Franciszek I Lotaryński

gigatos | 19 marca, 2022

Streszczenie

Franciszek Stefan Lotaryński (8 grudnia 1708 – 18 sierpnia 1765), książę z rodu Lotaryngów, panujący jako książę Lotaryngii i Baru w latach 1729-1737 pod imieniem Franciszek III, a jako wielki książę Toskanii od 1737 r. pod imieniem Franciszek II. Od 1740 r. był współrządzącym dziedzicznymi prowincjami austriackimi, a od 1745 r. cesarzem Cesarstwa Niemiecko-Rzymskiego jako Franciszek I. Za pośrednictwem swojej żony był jednym z założycieli rodu Habsburgów-Lotaryngii.

Pochodzenie, rodzeństwo

Książę Lotaryngii Franciszek Stefan urodził się w Nancy, w Lotaryngii. Jego ojcem był książę Leon I, książę Józef z Vaudémont, panujący książę Lotaryngii i Baru (1679-1729). Jego ojcowski dziadek, V. Karol, książę Lotaryngii (1643-1690), generał cesarski, był słynnym dowódcą w wojnach z Turkami i odegrał decydującą rolę w wyzwoleniu Wiednia w 1683 r. i odzyskaniu Budy w 1686 r. Jego babką ojcowską była arcyksiężna Eleonora Maria Józefa Habsburg (1653-1697), córka cesarza Ferdynanda III.

Jej matką była księżniczka Elżbieta Sarolta z Orleanu (1676-1744), żona księcia Leona, córka księcia Filipa I Orleańskiego (1640-1701), brata króla Francji Ludwika XIV, i księżniczki Elżbiety Sarolty (Liselotte) z Palatynatu (1652-1722). Jej matka, Elżbieta Sarolta Orleańska, została w 1736 r. uznana przez swego kuzyna, króla Ludwika XV, za suwerenną księżniczkę Commercy.

Książę Leon i księżniczka Elżbieta Sarolta mieli trzynaścioro dzieci, z których dziewiątym był Franciszek Szczepan, trzeci z pięciu synów. Tylko pięcioro dzieci, w tym trzech synów, osiągnęło pełnoletność.

Młodzież

Cesarz niemiecko-rzymski Karol VI (znany jako Karol III Węgierski i Karol II Czeski) faworyzował wnuki swojej ciotki, arcyksiężnej Eleonory. Planował wydać za mąż swoją najstarszą córkę, arcyksiężniczkę Marię Teresę, za swojego najstarszego księcia Klemensa Leona, ale ta zmarła na ospę w 1723 r. Karol zaprosił wówczas do Wiednia najstarszego brata Klemensa, księcia Franciszka Stefana, i mianował go swoim przyszłym zięciem.

Książę Franciszek Stefan przybył na dwór cesarski w 1723 r., w wieku 15 lat. Był bardzo wykształconym młodym człowiekiem, zabrał ze sobą do Wiednia 74 książki, co było rzadkością dla tak młodego człowieka. Karol adoptował go jako swojego syna i nadał mu Śląsk Cieszyński. Wychowywał go z własnymi dziećmi, które były tej samej krwi. Maria Teresa, mając zaledwie 10 lat, poznała młodego francuskiego księcia, zakochała się w nim, a później pozostała oddana swojemu wybrankowi. Franciszek i jego przyszły teść, Karol, często chodzili razem na polowania, co ich do siebie zbliżyło, choć Karol (dla dobra dynastii) rozważał także innych kandydatów, w tym Karola Alberta, następcę tronu bawarskiego, późniejszego wielkiego rywala Austrii. Rozważano również kandydaturę następcy tronu pruskiego, Fryderyka Pruskiego, ale luterańska religia Hohenzollernów stanowiła poważną przeszkodę. Książę Franciszek Szczepan spełniał kryteria, pochodząc z katolickiej rodziny, która była lub jest monarchą (Lotaryngia nie była już w tym czasie osobnym księstwem, zajmowanym przez Ludwika XV). Cesarz Karol odroczył ślub swojej córki, gdyż oczekiwał na narodziny własnego dziedzica.

