Padri-oorlogen

gigatos | december 27, 2021

Samenvatting

De patersoorlogen (of Minangkabau-oorlogen) werden in West-Sumatra uitgevochten: de eerste tussen 1821 en 1824, de tweede tussen 1830 en 1837.

In de jaren 1820 moesten de Nederlanders hun bezittingen in delen van Nederlands-Indië, die zij van Groot-Brittannië hadden heroverd, nog consolideren. Dit gold met name voor het eiland Sumatra, waar sommige gebieden pas in het begin van de 20e eeuw onder controle werden gebracht.

In de loop van de Napoleontische oorlogen hadden sommige inheemse volkeren van Sumatra vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de Nederlandse controle. In het bijzonder de westkust van Sumatra al in 1795 en deze tot 1819 in handen gehouden. Hierdoor werd het toch al zwakke gezag dat de Nederlandse koloniale autoriteiten in Batavia over deze gebieden (en in het algemeen buiten Java) uitoefenden, aanzienlijk verzwakt. Tegelijkertijd deden de Britse autoriteiten er niet veel aan om hiervan te profiteren: zij hadden hun handen al vol aan het veiligstellen van de controle over de Nederlandse handelsbases. Pogingen tot binnendringen in het binnenland waren voorbehouden aan het veel strategischer India. Het resultaat was een opvallend machtsvacuüm, dat allerlei revanchisten en avonturiers in de kaart speelde: zoals blijkt uit de ongecontroleerde explosie van piraterij, die de wateren van de Maleisische eilanden tot de gevaarlijkste ter wereld maakte.

Bij dit algemene verschijnsel hoorde een plaatselijk conflict, dat in 1803 (of begin 1804) in West-Sumatra uitbrak in de vorm van een intern conflict binnen de plaatselijk overheersende bevolking, de Minangkabau-moslims, waarbij twee facties betrokken waren: de Adat en de Paderi:

Eerste successen van de fundamentalisten en bloedbad van de koninklijke familie van Pagaruyung

De jihād werd uitgeoefend in een context die gekenmerkt werd door een extreme versnippering van de politieke macht, in handen van honderden dorpshoofden (panghulu genoemd). Het staatsgezag, dat bestond in de persoon van de raja van het Koninkrijk Pagaruyung, eveneens een minangkabau, was verzwakt, voornamelijk ten gevolge van de crisis in de goudmijnen (die de voornaamste bron van bestaan vormden), ten gunste van een meer gespreide rijkdom die voortkwam uit de teelt van en de handel in koffie en andere produkten voor de export.

In 1815 werd een groot deel van die koninklijke familie vermoord door de “Paderi” rebellen. In opdracht van hun leider, Tuanku Lintau (tuanku betekent ”religieus leider”).

De Britten moeten niet veel belangstelling voor de zaak hebben gehad: officieel “gedoogden” zij de beweging. Ze negeerden het praktisch. Zozeer zelfs dat Raffles, tout-puissant luitenant-gouverneur van bezet Java, de kleine hoofdstad van het Koninkrijk Pagaruyung pas in 1818 bezocht, na de derde en laatste brand: hij trof er niets dan een hoopje ruïnes aan.

Terugkeer van de Nederlanders naar Java en eerste stappen op Sumatra

De dingen veranderden een beetje met de terugkeer van de Nederlanders. De Nederlanders hadden Java op 19 augustus 1816 heroverd, na het Engels-Nederlands Verdrag van 1814. Gouverneur-generaal van der Capellen had hier weinig financiële of militaire middelen tot zijn beschikking en moest de tijdens de Britse bezetting verloren jaren inhalen.

Een zwakte die verschillende plaatselijke heersers ertoe aanzette te trachten hun onafhankelijkheid te herwinnen: op Sumatra zelf, bijvoorbeeld, werd het sultanaat van Palembang pas in juli 1821 tot rede gebracht.

Het gebied dat het dichtst bij het centrum van de activiteiten van de Pader lag, was echter Padang, in het westelijk deel van Sumatra, waar de Britten inderdaad een Nederlandse “resident”, Jamer du Puy, hebben overgedragen, maar deze had slechts 150 soldaten tot zijn beschikking, naast burgerpersoneel, en zeer weinig financiële middelen om zijn actie te ondersteunen.

Du Puy was echter een ambitieus man: geconfronteerd met verzoeken om steun van de overlevenden van de koninklijke familie van Pagaruyung, kennelijk gesteund door de “Adat”-factie, die in ruil onderwerping aan het Nederlandse protectoraat aanboden, maakte de “resident” zich tot woordvoerder in Batavia. Hier toonde de entourage van Gouverneur van der Capellen aanvankelijk geen belangstelling om een deel van hun toch al schaarse middelen op te offeren om de niet al te belangrijke westkust van Sumatra te onderwerpen.

