Henry Wadsworth Longfellow

Dimitris Stamatios | december 1, 2022

Samenvatting

Henry Wadsworth Longfellow (geboren 27 februari 1807 in Portland, overleden 24 maart 1882 in Cambridge) – Amerikaanse dichter, vertegenwoordiger van de Romantiek, de ”koning van de Amerikaanse poëzie” genoemd; tevens filoloog, vertaler en docent, auteur van beschouwende lyrische poëzie en twee nationale heldendichten. Hij is de derde grootste figuur in het Amerikaanse nationale pantheon na George Washington en Abraham Lincoln en wordt algemeen beschouwd als de populairste dichter van de 19e eeuw naast Walt Whitman. Lid van de literaire groep bekend als de Fireside Poets, waartoe ook John Greenleaf Whittier, Oliver Wendell Holmes, James Russell Lowell en William Cullen Bryant behoorden. Een van de voorlopers van de moderne filologie.

Hoewel Longfellow zelf – in tegenstelling tot Walt Whitman of Ralph Waldo Emerson – een fel tegenstander was van “nationale literatuur” ten gunste van een “universele en transnationale literatuur”, speelde zijn poëzie een belangrijke rol bij de vorming van de identiteit en folklore van de Verenigde Staten, en werd hij in Europa erkend als de eerste grote classicus van over de oceaan. Tegelijkertijd had Longfellow”s vrij productieve oeuvre moralistische ambities, en vertegenwoordigde het voor het jonge Amerikaanse publiek de idealen van de pioniersgeneraties van de kolonisatie: de cultus van de haard en het gezinsleven volgens de principes van het Evangelie, de noodzaak van innerlijke vrede en harmonie te midden van de wisselvalligheden van het lot, een diepgaand begrip van de natuur, en levensactivisme in de geest van geloof, hoop en liefde.

Henry Wadsworth Longfellow, tijdens zijn leven beschouwd als de belangrijkste dichter van zijn generatie, werd na zijn dood het onderwerp van felle kritiek, die hem beschuldigde van een gebrek aan originaliteit, van ondergeschiktheid aan gevestigde Europese modellen en van schrijven met het oog op de lezende massa. Toch is de dichter uit Portland een vaste waarde geworden in de Amerikaanse traditie als een van de belangrijkste figuren; zijn leven en werk zijn ook de bron geworden van vele Amerikaanse spreekwoorden en het hoofdonderwerp van folk- en countrysongs. Het is ook verbonden met de creatie van culturele monumenten zoals de Longfellow Bridge of Longfellow”s Wayside Inn, talrijke monumenten, nationale memorabilia en zelfs de namen van steden en dorpen.

Kindertijd en jeugd

Henry Wadsworth Longfellow werd op 27 februari 1807 in Portland geboren als tweede van acht kinderen van Stephen en Ziply Longfellow, afstammelingen van oude kolonistenfamilies uit New England die puriteinse tradities cultiveerden. Het Portland van zijn jeugd was een landbouw- en handelsprovincie, tot dan toe onaangetast door de industrialisatie of de vooruitgang van de beschaving, die in vele streken van Europa en de Verenigde Staten de zoon van de tijd was geworden en de directe aanleiding tot de Romantische Opstand. Longfellow”s familienederzetting, “vol heldere rivieren, bossen en universiteitscentra die wemelen van het rijke intellectuele leven, die traditionele idealen in ere houden, conservatief in de moraal maar gelovend in menselijke vooruitgang en sociale instellingen”, speelde een belangrijke invloed op zijn hele oeuvre. In de volwassen gedichten van de Amerikaanse romanticus, zoals Evangeline en The Courtship of Miles Standish, zal het arcadische beeld van New England, dat op deze manier wordt herinnerd, terugkeren.

Op driejarige leeftijd beheerste hij zelfstandig het alfabet en op vijfjarige leeftijd begon hij zijn opleiding aan de Portland Academy. Het was toen dat hij emotioneel en geestelijk betrokken raakte bij de geschiedenis van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, die kort voor zijn geboorte eindigde en waarvan de echo”s nog steeds over de jonge Amerikaanse generatie zweefden. Hoewel Longfellow gewoonlijk wordt beschouwd als een dichter die in sociale en politieke zin losstaat van de geschiedenis, resulteerden deze vroege impulsen in verschillende gedichten op latere leeftijd. Het is interessant om op te merken dat één daarvan was opgedragen aan Casimir Pulaski (zie “Casimir Pulaski in Longfellow”s poëzie”). “Hij moet zelfs veteranen van deze partizanenoorlog hebben gezien, en de tweede en uiteindelijk beslissende oorlog met Engeland werd al tijdens zijn leven uitgevochten.” Tegelijkertijd had de middelbare school bij hem een diepe belangstelling voor literatuur gewekt. Het dagelijks lezen van Homerus, Shakespeare en Goethe werd al snel een passie. Henry verlangde er ook naar om schrijver te worden. Zijn eerste lied componeerde hij al op dertienjarige leeftijd: het patriottische en pathetische Battle of Lovell”s Pond verscheen in het novembernummer van de Portland Gazette. De jongen sprak destijds luidkeels over zijn grootste droom – “toekomstige waardigheid in de literatuur”.