Książę Lotaryngii zostaje Wielkim Księciem Toskanii

W 1729 r., po śmierci swojego ojca, księcia Leona, Szczepan został księciem regentem Lotaryngii i Baru. Na krótko powrócił do Nancy, aby odebrać swój spadek. Musiał złożyć przysięgę wierności królowi Ludwikowi XV, ale wkrótce powrócił do Wiednia. Zarządzanie księstwem lotaryńskim powierzył jako regent swojej matce, księżniczce Elżbiecie Sarolcie z Orleanu, siostrze regenta Francji, który rządził w imieniu małoletniego króla Ludwika XV.

W 1731 r. cesarz zlecił mu odbycie długiej podróży studyjnej do Holandii, Anglii i Prus. Wycieczka kawaleryjska była niemal obowiązkowym zwyczajem dla młodych arystokratów tamtych czasów. Na początku czerwca 1731 r. został przyjęty do masonerii w Hadze. John Theophilus Desaguliers (1683-1744), Wielki Mistrz Wielkiej Loży Premier Anglii i Westminsteru, przybył do Hagi specjalnie na to wydarzenie. Po inicjacji Szczepan udał się do Anglii. Został przyjęty przez króla Anglii Jerzego II. Stopień mistrza masonerii otrzymał z rąk Roberta Walpole”a (1676-1745), premiera Wielkiej Brytanii, w Maid”s Head Lodge, w zamku Norfolk. 9 grudnia 1731 r. opuścił Anglię.

Po śmierci księcia węgierskiego Miklósa Pálffy”ego, 20 marca 1732 r., król Karol III mianował księcia Franciszka Istvána królewskim namiestnikiem Węgier (bez zwoływania sejmu elekcyjnego). Swoją siedzibę przeniósł na Zamek Bratysławski. Jako wicekról nie zrobił praktycznie nic wartościowego. Nie mieszkał daleko od Wiednia, często bywał na dworze, a w tym czasie sam już odwzajemniał uczucia arcyksiężnej Marii Teresy. Korespondowali po francusku.

W 1733 r. Imperium Habsburgów zostało wplątane w wojnę o sukcesję polską, w której zmierzyło się z Francją. W wyniku wojny cesarz Karol I i caryca rosyjska Anna I przywrócili na tron polski Augusta III, dotychczasowego króla Polski i elektora saskiego. Król Sanislo I (Leszczyński), obalony przez wojska rosyjskie, uciekł z kraju. Ponieważ był on teściem króla Francji Ludwika XV, cesarz chciał mu to wynagrodzić innym państwem. Lotaryngia była dokładnie tym, czego chciał Karol VI, więc poprosił księcia Franciszka Stefana, aby zrzekł się księstwa Lotaryngii, w przeciwnym razie odmówi mu ręki swojej córki. (Radca cesarski Bartenstein bardzo jasno zinterpretował ofertę cesarza skierowaną do młodego Franciszka: „Nie zrezygnujesz, nie arcyksiążę!”. („Keine Abtretung, keine Erzherzogin”). Ponieważ Franciszek był zakochany w Marii Teresie, po krótkim namyśle zrezygnował z Lotaryngii.

W 1735 r. Franciszek ustąpił. W ramach kończącego wojnę traktatu pokojowego w Wiedniu Sanisław otrzymał Lotaryngię, w zamian za zgodę Karola na małżeństwo z Franciszkiem i Marią Teresą (1736 r.). Ponieważ jednak książę Franciszek Stefan był również urodzonym monarchą, miał prawo do rekompensaty: cesarz wyznaczył go jako kandydata do tronu Wielkiego Księstwa Toskanii. W 1737 r., kiedy zmarł ostatni wielki książę Toskanii z rodu Medyceuszy, Gian Gastone (1671-1737), tytuł wielkiego księcia Toskanii otrzymał książę Lotaryngii Franciszek Stefan.

