Kostís Palamás

gigatos | december 22, 2021

Samenvatting

Kostis Palamas (Patras, 13 januari 1859 – Athene, 27 februari 1943) was een Grieks dichter, prozaschrijver, toneelschrijver, historicus en literatuurcriticus. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Griekse dichters, met een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en vernieuwing van de moderne Griekse poëzie. Hij was een centrale figuur van de literaire generatie van de jaren 1880, een pionier, samen met Nikos Kampas en Georgios Drosinis, van de zogenaamde Nieuwe Atheense (of Palamische) school.

Hij werd geboren in Patras op 13 januari 1859 uit ouders uit Messolonghi. De familie van zijn vader was een familie van geleerden, met veel intellectuele activiteit, en betrokken bij religie. Zijn overgrootvader Panagiotis Palamas (1722-1803) had de beroemde “Palamas School” in Messolonghi gesticht en zijn grootvader Johannes had lesgegeven aan de Patriarchale Academie in Constantinopel. Zijn oom Andreas Palamas was een protopsalpitist en hymneschrijver, die Kostis Palamas Mamalakis vermeldt in zijn “Diaghima” (2e druk, 1929, blz. 200). Michael Efstathiou Palamas (Andreas” broer) en Panaretos Palamas waren asceten. Dimitrios I. Palamas, ook een oom van Kostis, was cantor en hymneschrijver in Messolonghi. Zijn vader was rechter van beroep.

Toen de dichter 6 jaar oud was verloor hij zijn beide ouders binnen veertig dagen (december 1864 – februari 1865). Naaste familieleden zorgden toen voor de drie kinderen van het gezin, zijn jongere broer bij de zuster van zijn moeder en hij en zijn oudere broer bij hun oom Dimitrios Palamas, die in Messolonghi woonde en onderwijzer was. Daar leefde hij van 1867 tot 1875 in een nogal onaangename en deprimerende sfeer, die zijn gevoelige psyche zeker had aangetast, zoals blijkt uit de gedichten die verwijzen naar zijn jeugd.

Na zijn middelbare school vestigde hij zich in 1875 in Athene, waar hij zich aan de rechtenfaculteit inschreef. Hij gaf zijn studies echter spoedig op, vastbesloten om zich op de literatuur te richten. Hij schreef zijn eerste gedicht op 9-jarige leeftijd, naar het voorbeeld van zijn tijd, een “gedicht om te lachen”, zoals hij het later zelf omschreef. Het begin van dat gedicht was: “Ik hou van je, ik ben verliefd op je geworden, en jij, met je sterrenogen, durf niet – antwoordde je me – durf niet, sterveling, door jouw aanwezigheid de uren van schoonheid te spreken die ik in de wereld heb beleefd …”.

Vanaf 1875 publiceerde hij verschillende gedichten, literaire artikelen, recensies en kronieken in kranten en tijdschriften. In 1876 diende hij bij de Voutsiniaanse dichtwedstrijd een bundel gedichten in, Eroton Epics, in heldere verzen, met duidelijke invloeden van de Eerste Atheense School. De bundel werd afgewezen met de beschrijving van “literaire grammatica”s koude lyrische gymnastiek”. Zijn eerste zelfstandige publicatie was het gedicht ”Messolonghi” in 1878. Vanaf 1898 begon hij samen met zijn twee vrienden en medestudenten Nikos Kampas (met wie hij dezelfde kamer deelde) en Georgios Drosinis mee te werken aan de politiek-satirische kranten “Rambagas” en “Non Chanesai”. De drie vrienden waren zich bewust van de neergang van de Atheense romantiek en hun werk presenteerde een nieuw poëtisch voorstel, wat natuurlijk de oudere dichters irriteerde, die hen minachtend “paeddarelias” of dichters van de “Nieuwe School” noemden.

In 1886 verscheen zijn eerste gedichtenbundel, Songs of my Country in de volkstaal, die geheel in de sfeer van de Nieuwe Atheense School past. In 1887 trouwde hij met zijn landgenote Maria Valvi, die hem zijn leven lang steunde en zij kregen drie kinderen, onder wie Leander Palamas. Een aanwijzing voor zijn vestiging als dichter was de opdracht tot het componeren van de Hymne van de Olympische Spelen in 1896.

