Emil Adolf von Behring

gigatos | 24 listopada, 2021

Streszczenie

Emil Adolf Behring, od 1901 r. von Behring († 31 marca 1917 r. w Marburgu) był niemieckim lekarzem, immunologiem, serologiem i przedsiębiorcą. Był twórcą pasywnych szczepień antytoksycznych („terapia surowicą krwi”) i otrzymał pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny w 1901 roku.

Zwłaszcza dzięki sukcesom, jakie odniósł w opracowywaniu leków przeciwko błonicy opartych na surowicy krwi, które opracował we współpracy z Kitasato Shibasaburō i Paulem Ehrlichem, oraz przeciwko tężcowi, był chwalony w prasie jako „zbawca dzieci”, a także – ponieważ surowica lecznicza przeciwko tężcowi była szczególnie korzystna dla rannych podczas pierwszej wojny światowej – jako „zbawca żołnierzy”. W 1915 r. Behring został odznaczony przez cesarza Wilhelma II Krzyżem Żelaznym na białej wstędze.

Emil Adolf Behring (od 1901 r. Emil von Behring) urodził się jako syn nauczyciela Georga Augusta Behringa (1819-1886) i jego drugiej żony Augustyny Zech (1828-1892). Jego ojciec miał już czworo dzieci z pierwszego małżeństwa, a Emil był pierwszym z dalszej dziewiątki. Stypendium państwa pruskiego umożliwiło mu zdawanie matury. 2 października 1874 r. wstąpił do Akademii Wojskowo-Medycznej im. Cesarza Wilhelma (wojskowa akademia medyczna „Pepinière”) w Berlinie, gdzie studiował medycynę na koszt państwa w zamian za ośmioletni obowiązek służby wojskowej po zdaniu egzaminów. W 1878 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Friedricha Wilhelma w Berlinie rozprawą Neuere Beobachtungen über die Neurotomia opticociliaris (Ostatnie obserwacje nad Neurotomia opticociliaris); prawo wykonywania zawodu lekarza uzyskał w 1880 r. Następnie pracował jako lekarz oddziałowy w prowincji Posen, ze stacjami w Wohlau (1878-1880), Posen (1880-1883), Winzig (1883-1887) i Bojanowie (1887).

Szkolenie i dokształcanie lekarzy wojskowych, ukierunkowane na higienę wojskową, leczenie ran i zapobieganie epidemiom, uwrażliwiło Behringa na zapobieganie epidemiom i higienę. Dalsze ważne wrażenia Behring odbierał u farmakologa Carla Binza w Bonn oraz podczas pracy jako asystent Roberta Kocha, a następnie jako starszy lekarz w Klinice Medycznej specjalizującej się w infekcjach i pneumologii w Pruskim Instytucie Chorób Zakaźnych Charité Kocha w Berlinie. Behring rozpoczął swoją pracę nad terapią surowicą w 1890 r. wraz z Japończykiem Kitasato Shibasaburō, z którym opublikował pracę „Über das Zustandekommen der Diphtherieimmunität und der Tetanusimmunität bei Thieren” (O rozwoju odporności na błonicę i tężec u zwierząt). Pod koniec 1891 r. w Uniwersyteckiej Klinice Chirurgicznej Ernsta von Bergmanna po raz pierwszy zastosowano surowicę błoniczą (antytoksynę błoniczą) otrzymaną z surowicy owczej u dwojga dzieci chorych na błonicę – jednak bez powodzenia, gdyż zastosowana dawka antytoksyny była zbyt mała. Współpraca jego kolegów Paula Ehrlicha i Ericha Wernicke przyczyniła się w znacznym stopniu do opracowania skutecznego serum leczniczego. Podstawowa idea terapii surowicą krwi, którą Behring i jego berlińscy koledzy zrealizowali, opiera się na założeniu, że patogeny chorób zakaźnych można zwalczać nie za pomocą odkażających środków chemicznych, lecz za pomocą antytoksyn – tzn. takich antytoksyn, które organizm sam wytwarza w ramach reakcji obronnej.

