Centrale mogendheden

gigatos | december 23, 2021

Samenvatting

De Centrale Mogendheden, ook bekend als de Centrale Rijken, was een van de twee belangrijkste coalities die de Eerste Wereldoorlog uitvochten (vandaar dat zij ook wel de Viervoudige Alliantie wordt genoemd. Koloniën van deze landen vochten ook aan de kant van de Centrale Mogendheden, zoals Duits Nieuw-Guinea en Duits Oost-Afrika, totdat bijna al hun koloniën door de Geallieerden werden bezet.

De Centrale Mogendheden stonden tegenover de Geallieerde Mogendheden die zich rond de Triple Entente hadden gevormd en werden door hen verslagen. De Centrale Mogendheden kwamen voort uit de alliantie van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije in 1879. Hoewel Italië zich eerder al nominaal bij de Triple Alliantie had aangesloten, nam het niet deel aan de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van de Centrale Mogendheden. Het Ottomaanse Rijk en Bulgarije sloten zich pas aan nadat de Eerste Wereldoorlog was begonnen, hoewel het Ottomaanse Rijk sinds het begin van de 20e eeuw nauwe betrekkingen onderhield met zowel Duitsland als Oostenrijk-Hongarije.

De Centrale Mogendheden bestonden aan het begin van de oorlog uit het Duitse Rijk en het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Het Ottomaanse Rijk sloot zich later in 1914 aan, gevolgd door het Koninkrijk Bulgarije in 1915. De naam “Centrale Mogendheden” is afgeleid van de ligging van deze landen; alle vier (inclusief de andere groepen die hen steunden, met uitzondering van Finland en Litouwen) lagen tussen het Russische Rijk in het oosten en Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in het westen. Finland, Azerbeidzjan en Litouwen sloten zich in 1918 bij hen aan, vlak voor het einde van de oorlog en na de ineenstorting van het Russische Rijk.

De Centrale Mogendheden bestonden uit de volgende naties:

Duitsland

Begin juli 1914, in de nasleep van de moord op de Oostenrijks-Hongaarse aartshertog Franz Ferdinand en de onmiddellijke waarschijnlijkheid van een oorlog tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië, deelden keizer Wilhelm II en de Duitse regering de Oostenrijks-Hongaarse regering mee dat Duitsland zijn bondgenootschap met Oostenrijk-Hongarije zou handhaven en het land zou verdedigen tegen een mogelijke Russische interventie indien er een oorlog tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië zou uitbreken. Toen Rusland een algemene mobilisatie afkondigde, beschouwde Duitsland dit als een provocatie. De Russische regering beloofde Duitsland dat de algemene mobilisatie geen voorbereiding op een oorlog met Duitsland inhield, maar een reactie was op de gebeurtenissen tussen Oostenrijk-Hongarije en Servië. De Duitse regering beschouwde de Russische belofte van geen oorlog met Duitsland als onzin in het licht van haar algemene mobilisatie, en Duitsland mobiliseerde op zijn beurt voor oorlog. Op 1 augustus zond Duitsland een ultimatum aan Rusland waarin het stelde dat, aangezien zowel Duitsland als Rusland in staat van militaire mobilisatie verkeerden, er een effectieve staat van oorlog tussen de twee landen bestond. Later die dag riep Frankrijk, een bondgenoot van Rusland, de staat van algemene mobilisatie uit.

In augustus 1914 verklaarde Duitsland Rusland in oorlog met als argument de Russische agressie, die tot uiting was gekomen in de mobilisatie van het Russische leger, die Duitsland als reactie daarop had gemobiliseerd.

Nadat Duitsland de oorlog aan Rusland had verklaard, bereidde Frankrijk, dat een bondgenootschap met Rusland had, een algemene mobilisatie voor in afwachting van de oorlog. Op 3 augustus 1914 reageerde Duitsland hierop door Frankrijk de oorlog te verklaren. Duitsland, dat geconfronteerd werd met een oorlog in twee fronten, voerde het zogenaamde Schlieffenplan uit, waarbij Duitse strijdkrachten via België naar het zuiden moesten trekken, Frankrijk binnen, richting de Franse hoofdstad Parijs. Met dit plan hoopte men snel een overwinning te behalen op de Fransen en de Duitse strijdkrachten in staat te stellen zich te concentreren op het Oostfront. België was een neutraal land en zou niet aanvaarden dat Duitse troepen over zijn grondgebied trokken. Duitsland negeerde de Belgische neutraliteit en viel het land binnen om een offensief tegen Parijs te beginnen. Dit bracht Groot-Brittannië ertoe het Duitse Rijk de oorlog te verklaren, omdat de actie in strijd was met het Verdrag van Londen dat beide naties in 1839 hadden ondertekend en dat de Belgische neutraliteit en de verdediging van het koninkrijk garandeerde als een natie het verdrag zou opzeggen.

