Bernd en Hilla Becher

Samenvatting

Bernhard “Bernd” Becher († 22 juni 2007 in Rostock) en Hilla Becher, née Wobeser, († 10 oktober 2015 in Düsseldorf) kregen als kunstenaarsduo internationale bekendheid als fotografen met hun zwart-witfoto”s van vakwerkhuizen en industriële gebouwen (zoals windtorens, hoogovens, kolenbunkers, fabriekshallen, gasometers, graansilo”s en complexe industriële landschappen). Zij stichtten de bekende School voor Fotografie in Düsseldorf. Na de dood van Bernd Becher zette ook Hilla Becher het foto-artistieke werk voort met nieuwe werken.

Bernd Becher kwam uit een familie van ambachtslieden in Siegen. Zijn vader had een decoratieve schilderszaak, waar zijn zoon van 1947 tot 1950 in de leer ging. Na een daaropvolgend verblijf in Italië studeerde hij van 1953 tot 1956 vrije grafiek bij Karl Rössing aan de Staatsacademie voor Schone Kunsten in Stuttgart. In 1959 ging hij naar de Kunstacademie van Düsseldorf, waar hij tot 1961 typografie studeerde. Bernd Becher was al voor zijn studie begonnen met het tekenen en schilderen van industriële monumenten. Tegelijkertijd verzamelde hij contactafdrukken van industriële gebouwen. Voor documentatie en als model voor tekeningen en schilderijen, nam hij foto”s vanaf 1957. Later maakte hij samen met Hilla collages van foto”s en tekeningen om een zuiver fotografische documentatie te creëren. Bernd Becher en Hilla Wobeser ontmoetten elkaar in 1957 in een Düsseldorfs reclamebureau. Ze trouwden in 1961.

Hilla Becher kwam uit een hogere middenklasse familie in Potsdam. Ze begon als kind met fotograferen. Haar moeder, die zelf een opleiding tot fotografe had gevolgd aan de Lette-Verein, steunde haar. Vanaf 1951 doorliep Hilla een driejarige leertijd in de gerenommeerde fotostudio van Walter Eichgrün (1887-1957). Eichgrün had het bedrijf overgenomen van zijn vader, de hoffotograaf Ernst Eichgrün (1858-1925). Opgericht in 1890, werd het atelier beschouwd als een instituut in Potsdam. Het deed niet alleen de gebruikelijke portretopdrachten, maar was ook betrokken bij het documenteren van het historische paleisterrein en het stadsgezicht van Potsdam in het begin van de jaren vijftig. “In die tijd nam Hilla Becher de taak op zich om onder andere te helpen met foto”s van de paleizen en tuinen van Sanssouci. In dit vroege werk kreeg zij een gevoel voor de uitgebreide fotografische ontwikkeling van architectuur en beeldhouwkunst in de betreffende landschappelijke ruimte, wat voordelig was voor haar toekomstige werk”. Zij noemde August Sander als invloedrijk in haar ontwikkeling. In 1954 verhuisde zij naar Hamburg, waar zij werkte als fotografe voor een luchtfotografiebedrijf. In 1957 vond zij een baan bij het reclamebureau van Hubert Troost (“Persil 59 – de beste Persil die er ooit is geweest”) in Düsseldorf, waar zij niet alleen haar toekomstige echtgenoot ontmoette, maar ook haar toekomstige professor Walter Breker. In 1958 meldde zij zich met een portfolio van fotografische werken aan bij de Kunstacademie van Düsseldorf en werd aangenomen. Samen met Bernd Becher volgde zij de commerciële kunstcursussen bij Walter Breker, die haar in staat stelde het eerste fotoatelier aan de academie op te zetten. Van toen af aan bood de academie niet alleen lessen in schildertechnieken, prentkunst en hout- of metaalbewerking aan, maar konden studenten zich ook vertrouwd maken met het medium fotografie.

Bernd Becher nam in 1976 een hoogleraarschap voor fotografie aan de Kunstacademie van Düsseldorf over, maar het echtpaar zag zichzelf als samen leraar en werkte nauw samen bij de opleiding van studenten. Zij hebben vele fotografische persoonlijkheden opgeleid die, als de “Becher School”, vandaag de dag uitstekende vertegenwoordigers zijn van de Duitse fotografie vanuit een internationaal perspectief. Daartoe behoren Andreas Gursky, Thomas Struth, Candida Höfer, Thomas Ruff, Jörg Sasse, Axel Hütte, Elger Esser, Götz Diergarten, Petra Wunderlich en Tata Ronkholz.

Centraal in de perceptie van het werk stond de deelname van de Bechers aan documenta 5 in 1972. Zij exposeerden een serie industriële gebouwen in zwart-wit die vormend zouden worden voor hun toekomstige foto”s. Ileana Sonnabend ontdekte het werk van de Bechers voor de VS en richtte in 1973 een eerste tentoonstelling in haar galerie in New York in. In 1973 werden foto”s van Bernd en Hilla Becher in Parijs gepresenteerd. In 1984 waren de Bechers vertegenwoordigd op de tentoonstelling “From Here – Two Months of New German Art in Düsseldorf”, samengesteld door Kasper König, uitsluitend met een catalogusbijdrage. In die tijd was “zuivere” fotografie eerder zeldzaam in de Duitse hedendaagse kunst, maar dit veranderde enkele jaren later met de toegenomen aanwezigheid van de “Becher-studenten” in galerie- en museumtentoonstellingen.

