Henry Maitland Wilson

Streszczenie

Marszałek polny Henry Maitland Wilson, 1. baron Wilson, GCB, GBE, DSO (5 września 1881 – 31 grudnia 1964), znany również jako Jumbo Wilson, był starszym oficerem armii brytyjskiej w XX wieku. Brał czynny udział w II wojnie burskiej, a następnie w I wojnie światowej nad Sommą i w Passchendaele. Podczas II wojny światowej służył jako Generalny Oficer Dowodzący (GOC-in-C) wojskami brytyjskimi w Egipcie, w której to roli w grudniu 1940 roku rozpoczął operację Compass, atakując z dużym powodzeniem siły włoskie. W lutym 1941 roku został gubernatorem wojskowym Cyrenajki, w kwietniu 1941 roku dowodził siłami ekspedycyjnymi Wspólnoty Narodów w Grecji, a w maju 1941 roku został generalnym oficerem dowodzącym (GOC) siłami brytyjskimi w Palestynie i Trans-Jordanii.

Wilson został GOC Ninth Army w Syrii i Palestynie w październiku 1941 roku, GOC Persia and Iraq Command w sierpniu 1942 roku i GOC Middle East Command w lutym 1943 roku. W końcowej fazie wojny od stycznia 1944 r. był Naczelnym Dowódcą Sojuszniczym na Morzu Śródziemnym, a następnie od stycznia 1945 r. szefem brytyjskiej misji połączonych sztabów w Waszyngtonie.

Urodzony w Londynie, syn kapitana Arthura Maitlanda Wilsona i jego żony Harriet Wilson (z domu Kingscote), Wilson kształcił się w Eton College i Sandhurst. Został wcielony do Brygady Strzelców jako podporucznik 10 marca 1900 roku. Służył z 2. batalionem w Afryce Południowej podczas II wojny burskiej, a po wzięciu udziału w tamtejszych operacjach w sierpniu 1900 roku został awansowany na porucznika 18 marca 1901 roku. Przez całą wojnę służył w Afryce Południowej. Po zakończeniu działań wojennych opuścił Port Natal na statku SS Malta pod koniec września 1902 r. wraz z innymi oficerami i ludźmi z 2 batalionu Brygady Strzelców, którzy zostali przeniesieni do Egiptu. Ze swoim batalionem został wysłany do Egiptu, a następnie w 1907 roku do Indii. Awansowany na kapitana 2 kwietnia 1908 roku służył z 3 batalionem w Bordon w Hampshire, a następnie w Tipperary w Irlandii, a w 1911 roku został adiutantem Oxford OTC.

Wilson służył w I wojnie światowej, będąc mianowanym majorem brygady w 48. brygadzie 15 października 1914 r.; po awansie na stopień p.o. majora w grudniu 1914 r., a następnie na stopień majora 15 września 1915 r., został wysłany do Francji, by służyć na froncie zachodnim w grudniu 1915 r. Jego zdolności jako oficera sztabowego sprawiły, że został przeniesiony na stanowisko oficera sztabu generalnego (GSO 2) 41. dywizji nad Sommą i XIX korpusu w Passchendaele. Jego zdolności jako oficera sztabowego sprawiły, że został przeniesiony na stanowisko oficera sztabu generalnego (GSO) 2 41 Dywizji nad Sommą i XIX Korpusu w Passchendaele. W październiku 1917 roku został mianowany GSO 1 Dywizji Nowozelandzkiej z awansem na tymczasowego podpułkownika 28 października 1917 roku. Za swoją służbę wojenną został odznaczony Distinguished Service Order w 1917 roku i był trzykrotnie wspomniany w depeszach.

Po awansie na podpułkownika 1 stycznia 1919 r. i wyborze na pierwszy powojenny kurs sztabowy w Camberley, Wilson otrzymał dowództwo nad kompanią kadetów w Sandhurst. W sierpniu 1923 r. został zastępcą dowódcy 2. batalionu Brygady Strzelców w Aldershot. Następnie w styczniu 1927 r. objął dowództwo 1. batalionu swojego pułku na granicy północno-zachodniej, awansując 15 czerwca 1927 r. do stopnia podpułkownika.

