Franciszek I Walezjusz

Alex Rover | 11 sierpnia, 2022

Streszczenie

Franciszek I (urodzony jako François d”Angoulême 12 września 1494 r. w Cognac, a zmarły 31 marca 1547 r. w Rambouillet) został koronowany na króla Francji 25 stycznia 1515 r. w katedrze w Reims. Panował do swojej śmierci w 1547 roku. Syn Karola Orleańskiego i Ludwiki Sabaudzkiej, należał do gałęzi Valois-Angouleme dynastii Kapetyngów.

Franciszek I uważany jest za emblematycznego króla okresu francuskiego renesansu. Jego panowanie pozwoliło na znaczny rozwój sztuki i literatury we Francji. Pod względem militarnym i politycznym panowanie Franciszka I było punktowane wojnami i ważnymi wydarzeniami dyplomatycznymi.

Miał potężnego rywala w Karolu V i musiał polegać na dyplomatycznych interesach króla Anglii Henryka VIII, który zawsze chętnie stawiał się jako sojusznik jednej lub drugiej strony. Franciszek I odnotował sukcesy i porażki, ale zabronił swemu cesarskiemu wrogowi realizacji marzeń, których realizacja naruszałaby integralność królestwa. Antagonizm dwóch katolickich władców miał poważne konsekwencje dla chrześcijańskiego Zachodu: ułatwił rozprzestrzenianie się rodzącej się reformacji, a przede wszystkim umożliwił Imperium Osmańskiemu ugruntowanie się u bram Wiednia poprzez zajęcie niemal całego królestwa Węgier.

Na froncie krajowym jego panowanie zbiegło się z przyspieszonym rozprzestrzenianiem się idei reformacyjnych. Ukonstytuowanie się tego, co miało stać się monarchią absolutną pod rządami Burbonów oraz potrzeby finansowe związane z wojną i rozwojem sztuki doprowadziły do konieczności kontroli i optymalizacji zarządzania państwem i terytorium. Franciszek I wprowadził szereg reform dotyczących administracji władzy, a w szczególności poprawy dochodów podatkowych, reform, które zostały wdrożone i kontynuowane za panowania jego następcy i syna, Henryka II.

Data urodzenia i imię

Franciszek d”Angoulême urodził się 12 września 1494 roku w Château de Cognac w Angoumois. Jego imię pochodzi od imienia świętego Franciszka de Paule. Był synem Karola d”Orléans (1459-1496), hrabiego Angoulême, i księżniczki Louise of Savoy (1476-1531), wnukiem Jeana d”Orléans (stryja przyszłego króla Ludwika XII), hrabia Angouleme (1399-1467), i Marguerite de Rohan (-1496), prawnuk księcia Ludwika I Orleańskiego (młodszy brat króla Karola VI), a córka księcia Mediolanu Walentego Visconti. Był bezpośrednim potomkiem króla Karola V poprzez młodszą gałąź Valois, zwaną d”Angoulême.

Rodzina i pochodzenie

Franciszek, należący do młodszej gałęzi królewskiego domu Valois, nie był przeznaczony do panowania. W 1496 roku zmarł jego ojciec, a matka, Ludwika Sabaudzka, owdowiała w wieku dziewiętnastu lat, poświęciła się edukacji dwójki swoich dzieci. Testament zmarłego powierzył jej opiekę, ale przyszły król Ludwik XII uznał, że nie jest pełnoletnia, by objąć ją samodzielnie i postanowił podzielić się kuratelą. Franciszek po śmierci ojca został hrabią Angouleme. Miał dwa lata.

Kolejność dziedziczenia

Z braku męskiego dziedzica (żaden z synów, których miał ze swoją żoną Anną Bretańską, nie przeżył dłużej niż kilka dni), w kwietniu 1498 roku Ludwik XII przyprowadził na dwór czteroletniego Franciszka d”Angoulême, swojego czwartego kuzyna, w towarzystwie jego sześcioletniej starszej siostry Małgorzaty, przyszłej Małgorzaty de Navarre, babki Henryka IV, oraz ich matki, Ludwiki Sabaudzkiej. Franciszek po śmierci ojca został hrabią Angouleme, a Ludwik XII uczynił go w 1499 roku księciem Valois. Był dziedzicem korony, jako najstarszy z rodu Valois w porządku primogenitury, na mocy prawa salickiego.

Wychowanie do życia w rodzinie

Franciszek wychował się w zamku Amboise i nad brzegami Loary. Louise miała do czynienia z marszałkiem Gié, namiestnikiem młodego hrabiego Angoulême i komendantem zamku Amboise, który sprawował wielką władzę nad swoimi dziećmi. Powstała „Trinité d”Amboise”, składająca się z matki i dwójki dzieci, przy czym François był uwielbiany przez obie kobiety w tym bliskim trio, jak relacjonuje dziennik Louise. Od czwartego roku życia Franciszek był wychowywany na króla Francji, co uczynił w wieku 20 lat, poślubiwszy w wieku 19 lat córkę króla, dziedziczkę Bretanii i Włoch, a także władał osobistym majątkiem króla, który pierwotnie przeznaczony był dla cesarza.

hrabia Angouleme

Młody Franciszek d”Angoulême otoczył się towarzyszami, którzy pozostali wpływowi w jego dorosłym życiu, takimi jak Anne de Montmorency (1493-1567), Marin de Montchenu (1494-1546), Philippe de Brion (1492-1543) i Robert de La Marck (1491-1536), którym zawdzięczamy opis ich zabaw i ćwiczeń fizycznych na przemian z nauką przedmiotów humanistycznych. 25 stycznia 1502 roku Franciszek spadł z konia i był w stanie krytycznym. Jego matka zachorowała i żyła tylko dla powrotu do zdrowia tego, którego nazywała swoim „Cezarem”. Jego wychowawcami byli Artus de Gouffier i François Desmoulins de Rochefort, który później został mianowany wielkim kapelanem króla. 31 maja 1505 roku Ludwik XII sporządził testament o wydaniu swojej córki Claude za mąż za Franciszka d”Angoulême, a ceremonia zaręczyn odbyła się 21 maja 1506 roku w zamku Plessis-lèz-Tours, na zakończenie sesji Estates General w Tours. Od tego momentu Franciszek zamieszkał na zamku w Blois.

Franciszek rządził hrabstwem Angoulême, gdy osiągnął pełnoletność w 1512 roku. Przed tą datą władzę sprawowała jego matka Louise of Savoy od śmierci swojego męża Karola Orleańskiego w 1496 roku. Składali częste wizyty na zamku. Kiedy w 1515 roku Franciszek został królem, Ludwika ponownie rządziła hrabstwem Angoulême, które stało się księstwem, aż do swojej śmierci w 1531 roku.

Wstąpienie na tron i koronacja

W styczniu 1512 roku Anna Bretańska, bardzo osłabiona dziesięcioma porodami w ciągu dwudziestu lat, urodziła martwo urodzonego syna. Ludwik XII postanowił wówczas traktować Franciszka jako księcia koronnego, uczynił go członkiem Rady Królewskiej i 12 października 1512 r. mianował go naczelnym dowódcą armii Gujenny.

Kiedy Franciszek wstąpił na tron w 1515 roku, miał 20 lat i opinię humanisty. Został ukoronowany w katedrze w Reims 25 stycznia 1515 roku, data wybrana ze względu na jego cudowne uzdrowienie trzynaście lat wcześniej w tym samym dniu, w którym nastąpiło nawrócenie Pawła. Jako swoje godło wybrał salamandrę, godło swoich przodków. Jego królewski wjazd do Paryża 15 lutego 1515 roku (ważny obrzęd polityczny, podczas którego udziela ułaskawień) nadał ton jego panowaniu. Ubrany w inkrustowany klejnotami srebrny garnitur, dosiadł konia i rzucał w tłum monety. Z wielkim entuzjazmem i polotem bierze udział w pas d”armes (konny pojedynek na włócznie według opracowanego scenariusza). Jego dwaj poprzednicy, Karol VIII i Ludwik XII, spędzili wiele czasu we Włoszech, nie pojmując rozwijającego się tam ruchu artystycznego i kulturalnego, niemniej jednak stworzyli scenę dla późniejszego rozkwitu renesansu we Francji.

Kontakt kultury włoskiej i francuskiej w długim okresie kampanii włoskich wprowadził do Francji nowe idee w okresie edukacji Franciszka. Wielu jego wychowawców, w tym Franciszek Demoulin, jego nauczyciel łaciny (języka, który Franciszek przyswoił z wielkim trudem), Włoch Giovanni Francesco Conti i Christophe de Longueil, uczyło młodego Franciszka w sposób bardzo inspirowany myślą włoską. Matka Franciszka również bardzo interesowała się sztuką renesansową i przekazała tę pasję synowi, który w czasie swojego panowania opanował do perfekcji język włoski. Około 1519-1520 roku François Demoulin napisał dla niego Commentaires de la guerre gallique, adaptację Commentaires sur la Guerre des Gaules, w której wyobraża sobie dialog młodego króla z Juliuszem Cezarem opowiadającym o swoich kampaniach wojennych. Nie można powiedzieć, że Franciszek otrzymał wykształcenie humanistyczne; z drugiej strony, bardziej niż którykolwiek z jego poprzedników, skorzystał z edukacji, która uświadomiła mu istnienie tego ruchu intelektualnego.

Renesansowy książę

Zanim Franciszek I zasiadł na tronie, idee włoskiego renesansu, na które Francuzi mieli duży wpływ, szczególnie w dziedzinie rzeźby i architektury, rozprzestrzeniły się we Francji, a król przyczynił się do tego rozprzestrzenienia. Zamówił liczne prace u artystów, których sprowadził do Francji. Pracowało dla niego wielu, w tym najwięksi, jak Andrea del Sarto, Benvenuto Cellini czy Leonardo da Vinci.

