Alexander Archipenko

gigatos | 24 marca, 2022

Streszczenie

Alexander Porfyrovych Archipenko był amerykańskim rzeźbiarzem pochodzenia ukraińskiego. Urodził się 30 maja 1887 r. w Kijowie, zmarł 25 lutego 1964 r. w Nowym Jorku.

Syn inżyniera, Aleksander Archipenko studiował również matematykę. Artystę fascynowały związki między sztuką a nauką. W latach 1902-1906 kształcił się w zakresie malarstwa i rzeźby w Kijowie i Moskwie. W tym okresie zafascynował się bizantyjskimi ikonami, freskami i mozaikami w Kijowie. Po pobycie w Moskwie, w 1908 roku przeniósł się do Paryża, gdzie zetknął się z ruchami awangardowymi, zwłaszcza z grupą kubistów. Zamieszkał w La Ruche, 2, passage de Dantzig, dawnym pawilonie winiarskim z Wystawy Powszechnej z 1889 r. przekształconym w pracownie artystów. Pracował sam, wolał chodzić do Luwru, aby studiować archaiczną rzeźbę grecką, niż do Beaux-Arts, gdzie gardził akademickim nauczaniem. Artysta już wcześniej czynił wyrzuty swoim nauczycielom w kijowskiej szkole artystycznej, którzy w końcu go wyrzucili. Pozostawał pod wpływem Rodina do czasu prezentacji jego prac w Moskwie w 1906 r., a w wieku 24 lat stał się jednym z liderów awangardy rzeźbiarskiej.

W 1910 r. wystawiał na Salon des indépendants w Paryżu. W piątek 21 kwietnia 1911 roku, na 27. wystawie Salon des indépendants, prace Alberta Gleizesa, Jeana Metzingera, Roberta Delaunaya, Henriego Le Fauconniera, André Lhote”a, Josepha Csaky”ego i Archipenki stały się przedmiotem żarliwej krytyki, godnej tej, którą wywołała wystawa fowistów. Wystawa ta, uważana za „master-cubes”, wprawiła w zakłopotanie nawet Guillaume”a Apollinaire”a. Zarzucano im dewiacje kubizmu, jego karykaturalność, a nawet antyakademickość. Ubolewano nad nieobecnością na tej wystawie Picassa i Braque”a (którzy wystawiali wyłącznie w galerii Daniela-Henry”ego Kahnweilera).

Jego pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w Niemczech w Muzeum Folkwang Hagen w 1912 r. W tym samym roku otworzył w Paryżu szkołę artystyczną i wstąpił do Sekcji Orłów, tworząc swoje pierwsze obrazy reliefowe: skulpto-obrazy. W październiku 1912 roku w Galerie de la Boétie odbyła się pierwsza wystawa grupy Section d”Or, w której udział wzięli: Léger, Gleizes, Metzinger, Gris, Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Jacques Villon, Lhote, La Fresnaye, Marcoussis i Archipenko. Trzydziestu jeden artystów z dwustoma obrazami bez obecności Picassa. Wystawa ta ma charakter dydaktyczny: kubizm wszedł w fazę teoretyczną cztery lata po swoich narodzinach. Wystawa grupy Section d”Or wywołała ostrą krytykę tych rewolucyjnych dzieł: Apollinaire bronił ich w swoich felietonach w L”Intransigeant lub w przedmowach do katalogów.

W 1913 r. cztery z jego prac zostały pokazane na Armory Show w Nowym Jorku. Wykonał swoje pierwsze ryciny, które zostały zamieszczone we włoskiej publikacji futurystycznej Lacerba w 1914 r. Brał udział w Salon des Indépendants w 1914 r. oraz w Biennale w Wenecji w 1920 r. W latach wojny artysta mieszkał w Cimiez koło Nicei. W latach 1919-1921 podróżował do Genewy, Zurychu, Paryża, Londynu, Brukseli, Aten i innych miast europejskich, aby wystawiać swoje prace. Jego pierwsza indywidualna wystawa w Stanach Zjednoczonych odbyła się w 1921 r. w Nowym Jorku w Société Anonyme. W 1923 r. opuścił Berlin i udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie z biegiem lat otworzył kilka szkół artystycznych w Nowym Jorku, Woodstock, Los Angeles i Chicago. Przez następne trzydzieści lat uczył w Stanach Zjednoczonych w szkołach artystycznych i na uniwersytetach, a nawet w działającym krótko Nowym Bauhausie. W 1928 r. przyjął obywatelstwo amerykańskie.