Vervolgens verklaarden verschillende staten Duitsland eind augustus 1914 de oorlog; Italië verklaarde Oostenrijk-Hongarije de oorlog in 1915 en Duitsland op 27 augustus 1916, de Verenigde Staten verklaarden Duitsland de oorlog op 6 april 1917 en Griekenland verklaarde Duitsland de oorlog in juli 1917.

Bij zijn oprichting in 1871 beheerste het Duitse Rijk Elzas-Lotharingen als een “keizerlijk gebied” dat na de Frans-Pruisische oorlog van Frankrijk was ingelijfd. Het werd beschouwd als een deel van het soevereine grondgebied van Duitsland.

Duitsland bezat meerdere Afrikaanse koloniën ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Alle Afrikaanse koloniën van Duitsland werden tijdens de oorlog door de Geallieerden binnengevallen en bezet.

Kameroen, Duits Oost-Afrika en Duits Zuidwest-Afrika waren Duitse kolonies in Afrika. Togoland was een Duits protectoraat in Afrika.

De concessie Kiautschou Bay was een Duits gebiedsdeel in Oost-Azië dat in 1898 van China werd gepacht. Japanse troepen bezetten het na het Beleg van Tsingtao.

Duits Nieuw-Guinea was een Duits protectoraat in de Stille Oceaan. Het werd in 1914 door Australische troepen bezet.

Duits Samoa was een Duits protectoraat ingevolge de Tripartiete Conventie. Het werd in 1914 bezet door het Nieuw-Zeelandse Expeditieleger.

Oostenrijk-Hongarije

Oostenrijk-Hongarije was van mening dat de moord op aartshertog Franz Ferdinand was georkestreerd met de hulp van Servië. Het land beschouwde de moord als een gevaarlijk precedent dat de Zuid-Slavische bevolking van het land zou aanmoedigen om in opstand te komen en het multinationale land dreigde te verscheuren. Oostenrijk-Hongarije stuurde Servië formeel een ultimatum waarin het eiste dat er een diepgaand onderzoek zou worden ingesteld naar de medeplichtigheid van de Servische regering bij de moordaanslag en dat Servië volledig zou instemmen met de voorwaarden die Oostenrijk-Hongarije eiste. Servië stemde in met het merendeel van de eisen. Oostenrijk-Hongarije achtte dit echter onvoldoende en gebruikte dit gebrek aan volledige naleving om een militaire interventie te rechtvaardigen. Deze eisen werden gezien als een diplomatieke dekmantel voor wat een onvermijdelijke Oostenrijks-Hongaarse oorlogsverklaring aan Servië zou worden.

Rusland had Oostenrijk-Hongarije gewaarschuwd dat de Russische regering niet zou tolereren dat Oostenrijk-Hongarije Servië binnenviel. Omdat Duitsland de acties van Oostenrijk-Hongarije steunde, hoopte de Oostenrijks-Hongaarse regering echter dat Rusland niet zou ingrijpen en dat het conflict met Servië een regionaal conflict zou blijven.

De invasie van Oostenrijk-Hongarije in Servië had tot gevolg dat Rusland het land de oorlog verklaarde, en Duitsland verklaarde op zijn beurt de oorlog aan Rusland, wat het begin was van de botsing van bondgenootschappen die uitmondde in de wereldoorlog.

Oostenrijk-Hongarije was intern verdeeld in twee staten met hun eigen regeringen, verbonden in gemeenschap door de Habsburgse troon. Oostenrijks Cisleithanië omvatte verschillende hertogdommen en vorstendommen, maar ook het Koninkrijk Bohemen, het Koninkrijk Dalmatië, het Koninkrijk Galicië en Lodomerië. Hongaars Transleithania omvatte het Koninkrijk Hongarije en het Koninkrijk Kroatië-Slavonië. In Bosnië en Herzegovina werd het soevereine gezag gedeeld door zowel Oostenrijk als Hongarije.

