Hernando de Soto (ontdekkingsreiziger)

Samenvatting

Hernando de Soto (ca. 1500 – 21 mei 1542) was een Spaanse ontdekkingsreiziger en conquistador die betrokken was bij expedities in Nicaragua en op het schiereiland Yucatan. Hij speelde een belangrijke rol in de verovering van het Incarijk in Peru door Francisco Pizarro, maar is vooral bekend omdat hij de eerste Europese expeditie leidde tot diep in het grondgebied van de huidige Verenigde Staten (door Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, en waarschijnlijk Arkansas). Hij is de eerste Europeaan die de Mississippi overstak.

De Noord-Amerikaanse expeditie van De Soto was een enorme onderneming. Ze strekte zich uit over wat nu het zuidoosten van de Verenigde Staten is, zowel op zoek naar goud, dat was gerapporteerd door verschillende inheemse Amerikaanse stammen en eerdere kustverkenners, als naar een doorgang naar China of de kust van de Stille Oceaan. De Soto stierf in 1542 aan de oevers van de Mississippi; verschillende bronnen zijn het oneens over de exacte locatie, of het nu Lake Village, Arkansas, was of Ferriday, Louisiana.

Hernando de Soto werd rond 1500 geboren in Extremadura, Spanje, uit ouders die beide hidalgos waren, edelen van bescheiden komaf. De regio was arm en veel mensen hadden moeite om te overleven; jonge mensen zochten naar manieren om hun fortuin elders te zoeken. Hij werd geboren in de huidige provincie Badajoz..:  135 Drie steden – Badajoz, Barcarrota en Jerez de los Caballeros – claimen zijn geboorteplaats te zijn. Als kind verbleef hij in elke plaats. In zijn testament bepaalde hij dat zijn lichaam in Jerez de los Caballeros zou worden begraven, waar ook andere leden van zijn familie waren begraven. Een paar jaar voor zijn geboorte veroverden de koninkrijken Castilië en Aragon het laatste islamitische koninkrijk van het Iberische schiereiland. Spanje en Portugal waren gevuld met jonge mannen op zoek naar een kans op militaire roem na de nederlaag van de Moren. Met de ontdekking door Christoffel Columbus van nieuwe landen (waarvan hij dacht dat het Oost-Azië was) aan de overkant van de oceaan in het westen, werden jonge mannen aangetrokken door geruchten over avontuur, glorie en rijkdom.

De Soto zeilde naar de Nieuwe Wereld met Pedro Arias Dávila, die werd benoemd tot de eerste gouverneur van Panama. In 1520 nam hij deel aan Gaspar de Espinosa”s expeditie naar Veragua, en in 1524 nam hij deel aan de verovering van Nicaragua onder Francisco Hernández de Córdoba. Daar verwierf hij een encomienda en een openbaar ambt in León, Nicaragua. 135 Moedig leiderschap, onwrikbare loyaliteit en meedogenloze plannen om inheemse dorpen af te persen voor hun gevangen opperhoofden werden de Soto”s kenmerken tijdens de verovering van Midden-Amerika. Hij verwierf faam als een uitstekend ruiter, vechter en tacticus. In die tijd werd de Soto beïnvloed door de prestaties van Iberische ontdekkingsreizigers: Juan Ponce de León, de eerste Europeaan die Florida bereikte; Vasco Núñez de Balboa, de eerste Europeaan die de kust van de Stille Oceaan van Amerika bereikte (en Ferdinand Magellan, die als eerste over die oceaan naar Oost-Azië voer.In 1530 werd de Soto regent van León, Nicaragua. Hij leidde een expeditie langs de kust van het schiereiland Yucatán op zoek naar een doorgang tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan om handel met het Oosten, de rijkste markt ter wereld, mogelijk te maken. Omdat dit niet lukte en hij geen middelen had om verder te reizen, verliet de Soto, na de dood van Pedro Arias Dávila, zijn landgoederen in Nicaragua. Met zijn eigen mensen op de schepen die hij huurde, voegde de Soto zich bij Francisco Pizarro op zijn eerste basis in Tumbes, kort voor zijn vertrek naar het binnenland van het huidige Peru.: 143

Pizarro maakte de Soto snel tot een van zijn kapiteins..:  171

Toen Pizarro en zijn mannen voor het eerst het leger van Inca Atahualpa bij Cajamarca ontmoetten, stuurde Pizarro de Soto met vijftien man om Atahualpa uit te nodigen voor een ontmoeting. Toen Pizarro”s mannen Atahualpa en zijn garde de volgende dag aanvielen (de Slag van Cajamarca), leidde de Soto een van de drie groepen bereden soldaten. De Spanjaarden namen Atahualpa gevangen. De Soto werd naar het kamp van het Inca leger gestuurd, waar hij en zijn mannen de tenten van Atahualpa plunderden.