Powróciwszy na stanowisko instruktora w Camberley w czerwcu 1930 roku, Wilson spędził 9 miesięcy na połowie pensji w 1933 roku. Awansowany na tymczasowego brygadiera, w 1934 roku został dowódcą 6 Brygady Piechoty, a po awansie na generała majora 30 kwietnia 1935 roku, w sierpniu 1937 roku został generalnym oficerem dowodzącym 2 Dywizji.

Egipt (1939-1941)

15 czerwca 1939 r. Wilson został mianowany Generalnym Oficerem Dowodzącym (GOC) wojsk brytyjskich w Egipcie w stopniu generała porucznika, w której to roli był również odpowiedzialny za doradztwo wojskowe dla szeregu krajów od Abisynii po Zatokę Perską. Jego kwatera główna znajdowała się w Kairze, a w letniej kwaterze w Aleksandrii podjął udane negocjacje z rządem egipskim. Traktat z 1936 r. przewidywał, że w razie wojny armia egipska będzie walczyć pod brytyjskim dowództwem i uzupełniać ograniczone siły, jakimi wówczas dysponował – tworzoną wówczas dywizję pancerną (późniejszą 7. Dywizję Pancerną) i osiem brytyjskich batalionów. Swoje siły obronne skoncentrował w Mersa Matruh około 100 mil od granicy z Libią.

Na początku sierpnia sir Archibald Wavell został mianowany głównodowodzącym Dowództwa Bliskiego Wschodu i wysłał posiłki, o które zabiegał Wilson, początkowo 4 Indyjską Dywizję Piechoty i zaawansowane elementy 6 Dywizji Australijskiej, a w miarę jak trwało gromadzenie wojsk w Mersa Matruh, Richard O”Connor i jego sztab w 7 Dywizji Piechoty w Palestynie zostali przeniesieni do Egiptu, aby wzmocnić tam strukturę dowodzenia Wilsona. Sztab O”Connora, początkowo oznaczony jako brytyjska 6 Dywizja Piechoty, został aktywowany w listopadzie i stał się odpowiedzialny za oddziały w Mersa Matruh. W czerwcu 1940 roku został przemianowany na Western Desert Force.

10 czerwca 1940 roku włoski dyktator Benito Mussolini wypowiedział wojnę. Natychmiast siły Wilsona dokonały inwazji na Libię. Jednak ich postęp został odwrócony, gdy 17 czerwca Francja dążyła do zawarcia rozejmu i Włosi mogli przesunąć swoje siły z granicy tunezyjskiej na zachód i wzmocnić 4 dywizjami tych, którzy sprzeciwiali się Wilsonowi na wschodzie. Siły włoskie zaatakowały Egipt we wrześniu 1940 roku i posunęły się o około 60 mil (97 km), by zająć Sidi Barrani. Wilson stanął w obliczu bardzo dużych sił. Miał 31 000 żołnierzy wobec 80 000 Włochów, 120 czołgów wobec 275 i 120 sztuk artylerii wobec 250. Zdawał sobie sprawę, że w tej sytuacji tradycyjne podręczniki nie przyniosą rozwiązania. Podobnie jak inni dowódcy z lat 40-tych, był dobrze wyszkolony w strategii i w ścisłej tajemnicy; planował zakłócić postępy przeważających sił, atakując ich rozciągnięte linie w odpowiednich miejscach. Po konferencji z Anthonym Edenem i Wavelem w październiku i odrzuceniu sugestii Wavela o dwutorowym ataku, Wilson rozpoczął operację „Compass” 7 grudnia 1940 roku. Strategia okazała się wybitnie skuteczna i bardzo szybko siły włoskie zostały przecięte na pół.