De “resident” wist hen echter te overtuigen met het argument dat, indien zij niet zouden ingrijpen, Groot-Brittannië, in de persoon van de beruchte avonturier Sir Thomas Raffles, daarvan zou profiteren. Hij was dezelfde man die Java reeds van 1811 tot 1816 had geregeerd en die, op 6 februari 1819, van een soortgelijke situatie gebruik had gemaakt om de nieuwe kolonie Singapore te stichten.

Van der Capellen liet zich vervolgens overhalen: du Puy sloot een eerste verdrag met de Adat-hoofden, waarin zij de aanvaarding van het Nederlandse bewind uitruilden voor het herstel van de politieke structuur zoals die bestond voordat de Pader-opstand begon. In 1821 kwam de jonge luitenant A.F. Raaff met 500 soldaten aan in Padang. En de oorlog begon ook voor de Nederlanders.

Eerste botsingen en het ”Verdrag van Masang”.

De militaire campagne begon officieel in februari 1821: de eerste Nederlandse aanval op een “Paderi”-dorp vond plaats in april 1821. Vele kleine schermutselingen volgden en een nederlaag in 1823 bij Lintau. Politiek gezien werd de oorlog niet gewonnen, aangezien de Nederlanders weigerden een raja voor het voormalige Koninkrijk Pagaruyung te hervestigen. Politiek gezien werd de oorlog niet gewonnen omdat de Nederlanders weigerden een raja te hervestigen voor het opgeheven Pagaruyung Koninkrijk, wat er onvermijdelijk toe leidde dat veel plaatselijke leiders zich aan de kant van de “Paders” schaarden, die op hun beurt niet van plan waren zich te onderwerpen.

Dit belette echter niet dat een redelijk compromis werd bereikt: het “Vredes- en Vriendschapscontract” van januari 1824 (ook bekend als het Verdrag van Masang) dat door de Raaff werd gesloten met de Paders van Bondjol (hun belangrijkste versterkte centrum).

Een lange pauze opgelegd door de Java opstand

Kort daarna, in april 1824, overleed Raaff, die inmiddels du Puy had vervangen als resident van Padang, aan koorts. Hij werd vervangen door H.J.J.L. Ridder de Stuers, een geoefend officier die zich moest aanpassen aan de vrede, omdat hij daartoe gedwongen werd door het onverwacht uitbreken op 20 juli 1825 van een grote opstand in Midden-Java, een provincie die voor de Nederlanders veel strategischer was dan het perifere Sumatra.

Versterking van de militaire en diplomatieke greep

Als gevolg daarvan werd de oorlog voor ongeveer zes jaar bevroren. Ridder de Stuers maakte hiervan gebruik om de nodige stappen te ondernemen om de controle over het grondgebied te verzekeren: hij stichtte verschillende vestingwerken, te beginnen met het beroemdste, Fort de Kock, dat in 1825 in Bukittinggi werd aangelegd.

Tegelijkertijd zorgde de Nederlandse regering voor de diplomatieke kant door op 3 maart 1824 een nieuw Engels-Nederlands verdrag te ondertekenen, ter aanvulling van het vorige verdrag van 1814: Nederland en het Verenigd Koninkrijk kwamen overeen hun respectieve invloedlijnen in de Straat van Malakka af te bakenen, waardoor Sumatra in handen bleef van de kleinste van de twee mogendheden.

Intussen hadden de Paderi van Bondjol hun best gedaan om zich op te werpen als een factor van instabiliteit, door de streken van hun noordelijke buren, de Batak, binnen te vallen onder het voorwendsel van het slachten van hun kudden varkens, in hun ogen het onzuivere dier bij uitstek.

Hervatting en beëindiging van het conflict

Het conflict werd in de jaren 1830 hervat, met enkele vroege Nederlandse successen. De rebellenleider Tuanku Imam Bonjol werd in 1832 gevangen genomen, maar ontsnapte na drie maanden aan zijn ontvoerders. Uiteindelijk zocht hij zijn toevlucht in het stadje Bonjol, het laatste bolwerk van de “Paderi”.

Deze viel op 16 augustus 1837 na een maandenlange blokkade en werd met de grond gelijk gemaakt. Tuanku Imam Bonjol werd verbannen: eerst naar Cianjur, in het westen van Java, vervolgens naar het rijke eiland Ambone, tenslotte naar Manado op het eiland Celebes, de metropool van de minahasa, een bevolking die trouw was aan de Nederlanders, die reeds veel rekruten hadden geleverd voor de onderdrukking van de opstand op Java en het conflict was afgelopen.

Met de overwinning versterkten de Nederlanders hun controle over West-Sumatra. Intussen waren de religieuze en stamhoofden van de Minangkabau in staat een minder onmiddellijk dramatische manier te vinden om de plaatselijke tradities te verzoenen met de onvermijdelijke “arabisering” van de gebruiken.

Bronnen

  1. Guerra dei Paderi
  2. Padri-oorlogen
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.