In 1533 hielden de Spanjaarden Atahualpa maandenlang gevangen in Cajamarca, terwijl zijn onderdanen voor zijn losgeld betaalden door een kamer met gouden en zilveren voorwerpen te vullen. Tijdens deze gevangenschap werd de Soto bevriend met Atahualpa en leerde hem schaken. Tegen de tijd dat het losgeld was voltooid, werden de Spanjaarden gealarmeerd door geruchten over een Inca-leger dat oprukte naar Cajamarca. Pizarro stuurde de Soto met 200 soldaten op verkenning naar het geruchtmakende leger.

Terwijl de Soto weg was, besloten de Spanjaarden in Cajamarca Atahualpa te doden om zijn redding te voorkomen. De Soto keerde terug om te melden dat hij geen tekenen van een leger in het gebied had gevonden. Na Atahualpa te hebben geëxecuteerd, trokken Pizarro en zijn mannen naar Cuzco, de hoofdstad van het Inca-rijk. Toen de Spaanse troepen Cuzco naderden, stuurde Pizarro zijn broer Hernando en de Soto met 40 man vooruit. De voorhoede vocht een veldslag uit met Inca troepen voor de stad, maar de strijd was al gestreden voordat Pizarro arriveerde met de rest van de Spaanse groep. Het Inca-leger trok zich in de loop van de nacht terug. De Spanjaarden plunderden Cuzco, waar ze veel goud en zilver vonden. Als bereden soldaat kreeg de Soto een deel van de plunderingen, die hem zeer rijk maakten. Het vertegenwoordigde de rijkdom van Atahualpa”s kamp, zijn losgeld, en de plundering van Cuzco.

Op de weg naar Cuzco had Manco Inca Yupanqui, een broer van Atahualpa, zich bij Pizarro gevoegd. Manco had zich uit angst voor zijn leven verborgen gehouden voor Atahualpa, en was blij dat hij Pizarro”s bescherming kreeg. Pizarro zorgde ervoor dat Manco als leider van de Inca”s werd geïnstalleerd. De Soto sloot zich aan bij Manco in een campagne om de Inca legers onder Quizquiz, die loyaal waren geweest aan Atahualpa, uit te schakelen.: 66-67, 70-73

In 1534 diende de Soto als luitenant-gouverneur van Cuzco terwijl Pizarro zijn nieuwe hoofdstad aan de kust bouwde; deze werd later Lima genoemd. In 1535 kende koning Karel aan Diego de Almagro, de partner van Francisco Pizarro, het gouverneurschap toe van het zuidelijke deel van het Inca-rijk. Toen de Almagro plannen maakte om het zuidelijke deel van het Inca-rijk (het huidige Chili) te verkennen en te veroveren, solliciteerde de Soto om zijn tweede-in-bevel te worden, maar de Almagro wees hem af. De Soto pakte zijn schat en keerde terug naar Spanje.: 367, 370-372, 375, 380-381, 396

De Soto keerde terug naar Spanje in 1536,: 135 met rijkdom verzameld uit plunderingen tijdens de Spaanse verovering van het Inca Rijk. Hij werd opgenomen in de prestigieuze Orde van Santiago en “kreeg het recht om Florida te veroveren”..:  135 Zijn aandeel werd hem toegekend door de koning van Spanje, en hij ontving 724 gouden marken, en 17.740 pesos. Hij trouwde met Isabel de Bobadilla, dochter van Pedrarias Dávila en verwante van een vertrouwelinge van koningin Isabella.

De Soto diende een verzoekschrift in bij koning Karel om de regering van Guatemala te mogen leiden, met “toestemming om ontdekkingen te doen in de Zuidzee”. In plaats daarvan kreeg hij het gouverneurschap van Cuba. Van De Soto werd verwacht dat hij binnen 4 jaar het Noord-Amerikaanse continent voor Spanje zou koloniseren, waarvoor zijn familie een aanzienlijk stuk land zou krijgen.