Een jaar later schreef hij zich in aan de universiteit van Bowdoin College, in Brunswick, Maine. Het lot wilde dat zijn bankgenoot Nathaniel Hawthorne zou zijn, een toekomstige persoonlijkheid van de Amerikaanse literatuur. De jongens deelden hun literaire inzichten en sloten een blijvende vriendschap. Op een dag vertelde Hawthorne Longfellow een verhaal over tragische liefde uit de geschiedenis van de Acadische deportatie dat hij van een plattelandspastoor had gehoord. Het verhaal schokte de toekomstige “brahmaan” en stond voorgoed in zijn geheugen gegrift. Zo ontstond Evangeline, ruim vijfentwintig jaar later geschreven, een van de grootste meesterwerken van de 19e-eeuwse literatuur.

In 1825 aanvaardde Longfellow de leerstoel vreemde talen, waarmee hij een flinke beurs kreeg om in het buitenland te studeren. Het geld werd door de toekomstige dichter opzij gezet voor geplande wetenschappelijke en filologische reizen in Europa, die hem dichter bij de literatuur waar hij van hield moesten brengen en de basis moesten leggen voor zijn opkomende talent. In de herfst van dat jaar – nu meerderjarig – studeerde Henry af aan het Bowdoin College.

Reizen in Europa. Carrière als hoogleraar

Dankzij de beurs die hij ontving en de gunstige adviezen van vooraanstaande Amerikaanse persoonlijkheden kon Longfellow zich tussen 1826 en 1829 wijden aan uitgebreide reizen in Europa. De belangrijkste bestemmingen van deze reizen waren Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland, waar de Portland jongen de kans kreeg om Romaanse en Germaanse filologie te studeren. Door zijn gretigheid en aangename houding drong hij gemakkelijk door tot de culturele kringen aldaar. Tijdens zijn verblijf van enkele maanden in Madrid ontmoette hij zelfs de veertien jaar oudere triomfator van het Amerikaanse proza, schrijver van The Legend of Sleepy Hollow, Washington Irving, die op dat moment de post van Amerikaans ambassadeur in Spanje bekleedde.

Bij zijn terugkeer naar zijn vaderland nam Longfellow – die al enig vergelijkend spectrum had – de volgende zes jaar de tijd om de studie van de moderne talen aan het Bowdoin College grondig te herzien en van de grond af aan te organiseren. Zijn werk kreeg algemene goedkeuring. Volgens Stanisław Helsztyński “won hij de sympathie van de studenten met zijn eenvoud, oprechtheid en vriendelijke houding tegenover zijn toehoorders, van wie hij in leeftijd nauwelijks verschilde. Door zijn kennis van de onderwerpen kon hij in zijn lezingen enthousiasme opwekken voor de Europese culturen en literaturen,” temeer daar deze in die tijd een echte verrijking betekenden van eerdere filologische kennis. Hij werd des te meer gerespecteerd omdat hij, terwijl hij volledig opging in zijn lezingen, ook tijd vond om zijn kennis te populariseren in de pagina”s van tijdschriften.

Op 14 september 1831 trouwde hij met de vijf jaar jongere Mary Potter, een vriendin uit zijn jeugd.

Tragische dood van eerste vrouw – Mary Potter

In 1835, met de publicatie van zijn indrukken van Europese reizen (een deel Outre-Mer sketches), kwam Longfellow onder de aandacht van de onderwijsautoriteiten en verdiende hij het diepe respect van zijn collega”s aan de Harvard University. Later dat jaar bood de universiteit hem daar de leerstoel moderne talen aan op voorwaarde dat hij eerst een jaar in Duitsland en de Scandinavische landen zou doorbrengen om zijn kennis van de Scandinavische en Duitse literatuur te verdiepen. Longfellow ging graag op het aanbod in. Toen hij de Verenigde Staten verliet, nam hij zijn vrouw en twee vrienden mee.

Literaire reizen in Stockholm, Kopenhagen en vervolgens Heidelberg bleken een beslissende invloed te hebben op de verdere ontwikkeling van Longfellow”s literaire talent, wiens gevoeligheid en verbeelding tot het einde toe werden verzadigd door de sfeer van die plaatsen. Een voorbeeld hiervan is te zien in de ballade Skeleton in Armor, die zes jaar later werd gepubliceerd.