Franciszek I okazywał prawdziwe przywiązanie do starca, którego nazywał „moim ojcem” i którego zainstalował w Clos Lucé, w Amboise, kilkaset metrów od królewskiego zamku Amboise. Vinci przywiózł ze sobą, w kufrach, swoje najsłynniejsze dzieła, takie jak Mona Lisa, Dziewica, Dzieciątko Jezus i św. Anna oraz św. Jan Chrzciciel. Król powierzał mu liczne misje, takie jak organizacja uroczystości dworskich, tworzenie kostiumów i studiowanie różnych projektów. Vinci przebywał we Francji od 1516 roku aż do śmierci w 1519 roku w ramionach króla, według legendy, której przeczą niektóre dokumenty historyczne.

Należy również wspomnieć o złotniku Benvenuto Cellini oraz malarzach Rosso Fiorentino i Le Primatice, którzy byli odpowiedzialni za liczne dzieła w różnych zamkach korony. Franciszek I zatrudniał wielu agentów, takich jak Piotr Aretin, którzy byli odpowiedzialni za sprowadzanie do Francji dzieł włoskich mistrzów, takich jak Michał Anioł, Tycjan i Rafael. To właśnie za panowania Franciszka I tak naprawdę rozpoczęła się kolekcja dzieł sztuki królów Francji, którą obecnie można podziwiać w Luwrze. W 1530 roku stworzył kolekcję klejnotów koronnych.

Postęp druku sprzyjał wydawaniu coraz większej liczby książek. W 1518 roku Franciszek I postanowił stworzyć wielki „gabinet ksiąg” mieszczący się w Blois i powierzony nadwornemu poecie Mellinowi de Saint-Gelais. W 1536 r. zabronił „sprzedawać lub wysyłać do obcego kraju jakiekolwiek książki lub zeszyty w jakimkolwiek języku bez przekazania kopii strażnikom Biblioteki Królewskiej”, biblioteki, której zarządcą mianował humanistę Guillaume Budé z misją powiększania zbiorów. W 1540 roku zlecił Guillaume”owi Pellicierowi, ambasadorowi w Wenecji, zakup i reprodukcję jak największej liczby weneckich rękopisów.

W 1530 roku, za namową Guillaume Budé, założył korpus „Królewskich Czytelników”, mieszczący się w „Collège Royal” (później „Collège de France”), aby uczynić z niego centrum nowoczesnej kultury, w opozycji do konserwatywnej i sklerotycznej Sorbony. Mimo że decyzję o jego budowie podjął Franciszek I, do jego realizacji doszło dopiero za regencji Marii de Médicis, czyli prawie sto lat później. Wśród królewskich czytelników byli Barthélemy Masson, który uczył łaciny, oraz geograf i astronom Oronce Fine, który odpowiadał za matematykę. Wspierał rozwój drukarstwa we Francji i założył Imprimerie Royale, w której pracowali tacy drukarze jak Josse Bade i Robert Estienne. W 1530 roku mianował Geoffroya Tory”ego drukarzem króla (dla języka francuskiego), stanowisko to przeszło w 1533 roku na Oliviera Mallarda, a następnie w 1544 roku na Denysa Janota. Dzięki grawerowi i założycielowi Claude”owi Garamondowi królewska drukarnia wprowadziła innowację w postaci bardziej czytelnego kroju pisma rzymskiego.

Powstały liczne biblioteki prywatne: Emard Nicolaï, przewodniczący Chambre des Comptes, posiadał około dwudziestu książek, 500 tomów należało do przewodniczącego parlamentu Pierre”a Lizeta, 579 książek tworzyło bibliotekę jego kolegi André Baudry”ego, 775 w domu kapelana króla, Gastona Oliviera, 886 w domu prawnika Leferona, co najmniej 3 tysiące w domu Jeana du Tillet, a kilka tysięcy w domu Antoine”a Duprata.

Franciszek I dotował poetów takich jak Clément Marot i Claude Chappuys, a także skomponował część własnej poezji – choć podejrzewa się, że Mellin de Saint-Gélais jest autorem niektórych wierszy, które Franciszek I podaje za swoje – a także niektórych swoich „Listów”.

Jego starsza siostra, Marguerite, poślubiona królowi Nawarry, była również gorącą wielbicielką liter i chroniła wielu pisarzy, takich jak Rabelais i Bonaventure Des Périers. Znalazła się również na liście dworskich literatów, będąc autorką licznych wierszy i esejów, takich jak La Navire, czy Les Prisons. Wydała też obszerny zbiór zatytułowany Les Marguerites de La Marguerite des princesses, zawierający wszystkie jej pisma. Jej arcydziełem pozostaje jednak Heptameron, zbiór niedokończonych opowiadań wydany po jej śmierci.

Franciszek I był niestrudzonym budowniczym i wydawał hojnie na nowe budynki. Kontynuował dzieło swoich poprzedników w Château d”Amboise, ale przede wszystkim w Château de Blois. W ciągu dziesięcioletnich prac dobudował do niej dwa nowe skrzydła, z których jedno mieściło słynną klatkę schodową, oraz unowocześnił jej wnętrze, wprowadzając stolarkę i dekoracje oparte na arabeskach w nowej włoskiej modzie. Na początku swojego panowania rozpoczął budowę Château de Chambord na terenie posiadłości myśliwskiej nabytej przez Ludwika XII. Chociaż Leonardo da Vinci był prawdopodobnie zaangażowany w plany, jak również włoski architekt Boccador, Chambord pozostaje renesansowym zamkiem mocno zakorzenionym w dziedzictwie francuskiej architektury średniowiecznej.

Franciszek I podjął próbę odbudowy zamku w Luwrze, zlecając zniszczenie średniowiecznej wieży ciemnej fortecy Filipa Augusta. Poprosił o budowę nowego ratusza dla Paryża, aby mieć wpływ na wybory architektoniczne, które zostały zrealizowane przez Boccadora i Pierre”a Chambigesa. W 1528 roku w Bois de Boulogne zleca budowę Château de Madrid, pod kierunkiem Girolamo della Robbia, który przywołuje strukturę rezydencji zajmowanej przez Franciszka I podczas jego uwięzienia w Hiszpanii. Pod kierunkiem Pierre”a Chambiges”a zlecił również budowę zamku Saint-Germain-en-Laye, a także zamku myśliwskiego, zamku La Muette, w lesie Saint-Germain, gdzie człowiek nazywany „królem jeźdźców” mógł oddawać się swojej pasji polowania z psami gończymi. Zlecił również budowę zamków Villers-Cotterêts otwartego około 1530 roku, Folembray w 1538 roku i Challuau w 1542 roku. W sumie w ciągu 15 lat wybudowano i przebudowano prawie siedem zamków.

Największym przedsięwzięciem Franciszka I była prawie całkowita przebudowa (zachowano tylko część poprzedniego zamku) zamku Fontainebleau, który szybko stał się jego ulubionym miejscem zamieszkania. Prace rozłożono na piętnaście lat, by stworzyć to, co Franciszek I chciał, by było wizytówką jego włoskich skarbów (gobeliny zaprojektowane przez Rafaela, brąz Herkulesa autorstwa Michała Anioła, dekoracja galerii Franciszka I autorstwa Rosso Fiorentino, inne dekoracje Giovanniego Battisty Rosso i Le Primatice, wokół którego powstała prestiżowa szkoła Fontainebleau).

Powierzył też Leonardo da Vinci sporządzenie planów nowego zamku Romorantin, w których artysta wykorzystał plany swojego idealnego miasta Mediolanu. Projekt został jednak zarzucony w 1519 roku, autorzy winą obarczają epidemię malarii na bagnach Sologne, która dotknęła robotników budowlanych, lub śmierć florenckiego artysty w tym samym roku.

Każdy z ambitnych królewskich projektów był bogato zdobiony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W 1517 r. postanowił założyć nowy port, początkowo nazwany „Franciscopolis”, ale przemianowany na „Le Havre de Grace” ze względu na istnienie kaplicy w miejscu wybranym do jej budowy.

Za czasów Franciszka I życie na dworze przerywane było serią uroczystych wydarzeń, na które składały się turnieje, tańce i bale kostiumowe. Bale kostiumowe były zazwyczaj oparte na motywach mitologicznych. Primaticcio, po Vinci, był jednym z włoskich artystów, którzy przyczynili się do powstania kostiumów.

Polityka zewnętrzna

Polityka zagraniczna Franciszka I była kontynuacją wojen włoskich prowadzonych przez jego poprzedników. Przez całe swoje panowanie król nie przestawał upominać się o swoje prawa do odziedziczonego po prababce księstwa Mediolanu. Jego panowanie zdominowała również rywalizacja z Karolem Austriakiem, który został królem Hiszpanii, a później cesarzem pod imieniem Karola V. Ich rywalizacja zaowocowała czterema wojnami, podczas których Franciszek I notował sukcesy i porażki, ale uniemożliwił swemu cesarskiemu wrogowi realizację marzeń o odzyskaniu księstwa Burgundii.

Pierwszy konflikt (1521-1526) upłynął pod znakiem klęski pod Pawią, podczas której król dostał się do niewoli, najpierw we Włoszech, a następnie został przeniesiony do Hiszpanii. Tymczasem matka króla francuskiego, Ludwika Sabaudzka, poprosiła o pomoc sułtana osmańskiego, Sulejmana Wspaniałego, który w odpowiedzi wysłał słynną flotę Chajr ad-Din Barbarossa – wielkie zagrożenie dla imperium Habsburgów. Był to początek sojuszu francusko-osmańskiego, który miał trwać przez wieki. Po prawie rocznej niewoli król został zmuszony do znacznych ustępstw, aby zostać uwolnionym (Traktat Madrycki). Franciszkowi pozwolono wrócić do Francji w zamian za dwóch synów, ale po powrocie król wykorzystał wymuszone porozumienie jako pretekst do odrzucenia traktatu. Prowadzi to do wojny o Ligę Koniańską (1527-1529).