Gefascineerd door de verhalen van Cabeza de Vaca, die jaren in Noord-Amerika had overleefd nadat hij een schipbreukeling was geworden en net naar Spanje was teruggekeerd, selecteerde de Soto 620 Spaanse en Portugese vrijwilligers, waaronder enkele van gemengde Afrikaanse afkomst die bekend stonden als Atlantische Creolen, om hem te vergezellen om Cuba te besturen en Noord-Amerika te koloniseren. De mannen waren gemiddeld 24 jaar oud en scheepten vanuit Havana in op zeven schepen van de koning en twee karavanen van de Soto. Met tonnen zware bepantsering en uitrusting, namen ze ook meer dan 500 stuks vee mee, waaronder 237 paarden en 200 varkens, voor hun geplande vierjarige continentale expeditie.

De Soto schreef een nieuw testament voordat hij op reis ging. Op 10 mei 1539, schreef hij in zijn testament:

Dat een kapel wordt opgericht in de kerk van San Miguel in Jerez de Los Caballeros, Spanje, waar De Soto opgroeide, voor een bedrag van 2.000 dukaten, met een altaarstuk met de Maagd Maria, Onze Lieve Vrouwe van de Ontvangenis, dat zijn graftombe wordt bedekt met een fijn zwart laken met daarop een rood kruis van de Orde van de Ridders van Santiago, en dat bij speciale gelegenheden een kleed van zwart fluweel met het wapenschild van De Soto op het altaar wordt geplaatst; dat een kapelaan wordt ingehuurd met een salaris van 12.000 maravedis om elke week vijf missen op te dragen voor de zielen van De Soto, zijn ouders en vrouw; dat dertig missen voor hem worden opgedragen op de dag dat zijn lichaam wordt bijgezet, en twintig voor Onze Lieve Vrouw van de Ontvangenis, tien voor de Heilige Geest, zestig voor de zielen in het vagevuur en ook missen voor vele anderen; dat jaarlijks 150000 maravedis worden gegeven aan zijn vrouw Isabel voor haar behoeften en een gelijk bedrag wordt gebruikt om drie weesmeisjes uit te huwelijken. …de armste die gevonden kunnen worden,” om zijn vrouw bij te staan en ook om de nagedachtenis van De Soto als een man van liefdadigheid en inhoud te branden.

Historiografie

Historici hebben zich ingespannen om de route van de expeditie van de Soto in Noord-Amerika te traceren, een proces dat in de loop der jaren omstreden was. Lokale politici wedijverden om hun plaatsen in verband te brengen met de expeditie. De meest gebruikte versie van “De Soto”s Trail” komt uit een studie in opdracht van het Amerikaanse Congres. Een comité onder voorzitterschap van de antropoloog John R. Swanton publiceerde in 1939 The Final Report of the United States De Soto Expedition Commission. Onder andere Manatee County, Florida, claimt een landingsplaats bij benadering voor de Soto en heeft een nationaal gedenkteken ter erkenning van die gebeurtenis. In het begin van de 21e eeuw wordt het eerste deel van de expeditie, tot aan de slag van de Soto bij Mabila (een klein vestingstadje in het huidige midden van Alabama), slechts in kleine details betwist. Zijn route na Mabila wordt betwist. Swanton meldde dat de route van de Soto van daar door Mississippi, Arkansas, en Texas liep.

Meer recent hebben historici rekening gehouden met archeologische reconstructies en de mondelinge geschiedenis van de verschillende Indiaanse volkeren die over de expeditie vertellen. De meeste historische plaatsen zijn overbouwd en veel bewijsmateriaal is verloren gegaan. Er zijn meer dan 450 jaar verstreken tussen de gebeurtenissen en de huidige geschiedschrijvers, maar sommige mondelinge geschiedenissen blijken accuraat te zijn over historische gebeurtenissen die op een andere manier zijn gedocumenteerd.

De Gouverneur Martin Site in het voormalige Apalachee dorp Anhaica, ongeveer een mijl ten oosten van de huidige hoofdstad van Florida in Tallahassee, is gedocumenteerd als zijnde definitief in verband gebracht met de expeditie van de Soto. De Gouverneur Martin-site werd in maart 1987 ontdekt door archeoloog B. Calvin Jones. Het is beschermd als het DeSoto Site Historic State Park.

