Pausanias (schrijver)

Samenvatting

Pausanias (ca. 110 – ca. 180 n. Chr.) was een Griekse reiziger en geograaf uit de tweede eeuw n. Chr. Hij is beroemd om zijn Beschrijving van Griekenland (Oudgrieks: Ἑλλάδος Περιήγησις, Hellados Periegesis), een lang werk dat het oude Griekenland beschrijft aan de hand van zijn waarnemingen uit de eerste hand. Beschrijving van Griekenland biedt cruciale informatie voor het leggen van verbanden tussen de klassieke literatuur en de moderne archeologie.

Er is niet veel bekend over Pausanias behalve wat historici uit zijn eigen geschriften kunnen opmaken. Het is echter vrijwel zeker dat hij rond 110 na Chr. in een Griekse familie werd geboren en waarschijnlijk afkomstig was uit Lydië in Klein-Azië. Van ca. 150 na Chr. tot aan zijn dood in 180 reisde Pausanias over het vasteland van Griekenland en schreef onderweg over verschillende monumenten, heilige plaatsen en belangrijke geografische plaatsen. Met zijn Beschrijving van Griekenland probeerde Pausanias een blijvend verslag samen te stellen van “alles wat Grieks is”, of panta ta hellenika.

Leven in het Romeinse Rijk

Hoewel hij in Klein-Azië werd geboren, behoorde Pausanias tot een Griekse familie en was hij van Griekse afkomst. Hij groeide echter op en leefde onder de heerschappij van het Romeinse Rijk. Hoewel Pausanias een ondergeschikte van het Romeinse Rijk was, hechtte hij toch waarde aan zijn Griekse identiteit, geschiedenis en cultuur: hij beschreef graag de glorie van een Grieks verleden dat in zijn tijd nog steeds relevant was, ook al was het land schatplichtig aan Rome als overheersende keizerlijke macht. Pausanias” pelgrimstocht door het land van zijn voorouders was zijn eigen poging om dit nieuwe Romeinse Griekenland een plaats in de wereld te geven, door mythen en verhalen uit de antieke cultuur te verbinden met die van zijn eigen tijd.

Pausanias heeft een merkbaar rechtlijnige en eenvoudige manier van schrijven. Hij is over het algemeen direct in zijn taalgebruik en schrijft zijn verhalen en beschrijvingen in een onopgesmukte stijl. Sommige vertalers hebben echter opgemerkt dat Pausanias” gebruik van verschillende voorzetsels en tijden verwarrend is en moeilijk in het Engels kan worden weergegeven. Zo gebruikt Pausanias in sommige gevallen een werkwoord in de verleden tijd in plaats van de tegenwoordige tijd. Men denkt dat hij dit deed om zichzelf in dezelfde tijd te laten lijken als zijn publiek.

Bovendien, anders dan in een traditionele reisgids, heeft Pausanias in Beschrijving van Griekenland de neiging uit te weiden om een punt van een oud ritueel te bespreken of om een mythe te vertellen die hoort bij de plaats die hij bezoekt. Deze manier van schrijven zou pas in de vroege negentiende eeuw weer populair worden. In het topografische aspect van zijn werk maakt Pausanias veel uitweidingen over de wonderen der natuur, de tekenen die de nadering van een aardbeving aankondigen, de verschijnselen van de getijden, de met ijs bedekte zeeën van het noorden, en de middagzon die tijdens de zomerzonnewende geen schaduw werpt in Syene (Aswan). Hoewel hij nooit twijfelt aan het bestaan van de goden en de helden, bekritiseert hij soms de mythen en legenden die op hen betrekking hebben. Zijn beschrijvingen van kunstmonumenten zijn eenvoudig en onopgesmukt, en geven een solide indruk van de werkelijkheid.

Pausanias is ook openhartig in zijn bekentenissen van onwetendheid. Wanneer hij een boek uit de tweede hand citeert in plaats van zijn eigen ervaringen, is hij eerlijk over zijn bron.

Pausanias” Beschrijving van Griekenland bestaat uit tien boeken, elk gewijd aan een deel van Griekenland. Hij begint zijn tocht in Attica (Ἀττικά), waar de stad Athene en haar demes de bespreking domineren. In de daaropvolgende boeken worden Corinthië (Κορινθιακά), Lakonië (Λακωνικά), Messenië (Μεσσηνιακά), Elis (Ἠλιακῶν) beschreven, Achaea (Ἀχαικά), Arcadië (Ἀρκαδικά), Boetië (Βοιωτικά), Phocis (Φωκικά), en Ozolian Locris (Λοκρῶν Ὀζόλων). Het project is meer dan topografisch: het is een culturele geografie van Griekenland. Pausanias beschrijft niet alleen architectonische en artistieke objecten, maar geeft ook een overzicht van de mythologische en historische achtergronden van de samenleving die ze heeft voortgebracht.

Hoewel Pausanias geen natuurkenner van beroep was, heeft hij wel de neiging commentaar te leveren op de fysieke aspecten van het Griekse landschap. Hij let op de pijnbomen aan de zandkust van Elis, de herten en everzwijnen in de eikenbossen van Phelloe, en de kraaien tussen de reusachtige eikenbomen van Alalcomenae. Tegen het einde van de Beschrijving van Griekenland gaat Pausanias in op de producten en vruchten van de natuur, zoals de wilde aardbeien van Helicon, de dadelpalmen van Aulis, de olijfolie van Tithorea, maar ook de schildpadden van Arcadië en de “witte merels” van Cyllene.

