki Książę Kęstutis” Litewskich Wojsk Lądowych został zainspirowany postacią średniowiecznego władcy. Jeden z okręgów wojskowych, w których działali litewscy partyzanci w czasie okupacji sowieckiej krajów bałtyckich, nosił nazwę szlacheckiego okręgu wojskowego Kęstutis.

Bibliograficzny

Źródła

  1. Kęstutis
  2. Kiejstut Giedyminowicz
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.