De Hutto

Vanaf 2016, heeft de Richardson

Veel archeologen geloven dat de Parkin Site in het noordoosten van Arkansas de hoofdplaats was van de inheemse provincie Casqui, die de Soto had opgetekend. Zij baseren dit op overeenkomsten tussen beschrijvingen uit de dagboeken van de expeditie van de Soto en artefacten van Europese oorsprong die in de jaren 1960 op de site werden ontdekt.

Theorieën over de route van de Soto zijn gebaseerd op de verslagen van vier kroniekschrijvers van de expeditie.

Milanich en Hudson waarschuwen dat oudere vertalingen van de kronieken vaak “relatief vrije vertalingen zijn waarin de vertalers veel vrijheid namen met de Spaanse en Portugese tekst”.

De kronieken beschrijven de route van de Soto ten opzichte van Havana, van waaruit zij vertrokken; de Golf van Mexico, die zij omzeilden terwijl zij landinwaarts reisden en waar zij later naar terugkeerden; de Atlantische Oceaan, die zij tijdens hun tweede jaar naderden; hoge bergen, die zij onmiddellijk daarna doorkruisten; en tientallen andere geografische kenmerken langs hun weg, zoals grote rivieren en moerassen, met geregistreerde tussenpozen. Aangezien de natuurlijke geografie niet veel is veranderd sinds de tijd van de Soto, hebben geleerden deze journalen geanalyseerd met moderne topografische inlichtingen, om een nauwkeuriger verslag van de De Soto Trail te ontwikkelen.

1539: Florida

In mei 1539 landde de Soto met negen schepen met meer dan 620 mannen en 220 paarden in een gebied dat over het algemeen wordt geïdentificeerd als het zuiden van de Tampa Baai. Historicus Robert S. Weddle heeft gesuggereerd dat hij aan land ging in Charlotte Harbor of San Carlos Bay. Hij noemde het land Espíritu Santo naar de Heilige Geest. De schepen vervoerden priesters, ambachtslieden, ingenieurs, boeren en kooplieden; sommigen met hun gezinnen, sommigen uit Cuba, de meesten uit Europa en Afrika. Weinig van de mannen hadden eerder buiten Spanje gereisd, of zelfs maar weg van hun geboortedorpen.

In de buurt van de haven van de Soto trof de groep Juan Ortiz aan, een Spanjaard die bij het Mocoso-volk woonde. Ortiz was gevangen genomen door de Uzita toen hij op zoek was naar de verloren expeditie van Narváez; hij ontsnapte later naar Mocoso. Ortiz had de Timucua-taal geleerd en diende als tolk voor de Soto toen hij de Timucuan-sprekende gebieden doorkruiste op zijn weg naar Apalachee.

Ortiz ontwikkelde een methode om de expeditie te leiden en te communiceren met de verschillende stammen, die vele dialecten en talen spraken. Hij wierf gidsen aan van elke stam langs de route. Er werd een communicatieketen opgezet waarbij een gids die in de nabijheid van een ander stamgebied had geleefd, zijn informatie en taalgebruik kon doorgeven aan een gids uit een naburig gebied. Omdat Ortiz weigerde zich te kleden als een hidalgo Spanjaard, trokken andere officieren zijn motieven in twijfel. De Soto bleef Ortiz trouw en gaf hem de vrijheid om zich te kleden en te leven tussen zijn inheemse vrienden. Een andere belangrijke gids was de zeventienjarige jongen Perico, of Pedro, uit wat nu Georgië is. Hij sprak verschillende talen van de plaatselijke stammen en kon met Ortiz communiceren. Perico werd in 1540 als gids meegenomen. De Spanjaarden hadden ook andere Indianen gevangen genomen, die zij als slavenarbeiders gebruikten. Perico werd beter behandeld vanwege zijn waarde voor de Spanjaarden.