Podczas gdy operacja „Compass” była kontynuowana z powodzeniem w 1941 roku i zakończyła się całkowitą klęską armii włoskiej w Afryce Północnej, Wilson, który był już wysoko ceniony przez swojego kolegę z pierwszej wojny światowej, a obecnie sekretarza stanu ds. wojny, Anthony”ego Edena, zdobył również zaufanie samego Churchilla. W audycji Churchill powiedział: „Generał Wilson, który faktycznie dowodzi Armią Nilu, był uważany za jednego z naszych najlepszych taktyków i niewielu teraz odmówi mu tej cechy.”

Wilson został odwołany do Kairu w lutym 1941 roku, gdzie zaproponowano mu i przyjęto stanowisko gubernatora wojskowego Cyrenajki.

Grecja (kwiecień 1941)

Wilson został wyznaczony do poprowadzenia sił ekspedycyjnych Wspólnoty Narodów („W Force”) składających się z dwóch dywizji piechoty i brygady pancernej, które miały pomóc Grecji oprzeć się Włochom i następującej po nich inwazji niemieckiej w kwietniu 1941 roku. Chociaż siły alianckie były beznadziejnie niewystarczające, Gabinet Wojenny Churchilla uznał za istotne udzielenie wsparcia jedynemu krajowi spoza Commonwealthu, który opierał się postępowi Osi. Wilson zakończył ewakuację wojsk brytyjskich z Grecji 29 kwietnia 1941 roku. Został mianowany GBE 4 marca 1941 roku i awansowany na pełnego generała 31 maja 1941 roku.

Syria, Irak i Palestyna (1941-1943)

W maju 1941 roku, po powrocie z Grecji, Wilson został mianowany GOC Sił Brytyjskich w Palestynie i Trans-Jordanii i nadzorował udaną kampanię syryjsko-libańską, w której przeważające siły australijskie, brytyjskie, indyjskie i wolnomularskie pokonały w zaciętych walkach siły francuskie Vichy. W lipcu 1941 roku Churchill polecił Wilsonowi objęcie dowództwa nad Western Desert Force, aby poprowadził ją w nadchodzącej operacji ofensywnej przeciwko Afrika Korps, która miała stać się operacją Crusader w listopadzie 1941 roku, ale generał Sir Claude Auchinleck wybrał zamiast niego generała porucznika Sir Alana Cunninghama. W październiku 1941 roku Wilson objął dowództwo nad Dziewiątą Armią w Syrii i Palestynie i został mianowany honorowym tytułem Aide-de-Camp General to the King.

Wilson cieszył się zaufaniem Winstona Churchilla i był jego wyborem na następcę Auchinlecka na stanowisku dowódcy Ósmej Armii w sierpniu 1942 roku; jednak za namową szefa Cesarskiego Sztabu Generalnego, generała Sir Alana Brooke”a, na stanowisko to został wyznaczony generał Sir Bernard Montgomery. Zamiast tego Wilson został wyznaczony na dowódcę nowo utworzonego 21 sierpnia 1942 roku niezależnego Dowództwa Persji i Iraku. Dowództwo to, które było częścią Middle East Command, zostało utworzone, gdy okazało się, że Niemcy, po sukcesach w południowej Rosji, mogą zaatakować Persję (Iran).

C-in-C Bliski Wschód (1943)

W lutym 1943 roku, po sukcesie Montgomery”ego pod Alamein i wyparciu sił Osi z Afryki Północnej, Wilson został mianowany głównodowodzącym na Bliskim Wschodzie. Bliski Wschód był do tego czasu stosunkowo oddalony od głównych ośrodków walk. Jednak na rozkaz z Londynu, aby stworzyć dywersję podczas walk we Włoszech, we wrześniu 1943 roku zorganizował nieudaną próbę zajęcia małych greckich wysp Kos, Leros i Samos. Siły brytyjskie poniosły duże straty w wyniku niemieckich ataków lotniczych i kolejnych desantów.