Z naukowego punktu widzenia przełom nastąpił na początku 1894 roku, kiedy to surowica lecząca błonicę została z powodzeniem zastosowana nie tylko w klinikach berlińskich, ale także w Lipsku i innych miastach. Ponadto środek ten zastąpił dotychczasową tracheotomię i został nazwany „złotem Behringa” przez Otto Heubnera podczas Międzynarodowego Kongresu Higieny w Budapeszcie. Behringowi brakowało jednak silnych finansowo partnerów pozarządowych, którzy mogliby zrealizować jego pionierski pomysł leczenia antytoksyną na szeroką skalę. Już jesienią 1892 r. chemik August Laubenheimer, członek zarządu Farbwerke Hoechst, dostrzegł zakres pomysłów Behringa i pozyskał go do współpracy z firmą. W sierpniu 1894 r. rozpoczęto produkcję we Frankfurcie-Höchst; w listopadzie tego samego roku w obecności Behringa i Roberta Kocha otwarto w Höchst zakład produkujący surowicę, liczący początkowo 57 koni. Do końca roku wysłano już ponad 75.000 fiolek z surowicą; w roku obrotowym 1895 zysk netto wyniósł 706.770 marek. Farbwerke oferowały surowicę leczącą błonicę według Behringa i Ehrlicha, która pozwalała na uzyskanie 75-procentowej skuteczności w leczeniu tej dotychczas najczęściej śmiertelnej choroby dziecięcej. W październiku 1894 r., dzięki pośrednictwu urzędnika ministerialnego Friedricha Althoffa, Behring został mianowany profesorem higieny na uniwersytecie w Halle.

W 1895 r. Friedrich Althoff, a raczej państwo pruskie, powołało Behringa, który nie miał żadnych sukcesów dydaktycznych w Halle, na Uniwersytet w Marburgu jako profesora zwyczajnego higieny i dyrektora Instytutu Higieny Wydziału Medycznego. W tym samym roku, dzięki środkom z Farbwerke i 25.000 franków w złocie z przyznanej mu we Francji „Prix Alberto Levi”, powstało na Schlossbergu prywatne laboratorium, bardzo dobrze jak na owe czasy wyposażone, w którym znajdowała się również mała stajnia dla zwierząt doświadczalnych. W 1901 r. Behring otrzymał pierwszą Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, będąc już 18 stycznia 1901 r. nobilitowany (w Prusach) (odtąd Emil Adolf von Behring). Cesarz Wilhelm II przyznał mu w 1903 r. tytuł „Excellenz” jako Wirklicher Geheimer Rat.

W 1903 r. Behring rozważał pomysł założenia własnej firmy, a w 1904 r. do laboratorium dołączyły kolejne grunty i posiadłość w parku zamkowym, które stały się podstawą dla Behringwerk. Jednym z powodów dążenia do niezależności w ramach odrębnego przedsiębiorstwa była zmiana dotychczasowych stosunków umownych z Farbwerke w Höchst, gdzie August Laubenheimer, który do tej pory pełnił rolę pośrednika, zrezygnował w 1903 roku z członkostwa w zarządzie.

Z okazji założenia swojego przedsiębiorstwa w Marburgu Behring zanotował następujące słowa: „Rozległe i dość kosztowne budynki, posiadłości, inwentarz żywy, urządzenia laboratoryjne, do których należy dodać działy z liczną obsługą ukierunkowaną na szczególne cele, zostały połączone w całość, która otrzymała nazwę Behringwerk”. Jednak mimo zdobytej niezależności Behring potrzebował partnera biznesowego, ponieważ nie znał się zbyt dobrze na komercyjnym zarządzaniu firmą i sprzedaży swoich produktów. W dniu 7 listopada 1904 r., kiedy nowa firma została wpisana do rejestru handlowego pod nazwą „Behringwerke oHG”, aptekarz z Marburga Carl Siebert stanął u jego boku jako wspólnik. Operacje rozpoczęto z początkowym dziesięcioosobowym personelem. Szybki rozwój przedsiębiorstwa spowodował konieczność przekształcenia w 1914 r. spółki Behringwerke w Behringwerke Gesellschaft mbH.

Behring odkrył również toksynę tężcową. Wraz z rozpoczęciem pierwszej wojny światowej produkcja została znacznie rozszerzona, ponieważ surowica lecznicza na tężec, opracowana przez Behringa dla żołnierzy leżących w brudnych okopach, stała się „wybawieniem żołnierzy” od śmiertelnego tężca. Oprócz surowicy leczniczej na tężec produkowano dla wojska również surowicę na czerwonkę i zgorzel gazową oraz szczepionkę na cholerę.

