Edred

Samenvatting

Eadred († 23 november 955) was koning van Engeland van 946 tot zijn dood.

Gezin en jeugd

Eadred kwam uit het Huis van Wessex. Hij was de jongste zoon van koning Eduard de Oudere (899-924) en diens derde vrouw Eadgifu († 966).

Eadred kwam al voor tijdens de regering van zijn halfbroer Æthelstan (924-939) en diens broer Edmund I. (936-946), wiens akten hij ondertekende als regis frater (“broer van de koning”) als getuige. Hij was niet getrouwd en liet geen nakomelingen na.

Dominion

Na koning Edmund I. (936-946) werd vermoord op 26 mei 946, Eadred volgde hem op. Hij werd op 16 augustus 946 in Kingston upon Thames gekroond door aartsbisschop Odo van Canterbury. De kroning werd bijgewoond door talrijke bisschoppen, de Zuid-Wales koning Hwyel Dda met zijn broers Morgan en Cadwgan, en vier graven met de Scandinavische namen Orm, Morcar, Grim en Coll.

Eadred nam veel adviseurs over van zijn broer en voorganger Edmund, van wie sommigen zijn voorganger, zijn halfbroer Æthelstan (924-939), al hadden bijgestaan. Dit gaf een zekere bestendigheid aan de Engelse politiek. Tot de belangrijkste adviseurs behoorden de geestelijken aartsbisschop Odo van Canterbury (941-958), bisschop Ælfsige van Winchester (951-959), abt Dunstan van Glastonbury (945-956) en bisschop Cenwald van Worcester (929-957). Æthelstan Half-Koning, de Ealdorman van East Anglia, was Eadreds belangrijkste wereldlijke adviseur. Zijn moeder Eadgifu, die als getuige in oorkonden voorkomt, speelde ook een belangrijke rol. Maar Eadred nam ook nieuwe mensen, zoals Ælfhere, de latere Ealdorman van Mercia, op in zijn kring van vertrouwelingen. Tegen het einde van zijn regering installeerde Eadred Æthelwold als abt van Abingdon (ca. 954-963) en veranderde de in verval geraakte wereldlijke abdij in een benedictijns klooster.

Uit het testament van Eadred blijkt de hiërarchie van de raadsheren en de samenstelling van de hofhouding. Hij legateerde 240 gouden mancusa aan aartsbisschop Odo van Canterbury, 120 aan elke bisschop en ealdorman. Zijn discþegn (Latijn dapifer, seneschal, truchsess), zijn hræglþegn (ook burþegn, Latijn camerarius, kamerheer) en zijn biriele (Latijn pincerna, schenker) kregen elk 80 mancusa.

Eadred werd zeer gerespecteerd, maar zijn hegemoniale overheersing in Engeland bleef niet onaangetast. De bronsituatie maakt het moeilijk de gebeurtenissen te reconstrueren. Kronieken over deze periode zijn lang na de gebeurtenissen geschreven en spreken elkaar vaak tegen, evenals contemporaine oorkonden.

Het koninkrijk Jórvík (Northumbria) had zich reeds in 927 aan Eadreds halfbroer Æthelstan (924-939) onderworpen. Onder Olaf Cuaran (927, 941-944, 947-949

Olaf Cuaran schijnt zich in 947 als koning te hebben laten gelden met toestemming of instemming van Eadred. Olaf stond dicht bij de Engelse koningen: koning Edmund was zijn peetvader geweest en zijn munten leken op Engelse modellen. Zijn heidense rivaal Erik Blutaxt, daarentegen, liet munten slaan met traditionele “Viking”-motieven. Volgens de Angelsaksische kroniek werd Olaf in 952 door de Northumbrians verdreven; het jaar 949 is echter waarschijnlijker. Vermoedelijk vond de onderwerping van aartsbisschop Wulfstan en de Northumbriaanse adel, die voor het jaar 947 is opgetekend, ook in 949 plaats. In de daaropvolgende jaren schijnt Eadred de heerschappij over York zelf te hebben uitgeoefend. In 949 en 950 vaardigde hij verschillende oorkonden uit en gebruikte hij de titel “Koning der Engelsen, Northumbrianen, Heidenen en Britten”.

Toen verbraken de Northumbrians hun eed van trouw aan Eadred en kozen Erik Bloodaxe als hun koning. Eadred reageerde op deze insubordinatie met een strafexpeditie waarbij het belangrijke klooster te Ripon tot de grond toe werd afgebrand. Op de terugtocht werd de achterhoede van Eadred aangevallen en afgesneden bij Castleford. Toen Eadred dreigde Northumbria opnieuw met zijn hele troepenmacht binnen te vallen en “het land volledig te vernietigen”, maakten de Northumbrians, of tenminste de kring rond aartsbisschop Wulfstan, zich los van Erik en betaalden Eadred geld voor zijn verliezen. Het was waarschijnlijk in deze context dat Eadred zich de relikwieën van St Wilfrid († 709), die in Ripon rustten, toe-eigende en ze naar Canterbury bracht. De datering van deze gebeurtenissen is het onderwerp van controverse: De Angelsaksische kroniek geeft het jaar 948, de Historia Regum 950. Aartsbisschop Wulfstan, aan wie het verwoeste klooster in Ripon toebehoorde, werd in 952 door Eadred afgezet en gevangen gezet in Juthanbyrig (Jedburgh in Roxburghshire),

Het Northumbriaanse koningschap eindigde toen Erik Blutaxt in 952 werd verdreven, zoals opgetekend in de Historia Regum. Osulf van Bamburgh werd door Eadred als eerste graaf van Northumbria aangesteld. Toen Erik Bloodaxe in 954 op instigatie van Osulf bij Stainmore (Eden district in Cumbria) werd vermoord, was de herovering van Northumbria voltooid.

Tegen het einde van zijn leven ging de gezondheid van Eadred drastisch achteruit. Hij kon niet meer kauwen en kon zijn eten alleen nog slurpen. Bovendien leed hij aan een loopbeperking of verlamming. In zijn laatste jaren lijkt hij koninklijke bevoegdheden te hebben gedelegeerd aan Dunstan en andere hoogwaardigheidsbekleders: Hij ondertekende tussen 953 en 955 minder dan een derde van de oorkonden zelf. Hij bezweek uiteindelijk aan zijn ziekte op de leeftijd van iets meer dan 30 jaar op 23 november 955 in Frome (Somerset). Eadred werd begraven in de kathedraal van Winchester.

Koning Eadred stierf ongehuwd en zonder nakomelingen na te laten. Hij werd als koning opgevolgd door zijn neef Eadwig, de oudste zoon van zijn broer Edmund.

Bronnen

  1. Eadred
  2. Edred
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.