De expeditie trok naar het noorden, verkende de westkust van Florida en stuitte onderweg op hinderlagen en conflicten van de inheemse bevolking. Het leger van Hernando de Soto nam het in de dorpen opgeslagen voedsel in beslag, dwong vrouwen tot concubinage en dwong mannen en jongens te dienen als gidsen en dragers. Het leger leverde twee gevechten met Timucua-groepen, waarbij zware Timucua-slachtoffers vielen. Na de Timucua-krijgers te hebben verslagen, liet Hernando de Soto er 200 executeren, in wat later het Bloedbad van Napituca zou worden genoemd, het eerste bloedbad op grote schaal door Europeanen op wat later Amerikaans grondgebied zou worden (Florida). De Soto”s eerste winterkamp was in Anhaica, de hoofdstad van het Apalachee volk. Het is een van de weinige plaatsen op de route waar archeologen fysieke sporen van de expeditie hebben gevonden. De kroniekschrijvers beschreven deze nederzetting als gelegen nabij de “Paardenbaai”. De baai werd zo genoemd naar de gebeurtenissen van de Narváez-expeditie van 1527, waarvan de leden, stervend van de honger, hun paarden doodden en opaten terwijl zij boten bouwden om te ontsnappen via de Golf van Mexico.

1540: Het zuidoosten

Vanuit hun winterlocatie in de westelijke panhandle van Florida, waar ze hadden gehoord dat er goud werd gedolven “in de richting van de opgaande zon”, trok de expeditie noordoostwaarts door wat nu de moderne staat Georgia is. Op basis van archeologische vondsten die in 2009 werden gedaan op een afgelegen privé-terrein bij de Ocmulgee rivier, denken onderzoekers dat de expeditie van de Soto halt hield in Telfair County. Tot de gevonden artefacten behoren negen glazen handelskralen, waarvan sommige een chevronpatroon vertonen dat slechts gedurende een beperkte periode in Venetië werd gemaakt en waarvan wordt aangenomen dat het van de expeditie van de Soto afkomstig is. Er werden ook zes metalen voorwerpen gevonden, waaronder een zilveren hanger en enkele ijzeren werktuigen. De zeldzaamste voorwerpen werden gevonden in wat volgens onderzoekers een groot raadhuis was van de inheemse bevolking die de Soto bezocht.

De expeditie ging verder naar het huidige Zuid-Carolina. Daar werd de expeditie ontvangen door een vrouwelijk stamhoofd (Cofitachequi), die de parels, voedsel en andere goederen van haar stam aan de Spaanse soldaten gaf. De expeditie vond echter geen goud, behalve stukken van een eerdere kustexpeditie (vermoedelijk die van Lucas Vázquez de Ayllón).

De Soto trok noordwaarts naar de Appalachen in het huidige westen van North Carolina, waar hij de paarden een maand liet rusten terwijl zijn mannen naar goud zochten. De Soto trok vervolgens oostelijk Tennessee binnen. Op dit punt ging De Soto ofwel verder langs de Tennessee Rivier om Alabama vanuit het noorden binnen te gaan (volgens John R. Swanton), of hij draaide naar het zuiden en ging noordelijk Georgia binnen (volgens Charles M. Hudson). De route die Swanton in 1939 voorstelde wordt door de meeste archeologen en door de Amerikaanse regering nog steeds algemeen aanvaard als de route van de expeditie van de Soto.

De expeditie van De Soto bracht nog een maand door in het Coosa opperhoofddom, een vazal van Tuskaloosa, die het opperhoofd was, waarvan werd aangenomen dat hij verbonden was met de grote en complexe Mississippische cultuur, die zich uitstrekte over de gehele Mississippi-vallei en haar zijrivieren. De Soto ging zuidwaarts naar de Golf van Mexico om daar twee schepen met voorraden uit Havana te ontmoeten. De Soto eiste vrouwen en bedienden, en toen Tuskaloosa weigerde, gijzelden de Europese ontdekkingsreizigers hem. De expeditie begon plannen te maken om de volgende dag te vertrekken, en Tuskaloosa gaf toe aan de eisen van de Soto en leverde dragers voor de Spanjaarden. Hij deelde de Soto mee dat zij naar zijn stad Mabila (of Mauvila), een versterkte stad in zuidelijk Alabama, moesten gaan om de vrouwen te ontvangen. De Soto gaf het opperhoofd een paar laarzen en een rode mantel als beloning voor zijn medewerking. De Mobilian stam, onder leiding van opperhoofd Tuskaloosa, lokte de Soto”s leger in een hinderlaag. Volgens andere bronnen werden de mannen van de Soto aangevallen toen zij probeerden een hut binnen te dringen die door Tuskaloosa werd bewoond. De Spanjaarden vochten zich een weg naar buiten, en namen wraak door de stad tot de grond toe af te branden. Tijdens het negen uur durende gevecht stierven ongeveer 200 Spanjaarden, en 150 anderen raakten zwaar gewond, volgens de kroniekschrijver Elvas. Twintig anderen stierven gedurende de volgende paar weken. Zij doodden naar schatting 2.000-6.000 krijgers bij Mabila, waardoor de slag een van de bloedigste was in de Noord-Amerikaanse geschiedenis.