Helaas bracht het verblijf in Rotterdam de toekomstige dichter een van de meest tragische ervaringen van zijn leven. Slechts tweeëntwintig jaar oud, stierf Mary plotseling door vroegtijdige opsluiting. Longfellow vermeed een al te persoonlijke toon en registreerde de dood van Mary nogal allusief in latere gedichten zoals Footsteps of Angels, Mezzo Cammin en Two Angels.

De echo”s van de tragedie die Longfellow overkwam en de herinnering aan Mary Potter zweven nog na in zijn laatste grote werk, Song of Hawaii, dat hij in de bloei van zijn leven schreef.

Gedwongen om zijn reis te voltooien, stuurde hij de kist met het lichaam van zijn vrouw naar Cambridge, zodat haar begrafenisplechtigheid daar op eigen bodem kon worden uitgevoerd, en vertrok zelf naar Duitsland, ditmaal echter in een treurige en boetvaardige stemming. Nadat hij zich enkele maanden in Heidelberg had gevestigd, maakte hij kennis met het moderne idealisme, dat eerst de naam Sturm und Drang en later de “Romantische School” kreeg. Ondanks zijn wanhoop had hij toch de kracht om door te dringen in het culturele leven van het land en zo de nodige kennis op te doen. Hij woonde zelfs de beroemde colleges van Georg Wilhelm Friedrich Hegel bij en legde persoonlijke contacten met Duitse dichters en denkers als Friedrich Schiller en August Wilhelm Schlegel.

Craige House

In 1836 keerde Longfellow terug naar Amerika: zo aanvaardde hij (als jongste van de docenten) een onderzoekspost aan de Harvard University. Hoewel zijn begin moeilijk was, werd hij “gunstig ontvangen door de jongeren, die zijn bescheidenheid, directheid, vriendelijkheid en verfijnde manier van doen waardeerden”. Hij was hoogleraar aan Harvard tot 1854.

In 1839, toen de wanhoop over het verlies van Mary enigszins was afgenomen, zette Longfellow zijn eerste serieuze stappen om de parnassus te omarmen. Helaas begon hij met proza: toen verscheen de sentimentele, semi-autobiografische roman Hyperion. Een paar maanden later kwam echter Longfellow”s eigenlijke literaire debuut: de bundel Voices of the Night, die vanaf het moment van publicatie al omgeven was door een verheven sfeer van legende. Het boek riep op tot spirituele standvastigheid, heldenmoed en het overwinnen van het verzet van de wereld, als was het ondanks de tragische dood van de eerste vrouw van de auteur, en trof daarmee de kostbaarste idealen van de jonge Verenigde Staten – die van de onafhankelijkheid.

Tijdens zijn reizen door Europa leerde de dichter nog meer stichtelijke kennissen kennen, waaronder Ferdinand Freiligrath en Alfred Tennyson. Zijn warmste intimiteit was echter met Charles Dickens. Tegelijkertijd werd zijn privéwoning in een van de mooiste wijken van Cambridge, oorspronkelijk de vertrekken van George Washington – het zogenaamde Craige House dat later wereldberoemd werd – een ontmoetingsplaats voor de meest vooraanstaande geesten uit het milieu van Boston. “De hoffelijke beleefdheid van de professor, zijn onberispelijke leven en zijn spontane vriendelijkheid omringden de bijeenkomsten van vrienden uit Boston zoals Ralph Waldo Emerson of Nathaniel Hawthorne of zoals Charles Dickens”. Frequente bezoekers waren onder andere: Oliver Wendell Holmes, Charles Sumner, Charles Eliot Norton, James Russell Lowell, van wie sommigen samen met Longfellow besloten de Fireside Poets groep te vormen met als doel de Amerikaanse literaire beweging nieuw leven in te blazen.

Ondertussen was hij een tweede keer verliefd geworden, nog sterker dan voorheen: de uitverkorene van zijn hart was Frances Appleton (door hem liefkozend “Fanny” genoemd), zuster van de dichter Thomas Gold Appleton. Aanvankelijk was het een ongelukkige liefde, want Frances beantwoordde de gevoelens van de dichter niet, wat ze duidelijk maakte in brieven die tot op heden bewaard zijn gebleven. Na zeven jaar inspanning van Longfellow stemde zij er echter in toe een hechtere vriendschap met hem aan te gaan, met als uiteindelijk resultaat hun huwelijk in 1843.