Bovendien werd Pausanias gemotiveerd door zijn belangstelling voor religie: in feite wordt zijn Beschrijving van Griekenland beschouwd als een “reis naar de identiteit,” verwijzend naar die van zijn Griekse erfenis en overtuigingen. Pausanias beschrijft de religieuze kunst en architectuur van vele beroemde heilige plaatsen zoals Olympia en Delphi. Maar zelfs in de meest afgelegen streken van Griekenland is hij gefascineerd door allerlei afbeeldingen van godheden, heilige relikwieën, en vele andere heilige en mysterieuze voorwerpen. Zo ziet hij in Thebe de schilden van de gesneuvelden in de Slag bij Leuctra, de ruïnes van het huis van Pindar en de beelden van Hesiod, Arion, Thamyris en Orpheus in het bos van de Muzen op Helicon, evenals de portretten van Corinna in Tanagra en van Polybius in de steden van Arcadië.

Pausanias was vooral geïnteresseerd in overblijfselen uit de oudheid, en niet zozeer in hedendaagse architectuur of heilige ruimten. Zoals Christian Habicht, een hedendaags classicus die een groot aantal wetenschappelijke artikelen over Pausanias heeft geschreven, zegt:

In het algemeen verkiest hij het oude boven het nieuwe, het heilige boven het profane; er is veel meer klassieke dan hedendaagse Griekse kunst, meer tempels, altaren en godenbeelden dan openbare gebouwen en standbeelden van politici.

Het einde van de Beschrijving van Griekenland blijft mysterieus: sommigen geloven dat Pausanias stierf voordat hij zijn werk had voltooid, anderen geloven dat zijn vreemde einde opzettelijk was. Hij besluit zijn Periegesis met een verhaal over een Griekse schrijfster, vermoedelijk Anyte of Tegea, die een goddelijke droom heeft. In de droom wordt haar verteld dat ze de tekst van Beschrijving van Griekenland aan een groter Grieks publiek moet presenteren om hun ogen te openen voor “alles wat Grieks is”.

Verschillende vertalingen

Pausanias” Beschrijving van Griekenland is in de loop der tijd door verschillende geleerden in het Engels vertaald. Een algemeen bekende versie van de tekst is beschikbaar via de Loeb Classical Library en werd vertaald door William Henry Samuel James. De Loeb Classical Library biedt vertalingen van Griekse en Latijnse teksten op een manier die toegankelijk is voor hen die kennis hebben van de talen en zelfs voor hen die dat niet hebben. De vertalingen worden in het Engels aangeboden. De W.H.S. James vertaling van Description of Greece wordt geleverd in vijf delen met de oude Griekse tekst inbegrepen. Zij bevat ook een inleiding waarin de inhoud van elk boek wordt samengevat. Daarnaast werd Description of Greece vertaald door Peter Levi. Deze vertaling is ook populair onder Engelstaligen, maar wordt vaak beschouwd als een losse vertaling van de oorspronkelijke tekst: Levi nam vrijheden met zijn vertaling die de Beschrijving van Griekenland herstructureerde om te functioneren als een algemene reisgids voor het vasteland van Griekenland, wat niet de oorspronkelijke bedoeling van Pausanias was. Sir James George Frazer publiceerde ook zes delen met vertalingen en commentaren van de Beschrijving van Griekenland; zijn vertaling blijft een geloofwaardig wetenschappelijk werk voor de lezers van Pausanias vandaag.

Verloren in de geschiedenis

Beschrijving van Griekenland liet zeer vage sporen na in het bekende Griekse corpus. “Het werd niet gelezen”, aldus Habicht, “er is geen enkele vermelding van de auteur, geen enkel citaat, geen gefluister vóór Stephanus Byzantius in de zesde eeuw, en slechts twee of drie verwijzingen ernaar in de hele Middeleeuwen.” De enige manuscripten van Pausanias die bewaard zijn gebleven zijn drie vijftiende-eeuwse kopieën, vol fouten en lacunes, die alle afhankelijk lijken te zijn van één enkel manuscript dat erin slaagde te worden gekopieerd. Niccolò Niccoli, een verzamelaar van manuscripten uit de oudheid, had dit archetype rond 1418 in Florence. Na zijn dood in 1437 werd het naar de bibliotheek van San Marco in Florence gestuurd, waar het uiteindelijk na 1500 verdween.

Tot in de twintigste eeuw, toen archeologen concludeerden dat Pausanias een betrouwbare gids was voor de plaatsen die zij opgroeven, werd Pausanias grotendeels terzijde geschoven door classicisten met een zuiver literaire inslag: zij volgden hun gewoonlijk gezaghebbende tijdgenoot Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff en beschouwden hem als niet veel meer dan een leverancier van verslagen uit de tweede hand. Zij geloofden ook dat Pausanias de meeste van de plaatsen die hij beschreef niet had bezocht. Modern archeologisch onderzoek heeft Pausanias echter in het gelijk gesteld.

Daarnaast zijn er een groot aantal geleerden geweest die de waarheid over Pausanias en zijn Beschrijving van Griekenland hebben trachten te achterhalen. Er zijn vele boeken, commentaren en wetenschappelijke artikelen over deze antieke figuur geschreven, en de reizen die Pausanias heeft opgetekend dienen nog steeds als een hulpmiddel om de relatie tussen archeologie, mythologie en geschiedenis te begrijpen.

Bronnen

  1. Pausanias (geographer)
  2. Pausanias (schrijver)
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.