Emil von Behring zmarł przed zakończeniem I wojny światowej, 31 marca 1917 r., w wieku 63 lat, największy właściciel ziemski w mieście Marburg, chory od lata 1916 r. i wycofany z wszelkiej działalności naukowej i gospodarczej. Jego miejsce spoczynku to mauzoleum Behringa na Elsenhöhe, nazwane tak na cześć jego żony Else von Behring, z którego rozciąga się widok na dawne posiadłości Behringa i zamek w Marburgu.

Od 1874 r. był członkiem, później członkiem honorowym, Pépinière-Corps Suevo-Borussia, który kontynuuje działalność do dziś w Corps Guestphalia et Suevoborussia Marburg.

Od listopada 1907 r. do lata 1910 r. Behring leczył się u internisty Rudolfa von Hößlina (1858-1938) w jego sanatorium Neuwittelsbach w monachijskiej dzielnicy Nymphenburg, gdzie „miał nadzieję na odzyskanie sił po wyczerpującej pracy” (wg Zeiss i Bieling 194041, s. 497). Przynajmniej w tym czasie cierpiał na ciężką depresję. Pisze o tym również jeden z najsłynniejszych pacjentów Zygmunta Freuda, „Wilkołak”, w swoich wspomnieniach. Z Behringiem spotkał się w 1908 r. podczas pobytu w sanatorium przy pałacu Nymphenburg w Monachium (klinice tej współprowadził znany psychiatra Emil Kraepelin).

W 1895 r. Emil Behring (wówczas jeszcze bez tytułu szlacheckiego) kupił na wyspie Capri w pobliżu Neapolu willę, którą dumnie nazwał „Villa Behring”. On i jego młoda żona Else Spinola (1876-1936) udali się tam w podróż poślubną po ślubie 29 grudnia 1896 roku. Była córką radcy i wicedyrektora Charité Wernera Bernharda Spinoli (1836-1900) i jego żony Elise Charlotte Bendix (1846-1926). Małżeństwo miało sześciu synów: Fritza, Bernharda, Hansa, Kurta, Emila i Otto, z których dwaj Hans (1903-1982) i Otto von Behring (1913-2002) studiowali również medycynę.

Von Behring wybrał na rodziców chrzestnych wybitnych naukowców i osobistości, takich jak Émile Roux, Carl Wernicke, Wilhelm Conrad Röntgen, Ilja Iljicz Metschnikow i Friedrich Althoff. Drugi syn, Bernhard (1900-1918), poległ jako chorąży we Francji podczas I wojny światowej.

Jego bratanek Walter Bieber (1890-1972) również studiował medycynę i w latach 1919-1923 pracował jako starszy lekarz w Instytucie Emila von Behringa w Marburgu. Później był kierownikiem wydziału epidemiologicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy w Berlinie.

Hitler ogłosił Else Spinolę „szlachetnym Aryjczykiem” w 1934 roku, po tym jak von Behring został pomówiony o zanieczyszczenie krwi germańskiej surowicą krwi zwierzęcej. Stürmer twierdził, że Behring „zanieczyścił własną krew”. W pięćdziesiątą rocznicę odkrycia terapii serum w 1940 r. państwo narodowosocjalistyczne zorganizowało również wielkie obchody z udziałem uczonych z 23 krajów.

Kilku członków rodziny Behring było nauczycielami, jak np. dziadek Johann Friedrich († 1853, nauczyciel w Gramten, powiat Rosenberg), ojciec Georg August (nauczyciel w Raudnitz, Klein-Sehren, Chroste i Hansdorf), bracia Otto (1845-1898, nauczyciel w Daulen), Albert (1864-1913, nauczyciel w Hansdorf) i Paul (1867-1928, nauczyciel w Danzig). Ich siostra Bertha (1859-1927), która sama przed ślubem uczyła w szkole w Hansdorfie, wyszła za mąż za nauczyciela Hermanna Biebera (1863-1926). Ich syn Hermann Bieber (1895-1926) był później również nauczycielem w Hansdorfie.

Źródła

  1. Emil von Behring
  2. Emil Adolf von Behring
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.