Ottomaanse Rijk

Het Ottomaanse Rijk sloot zich in november 1914 aan de zijde van de Centrale Mogendheden bij de oorlog aan. Het Osmaanse Rijk had sterke economische banden met Duitsland gekregen door het spoorwegproject van Berlijn naar Bagdad, dat op dat moment nog niet voltooid was. Het Osmaanse Rijk sloot een formeel bondgenootschap met Duitsland, dat op 2 augustus 1914 werd ondertekend. In het alliantieverdrag werd verwacht dat het Osmaanse Rijk binnen korte tijd bij het conflict betrokken zou raken. Tijdens de eerste maanden van de oorlog handhaafde het Osmaanse Rijk zich echter neutraal, hoewel het een Duits marine-eskader toestond de Bosporus binnen te varen en in de buurt ervan te blijven. Ottomaanse ambtenaren lieten de Duitse regering weten dat het land tijd nodig had om zich voor te bereiden op het conflict. Duitsland verleende het Osmaanse Rijk financiële hulp en wapentransporten.

Nadat de druk van de Duitse regering opgevoerd was en geëist werd dat het Osmaanse Rijk zijn verdragsverplichtingen zou nakomen, omdat Duitsland het land anders uit de alliantie zou zetten en de economische en militaire hulp zou beëindigen, begon de Osmaanse regering aan de oorlog met de onlangs van Duitsland gekochte kruisers, de Yavuz Sultan Selim (voorheen SMS Goeben) en de Midilli (voorheen SMS Breslau), die een aanval ter zee uitvoerden op de Russische haven Odessa, waarmee zij een militaire actie ondernam in overeenstemming met haar alliantieverplichtingen met Duitsland. Rusland en de Triple Entente verklaren het Ottomaanse Rijk de oorlog.

Bulgarije

Bulgarije was nog steeds verbitterd over de nederlaag die het in juli 1913 had geleden door Servië, Griekenland en Roemenië. Op 19 augustus 1914 tekende het een verdrag van defensieve alliantie met het Ottomaanse Rijk. Het was het laatste land dat zich bij de Centrale Mogendheden aansloot, wat Bulgarije in oktober 1915 deed door de oorlog aan Servië te verklaren. Het viel Servië binnen samen met Duitse en Oostenrijks-Hongaarse troepen. Bulgarije maakte aanspraak op de regio Vardar Macedonië, die na de Balkanoorlogen van 1912-1913 en het Verdrag van Boekarest (1913) in handen was van Servië. Als voorwaarde om aan de zijde van de Centrale Mogendheden aan de Eerste Wereldoorlog te mogen deelnemen, kreeg Bulgarije het recht dat gebied terug te winnen.

Zuid-Afrikaanse Republiek

Tegen de offensieve operaties van de Unie van Zuid-Afrika, die zich bij de oorlog had aangesloten, “heroprichtten” de Boerenlegerofficieren van wat nu bekend staat als de Maritz-opstand de Zuid-Afrikaanse Republiek in september 1914. Duitsland steunde de rebellen, waarbij sommige rebellen opereerden in en vanuit de Duitse kolonie Duits Zuid-West-Afrika. De rebellen werden allemaal verslagen of gevangen genomen door Zuid-Afrikaanse regeringstroepen tegen 4 februari 1915.

Senussi Order

De Senussi-orde was een islamitische politiek-religieuze tariqa (soefi-orde) en clan in Libië, dat vroeger onder Ottomaanse controle stond en in 1912 aan Italië was verloren. In 1915 werden zij het hof gemaakt door het Ottomaanse Rijk en Duitsland en verklaarde Groot-Senussi Ahmed Sharif as-Senussi de jihad en viel de Italianen aan in Libië en het door de Britten gecontroleerde Egypte in de Senussi Campagne.

Sultanaat van Darfur

In 1915 zegde het Sultanaat van Darfur zijn trouw aan de Soedanese regering op en sloot zich aan bij de Osmanen. De Engels-Egyptische Darfur Expeditie ondernam in maart 1916 een preventieve actie om een aanval op Soedan te voorkomen en nam in november 1916 het Sultanaat in handen.