De Spanjaarden behaalden een pyrrusoverwinning, want zij hadden het grootste deel van hun bezittingen en bijna een kwart van hun paarden verloren. De Spanjaarden waren gewond en ziek, omsingeld door vijanden en zonder uitrusting in een onbekend gebied. Omdat hij vreesde dat Spanje hiervan op de hoogte zou worden gebracht als zijn mannen de schepen bij Mobile Bay zouden bereiken, leidde de Soto hen weg van de Golfkust. Hij trok naar het binnenland van Mississippi, waarschijnlijk in de buurt van het huidige Tupelo, waar ze overwinterden.

1541: Westwaarts

In de lente van 1541 eiste de Soto 200 man als dragers van de Chickasaw. Zij weigerden zijn eis en vielen het Spaanse kamp ”s nachts aan. De Spanjaarden verloren ongeveer 40 man en de rest van hun beperkte uitrusting. Volgens deelnemende kroniekschrijvers had de expeditie op dit punt vernietigd kunnen worden, maar de Chickasaw lieten hen gaan.

Op 8 mei, 1541, bereikten de troepen van de Soto de Mississippi rivier.

De Soto had weinig belangstelling voor de rivier, die in zijn ogen een obstakel vormde voor zijn missie. Er is veel onderzoek gedaan naar de exacte plaats waar de Soto de Mississippi overstak. Een door Franklin D. Roosevelt in 1935 benoemde commissie bepaalde dat Sunflower Landing, Mississippi, de “meest waarschijnlijke” oversteekplaats was. De Soto en zijn mannen waren een maand bezig met het bouwen van platbodems, en staken de rivier ”s nachts over om de Indianen, die op de rivier patrouilleerden, te ontlopen. De Soto had vijandige relaties met de inheemse bevolking in dit gebied.

Aan het eind van de 20e eeuw suggereerde onderzoek dat andere locaties de plaats van de Soto”s oversteek zouden kunnen zijn geweest, waaronder drie locaties in Mississippi: Commerce, Friars Point, en Walls, evenals Memphis, Tennessee. Eenmaal aan de overkant van de rivier reisde de expeditie verder westwaarts door het huidige Arkansas, Oklahoma en Texas. Ze overwinterden in Autiamique, aan de Arkansas rivier.

Na een strenge winter trok de Spaanse expeditie zich terug en trok onregelmatiger verder. Hun tolk Juan Ortiz was gestorven, waardoor het voor hen moeilijker werd om aanwijzingen en voedselbronnen te vinden, en in het algemeen om met de inheemsen te communiceren. De expeditie ging zo ver landinwaarts als de Caddo Rivier, waar zij in oktober 1541 in botsing kwamen met een inheemse Amerikaanse stam die de Tula heette. De Spanjaarden karakteriseerden hen als de bekwaamste en gevaarlijkste krijgers die zij ooit waren tegengekomen. Dit zou gebeurd kunnen zijn in het gebied van het huidige Caddo Gap, Arkansas (een monument voor de expeditie van de Soto werd opgericht in die gemeenschap). Uiteindelijk keerden de Spanjaarden terug naar de Mississippi rivier.

Dood

De Soto stierf aan koorts op 21 mei 1542, in het inheemse dorp Guachoya (historische bronnen zijn het er niet over eens of de Soto stierf in de buurt van het huidige McArthur, Arkansas, of in Louisiana) op de westelijke oever van de Mississippi. Louisiana richtte op de geschatte plaats een historische gedenksteen op.

Voor zijn dood koos de Soto Luis de Moscoso Alvarado, zijn vroegere maestro de campo (of veldcommandant), om het bevel over de expeditie op zich te nemen. Op het moment van zijn dood bezat de Soto vier Indiaanse slaven, drie paarden en 700 varkens.