Jego małżeństwo z Marią Teresą

Wielki książę Toskanii Franciszek Stefan Lotaryński poślubił arcyksiężniczkę austriacką Marię Teresę, późniejszą królową Węgier i Czech, podczas ceremonii w Wiedniu 12 lutego 1736 roku. W przeciwieństwie do typowych dynastycznych małżeństw z rozsądku, to było prawdziwe małżeństwo z miłości. Nowożeńcy wyjechali na trzy miesiące do Toskanii, po czym wrócili do Wiednia. Z ich małżeństwa urodziło się 16 dzieci, z których powstał ród Habsburgów-Lotaryńskich:

Należy również wspomnieć, że jego rodzina zupełnie nie liczyła się z ówczesnymi oczekiwaniami, a zamiast tego była jak zwykła zamożna rodzina z klasy średniej.

Podróże Wielkiego Księcia Toskanii

Maria Teresa planowała dla swego męża karierę dowódcy wojskowego, więc Franciszek Istvan przeszedł na emeryturę w 1738 r., wziął udział w wojnie habsbursko-tureckiej 1737-39 (Austria przystąpiła do wojny rosyjsko-tureckiej w 1737 r., która trwała od 1735 r.), ale wkrótce powrócił z objawami załamania nerwowego. Wojna zakończyła się katastrofalnie dla Austrii, która utraciła znaczną część terytorium zdobytego w 1718 r., w tym Belgrad (z dużymi obszarami Serbii), zachodnią część Niziny Wołoskiej i Oltenię. Nawet region Timis, który należał do Węgier, został zachowany tylko dzięki wielkiemu szczęściu. Młodszy brat Franciszka, książę Karol Aleksander, który od 1736 r. mieszkał w Wiedniu, a w 1737 r. wstąpił do armii cesarskiej, odznaczył się w tej samej wojnie, otrzymując stopień Generalwachtmeister (generała dywizji).

Po porażce w wojsku Franciszek zaproponował mu objęcie tronu Toskanii. Wraz z Marią Teresą wyruszyli przez Wenecję do Florencji. W grudniu 1738 r. w Weronie władze weneckie poddały ich kwarantannie na dwa tygodnie, wraz z liczną świtą. Z powodu ciasnoty Maria Teresa do końca życia żywiła niechęć do Wenecjan.

We Florencji spędzili trzy miesiące. Franciszek założył akademię rycerską (Ritterakademie) dla młodzieży szlacheckiej, w której mogła się ona kształcić na nowoczesnych urzędników państwowych w duchu oświeconego absolutyzmu. Franciszek mianował regentem arystokratę z Lotaryngii, księcia de Craon, a sam wraz z żoną powrócił do Wiednia. Po drodze spotkali w Innsbrucku matkę Franciszka, księżniczkę Elżbietę Saroltę Orleańską, która po raz pierwszy (i ostatni) widziała swoją synową.

Jesienią 1739 r. wrócili do Wiednia. Jesienią 1740 r. cesarz Karol VI wrócił do domu chory z polowania na zachodnich Węgrzech i zmarł 20 października.

Wojna o sukcesję austriacką

Ponieważ cesarz Karol zmarł bezpotomnie, jego córka, arcyksiężniczka Maria Teresa, odziedziczyła dziedziczne prowincje habsburskie (Erbländer) na mocy wydanej w 1713 r. Pragmatica sanctio. Wywołało to wojnę o sukcesję austriacką, która rozpoczęła się od inwazji króla pruskiego Fryderyka II na Śląsk. 25 czerwca 1741 r. Maria Teresa została koronowana na królową Węgier przez ordynację węgierską w Bratysławie, a 7 września otrzymała zapewnienie o ich poparciu.

Karol Albert, elektor Bawarii, którego żoną była Maria Amalia, arcyksiężna austriacka (1701-1756), córka cesarza niemiecko-rzymskiego Józefa I, rościł sobie prawo do dziedzicznych prowincji habsburskich, choć zrzekł się tego prawa w 1722 r., co było warunkiem zawarcia małżeństwa. Jego wojska – przy wsparciu Francji – podbiły Czechy, a czeska arystokracja przysięgła mu wierność. 12 lutego 1742 r. zgromadzenie cesarskie we Frankfurcie wybrało go na Karola VII, następcę zmarłego cesarza. 7 grudnia 1741 r. w Pradze na mocy rozkazu czeskiego Karol Albert został koronowany na króla Czech.