Bij de aanval van de bolsjewieken eind 1917 zocht het Secretariaat-Generaal van Oekraïne militaire bescherming, eerst bij de Centrale Mogendheden en later bij de strijdkrachten van de Entente.

Het Ottomaanse Rijk had ook zijn eigen bondgenoten in Azerbeidzjan en de noordelijke Kaukasus. De drie naties vochten zij aan zij onder het Leger van de Islam in de Slag bij Bakoe.

Duitse cliëntstaten

Het Koninkrijk Polen was een in 1916 uitgeroepen en op 14 januari 1917 opgerichte cliëntstaat van Duitsland. Deze regering werd in november 1916 erkend door de keizers van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije, en in 1917 werd een grondwet aangenomen. Het besluit om een Poolse staat op te richten werd door Duitsland genomen in een poging om zijn militaire bezetting te legitimeren onder de Poolse inwoners, als gevolg van de Duitse propaganda die in 1915 naar de Poolse inwoners werd gestuurd, namelijk dat Duitse soldaten als bevrijders aankwamen om Polen te bevrijden van de onderdrukking door Rusland. De Duitse regering gebruikte de staat naast strafbedreigingen om Poolse landeigenaren die in de door Duitsland bezette Baltische gebieden woonden ertoe te bewegen naar de staat te verhuizen en hun Baltische bezittingen aan de Duitsers te verkopen in ruil voor verhuizing naar Polen. Er werden pogingen ondernomen om een soortgelijke emigratie van Polen uit Pruisen naar de staat te bewerkstelligen.

Het Koninkrijk Litouwen was een op 16 februari 1918 opgerichte cliëntstaat van Duitsland.

De Wit-Russische Volksrepubliek was een cliëntstaat van Duitsland, die op 9 maart 1918 werd opgericht.

De Oekraïense Staat was een cliëntstaat van Duitsland onder leiding van Hetman Pavlo Skoropadskii vanaf 29 april 1918, nadat de regering van de Oekraïense Volksrepubliek omver was geworpen.

Het hertogdom Koerland en Semigallië was een op 8 maart 1918 opgerichte cliëntstaat van Duitsland.

De Baltische Staat, ook bekend als het “Verenigde Baltische Hertogdom”, werd op 22 september 1918 afgekondigd door de Baltische Duitse heersende klasse. Het moest de voormalige Estse gouvernementen omvatten en het onlangs opgerichte Koerland en Semigallië in een eenheidsstaat opnemen. In november 1918, vlak voor de capitulatie van Duitsland, werd een gewapende macht opgericht in de vorm van de Baltische Landeswehr, die zou deelnemen aan de Russische burgeroorlog in de Baltische staten.

Finland bestond sinds 1809 als een autonoom groothertogdom van Rusland, en de ineenstorting van het Russische Rijk in 1917 gaf het zijn onafhankelijkheid. Na het einde van de Finse burgeroorlog, waarin Duitsland de “Witten” steunde tegen de door de Sovjet-Unie gesteunde arbeidersbeweging, werd in mei 1918 besloten tot de oprichting van een koninkrijk Finland. Er werd een Duitse vorst gekozen, maar de Wapenstilstand kwam tussenbeide.

De regionale regering van de Krim was een op 25 juni 1918 opgerichte cliëntstaat van Duitsland.

De Democratische Republiek Georgië riep in 1918 de onafhankelijkheid uit, die vervolgens leidde tot grensconflicten tussen de nieuw gevormde republiek en het Ottomaanse Rijk. Kort daarna viel het Ottomaanse Rijk de republiek binnen en bereikte snel Borjomi. Dit dwong Georgië om hulp te vragen aan Duitsland, die het kreeg. Duitsland dwong de Ottomanen zich terug te trekken uit Georgisch gebied en de Georgische soevereiniteit te erkennen. Duitsland, Georgië en de Ottomanen sloten een vredesverdrag, het Verdrag van Batum, dat een einde maakte aan het conflict met de laatste twee. In ruil daarvoor werd Georgië een Duitse “bondgenoot”. Deze periode van Georgisch-Duitse vriendschap stond bekend als de Duitse Kaukasus-expeditie.

Ottomaanse cliëntstaten

Jabal Shammar was een Arabische staat in het Midden-Oosten die nauw verbonden was met het Ottomaanse Rijk.