Trzecia wojna (1535-1538) charakteryzowała się klęską wojsk Karola V w Prowansji i aneksją przez Francję Sabaudii i Piemontu. W czwartej wojnie (1542-1544) doszło do sojuszu cesarza i króla Anglii. Franciszek I zdołał odeprzeć inwazję, ale stracił na rzecz Anglików miasto Boulogne-sur-Mer.

W celu walki z Imperium Habsburgów Franciszek I zawarł sojusze z państwami uznanymi za dziedzicznych wrogów Francji lub sojusze uznane za sprzeczne z chrześcijańskimi interesami, których gwarantem miał być król: królem Anglii Henrykiem VIII, protestanckimi książętami Imperium oraz sułtanem osmańskim Sulejmanem.

Poprzez swoją prababkę Valentinę Visconti, Franciszek I miał dynastyczne prawa do księstwa Mediolanu. W pierwszym roku swojego panowania postanowił dochodzić swoich praw i zorganizował wyprawę w celu objęcia w posiadanie tego księstwa. Dla niego była to również okazja do pomszczenia francuskich porażek z poprzedniej wojny włoskiej; dwa lata przed jego wstąpieniem utracono wszystkie terytoria zajęte przez jego poprzedników we Włoszech. Zdobycie Mediolanu przez Franciszka I było całkowicie zgodne z wojnami włoskimi rozpoczętymi dwadzieścia lat wcześniej przez króla Karola VIII.

Dzięki kilku traktatom podpisanym wiosną 1515 roku, Franciszkowi I udało się uzyskać neutralność potężnych sąsiadów. Opozycja wobec jego celów ograniczała się do księcia Mediolanu, Maksymiliana Sforzy, którego oficjalnie, ale słabo wspierał papież Leon X i jego sojusznik, kardynał Mateusz Schiner, architekt sojuszu kantonów szwajcarskich z papieżem i przyszły doradca Karola V.

Wiosną 1515 roku Franciszek I zarządził koncentrację wojsk w Grenoble i 30-tysięczna armia pomaszerowała do Włoch. Jednak solidnie umocnieni w Suzie Szwajcarzy trzymali się zwykłej drogi na Mont-Cenis. Dzięki pomocy technicznej oficera i inżyniera wojskowego Pedro Navarro, armia, wraz z końmi i artylerią (60 armat z brązu), przekroczyła Alpy drugorzędną drogą dalej na południe, przez dwie przełęcze, Vars 2.090 m (Ubaye) i Larche 1.900 m, a następnie wyłoniła się w dolinie Stury. To właśnie kosztem bardzo dużych wysiłków poszerzyli odpowiednie ścieżki, aby przepuścić artylerię. Te szybkie wysiłki zostały nagrodzone, gdyż sprawiły wielką niespodziankę. Na równinie Piemontu część armii szwajcarskiej przestraszyła się i zaproponowała, 8 września w Gallarate, przejście na służbę Francji. Schinerowi udało się ponownie pozyskać dysydentów dla swojej sprawy i na ich czele przeszedł do wsi Melegnano (po francusku Marignan), 16 kilometrów od Mediolanu. Bitwa, która nastąpiła, długo pozostawała nierozstrzygnięta, ale francuska artyleria, która była skuteczna wobec szwajcarskich piechurów, weneckie siły pomocnicze i furia francese ostatecznie przechyliły szalę na korzyść Franciszka I, który wygrał to decydujące starcie.

W 1525 roku kilku autorów wspomina o pasowaniu króla na rycerza przez Bayarda na polu bitwy pod Marignan. Historia ta uważana jest obecnie za mit: miałaby zostać sklecona na prośbę króla, aby ludzie zapomnieli, że osoba, która nadała rycerstwo Franciszkowi I podczas jego koronacji (czyli Konstabl Burbonów), stanęła w 1523 roku po stronie Karola V. Co gorsza, Konstabl był architektem przyszłej klęski pod Pawią, a tym samym uwięzienia Franciszka I. Legenda została więc wymyślona po to, by ludzie zapomnieli o „synowskich” więzach łączących króla i jego zdradzieckiego poddanego, a jednocześnie wzmocniła nieistniejącą na początku więź między suwerenem a symbolem odwagi i męstwa, który zginął w 1524 roku. Wynalazek ten można również powiązać z chęcią króla Francji do dawania doskonałego przykładu rycerskości podczas pobytu w więzieniu.

To zwycięstwo przyniosło sławę królowi Francji od początku jego panowania. Konsekwencje dyplomatyczne są liczne:

Karol z Habsburga stał na czele prawdziwego imperium:

Gdy już był cesarzem (1519), Karolem kierowały dwie uzupełniające się ambicje:

Te dwie ambicje nie mogły nie spotkać się z wrogością Franciszka I, który miał dokładnie ten sam typ aspiracji. Jako reformator Kościoła w swoim królestwie za pomocą konkordatu bolońskiego, Najjaśniejszy musiał sprzymierzyć się z luteranami i Turkami, aby przeciwstawić się cesarzowi i jak najdłużej opóźnić zorganizowanie soboru powszechnego. Król Francji pożądał również odległych praw do Królestwa Neapolu, które należało do cesarza jako króla Aragonii, oraz do Księstwa Mediolanu, lenna Cesarstwa istotnego dla Karola V ze względów geopolitycznych. Kontynuując włoską politykę Karola VIII i Ludwika XII, Franciszek I wciąż starał się utrzymać przyczółek we Włoszech kosztem nadmiernego zajmowania państw własnego wuja, księcia Sabaudii, który był jednocześnie szwagrem cesarza, co jeszcze bardziej zaostrzyło ich rywalizację.

12 stycznia 1519 roku śmierć Maksymiliana otworzyła sukcesję do korony cesarskiej. Korona ta nie dawała wprawdzie żadnej kontroli terytorialnej, ale dawała jej posiadaczowi dodatkowy prestiż i pewne znaczenie dyplomatyczne. Wychowany z tą myślą Karol I Hiszpański był naturalnym kandydatem na następcę swojego dziadka, a musiał zmierzyć się z królem Anglii Henrykiem VIII, albertyńskim księciem Jerzym z Saksonii, zwanym Brodatym, oraz Franciszkiem I. Kandydatura tego ostatniego miała podwójne ambicje:

Zawody wkrótce przeradzają się w pojedynek między Franciszkiem a Karolem. Aby przekonać siedmiu niemieckich książąt-elektorów, rywale na zmianę stosowali propagandę i mocne argumenty. Partia austriacka przedstawiła króla hiszpańskiego jako prawdziwego „estoca” (rodowód), ale klucz do wyborów leżał zasadniczo w zdolności kandydatów do kupowania książąt-elektorów. Francuskie ecu ścierały się z niemieckimi i hiszpańskimi florenami i dukatami, ale Karol miał decydujące poparcie Jakoba Fuggera, bogatego bankiera z Augsburga, który wystawił weksle płatne po elekcji i „pod warunkiem, że Karol Hiszpański zostanie wybrany”. Aby dotrzymać obietnic swoich ambasadorów, którzy obiecywali miliony ecu, Franciszek wyalienował część domeny królewskiej, zwiększył rozmiar podatku i wydał skumulowane pożyczki obiecując coraz wyższe odsetki.

Karol, który zgromadził swoje wojska w pobliżu miejsca elekcji we Frankfurcie, został ostatecznie wybrany jednogłośnie w wieku 19 lat na króla Rzymian 28 czerwca 1519 r. i koronowany na cesarza w Akwizgranie 23 października 1520 r. Jego motto „Coraz więcej” odpowiadało jego ambicjom stworzenia uniwersalnej monarchii z inspiracji karolińskiej, podczas gdy stał już na czele imperium, „nad którym nigdy nie zachodzi słońce”, które jednak na jego nieszczęście było bardzo niejednolite.

Oczywiście elekcja cesarska nie zrobiła nic, by złagodzić trwające napięcia między Franciszkiem I a Karolem V. Podjęto poważne wysiłki dyplomatyczne, aby zbudować lub skonsolidować sieć sojuszy obu.

W czerwcu 1520 roku Franciszek I zorganizował spotkanie w Obozie Złotych Sukien z Henrykiem VIII, ale nie udało mu się, prawdopodobnie przez nadmierny przepych i brak dyplomatycznej subtelności, zawrzeć traktatu sojuszniczego z Anglią. Ze swej strony Karol V, bratanek królowej Anglii, z pomocą kardynała Tomasza Wolseya, któremu zwisało wyniesienie na pontyfikat, uzyskał podpisanie tajnego porozumienia przeciwko Francji w traktacie brugijskim; jak lubił podkreślać Henryk VIII: „Kogo bronię, ten jest panem”.

Nadal mając na celu zdobycie Burgundii, wojska cesarskie przeszły do ofensywy na północy i południu. W 1521 roku Franz von Sickingen i hrabia Filip I z Nassau zmusili Bayarda do zamknięcia się w Mézières, którego bronił nie poddając się mimo kanonad i szturmów. Mniej korzystny los broni spotkał na froncie włoskim, gdzie w bitwie pod La Bicoque wojska marszałka Odeta de Foix zostały zdziesiątkowane przez armię dowodzoną przez Franciszka II Sforzę i Prospero Colonnę. Następnie cała prowincja powstała w reakcji na opresyjne rządy marszałka: Francja utraciła Mediolan w kwietniu 1522 roku.

Rok 1523 to także miejsce afery, która początkowo miała charakter francusko-francuski, ale której konsekwencje wykraczały poza granice królestwa. Konstabl Karol de Bourbon, który od czasu owdowienia (1521) musiał zmagać się z manewrami Franciszka I, aby zaspokoić roszczenia Louise de Savoie do Bourbonnais i wicehrabstwa Châtellerault, i który czuł się słabo wynagrodzony przez Franciszka I, zawarł porozumienie z Karolem V, w którego służbie się znalazł, aby zostać generałem porucznikiem jego wojsk.