Współwładca i cesarz

Po 1740 r. Franciszek Istvan został współregentem dziedzicznych prowincji habsburskich u boku żony, ale nie mieszał się do wewnętrznych decyzji politycznych Austrii, a jedynie pomagał żonie, panującej arcyksiężnej, jako swego rodzaju sekretarz.

W 1744 r. młodszy brat Franciszka, książę Karol Aleksander Lotaryński, ożenił się z Marią Anną, arcyksiężną austriacką (1718-1744), siostrą Marii Teresy. Po ślubie małżonkowie udali się do Brukseli, gdzie objęli urząd generalnego gubernatora Austrii i Niżu Niemieckiego. Aleksander Karol wyruszył na wojnę jako dowódca armii austriackiej w Nadrenii, a jego młoda żona zmarła przy narodzinach ich pierwszego dziecka.

Po śmierci cesarza Karola VII (1745) jego syn, bawarski książę elektorski Fryderyk Józef III (1727-1777), nauczony klęską Bawarczyków w wojnie, za radą matki zawarł pokój z Austrią, zrzekł się pretensji do tronu cesarskiego i zgodził się na nominację Franciszka Stefana Lotaryńskiego. Franciszek został wybrany Świętym Cesarzem Rzymskim we Frankfurcie 13 września 1745 r. Zdobył głosy siedmiu z dziewięciu książąt elektorów. Bartłomieja (Kaiserdom St. Bartholomäus) we Frankfurcie, gdzie 4 października został koronowany. Po koronacji odbył się bankiet w ratuszu frankfurckim, tradycyjnie wydawany przez dostojników cesarstwa, w którym uczestniczyli wyłącznie mężczyźni. Maria Teresa, będąca w siódmym miesiącu ciąży, przedostała się do środka i wraz z mężem wzięła udział w bankiecie.

Ponieważ nie rządził Austrią, będąc jedynie mężem arcyksiężnej austriackiej, trzymał się z dala od spraw politycznych cesarstwa Habsburgów, choć opowiadał się za pokojem z Królestwem Pruskim i był gotów odstąpić Śląsk Fryderykowi Wielkiemu. W czasie wojny siedmioletniej sprzeciwiał się polityce profrancuskiej.

Pan i przedsiębiorca

Cesarz Franciszek miał wystarczająco dużo wolnego czasu, aby oddawać się przyjemnościom życia, polowaniom, kobietom i rozrywkom intelektualnym. Z zamiłowania był przyrodnikiem, kształcił się w zakresie nauk przyrodniczych. Zgromadził pokaźną kolekcję monet i minerałów. Zainteresowanie to podzielała jego najstarsza córka, arcyksiężna Maria Anna Józefa. Wraz z przyjaciółmi, członkami tzw. Koła Lotaryńskiego (Lothringischer Kreis), propagowali oni w Austrii nauki przyrodnicze. Franciszek zaprosił do Wiednia Gerarda van Swietena (1700-1772), słynnego holenderskiego lekarza, którego Maria Teresa przyjęła jako swojego prywatnego lekarza. Oświecony Van Swieten założył pierwszą szkołę medyczną w Wiedniu, radykalnie przekształcił cały ówczesny austriacki system medyczny i skutecznie zwalczał przesądy, takie jak histeria wampiryczna. Cesarz Franciszek zainicjował również założenie Parku Dzikich Zwierząt w Schönbrunnie (Tiergarten Schönbrunn).

W ówczesnym guście Franciszek Stefan był przystojnym mężczyzną, a rosyjski wysłannik w Wiedniu pisał o wielu perypetiach cesarza, w tym o perypetiach hrabiny Wilhelminy Neipperg, która później została księżną Auersperg (jej ojciec, hrabia Wilhelm Reinhard Neipperg, był wychowawcą młodego księcia Lotaryngii Franciszka Stefana). Był prawdziwym osiemnastowiecznym lordem, potrafiącym cieszyć się „słodyczą życia” (którą Talleyrand będzie z przejęciem i nostalgią wspominał w swoich pismach pół wieku później, po rewolucji francuskiej).