In 1918 werd de Democratische Republiek Azerbeidzjan, die geconfronteerd werd met de bolsjewistische revolutie en de oppositie van de Moslimpartij Musavat, bezet door het Osmaanse Rijk, dat de bolsjewieken verdreef en de Musavatpartij steunde. Het Ottomaanse Rijk bleef in Azerbeidzjan aanwezig tot het einde van de oorlog in november 1918.

De Bergrepubliek van de Noordelijke Kaukasus was geassocieerd met de Centrale Mogendheden.

De landen in deze rubriek waren niet officieel lid van de Centrale Mogendheden. Toch hebben zij tijdens de oorlog met een of meer leden van de Centrale Mogendheden samengewerkt op een niveau dat hun neutraliteit betwistbaar maakt.

Ethiopië

Het Ethiopische keizerrijk was tijdens de Eerste Wereldoorlog officieel neutraal, maar tussen 1915 en 1916 werd het alom verdacht van sympathie voor de Centrale Mogendheden. In die tijd was Ethiopië een van de weinige onafhankelijke staten in Afrika en een belangrijke macht in de Hoorn van Afrika. De heerser, Lij Iyasu, werd algemeen verdacht van pro-islamitische gevoelens en sympathie voor het Ottomaanse Rijk. Het Duitse Rijk probeerde ook Iyasu te bereiken door verscheidene mislukte expedities naar de regio te zenden in een poging hem aan te moedigen mee te werken aan een opstand zoals die van de Arabische Revolte in Oost-Afrika. Een van de mislukte expedities werd geleid door Leo Frobenius, een gevierd etnograaf en persoonlijke vriend van keizer Wilhelm II. Onder leiding van Iyasu leverde Ethiopië waarschijnlijk wapens aan de Moslim Derwisj rebellen tijdens de Somaliland Campagne van 1915 tot 1916, en hielp daarmee indirect de zaak van de Centrale Mogendheden.

Uit vrees voor de toenemende invloed van Iyasu en het Ottomaanse Rijk spanden de christelijke edelen van Ethiopië in 1915 samen tegen Iyasu. Iyasu werd eerst geëxcommuniceerd door de Ethiopisch-orthodoxe patriarch en uiteindelijk afgezet door een staatsgreep op 27 september 1916. Een minder pro-Ottomaanse regent, Ras Tafari Makonnen, werd op de troon gezet.

Andere bewegingen steunden de inspanningen van de Centrale Mogendheden om hun eigen redenen, zoals de radicale Ierse Nationalisten die in april 1916 in Dublin de Paasopstand lanceerden; zij verwezen naar hun “dappere bondgenoten in Europa”. De meeste Ierse nationalisten steunden echter de Britse en geallieerde oorlogsinspanningen tot 1916, toen het Ierse politieke landschap aan het veranderen was. In 1914 kreeg Józef Piłsudski van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije toestemming om onafhankelijke Poolse legioenen te vormen. Piłsudski wilde dat zijn legioenen de Centrale Mogendheden zouden helpen Rusland te verslaan en vervolgens de kant van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zouden kiezen om samen met hen de oorlog te winnen.

Bulgarije ondertekende op 29 september 1918 een wapenstilstand met de Geallieerden, na een succesvolle geallieerde opmars in Macedonië. Het Osmaanse Rijk volgde op 30 oktober 1918 in het aangezicht van Britse en Arabische overwinningen in Palestina en Syrië. Oostenrijk en Hongarije sloten afzonderlijk wapenstilstanden tijdens de eerste week van november na het uiteenvallen van het Habsburgse Rijk en het Italiaanse offensief bij Vittorio Veneto; Duitsland ondertekende de wapenstilstand die de oorlog beëindigde op de ochtend van 11 november 1918 na het Honderd Dagen Offensief en een opeenvolging van oprukken door Nieuw-Zeelandse, Australische, Canadese, Belgische, Britse, Franse en Amerikaanse strijdkrachten in het noordoosten van Frankrijk en België. Er was geen gemeenschappelijk verdrag dat de oorlog beëindigde; de Centrale Mogendheden werden in afzonderlijke verdragen behandeld.

Bronnen

  1. Central Powers
  2. Centrale mogendheden
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.