De Soto had de inboorlingen laten geloven dat hij een godheid was, in het bijzonder een “onsterfelijke Zoon van de Zon”, als een list om hun onderwerping zonder conflict te verkrijgen. Sommige van de inboorlingen waren al sceptisch geworden over de Soto”s beweringen dat hij een godheid was, dus waren zijn mannen erop gebrand om zijn dood te verbergen. De werkelijke plaats van zijn begrafenis is niet bekend. Volgens één bron zouden de mannen van de Soto zijn lijk in met zand verzwaarde dekens hebben verstopt en het ”s nachts midden in de Mississippi hebben laten zinken.

Terugkeer van de expeditie naar Mexico Stad

De expeditie van De Soto had drie jaar lang La Florida verkend zonder de verwachte schatten te vinden of een gastvrije plaats voor kolonisatie. Zij hadden bijna de helft van hun manschappen verloren, en de meeste paarden. Tegen die tijd droegen de soldaten dierenhuiden als kleding. Velen waren gewond en in slechte gezondheid. De leiders waren het erover eens (hoewel niet volledig) om de expeditie te beëindigen en een weg naar huis te zoeken, hetzij via de Mississippi, hetzij over land door Texas naar de Spaanse kolonie Mexico Stad.

Zij besloten dat het bouwen van boten te moeilijk en te tijdrovend zou zijn, en dat het bevaren van de Golf van Mexico te riskant was, dus trokken zij over land naar het zuidwesten. Uiteindelijk bereikten zij een gebied in het huidige Texas dat droog was. De inheemse bevolking bestond voornamelijk uit zelfvoorzienende jager-verzamelaars. De soldaten vonden geen dorpen om te plunderen voor voedsel, en het leger was nog steeds te groot om van het land te kunnen leven. Ze werden gedwongen terug te keren naar de meer ontwikkelde landbouwgebieden langs de Mississippi, waar ze begonnen met de bouw van zeven bergantines, of pinnaces. Ze smolten al het ijzer om, inclusief paardentuig en slavenboeien, om spijkers voor de boten te maken. Ze overleefden de winter, en de overstromingen in het voorjaar vertraagden hen nog eens twee maanden. In juli vertrokken ze met hun geïmproviseerde boten over de Mississippi naar de kust.

De expeditie deed er ongeveer twee weken over om de reis te maken en stuitte op vijandige vloten oorlogskano”s langs het hele traject. De eerste werd geleid door het machtige opperhoofd Quigualtam, wiens vloot de boten volgde en dagenlang pijlen op de soldaten afschoot terwijl zij door hun gebied dreven. De Spanjaarden hadden geen effectieve aanvalswapens op het water, omdat hun kruisbogen al lang niet meer werkten. Ze vertrouwden op pantsers en slaapmatten om de pijlen tegen te houden. Ongeveer 11 Spanjaarden werden gedood langs dit traject en nog veel meer raakten gewond.

Toen zij de monding van de Mississippi bereikten, bleven zij dicht bij de kust van de Golf in zuidelijke en westelijke richting. Na ongeveer 50 dagen bereikten zij de rivier de Pánuco en de Spaanse grensstad Pánuco. Daar rustten zij ongeveer een maand uit. Gedurende deze tijd besloten veel van de Spanjaarden, die veilig waren teruggekeerd en hun prestaties overdenkingen, dat zij La Florida te vroeg hadden verlaten. Er waren enkele gevechten binnen de compagnie, die tot enkele doden leidden. Maar toen zij Mexico City bereikten en onderkoning Don Antonio de Mendoza aanbood om een nieuwe expeditie naar La Florida te leiden, boden slechts weinigen van de overlevenden zich vrijwillig aan. Van de 700 deelnemers aan het begin van de expeditie overleefden er tussen de 300 en 350 (311 is een algemeen aanvaard cijfer). De meeste mannen bleven in de Nieuwe Wereld en vestigden zich in Mexico, Peru, Cuba en andere Spaanse koloniën.

De Spanjaarden waren van mening dat de Soto”s tocht naar Florida een mislukking was. Zij verwierven goud noch welvaart en stichtten geen kolonies. Maar de expeditie had verschillende belangrijke gevolgen.

Het droeg bij aan het proces van de Columbiaanse Uitwisseling. Zo ontsnapten sommige van de door de Soto meegebrachte varkens en werden zij de voorouders van de wilde zwijnen in het zuidoosten van de Verenigde Staten.

De Soto droeg bij aan de ontwikkeling van een vijandige relatie tussen veel inheemse Amerikaanse stammen en Europeanen. Wanneer zijn expeditie vijandige inboorlingen tegenkwam in de nieuwe landen, waren het meestal zijn mannen die de aanzet gaven tot de botsingen.