Ta porażka opóźniła kontrofensywę Franciszka I na Mediolan. W 1524 roku Guillaume Gouffier de Bonnivet stanął na czele armii, która miała zrekonstruować Mediolan, ale znalazł na swojej drodze Karola de Bourbon i musiał wycofać się do Sesii. Ranny, powierzył swoją straż tylną Bayardowi, który sam zmarł 30 kwietnia 1524 roku. Droga do inwazji wojsk cesarskich była otwarta drogą na Lyon, za ofensywą której opowiadał się Karol de Bourbon. Karol V wolał zaatakować przez Prowansję i w sierpniu i wrześniu 1524 r. oblegał Marsylię, której nie udało mu się zdobyć. Franciszek I wykorzystał to do odzyskania inicjatywy i przeprowadził swoją armię przez Alpy, by 28 października dotrzeć pod mury Pawii. Miasto, bronione przez Antonio de Leiva, otrzymało posiłki od wicekróla Neapolu, Charlesa de Lannoy. Źle doradzony przez Bonniveta i mimo rad Ludwika de la Trémoille, Franciszek I zaangażował się w pospieszną bitwę. Artyleria, źle ustawiona, musiała przerwać ostrzał lub ryzykować ostrzał francuskich szeregów. Armia nie mogła stawić oporu oddziałom cesarskim; Bonnivet, La Palice i La Trémoille zostali zabici. Klęska pod Pawią 24 lutego 1525 r. okazała się poważna dla Franciszka I, który, ranny w twarz i nogę, oddał swój miecz Karolowi de Lannoy i był przetrzymywany jako więzień w twierdzy Pizzighettone, następnie przeniesiony do Genui, a od czerwca 1525 r. do różnych rezydencji hiszpańskich, Barcelony, Walencji i wreszcie do Alkázaru w Madrycie. Pozostał więźniem aż do podpisania traktatu madryckiego 14 stycznia 1526 roku. Franciszek I był trzecim francuskim suwerenem, który został schwytany na polu bitwy.

W madryckim Alcázar, Franciszek I jest przetrzymywany w wielkiej wieży z zapierającym dech w piersiach widokiem na Manzanares. Podczas jego uwięzienia przyszła żona, Eleonora Habsburg, często wspinała się po schodach Alcazaru, by podziwiać francuskiego króla, w którym zakochała się do szaleństwa. Często spędzała kilka godzin wpatrując się we François, który próbował ukoić swoją samotność w listach pisanych do swojej kochanki, hrabiny z Chateaubriant. Napisała nawet do matki króla, Louise of Savoy, aby wyrazić swój podziw dla syna, zapewniając ją, że jeśli będzie mogła go dostarczyć, zrobi to. Siostra Karola V nie była jednak jedyną, która uległa czarowi suwerena, a Franciszek I podczas swoich licznych transferów wzbudzał sympatię opowiadanych przez siebie narodów.

Na mocy tego traktatu Franciszek I musiał scedować księstwo Burgundii i Charolais, zrzec się wszelkich roszczeń do Włoch, Flandrii i Artois, ponownie włączyć Karola de Bourbon do Królestwa Francji, zwrócić mu jego ziemie i poślubić Eleonorę Habsburg, siostrę Karola V. Franciszek został uwolniony w zamian za swoich dwóch najstarszych synów, delfina Franciszka Francuskiego i Henryka Francuskiego (późniejszego Henryka II). Franciszek I, podczas swojej niewoli w Madrycie, ślubował, że jeśli uzyska uwolnienie, odbędzie podróż dewocyjną do Notre-Dame du Puy-en-Velay i do bazyliki Saint-Sernin w Tuluzie. W 1533 r. dotrzymał obietnicy i w wielu miastach prowincji witano go z radością.

Karol V nie odniósł większych korzyści z tego traktatu, który Franciszek uznał za stosowne uznać za niewykonalny w przeddzień jego podpisania. 8 czerwca Stany Burgundii uroczyście oświadczyły, że prowincja zamierza pozostać francuska. Ponadto, ponieważ Ludwika Sabaudzka nie pozostała bezczynna podczas swojej regencji, w Cognac została przypieczętowana liga przeciwko cesarstwu, w której uczestniczyły Francja, Anglia, papież i księstwa włoskie (Mediolan, Wenecja i Florencja). 6 maja 1527 roku Karol de Bourbon zginął podczas szturmu na Rzym. Jego wojska pomściły jego śmierć, złupiając miasto Rzym.

Seria porażek i zwycięstw obu stron we Włoszech sprawiła, że Karol V i Franciszek I pozwolili Małgorzacie Austriackiej, ciotce cesarza, i Ludwiki Sabaudzkiej, matce króla, wynegocjować traktat zmieniający traktat madrycki: 3 sierpnia 1529 r. w Cambrai podpisano „pokój dam”, ratyfikowany następnie przez obu władców. Franciszek I ożenił się z Eleonorą, wdową po królu Portugalii i siostrą Karola, odzyskał dzieci w zamian za okup w wysokości 2.000.000 ecu i zachował Burgundię; zrzekł się natomiast Artois, Flandrii i swoich poglądów na Włochy.

W 1528 roku Franciszek I zaapelował do Sulejmana Wspaniałego o przywrócenie chrześcijanom Jerozolimy kościoła, który Turcy przekształcili w meczet. Pasza przystał na tę prośbę, pod koniec tego francusko-otomańskiego sojuszu i po kapitulacji Imperium Osmańskiego.

W rzeczywistości Franciszek I nie zrezygnował ze swoich roszczeń i otworzył się na nowe sojusze, które były nieco zaskakujące dla bardzo chrześcijańskiego króla.

Franciszek I wykorzystał wewnętrzne rozterki Cesarstwa i 26 października 1531 r. w Saalfeld podpisał traktat sojuszniczy z Ligą Schmalkalden. Francja nie przystąpiła do ligi, ale obiecała pomoc finansową.

Poza granicami Cesarstwa Franciszek I sprzymierzył się z Osmanami Sulejmana Wspaniałego w walce z Karolem V, który sam złapał Turków zawierając porozumienie z Persami. Między Francją a Osmanami nie podpisano traktatu sojuszniczego jako takiego, ale ścisła współpraca pozwoliła obu mocarstwom skutecznie walczyć z flotą hiszpańską na Morzu Śródziemnym, ku wielkiemu zgorszeniu chrześcijańskiej Europy. Franciszek I użył pośrednika do rozmów z sułtanem: był to jeden z pierwszych znanych przypadków użycia dyplomaty do negocjacji, a nie do przekazania prostego komunikatu. Dla ostrożności ten ostatni został jednak uwięziony na rok w Konstantynopolu.

W 1536 roku Francja stała się pierwszym europejskim mocarstwem, które uzyskało w Turcji przywileje handlowe, zwane kapitulacjami. Dzięki nim statki francuskie mogły swobodnie pływać po wodach osmańskich pod banderą fleurdelisé, a każdy statek należący do innych państw był zobowiązany do wywieszenia francuskiej flagi i poproszenia o ochronę konsulów francuskich w celu prowadzenia handlu. Ponadto Francja otrzymała prawo do posiadania kaplicy ambasady w Konstantynopolu w dzielnicy Galata. Przywileje te zapewniały również pewną protekcję Francji nad katolicką ludnością Imperium Osmańskiego.

Cesarz i papież ostatecznie rozstrzygnęli swój spór: w 1530 roku w Bolonii Karol V otrzymał od Klemensa VII koronę cesarską. 7 sierpnia Franciszek I poślubił siostrę Karola V, Eleonorę z Habsburgów, wdowę po królu Portugalii Manuelu I.

W 1535 roku, po śmierci księcia Mediolanu Franciszka II Sforzy, Franciszek I uznał księstwo za swoje. Na początku 1536 r. 40 tys. żołnierzy francuskich najechało Księstwo Sabaudzkie i zatrzymało się na granicy Lombardii, oczekując na ewentualne rozwiązanie w drodze negocjacji. W czerwcu Karol V dokonał odwetu i najechał Prowansję, ale obroniła go konstabla Anne de Montmorency. Dzięki wstawiennictwu papieża Pawła III, wybranego w 1534 r. i zwolennika pojednania obu władców, król i cesarz podpisali 18 czerwca 1538 r. pokój w Nicei i pojednali się w rozmowie w Aigues-Mortes 15 lipca 1538 r., obiecując zjednoczenie w obliczu zagrożenia protestanckiego. Na znak dobrej woli Franciszek I zezwolił nawet na swobodny przejazd przez Francję, aby Karol V mógł udać się i stłumić powstanie w Gandawie.

Karol V odmówił, wbrew swoim zobowiązaniom, inwestytury księstwa Mediolanu jednemu z synów króla, w 1542 r. wybuchła nowa wojna. 11 kwietnia 1544 roku Francois de Bourbon-Condé, hrabia Enghien, na czele wojsk francuskich pokonał w bitwie pod Cerisoles markiza Alfonso de Avalos, generała porucznika wojsk Karola V. Jednak wojska cesarskie, liczące ponad 40 tys. ludzi i 62 sztuki artylerii, przekroczyły Lotaryngię, Trzy Biskupstwa i granicę. W połowie lipca część wojsk obległa twierdzę Saint-Dizier, natomiast większa część armii kontynuowała marsz w kierunku Paryża. Poważne problemy finansowe uniemożliwiły cesarzowi opłacenie wojsk, gdzie mnożyły się dezercje. Ze swojej strony Franciszek I musiał również poradzić sobie z brakiem środków finansowych, a także z presją ze strony Anglików, którzy oblegli i zajęli Boulogne-sur-Mer. Obaj władcy, licząc na dobre usługi młodego księcia Franciszka I Lotaryńskiego, chrześniaka króla Francji i bratanka przez małżeństwo cesarza, zgodzili się w końcu na ostateczny pokój w 1544 roku. Traktat z Crépy-en-Laonnois podejmował istotę rozejmu podpisanego w 1538 roku. Francja utraciła suzerenność nad Flandrią i Artois oraz zrzekła się roszczeń do Mediolanu i Neapolu, ale tymczasowo zachowała Savoy i Piemont. Karol V zrezygnował z Burgundii i jej dependencji, a jedną ze swoich córek dał w małżeństwie, obdarzoną Mediolanem jako apanażem, Karolowi, księciu Orleanu i drugiemu synowi króla.