W 1933 r. wystawiał w Pawilonie Ukraińskim w Chicago w ramach Światowych Targów Stulecia Postępu. W latach 1937-1939 był zastępcą instruktora w Szkole Sztuk Przemysłowych Nowego Bauhausu w Chicago. Większość dzieł artysty znajdujących się w niemieckich muzeach została skonfiskowana przez nazistów z zamiarem oczyszczenia ich ze zdegenerowanej sztuki. W 1947 r. stworzył rzeźby, które były oświetlane od wewnątrz. W latach 1955 i 1956 towarzyszył wystawie objazdowej swoich prac po Niemczech. Zaczął pisać książkę „Archipenko: 50 lat twórczości 1908-1958”, która ukazała się w 1960 roku. Książka zawiera wypowiedzi pięćdziesięciu historyków sztuki oraz teksty Archipenki na temat twórczości artystycznej. W 1962 r. został wybrany do American Academy of Arts and Letters.

Archipenko uważa, że „trudno jest podzielić twórczość artysty na okresy”. I dodaje: „Nigdy nie należałem do szkół: byłem z nich wyrzucany. Prowadziłem badania, wymyślałem i eksperymentowałem, a potem mnie naśladowano… Dla każdego artysty sztuka jest twórczym wznoszeniem się ku indywidualnemu odkrywaniu prawdy w formach natury, a okresy są tylko pudełkami w umysłach krytyków.

Problemem, jaki według Archipenki stwarza rzeźba, jest objętość i połączenie brył ze sobą. Jest w tym jeszcze bardziej skrajny niż współcześni rzeźbiarze, tacy jak Brancusi czy Duchamp-Villon, którzy podobnie jak on należą do grupy Złotej Sekcji. Jego głównym problemem jest pustka, która ma siłę nieobecnego przedmiotu i w ten sposób tworzy objętość. Uproszczenie i oczywistość objętości przy zachowaniu aspektu figuratywnego to zasady jego rzeźby. Jego sztuka, charakteryzująca się wielkim matematycznym rygorem, pozostawia dominujące miejsce kobiecemu ciału. W dzieciństwie chętnie wspomina wszechobecność kamiennych bożków dawnych Słowian.

Picasso opracował pierwsze zasady tej rzeźbiarskiej gramatyki: polichromia, łączenie najróżniejszych materiałów, rytmiczne stosowanie płaszczyzn, pojawianie się form otwartych. Podobnie jak malarstwo, rzeźba kubistyczna zajmuje się głównie relacjami między przedmiotami a przestrzenią, objętościami i pustymi przestrzeniami, które je oddzielają lub w które są wprowadzane. Wpływ włoskiego futuryzmu, zwłaszcza za sprawą Boccioniego, którego Archipenko poznał w 1912 roku, doprowadził do ukształtowania się dynamicznych form. Archipenko szczególnie zgłębiał dialektykę form wklęsłych i wypukłych.

Wypracował własny styl, w którym stereometrycznie uproszczone bryły ciała, przestrzennie wyprostowane figury, ścięte formy, ostre kąty, krystaliczne pęknięcia czerpią z formalnego inwentarza kubizmu, a także inspirują się manieryzmem.

Z wyjątkiem Boccioniego, żaden rzeźbiarz nie postawił analizy przestrzeni, głównego problemu tej dekady, jako absolutu. Żaden artysta w tak osobisty sposób nie przesunął interakcji między objętością a pustką w kierunku dziedzin ekspresyjnych i lirycznych, dynamicznych i posągowych. Udało mu się połączyć formalny rygor z zabawnym urokiem. W jednej formie połączył cztery nieuchwytne elementy: przestrzeń, przejrzystość, światło i odbicie, tworząc nowoczesną rzeźbę o wklęsłej formie.

Tors (1909) to jego pierwsza rzeźba o tendencjach kubistycznych. Pokazuje, jak dezartykuluje bryły i perforuje je, aby przeniknąć przestrzeń.

W 1909 i następnym roku nie wiedział jeszcze nic o kubizmie i inspirował się składanymi rzeźbami Barlacha lub Köllwitza (Kobieta i kot w 1910 lub Kobieta z kotem w 1911). W latach 1911-12 są one rozłożone, a w nabrzmiałych udach i ramionach wyczuwa się wpływy kubistyczne lub przeciwnie – etniczne (Kobieta idąca w 1912). Od 1911 r. aktywnie uczestniczył w ruchu kubistycznym. Problemy plastyczne, którymi zajmowała się wówczas jego rzeźba, były zdecydowanie nowe: pełne objętości, relacje między pustymi przestrzeniami i pełnymi objętościami w pustych przestrzeniach. Chciał symbolizować „nieobecną rzeczywistość”. W filmie Femme qui marche z 1912 r. po raz pierwszy oszczędził głowę w negatywie. W 1912 roku określił swój ulubiony temat: przenikanie się ciała i przestrzeni, tworzenie krzywych wklęsłych i wypukłych, tak aby forma rzeźbiarska stała się w pewien sposób odczuwalna poprzez swoją matrycę. Opracował własną teorię form komplementarnych: każda pustka generuje swoją wyobrażoną antytezę.