Geschillen met Walt Whitman

Het huwelijk met Fanny was gelukkig. Henry kreeg zes kinderen met haar; bovendien stelden zijn aanzienlijke inkomsten uit de publicatie van zijn boeken en zijn verdiensten op het gebied van de filologie hem in staat volledig financieel onafhankelijk te worden. Hij nam daarom ontslag als professor aan Harvard en zorgde voor zijn gezin. Tegelijkertijd, met de publicatie van meer en meer gedichtenbundels, kreeg hij erkenning en een lezerspubliek dat hem al snel de titel van de meest opmerkelijke dichter die Amerika rijk is opleverde. In korte tijd werd hij een van de eerste dichters van het Nieuwe Continent voor wie het schrijven alleen al een bron van inkomsten kon zijn. In zijn inleidend essay bij de nieuwe vertalingen van Longfellow”s gedichten schreef Juliusz Zulawski: “…het is deze situatie – de verschillende waardering ervan als gevolg van het verschil in temperament – die de twee grootste Amerikaanse dichters, Longfellow en Whitman, op tegengestelde polen heeft geplaatst”.

In 1860 verscheen de derde bundel van Walt Whitman”s Straws of Grass (door een uitgeverij in Boston). Het boek kreeg een zeer lovende recensie van de Amerikaanse transcendentalistische filosoof Ralph Waldo Emerson, die beloofde er alles aan te doen om de jonge Whitman te introduceren bij de literaire elite van die tijd. Emerson was een van de grootste autoriteiten in de Verenigde Staten van de 19e eeuw, maar toch slaagde hij er niet in Whitman te introduceren in de beroemde “Saturday Club”. De reden was Longfellow”s sterke tegenstand. Zo begon een periode van strijd tussen de twee dichters.

Whitman”s gedichten irriteerden de “brahmaan” sterk, die hen ervan beschuldigde de klassieke structuren te vrijmoedig af te breken en ze ronduit onsamenhangend schreef. Longfellow was gekrenkt door de onfatsoenlijke – zoals hij zelf placht te zeggen: demoraliserende – oprechtheid van de individuele “bladen”, vooral die waarvan Whitman zaken zo gevoelig maakte als seksualiteit of natuurlijke instincten. Zo kwam de Amerikaanse bard niet alleen op voor aloude literaire tradities, maar vooral ook voor goede smaak en moraal. Whitman, daarentegen, beschuldigde Longfellow van een gebrek aan “Americanness”, of verschillend opgevatte literaire moderniteit, dubbelhartigheid, eclecticisme en stilistische achteruitgang naar verstarde, verouderde vormen en overdreven preutsheid. Daarom voorzien de ruziënde dichters elkaar sinds enkele jaren van kritische publicaties.

Tragische dood van tweede vrouw – Fanny Appleton

“Brahmin” leidde een vredig, warm leven in de schoot van zijn familie – totdat een andere levensdrama toesloeg. “In deze zo gelukkige omgeving viel een donderslag bij heldere hemel op 9 juni 1861. De vrouw van de dichter, die met was en kaars haar jeugderfgoed aan het opruimen en lakken was, stichtte een vuurtje op de grond, dat onverwacht haar lichte zomerjurk overspoelde en in een oogwenk in vlammen opging. Op haar geschreeuw stormde de dichter binnen en toen hij zag wat er gebeurde, schoot hij haar te hulp en bedekte haar met een deken om het vuur te doven. Tevergeefs.” Fanny stierf volgens haar biografen echter pas de volgende dag: in vreselijk lijden. Ook de dichter liep ernstige brandwonden op aan zijn handen en gezicht, wat later resulteerde in een overgevoelige huid, die ondraaglijke pijn veroorzaakte bij het scheren. Om deze reden liet Longfellow een baard groeien, wat hem een patriarchale uitstraling gaf. Dit ongeluk bleek verstrekkende gevolgen te hebben in Longfellow”s leven. Hij onderbrak zijn oorspronkelijke werk om verlichting te zoeken in de werken van de grote klassieken, volledig geïsoleerd van de actualiteit. Het is interessant dat hij in veel gevallen putte uit de bloemlezingen van Alexander Chodzko. “Tijdens de woedende burgeroorlog, waarin honderdduizenden stierven, werkte de vijftigjarige ”Brahmin” in zijn stille bibliotheek aan Dante. Zijn huis in Cambridge werd een soort fort van ”onvervalste romantiek”, en zijn enige contact met de werkelijkheid daarbuiten was zijn zorg om zijn zoon als deelnemer aan de Burgeroorlog.”

Na verloop van tijd keerde de dichter echter terug naar zijn oorspronkelijke werk. Het nooit gepubliceerde gedicht Cross of Snow getuigt van een tijdelijke inzinking.