Choć Franciszek I i Karol V nie darzyli się zbytnią sympatią, podczas oficjalnych wizyt okazywali sobie publicznie należny szacunek. Franciszek I kilkakrotnie przyjmował więc Karola V, zwłaszcza w Luwrze, tuż przed rozpoczęciem budowy nowego Luwru. W styczniu 1540 roku Karol V poprosił Franciszka I o zgodę na przejazd przez Francję w celu stłumienia buntu we Flandrii, został przyjęty przez króla i w jego towarzystwie dokonał wjazdu do Paryża, po przejściu przez Bordeaux, Poitiers i Orlean. Odwiedził Fontainebleau, gdzie Franciszek I pokazał mu nowo ukończoną galerię. Komunikacja polityczna i dyplomacja były używane jako narzędzie parady w celu zaimponowania przeciwnikowi.

Obie głowy państw starały się również tworzyć więzi rodzinne, aby dać poczucie pokoju i zrozumienia. Franciszek I zaproponował swoją córkę Louise (która zmarła w niemowlęctwie) w małżeństwie z Karolem V, a Karol V zaaranżował w 1530 r. ślub swojej siostry Eleanor z Franciszkiem I.

Kiedy Franciszek I doszedł do władzy, Francja wykazywała niewielkie zainteresowanie Wielkimi Odkryciami i ograniczyła swoje podróże morskie do przemytu i piractwa na wybrzeżu Afryki. Francja posiadała jednak wszystkie atuty wielkiej potęgi kolonialnej i morskiej: miała długą linię brzegową, liczne porty i dobrych marynarzy. Niemniej jednak poprzednicy Franciszka I preferowali podboje śródziemnomorskie. W ten sposób Francja została pozostawiona w tyle w wyścigu do Ameryki przez Hiszpanię, Portugalię i Anglię.

To właśnie za jego rządów narodził się pierwszy francuski entuzjazm dla obu Ameryk. Król Francji starał się rozluźnić kontrolę nad Nowym Światem ustanowioną przez królestwa iberyjskie przy wsparciu papiestwa (bulla papieska z 1493 r. Inter Cætera zmodyfikowana traktatem z Tordesillas z 1494 r.), ograniczając zakres bulli do odkrytych już wówczas terytoriów, ograniczenie to uzyskał dopiero w formie deklaracji Klemensa VII w 1533 r. Franciszek I mógł więc pchać swoich wysłanników w kierunku terytoriów pozostających jeszcze poza kontrolą iberyjską. Hiszpańskie protesty wynikające z tej polityki doprowadziły do odpowiedzi francuskiego króla: „Chciałbym zobaczyć klauzulę w testamencie Adama, która wyklucza mnie z dzielenia świata”.

W ten sposób statki armatora z Dieppe, Jeana Ango, rozpoznały wybrzeża Nowej Fundlandii, popłynęły w dół do Gwinei, a następnie do Brazylii i okrążyły przylądek na Sumatrze. W 1522 roku jeden z jego kapitanów, Jean Fleury, przechwycił dwie hiszpańskie karawele płynące z Nowej Hiszpanii i wiozące skarby ofiarowane Karolowi V przez Cortesa. Odkrycie to uświadomiło francuskiemu dworowi znaczenie Nowego Świata i bogactwa, jakie mógł zawierać. W 1523 roku Franciszek I zaczął zachęcać do eksploracji w Ameryce Północnej. Wziął pod swoje skrzydła florentczyka Giovanniego da Verrazzano i oddał do jego dyspozycji królewski statek La Dauphine, pozostawiając Jeanowi Ango i florencki kapitał na sfinansowanie wyprawy. Verrazano dotarł do Ameryki Północnej i Florydy (którą nazwał Franciscana), sporządził mapę Nowej Fundlandii, następnie założył New Angouleme (miejsce przyszłego Nowego Amsterdamu, przemianowanego na Nowy Jork w 1664 r.), w hołdzie rodzinie francuskiego króla, po czym kontynuował podróż do Brazylii i Indii Zachodnich. Jego celem było znalezienie północno-zachodniego przejścia prowadzącego bezpośrednio do Indii. Jego wnioski były wymowne: „Jest to ziemia nieznana starożytnym, większa od Europy, Afryki i prawie Azji”. W 1534 roku Jean Le Veneur, biskup Lisieux i wielki kapelan króla, doradził Franciszkowi I, aby wysłał Jacquesa Cartiera z Saint Malo na wyprawę mającą na celu odkrycie „pewnych wysp i krajów, o których mówi się, że muszą znajdować się tam wielkie ilości złota i innych bogatych rzeczy”. Tak narodziła się Nowa Francja i Kanada jako kolonia francuska.

Wypływając z Saint-Malo 20 kwietnia 1534 roku, Cartier pokonał Atlantyk w zaledwie trzy tygodnie. 24 lipca zajął wybrzeże Gaspé, po czym 5 września wrócił do Saint-Malo. Wspierany przez Franciszka I wyruszył 15 maja 1535 r. na czele trzech statków. Odkrył ujście Świętego Wawrzyńca, popłynął w górę rzeki i założył posterunek Sainte-Croix (przyszły Quebec), następnie dotarł do wioski na wzgórzu, Hochelaga, którą przemianował na Mount Royal (przyszły Montreal). 13 sierpnia 1535 roku Cartier jako pierwsza osoba w historii zapisał w swoim dzienniku słowo „Kanada”, które odpowiadało krajowi Amerindian położonemu nieco na północ od dzisiejszego Quebec City i które zostało mu wskazane przez jego przewodników Domagaya i Taignoaguy. W rzeczywistości (mówili po francusku) używali słów „chemyn de Canada”, co oznaczało rzekę (dziś św. Wawrzyńca) prowadzącą do Kanady. Cartier napisał to nowe słowo „Kanada” 22 razy w swoim Journal de voyage. Zapowiedział swój wyjazd do „chemyn de Canada”. A 7 września dotarł do, według niego, „początku ziemi i opatrzności Kanady”. Tam spotkał Donnacona, władcę tego miejsca. Francuzi podeszli pod Sainte-Croix, ale zostali zablokowani przez lód między listopadem 1535 a kwietniem 1536. Cartier wyruszył do Francji, znacznie osłabiony, i przybył do Saint-Malo 16 lipca 1536 roku. Wojna z Karolem V nie ułatwiała zawiązania nowej wyprawy. Jesienią 1538 roku Franciszek I mimo wszystko przeczytał „Memorandum o mężczyznach i prowiancie niezbędnym dla statków, które król chciał wysłać do Kanady”. Do zarządzania tą zamorską prowincją Franciszek I wybrał Jean-François de La Rocque de Roberval z Langwedocji, wojskowego eksperta od fortyfikacji. Jacques Cartier opuścił Saint-Malo 23 maja 1541 roku na czele pięciu statków załadowanych prowiantem na dwa lata i wiozących kilkuset ludzi. Byli oni „dobrej woli i wszelkich zalet, artz i przemysłu”. Jego misją było udanie się do krajów „Kanady i Ochelaga oraz do ziemi Saguenay, jeśli mógłby tam wylądować”. Założył kolonię, którą nazwał Charles-Bourg około piętnastu kilometrów od wyspy Sainte-Croix. Po komplikacjach z ludnością Amerindian i trudnej zimie, Cartier postanowił wrócić do Francji. 8 czerwca spotkał w Nowej Fundlandii Robervala, który w lipcu przybył samotnie do kolonii. W październiku 1543 roku był już z powrotem we Francji.

Po pismach Cartiera i pod wpływem Franciszka I, francuscy kartografowie ze słynnej szkoły w Dieppe zaczęli tworzyć mapy Ameryki Północnej ze słowem „Kanada” napisanym w całości na terytorium Doliny Świętego Wawrzyńca: 1541 (Nicolas Desliens), 1542 (mapa Harleyenne), 1543 (anonimowa), 1547 (Vallard) i 1550 (Desceliers). Francja zapewniła w ten sposób rozpowszechnienie na całym świecie nazwy tego nowego lądu, który odwiedził Cartier, pierwszy Europejczyk, który przepłynął rzekę i zbadał jej dolinę.

Ta francuska próba w Ameryce Północnej zakończyła się więc niepowodzeniem, ale objęcie w posiadanie północnoamerykańskich terytoriów podważyło hiszpański monopol kolonialny i otworzyło perspektywy na przyszłość, szczególnie dla Samuela de Champlain na początku XVII wieku.

Do dziś Franciszek I jest postrzegany jako pierwszy król Kanady. Na ścianach Senatu Kanady widnieje jego portret, który jest symbolem jednej z najstarszych na świecie nieprzerwanych sukcesji królewskich, od Franciszka I w 1534 roku do Elżbiety II, dzisiejszej królowej Kanady. Obecny Monarcha jest również potomkiem Franciszka I poprzez królów Anglików.

Polityka krajowa

Choć król wybudował we Francji wiele zamków, poważnie zachwiał budżetem królestwa. Pod koniec swojego panowania Ludwik XII martwił się już bardzo rozrzutnym Franciszkiem. Teść króla pozostawił Francję w dobrej kondycji gospodarczej z monarchią, której władza umocniła się nad potęgą feudałów. Franciszek I nadal umacniał władzę korony w kraju, ale jednocześnie pogorszył sytuację gospodarczą królestwa.