In 1898, na de dood van zijn zoon Alkis op vierjarige leeftijd, publiceerde hij de poëtische compositie “Het graf”. In 1897 werd hij benoemd tot secretaris aan de Universiteit van Athene, waar hij in 1928 met pensioen ging. Vanaf hetzelfde jaar (1897) begon hij zijn belangrijkste dichtbundels en composities te publiceren, zoals Iambs en Anapiestoi (1897), Asalei Zoi (1904), De Dodecatalogus van de Gyftos (1907), De Fluit van de Koning (1910). In 1918 werd hij onderscheiden met de Nationale Prijs voor Kunst en Letteren, en vanaf 1926 was hij een belangrijk lid van de Academie van Athene, waarvan hij in 1930 voorzitter werd.

Tijdens de Grieks-Italiaanse oorlog van 1940 onderschreef Kostis Palamas, samen met andere Griekse geleerden, de oproep van de Griekse intellectuelen aan de intellectuelen van de hele wereld, die enerzijds de kwaadwillige Italiaanse aanval aan de kaak stelden en anderzijds de wereldopinie aanzetten tot een gewetensrevolutie voor een gemeenschappelijke nieuwe geestelijke Marathon.

Hij stierf op hoge leeftijd op 27 februari 1943 na een ernstige ziekte, 40 dagen na het overlijden van zijn vrouw (waarvan hij niet op de hoogte was gebracht omdat zijn eigen gezondheid in een kritieke toestand verkeerde). Zijn zoon Leander wilde, volgens de getuigenis van Konstantinos Tsatsos, niet dat de begrafenis van zijn vader een etnisch-patriottische dimensie zou krijgen, omdat hij vreesde dat de Italiaanse bezettingsautoriteiten hem zijn paspoort zouden afnemen. De begrafenis van de dichter was historisch, aangezien duizenden mensen hem begeleidden naar zijn laatste rustplaats, voor de verbijsterde Duitse veroveraars, op de Eerste Begraafplaats van Athene, onder het zingen van het Nationale Volkslied.

Het Palamas Huis

Het huis van Palamas in Patras is tot op heden bewaard gebleven aan de Korinthou Straat 241, in het centrum van de stad. Drie jaar voor Palamas” geboorte werd in hetzelfde huis de grote Italiaanse prozaschrijfster Mathilde Serrao geboren.

Palamas was een van de meest productieve Griekse schrijvers en intellectuelen. Hij publiceerde in totaal veertig dichtbundels, alsmede toneelstukken, kritische en historische essays, vergelijkende studies en boekbesprekingen.De redactie van de heruitgave van zijn werken na zijn dood werd ter hand genomen door zijn zoon Leander Palamas, eveneens dichter en literair criticus.

Poëtisch werk

Zijn poëtisch werk is groot in omvang en belang en had een enorme impact in zijn tijd. Politiek en intellectueel lijnrecht tegenover elkaar staande persoonlijkheden als Konstantinos Tsatsos en Nikos Zacharias voelden zich genoodzaakt stelling te nemen tegen de Dodecanalogus van Gyftos. Mikis Theodorakis heeft gezegd dat Palamas invloedrijker was dan 10 premiers. De belangstelling voor zijn werk nam af in het na-oorlogse Griekenland, toen andere esthetische stromingen de overhand kregen en de belangstelling voor poëzie in het algemeen afnam.

Zijn eerste twee bundels, Songs of my Country en My Soul”s Eyes, bevatten nog echo”s van de romantiek van de Eerste Atheense School en enkele overblijfselen van heldere verzen. De eerste belangrijke halte in zijn oeuvre was de bundel Iamboi i Anapistes (1897), vooral vanwege het vernieuwde metrum, met zijn afwisseling van iambisch en anapiste ritme (hij merkte op dat hij gemotiveerd was door het metrum van Kalvos), maar ook vanwege de expressieve eenvoud en helderheid. Zijn volgende werk, Tafos (1898), bestaat uit gedichten-fatalistische gedichten over de dood van zijn zoon Alkis. De eerste periode van zijn scheppend werk wordt afgesloten met de bundel Asaleite Zoi (1904), die materiaal bevat uit alle voorafgaande jaren van zijn activiteit. Centraal in de bundel staan de gedichten De Phoenicië (erkend als misschien wel zijn beste werk), Ascraeus en Ketenen (die samen de afdeling ”Grote visioenen” vormen) en het sonnettengedeelte Patridae.

De belangrijkste uiting van Palamas” “lyrische gedachte” is De Dodecatalogus van de Gyftos (1907). Op zijn spirituele reis zal Gyftos de hele wereld afbreken en weer opbouwen. Hij zal afstand doen van werk, liefde, religie, de oudheid, Byzantium en alle vaderlanden, maar hij zal ze allemaal verheffen door middel van de Kunst, met inbegrip van de grote hersenschim van de tijd, de Grote Idee. Hij zal de lof zingen van zijn vrije volk, maar hij zal ook een Nietzscheaanse ongetemde held bezingen. Hij zal eindigen met het aanbidden van Natuur en Wetenschap.