Wspierał też karierę brata. Książę generał Karol Aleksander, książę Lotaryngii, przegrał kilka dużych bitew w wojnie o sukcesję austriacką, ale został ponownie mianowany głównodowodzącym w wojnie siedmioletniej i został zwolniony z tej funkcji dopiero po haniebnej klęsce w bitwie pod Leuthen w 1757 r.

Stephen Stephen miał wysoko rozwinięty zmysł ekonomiczny i biznesowy, pomnażał odziedziczone bogactwo i umiejętnie zarządzał swoimi posiadłościami. Dzięki swoim transakcjom handlowym i finansowym ugruntował bogactwo rodu Habsburgów-Lotaryngii. Zgromadził ogromny prywatny majątek (20 milionów guldenów), nie stosując nieuczciwych metod biznesowych ani nie nadużywając swojej pozycji politycznej. W 1763 r. przejął zarząd nad finansami państwa i wziął udział w modernizacji systemu finansowego Cesarstwa. Promował i wspierał przemysł, handel śródziemnomorski i nowoczesne metody rolnicze. W swoich prywatnych posiadłościach zakładał wzorcowe gospodarstwa rolne i stadniny koni, rozwijał hodowlę zwierząt, promował rozwój przemysłu i organizował manufaktury. Założył słynną fabrykę ceramiki w Holiču i fabrykę włókienniczą w Sasvarze. (Dziś: Holíč i Šaštín, Słowacja).

Jego śmierć i sukcesja

5 sierpnia 1765 r. Franciszek Stefan wraz z rodziną cesarską świętował w Innsbrucku ślub swojego syna, wielkiego księcia Toskanii Leona, z hiszpańską infantką Marią Ludwiką z rodu Burbonów (María Luísa de España, 1745-1792), córką króla Hiszpanii Karola III i księżniczki Marii Amalii z Saksonii. Uroczystości dworskie trwały tygodniami, odbywały się wielkie uczty i obchody. 18 sierpnia wracał z teatru do domu z najstarszym synem, arcyksięciem Józefem, kiedy doznał udaru mózgu i zmarł. Jego ciało zostało przewiezione do Wiednia i pochowane w tradycyjnym miejscu pochówku Habsburgów, w krypcie kościoła kapucynów. Z wyprzedzeniem Maria Teresa zleciła wykonanie ozdobnego, podwójnego marmurowego sarkofagu, przedstawiającego pełnopostaciową figurę pary w wesołej rozmowie. Płaskorzeźby zdobiące boki sarkofagu przedstawiają ważne wydarzenia z życia Franciszka, m.in. jego koronacyjny wjazd do Frankfurtu.

Maria Teresa była niepocieszona. Obcięto jej długie włosy, a kosztowną biżuterię sprzedano lub rozdano. Do końca życia nosiła czerń wdowią. Pomieszczenie w zamku w Innsbrucku, w którym zmarł jej mąż, zostało przekształcone w kaplicę pamiątkową. Często odwiedzała miejsce spoczynku swojego męża. W podeszłym wieku, kiedy nie mógł już chodzić po schodach, opuszczono go do Krypty Cesarskiej na fotelu zawieszonym na linie.

Następcą Franciszka na tronie cesarskim został jego syn, cesarz Józef II, który po śmierci Marii Teresy (od 1780 r.) odziedziczył królestwo węgierskie i czeskie. Część ogromnego prywatnego majątku Franciszka (12 mln guldenów) wystarczyła na spłatę nabrzmiałego austriackiego długu Józefa. Kolekcję monet i minerałów uporządkowała jego najstarsza córka, arcyksiężna Maria Anna Józefa. Kolekcja ta stała się podstawą zbiorów Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu.

Źródła

  1. I. Ferenc német-római császár
  2. Franciszek I Lotaryński
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.