Kiedy Franciszek I wstąpił na tron Francji, jego królestwo liczyło około 18 milionów mieszkańców, co czyniło je najludniejszym zjednoczonym państwem Europy. 85% ludności Francji stanowili chłopi, ale wydajność rolnictwa, opartego głównie na mieszanej uprawie roli i zbóż, pozostawała niska (5 kwintali z hektara), a niedobory były częste. W ogrodnictwie natomiast nastąpił postęp w uprawie marchwi, buraków, karczochów, melonów, kalafiorów i drzew morwowych. Jeśli chodzi o miasta, to ich wzrost podążał za rozwojem rzemiosła.

Za panowania Franciszka I nastąpiło wzmocnienie władzy królewskiej, tworząc podwaliny pod absolutyzm praktykowany później przez Ludwika XIV. Najbardziej zagorzałym obrońcą supremacji królewskiej był jurysta Charles du Moulin. Dla niego imperium miał tylko król, a nie żaden inny władca czy urzędnik.

Dwór (szacowany na 5-15 tys. osób), który zawsze był wędrowny, stanowił prawdziwe serce władzy. Choć otoczony radami – Wielką Radą, Radą Partii lub Radą Wąską, tą ostatnią odpowiedzialną za ważne decyzje państwowe – król coraz częściej wydawał się być jedynym źródłem władzy, rozstrzygając w ostateczności o inicjatywach administracji sądowej i finansowej, wybierając i zrzucając z siebie swoich faworytów, ministrów i doradców.

Na początku swego panowania Franciszek I utrzymał w łaskach kilku sług swoich poprzedników: La Palisse”a i Odeta de Foix, pana na Lautrec, zwiększył liczbę marszałków do czterech. La Trémoille przyjął na siebie wysokie obowiązki wojskowe. Potwierdza też Florimonda Roberteta jako „ojca sekretarzy stanu”. La Palisse przekazuje urząd wielkiego mistrza Artusowi Gouffier de Boissy, byłemu namiestnikowi króla. Guillaume Gouffier de Bonnivet został w 1517 r. admirałem Francji; kardynał Antoine Duprat, magister pochodzenia mieszczańskiego, został kanclerzem Francji; wreszcie Karol III Burbon otrzymał miecz Konstabla. Matka króla, Louise of Savoy, miała znaczny wpływ na sprawy kraju. Została wyniesiona do rangi księżnej, była członkiem prywatnej rady króla i dwukrotnie została mianowana regentką królestwa. Do 1541 roku Anne de Montmorency, mianowana pierwszym dżentelmenem komnaty królewskiej, cieszyła się królewską przychylnością i błyskotliwą karierą polityczną. Franciszek I w realizacji decyzji finansowych polegał również na swoich doradcach, francuskim admirale Claude d”Annebaut i kardynale Tournon.

Franciszek I uważany jest za bardzo chrześcijańskiego króla i dobrego katolika. Choć nie był może tak pobożny jak jego siostra Marguerite, to jednak codziennie rano modlił się w swoim pokoju, oczywiście chodził na mszę po soborze i regularnie przyjmował komunię w obu gatunkach. Franciszek I brał również udział w pielgrzymkach: po powrocie z Włoch w 1516 r. udał się do Sainte-Baume w Prowansji, aby odwiedzić grób Marii Magdaleny. Później udał się pieszo ze swoimi dworzanami, aby oddać hołd Świętemu Całunowi w Chambéry.

Po kilkudziesięciu latach kryzysu między papiestwem a Królestwem Francji Franciszek I podpisał z papieżem Leonem X konkordat boloński (1516).

Gdy we Francji zaczęły szerzyć się idee reformacji, Franciszek I początkowo zachowywał raczej tolerancyjną postawę, pozostając pod wpływem swojej siostry Małgorzaty z Nawarry, która skłaniała się ku ewangelicyzmowi, nie zrywając z Kościołem katolickim. Król chronił członków grupy z Meaux, prześladowanych podczas jego nieobecności przez teologów z Sorbony, a za radą siostry mianował nawet Lefèvre”a d”Étaples, wygnanego wcześniej z powodu tych prześladowań, wychowawcą swojego syna Karola.

Z drugiej strony, od 1528 roku Kościół Francji podjął działania przeciwko rozwojowi nowej religii i zaproponował reformowanym wybór między abdykacją a karą. Wpływowi Marguerite de Navarre przeciwstawili się dwaj potężni doradcy bliscy królowi: kardynałowie Antoine Duprat i François de Tournon.

Wobec aktów wandalizmu wobec rzymskich obiektów kultowych Franciszek I był nieprzejednany i sprzyjał ściganiu reformatorów. Wobec aktów obrazoburczych król osobiście uczestniczył w ceremoniach mających na celu wymazanie tego, co w tamtych czasach uważano za zbrodnię. W październiku 1534 r. miała miejsce afera Placówek, w której Franciszek I poczuł, że jego władza królewska została zlekceważona, co przyspieszyło proces prześladowania protestantów i początek wojen religijnych we Francji.

Najbardziej bolesnym epizodem tych represji, który splamił koniec panowania Franciszka I, była masakra Vaudois z Luberonu, którzy zjednoczyli się z tezami Kalwina, we wsiach Cabrières, Mérindol i Lourmarin, które znajdowały się na ziemi kościelnej. Po opublikowaniu edyktu przez parlament w Aix w 1540 roku Franciszek I początkowo milczał, ponieważ potrzebował poparcia Vaudois przeciwko cesarzowi Karolowi V. Franciszek I wysłał więc listy łaski do mieszkańców prześladowanych w Prowansji z powodów religijnych. Jednak odwrót Karola V w 1545 roku zmienił sytuację. 1 stycznia 1545 roku Franciszek I promulgował orzeczenie z Mérindol i zarządził krucjatę przeciwko Vaudois w Prowansji, postanawiając krwawo położyć kres zaburzeniom tej społeczności. Dzięki galerom Paulina de La Garde, które sprowadziły wojska z Piemontu, Jean Maynier, przewodniczący parlamentu w Aix, i Joseph d”Agoult, baron z Ollières, wykonali królewskie rozkazy z takim entuzjazmem, że nawet Karol V wyraził swoje wzruszenie.

Utwardzenie polityki Franciszka I wobec religii reformowanej wiąże się zapewne także z tajnymi porozumieniami zawartymi z Karolem V przy okazji podpisania traktatu w Crépy-en-Laonnois, który zobowiązywał króla francuskiego do aktywnego udziału w likwidacji zagrożenia protestanckiego w Europie, a więc i we Francji. Niezależnie od tych porozumień Franciszek I upierał się przy swojej polityce wspierania protestanckich książąt niemieckich.

W swoim zamku Villers-Cotterêts w Aisne, w 1539 roku, Franciszek podpisał dekret królewski, sporządzony przez kanclerza Guillaume”a Poyeta, który uczynił język francuski wyłącznym językiem urzędowym administracji i prawa, w miejsce łaciny. Ten sam dokument zobowiązywał księży do rejestracji urodzeń i prowadzenia aktualnego rejestru chrztów. Był to oficjalny początek stanu cywilnego we Francji i pierwsze rejestracje synowskie na świecie.

Konstrukcje okazały się drenażem finansowym w czasie, gdy wysiłek wojenny przeciwko Karolowi V mobilizował ogromne sumy.

Aby poradzić sobie z sytuacją, król podniósł podatki: taille, płacony przez chłopów, został ponad dwukrotnie zwiększony, a gabelle, płacony od soli, potrojony. Franciszek I uogólnił cła i handel niewolnikami, zwiększając tym samym udział zasobów skarbu państwa z podatków generowanych przez import i eksport towarów. W przeciwieństwie do większości swoich poprzedników, zwłaszcza w przypadku decyzji o charakterze fiskalnym, Franciszek I nie zwoływał w czasie swojego panowania Estates General.

Wprowadził trzy protekcjonistyczne środki celne. Nałożył on cła na import jedwabiu, aby chronić przemysł jedwabniczy w Lyonie. Pozostałe dwa środki miały na celu opodatkowanie artykułów spożywczych przeznaczonych na eksport, motywowane obawą przed niedoborem w królestwie.

Zwiększenie liczby różnych ciągów komunikacyjnych spowodowało, że stosowany do tej pory system ściągania należności przestał działać. Franciszek I zaradził temu niedostatkowi administracyjnemu, rozszerzając system zbierania według gospodarstw na gabele. Podobnie król zamierzał poprawić efektywność wykorzystania zgromadzonych środków i adekwatność opłat, tworząc w 1523 roku Skarb Oszczędności, czyli jeden fundusz, do którego miały trafiać wszystkie finanse i wydatki ogólne państwa. Ta nowa instytucja scentralizowała działania dziesięciu istniejących wcześniej dochodów ogólnych, które działały niezależnie i bez koordynacji, co pozwalało na powstawanie błędów i powielanie działań.

Franciszek I wykorzystał też nowe środki do pozyskiwania funduszy. Pozbywał się kamieni szlachetnych należących do korony i alienował królewskie terytoria, co dostarczało mu środków niezbędnych do finansowania jego polityki.

Wreszcie król wprowadził innowacje w postaci sielskości urzędów i stanowisk. W ten sposób wielu mieszczan i szlachciców z wielkich rodzin uzyskało dostęp do najwyższych urzędów państwowych dzięki własnemu szczęściu. Najbardziej cenionymi stanowiskami byli notariusze i sekretarze kancelarii paryskiej, którzy sporządzali i uwierzytelniali ustawy. Choć nie nadużywał tego ostatniego środka, to z pewnością był to początek zjawiska skazanego na rozrost, a tym samym późniejsze osłabienie administracji kraju, mimo coraz bardziej scentralizowanej władzy.

Edyktem z Châteauregnard (21 maja 1539 r.) Franciszek I stworzył także pierwszą loterię państwową, opartą na modelu blancques istniejącym już w kilku miastach włoskich.