Nog verwoestender dan de gevechten waren de ziekten die de expeditieleden mogelijk bij zich droegen. Omdat de inheemse bevolking niet over de immuniteit beschikte die de Europeanen hadden verworven door generaties lang aan deze Euraziatische ziekten te zijn blootgesteld, hebben de inheemse Amerikanen mogelijk te lijden gehad van epidemieën van ziekte na blootstelling aan ziekten als mazelen, pokken en waterpokken. Verscheidene gebieden die door de expeditie werden doorkruist raakten ontvolkt, mogelijk door ziekten veroorzaakt door het contact met de Europeanen. Gezien het hoge aantal dodelijke slachtoffers en de grote verwoestingen die werden aangericht, zouden vele inboorlingen de bevolkte gebieden zijn ontvlucht naar de omringende heuvels en moerassen. In sommige gebieden zou de sociale structuur zijn veranderd als gevolg van de grote bevolkingsverliezen door epidemieën. Recente geleerden beginnen zich echter af te vragen of de expeditie wel nieuwe ziekten heeft gebracht. De komst van vele ziekten, afgezien van malaria, wordt betwist en het is mogelijk dat zij pas veel later de regio zijn binnengekomen. De eerste gedocumenteerde pokkenepidemie in het zuidoosten vond plaats in 1696, en de Mississippische sociale structuren bleven in sommige delen van de regio bestaan tot in de 18e eeuw.

De verslagen van de expeditie hebben veel bijgedragen tot de Europese kennis over de geografie, biologie en etnologie van de Nieuwe Wereld. De beschrijvingen van de expeditie de Soto van de Noord-Amerikaanse inboorlingen zijn de vroegst bekende bron van informatie over de samenlevingen in het Zuidoosten. Zij zijn de enige Europese beschrijving van de cultuur en gewoonten van Noord-Amerikaanse inheemse stammen voordat deze volkeren in contact kwamen met andere Europeanen. De mannen van De Soto waren zowel de eerste als bijna de laatste Europeanen die getuige waren van de dorpen en de beschaving van de Mississippische cultuur.

De expeditie van De Soto bracht de Spaanse kroon ertoe de houding van Spanje ten opzichte van de koloniën ten noorden van Mexico te heroverwegen. Hij claimde grote delen van Noord-Amerika voor Spanje. De Spanjaarden concentreerden hun missies in de staat Florida en langs de kust van de Stille Oceaan.

Veel parken, steden, provincies en instellingen zijn vernoemd naar Hernando de Soto, waaronder:

Andere

Bronnen

 1. Hernando de Soto
 2. Hernando de Soto (ontdekkingsreiziger)
 3. ^ a b c d e f g Leon, P., 1998, The Discovery and Conquest of Peru, Chronicles of the New World Encounter, edited and translated by Cook and Cook, Durham: Duke University Press, ISBN 9780822321460
 4. ^ a b Morison, Samuel (1974). The European Discovery of America: The Southern Voyages, 1492–1616. New York: Oxford University Press.
 5. ^ Charles Hudson (1997). Page 39.
 6. ^ Prescott, W.H., (2011) The History of the Conquest of Peru, Digireads.com Publishing, ISBN 9781420941142
 7. ^ MacQuarrie. Pp. 57-68, 71-2, 91-2.
 8. Les sources sont contradictoires. Dans son testament, de Soto exprima le souhait que ses restes soient inhumés avec ceux de sa mère, en la chapelle la Concepción de la paroisse de San Miguel à Jerez de los Caballeros, en Espagne. Ce document semble indiquer qu’il s’agit en fait de sa ville natale.
 9. Deux localités revendiquent la sépulture du conquistador de Soto, dans leur lac respectif : Lake Providence (Louisiane) et Lake Village (Arkansas) dans le lac Chicot.
 10. ^ Tony Horwitz, A Voyage Long and Strange: On the Trail of Vikings, Conquistadors, Lost Colonists, and Other Adventurers in Early America, Macmillan, 27 aprile 2009, p. 290, ISBN 978-0-312-42832-7. URL consultato il 3 marzo 2012.
 11. Tony Horwitz: Die wahren Entdecker der Neuen Welt, S. 290
 12. Jared Diamond: Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher Gesellschaften. Fischer, Frankfurt am Main 1998, S. 252 f.