The King”s Flute” (1910) speelt zich af in Byzantium en vertelt het verhaal van de reis van Basilius II (”Voulgarokitoron”) naar Athene. Het centrale punt van het stuk is de bedevaart van de keizer naar het Parthenon, dat een tempel van de Maagd Maria is geworden. Dit symboliseert voor de dichter de synthese en eenheid van de hele geschiedenis van het hellenisme, antiek, Byzantijns en modern. De inspiratie van de Koningsfluit komt ook voort uit de toen hernieuwde belangstelling voor het Byzantijnse Rijk, maar vooral voor de Macedonische strijd.

Na de grote composities keerde hij terug naar kleinere lyrische vormen met de bundels De smarten van Limnothalassa en De staat en de eenzaamheid (1912), waarbij hij ook zijn satirische gedichten publiceerde (Satirische Gymnasmata). Zijn latere bundels vertoonden over het algemeen niets nieuws in zijn poëtische ontwikkeling, behalve in zijn laatste, De kring van kwatrijnen (1929) en De nachten van Femius (1935) die uitsluitend uit korte kwatrijngedichten bestaan.

De relatie met demoticisme

De tijd van het optreden van Kostis Palamas, maar ook van de andere dichters van de Nieuwe Atheense School, viel samen met de opkomst van het probleem van de taalkwestie. In 1888 werd Psicharis” Mijn reis gepubliceerd, terwijl de controverse Constantinos Kontos-Dim. Vernardakis er in 1882 aan vooraf was gegaan. Terwijl de demotische poëzie geleidelijk ingang vond (met de bijdrage van de dichters van de Nieuwe Atheense School), werd proza (en natuurlijk de officiële spraak) overheerst door katharevousa. Palamas, een aanhanger van de demotiek, begroette Mijn Reis met gunstige kritiek. Slechts één dag nadat hij het gelezen had, schreef hij het artikel “Het revolutionaire boek van de heer Psiharis”, waarin hij enthousiaste kritiek uitte, zonder natuurlijk te verzuimen te wijzen op de extremen van de auteur. Zijn steun aan alle pogingen om de demotische taal te vestigen was constant en praktisch. Hij werkte samen met het demoticistisch tijdschrift-orgaan O Noumas vanaf het allereerste nummer en schreef niet alleen zijn gedichten maar ook zijn (weinige) korte verhalen in demotisch.

Het is opmerkelijk dat hij in zijn literaire (en later in zijn kritische) werk demotisch gebruikte, maar dat hij als secretaris van de universiteit verplicht was officiële documenten in strikt katharevousa te schrijven. Zoals hij zelf in een brief verklaarde, was hij in zijn literaire werk “harig” en in zijn dienst “Atticus van top tot teen”. Zijn officiële standpunt kon natuurlijk moeilijk samengaan met steun voor demoticisme. Hij was vaak het mikpunt van aanvallen, vooral tijdens de “Evangelicals” (1901) en de “Oresteia” (1903). Toch aarzelde hij niet om publiekelijk te verklaren dat demoticisme zijn deugd was (1908). Wegens zijn opvattingen over de taalkwestie kreeg hij een reeks vervolgingen te verduren en werd hij een tijdlang uit zijn ambt ontheven.

Prozawerk

Catalogus van theatervoorstellingen gebaseerd op het werk van K. Palamas.

Hij was een van de belangrijkste moderne Griekse critici. Hij was verantwoordelijk voor de herwaardering van het werk van Andreas Kalvos, Dionysios Solomos, de Ionische School in het algemeen, Kostas Krystallis en anderen.

Er zij op gewezen dat de eerste werken van Kostis Palamas die in het Engels werden vertaald “The Unalloyed Life”, “The Triseygene”, “The Death of the Old Man” waren en andere volgden. In het Frans waren de eerste “Het Graf”, “De Dodecanalogus van de Zigeuner”, “Dood van een Jongen”, enz., terwijl vele passages uit andere bundels werden vertaald in andere talen zoals het Duits, het Italiaans, het Spaans, het Arabisch en het Turks.

lid in 1926, en werd in 1930 tot voorzitter gekozen.

Digitaal archief ERT

U

Bronnen

  1. Κωστής Παλαμάς
  2. Kostís Palamás
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.