Wreszcie, podobnie jak w przypadku konstabla Karola de Bourbon, Franciszek I nie stronił od wątpliwych zabiegów mających na celu rozwiązanie problemów finansowych korony. Najbardziej jaskrawym tego przykładem był proces Jacquesa de Beaune, barona de Semblançay, głównego szafarza finansowego od 1518 r., który w procesie wytoczonym przez króla w 1524 r. został oskarżony o sprzeniewierzenie funduszy przeznaczonych na kampanię włoską. Choć udało mu się usprawiedliwić podczas tego procesu, został aresztowany w 1527 roku, oskarżony o defraudację, skazany na śmierć i stracony na szubienicy w Montfaucon. Gdy go zrehabilitowano, okazało się, że szczególnie zawinił jako główny wierzyciel Franciszka I; innym mniejszym wierzycielom, jak Imbert de Batarnay, nie przeszkadzano.

Większość nabytków domeny królewskiej ograniczała się do lenn rodziny Franciszka I i jego żony, które zostały przyłączone do korony w momencie jego koronacji, jak np. hrabstwo Angoulême, które zostało przekształcone w księstwo i przekazane Ludwiki Sabaudzkiej, a które wróciło do korony po jej śmierci w 1531 roku. W 1523 r. domena króla rozszerzyła się o księstwo Bourbonnais, hrabstwo Auvergne, Clermont, Forez, Beaujolais, Marche, Mercœur i Montpensier (większość tych ziem została skonfiskowana konstablowi Bourbonowi w 1530 r. po jego zdradzie). W 1525 roku korona nabyła księstwo Alençon, hrabstwa Perche, Armagnac, Rouergue, a w 1531 roku Delfinat Owernii.

Bretania była już w trakcie przyłączania do domeny królewskiej w 1491 roku, księżna Bretanii Anna poślubiła Karola VIII, a następnie Ludwika XII. Jednak śmierć Ludwika XII 1 stycznia 1515 roku położyła kres unii personalnej, która nie była unią realną. Franciszek I pozbawił i splądrował spadkobierców Renée de France, nieletniej w wieku 4 lat. Księstwo weszło wtedy w dość pomyślną erę, której spokój zakłóciły jedynie nieliczne wyprawy angielskie, jak np. ta do Morlaix w 1522 r.

Franciszek I został użytkownikiem poprzez małżeństwo z córką Anny z Bretanii, Claude de France, księżną Bretanii, która zmarła w 1524 roku. Franciszek I nie był właścicielem księstwa, ponieważ Ludwik XII w 1514 roku zastrzegł prawa Renée de France, córce Anny z Bretanii, więc wysłał Antoine”a Duprata, który w 1518 roku oprócz tytułu kanclerza Francji został kanclerzem Bretanii. W 1532 roku, czyli w roku osiągnięcia pełnoletności przez księcia-delfina, Franciszek I zwołał na początku sierpnia w Vannes spotkanie stanów Bretanii, prosząc o wieczystą unię w zamian za poszanowanie ich praw i przywilejów fiskalnych. Zagrożone użyciem siły przez porucznika króla Montejean i mimo sprzeciwu oraz oficjalnego protestu deputowanych z Nantes Juliena Le Boseca i Jeana Moteila, Stany Bretanii zrezygnowały jedynie z suwerenności, ale nie ze swobodnego administrowania księstwem przez Stany, czyli narodowe zgromadzenie Bretończyków. 13 sierpnia podpisał edykt o unii księstwa z koroną Francji. Bretania, do tej pory księstwo Królestwa, a więc o bardzo dużej autonomii, stała się własnością korony i symbolizowała sukces Franciszka I w terytorialnej ekspansji domeny królewskiej. 14 sierpnia w Rennes kazał ukoronować swojego syna jako Franciszka III Bretańskiego.

Claude de France w chwili zawarcia małżeństwa wniósł także jako posag hrabstwo Blois, Soissonnais, seigneuries Coucy, Asti i hrabstwo Montfort.

Poza zdobyciem Mediolanu na początku panowania i przejściowym przejęciem Sabaudii i Piemontu, panowanie Franciszka I było ubogie w zagraniczne podboje, zwłaszcza po tym, jak upadły jego roszczenia do królestwa Neapolu.

Ostatnie lata i śmierć

Pod koniec lat 30. XV wieku Franciszek I znacznie przytył, a przetoka między odbytem a jądrami, ów „ropień genitalny”, zmusiła go do porzucenia konia na rzecz miotu do podróży. W ciągu następnych kilku lat choroba pogorszyła się, a gorączka stała się niemal ciągła.

Po ponad 32 latach panowania król Franciszek I zmarł 31 marca 1547 roku, „o drugiej w nocy”, w Château de Rambouillet, w wieku 52 lat. Zgodnie z rozpoznaniem paleopatologicznym ustalonym na podstawie protokołu sekcji zwłok, przyczyną jego śmierci była posocznica (ewolucja przetoki pęcherzowo-kroczowej), związana z ciężką niewydolnością nerek z powodu wstępującego zapalenia nerek. W czasie agonii podobno wezwał syna, by ten przekazał mu swój polityczny testament i był w stanie rządzić do ostatniego tchnienia.

Natychmiast po śmierci króla, zgodnie z jego życzeniem, François Clouet, zalany łzami, rozpoczął wykonywanie podobizny, ciała i twarzy (trwało to 15 dni).

Pogrzeby i potomność

Po uroczystościach pogrzebowych w Saint-Cloud zostaje pochowany 23 maja, wraz ze szczątkami swoich synów Karola II Orleańskiego i Franciszka III Bretańskiego, obok swojej pierwszej żony Klaudii Francuskiej w bazylice Saint-Denis. Jego następcą został drugi syn Henryk II.

Anne de Pisseleu, jego kochanka, zostaje zmuszona do opuszczenia dworu.

Kardiotaf w formie urny na wysokim postumencie wyrzeźbiony w latach 1551-1556 przez Pierre”a Bontempsa – pierwotnie umieszczony w zniszczonym przeoracie Haute-Bruyère (Yvelines) – zachował się w Saint-Denis, niedaleko pomnika ciała, w którym król spoczywa obok Claude”a de France, pomnika pogrzebowego zamówionego przez Henryka II. Mauzoleum, które przywołuje na myśl łuk triumfalny, zostało zaprojektowane przez architekta Philiberta Delorme, a zespół został wyrzeźbiony w latach 1548-1559 przez François Carmoy, następnie François Marchand i Pierre Bontemps.

Grób Franciszka I został zbezczeszczony podczas rewolucji, 20 października 1793 roku, wraz z grobami jego matki i pierwszej żony, ich ciała wrzucono do masowego grobu. Alexandre Lenoir w dużej mierze uratował zabytek, który w 1795 roku został odrestaurowany i zachowany w rotundzie Muzeum Zabytków Francji, zanim 21 maja 1819 roku został zwrócony do bazyliki królewskiej w ramach II Restauracji.

Physionomy

Najczęściej spotykany wizerunek Franciszka I, widoczny na jego licznych portretach, takich jak ten autorstwa Jeana Cloueta z 1530 roku, przedstawia spokojną twarz z wydatnym, długim nosem. Inny portret z profilu autorstwa Tycjana potwierdza tę postać, z małymi ustami błyskającymi złośliwym uśmiechem i oczami w kształcie migdałów. Według walijskiego żołnierza obecnego w obozie Drap d”Or w 1520 roku, Franciszek I jest wysoki i :

„…Jego głowa jest dobrze proporcjonalna, mimo bardzo grubej szyi. Ma brązowe włosy, dobrze uczesane, trzymiesięczny zarost ciemniejszego koloru, długi nos, orzechowe oczy wstrzyknięte krwią, mleczną cerę. Jego pośladki i uda są umięśnione, ale poniżej kolan nogi są cienkie i wygięte, stopy długie i zupełnie płaskie. Ma przyjemny głos, ale ma „nierojalny” zwyczaj ciągłego toczenia oczu w kierunku nieba…”

Kronikarze wspominają o zmianie wyglądu po pas d”armes w Romorantin 6 stycznia 1521 r. Gdy król symulował atak na hotel hrabiego Saint-Paul, jeden z oblegających (zidentyfikowany według tradycji jako Jacques de Montgomery) w ferworze gry rzucił w oblegających płonącą firebrand. Pocisk ten zranił króla w głowę, zmuszając jego lekarza do obcięcia włosów w celu opatrzenia rany. Franciszek I zdecydował się wtedy nosić brodę, która zamaskowała ranę, i utrzymywać krótkie włosy. W ten sposób długa broda stała się modna na dworze na ponad sto lat.

Wykonany na zamówienie garnitur zbroi konnej przekazany jako dar dyplomatyczny Franciszkowi I przez Ferdynanda I jest obecnie eksponowany w Musée de l”Armée w Paryżu. Zbroja, która jest wyjątkowo dobrze wykonana, pozwala ocenić wzrost suwerena: miał on od 1,95 m do 2 m wzrostu (jego dokładny wzrost wynosiłby 1,98 m), co było dość nietypowe jak na tamte czasy. Jeśli chodzi o zbroję, to mierzy ona 1,99m wysokości i 2,42m z wierzchowcem. Z kolei złote strzemiona i bogato zdobiona broń Franciszka I, eksponowane w Narodowym Muzeum Renesansu w Écouen, również świadczą o solidności króla.

Osobowość

Z różnych portretów współczesnych mu osób, z jego rygorystycznego wykształcenia i z korespondencji z rodziną wiemy już, że Franciszek I okazał się dość inteligentny, ciekawy i o szerokich horyzontach, interesujący się wszystkim, nie będąc uczonym, gotowy do dyskusji na wszelkie tematy z często nieuzasadnioną pewnością siebie, a także bardzo odważny, sam chodząc na bitwy i dzielnie walcząc. Wykazuje jednak egoizm rozpieszczonego dziecka, brak zaangażowania i impulsywny temperament, które prowadzą do pewnych niepowodzeń w sztuce wojskowej. Franciszek I, choć był świadomy autorytetu, jaki należał mu się od Boga i obrazu, który reprezentował, wykazał się pewnym odrzuceniem protokołu, który często był zbyt surowy, i pozwolił sobie na kilka swobód, dzięki czemu dwór francuski był miejscem dość swobodnym. Czasem narzucał konwenanse, ale potrafił lekceważyć etykietę.

