Cornelius Nepos

Samenvatting

Cornelius Nepos (ca. 110 v. Chr. – ca. 25 v. Chr.) was een Romeinse biograaf. Hij werd geboren in Hostilia, een dorp in Cisalpijns Gallië, niet ver van Verona.

De Cisalpijnse geboorte van Nepos wordt bevestigd door Ausonius, en Plinius de Oudere noemt hem Padi accola (“een bewoner van de rivier de Po”, Naturalis historia III.127). Hij was bevriend met Catullus, die zijn gedichten aan hem opdraagt (I.3), Cicero en Titus Pomponius Atticus. Eusebius plaatst hem in het vierde jaar van de regering van Augustus, wat verondersteld wordt het moment te zijn waarop hij met zijn geschriften de aandacht van de critici begon te trekken. Plinius de Oudere merkt op dat hij stierf in de regering van Augustus (Natuurlijke Historie IX.39, X.23).

De viris illustribus

Nepos” De viris illustribus bestond uit parallelle levens van vooraanstaande Romeinen en buitenlanders, in zestien boeken. Het bevatte oorspronkelijk “beschrijvingen van buitenlandse en Romeinse koningen, generaals, advocaten, redenaars, dichters, historici en filosofen”. Het enige overgebleven boek (waarvan men denkt dat het volledig is) is echter het Excellentium imperatorum vitae, dat betrekking heeft op bevelhebbers en generaals (de inhoud ervan is als volgt:

Twee extra levens zijn overgeleverd van elders in de De viris illustribus:

Het Excellentium imperatorum vitae verscheen in de regeerperiode van Theodosius I, als het werk van de grammaticus Aemilius Probus, die het aan de keizer aanbood met een opdracht in Latijnse verzen. Hij beweert dat het het werk was van zijn moeder of vader (de manuscripten variëren) en zijn grootvader. Ondanks de voor de hand liggende vragen (zoals waarom het voorwoord gericht was aan iemand met de naam Atticus terwijl het werk zou zijn opgedragen aan Theodosius), leek niemand te hebben getwijfeld aan het auteurschap van Probus. Uiteindelijk ontdekte Peter Cornerus in een manuscript van Cicero”s brieven de biografieën van Cato en Atticus. Hij voegde ze toe aan de andere bestaande biografieën, ondanks het feit dat de schrijver over zichzelf spreekt als tijdgenoot en vriend van Atticus, en dat het manuscript de titel E libro posteriore Cornelii Nepotis (”uit het laatste boek van Cornelius Nepos”) droeg. Uiteindelijk bevatte de uitgave van Dionysius Lambinus uit 1569 een commentaar waarin op stilistische gronden werd aangetoond dat het werk van Nepos alleen moet zijn geweest, en niet van Aemilius Probus. Deze opvatting is getemperd door recenter onderzoek, dat het met Lambinus eens is dat ze het werk van Nepos zijn, maar dat Probus de biografieën waarschijnlijk heeft ingekort toen hij de opdracht in versvorm toevoegde. Het Leven van Atticus wordt echter beschouwd als de exclusieve compositie van Nepos.

Andere werken

Bijna alle andere geschriften van Nepos zijn verloren gegaan, maar verscheidene toespelingen erop zijn bewaard gebleven in werken van andere auteurs. De Attische Nachten van Aulus Gellius zijn in dit opzicht van bijzonder belang.

Plinius de Jongere vermeldt verzen geschreven door Nepos, en in zijn eigen Leven van Dion verwijst Nepos zelf naar een werk van zijn hand, De Historicis. Als dit een afzonderlijk werk is, zou het afkomstig zijn uit een veronderstelde De Historicis Latinis, slechts één boek in het grotere De Viris Illustribus (zie boven), dat echter uitsluitend biografieën van Romeinen bevat. Plinius vermeldt ook een langer leven van Cato aan het eind van het overgebleven Leven van Cato, geschreven op verzoek van Titus Pomponius Atticus, de “complete biografie” die nu verloren is gegaan.

Verdere lectuur

Bronnen

  1. Cornelius Nepos
  2. Cornelius Nepos
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.