Behalve door hun fotografische werk werden Bernd en Hilla Becher ook bekend door hun campagne tegen de sloop van de kolenmijn Zollern II in Dortmund. Daarmee gaven zij de aanzet tot een andere verhouding tot industriegebouwen in een tijd waarin deze nog niet als monumenten van de industriële cultuur werden beschouwd en de aangifte van schacht- en hoogoveninstallaties als onderdeel van het cultureel werelderfgoed nauwelijks voorstelbaar leek. Hierop voortbouwend heeft de Becher-student Martin Rosswog in 1985-1987 het leven en werken van de mijnwerkers in Zollern IIIV gedocumenteerd.

Nadat beiden jarenlang hun atelier in de Einbrunger Mühle in het noorden van Düsseldorf hadden gehad, verhuisden zij aan het begin van de 21e eeuw hun flat en atelier naar een voormalige school in het centrum van Düsseldorf-Kaiserswerth, die was omgebouwd tot het Kunstarchief Kaiserswerth. In 2007 overleed Bernd Becher op 75-jarige leeftijd tijdens een zware operatie in een ziekenhuis in Rostock. Hilla Becher overleed op 10 oktober 2015 in een ziekenhuis in Düsseldorf na een zware beroerte te hebben gehad.

Bernd en Hilla Becher begonnen hun gezamenlijke fotografische praktijk tijdens hun studie. Zij streefden ernaar industriële gebouwen te documenteren die typerend waren voor hun periode van oorsprong en vaak met sloop werden bedreigd. Met uitzondering van hun documentatie van vakwerkhuizen in het Siegerland, hielden zij zich altijd bezig met industriële produktie-inrichtingen en industriële gebouwen die verband hielden met de produktie van goederen. Kenmerkend voor hun aanpak zijn vaak “afwikkelingen”, zes, negen, twaalf of meer foto”s van hetzelfde voorwerp in vaste verschillende hoeken. Dit resulteerde in “typologieën” van industriële gebouwen.

De foto”s zijn op een nadrukkelijk objectieve manier geconcipieerd. In hun fotografische techniek gaven Bernd en Hilla Becher de voorkeur aan centrale perspectieven, vrijheid van vervorming, de afwezigheid van mensen en een bewolkt zacht zonlicht. Om ervoor te zorgen dat ook details nauwkeurig werden weergegeven, gebruikten zij grootformaatcamera”s met een formaat van 13 × 18 cm. Door de compositie van de foto”s komen de oppervlaktestructuren en de structuur van de gebouwen, die in principe in het centrum zijn geplaatst, sterk naar voren.

In hun stijl documenteerden Bernd en Hilla Becher vakwerkhuizen in het Siegerland, industriële installaties in het Ruhrgebied, Nederland, België, Frankrijk (vooral Lotharingen), Groot-Brittannië (vooral Wales) en de VS, maar ook watertorens en gastanks. In het licht van de staal- en steenkoolcrisissen van de jaren 1970 en 1980 fotografeerden zij vele gebouwen die kort daarna voorgoed verdwenen. Hun werk creëerde zo een unieke verzameling van industriële gebouwen in hun verscheidenheid, aangezien slechts enkele afzonderlijke voorbeelden bewaard zijn gebleven. Bernd en Hilla Becher bedachten de term “nomadische architectuur” voor industriële architectuur, omdat de bouw en afbraak van deze gebouwen de belangen van de exploitatie van het kapitaal en het maken van winst volgen (citaat: “Nomadische volkeren laten geen ruïnes achter.”). In die zin zagen de Bechers zichzelf ook als archeologen van de industriële architectuur. Hun werk was een zoektocht naar sporen en culturele antropologie tegelijk.

Het fotografisch werk van Bernd en Hilla Becher is een serieconcept in de zin van de Nieuwe Zakelijkheid. Vanuit het perspectief van de beeldende kunst, werd het al snel toegewezen aan de conceptuele kunst. Dit resulteerde in erkenning en faam ver buiten de fotografie. Door gezamenlijke tentoonstellingen met kunstenaars van de conceptuele kunst en het minimalisme, eerst in de Prospect tentoonstelling in Düsseldorf, werd het werk artistiek erkend en kreeg het al snel internationale bekendheid. Dit gebeurde in een tijd waarin, vooral in Europa, fotografie nog niet als artistiek medium werd erkend (in tegenstelling tot de VS, bijvoorbeeld met Stephen Shore of William Eggleston).

Bernd en Hilla Becher namen deel aan Documenta 5 (1972), Documenta 6 (1977), Documenta 7 (1982) en Documenta 11 (2002) in Kassel. Hun werken zijn vertegenwoordigd in vooraanstaande Europese en Amerikaanse musea en in vele particuliere collecties.

Sinds 2020 reikt de stad Düsseldorf om de twee jaar de Bernd en Hilla Becher Prijs uit voor een levenswerk met 15.000 euro en een sponsorprijs met 5.000 euro. De eerste prijzen werden toegekend aan Evelyn Richter en de Engelsman Theo Simpson.

Overlijdensberichten over het overlijden van Bernd Becher

Bronnen

  1. Bernd und Hilla Becher
  2. Bernd en Hilla Becher
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.