Lorenzo di Credi

gigatos | februari 11, 2022

Samenvatting

Lorenzo di Credi, eigenlijk Lorenzo di Andrea d”Oderigo, († 12 januari 1537 in Florence) was een Italiaans schilder, goudsmid en beeldhouwer.

Lorenzo di Credi was de zoon en leerling van de goudsmid Andra d”Oderigo. Op jonge leeftijd leerde hij het schildersvak en ook dat van beeldhouwer in het atelier van Andrea del Verrocchio. Onder zijn medestudenten was Leonardo da Vinci, die een sterke invloed op hem zou hebben. Tot Lorenzo”s vroegste werken behoort een bijdrage aan het altaarstuk (Madonna di Piazza) voor de sacramentskapel van de kathedraal van Pistoia, dat waarschijnlijk in 1474 bij Verrocchio werd besteld en op zijn laatst in 1479 werd voltooid. De omvang van Lorenzo”s bijdrage aan het paneel is lang omstreden geweest, maar modern onderzoek neigt ertoe het grootste deel van de uitvoering aan hemzelf toe te schrijven. Naast het hoofdpaneel vervaardigde hij nog minstens één predella-paneel, dat zich nu in het Art Museum in Worcester bevindt. De Madonna Dreyfus, die vaak aan hem wordt toegeschreven, werd waarschijnlijk ongeveer in dezelfde tijd geschilderd. De laatste tijd wordt het weer vaker aan Leonardo toegeschreven, omdat de uitvoering van het schilderij in essentiële onderdelen buiten Credi”s vermogen ligt. Niettemin kan, gezien het slecht geschilderde Christuskind, niet worden uitgesloten dat het schilderij door meer dan één kunstenaar is geschilderd. Het werd spoedig duidelijk dat Lorenzo een uitstekend kunstenaar was, en Verrocchio wilde niet meer zonder hem. Om hem sterker aan zich te binden, vertrouwde hij, zoals Vasari meldt, Lorenzo “alle administratieve zaken toe, dat wil zeggen het toezicht op de inkomsten en de zaken in het atelier”, en hij “liet hem ook … het vrije gebruik van tekeningen, reliëfs, beelden en alle apparatuur”. Verrocchio zou Lorenzo ook vaak beeldhouwwerken hebben toevertrouwd, hoewel de toeschrijving daarvan vandaag moeilijk is. Niettemin heeft onderzoek getracht enkele werken voor hem op te eisen. Alleen zijn gewenste medewerking aan het ruiterstandbeeld van Bartolomeo Colleoni, waarvan hij het gieten zou overnemen, is met zekerheid gedocumenteerd. Omdat hij deze taak echter niet aan zichzelf toevertrouwde, vertrouwde hij het werk toe aan de Florentijnse bronsgieter Giovanni d”Andrea di Domenico, die de opdracht uiteindelijk evenmin uitvoerde, zodat de opdracht uiteindelijk in 1492 werd uitgevoerd door de Venetiaanse muntmaker Alessandro Leopardi. Na de dood van Verrocchio zette Lorenzo zijn atelier onder zijn eigen leiding voort. Kort daarna maakte hij zijn beroemde Venus, die hij voor de Medici schilderde en die zich nu in Florence (Galleria degli Uffizi) bevindt. Het is nog steeds het enige bekende schilderij met een profaan onderwerp. Later raakte hij in de ban van Savonarola, wiens enthousiaste volgeling hij werd. Hij trok zich terug in zijn werkplaats, waar hij leefde als in een kloostercel. In 1531 ging hij naar het hospitaal van Santa Maria Nuova, waar hij op 12 januari 1537 overleed.

Lorenzo di Credi schilderde voornamelijk Madonnas, Aanbiddingen van het Kind en een reeks portretten, waarin hij zijn meest volwassen prestaties bereikte. Zijn vroege werken zijn sterk schatplichtig aan de stijl van Verrocchio, die in zijn schilderijen zijn vormentaal vermengde met Leonardo”s gladgestreken clair-obscur, zodat sommige van de betere werken zelfs lange tijd voor werken van Leonardo zelf werden aangezien. Een van de beste voorbeelden is ongetwijfeld De annunciatie in het Louvre in Parijs, waarvan lange tijd werd gedacht dat het het werk van Leonardo was, voordat het recentelijk werd toegeschreven aan Lorenzo. Toch kwam hij niet in de buurt van zijn meesterschap. Zijn schilderijen waren lieflijke, religieuze voorstellingen die op het eerste gezicht mooi waren om te zien, maar zonder iets nieuws te bieden. Niettemin waren ze gewild en hielpen ze hem een reputatie als gerespecteerd schilder te verwerven. Toen hij ouder werd, begon hij zichzelf steeds vaker te herhalen. De subtiliteiten die zijn vroege werken hadden onderscheiden gingen meer en meer verloren, zodat zijn late werken niet meer in de buurt kwamen van de kwaliteit van de werken uit zijn hoogtijdagen.

Mogelijke sculpturale werken

Bronnen

  1. Lorenzo di Credi
  2. Lorenzo di Credi
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.