Lekkość życia kurialnego Franciszka I nie powinna przesłonić prawdziwego poczucia jego królewskich obowiązków. Marino Cavalli, ambasador wenecki w latach 1544-1546, w raporcie dla Senatu nalegał na wolę króla francuskiego: „Jeśli chodzi o wielkie sprawy państwowe, pokój i wojnę, Jego Wysokość, potulny we wszystkim innym, chce, aby inni byli posłuszni jego woli; w tych przypadkach nie ma na Dworze nikogo, niezależnie od posiadanego autorytetu, kto ośmieliłby się zarzucić Jego Wysokość.

Zarówno w zwycięstwach, jak i w niepowodzeniach militarnych Franciszek I wyróżniał się żywą, ale słabo kontrolowaną odwagą; mierny strateg, słabo wykorzystywał nowinki techniczne swoich czasów. Przykład bitwy pod Pawią jest pouczający: Franciszek I pośpiesznie umieścił swoją artylerię, choć jedną z najlepszych w Europie, za swoją kawalerią, pozbawiając ją w ten sposób znacznej części skuteczności.

Franciszek I podczas swojego panowania nie ukrywał upodobania do dworskich uciech i niewierności. Według Brantôme”a, jego upodobanie do kobiet spowodowało, że w 1524 roku zaraził się syfilisem u jednej ze swoich kochanek, żony paryskiego prawnika Jeana Ferrona, zwanego „la Belle Ferronière”. Król podobno powiedział: „Dwór bez kobiet jest jak ogród bez kwiatów”, co pokazuje, jak bardzo król polegał na obecności kobiet na francuskim dworze, naśladując tym samym dwory włoskie, na których kobiecość była symbolem wdzięku. Jego kochankami były między innymi Françoise de Foix, hrabina Châteaubriant, którą po powrocie Franciszka I z hiszpańskiej niewoli zastąpiła Anne de Pisseleu, księżna Étampes i druhna Ludwiki Sabaudzkiej. Możemy też wymienić hrabinę Thoury, a nawet nieznaną damę, z której król miał syna Nicolasa d”Estouteville.

Niektóre z tych kobiet były nie tylko kochankami króla. Niektóre z nich wywierały również wpływy polityczne, jak Anne de Pisseleu czy hrabina de Thoury, która była odpowiedzialna za budowę Château de Chambord.

Claude de France, pierwsza żona Franciszka I, urodziła siedmioro dzieci, z których dwoje zmarło w niemowlęctwie:

Niektórzy twierdzą, że było jeszcze ósme dziecko, Filip, urodzone w 1524 roku, a zmarłe w 1525 roku, co sugeruje, że Claude de France zmarła przy porodzie.

Oprócz ostatniego Valois-Angouleme, wszyscy królowie Francji i Nawarry, począwszy od 1715 roku, są potomkami Franciszka I.

Nielegalne pochodzenie

Od Jacquette de Lansac, ma :

Franciszek I miał też syna po nieznanej pani, który nie został potem zalegalizowany: Nicolas d”Estouteville, pan na Villecouvin.

Uproszczona genealogia

Wiele źródeł różni się co do pochodzenia salamandry jako symbolu Franciszka I: jedna z tradycji głosi, że Franciszek otrzymał to godło od swojego wychowawcy, Artusa de Boisy, który zauważył u swojego ucznia „temperament pełen ognia, zdolny do wszystkich cnót, który trzeba było rozbudzić i stłumić”. Zapomina się jednak, że salamandra znajduje się już w godle hrabiego Jeana d”Angoulême, młodszego brata Karola Orleańskiego i dziadka Franciszka I, oraz że na rękopisie wykonanym dla Louise de Savoie w 1504 r. również widnieje salamandra. Teza, że zwierzę zostało przywiezione Franciszkowi I przez Leonarda da Vinci jest wersją zromanizowaną. Niemniej jednak Franciszek I, gdy już został królem, zachował to godło, które odziedziczył po salamandrze, często zwieńczone otwartą lub zamkniętą koroną, zgodnie z ówczesnymi wahaniami w przedstawianiu pierwszej odznaki władzy.

Salamandra ogólnie symbolizuje władzę nad ogniem, a tym samym nad ludźmi i światem. Dewiza Nutrisco & extinguo („karmię nim i gaszę”), która czasem towarzyszy temu godłu, nabiera pełnego znaczenia w odniesieniu do władzy nad ogniem. Tę cesarską salamandrę w koronie można znaleźć na wielu sufitach i ścianach zamków Chambord i Fontainebleau, a także na herbach miasta Le Havre i Vitry-le-François oraz w logo departamentu Loir-et-Cher. Węzeł z podwójną pętlą (cordelière en huit) symbolizuje zgodę. To nieco magiczne zwierzę ma za zadanie gasić złe pożary i wachlować te dobre.

Film i telewizja

Pierwszym filmem, w którym sportretowano króla Francji był François I et Triboulet wyreżyserowany przez Georgesa Mélièsa w 1907 roku, a wydany w 1908 roku. W tym filmie króla gra nieznany aktor.

Następnie różni aktorzy wcielali się w rolę Franciszka I w filmie i telewizji:

Dokument

W 2011 roku poświęcono mu dokument-dramat zatytułowany François I: le roi des rois (Franciszek I: król królów) w programie Secrets d”Histoire, prezentowanym przez Stéphane”a Berna.

Dokument przygląda się jego roli jako mecenasa sztuki, spotkaniu z Leonardo da Vinci i wybrykom jego życia miłosnego, zwłaszcza związkom z dwiema faworytami: Anne de Pisseleu, księżna Etampes i Françoise de Foix, hrabina Châteaubriant

Linki zewnętrzne

Źródła

 1. François Ier (roi de France)
 2. Franciszek I Walezjusz
 3. D’après Antoine Roullet (chargé de travaux dirigés à l’université de Paris-IV-Sorbonne) dans Historia mensuel, no 727 : « Son nom lui vient déjà d’Italie, en référence à François de Paul, ermite italien arrivé en France en 1482 » qui avait prophétisé à Louise de Savoie la naissance d”un fils qui monterait sur le trône.
 4. Salamandre au milieu des flammes, retournant la tête à gauche et regardant le ciel, l”extrémité de la queue repliée sur elle-même. La devise mi-latine, mi-italienne se traduit par : « Je nourris (le bon feu) et j”éteins le mauvais » ou « Je me nourris du bon feu et j”éteins le mauvais ». Ces attributs ont longtemps été interprétés comme une allusion à l”ardeur amoureuse du roi mais il les a hérités de son père et ils symbolisent sa volonté de soutenir les bons et exterminer les méchants. Source : Guy de Tervarent, Attributs et symboles dans l”art profane, Librairie Droz, 1997 (lire en ligne), p. 389.
 5. Dans une exposition de peinture du début du XIXe siècle, on a vu un tableau de Gigoux, représentant Léonard de Vinci expirant dans les bras de François Ier, sujet déjà traité, en 1781, par François-Guillaume Ménageot. La tradition à laquelle le peintre a emprunté son sujet repose uniquement sur une épitaphe latine conçue en termes fort amphibologiques. Elle est, il est vrai, rapportée par Vasari, mais jamais vue sur aucun monument. Léonard de Vinci meurt au château de Cloux, à Amboise, le 2 mai 1519. Or, à cette époque, la Cour est à Saint-Germain-en-Laye, où la reine accouche du roi Henri II de France le 31 mars, et les ordonnances royales données le 1er mai sont datées de cet endroit. De plus, le journal de François Ier ne signale aucun voyage du roi jusqu’au mois de juillet. Enfin, l’élève de Léonard de Vinci, Francesco Melzi, auquel il lègue ses livres et ses pinceaux, et qui est dépositaire de son testament, écrit au frère du grand peintre une lettre où il raconte la mort de son maître. Pas un mot ne fait allusion à la circonstance mentionnée plus haut, qui, si elle eût été vraie, n’aurait certainement pas été oubliée. Source : John Grand-Carteret, L”Histoire, la vie, les mœurs et la curiosité par l”Image, le Pamphlet et le document (1450-1900), Librairie de la curiosité et des beaux-arts, 1927 [détail des éditions].
 6. La Navarre avait été envahie en 1512 par Ferdinand le Catholique avec la complicité du pape Jules II, qui avait excommunié la famille régnante au motif qu’elle entretenait des liens coupables avec le protestantisme qui se répandait dans le Sud de la France. La Haute-Navarre ne sera pas restituée, mais intégrée au royaume de Castille
 7. ^ a b Knecht, 1984, pp. 1-2.
 8. ^ Knecht, 1984, pp. 224-225; 230.
 9. ^ a b c Knecht, 1984, p. 3.
 10. ^ Hackett, 1937, p. 84.
 11. ^ a b c d e f g h i j k (EN) Jules Isaac, Francis I of France, in Hugh Chisholm (a cura di), Enciclopedia Britannica, XIª ed., Cambridge University Press, 1911.
 12. a b Integrált katalógustár. (Hozzáférés: 2015. október 14.)
 13. Georges Bordonove: Les rois qui ont fait la France. (IV. kötet) Párizs, Pygmalion, 2006. p. 65
 14. Hahner Péter: A diadalmas reneszánsz királya; Rubicon 2000/1-2, 22-24. oldal
 15. ^ a b c Knecht, R.J. Francis I, (Cambridge University Press, 1984), 1–2.
 16. ^ Knecht, R.J. Francis I, 77–78.
 17. ^ Knecht, R.J. Francis I, 224–225, 230.
 18. ^ Knecht, Robert. The Valois, (Hambledon Continuum, 2004), 112.
 19. ^ a b Knecht, R.J. Francis I, 3.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.