Naczelny Dowódca Sojuszniczy Morza Śródziemnego (1944)

Wilson zastąpił Dwighta D. „Ike”a” Eisenhowera w Allied Forces Headquarters (AFHQ) jako Naczelny Dowódca Sojuszniczy w rejonie Morza Śródziemnego 8 stycznia 1944 r. z siedzibą w Algierze. Jako taki sprawował strategiczną kontrolę nad kampanią we Włoszech. Zdecydowanie opowiadał się za inwazją na Niemcy przez równinę naddunajską, ale nie doszło to do skutku, gdy armie we Włoszech zostały osłabione do wsparcia innych teatrów wojny. Jumbo Wilson chętnie realizował plan podstępu Undercut, gdy niespodziewanie Niemcy postanowili całkowicie wycofać się z Grecji. Chociaż Dudley Clarke doradzał mu, że może to wywołać odwrót i jest niepotrzebne, Wilson zdawał sobie sprawę ze strategicznych zawiłości sytuacji politycznej. Każdy plan Sztabu Generalnego miał swój cień, zintegrowany do 1944 r. z amerykańskimi sojusznikami na wszystkich poziomach strategii; nawet zatrudnienie aktora naśladującego Monty”ego przybyłego do kwatery głównej Jumbo w Algierze.

Misja w Waszyngtonie (1945-1947)

W grudniu 1944 r., po śmierci feldmarszałka Sir Johna Dilla, Wilson został zwolniony z funkcji Naczelnego Dowódcy, awansowany na feldmarszałka 29 grudnia 1944 r. i wysłany do Waszyngtonu na stanowisko szefa brytyjskiej misji sztabu połączonego, które objął w styczniu 1945 r. Jednym z najbardziej tajnych obowiązków Wilsona było pełnienie funkcji brytyjskiego przedstawiciela wojskowego w Combined Policy Committee, który zajmował się rozwojem, produkcją i testowaniem bomby atomowej. Wilson kontynuował służbę jako szef brytyjskiej misji połączonych sztabów do 1947 roku, ku zadowoleniu Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Prezydent Truman przyznał mu w listopadzie 1945 roku Distinguished Service Medal.

W styczniu 1946 roku został mianowany aide-de-campem Jerzego VI w Wielkiej Brytanii, a następnie został mianowany baronem Wilsonem, of Libya and of Stowlangtoft w hrabstwie Suffolk. Od 1955 do 1960 roku był konstablem Tower of London. Wilson poślubił Hester Wykeham (1890-1979) w 1914 r. i miał jednego syna i córkę. Syn, podpułkownik Patrick Maitland Wilson, towarzyszył ojcu na Bliskim Wschodzie podczas II wojny światowej jako oficer wywiadu. Wspomnienia syna, Where the Nazis Came, zawierają anegdoty i opisy ważnych wydarzeń z wojennej służby ojca. Nigdy nie był bogatym człowiekiem, kiedy feldmarszałek Lord Wilson zmarł 31 grudnia 1964 roku w Chilton, Buckinghamshire, jego majątek został udowodniony na zaledwie 2 952 funty (w przybliżeniu 100 000 funtów w 2013 roku). Jego jedyny syn Patrick zastąpił go w baronii.

Źródła

  1. Henry Maitland Wilson
  2. Henry Maitland Wilson
  3. ^ The Chief of the Imperial General Staff, General Alan Brooke, had been reluctant to make this appointment because he thought Wilson was too old and tired for the job. However, he later wrote „…I was totally wrong as I soon discovered, and he was still capable of giving the most valuable service. An exceptionally clear brain, a strong personality and an imperturbable character.”[30]
  4. ^ The deception operation on 26 May 1944 began in London.
  5. ^ Mead (2007), p. 489
  6. a b c d e f g h i j k http://www.generals.dk/general/Wilson/Henry_Maitland/Great_Britain.html
  7. a b c unithistories, onder ”British”, ”British Army”, ”W”
  8. https://www.thegazette.co.uk/London/issue/27172/page/1632
  9. a b Heathcote, p.308
  10. https://www.thegazette.co.uk/London/issue/28544/page/7707
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.