W Medrano, powstałym w 1912 roku, stworzył swój pierwszy asamblaż z różnych malowanych materiałów (szkła, drewna i metalu). Prowadząc nieustanne poszukiwania artystyczne, opracował nowe metody tworzenia i stworzył interakcję między malarstwem a rzeźbą. W 1912 roku w Medrano I Le Jongleur, wykorzystując drewno, szkło i metalowy drut, stworzył przegubowe lalki przypominające drewniane harlequiny, używając szkła, folii metalowej, drutu, cylindrycznych stożków i dysków energetyzowanych polichromią. Wyzwolenie formy sprawiło, że Archipenko zerwał z tradycyjną rzeźbą i stał się jednym z mistrzów awangardy. Ożywił gatunek zaniedbywany od XVII wieku przez rzeźbę zachodnią – polichromię.

Jego rzeźby powstałe w 1912 r. to malowane reliefy gipsowe. Między malarstwem a rzeźbą badał wzajemne relacje między formą a kolorem, z których jedna podkreśla, a druga pomniejsza. Te dwie sztuki są ze sobą zjednoczone lub przeciwstawione na poziomie wizualnym i duchowym, w zależności od celu.

W latach 1913-1916 forma zdominowała rzeczywistość. W Tańcu z 1912 roku, poprzez arabeskę utworzoną przez parę, zdefiniował wznoszącą się przestrzeń wewnętrzną, nasyconą lekkością. Zorganizował tę rzeźbę wokół pustki. W tej pracy o pustce i pełni starał się nie uzupełniać ciał, których kończyny zatrzymywał, gdy nakazywała mu to plastyka, wprowadzając pustkę jako interesariusza, jak w Kobiecie w 1915 roku, której głowa jest narysowana wokół szczeliny.

W 1913 r. stworzył rzeźbę z drutu, którą Apollinaire nazwał „en baleine de parapluie”. Później jego podejście do kubizmu zwróci się w stronę konstruktywizmu.

W obrazie La Boxe z 1913 roku artysta próbował przełożyć brutalną energię sportu na formy abstrakcyjne. Bokserzy zostają zredukowani do ostrych kształtów, które zazębiają się ze sobą i gwałtownie ścierają, mięśnie zastępuje rytmiczna energia.

Tête constructiviste (1913) jest wykonana z asamblażu płaszczyzn. Gondolier (1914) jest skomponowany w lekko przesuniętych częściach, aby dać poczucie ruchu w futurystycznej perspektywie, a Martwa natura (1915) jest jednym z jego nielicznych obrazów w reliefie.

Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych na początku lat dwudziestych XX wieku przyjął tradycję: dominuje gładkość, doskonałość i odprężenie. Z Femme (1920) powrócił natychmiast do rzeźby, przedstawiając wysoką metalową postać na malowanej płycie. Stał się tradycjonalistą.

W latach 1924-1928 opracował Archipenturę. Archipeintura z 1924 roku to płótna wprawiane w ruch przez sprytnie ukryte silniki: mechanizm elektryczny u podstawy urządzenia wprawia w ruch centralną ramę, a tysiące namalowanych fragmentów kolejno pojawiają się na powierzchni, tworząc kompletny obraz. Wynalazek ten został wdrożony w Nowym Jorku. Jego badania zawsze polegały na wizualnym ożywieniu dzieł, czy to przez przebicie ich w masie, tak aby przenikała przez nie przestrzeń, czy też przez zastosowanie takich materiałów, jak szkło, drewno lub metal, a nawet w przypadku rzeźb – przez dodanie koloru.

En Famille (1935) jest dziełem skoncentrowanym, w którym widoczne są wpływy konstruktywizmu.

W dwóch wymiarach można też znaleźć wyjątkowe prace, takie jak ta postać kobieca w gwaszu, której naprzemienne masy brązu i bieli tworzą relief ciała (Moonlight in 1937).

W latach 40. i 50. kontynuował swoje artystyczne poszukiwania z wykorzystaniem materiałów i technik. Na przykład do wykonania asyżu figuralnego użył pociętego i oświetlonego plastiku. Swoje pierwotne formy, z których większość już zanikła, przybierał gigantyczne formaty (Figures d”acier w 1951 roku, Cléopâtre w 1957 roku). W latach 50. zdał sobie sprawę, że przez pewien czas popełniał błąd w orientacji i zajął się pastiszowaniem swoich początków lub ich rekonstrukcją, ponieważ wiele z jego dzieł nie przetrwało I wojny światowej.

Od końca lat 50. powrócił do swojego kubistyczno-konstruktywistycznego stylu, z silnie zgeometryzowanymi figurami, zachowującymi znaczne puste przestrzenie i najczęściej symetrycznymi (Kimono z 1961 r. czy Roi Salomon z 1963 r.).

Łącza zewnętrzne

Źródła

  1. Alexander Archipenko
  2. Alexander Archipenko
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.