Ondanks de tragische dood van zijn inmiddels tweede vrouw, verloren zijn gedichten niet de oude roep om hoop en optimisme. Hoewel verrijkt door een iets melancholischer toon, was hun belangrijkste boodschap het verkennen van het mysterie van de dood, vergankelijkheid en lijden in het perspectief van Gods heilsplan. Er waren zelfs nieuwe juxtaposities: de eb en vloed van de getijden, wanhoop en geruststelling, dood maar tegelijkertijd ook geboorte. Alleen het oude activisme en de jeugdige verve, bekend van heldhaftige kreten van het type Bouwers of de Psalm des Levens, zijn verdwenen. Zij hebben plaatsgemaakt voor kalmte, innerlijke harmonie tegenover tegenslag en het geduldig verdragen van wat de wisselvalligheden van het lot bieden, met vertrouwen in de wijsheid en de goedheid van de Schepper. In het proces werd Longfellow”s poëzie meer contemplatief.

De laatste jaren van zijn leven. Vriendschap met Walt Whitman

Er waren nog steeds verhitte ruzies tussen Longfellow en Whitman in de pers. Longfellow was echter “te wijs om koppig te zijn”. In 1879 besloot hij een verbond aan te gaan met zijn tegenstander. Bezoeken aan de halfverlamde “goede grijsharige dichter” in Philadelphia mondden uit in een vriendschap en frequente ontmoetingen. De twee wisten elkaar ook te overtuigen van hun vaak radicaal verschillende standpunten. Ondanks de schijn hadden Whitman en Longfellow veel gemeen. Toegegeven, “er was veel dat hen scheidde, maar één ding hadden ze zeker gemeen: ze waren allebei goede mensen, die – ieder op zijn eigen manier – onderscheid maakten tussen nobelheid van hart en gemeenheid, schoonheid en lelijkheid, goede bedoelingen en slechte”.

De 70ste verjaardag van de dichter in 1877 werd de aanleiding voor een staatsgebeuren voor het Amerikaanse volk. Hoewel Longfellow talrijke reizen door Europa bleef maken, werd hij steeds meer moe van de onderscheidingen die hij kreeg, de ontberingen van het reizen en zijn sociale leven. Op zijn oude dag leed hij inderdaad aan buikvliesontsteking, die gepaard ging met frequente buikpijn en de behoefte aan opium. Dit was ook het geval in de nacht van 23 op 24 maart 1882, toen de dichter ”s morgens dood werd gemeld. Op die dag was de natie in rouw.

Henry Wadsworth Longfellow is begraven in “America”s first cemetery garden”. – Mount Auburn Cemetery, in Cambridge. Een waarderend essay, Death of Longfellow, door Walt Whitman, verscheen destijds in druk, beginnend: “Longfellow is rijk aan kleur, sierlijke vormen en thema”s – in alles wat het leven mooi en de liefde subtiel maakt – en gaat op eigen terrein de strijd aan met de Europese liedjesschrijvers, en schrijft beter en mooier dan ieder van hen”. De auteur van Sprigs of Grass plaatste twee takjes klimop op het graf van de “brahmaan” als teken van respect en liefde.

Longfellow”s rijke literaire nalatenschap komt neer op een uniform wereldbeeld dat bestaat uit verschillende overkoepelende thema”s, waarvan de belangrijkste zijn:

In de visie van Henry Wadsworth Longfellow was het belangrijkste doel van poëzie het oefenen van consciëntie en vertrouwen in God en het ondersteunen van het geloof in Hem – vooral in momenten van twijfel. Dit uitte zich in de beeldende kunst van contrasterende poëtische beelden, zoals een zeestorm en een bijeenkomst aan een feesttafel. Longfellow, ongetwijfeld een traditionalist, predikte tegelijkertijd de cultus van de haard en het gezinsleven volgens de principes van het Evangelie, de noodzaak van innerlijke vrede en harmonie te midden van de wisselvalligheden van het lot en een diep begrip van de natuur. De moralistische missie van zijn gedichten werd bevestigd door hun eenvoudige, heldere vorm, die al bedoeld was om de gewone man aan te spreken. Longfellow was daarmee de eerste Amerikaanse dichter die zowel in elitesalons als in landhuizen werd gelezen. Walt Whitman gaf hem de waardige titel van “universele dichter”, die zowel mannen, vrouwen als jongeren schoonheid bracht, met even gelukkig resultaat.

De houding die consequent in de “brahmaanse” gedichten wordt aangehangen, vindt haar bron in twee passages in het Nieuwe Testament: “Aan hun vruchten zult gij hen herkennen” en – “Wie deze woorden van mij hoort en ze nakomt, is te vergelijken met een verstandig man die zijn huis op een rots heeft gebouwd. De regen kwam naar beneden, de beken zwollen aan, de wind blies en sloeg het huis. Maar het viel niet, want het was stevig gevestigd op een rots” . Dit blijkt al uit het eerste gedicht van de dichter, Psalm van het leven, dat sinds zijn publicatie legendarisch is; het blijkt uit het postuum gepubliceerde In the Harbour; en het blijkt uit elke andere Longfellow-bundel, ongeacht de publicatiedatum, als in weerwil van de tragische gebeurtenissen die de auteur in zijn persoonlijke leven troffen.

