Jaunutis

Samenvatting

Jaunutis (gedoopt: Ioann, Jawnuta, John of Ivan; ca. 1300 – na 1366) was groothertog van Litouwen, in functie vanaf de dood van zijn vader Gediminas in 1341 tot aan zijn afzetting door zijn oudere broers Algirdas en Kęstutis in 1345.

Volgens Jan Tęgowski, een Pools historicus, is hij waarschijnlijk geboren tussen 1306 en 1309.

Jaunutis wordt in geen enkele geschreven bron genoemd vóór de dood van Gediminas. Er zijn vele theorieën over de reden waarom de vorige heerser Jaunutis, een middelste zoon, als zijn opvolger koos. Sommigen hebben gesuggereerd dat het een aanvaardbaar compromis was tussen zijn eigen heidense zonen (Algirdas en Kęstutis) en de orthodoxen (Narimantas, Karijotas, Liubartas). Anderen hebben beweerd dat Jaunutis de oudste zoon was van Gediminas” tweede vrouw. Volgens de overlevering trouwde Gediminas tweemaal, eerst met een heidense vrouw en daarna met een orthodoxe hertogin. Een derde hypothese is dat hij bij Gediminas woonde toen deze stierf, en daarom als de natuurlijke opvolger werd beschouwd om over Vilnius en het Groothertogdom te heersen.

Er is zeer weinig bekend over de jaren waarin Jaunutis regeerde. Het waren tamelijk rustige jaren, zowel vanwege het karakter van de vorst als omdat de Duitse ridders en hun grootmeester Ludolf König elders druk bezig waren. Zijn broers, daarentegen, waren veel oorlogszuchtiger: Algirdas viel Možajsk aan, de Livonische orde verdedigde Pskov. Kęstutis steunde Liubartas bij de opvolgingsgeschillen in Galicië-Volynië. De kroniek van Bychowiec meldt dat Jaunutis werd gesteund door Jewna, de vermeende echtgenote van Gediminas en moeder van zijn kinderen. Toen zij in 1344 of zo stierf, verloor Jaunutis spoedig daarna zijn troon: als dit werkelijk een geval was waarin de koningin-moeder zo”n beslissende invloed had, zou het een interessante episode in de geschiedenis van het heidense Litouwen zijn, omdat het vrij ongekend is. Misschien, realistischer, werd een concrete stimulans gegeven door het beleid van de Teutonen in 1345, die in de grenslanden tekeer begonnen te gaan. Jaunutis, hoewel verwijderd, genoot de steun van zijn broer Narimantas, die in eigen persoon naar Jani Beg, Khan van de Gouden Horde, ging om een hypothetische alliantie tegen Algirdas en Kęstutis te bespreken. Jaunutis werd ondertussen gevangen gezet in Vilnius, maar wist te ontsnappen en ging naar zijn zwager Simeon van Rusland in Moskou. Daar besloot Jaunutis zich te laten dopen als Ioann, maar hij kon geen hulp aanvragen, misschien omdat zijn zuster Aigusta, de vrouw van Simeon, in datzelfde jaar (1345) overleed. Zowel Jaunutis als Narimantas moesten met Algirdas worden verzoend en om die reden kreeg eerstgenoemde, na afstand te hebben gedaan van dynastieke aanspraken, de positie van hertog van Zasłaŭje.

Aangenomen wordt dat hij omstreeks 1366 is overleden, aangezien hij voor het laatst wordt genoemd in een verdrag dat in 1366 met Polen is gesloten en niet in een overeenkomst met de Confederatie van Livonië in 1367. Hij had drie zonen, Symeon Zaslawski, Grzegorz Słucki en Michal Zaslawski. Deze heerste over Zasłaŭje tot zijn dood op 12 augustus 1399 in de Slag bij de rivier de Vorskla.

Bronnen

  1. Jaunutis
  2. Jaunutis
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.