Daarmee brak Longfellow met de puriteinse doctrine van de erfzonde als enige waarheid over de mens. In zijn visie is het fundamentele en meest diep menselijke kenmerk het streven naar goedheid en liefde, dat God vanaf het begin van de schepping van de mens heeft gegeven en dat in de loop van het leven “onder een harde hamer moet worden geslagen”. Want niet alleen de intentie is belangrijk, maar vooral de vruchten ervan: het goede dat voor anderen wordt gedaan en de offers die worden gebracht. Even belangrijk in Longfellow”s werk is het altijd scheppende heden, tegenover alle vormen van wanhoop. Hij plaatste op een voetstuk gewone mensen, smeden of bouwvakkers, maar lichtende voorbeelden van toewijding, werklust en adel. Daarbij zag hij af van rijke psychologische profielen of zelfs van de principes van het realisme, en stelde hij eerder navolgenswaardige, bijna hagiografische, modellen voor van vroomheid, eenvoud, gastvrijheid en geestelijke standvastigheid.

Daarbij schreef Walt Whitman over Longfellow”s poëzie: “Hij dringt niet aan, noch slaat aan. Zijn invloed is als een goede drank of als lucht. Geen van beide is lauw, maar altijd vitaal, vol smaak, beweging en gratie. Het vangt exquise middelmatigheid, het geeft niet om uitzonderlijke passies of de excessen van de menselijke natuur. Hij is niet revolutionair, hij brengt niets vooruit of nieuw, hij deelt geen harde klappen uit. Integendeel, zijn liederen kalmeren en genezen, en als ze opwinden, is het een gezonde en aangename opwinding. Zelfs zijn woede is zachtaardig…”.

Bijzonder belangrijke monumenten van de Amerikaanse cultuur zijn echter Longfellow”s drie klassieke epen (Evangeline, Song of Hiawatha en The Courtship of Miles Standish), waarvan de eerste twee de status van nationale epen kregen. Tegelijkertijd waren zij de eerste werken die voorzagen in de behoefte van de prille Amerikaanse cultuur aan grote literaire werken – gelijk aan de grootste pijlers van het oude continent, d.w.z. de Goddelijke Komedie van Dante Alighieri of de werken van William Shakespeare – die tegelijkertijd de edelste waarden en de nationale identiteit van de Amerikanen konden definiëren. Twee epen, Evangeline en The Courtship of Miles Standish, gaan over de pioniersgeschiedenis van de Verenigde Staten, waaronder het verhaal van de deportatie van de Acadiërs of de aankomst van het zeilschip “Mayflower” op de kust van Noord-Amerika.

Een van Longfellow”s laatste grote werken was een driedelig (want volgens de drie theologische deugden ingedeeld) dramatisch gedicht over het leven van Jezus Christus en de beroemde heksenverbranding in Salem, Christus. Een mysterie. De tweede was een poëtische kistroman die als het meest nationale werk van de dichter wordt beschouwd, Tales from the Wayside Inn. Het werk werd de mooiste manifestatie van Longfellow”s buitengewone gave voor vertellen; het wordt door velen in de hedendaagse literaire kritiek ook beschouwd als de grootste (hoewel niet de meest populaire) literaire prestatie van de “Brahmin” en zijn meest eigentijdse werk. Het is dit werk waarover Juliusz Żuławski schreef: “Longfellow onthult zijn romantiek en tederheid voor de Europese literatuur misschien wel het meest in Tales from a Roadside Inn. En tegelijkertijd vinden we daar de sleutel tot het begrijpen van de Amerikaanse mentaliteit waarin ook hij volkomen vastzit”. De beroemdste passage in het gedicht is het verhaal van Paul Revere, een Amerikaanse patriot en lid van de Amerikaanse Revolutie, de grote nationale trots van de Verenigde Staten. “En dit wordt onmiddellijk gevolgd door het verhaal van de Student over Sera Federico”s valk uit de Arno. Dan vertelt een Spaanse Jood de legende van Rabbi Ben Lewi. Dan een Siciliaan over koning Robert. Dan een muzikant de Scandinavische sage van Koning Olaf. Dan vertelt een theoloog het verhaal van Torquemada. En zo verder. Dat is heel Longfellow!”

Sporen van buitenlandse literatuur

Gedurende zijn hele creatieve leven neigde Henry Wadsworth Longfellow bewust (hoewel sommigen zouden beweren dat dit te wijten was aan een teveel aan ”sciëntisme” in zijn schrijven of een tekort aan talent en schrijftemperament) naar dichterlijke regressie. Dit betekent dat hij, elke nieuwigheid van stijl en inhoud vermijdend, de neiging had vormen te bestendigen die reeds aanwezig waren in de literatuur van voorbije millennia, soms reeds als archaïsch beschouwd. De ambitie van de auteur van Evangeline was bovendien de nobele positie van intermediair tussen de traditie van Europa (de wortels van “Americanness”) en de idealen van de Verenigde Staten (“Americanness”). Bijgevolg is zijn hele oeuvre doordrongen van modellen die reeds in de Europese literatuur te vinden zijn: dit geldt niet alleen voor gedichten die zich afspelen in de sfeer van middeleeuwse legenden of heilige monumenten uit de Renaissance, maar ook voor gedichten die de 19e-eeuwse VS als tijd en ruimte nemen. Sommige werken van de “brahmaan” ontleenden hun model rechtstreeks aan specifieke werken van literaire klassiekers.

Even complex en veelzijdig als Longfellow”s leven blijkt de receptie van zijn werk zelf te zijn. Het is de afgelopen twee eeuwen een “rivieronderwerp” voor de literaire kritiek geweest, dat aanleiding heeft gegeven tot steeds nieuwe debatten. Onlangs is er zelfs een monumentale monografie over de dichter verschenen van Charles C. Calhoun, Longfellow: A Rediscovered Life, een poging om zijn profiel op te frissen en te debriefen.

Tijdens zijn leven waren Longfellow”s populariteit en roem – zowel in de Verenigde Staten als in Europa – immens; hij werd beschouwd als de eerste Amerikaanse dichter met wereldfaam, en kon internationaal alleen worden geëvenaard door Alfred Tennyson. Het lezerspubliek van de “Brahmin” nam nog verder toe met de komst van het Victoriaanse tijdperk in de Engelse literatuur, een tijdperk dat zijn ingetogen stijl van lyrische expressie en melancholisch-sentimentele stemming bijzonder waardeerde. Kritische stemmen waren er in die tijd weinig: deze behoorden voornamelijk toe aan Walt Whitman, Edgar Allan Poe (misschien wel de felste en meest virulente van de “Brahmin” critici) en Margaret Fuller. In alle gevallen echter werd de aanklacht tegen Longfellow”s poëzie afgezwakt door een waardering van de “verfijnde gratie” en “voorliefde voor schoonheid” die erin aanwezig waren. Het is bekend dat de vriend van de “brahmaan”, Ralph Waldo Emerson, het ook niet tot de hoogtepunten van de Amerikaanse poëzie rekende. Dit lijkt zeer begrijpelijk, gezien de afkeer van de filosoof van traditie en zijn verlangen naar revoluties in het wereldbeeld, die schreef: “Waarom zouden we geen poëzie hebben die gebaseerd is op intuïtie in plaats van traditie, of een religie die aan onszelf is geopenbaard in plaats van een geschiedenis die van onze vaderen is overgenomen?”

Longfellow”s poëtische werk leverde hem ook aanzienlijke bekendheid en erkenning op onder vooraanstaande persoonlijkheden uit de 19e eeuw. “Toen dit fragment aan Abraham Lincoln werd voorgelezen, stonden de tranen in de ogen van de dappere patriot en sprak hij geëmotioneerd uit: Wat een grote gave is er geschonken aan een man, een dichter, die ons hart zo diep weet te raken!” Koningin Victoria zelf uitte haar wens om de “Brahmin” te ontvangen tijdens een audiëntie in Windsor. “In het beleefde gesprek met de dichter was ze verbaasd over de grote aandacht van haar gevolg, dat een meer oprechte en diepgaande belangstelling voor Longfellow toonde dan op recepties van gekroonde hoofden. Haar verbazing werd nog groter toen zij hoorde hoe de aanwezigen na het vertrek van de dichter in gesprek met haar de populairste werken van Longfellow begonnen voor te dragen.” Hij werd toen in de volksmond de “Brahmaan van de Verenigde Staten” genoemd.

Ondanks nogal terughoudende of zelfs soms kritische meningen over Longfellow”s originaliteit en artistieke hoogten, is hij altijd de ”koning van de Amerikaanse poëzie” geweest. Hij vormt ongetwijfeld de meest mythologische dichter van de Verenigde Staten van vandaag, en degene die de grootste bijdrage heeft geleverd aan de inheemse literatuur; indrukwekkend was bovendien zijn grote pedagogische, didactische en vertaalplan om niet alleen de inheemse literatuur te vernieuwen op basis van de traditie, maar ook de filologische kennis en cultuur te verdiepen zodat deze internationaal meetelt. “Ik zou lang moeten nadenken als mij werd gevraagd een man te noemen die meer heeft gedaan voor Amerika en in een belangrijkere richting,” schreef Walt Whitman. “Brahmin”, samen met enkele andere leden van de Fireside Poets, leverde bovendien een ongewoon rijke bijdrage aan het leesmateriaal voor scholen, zodat de groep na verloop van tijd simpelweg bekend kwam te staan als de Schoolroom Poets. De boodschap van Longfellow was zelfs zo ingeburgerd geraakt in de sfeer van de schoolinterpretatie dat ze werd gezien als banaal en goedkoop gemoraliseer. De twintigste eeuw begon hem dan ook met verregaande mildheid te behandelen en beschouwde hem eerder als een “kinderdichter” dan als een serieuze auteur die veel belangrijke reflectie kon bieden. Anderen reduceerden Longfellow”s belang tot dat van een literaire tussenpersoon, een soort Agamemnon, een auteur die de (weliswaar gedenkwaardige) fundamenten legde voor de prille cultuur van de Verenigde Staten, maar die niet langer de moeite waard was om zich mee bezig te houden; vooral omdat Amerika werkelijk vernieuwende genieën had voortgebracht zoals Whitman of Edgar Allan Poe. Wat de houding van jongere generaties ook moge zijn, “Longfellow heeft tot op de dag van vandaag bewondering en liefde behouden in de harten van miljoenen Amerikaanse burgers”. Bovendien lijdt het geen twijfel dat “hij de populairste nationale dichter van de brede massa van het Amerikaanse volk blijft”.

Longfellow, als zelfgestuurd regressief auteur en beïnvloed door de klassieken van de Europese literatuur, drukte geen stempel op volgende generaties dichters, en de inspiratie voor zijn werk bleef beperkt tot de Fireside Poets. Volgens hedendaagse literaire critici heeft Longfellow”s stijl van dichten echter direct invloed gehad op het moderne proza, waaronder belangrijke schrijvers uit die tijd zoals: Herman Melville, Joaquin Miller, Jack London en zelfs jarenlang de vijandige ”brahmaan” Walt Whitman.

Als een van de boegbeelden van de Amerikaanse literatuur en de Amerikaanse folklore is Longfellow een inspiratiebron geweest voor vele artiesten uit de folk- en countrywereld. Een van de bekendste is de ballade van de Canadese groep The Band, Acadian Driftwood, waarvan de inhoud in het verlengde ligt van de inleiding op Gospel. Zo was er ook een liedje van Emmylou Harris getiteld – Evangeline. Ook Neil Diamond putte in 1974 uit het werk van de dichter voor zijn album Longfellow Serenade. Er zijn ook veel belangrijke parallellen tussen Leonard Cohen”s lied Tower of Song en Longfellow”s gedicht Mezzo Cammin.

De teksten op het album Incantations van Mike Oldfield (track ”Part Two”) zijn ontleend aan de hoofdstukken XXII en XII (in die volgorde) uit het epos The Song of Hiawatha.

Longfellow”s roem bereikte Polen vrij snel, al in de jaren vijftig. Van bijzonder belang in die tijd waren gedichten als Friedrich Schillers Ode aan de Vreugde, een soort Amerikaans antwoord op Mickiewicz” Ode aan de Jeugd, Psalm des Levens, en Excelsior, een allegorie op het consequent vasthouden aan een eenmaal overeengekomen besluit, dat de opstandige idealen van de tweede generatie Poolse romantici raakte. Vanaf die tijd tot heden werd Longfellow vertaald door onder anderen Adam Asnyk, Antoni Lange, Julian Tuwim, Zygmunt Kubiak en Juliusz Żuławski.

De eminente dichter droeg het gedicht “Hymn Of The Moravian Nuns Of Bethlehem At The Consecration Of Pulaski”s Banner” op aan generaal Casimir Pulaski (1854).

Vertalingen van buitenlandse literatuur

Bronnen

  1. Henry Wadsworth Longfellow
  2. Henry Wadsworth Longfellow
  3. a b c d e f g Andrzej Kopcewicz i Marta Sienicka: Historia literatury stanów Zjednoczonych w zarysie. Wiek XVII-XIX. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. 223. ISBN 83-01-04462-4.
  4. Stanisław Helsztyński: Wstęp. W: Henry Wadsworth Longfellow: Pieśń o Hajawacie. Wrocław−Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1960, s. VI.
  5. Henry Wadsworth Longfellow, [w:] Encyclopædia Britannica [online] [dostęp 2018-07-26]  (ang.).
  6. a b c d e f Juliusz Żuławski: Słowo wstępne. W: Henry Wadsworth Longfellow: Wybór poezji. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975, s. 10.
  7. ^ Calhoun (2004), p. 5.
  8. ^ Calhoun, 5
  9. ^ Arvin, 7
  10. Phillip McFarland (2004). Grove Press. New York, ed. Hawthorne in Concord. ISBN 0-8021-1776-7.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.